Raport skuteczności (Discover)

Raport skuteczności zawiera ważne dane o wydajności Twojej witryny w Discover. Aby był widoczny, Twoja usługa musi osiągnąć minimalny próg wyświetleń w Discover.

 

OTWÓRZ RAPORT SKUTECZNOŚCI W DISCOVER

Dlaczego nie widzę raportu?
Raport skuteczności w Discover jest widoczny pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 16 miesięcy usługa osiągnęła minimalną liczbę wyświetleń w tej funkcji.

 

Raporty skuteczności w Search Console – szkolenie z Google Search Console

Konfigurowanie raportu

Domyślny widok raportu pokazuje kliknięcia, wyświetlenia i średni CTR (współczynnik klikalności) usługi.

 • Określ, co chcesz widzieć, wybierając odpowiednie dane nad wykresem. Dane mają charakter liczbowy (kliknięcia, wyświetlenia, CTR).
 • Wybierz wymiary, które mają być widoczne, klikając kartę grupowania danych w tabeli. Wymiar określa sposób grupowania danych. Discover obsługuje wymiary stronykraju.
 • Opcjonalnie możesz filtrować dane według daty, wymiaru itp.
 • Opcjonalnie porównaj grupy wymiarów: możesz na przykład porównać wyświetlenia z Brazylii i Chin.

Eksportowanie danych raportu

Wiele raportów ma przycisk eksportowania zawartych w nim danych . Eksportowane są dane z wykresu i tabeli.

Interpretowanie wykresu

Aby wybrać dane widoczne na wykresie, zaznacz lub odznacz je w jego górnej części. Wszystkie dane są agregowane według strony.

Wykres zawiera sumy poszczególnych danych. Sumy z poszczególnych dni mogą być niższe niż łączna suma wyświetlana na wykresie. Wynika to z tego, że bardzo małe wartości z danego dnia dotyczące jednego wymiaru lub większej ich liczby są pomijane, by chronić prywatność użytkowników, ale są zliczane w sumach na wykresie.

Interpretowanie tabeli

Tabela zawiera dane pogrupowane według wybranego wymiaru (strony lub kraju).

Dane

Wybierz dane, które mają być widoczne, klikając odpowiednią kartę w raporcie. Więcej informacji o danych i sposobie ich obliczania w Discover

Wszystkie dane są agregowane według strony. Oznacza to, że jeśli pojedyncza witryna ma wiele wyników z Discover w jednej sesji użytkownika, każdy wynik jest przypisany do adresu URL strony, do której prowadzi (a nie do usługi, która tę stronę zawiera).

Wszystkie dane są powiązane z kanonicznym URL-em, a nie ze stroną otwieraną po kliknięciu wyniku z Discover. Oznacza to, że jeśli masz stronę w wersji AMP i wersji komputerowej, wszystkie dane będą powiązane z usługą komputerową (zazwyczaj jest to usługa kanoniczna) i tylko w jej ramach możesz je przeglądać.

Możesz przeglądać dane pogrupowane według tych kategorii:

 • Strona: strona, która posłużyła za źródło informacji wyświetlanych użytkownikowi. Jest to URL strony kanonicznej, a nie tej, na którą użytkownik trafia po kliknięciu wyniku z Discover.
 • Kraj: kraj, w którym treść została wyświetlona lub kliknięta.
 • Wygląd obszaru Discover: typ strony powiązanej z wynikiem. Jedna z tych wartości:
  • Artykuł AMP: dowolna strona AMP – także relacje w technologii AMP.
  • Relacja internetowa: podzbiór artykułów AMP zoptymalizowanych raczej pod kątem treści wizualnych niż tekstowych.

Wstępne dane w raporcie

Najnowsze dane w raporcie skuteczności w wyszukiwarce są czasami wstępne – oznacza to, że zanim zostaną one potwierdzone, mogą się trochę zmienić. Dane wstępne mają zwykle mniej niż trzy dni. W pewnym momencie wszystkie dane wstępne zostają potwierdzone. Ten typ danych jest widoczny po najechaniu kursorem myszy na wykres.

Dane wstępne są uwzględniane zarówno na wykresie, jak i w tabelach dotyczących skuteczności na kartach Discover, a także na wykresie skuteczności dostępnym w Search Console na stronie Przegląd.

Filtrowanie danych

Dane możesz filtrować według daty, strony, kraju lub typu wyglądu w Discover.

Aby dodać filtr:

 • Kliknij etykietę + NOWA obok istniejących filtrów na stronie.

Aby usunąć filtr:

 • Kliknij X obok filtra. Filtra daty nie można usunąć.

Aby zmodyfikować filtr:

 • Kliknij filtr i zresetuj wartości.

Porównywanie danych

Możesz porównać dwie wartości danych w obrębie jednego dowolnego wymiaru grupowania niezależnie od tego, czy jest on obecnie wybrany. Gdy np. pogrupujesz dane według kraju, możesz porównać liczby kliknięć między bieżącym a poprzednim tygodniem lub między USA a Francją. Przy porównywaniu wartości pojedynczych danych tabela wyników zawiera kolumnę Różnica, która służy do porównywania wartości w poszczególnych wierszach.

Aby porównać dane:

 1. Kliknij opcję dodawania filtra lub zmień istniejący filtr.
 2. W oknie dialogowym właściwości filtra wybierz Porównaj.
 3. Dodaj wymiary lub okresy do porównania, a potem kliknij Zastosuj.
Dane możesz porównywać tylko w obrębie jednego kryterium (daty, kraju itd.). Dodanie nowego porównania w obrębie danych pogrupowanych według innego kryterium usunie istniejące porównanie. Jeśli np. porównasz liczby kliknięć między bieżącym a poprzednim tygodniem (data), a potem dodasz porównanie między USA a Japonią (kraj), porównanie krajów spowoduje usunięcie porównania dat, a zakres dat zresetuje się do wartości domyślnej.

Rozbieżności w danych

Dane w Search Console mogą różnić się nieco od danych w innych narzędziach. Możliwe przyczyny:

 • Mogą występować opóźnienia między czasem obliczenia danych a udostępnieniem ich webmasterom. Mimo że dane publikujemy w odstępach czasowych, gromadzimy je bez przerwy. Dane są z reguły dostępne w ciągu 2–3 dni.
 • Strefy czasowe mają znaczenie. Raport skuteczności śledzi codzienne dane zgodnie z czasem miejscowym Kalifornii, według którego są one przyporządkowywane do poszczególnych dni. Jeśli inne systemy opierają się na innej strefie czasowej, Twoje statystyki mogą się różnić. Na przykład Google Analytics pokazuje godzinę zgodnie z lokalną strefą czasową webmastera.
 • Pobrane dane nie są dostępne / nie są wartościami liczbowymi. Jeśli pobierasz dane z raportu, wszelkie wartości mające w nim postać ~ lub - (niedostępna / nie jest liczbą) będą po pobraniu mieć wartość zerową.
 • Sumy dziennie mogą być niższe od łącznych sum na wykresie. Jeśli usługa nie osiągnie danego dnia zbyt wielu wyświetleń, wykres pokazuje go jako dzień z zerową liczbą wyświetleń. Nadal jednak uwzględniamy te wyświetlenia w łącznych sumach na wykresie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?