Tehokkuusraportti (Discover)

Discover-tehokkuusraportissa on tärkeitä mittareita, jotka kertovat, miten tehokkaasti sivustosi toimii Discoverissa. Raportti näkyy vain, jos omaisuutesi on ylittänyt impressioiden vähimmäisrajan Discoverissa.

 

AVAA DISCOVER-TEHOKKUUSRAPORTTI

Miksi en näe raporttia?
Discover-tehokkuusraportti näkyy vain, jos omaisuutesi on ylittänyt impressioiden vähimmäisrajan Discoverissa viimeisten 16 kuukauden aikana.

 

Tehokkuusraportit Search Consolessa – Google Search Console ‑koulutus

Raportin valinnat

Raportin oletusnäkymässä näkyy omaisuutesi klikkausten ja impressioiden kokonaismäärä.

 • Valitse raportissa näkyvät mittarit kaavion yläpuolelta.
 • Ryhmittele data valitsemalla taulukosta ryhmittelyn välilehti. Voit ryhmitellä dataa sivun, maan, näkyvyystyypin ja päivän mukaan.
 • Halutessasi voit suodattaa dataa päivämäärän, sivun ja maan mukaan.
 • Halutessasi voit vertailla dataryhmiä: voit esimerkiksi vertailla Brasilian ja Kiinan impressioita.
 • Muuta ajanjaksoa, jos haluat nähdä jonkun muun ajanjakson kuin viimeisen kolmen kuukauden oletusajanjakson. Voit vaihtaa ajanjakson klikkaamalla raportin yläosassa olevaa Päivämäärä-suodatinta.

Raporttidatan vieminen

Monissa raporteissa on vientipainike , jolla voit viedä raporttidatan. Sekä kaavio- että taulukkodata viedään. Raportin arvot ~ tai - (ei saatavilla / ei ole numero) näkyvät nollina ladatussa datassa.

Tietoja datasta

 • Raportti näkyy vain, jos sivustosi on ylittänyt impressioiden vähimmäisrajan Discoverissa.
 • Tietyn sivun URL-osoite näkyy vain, jos se on ylittänyt impressioiden vähimmäisrajan Discoverissa. Rajan alle jäävien URL-osoitteiden data lisätään kuitenkin sivuston kokonaismääriin.
 • Data on rajattu Päivämäärä-suodattimen määrittämään ajanjaksoon. Oletusajanjakso on viimeiset kolme kuukautta. Voit muuttaa tätä ajanjaksoa klikkaamalla päivämääräsuodatinta ja muuttamalla ajanjaksoa.
 • Kaikki data on koottu sivun mukaan: jos kaksi saman omaisuuden Discover-tulosta näkyy samassa Discover-luettelossa, jokainen impressio lasketaan erikseen.
 • Kaikki sivun mittarit liitetään ensisijaiselle URL-osoitteelle, ei sivulle, jolle käyttäjä päätyy klikkaamalla Discover-tulosta. Tällä on kaksi tärkeää vaikutusta:
  • Taulukossa viitattu URL-osoite on ensisijainen URL-osoite.
  • Data näytetään vain siinä omaisuudessa, joka sisältää ensisijaisen URL-osoitteen. Joten jos sinulla on sivun AMP- ja tietokoneversiot, tietokoneomaisuus (joka on yleensä ensisijainen omaisuus) sisältää AMP- ja tietokoneklikkausten, impressioiden ja klikkausprosenttien kaikki tiedot.
 • Alustava data raportissa: Tehokkuusraportin uusin data on joskus alustavaa. Tämä tarkoittaa että, data voi muuttua hieman ennen sen vahvistamista. Alustava data on yleensä alle kolme päivää vanhaa. Kaikki alustava data vahvistetaan jossain vaiheessa. Kun viet kaaviossa hiiren alustavan datan päälle, sen tila kerrotaan. Alustava data sisältyy kaavioon, taulukoihin ja Search Consolen Yleiskatsaus-sivun Tehokkuus-kaavioon.

Mittarit

Valitse raportissa näkyvät mittarit valitsemalla haluamasi välilehdet. Saatavilla on seuraavat mittarit:

Impressio: Discover-kohde vieritetään näkyviin joko tavallisena Discover-kohteena tai karuselliin upotettuna kohteena. Yhtä käyntiä ja tulosta kohti lasketaan vain yksi impressio. Jos käyttäjä vierittää kohteen ohi ja palaa sitten takaisin, tämä lasketaan vain yhdeksi impressioksi. Web Stories ‑impressiot lasketaan Discoverissa katsotusta jutusta sekä muista jutuista, jotka käyttäjä avaa tämän Discoverissa klikatun Web Storyn kautta. (Impressioita ei lasketa kahdesti, jos käyttäjä on nähnyt saman Web Storyn useasti saman käyttökerran aikana.)

