Prestatierapport (Discover)

In het prestatierapport voor Discover zie je belangrijke statistieken over hoe je site presteert in Discover. Dit rapport is alleen zichtbaar als je property een minimumaantal vertoningen heeft bereikt in Discover.

Nieuwe gebruiker?
Als websiteanalyse nieuw voor je is, begin je hier voor een eenvoudige introductie van dit rapport.

 

Het prestatierapport voor Discover openen

 

Prestatierapporten in Search Console - Google Search Console-training

Het rapport instellen

De standaardweergave van het rapport toont het totale aantal klikken en vertoningen voor je property in Discover.

 • Kies welke statistieken je wilt bekijken door de gewenste statistieken boven het diagram te selecteren.
 • Groepeer je gegevens door een groeperingstabblad in de tabel te selecteren. Je kunt gegevens groeperen op pagina, land, weergavetype en dag.
 • Als je wilt, kun je gegevens filteren op dimensies zoals datum, pagina en land.
 • Je kunt desgewenst gegevensgroepen vergelijken. Je kunt bijvoorbeeld vertoningen uit Brazilië en China met elkaar vergelijken.
 • Wijzig de periode als je iets anders wilt bekijken dan de standaardwaarde van de afgelopen 3 maanden. Klik hiervoor op het filter Datum bovenaan het rapport.

Rapportgegevens exporteren

Veel rapporten bevatten een exportknop om de rapportgegevens te exporteren. Zowel diagram- als tabelgegevens worden geëxporteerd. Waarden die worden weergegeven als ~ of - in het rapport (niet beschikbaar/geen cijfer), zijn nullen in de gedownloade gegevens.

Over de gegevens

 • Je ziet een gegevensrij alleen als de minimale drempelwaarde voor vertoningen is bereikt in Discover. Gegevens voor rijen onder deze drempelwaarde worden wel toegevoegd aan de totalen van de site.
 • De gegevens zijn beperkt tot de opgegeven periode van het filter Datum. De standaardperiode is de afgelopen 3 maanden. Als je deze periode wilt wijzigen, klik je op het datumfilter en wijzig je de periode.
 • Alle gegevens worden per pagina verzameld. Als er 2 Discover-resultaten van dezelfde property in dezelfde Discover-lijst staan, wordt elke vertoning afzonderlijk geteld.
 • Alle paginastatistieken worden toegewezen aan de canonieke URL, niet aan de pagina waarop de gebruiker terechtkomt als er op een Discover-resultaat wordt geklikt. Dit heeft 2 belangrijke gevolgen:
  • De URL in de tabel is de canonieke URL.
  • Er worden alleen gegevens getoond in de property die de canonieke URL bevat. Als je dus dubbele pagina's hebt, bevat de canonieke URL alle gegevens voor klikken, vertoningen en CTR. Voor de dubbele URL's worden die waarden aangegeven als 0.
 • Discover-verkeer is minder voorspelbaar dan zoekverkeer. Dit komt onder meer omdat het verkeer proactief wordt geleverd door Google in plaats van afhankelijk van zoekopdrachten van gebruikers. Daarom kun je meer variatie zien in je Discover-verkeer dan in je zoekverkeer.
 • Voorlopige gegevens in het rapport: De nieuwste gegevens in het prestatierapport zijn soms voorlopig. Dit betekent dat de gegevens enigszins kunnen veranderen voordat ze worden bevestigd. Voorlopige gegevens zijn meestal minder dan 3 dagen oud. Op een bepaald moment worden alle voorlopige gegevens bevestigd. Voorlopige gegevens zijn herkenbaar als je de muisaanwijzer erop plaatst of ze selecteert in het diagram. Voorlopige gegevens zijn opgenomen in zowel het diagram als de tabellen, evenals het prestatiediagram op de overzichtspagina van Search Console.

Statistieken

Geef aan welke statistieken moeten worden weergegeven door het toepasselijke tabblad in het rapport te selecteren. De volgende statistieken zijn beschikbaar:

Vertoning: Het Discover-item is in beeld gescrolld als een standaard Discover-item of ingesloten in een carrousel. Er wordt maar één vertoning per resultaat per sessie geteld. Als een gebruiker voorbij een item scrollt en dan terugscrollt, wordt er maar één vertoning geregistreerd. Voor Web Stories wordt een vertoning geteld voor de story die is bekeken in Discover en voor elke aanvullende story die de gebruiker opent vanuit de oorspronkelijke Web Story waarop is geklikt in Discover. (Vertoningen worden niet 2 keer geteld als de gebruiker dezelfde Web Story meerdere keren in een sessie heeft gezien.)

