Prestatierapport (Discover)

Het prestatierapport voor Discover bevat belangrijke statistieken over hoe je site presteert in Discover. Dit rapport is alleen zichtbaar als je property een minimum drempel voor vertoningen heeft bereikt in Discover.

 

HET PRESTATIERAPPORT VOOR DISCOVER OPENEN

Waarom kan ik het rapport niet zien?
Het prestatierapport voor Discover is alleen zichtbaar als je property in de afgelopen zestien maanden een minimum drempel voor Discover-vertoningen heeft bereikt.

 

Prestatierapporten in Search Console - Google Search Console-training

Het rapport configureren

In de standaardweergave van het rapport worden de klikken, vertoningen en gemiddelde CTR (klikfrequentie) voor je property weergegeven.

 • Kies welke statistieken je wilt bekijken door de gewenste statistieken boven het diagram te selecteren. Statistieken zijn de cijfers die worden weergegeven (klikken, vertoningen, CTR).
 • Kies de dimensie die moet worden weergegeven door een tabblad met gegevensgroep in de tabel te selecteren. De dimensie definieert hoe gegevens worden gegroepeerd. Discover ondersteunt de dimensies pagina en land.
 • Je kunt desgewenst je gegevens filteren op datum, dimensie, enzovoort.
 • Je kunt desgewenst dimensiegroepen vergelijken. Je kunt bijvoorbeeld vertoningen uit Brazilië en China met elkaar vergelijken.

Rapportgegevens exporteren

Veel rapporten bevatten een exportknop om de rapportgegevens te exporteren. Zowel diagram- als tabelgegevens worden geëxporteerd.Waarden die worden weergegeven als ~ of - in het rapport (niet beschikbaar/geen cijfer), zijn nullen in de gedownloade gegevens.

Het diagram lezen

Kies welke statistieken in het diagram moeten worden weergegeven door bovenaan het diagram statistieken te selecteren of te deselecteren. Alle gegevens worden verzameld per pagina.

De totalen voor elke statistiek worden in het diagram weergegeven. De afzonderlijke dagtotalen zijn mogelijk lager dan het totaal dat in het diagram wordt weergegeven omdat zeer kleine waarden voor een of meer dimensies op een specifieke datum worden weggelaten uit het diagram om de privacy van gebruikers te beschermen. Deze waarden worden wel meegeteld in de totalen van het diagram.

De tabel lezen

De tabel bevat gegevens die zijn gegroepeerd op basis van de geselecteerde dimensie (pagina of land).

Statistieken

Geef aan welke statistieken moeten worden weergegeven door op het toepasselijke tabblad in het rapport te klikken. Meer informatie over deze statistieken en hoe ze worden berekend voor Discover.

Alle gegevens worden verzameld per pagina. Dit betekent dat als één site meerdere Discover-resultaten levert in één gebruikerssessie, elk resultaat wordt toegeschreven aan de pagina-URL waarnaar de pagina verwijst (in plaats van naar de property met de pagina).

Alle paginastatistieken worden toegewezen aan de canonieke URL, niet aan de pagina waarop de gebruiker terechtkomt als er op een Discover-resultaat wordt geklikt. Dit betekent dat als je een pagina met zowel een AMP- als een desktopversie hebt, alle statistieken worden toegeschreven aan en zichtbaar zijn in de desktopproperty (wat meestal de canonieke property is).

Je kunt statistieken gegroepeerd op de volgende categorieën bekijken:

 • Pagina: De pagina die fungeerde als bron van de informatie die de gebruiker heeft gezien. Dit is de canonieke pagina-URL, niet de pagina waar de gebruiker terechtkomt als er op een Discover-resultaat wordt geklikt.
 • Land: Het land waar de content is bekeken of aangeklikt.
 • Discover-weergave: Het type pagina waarnaar wordt gelinkt door het resultaat. Een van de volgende waarden:
  • AMP-artikel: Een AMP-pagina, waaronder AMP-verhaalresultaten.
  • Web Story: Een subset AMP-artikelen die zijn geoptimaliseerd voor visuele content in plaats van tekstcontent.