Klikkaus: Käyttäjä klikkasi Discover-kohdetta. Klikkausta ei lasketa, jos käyttäjä jakaa kohteen tai suorittaa muun toiminnon. Web Stories ‑klikkaukset lasketaan Discoverissa klikatusta jutusta sekä muista jutuista, jotka käyttäjä avaa tämän Discoverissa klikatun Web Storyn kautta.

Keskimääräinen klikkausprosentti: Klikkaukset/impressiot.

Kaavion tulkitseminen

Valitse kaaviossa näytettävät mittarit lisäämällä tai poistamalla valinta kaavion yläreunasta.

Jokaisen mittarin kokonaisarvo näkyy kaavion yläpuolella. Kyseiset kokonaisarvot ovat todellisia valitulle ajanjaksolle ja niitä ei ole katkaistu.

Taulukon tulkitseminen

Taulukossa näkyvä data ryhmitellään valitun kategorian mukaan. Data näytetään yllä olevassa kaaviossa valittujen mittareiden mukaan.

Huomioi, että taulukon yläraja on 1 000 riviä. Data katkaistaan 1 000 rivin jälkeen ennen kuin se saapuu raporttiin, joten jos dataa on esimerkiksi 1 001 riviä, taulukon järjestyksen muuttaminen ei näytä (ennen katkaistua) 1 001. riviä.

Taulukkodata ja kaavio on rajattu samalle ajanjaksolle, joka määritetään Päivämäärä-suodattimella. Voit säätää päivämääräsuodatinta klikkaamalla sitä ja muuttamalla ajanjaksoa.

Taulukkodatan ryhmittely

Voit ryhmitellä taulukon mittareita seuraaviin luokkiin:

 • Sivu: Sivu, joka oli käyttäjän näkemien tietojen lähde. Tämä on ensisijaisen sivun URL-osoite, ei se sivu, jolle käyttäjä ohjattiin Discover-tuloksen klikkaamisen jälkeen. Jos ensisijainen URL-osoite ei ole tässä omaisuudessa, vaihtoehtoisen sivun URL-osoite ei näy taulukossa tälle omaisuudelle.
 • Maa: Maa, jossa sisältöä katsottiin tai klikattiin.
 • Discover-ulkoasu: Tulokseen linkitetyn sivun tyyppi. Yksi näistä:
  • AMP-artikkeli: mikä tahansa AMP-sivu, mukaan lukien AMP-tarinatulokset
  • Web Story: visuaaliselle sisällölle optimoitu AMP-artikkelin alalaji
  • Videot: Sivustollasi oleva video, joka näkyy Discoverissa
 • Päivämäärä: Tapahtuman päivämäärän mukaan ryhmitelty data. Päivämäärä näytetään Yhdysvaltain Tyynenmeren ajan mukaan, eikä käyttäjän paikallisen ajan. Kaaviossa olevan yksittäisen päivän data voidaan katkaista, jos se jää alle tietyn arvon. Kokonaisarvot ovat ajanjaksolle, joka valitaan päivämääräsuodattimella.

Datan suodattaminen

Voit suodattaa dataa päivämäärän, sivun, maan tai Discover-näkyvyystyypin mukaan.

Suodattimen lisääminen:

 • Klikkaa + UUSI ‑painiketta sivulla jo olevien suodatinten vierestä.

Suodattimen poistaminen:

 • Klikkaa suodattimen vieressä olevaa X-painiketta. Et voi poistaa päivämääräsuodatinta.

Suodattimen muokkaaminen:

 • Klikkaa suodatinta ja muuta arvoja.
Huomaa, että suodattimet voivat aiheuttaa eroavaisuuksia dataan

Kirjainkoon erottelu

Kirjainkoolla ei ole merkitystä sivujen URL‑suodattimissa, paitsi kun kyseessä on tarkka URL-osoite, jonka kirjainkoolla on väliä. Tämä tarkoittaa URL-osoitteiden sisältää / ei sisällä / tarkka / muokattu (säännöllinen lauseke) ‑suodattimia, mutta ei tarkkoja URL-osoitteiden suodattimia.

Voit tehdä kirjainkoosta merkityksellisen säännöllisille lausekkeille alla olevien ohjeiden mukaan.