Klik: De gebruiker heeft op het Discover-item geklikt. Er wordt geen klik geteld als de gebruiker het item deelt of een andere actie uitvoert. Voor Web Stories wordt een klik geteld voor de story waarop is geklikt in Discover en voor elke aanvullende story die de gebruiker opent vanuit de oorspronkelijke Web Story waarop is geklikt in Discover.

Gemiddelde CTR: Klikken/vertoningen.

Het diagram lezen

Kies welke statistieken je in het diagram wilt zien door bovenaan het diagram statistieken te selecteren of te deselecteren.

Je ziet de totalen voor elke statistiek boven het diagram. Deze totalen zijn nauwkeurig voor de geselecteerde periode en worden niet ingekort. Dagelijkse waarden die in het diagram worden getoond, kunnen worden weggelaten uit het diagram als ze de drempelwaarde niet bereiken, maar worden dan wel opgenomen in de totalen, ongeacht of ze de drempelwaarde bereiken.

De tabel lezen

De tabel geeft gegevens weer die zijn gegroepeerd op de geselecteerde dimensie. Het bovenstaande diagram geeft gegevens weer voor de geselecteerde statistieken.

De tabel mag maximaal 1000 rijen bevatten. De gegevens worden ingekort tot 1000 rijen voordat ze het rapport bereiken. Als de gegevens uit 1001 rijen bestaan, wordt de 1001e rij (vóór het inkorten) niet weergegeven, ook niet als de sorteervolgorde van de tabel wordt omgedraaid.

De tabelgegevens zijn beperkt tot dezelfde periode als het diagram. Dit wordt gespecificeerd met het filter Datum. Pas het datumfilter aan door op het filter te klikken en de periode te wijzigen.

De tabelgegevens groeperen

Je kunt de statistieken in de tabel groeperen op de volgende categorieën:

 • Pagina: De pagina die fungeerde als bron van de informatie die de gebruiker heeft gezien. Dit is de canonieke pagina-URL, niet de pagina waar de gebruiker terechtkomt als er op een Discover-resultaat wordt geklikt. Als de canonieke URL zich niet in deze property bevindt, zie je de URL voor de alternatieve pagina niet in de tabel voor deze property.
 • Land: Het land waar de content is bekeken of aangeklikt.
 • Discover-weergave: Het type pagina waarnaar wordt gelinkt door het resultaat. Een van de volgende waarden:
  • AMP-artikel: Een AMP-pagina, waaronder AMP-artikelresultaten.
  • Web Story: Een subset AMP-artikelen die zijn geoptimaliseerd voor visuele content in plaats van tekstcontent.
  • Video's: Een video op je site die wordt getoond in Discover.
  • Google Nieuws Showcase-artikel: Een artikel dat wordt weergegeven in het beheerde Google Nieuws Showcase-deelvenster van een uitgever.
 • Datum: Gegevens gegroepeerd op de dag waarop ze hebben plaatsgevonden. De datum is de dag volgens Pacific Time, niet de lokale tijd van de gebruiker. Gegevens voor afzonderlijke dagen in het diagram kunnen worden ingekort als deze onder een bepaalde waarde liggen. De totalen zijn voor de periode die door het datumfilter wordt aangegeven.

Je gegevens filteren

Je kunt gegevens filteren op datum, pagina, land of Discover-weergavetype.

Zo voeg je een filter toe:

 • Klik op het label + NIEUW naast de bestaande filters op de pagina.

Zo verwijder je een filter:

 • Klik op de X naast een bestaand filter. Je kunt het datumfilter niet verwijderen.

Zo pas je een filter aan:

 • Klik op het filter en wijzig de waarden.
Houd er rekening mee dat filters bepaalde gegevensverschillen kunnen veroorzaken.

