Přehled výkonu (kanál Objevit)

Přehled výkonu v kanálu Objevit ukazuje důležité metriky výkonu vašeho webu v kanálu Objevit. Tento přehled je viditelný pouze u služeb, které dosáhly hranice minimálního počtu zobrazení v kanálu Objevit.

 

OTEVŘÍT PŘEHLED VÝKONU V KANÁLU OBJEVIT

Proč se mi tento přehled nezobrazuje?
Přehled výkonu v kanálu Objevit je viditelný pouze v případě, že vaše služba za posledních 16 měsíců dosáhla prahové hodnoty počtu zobrazení v kanálu Objevit. 

Konfigurace přehledu

Ve výchozím zobrazení přehled ukazuje počet kliknutí, zobrazení a průměrnou CTR (míru prokliku) služby.

 • Nad grafem vyberte metriky, které chcete zobrazit. Metriky jsou zobrazená čísla (kliknutí, zobrazení, míra prokliku).
 • Výběrem karty seskupení dat v tabulce zvolte, kterou dimenzi chcete zobrazit. Dimenze definuje způsob seskupení dat. U kanálu Objevit jsou podporovány dimenze stránka a země.
 • (Volitelné) Filtrujte údaje podle data, dimenzí apod.
 • (Volitelné) Porovnejte skupiny dimenzí. Můžete porovnat například zobrazení z Brazílie a z Číny.

Interpretace grafu

Výběrem nebo zrušením výběru metrik v horní části grafu vyberte metriky, které s grafu mají zobrazit. Veškerá data jsou agregována podle stránky.

Graf ukazuje celkové hodnoty jednotlivých metrik. Součty údajů pro jednotlivé dny mohou být menší než celková hodnota zobrazená v grafu. Velmi malé hodnoty pro jednu nebo více dimenzí a konkrétní datum jsou totiž kvůli ochraně soukromí uživatelů z grafu vynechány, ale v celkových hodnotách jsou zahrnuty.

Interpretace tabulky

V tabulce jsou uvedeny údaje seskupené podle vybrané dimenze (stránka nebo země).

Metriky

Zobrazené metriky můžete vybrat přepínáním příslušných karet v přehledu. Další informace o těchto metrikách a jejich výpočtu pro kanál Objevit.

Veškerá data jsou agregována podle stránky. To znamená, že pokud se v jedné uživatelské relaci v kanálu Objevit zobrazí několik výsledků z jednoho webu, každý výsledek bude připsán k adrese URL stránky, na kterou odkazuje (nikoli ke službě, která danou stránku obsahuje).

Všechny metriky stránek jsou přiřazeny ke kanonické adrese URL, nikoli ke stránce, na kterou se uživatel po kliknutí na výsledek v kanálu Objevit dostane. To znamená, že pokud máte stránku s verzí AMP i verzí pro počítače, všechny metriky budou připsány a uvedeny u verze pro počítače (což je obvykle kanonická služba).

Metriky lze zobrazit seskupené podle následujících kategorií:

 • Stránka: Stránka, která posloužila jako zdroj informací zobrazených uživateli. Jedná se o adresu URL kanonické stránky, nikoli o stránku, na kterou se uživatel dostane po kliknutí na výsledek v kanálu Objevit.
 • Země: Země, ve které uživatel obsah zobrazil nebo ve které na něj klikl.
 • Výskyt v kanálu Objevit: Typ stránky spojené s výsledkem. Jedna z následujících hodnot:
  • Článek AMP: Jakákoli stránka AMP, včetně příběhů AMP.
  • Příběh AMP: Podmnožina článků AMP, které jsou optimalizované pro vizuální (nikoli textový) obsah.

Filtrování dat

Data můžete filtrovat podle data, stránky, země nebo vzhledu v kanálu Objevit.

Postup přidání filtru:

 • Klikněte na štítek + NOVÝ vedle stávajících filtrů na stránce.

Postup odstranění filtru:

 • Klikněte na X vedle existujícího filtru. Filtr data nelze odstranit.

Úprava filtru:

 • Klikněte na filtr a resetujte hodnoty.

Porovnání dat

Můžete porovnat data pro dvě hodnoty v libovolné dimenzi seskupení (bez ohledu na to, zda je dané seskupení aktuálně vybráno). Například když máte data seskupená podle země, můžete porovnat kliknutí z tohoto týdne s kliknutími z minulého týdne nebo kliknutí ze Spojených států s kliknutími z Francie. Při porovnávání hodnot jedné metriky bude v tabulce s výsledky zobrazen sloupec Rozdíl, v němž budou hodnoty z jednotlivých řádků porovnány.

Postup porovnání údajů:

 1. Kliknutím přidejte nový filtr nebo upravte stávající.
 2. V dialogovém okně vlastností filtru vyberte Porovnat.
 3. Přidejte dimenze nebo časy, které chcete porovnat, a klikněte na Použít.
Porovnávat lze vždy pouze data v jedné dimenzi (Datum, Země apod.). Pokud přidáte nové porovnání v jiné dimenzi seskupení, stávající porovnání bude odstraněno. Jestliže například porovnáváte kliknutí z tohoto týdne s kliknutími z minulého týdne (Datum) a poté přidáte porovnání mezi Spojenými státy a Japonskem (Země), porovnání podle dat bude porovnáním podle zemí vymazáno a časové období se resetuje na výchozí nastavení.

Nesrovnalosti v datech

Data ve službě Search Console se mohou mírně lišit od dat zobrazených v jiných nástrojích. Zde jsou možné důvody rozdílů:

 • Mezi výpočtem údajů a jejich zobrazením webmasterům může být určitá prodleva. Ačkoli data publikujeme v intervalech, shromažďujeme je neustále. Obvykle jsou však data dostupná během dvou až tří dnů.
 • Záleží i na časovém pásmu. V přehledu výkonu se denní data sledují v kalifornském místním čase. Data pro každý den jsou tedy označena podle kalifornského času. Jestliže vaše systémy používají jiná časová pásma, nebudou se denní zobrazení zcela shodovat. Například služba Google Analytics zobrazuje čas v místním časovém pásmu webmastera.
 • Ve staženém přehledu nejsou k dispozici hodnoty typu Nedostupné / Není číslo. Pokud data přehledu stáhnete, veškeré hodnoty, které se v přehledu zobrazují jako ~ nebo – (není k dispozici / není číslo), budou ve stažených datech uvedeny jako nula.
 • Součty denních hodnot mohou být menší než celkové hodnoty v grafu. Pokud služba v některý den zaznamená málo zobrazení, bude u daného dne v grafu uvedeno nula zobrazení. Do celkových hodnot však příslušná zobrazení zahrneme.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?