Raport skuteczności (Discover)

Raport skuteczności zawiera ważne dane o wydajności Twojej witryny w Discover. Aby był widoczny, Twoja usługa musi osiągnąć w Discover minimalną liczbę wyświetleń.

Dla nowych użytkowników
Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z analizy witryny, tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat tego raportu.

 

Otwórz raport skuteczności w Discover

 

Raporty skuteczności w Search Console – szkolenie z Google Search Console

Konfigurowanie raportu

Domyślny widok raportu pokazuje sumy kliknięć i wyświetleń Twojej usługi w Discover.

 • Nad wykresem wybierz dane, które chcesz widzieć.
 • Pogrupuj dane, wybierając kartę grupowania w tabeli. Możesz grupować dane według strony, kraju, typu wyglądu lub dnia.
 • Opcjonalnie możesz przefiltrować dane według wymiarów, np. daty, strony lub kraju.
 • Opcjonalnie porównaj grupy danych: możesz na przykład porównać wyświetlenia z Brazylii i Chin.
 • Zmień zakres dat, jeśli chcesz ustawić wartość inną niż domyślne ostatnie 3 miesiące. Aby zmienić zakres dat, kliknij filtr Data u góry raportu.

Eksportowanie danych raportu

Wiele raportów ma przycisk eksportowania zawartych w nim danych . Eksportowane są dane z wykresu i tabeli.Wartości pokazane w raporcie jako ~ lub – (niedostępna / nie jest liczbą) będą po pobraniu równe 0.

Informacje o danych

 • Wiersz danych będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy osiągnie minimalny próg wyświetleń w Discover. Dane w wierszach poniżej tego progu nadal będą jednak uwzględniane w sumach witryny.
 • Widoczne są tylko dane z okresu ustawionego za pomocą filtra Data. Domyślny okres to ostatnie 3 miesiące. Możesz go zmienić, klikając filtr daty i edytując jego ustawienia.
 • Wszystkie dane są agregowane według strony: jeśli 2 wyniki z Google Discover pochodzące z tej samej usługi pojawią się na tej samej liście Discover, liczone jest każde wyświetlenie z osobna.
 • Wszystkie dane są powiązane z kanonicznym adresem URL, a nie ze stroną otwieraną po kliknięciu wyniku z Discover. Ma to 2 ważne skutki:
  • URL wymieniony w tabeli to kanoniczny URL.
  • Dane są wyświetlane tylko w usłudze, która go zawiera. Jeśli masz zduplikowane strony, kanoniczny URL będzie zawierał wszystkie dane o kliknięciach, wyświetleniach i CTR, a w przypadku duplikatów adresów ich wartość będzie wynosić 0.
 • Ruch Discover jest w pewnym stopniu mniej przewidywalny niż ruch z wyszukiwarki – częściowo dlatego, że jest on aktywnie obsługiwany przez Google, a nie zależny od zapytań użytkowników. Z tego względu zmiany natężenia ruchu Discover mogą być większe niż w przypadku ruchu z wyszukiwarki.
 • Dane wstępne w raporcie: najnowsze dane w raporcie skuteczności są czasami wstępne – oznacza to, że zanim zostaną potwierdzone, mogą się trochę zmienić. Dane wstępne mają zwykle mniej niż 3 dni. W pewnym momencie wszystkie dane wstępne zostają potwierdzone. Ten typ danych jest widoczny po najechaniu kursorem myszy na wykres. Dane wstępne są uwzględniane zarówno na wykresie, jak i w tabelach, a także na wykresie skuteczności dostępnym w Search Console na stronie Przegląd.

Dane

Wybierz, które dane mają być widoczne, klikając odpowiednią kartę w raporcie. Możesz wyświetlać te dane:

Wyświetlenie: element Discover pojawił się w widoku jako standardowy element Discover lub jako element umieszczony w karuzeli. Jeśli użytkownik przewinie widok poza Twój element, a potem zmieni kierunek przewijania i wyświetli go ponownie, będzie to liczone jako 1 wyświetlenie. W przypadku relacji internetowych wyświetlenie jest zliczane, gdy relacja wyświetli się w Discover, a także wtedy, gdy użytkownik otworzy kolejne relacje z relacji internetowej klikniętej na początku w Discover. (Wyświetlenia są liczone pojedynczo nawet wtedy, gdy użytkownik zobaczy tę samą relację internetową kilka razy w ramach sesji).

