Teljesítményjelentés (Discover)

A Discover-teljesítményjelentés fontos mutatókat közöl arról, hogy webhelye hogyan teljesít a Discover szolgáltatásban. A jelentés csak akkor látható, ha tulajdona elérte az ehhez szükséges megjelenítések számát a Discover felületén.

 

A DISCOVER-TELJESÍTMÉNYJELENTÉS MEGNYITÁSA

Miért nem látom a jelentést?
A Discover-teljesítményjelentés csak akkor látható, ha az elmúlt 16 hónap során tulajdona elérte a minimális megjelenítésszámot a Discover felületén. 

A jelentés konfigurálása

A jelentés alapértelmezett nézete a tulajdonra vonatkozó kattintásokat, megjelenítéseket és átlagos átkattintási arányt (CTR) ábrázolja.

 • Kiválaszthatja a megjelenő mutatókat a diagram feletti vezérlőkkel. A mutatók a megjelenített számadatokat jelentik (kattintások, megjelenítések, CTR).
 • Kiválaszthatja a megjelenő dimenziókat a táblázat valamely adatcsoportosító lapjának kijelölésével. A dimenziók az adatok csoportosításának módját határozzák meg. A Discover az oldal és az ország dimenziókat támogatja.
 • Lehetősége van az adatok szűrésére dátum, dimenzió stb. szerint.
 • Lehetősége van továbbá a dimenziócsoportok összehasonlítására is: például összevetheti egymással a Brazíliából és a Kínából származó megjelenítéseit.

A diagram értelmezése

A diagram tetején lévő mutatók kiválasztásával, illetve kiválasztásának törlésével válassza ki a diagramon megjeleníteni kívánt mutatókat. Az adatok oldalak szerint összesítve láthatók.

A diagramon az egyes mutatók összesített értékei láthatók. Az egyes napokra vonatkozó értékek összesítése kevesebb lehet a diagramon megjelenített összesítésénél, mert a felhasználói adatok védelme érdekében a rendszer lehagyja a diagramról az adott dátumon rögzített, nagyon kicsi értékekkel rendelkező dimenziókat, a diagram összesítéseibe azonban ezek az értékek is beleszámítanak.

A táblázat értelmezése

A táblázat a választott dimenzió (oldal vagy ország) szerint csoportosítva jeleníti meg az adatokat.

Mutatók

A jelentés megfelelő lapjának aktiválásával kiválaszthatja a megjelenő mutatókat. További információ ezekről a mutatókról, valamint arról, hogyan történik a kiszámításuk a Discover szolgáltatásban.

Az adatok oldalak szerint összesítve láthatók. Ha tehát egyetlen felhasználói munkamenet során egyetlen webhely több Discover-találatot is megjelenít, minden találatot a hozzá tartozó oldal URL-jére vonatkozóan írunk jóvá (nem pedig az oldalt tartalmazó tulajdonra vonatkozóan).

Minden mutató a gyűjtő-URL-hez tartozik, nem ahhoz az oldalhoz, amelyre a felhasználók a Discover-találatok megnyitásakor kerülnek. Az AMP- és asztali változattal is rendelkező oldalak mérőszámai tehát az asztali tulajdonhoz tartoznak, valamint azon keresztül jeleníthetők meg. (Általában az asztali változat a gyűjtőtulajdon.)

A mutatók a következő kategóriák szerint csoportosítva tekinthetők meg:

 • Oldal: A felhasználó számára látható információk forrásaként megjelenített oldal. Ez a gyűjtőoldal URL-címe, nem pedig azé az oldalé, amelyet a felhasználó a Discover-találatra kattintva megnyitott.
 • Ország: Az ország, ahol tartalmat tekintettek meg, vagy tartalomra kattintottak.
 • Megjelenés a Discoverben: A találat által hivatkozott oldal típusa. Ez az alábbi értékek egyike:
  • AMP-cikk: Bármely AMP-oldal, beleértve az AMP-sztori típusú találatokat is.
  • AMP-sztori: Szöveges tartalmak helyett vizuális tartalmakra optimalizált AMP-cikkek.

Az adatok szűrése

Az adatok dátum, oldal, ország és a Discoverben való megjelenés típusa szerint szűrhetők.

Szűrő hozzáadása:

 • Kattintson az oldalon a meglévő szűrők melletti + ÚJ címkére.

Szűrő eltávolítása:

 • Kattintson az eltávolítani kívánt szűrő melletti X gombra. A dátumszűrő nem távolítható el.

Szűrő módosítása:

 • Kattintson a szűrőre, majd állítsa át az értékeket.

Adatok összehasonlítása

Bármely csoportosítási dimenzió értékeit összehasonlíthatja, akár a jelenleg kiválasztott csoportosítás értékeiről van szó, akár nem. Például ország szerinti csoportosításkor is összehasonlíthatja a jelenlegi hét és a múlt hét kattintásait ugyanúgy, mint az USA-ból és a Franciaországból érkező kattintásokat. Egyetlen mutató értékeinek összehasonlításakor az eredménytáblázatban megjelenő Különbség oszlop segíti a sorok összevetését.

Az adatok összehasonlításának menete:

 1. Kattintással állítson be új szűrőt, vagy módosítson egy meglévőt.
 2. Válassza ki a szűrő tulajdonságainak párbeszédablakában az Összehasonlítás lehetőséget.
 3. Adja meg az összehasonlításhoz használandó dimenziókat vagy időtartamokat, majd kattintson az Alkalmaz gombra.
Egyszerre csak egy dimenzióban (dátum, ország stb.) hasonlíthatja össze az adatokat. Megszűnik a meglévő összehasonlítás, ha más dimenzióhoz tartozó összehasonlítást hoz létre. Ha például összehasonlítja a jelenlegi és az előző hét kattintásait (dátum), majd hozzáadja az USA és Japán közti összehasonlítást (ország), akkor az ország szerinti összehasonlítás törli a dátum szerinti összeállítást, és a dátumtartomány visszaáll az alapértelmezett értékre.

Eltérések az adatokban

A Search Console adatai némileg eltérhetnek a más eszközökben megjelenített adatoktól. Az eltérések néhány lehetséges oka:

 • Időbe telhet, mire kiszámításuk után az értékek megjeleníthetővé válnak a webmesterek számára. Bár az adatokat bizonyos időközönként tesszük közzé, azokat folyamatosan gyűjtjük. Mindemellett az adatok általában 2-3 nap alatt elérhetővé válnak.
 • Az időzóna is fontos. A Teljesítményjelentés Kalifornia időzónája szerint tartja számon a napi adatokat, tehát a napi adatok Kalifornia helyi ideje szerint kapnak időbélyegzőt. Ha rendszere más időzónát használ, a napi adatok megjelenése eltérhet. A Google Analytics például a webmester helyi időzónája szerint jeleníti meg az időpontokat.
 • „Nem áll rendelkezésre”/„nem szám” érték a letöltött adatokban. A jelentés letöltött adatai között a ~ és - karakterrel jelölt értékek (nem áll rendelkezésre/nem szám) nullaként jelennek meg.
 • A napi értékek összege kevesebb lehet a diagramon szereplő összegnél. Nulla megjelenítéssel szerepelnek a diagramon azok a napok, melyek során tulajdona csak kevés megjelenítést ért el. Az összesített adatok között azonban számításba vesszük ezeket is.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?