דוח ביצועים (Discover)

בדוח הביצועים ל-Discover מוצגים מדדים חשובים לגבי ביצועי האתר שלכם ב-Discover. הדוח מוצג רק אם מספר החשיפות שהנכס קיבל ב-Discover עומד בסף הנדרש.

 

לפתיחת דוח הביצועים ב-Discover

למה לא רואים את הדוח?
דוח הביצועים ב-Discover מוצג רק אם מספר החשיפות שהנכס קיבל ב-Discover ב-16 החודשים האחרונים עומד בסף הנדרש.

 

דוחות ביצועים ב-Search Console - הדרכה בנושא Google Search Console

הגדרת הדוח

בתצוגת ברירת המחדל של הדוח תוכלו לראות את סך כל הקליקים והחשיפות בנכס שלכם.

 • בוחרים אילו מדדים להציג על ידי בחירת המדדים הרצויים מעל התרשים.
 • מקבצים את הנתונים על ידי בחירה בכרטיסיית קיבוץ בטבלה. תוכלו לקבץ נתונים לפי דף, מדינה, סוג מראה ויום.
 • ניתן לסנן את הנתונים לפי תאריך, דף או מדינה.
 • תוכלו להשוות בין קבוצות נתונים: לדוגמה, תוכלו להשוות חשיפות מברזיל ומסין.
 • משנים את טווח התאריכים אם רוצים לצפות בתקופה שונה מערך ברירת המחדל של שלושת החודשים האחרונים. כדי לשנות את טווח התאריכים, לוחצים על המסנן תאריך בחלק העליון של הדוח.

ייצוא של נתוני הדוח

בדוחות רבים יש לחצן ייצוא כדי לייצא את נתוני הדוח. הייצוא כולל את נתוני הטבלה והתרשים. כל ערך המוצג בדוח בסימן ~ או - (לא זמין/לא מספר) יופיע כאפס בנתונים שהורדתם.

מידע על הנתונים

 • דוח זה יוצג רק אם מספר החשיפות שקיבל האתר שלכם ב-Discover עומד בסף הנדרש.
 • כתובת URL של דף ספציפי תוצג רק אם מספר החשיפות שלה ב-Discover עומד בסף הנדרש. עם זאת, נתונים של כתובות URL שאינן עומדות בסף הנדרש עדיין יתווספו לסכומים הכוללים של האתר.
 • הנתונים מוגבלים לתקופת הזמן שצוינה באמצעות המסנן תאריך. פרק הזמן המוגדר כברירת מחדל הוא 3 החודשים האחרונים. כדי לשנות את טווח התאריכים, לוחצים על מסנן התאריכים ומשנים את טווח התאריכים.
 • כל הנתונים נצברים לפי דף: אם שתי תוצאות Discover מאותו נכס מופיעות באותה רשימת Discover, כל חשיפה נספרת בנפרד.
 • כל מדדי הדפים מוקצים לכתובת ה-URL הקנונית, ולא לדף שבו המשתמש נחת אחרי לחיצה על תוצאה ב-Discover. יש לכך שתי השפעות חשובות:
  • כתובת ה-URL שאליה מיוחסים הנתונים בטבלה תהיה כתובת ה-URL הקנונית.
  • הנתונים יוצגו רק בנכס שמכיל את כתובת ה-URL הקנונית. לכן, אם יש לכם דף עם גרסת AMP וגם גרסה למחשב, הנכס מהגרסה למחשב (לרוב זהו הנכס הקנוני) יכלול את כל הנתונים של הקליקים, החשיפות ושיעור הקליקים (CTR) של שתי הגרסאות, גרסת ה-AMP והגרסה למחשב.
 • נתונים ראשוניים בדוח: לפעמים, הנתונים העדכניים ביותר בדוח הביצועים הם נתונים ראשוניים. כלומר, הנתונים עשויים להשתנות מעט לפני שיאומתו. לרוב, נתונים ראשוניים קיימים פחות משלושה ימים. בשלב מסוים, כל הנתונים הראשוניים מאומתים. ניתן לזהות שמדובר בנתונים ראשוניים כאשר מעבירים מעליהם את העכבר בתרשים. נתונים ראשוניים נכללים גם בתרשים וגם בטבלאות, וכן בטבלת הביצועים בדף הסקירה הכללית ב-Search Console.