Kliknięcie: użytkownik kliknął element Discover. Kliknięcie nie jest zliczane, gdy użytkownik udostępni element lub wykona inną czynność. W przypadku relacji internetowych kliknięcie jest zliczane, gdy relacja zostanie kliknięta w Discover, a także wtedy, gdy użytkownik otworzy kolejne relacje z relacji internetowej klikniętej na początku w Discover.

Średni CTR: kliknięcia/wyświetlenia.

Interpretowanie wykresu

Aby wybrać dane widoczne na wykresie, zaznacz lub odznacz je u góry wykresu.

Sumy poszczególnych danych są widoczne nad wykresem. Są to dokładne, niezaokrąglone wartości dotyczące wybranego okresu. Wartości dzienne mogą zostać pominięte na wykresie, jeśli nie osiągną progu, ale niezależnie od tego będą wliczane do wartości sumarycznych.

Interpretowanie tabeli

Tabela zawiera dane pogrupowane według wybranego wymiaru. Dotyczą one parametrów wybranych na wykresie powyżej.

Tabela może mieć maksymalnie 1000 wierszy. Dane są ograniczane do 1000 wierszy przed wygenerowaniem raportu – jeśli oryginalnie było 1001 wierszy, odwrócenie kolejności sortowania w tabeli nie spowoduje wyświetlenia 1001. wiersza na 1. pozycji.

W tabeli znajdują się dane z tego samego okresu co na wykresie – jest on ustawiany za pomocą filtra Data. Aby wybrać inny zakres dat, kliknij filtr daty i zmień jego ustawienia.

Grupowanie danych w tabeli

Dane w tabeli możesz grupować według tych kategorii:

 • Strona: strona, która posłużyła za źródło informacji wyświetlanych użytkownikowi. Jest to URL strony kanonicznej, a nie tej, na którą użytkownik trafia po kliknięciu wyniku z Discover. Jeśli kanoniczny URL nie znajduje się w danej usłudze, w tabeli tej usługi nie będzie widoczny URL alternatywnej strony.
 • Kraj: kraj, w którym użytkownik wyświetlił lub kliknął treść.
 • Wygląd obszaru Discover: typ strony powiązanej z wynikiem. Jedna z tych wartości:
  • Artykuł AMP: dowolna strona AMP – także relacje w technologii AMP.
  • Relacja internetowa: podzbiór artykułów AMP zoptymalizowanych raczej pod kątem treści wizualnych niż tekstowych.
  • Filmy: film w Twojej witrynie, który wyświetla się w Discover.
  • Artykuł w Showcase w Wiadomościach Google: artykuł, który pojawia się w wybranym panelu Showcase w Wiadomościach Google wydawcy.
 • Data: dane pogrupowane według dnia, w którym powstały. Data jest podana w czasie pacyficznym, a nie w czasie lokalnym użytkownika. Jeśli dane z poszczególnych dni na wykresie nie osiągną określonej wartości, mogą zostać zaokrąglone. Sumy dotyczą okresu ustawionego za pomocą filtra Data.

Filtrowanie danych

Dane możesz filtrować według daty, strony, kraju lub typu wyglądu w Discover.

Aby dodać filtr:

 • Kliknij etykietę + NOWA obok istniejących filtrów na stronie.

Aby usunąć filtr:

 • Kliknij X obok filtra. Filtra daty nie można usunąć.

Aby zmodyfikować filtr:

 • Kliknij filtr i zmień wartości.
Pamiętaj, że filtry mogą powodować rozbieżności w danych.

Uwzględnianie wielkości liter

W filtrach adresów URL stron wielkość liter nie jest rozróżniana. Jest 1 wyjątek: wielkość liter ma znaczenie w opcji Dokładny URL. Oznacza to, że filtry adresów URL takie jak Zawiera / Nie zawiera / Dokładne / Niestandardowe (wyrażenie regularne) działają inaczej niż filtr Dokładny URL.

W wyrażeniach regularnych również możesz uwzględniać wielkość liter, korzystając ze sposobu opisanego poniżej.

