Raport skuteczności w Discover

Raport skuteczności w Discover pokazuje ważne dane o wynikach witryny w Discover. Jest dostępny tylko wtedy, gdy usługa osiągnęła minimalny próg wyświetleń w Discover.

 

OTWÓRZ RAPORT SKUTECZNOŚCI W DISCOVER

Dlaczego nie widzę raportu?
Raport skuteczności w Discover jest widoczny pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 16 miesięcy usługa osiągnęła minimalną liczbę wyświetleń w tej funkcji. 

Konfigurowanie raportu

Domyślny widok raportu pokazuje kliknięcia, wyświetlenia i średni CTR (współczynnik klikalności) usługi.

 • Określ, jakie dane chcesz widzieć, wybierając je nad wykresem. Dane mają charakter liczbowy (kliknięcia, wyświetlenia, CTR).
 • Wybierz wymiary, które mają być widoczne, klikając kartę grupowania danych w tabeli. Wymiar określa sposób grupowania danych. Możesz grupować je tylko według strony, kraju lub wyglądu.
 • (Opcjonalnie) Przefiltruj dane, dodając lub zmieniając filtry.
 • (Opcjonalnie) Porównaj grupy wymiarów: np. porównaj wyniki z Brazylii i Chin.

Wszystkie dane są powiązane z kanonicznym URL-em, a nie ze stroną otwieraną po kliknięciu wyniku z Discover. Oznacza to, że jeśli masz stronę z wersją AMP i wersją na komputery, wszystkie dane są powiązane z usługą komputerową (zazwyczaj jest to usługa kanoniczna) i tylko w jej ramach możesz je przeglądać.

Interpretowanie wykresu

W zależności od wybranego typu danych wykres pokazuje całkowitą liczbę kliknięć, całkowitą liczbę wyświetleń i średni CTR (współczynnik klikalności) Twojej usługi. Wszystkie dane są agregowane według strony. Zobacz informacje o tych typach danych i sposobie ich obliczania

Wykres zawiera sumy poszczególnych danych. Sumy z poszczególnych dni mogą być niższe niż łączna suma wyświetlana na wykresie – przyczyną są dni danych zerowych (opisaliśmy je w następnej kolejności).

Dni danych zerowych
Jeśli usługa nie osiągnie danego dnia 50 wyświetleń, wykres pokazuje go jako dzień z zerową liczbą wyświetleń. Te wyświetlenia, które nie przekroczyły progu 50 dziennie, nadal jednak uwzględniamy w łącznych sumach na wykresie.

Interpretowanie tabeli

Tabela zawiera dane pogrupowane według wybranego wymiaru (strony lub kraju).

Dane

Wybierz dane, które mają być widoczne, klikając odpowiednią kartę w raporcie. Zobacz informacje o tych typach danych i sposobie ich obliczania w przypadku Discover

Wszystkie dane są agregowane na poziomie strony. Oznacza to, że jeśli pojedyncza witryna ma wiele wyników z Discover w jednej sesji użytkownika, każdy wynik jest przypisany do adresu URL strony, do której prowadzi (a nie do usługi, która tę stronę zawiera).

Filtrowanie danych

Dane możesz filtrować według daty, strony lub kraju.

Aby dodać filtr:

 • Kliknij etykietę + NOWA obok istniejących już filtrów typów i danych na stronie.

Aby usunąć filtr:

 • Kliknij  obok istniejącego już filtra. Nie można usunąć filtra daty.

Aby zmodyfikować filtr:

 • Kliknij filtr i zresetuj wartości.

Porównywanie danych

Możesz porównać dwie wartości danych w obrębie jednego dowolnego wymiaru grupowania niezależnie od tego, czy jest on obecnie wybrany. Gdy np. pogrupujesz dane według kraju, możesz porównać liczby kliknięć między bieżącym a poprzednim tygodniem lub między USA a Francją. Przy porównywaniu wartości pojedynczych danych tabela wyników zawiera kolumnę Różnica, która służy do porównywania wartości w poszczególnych wierszach.

Aby porównać dane:

 1. Kliknij opcję dodawania filtra lub zmień istniejący filtr.
 2. W oknie dialogowym właściwości filtra wybierz Porównaj.
 3. Dodaj wymiary lub okresy do porównania, a potem kliknij Zastosuj.
Dane możesz porównywać tylko w obrębie jednego kryterium (daty, kraju itd.). Dodanie nowego porównania w obrębie danych pogrupowanych według innego kryterium usunie istniejące porównanie. Jeśli np. porównasz liczby kliknięć między bieżącym a poprzednim tygodniem (data), a potem dodasz porównanie między USA a Japonią (kraj), zakres dat zresetuje się do wartości domyślnej.

Rozbieżności w danych

Dane w Search Console mogą się nieco różnić od danych w innych narzędziach. Możliwe przyczyny to między innymi:

 • Mogą występować opóźnienia między czasem obliczenia danych a udostępnieniem ich webmasterom. Mimo że dane publikujemy w odstępach czasowych, gromadzimy je bez przerwy. Dane są z reguły dostępne w ciągu 2–3 dni.
 • Strefy czasowe mają znaczenie. Raport skuteczności śledzi codzienne dane zgodnie z czasem miejscowym Kalifornii, według którego są one przyporządkowywane do poszczególnych dni. Jeśli inne systemy opierają się na innej strefie czasowej, Twoje statystyki mogą się różnić. Na przykład Google Analytics pokazuje godzinę zgodnie z lokalną strefą czasową webmastera.
 • Pobrane dane nie są dostępne / nie są wartościami liczbowymi. Jeśli pobierasz dane z raportu, wszelkie wartości mające w nim postać ~ lub - (niedostępna / nie jest liczbą) będą po pobraniu mieć wartość zerową.
 • Sumy dziennie mogą być niższe od łącznych sum na wykresie. Jeśli usługa nie osiągnie danego dnia 50 wyświetleń, wykres pokazuje go jako dzień z zerową liczbą wyświetleń. Te wyświetlenia, które nie przekroczyły progu 50 dziennie, nadal jednak uwzględniamy w łącznych sumach na wykresie.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?