Säännöllinen lauseke ‑suodatin

Jos valitset suodattimen Muokattu (säännöllinen lauseke), voit suodattaa säännöllisen lausekkeen mukaan (jokerimerkkiosuma). Voit suodattaa sivujen URL-osoitteita ja käyttäjäkyselyjä säännöllisillä lausekkeilla. Tähän käytetään RE2-syntaksia.

 • Voit valita, haluatko näyttää merkkijonoja, jotka vastaavat säännöllistä lausekettasi, vai sellaisia, jotka eivät vastaa sitä. Oletuksena näytetään merkkijonoja, jotka vastaavat säännöllistä lausekettasi.
 • Oletuksena haetaan osittaisia osumia, eli säännöllinen lauseke voi vastata mitä tahansa kohdemerkkijonon kohtaa ellet käytä merkkiä ^ (osumaa haetaan merkkijonon alusta) tai $ (osumaa haetaan merkkijonon lopusta).
 • Oletuksena kirjainkoolla ei ole merkitystä säännöllisen lausekkeen vastaavuudessa. Voit lisätä merkin "(?i)" säännöllisen lausekkeen alkuun, jos haluat hakea osumia tietyllä kirjainkoolla. Esimerkki: (?-i)AAA vastaa osoitetta https://example.com/AAA mutta ei osoitetta https://example.com/aaa
 • Virheellinen säännöllisen lausekkeen syntaksi ei palauta osumia.
 • Säännöllisten lausekkeiden käyttö voi olla haastavaa. Kokeile lauseketta live-testityökalussa tai lue koko RE2-syntaksiopas.
Yleiset säännölliset lausekkeet

Tässä muutama esimerkki säännöllisistä lausekkeista:

Jokerimerkki Kuvaus
.

Vastaa mitä tahansa yksittäistä kohdetta merkkiä.

 • "m.n" vastaa lausekkeita "men" ja "man" mutta ei lauseketta "meen"
[merkit]

Vastaa mitä tahansa yksittäistä kohdetta merkkien [ ] sisällä.

 • "c[aie]t" vastaa lausekkeita "cat", "cit" ja "cet"
 • "i[o0-9]n" vastaa lausekkeita "ion" ja "i7n" mutta ei lauseketta "ian"
*

Vastaa edeltävää kirjainta tai mallia 0 kertaa tai enemmän:

 • "fo*d" vastaa lausekkeita "fd", "fod", "food" ja "foooooooood"
 • "https*://example" vastaa näitä: http://example" ja "https://example"
+

Vastaa edeltävää kirjainta tai mallia kerran tai useammin:

 • "fo+d" vastaa lausekkeita "fod", "food", "foooooooood" mutta ei lauseketta "fd"
|

TAI-operaattori, vastaa operaattoria | edeltävää tai sen jälkeistä lauseketta.

 • "New York|San Francisco" vastaa sekä lauseketta "I love New York" että "I love San Francisco"
\d

Yksi numero (0–9)

 • "\d\d\d abc" vastaa lauseketta "123 abc"
\D

Mikä tahansa muu kuin numero (esim. mikä tahansa kirjain tai merkki: "+" "," tai "?" jne.)

 • "\D\D\D 123" vastaa lauseketta "aaa 123" mutta ei lauseketta "123 123"
\s

Mikä tahansa tyhjätilamerkki (sarkain, välilyönti)

 • "1\s2\s3" vastaa lauseketta "1 2 3"
\S

Mikä tahansa muu kuin tyhjätilamerkki.

 • (\S)+ vastaa lausekkeita "fire", "and" ja "ice" merkkijonossa "fire and ice" mutta ei välilyöntejä tai koko merkkijonoa.
(?-i)

Määrittää merkitykselliset kirjainkoon vastaavuudet seuraaville merkeille.

 • "(?-i)AAA vastaa https://example.com/AAA, mutta ei https://example.com/aaa
^

Rajoittaa lausekkeen alussa osumat kohdemerkkijonon alkuun.

 • "^example" vastaa lauseketta "example" mutta ei lauseketta "an example"
 • "example" vastaa sekä lauseketta "example" että "an example"

Ryhmien vertaaminen

Voit vertailla kahden saman tyyppisen ryhmän dataa. Voit esimerkiksi verrata Ranskan ja Englannin välistä dataa (maat) tai tämän kuukauden ja viime kuukauden välistä dataa (päivämäärät). Vertailut näkyvät kaaviossa ja taulukossa.