Voorlopige gegevens in het rapport 

De nieuwste gegevens in het rapport voor zoekprestaties zijn soms voorlopig. Dit betekent dat de gegevens enigszins kunnen veranderen voordat ze worden bevestigd. Voorlopige gegevens zijn meestal minder dan drie dagen oud. Op een bepaald punt worden alle voorlopige gegevens bevestigd. Voorlopige gegevens zijn herkenbaar als je de muisaanwijzer erop plaatst of ze selecteert in het diagram.

Voorlopige gegevens zijn opgenomen in zowel het diagram als de tabellen voor Discover-prestaties, evenals het prestatiediagram op de overzichtspagina van Search Console.

Je gegevens filteren

Je kunt gegevens filteren op datum, pagina, land of Discover-weergavetype.

Een filter toevoegen:

 • Klik op het label + NIEUW naast de bestaande filters op de pagina.

Een filter verwijderen:

 • Klik op de X naast een bestaand filter. Je kunt het datumfilter niet verwijderen.

Een filter aanpassen:

 • Klik op het filter en reset de waarden.

Gegevens vergelijken

Je kunt gegevens vergelijken tussen twee waarden binnen één groepsdimensie, ongeacht of de dimensie op dat moment geselecteerd is. Wanneer je bijvoorbeeld groepeert op land, kun je de klikken voor deze week vergelijken met die van vorige week. Of je kunt de klikken uit Nederland vergelijken met die uit Frankrijk. Wanneer je waarden voor één statistiek vergelijkt, bevat de tabel met resultaten de kolom Verschil om de waarden in elke rij te vergelijken.

Gegevens vergelijken:

 1. Klik om een nieuw filter toe te voegen of een bestaand filter aan te passen.
 2. Kies in het dialoogvenster met filtereigenschappen de optie Vergelijken.
 3. Voeg de dimensies of tijden toe die je wilt vergelijken en klik op Toepassen.
Je kunt alleen gegevens in één dimensie tegelijkertijd vergelijken (Datum, Land, enzovoort). Als je een nieuwe vergelijking in een andere groepsdimensie toevoegt, wordt de bestaande vergelijking verwijderd. Als je bijvoorbeeld klikken voor deze week vergelijkt met die van vorige week (Datum) en vervolgens een vergelijking tussen de Verenigde Staten en Japan (Land) toevoegt, zorgt de landvergelijking ervoor dat de datumvergelijking wordt gewist en wordt de periode teruggezet naar de standaardwaarde.

Gegevensverschillen

De gegevens van Search Console kunnen enigszins verschillen van de gegevens in andere tools. Hier volgen mogelijke redenen voor de verschillen:

 • Het kan na het berekenen van de cijfers even duren voordat deze zichtbaar zijn voor webmasters. Hoewel gegevens in intervallen worden gepubliceerd, verzamelen we deze voortdurend. Normaal gesproken zijn verzamelde gegevens binnen twee tot drie dagen beschikbaar.
 • Tijdzones spelen ook een rol. In het prestatierapport worden daggegevens bijgehouden aan de hand van de plaatselijke tijd in Californië en worden de gegevens gelabeld in overeenstemming met de plaatselijke tijd in Californië. Als je andere systemen andere tijdzones gebruiken, komt het aantal weergaven per dag mogelijk niet exact overeen. Google Analytics geeft bijvoorbeeld de tijd weer op basis van de plaatselijke tijdzone van de webmaster.
 • Gedownloade gegevens met waarden die niet beschikbaar of niet numeriek zijn. Als je de gegevens in het rapport downloadt, worden niet beschikbare of ongeldige waarden (in het rapport weergegeven met ~ of -) omgezet in nullen.
 • Dagelijkse totalen kunnen lager zijn dan diagramtotalen. Als je property op een bepaalde dag weinig vertoningen genereert, wordt die dag in het diagram weergegeven als een dag met nul vertoningen. We tellen deze vertoningen echter wel mee in de weergegeven totalen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?