מדדים

אפשר לבחור אילו מדדים להציג על ידי בחירת הכרטיסייה המתאימה בדוח. המדדים הבאים זמינים:

חשיפה: הפריט של Discover הופיע על המסך בעקבות גלילה, בתור פריט רגיל של Discover או מוטמע בתוך קרוסלה. רק חשיפה אחת נספרת לכל תוצאה לכל סשן. אם משתמש גולל ועובר את הפריט ולאחר מכן גולל בחזרה, נספרת חשיפה אחת בלבד. בסטוריז באינטרנט, החשיפה נספרת עבור הסטורי שצפו בו ב-Discover, ועבור כל סטורי נוסף שהמשתמש פותח מהסטורי הראשוני באינטרנט, לאחר שלחץ עליו ב-Discover (החשיפות אינן נספרות פעמיים אם המשתמש רואה את אותו סטורי באינטרנט מספר פעמים באותו סשן).

קליק: המשתמש לחץ על הפריט ב-Discover. לא נספר קליק אם המשתמש משתף את הפריט או מבצע פעולה אחרת. בסטוריז באינטרנט, הקליק נספר עבור הסטורי שלחצו עליו ב-Discover, ועבור כל סטורי נוסף שהמשתמש פותח מהסטורי הראשוני באינטרנט, לאחר שלחץ עליו ב-Discover.

שיעור קליקים (CTR) ממוצע: קליקים/חשיפות.

קריאת התרשים

כדי לבחור אילו מדדים להציג בתרשים, עליכם לבחור מדדים בראש התרשים או לבטל את הבחירה בהם.

הסכומים הכוללים של כל מדד מוצגים מעל התרשים. הסכומים הכוללים מדויקים למשך פרק הזמן שנבחר, ואינם חתוכים.

קריאת הטבלה

הטבלה מציגה נתונים מקובצים לפי המאפיין שנבחר. מוצגים נתונים לגבי המדדים שנבחרו בתרשים שלמעלה.

שימו לב: הטבלה מוגבלת ל-1,000 שורות. הנתונים נחתכים ל-1,000 שורות לפני שהם מגיעים לדוח הזה. לכן, אם הנתונים עשויים לכלול 1,001 שורות, שינוי סדר המיון של הטבלה לא יציג את השורה ה-1,001 (לפני החיתוך).

נתוני הטבלה מוגבלים לאותו פרק זמן שבתרשים, המצוין במסנן תאריך. כדי לשנות את מסנן התאריכים, יש ללחוץ עליו ולשנות את טווח התאריכים.

קיבוץ של נתוני הטבלה

אפשר לקבץ את המדדים בטבלה לפי הקטגוריות הבאות:

 • דף: הדף ששימש כמקור המידע שהוצג למשתמש. זו כתובת הדף הקנוני, ולא הדף שבו המשתמש נוחת לאחר לחיצה על תוצאת Discover. אם כתובת ה-URL הקנונית לא נמצאת בנכס הזה, כתובת ה-URL של הדף החלופי לא תופיע בטבלה של הנכס הזה.
 • מדינה: המדינה שבה צפו או לחצו על התוכן.
 • מראה ב-Discover: סוג הדף שאליו התוצאה מקשרת. עשוי להיות אחד מהערכים הבאים:
  • מאמר AMP‏: כל דף AMP, כולל תוצאות של סטורי ב-AMP.
  • סטוריז באינטרנט: קבוצת משנה של מאמרי AMP שעברו אופטימיזציה להצגה כתוכן חזותי, במקום הצגה כטקסט.
  • סרטונים: סרטון באתר שלכם שמופיע ב-Discover.
 • תאריך: הנתונים מקובצים לפי היום שבו התרחשו. התאריך הוא היום לפי שעון האוקיינוס השקט ולא לפי הזמן המקומי של המשתמש. אפשר לחתוך נתונים של ימים ספציפיים בתרשים אם הם נמוכים מערך מסוים. הסכומים הכוללים מוגבלים לטווח הזמן שצוין במסנן התאריכים.

סינון הנתונים

אתם יכולים לסנן נתונים לפי תאריך, דף, מדינה או סוג מראה ב-Discover.

כדי להוסיף מסנן:

 • לוחצים על התווית + חדש לצד המסננים הקיימים בדף.

כדי להסיר מסנן:

 • לוחצים על ה-X שליד מסנן קיים. לא ניתן להסיר את מסנן התאריך.

כדי לשנות מסנן:

 • לוחצים על המסנן ומשנים את הערכים.
חשוב לזכור שהמסננים עלולים לגרום לאי-התאמה בנתונים

החשיבות של אותיות רישיות

כל המסננים לכתובות URL של דפים הם תלויי אותיות רישיות מלבד המסנן כתובת URL מדויקת, שהוא תלוי אותיות רישיות. כלומר, המסננים מסוג 'מכילה'/'לא מכילה'/'בדיוק'/'בהתאמה אישית (ביטוי רגולרי)' של כתובות URL, ולא המסננים מסוג 'כתובת URL מדויקת'.

ניתן להגדיר ביטויים רגולריים כתלויי אותיות רישיות, כפי שמתואר בהמשך.