Hoofdlettergevoeligheid

Alle pagina-URL-filters zijn niet-hoofdlettergevoelig, behalve Exacte URL, die hoofdlettergevoelig is. Dit betekent URL's met de filters Bevat/Bevat niet/Exact/Aangepast (regex), maar niet URL's met het filter Exacte URL.

Je kunt reguliere expressies hoofdlettergevoelig maken, zoals hieronder wordt beschreven.

Filter voor reguliere expressies

Als je het filter Aangepast (regex) kiest, kun je filteren op een reguliere expressie (een jokertekenovereenkomst) voor het geselecteerde item. Je kunt filters voor reguliere expressies gebruiken voor pagina-URL's en query's van gebruikers. De RE2-syntaxis wordt gebruikt.

 • Je kunt kiezen of je tekenreeksen wilt zien die wel overeenkomen met je reguliere expressie of die niet overeenkomen met je reguliere expressie. Standaard zie je tekenreeksen die wel overeenkomen met je reguliere expressie.
 • Het standaard overeenkomsttype is 'gedeeltelijke overeenkomst', wat betekent dat je reguliere expressie overal in de doeltekenreeks kan overeenkomen, tenzij je ^ of $ gebruikt om een overeenkomst aan het begin of einde van de tekenreeks te vereisen.
 • Standaard overeenkomsten met reguliere expressies zijn niet hoofdlettergevoelig. Je kunt (?-i) aan het begin van de tekenreeks voor je reguliere expressie toevoegen voor hoofdlettergevoelige overeenkomsten. Voorbeeld: (?-i)AAA komt overeen met https://example.com/AAA maar niet met https://example.com/aaa
 • Als de syntaxis voor reguliere expressies ongeldig is, worden er geen overeenkomsten geretourneerd.
 • Overeenkomsten met reguliere expressies zijn lastig. Probeer je expressie in een live testtool of lees de hele RE2-syntaxisgids.
Algemene reguliere expressies

Hier volgen enkele algemene reguliere expressies:

Jokerteken Beschrijving
.

Komt overeen met elk willekeurig teken.

 • 'm.n' komt overeen met 'men' en 'man' maar niet met 'meen'
[tekens]

Komt overeen met elk item in [ ].

 • 'c[aie]t' komt overeen met 'cat', 'cit' en 'cet'
 • 'i[o0-9]n' komt overeen met 'ion' en 'i7n' maar niet met 'ian'
*

Komt nul of meer keer overeen met de voorgaande letter of het voorgaande patroon:

 • 'fo*d' komt overeen met 'fd', 'fod', 'food' en 'foooooooood'
 • 'https*://example' komt overeen met 'http://example' en 'https://example'
+

Komt een of meer keer overeen met de voorgaande letter of het voorgaande patroon

 • 'fo+d' komt overeen met 'fod', 'food' en 'foooooooood' maar niet met 'fd'
|

OF-operator, komt overeen met de expressie vóór of na de operator | .

 • 'New York|San Francisco' komt overeen met 'I love New York' en 'I love San Francisco'
\d

Eén cijfer (0-9)

 • '\d\d\d abc' komt overeen met '123 abc'
\D

Elk teken dat geen cijfer is (bijvoorbeeld letters of tekens zoals + of , of ?)

 • '\D\D\D 123' komt overeen met 'aaa 123' maar niet met '123 123'
\s

Elke witruimte (tab, spatie)

 • '1\s2\s3' komt overeen met '1 2 3'
\S

Elke niet-witruimte.

 • (\S)+ komt overeen met 'fire' en 'ice' in de tekenreeks 'fire and ice', maar met geen van de spaties en ook niet met de hele tekenreeks.
(?-i)

Specificeert hoofdlettergevoelige overeenkomsten voor alle volgende tekens.

 • (?-i)AAA komt overeen met https://example.com/AAA maar niet met https://example.com/aaa
^

Aan het begin van je expressie om overeenkomsten te beperken tot het begin van de doeltekenreeks.

 • '^example' komt overeen met 'example' maar niet met 'an example'
 • 'example' komt overeen met 'example' en 'an example'

Groepen vergelijken

Je kunt de gegevens van 2 groepen van hetzelfde type vergelijken. Zo kun je gegevens vergelijken tussen Frankrijk en Engeland (landen) of tussen deze maand en de afgelopen maand (datums). De vergelijking wordt zowel in het diagram als in de tabel weergegeven.