Filtr wyrażeń regularnych

Jeśli wybierzesz filtr Niestandardowy (wyrażenia regularne), możesz filtrować według wyrażenia regularnego (lub dopasowania do symbolu zastępczego) dla wybranego elementu. Filtrów wyrażeń regularnych możesz używać w odniesieniu do adresów URL stron i zapytań użytkowników Używana jest składnia RE2.

 • Możesz zdecydować, czy chcesz zobaczyć ciągi tekstowe, które pasują do wyrażenia regularnego, czy takie, które do niego nie pasują. Domyślnie wyświetlane są ciągi tekstowe pasujące do wyrażenia regularnego.
 • Domyślnym dopasowaniem jest „dopasowanie częściowe”, co oznacza, że wyrażenie regularne może zostać dopasowane w dowolnym miejscu docelowego ciągu znaków. Jeśli jednak użyjesz znaku ^ lub $, możesz wyszukać dopasowania odpowiednio na początku lub na końcu ciągu.
 • Domyślne dopasowanie do wyrażenia regularnego nie uwzględnia wielkości liter. Jeśli szukasz dopasowań z uwzględnieniem wielkości liter, możesz wpisać „(?-i)” na początku ciągu wyrażenia regularnego. Przykład: (?-i)AAA będzie wskazywać https://example.com/AAA, ale nie https://example.com/aaa
 • Nieprawidłowa składnia wyrażenia regularnego nie zwróci żadnych dopasowań.
 • Dopasowanie wyrażenia regularnego wymaga dużej uwagi. Wypróbuj swoje wyrażenie w narzędziu do testowania wersji opublikowanej lub przeczytaj pełny przewodnik po składni RE2.
Częste wyrażenia regularne

Oto kilka podstawowych wyrażeń regularnych:

Symbol wieloznaczny Opis
.

Wskazuje dopasowanie do dowolnego pojedynczego znaku.

 • Wyrażenie „l.s” odpowiada ciągom „las” i „los”, ale nie „lans”
[znaki]

Wskazuje dopasowanie do dowolnego elementu spośród zawartych między nawiasami [ ].

 • Wyrażenie „k[oai]t” odpowiada ciągom „kot”, „kat” i „kit”
 • Wyrażenie „i[o0-9]n” odpowiada ciągom „ion” i „i7n”, ale nie „ian”
*

Wskazuje dopasowanie do poprzedzającej litery lub wzorca 0 lub więcej razy:

 • Wyrażenie „fo*d” odpowiada ciągom „fd”, „fod”, „food” i „foooooooood”
 • Wyrażenie „https*://example” odpowiada ciągom „http://example” i „https://example”
+

Wskazuje co najmniej 1 dopasowanie do poprzedniej litery lub wzorca

 • Wyrażenie „fo+d” odpowiada ciągom „fod”, „food”, „foooooooood”, ale nie „fd”
|

Operator OR dopasowuje wyrażenie przed znakiem | lub po nim.

 • Wyrażenie „Kraków|Gdańsk” zostanie dopasowane do zdań „Kraków jest piękny” i „Gdańsk jest piękny”
\d

Jedna cyfra od 0 do 9

 • Wyrażenie „\d\d\d abc” odpowiada ciągowi „123 abc”
\D

Dowolny znak inny niż cyfra (na przykład dowolna litera lub znak taki jak + lub , lub ?)

 • Wyrażenie „\D\D\D 123” odpowiada ciągowi „aaa 123”, ale nie „123 123”
\s

Dowolny odstęp (tabulator, spacja)

 • Wyrażenie „1\s2\s3” odpowiada ciągowi „1 2 3”
\S

Dowolny znak inny niż odstęp.

 • Wyrażenie (\S)+ odpowiada słowom „ogień”, „i”, „lód” w ciągu „ogień i lód”, ale nie pasuje do żadnej ze spacji ani do ciągu jako całości.
(?-i)

Określa dopasowania z uwzględnieniem wielkości liter dla wszystkich kolejnych znaków.

 • "(?-i)AAA pasuje do https://example.com/AAA, ale nie do https://example.com/aaa
^

Na początku wyrażenia ogranicza dopasowania do początku ciągu docelowego.