מסנן ביטויים רגולריים

אם בוחרים במסנן בהתאמה אישית (ביטוי רגולרי), ניתן לבצע סינון עבור הפריט שנבחר לפי ביטוי רגולרי (התאמה עם תווים כלליים לחיפוש). תוכלו להשתמש במסנני ביטויים רגולריים עבור כתובות URL של דפים ושאילתות של משתמשים. נעשה שימוש בתחביר של RE2.

 • אפשר לבחור אם להציג מחרוזות שתואמות לביטוי הרגולרי שלכם או כאלה שלא תואמות לביטוי הרגולרי. ברירת המחדל היא להציג מחרוזות שתואמות לביטוי הרגולרי.
 • ההתאמה בברירת המחדל היא "התאמה חלקית". כלומר, הביטוי הרגולרי עשוי להתאים לכל חלק במחרוזת היעד, אלא אם משתמשים בתווים ^ או $ שנדרשת להם התאמה מההתחלה או מהסוף של המחרוזת (לפי הסדר).
 • ההתאמה לביטוי רגולרי שבברירת מחדל אינה תלוית אותיות רישיות. עבור התאמות תלויות אותיות רישיות, ניתן להוסיף "(‎?i)" בתחילת המחרוזת של הביטוי הרגולרי. דוגמה: למחרוזת ‎(?-i)AAA תתאים הכתובת https://example.com/AAA אבל לא הכתובת https://example.com/aaa
 • תחביר לא חוקי בביטוי רגולרי יחזיר אפס תוצאות.
 • לא פשוט להגיע להתאמות בביטויים רגולריים. כדאי לנסות את הביטוי בכלי בדיקה של גרסה פעילה, או לקרוא את המדריך המלא לתחביר של RE2
ביטויים רגולריים נפוצים

כמה ביטויים רגולריים בסיסיים:

תו כללי לחיפוש תיאור
.

מתאים לכל תו יחיד.

 • "m.n" תואם ל-"men" ול-"man", אבל לא ל-"meen"
[תווים]

תואם לכל פריט יחיד בתוך [ ].

 • "c[aie]t" תואם ל-cat", ל-"cit" ול-"cet"
 • "i[o0-9]n" תואם ל-"ion" ול-"i7n", אך לא ל-"ian"
*

תואם לאות הקודמת או לדפוס הקודם אפס פעמים או יותר:

 • "fo*d" תואם ל-"fd", , ל-"fod", ל-"food" ול-"fooooooood".
 • "https*://example" תואם ל-"http://example" ול-"https://example"
+

תואם לאות הקודמת או לדפוס הקודם פעם אחת או יותר

 • "fo+d" תואם ל-"fod", ל-"food" ול-"foooooooood", אבל לא ל-"fd".
|

אופרטור OR. תואם לביטוי המופיע לפני או אחרי אופרטור |.

 • "New York|San Francisco" תואם גם ל-"I love New York" וגם ל-"I love San Francisco"
‎\d

ספרה אחת מ-0 עד 9

 • "‎\d\d\d abc" תואם ל-"‎123 abc"
‎\D

תווים שאינם ספרות (לדוגמה, כל אות, או תווים כמו + או , או ?)

 • "\D\D\D 123" תואם ל-"aaa 123" אך לא ל-"123 123"
‎\s

כל רווח לבן (Tab, רווח)

 • "1\s3\s2" תואם ל "1 2 3"
‎\S

כל רווח שאינו רווח לבן.

 • ‎(\S)+ תואם למילים "fire" ו-"ice" במחרוזת "fire and ice", אבל לא תואם לרווחים וגם לא לכל המחרוזת.
‎(?-i)

מציין התאמות תלויות רישיות לכל התווים הבאים.

 • למחרוזת ‎(?-i)AAA תתאים הכתובת https://example.com/AAA אבל לא הכתובת https://example.com/aaa
^

ציון ^ בתחילת הביטוי מגביל את ההתאמות להתחלה של מחרוזת היעד.

 • "example^" תואם ל-"example" אך לא ל-"an example"
 • "example" תואם הן ל-"example" והן ל-"an example"

השוואה בין קבוצות

תוכלו להשוות בין נתונים של שתי קבוצות מאותו סוג. לדוגמה, ניתן להשוות בין נתונים מצרפת ומאנגליה (מדינות), או בין נתונים מהחודש הנוכחי לעומת החודש הקודם (תאריכים). ההשוואה מופיעה גם בתרשים וגם בטבלה.