Zo vergelijk je gegevens voor groepen:

 1. Vergelijkingen worden beheerd door filters (bijvoorbeeld Datum of Zoektype). Bewerk een bestaand filter of klik op Nieuw om een nieuw filter toe te voegen.
 2. Kies in het dialoogvenster met filtereigenschappen de optie Vergelijken.
 3. Voeg de dimensies of tijden toe die je wilt vergelijken en klik op Toepassen.
 4. Je kunt maar één vergelijking tegelijk uitvoeren. Als je een nieuw vergelijkingsfilter toevoegt, wordt de bestaande vergelijking gewist. Als je bijvoorbeeld datums vergelijkt en vervolgens een vergelijking tussen landen toevoegt, wordt de datumvergelijking gewist.
Je kunt gegevens maar in één dimensie tegelijkertijd vergelijken (Datum, Land, enzovoort). Als je een nieuwe vergelijking in een andere groepsdimensie toevoegt, wordt de bestaande vergelijking verwijderd. Als je bijvoorbeeld klikken voor deze week vergelijkt met die van vorige week (Datum) en vervolgens een vergelijking tussen de Verenigde Staten en Japan (Land) toevoegt, zorgt de landvergelijking ervoor dat de datumvergelijking wordt gewist en wordt de periode teruggezet naar de standaardwaarde.

Gegevensverschillen

Verschillen tussen totalen in het diagram en totalen in de tabel

De totalen in het diagram kunnen om verschillende redenen afwijken van de totalen in de tabel:

Algemeen:

 • Als je op een pagina filtert, zie je heel soms een verschil tussen de gegevens in de diagram en die in de tabel. Dit komt omdat de gegevens anders worden afgekapt, afhankelijk van de gebruikte groeps- en filtercombinaties. Als in deze gevallen de totalen verschillen, is het werkelijke totaal minstens gelijk aan de weergegeven grotere waarde (en mogelijk meer).
 • Als je filtert op pagina, worden de totalen voor 'bevat' en 'bevat niet' misschien niet opgeteld bij het niet-gefilterde totaal. Zo komen de totalen voor 'URL's die https:// bevatten' en 'URL's die https niet bevatten' misschien lager uit dan de totalen zonder een filter voor URL's. Dit komt omdat gegevens worden afgekapt vanwege weergavebeperkingen.
 • Als je een ineffectief filter toevoegt (zoals resultaten filteren op de hoofd-URL van je site - 'example.com/'), kan dit om meerdere redenen tot verschillen leiden.

Hogere totalen in het diagram:

 • De tabel kan maximaal 1000 rijen laten zien, dus sommige rijen kunnen weggelaten zijn.

Verschillen tussen Search Console en andere gegevensbronnen

De gegevens van Search Console kunnen enigszins verschillen van de gegevens in andere tools. Hier volgen mogelijke redenen voor de verschillen:

 • Het kan na het berekenen van de getallen even duren voordat deze zichtbaar zijn voor webmasters. Hoewel gegevens in intervallen worden gepubliceerd, verzamelen we deze voortdurend. Normaal gesproken zijn verzamelde gegevens binnen 2 tot 3 dagen beschikbaar. Het rapport kan ook voorlopige gegevens bevatten.
 • Tijdzones spelen ook een rol. In het prestatierapport worden daggegevens bijgehouden aan de hand van de plaatselijke tijd in Californië en worden de gegevens gelabeld in overeenstemming met de plaatselijke tijd in Californië. Als je andere systemen andere tijdzones gebruiken, komt het aantal weergaven per dag mogelijk niet exact overeen. Google Analytics geeft bijvoorbeeld de tijd weer op basis van de plaatselijke tijdzone van de webmaster.
 • Tabeltotalen kunnen lager zijn dan diagramtotalen. De tabel kan maximaal 1000 rijen bevatten, wat de hoeveelheid getoonde gegevens kan beperken.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Nieuw bij Search Console?

Heb je Search Console nog nooit gebruikt? Begin hier, of je nu beginner, SEO-expert of website-ontwikkelaar bent.

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
5851250404635126209
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
83844