Přehled výkonu v kanálu Objevit

Přehled výkonu v kanálu Objevit ukazuje důležité metriky výkonu vašeho webu v kanálu Objevit. Tento přehled bude viditelný pouze v případě, že vaše služba v kanálu Objevit dosáhla hranice minimálního počtu zobrazení.

 

OTEVŘÍT PŘEHLED VÝKONU V KANÁLU OBJEVIT

Proč se mi tento přehled nezobrazuje?
Přehled výkonu v kanálu Objevit je viditelný pouze v případě, že vaše služba za posledních 16 měsíců dosáhla prahové hodnoty počtu zobrazení v kanálu Objevit. 

Konfigurace přehledu

Ve výchozím zobrazení přehled ukazuje počet kliknutí, zobrazení a průměrnou CTR (míru prokliku) služby.

 • Nad grafem vyberte metriky, které chcete zobrazit. Metriky jsou zobrazená čísla (kliknutí, zobrazení, míra prokliku).
 • Výběrem karty seskupení dat v tabulce zvolte, kterou dimenzi chcete zobrazit. Dimenze definuje způsob seskupení dat. U kanálu Objevit je podporováno pouze seskupení podle stránky nebo země.
 • Volitelné: Filtrujte data tím, že přidáte nebo změníte filtry.
 • Volitelné: Porovnejte skupiny dimenzí: Můžete například porovnat výsledky z Brazílie s výsledky z Číny.

Všechny metriky stránek jsou přiřazeny ke kanonické adrese URL, nikoli ke stránce, na kterou se uživatel po kliknutí na výsledek v kanálu Objevit dostane. To znamená, že pokud máte stránku s verzí AMP i verzí pro počítače, všechny metriky budou připsány a uvedeny u verze pro počítače (což je obvykle kanonická služba).

Interpretace grafu

V závislosti na vybraných metrikách graf ukazuje celkový počet kliknutí a zobrazení či průměrnou míru prokliku (CTR) pro vaši službu. Veškerá data jsou agregována podle stránky. Podrobnosti o těchto typech metrik a jejich výpočtu

Graf ukazuje celkové hodnoty jednotlivých metrik. Vzhledem k anonymizovaným datovým bodům (které jsou popsány dále) mohou být součty údajů pro jednotlivé dny menší než celková hodnota zobrazená v grafu.

Anonymizované datové body
Velmi malé datové body (kombinace konkrétního data a jedné nebo více dimenzí) jsou z grafu vynechány. Do celkových hodnot je však zahrnujeme.

Interpretace tabulky

V tabulce jsou uvedeny údaje seskupené podle vybrané dimenze (stránka nebo země).

Metriky

Zobrazené metriky můžete vybrat přepínáním příslušných karet v přehledu. Podrobnosti o těchto typech metrik a jejich výpočtu pro kanál Objevit

Veškerá data jsou agregována na úrovni stránky. To znamená, že pokud se v jedné uživatelské relaci v kanálu Objevit zobrazí několik výsledků z jednoho webu, každý výsledek bude připsán k adrese URL stránky, na kterou odkazuje (nikoli ke službě, která danou stránku obsahuje).

Metriky lze zobrazit seskupené podle následujících kategorií:

 • Stránka: Stránka, která posloužila jako zdroj informací zobrazených uživateli. Jedná se o adresu URL kanonické stránky, nikoli o stránku, na kterou se uživatel dostane po kliknutí na výsledek v kanálu Objevit.
 • Země: Země, ve které uživatel obsah zobrazil nebo ve které na něj klikl.
 • Výskyt v kanálu Objevit: Typ stránku spojené s výsledkem. Jedna z následujících hodnot:
  • Článek AMP: Stránka AMP. Zahrnuje výsledky příběhů AMP.
  • Příběh AMP: Podmnožina článků AMP, které jsou optimalizované pro vizuální (nikoli textový) obsah.

Filtrování dat

Data můžete filtrovat podle data, stránky, země nebo typu vzhledu.

Postup přidání filtru:

 • Klikněte na štítek + NOVÝ vedle existujících filtrů typu a data na stránce.

Postup odstranění filtru:

 • Klikněte na  vedle existujícího filtru. Filtr data nelze odstranit.

Úprava filtru:

 • Klikněte na filtr a resetujte hodnoty.

Porovnání dat

Můžete porovnat data pro dvě hodnoty v libovolné dimenzi seskupení (bez ohledu na to, zda je dané seskupení aktuálně vybráno). Například když máte data seskupená podle země, můžete porovnat kliknutí z tohoto týdne s kliknutími z minulého týdne nebo kliknutí ze Spojených států s kliknutími z Francie. Při porovnávání hodnot jedné metriky bude v tabulce s výsledky zobrazen sloupec Rozdíl, v němž budou hodnoty z jednotlivých řádků porovnány.

Postup porovnání údajů:

 1. Kliknutím přidejte nový filtr nebo upravte stávající.
 2. V dialogovém okně vlastností filtru vyberte Porovnat.
 3. Přidejte dimenze nebo časy, které chcete porovnat, a klikněte na Použít.
Porovnávat lze vždy pouze data v jedné dimenzi (Datum, Země apod.). Pokud přidáte nové porovnání v jiné dimenzi seskupení, stávající porovnání bude odstraněno. Například pokud porovnáváte kliknutí z tohoto týdne s kliknutími z minulého týdne (Datum) a poté přidáte porovnání mezi Spojenými státy a Japonskem (Země), časové období se resetuje na výchozí nastavení.

Nesrovnalosti v datech

Data ve službě Search Console se mohou mírně lišit od dat zobrazených v jiných nástrojích. Mezi možné důvody patří následující:

 • Mezi výpočtem údajů a jejich zobrazením webmasterům může být určitá prodleva. Ačkoli data publikujeme v intervalech, shromažďujeme je neustále. Obvykle jsou však data dostupná během dvou až tří dnů.
 • Záleží i na časovém pásmu. V přehledu výkonu se denní data sledují v kalifornském místním čase. Data pro každý den jsou tedy označena podle kalifornského času. Jestliže vaše systémy používají jiná časová pásma, nebudou se denní zobrazení zcela shodovat. Například služba Google Analytics zobrazuje čas v místním časovém pásmu webmastera.
 • Ve staženém přehledu nejsou k dispozici hodnoty typu Nedostupné / Není číslo. Pokud data přehledu stáhnete, veškeré hodnoty, které se v přehledu zobrazují jako ~ nebo – (není k dispozici / není číslo), budou ve stažených datech uvedeny jako nula.
 • Součty denních hodnot mohou být menší než celkové hodnoty v grafu. Pokud služba v některý den zaznamená málo zobrazení, bude u daného dne v grafu uvedeno nula zobrazení. Do celkových hodnot však příslušná zobrazení zahrneme.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?