כדי להשוות בין נתונים של קבוצות:

 1. אפשר לערוך השוואות לפי מסננים (לדוגמה, תאריך או סוג חיפוש). ניתן לערוך מסנן קיים או ללחוץ על חדש כדי להוסיף מסנן חדש.
 2. בתיבת הדו-שיח של תכונות המסנן, בוחרים באפשרות השוואה.
 3. מוסיפים את המאפיינים או המועדים להשוואה, ולוחצים על החלה.
 4. אפשר לערוך השוואה אחת בלבד בכל פעם. הוספת מסנן חדש להשוואה תמחק את ההשוואה הנוכחית. לדוגמה, אם משווים בין תאריכים ולאחר מכן מוסיפים השוואה בין מדינות, ההשוואה בין מדינות תמחק את ההשוואה בין תאריכים.
אפשר להשוות נתונים בקטגוריה אחת בכל פעם (תאריך, מדינה וכו'). הוספת השוואה חדשה בקטגוריית קיבוץ אחרת תבטל את ההשוואה הנוכחית. לדוגמה, אם משווים קליקים בשבוע הזה לעומת השבוע שעבר (תאריך), ולאחר מכן מוסיפים השוואה בין ארה"ב ליפן (מדינה), השוואת המדינות תמחק את השוואת התאריכים וטווח התאריכים יתאפס לברירת המחדל.

אי-התאמה בנתונים

אי-התאמה בין הסכומים שבתרשים לבין הסכומים שבטבלה

הסכומים בתרשים יכולים להיות שונים מהסכומים בטבלה, מסיבות שונות:

כללי:

 • במקרים חריגים מסוימים, כשמבצעים סינון בדף, תיתכן אי-התאמה בין נתוני הטבלה לבין נתוני התרשים. הסיבה לכך היא שהנתונים נחתכים באופן שונה, בהתאם לשילובים בין הקיבוץ והסינון שבהם נעשה שימוש. במקרים כאלה שבהם הסכומים הכוללים שונים, הסכום הכולל בפועל יהיה לפחות הערך הגבוה יותר שמוצג (וכנראה שהוא יהיה גדול יותר מזה).
 • כשמסננים לפי דף, ייתכן שהסכומים הכוללים של "מכיל" ו"לא מכיל" יהיו שונים מהסכום הכולל ללא סינון. לדוגמה, כשמחברים את הסכומים הכוללים עבור "כתובות URL שמכילות //:‎https'" ו"כתובות URL שלא מכילות //:‎https'", הסכום עשוי להיות נמוך יותר מהסכומים הכוללים בלי מסנן של כתובות URL. הסיבה לכך היא שהנתונים נחתכים עקב מגבלות תצוגה.
 • הוספת מסנן שאינו אפקטיבי (למשל, סינון תוצאות לכתובת ה-URL של האתר ברמה הבסיסית – "example.com/‎") עלולה להוביל לאי-תאימות מכל מיני סיבות.

סכומים גבוהים יותר בתרשים:

 • בטבלה ניתן להציג עד 1,000 שורות, ולכן ייתכן שלא כל השורות יופיעו.

סכומים גבוהים יותר בטבלה:

 • חלק ממראות החיפוש הם קטגוריות משנה של אחרים. לדוגמה, מודעות דרושים הן קטגוריות משנה של תוצאת חיפוש מתקדמת, ולכן אותה תוצאה תירשם בשתי השורות.

אי-התאמה בין Search Console לבין מקורות נתונים אחרים

הנתונים של Search Console עשויים להיות שונים מעט מאלה שמוצגים בכלים אחרים. הנה פירוט של הסיבות האפשריות להבדלים אלה:

 • עשוי להיות עיכוב בין חישוב המספרים לבין הרגע שבו הם מוצגים למנהלי אתרים. על אף שהנתונים מתפרסמים במרווחים, איסוף הנתונים מתבצע ברציפות. עם זאת, בדרך כלל נתונים שנאספו אמורים להיות זמינים בתוך 2-‏3 ימים. הדוח עשוי לכלול גם נתונים ראשוניים.
 • לאזורי זמן יש חשיבות. בדוח הביצועים יש מעקב אחר נתונים יומיים בהתאם לזמן המקומי בקליפורניה, והנתונים של כל יום מתויגים בהתאם לשעון קליפורניה. אם המערכות האחרות מוגדרות לאזורי זמן אחרים, ייתכן שהתצוגות היומיות שלכם לא יהיו תואמות לחלוטין. לדוגמה, Google Analytics מציג זמן לפי אזור הזמן המקומי של מנהל האתר.
 • הסכומים הכוללים בטבלה עשויים להיות נמוכים מהסכומים הכוללים בתרשים. הטבלה מוגבלת ל-1,000 שורות, לכן כמות הנתונים המוצגים עשויה להיות מוגבלת.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
true
מתחילים להשתמש ב-Search Console?

אף פעם לא השתמשתם ב-Search Console? בין אם אתם משתמשים מתחילים, מומחי SEO או מפתחי אתרים – תוכלו להתחיל כאן.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
83844
false