Näin vertaat ryhmien dataa:

 1. Vertailuja voi muokata suodattimilla (esimerkiksi Päivämäärä tai Hakutyyppi). Muokkaa joko nykyistä suodatinta tai klikkaa Uusi lisätäksesi uuden suodattimen.
 2. Valitse Suodata verkko-omaisuuksia ‑valintaruudussa Vertaa.
 3. Lisää vertailtavat kategoriat tai ajat ja valitse Käytä.
 4. Sinulla voi olla vain yksi vertailu kerrallaan. Uuden vertailusuodattimen lisääminen poistaa nykyisen vertailun. Jos olet esimerkiksi vertailemassa päivämääriä ja lisäät sitten maiden välisen vertailun, maavertailu poistaa päivämäärävertailun.
Voit vertailla vain yhden kategorian dataa kerrallaan (päivämäärä, maa jne). Uuden, toisen kategorian vertailun lisääminen poistaa aiemmin luomasi vertailun. Jos olet esimerkiksi vertailemassa tämän viikon klikkauksia viime viikon vastaaviin (päivämäärä) ja lisäät sitten Yhdysvaltain ja Japanin välisen vertailun (maa), maavertailu poistaa päivämäärävertailun ja ajanjakso palautuu oletusarvoonsa.

Datan eroavaisuudet

Eroavaisuudet kaavion ja taulukon kokonaismäärien välillä

Kaavion ja taulukon kokonaismäärät voivat erota toisistaan useista eri syistä:

Yleiset syyt:

 • Kun suodatat sivun, joissakin epätavallisissa tapauksissa saattaa näkyä ristiriita kaavion ja taulukon datan välillä. Tämä johtuu siitä, että data on lyhennetty eri tavalla riippuen käytetyistä ryhmittely- ja suodatusyhdistelmistä. Kun kokonaismäärät eroavat toisistaan, todellinen kokonaismäärä on vähintään suurempi näytetty arvo (ja mahdollisesti vielä suurempi).
 • Kun suodatat sivun mukaan, suodatuksen jälkeiset sisältää- ja ei sisällä ‑kokonaismäärät voivat olla yhteensä vähemmän kuin suodattamaton kokonaismäärä. Esimerkiksi suodattimilla "URL-osoitteet, jotka sisältävät tämän: https://" ja "URL-osoitteet, jotka eivät sisällä tätä: https://" saatavat kokonaissummat voivat olla pienempiä kuin kokonaissummat ilman URL-suodattimia. Tämä johtuu siitä, että data on lyhennetty näyttörajoitusten vuoksi.
 • Tehottoman suodattimen lisääminen (kuten tulosten suodattaminen sivuston juuri-URL-osoitteella example.com/) voi aiheuttaa ristiriitoja useista syistä.

Kaavion kokonaismäärät suurempia:

 • Taulukossa voi olla enintään 1 000 riviä, joten osa riveistä saatetaan poistaa.

Taulukon kokonaismäärät suurempia:

 • Jotkut hakuesiintymät ovat toistensa alaluokkia. Esimerkiksi työpaikkailmoitus on rich-tuloksen alaluokka, joten sama tulos näkyy molemmilla riveillä.

Search Consolen ja muiden datalähteiden väliset eroavaisuudet

Search Consolen tiedot voivat erota muiden työkalujen näyttämistä tiedoista. Alla on mahdollisia syitä eroavaisuuksille:

 • Lukujen laskemisen ja niiden verkkovastaaville näkymisen välillä voi olla viive. Vaikka tiedot julkaistaan tietyin väliajoin, keräämme niitä jatkuvasti. Normaalisti tiedot ovat käytettävissä 2–3 päivän kuluessa. Raporttiin voi sisältyä myös alustavaa dataa.
 • Aikavyöhykkeillä on merkitystä. Tehokkuusraportti seuraa päivittäistä dataa Kalifornian paikallisen ajan mukaan, eli jokaisen päivän data lasketaan sen mukaan, milloin päivä vaihtuu toiseen Kaliforniassa. Jos muut järjestelmäsi käyttävät toista aikavyöhykettä, päivänäkymät eivät ehkä ole tarkkoja. Esimerkiksi Google Analytics näyttää ajan verkkovastaavan paikallisessa ajassa.
 • Taulukon kokonaismäärät voivat olla pienempiä kuin kokonaismäärät kaaviossa. Taulukko on rajattu 1 000 riviin, minkä takia dataa voidaan näyttää rajallisesti.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
true
Oletko uusi Search Consolen käyttäjä?

Onko tämä ensimmäinen kertasi Search Consolessa? Aloita tästä, olitpa sitten noviisi, hakukoneoptimoinnin asiantuntija tai sivustokehittäjä.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
83844
false