 • Wyrażenie „^przykład” odpowiada ciągowi „przykład”, ale nie „ten przykład”
 • Wyrażenie „przykład” pasuje zarówno do „przykład”, jak i do „ten przykład”

Porównywanie grup

Możesz porównać dane z 2 grup tego samego typu, na przykład dotyczące Francji i Anglii (krajów) lub bieżącego i poprzedniego miesiąca (dat). Porównanie pojawi się zarówno na wykresie, jak i w tabeli.

Aby porównać dane grup:

 1. Parametry porównania ustawia się za pomocą filtrów (np. Data lub Typ wyszukiwania). Możesz zmienić istniejący filtr lub kliknąć Nowy, aby dodać nowy filtr.
 2. W oknie właściwości filtra wybierz Porównaj.
 3. Dodaj wymiary lub okresy do porównania, a potem kliknij Zastosuj.
 4. W danym momencie możesz przeprowadzać tylko 1 porównanie. Dodanie nowego filtra spowoduje usunięcie wcześniejszego porównania. Jeśli np. porównujesz daty, a potem dodasz porównanie między krajami, porównanie krajów zastąpi porównanie dat.
Dane możesz porównywać tylko w obrębie 1 kryterium (daty, kraju itd.). Dodanie nowego porównania w obrębie danych pogrupowanych według innego kryterium usunie istniejące porównanie. Jeśli np. porównasz liczby kliknięć między bieżącym a poprzednim tygodniem (data), a potem dodasz porównanie między USA a Japonią (kraj), porównanie krajów spowoduje usunięcie porównania dat, a zakres dat zresetuje się do wartości domyślnej.

Rozbieżności w danych

Rozbieżności między sumami na wykresie a sumami w tabeli

Różnice między sumami na wykresie a sumami w tabeli mogą wystąpić z kilku powodów:

Ogólne:

 • W pewnych nietypowych przypadkach, jeśli filtrujesz dane według strony, mogą pojawić się różnice między tym, co pokazuje wykres, a co tabela. Dzieje się tak, ponieważ dane są zaokrąglane inaczej w zależności od użytej kombinacji grupowania oraz filtrowania. Gdy sumy są różne, rzeczywista suma odpowiada co najmniej większej wartości (i prawdopodobnie jest od niej wyższa).
 • W przypadku filtrowania według strony suma wartości „zawiera” i „nie zawiera” może odbiegać od sumy danych niefiltrowanych. Na przykład suma wartości „Adresy URL zawierające https://” i „Adresy URL niezawierające https://” może być niższa niż suma bez filtra adresów URL. Dzieje się tak, ponieważ ze względu na ograniczenia wyświetlania dane są skrócone.
 • Dodanie nieskutecznego filtra (np. filtrowanie wyników prowadzących do głównego adresu URL Twojej witryny „example.com/”) może powodować różnice z wielu powodów.

Suma na wykresie jest wyższa:

 • Tabela może zawierać maksymalnie 1000 wierszy, więc niektóre z nich mogą zostać pominięte.

Rozbieżności między Search Console a innymi źródłami danych

Dane w Search Console mogą różnić się nieco od danych w innych narzędziach. Możliwe przyczyny:

 • Mogą występować opóźnienia między czasem obliczenia danych a udostępnieniem ich webmasterom. Mimo że dane publikujemy w odstępach czasowych, gromadzimy je bez przerwy. Dane są z reguły dostępne w ciągu 2–3 dni. Raport może też zawierać dane wstępne.
 • Strefy czasowe mają znaczenie. Raport skuteczności śledzi codzienne dane zgodnie z czasem miejscowym Kalifornii, według którego są one przyporządkowywane do poszczególnych dni. Jeśli inne systemy opierają się na innej strefie czasowej, Twoje statystyki mogą się różnić. Na przykład Google Analytics pokazuje godzinę zgodnie z lokalną strefą czasową webmastera.
 • Sumy w tabeli mogą być niższe od łącznych sum na wykresie. Tabela może zawierać maksymalnie 1000 wierszy, co może ograniczyć ilość wyświetlanych danych.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

true
Nowy użytkownik Search Console?

Nie znasz jeszcze Search Console? Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem, ekspertem od SEO czy deweloperem stron internetowych, zacznij tutaj.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne