Önemli Web Verileri raporu

Sitenizdeki kötü kullanıcı deneyimlerini düzeltme

Önemli Web Verileri raporu, sayfalarınızın gerçek zamanlı kullanım verilerine (bazen alan verileri olarak da adlandırılır) göre nasıl performans sergilediğini gösterir. Google Arama Merkezi blogunda bu girişim hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

RAPORU AÇ

Sayfa performansı neden önemlidir?

Raporu anlama

Önemli Web Verileri raporu, URL performansını durum, metrik türü ve URL grubuna (benzer web sayfalarından oluşan gruplar) göre gruplandırılmış olarak gösterir.

Bu raporda yalnızca dizine eklenmiş URL'ler görünebilir. Gösterilen URL'ler, verilerin kaydedildiği gerçek URL'lerdir (yani veriler, diğer çoğu raporda olduğu gibi yalnızca sayfanın standart URL'sine atanmaz).

Rapor üç metriğe dayanır: LCP, İGG ve CLS. Bir URL'nin bu metriklerden herhangi biri için minimum miktarda raporlama verisi yoksa rapordan çıkarılır. Bir URL herhangi bir metrik için eşik kabul edilen miktarda veriye sahip olduğunda sayfa durumu, en kötü performans gösteren metriğinin durumu olur.

"Veri yok"

"Veri yok" ekranını görürseniz bu ekran, mülkünüzün Search Console'da yeni olduğu veya CrUX raporunda, seçilen cihaz türü (masaüstü veya mobil) için anlamlı bilgiler sunmak üzere yeterli veri bulunmadığı anlamına gelir.

Mülkünüz yeniyse: CrUX veritabanı, URL'lerin Search Console mülkünün bir parçası olup olmadığına bakılmaksızın bu URL'lerle ilgili bilgi toplar, ancak bir mülk oluşturulduktan sonra CrUX veritabanındaki mevcut verilerin analiz edilip yayınlanması birkaç gün sürebilir.

PageSpeed Insights test aracını, Chrome Lighthouse aracını veya AMP Sayfa Deneyimi Kılavuzu'nu (AMP sayfaları için) kullanarak tek tek URL'ler için canlı performans testi çalıştırabilirsiniz.

 

Raporda gezinme

 1. Sitenizdeki URL'lerin geçmiş kullanıcı verilerine dayalı olarak nasıl performans gösterdiğini görmek için genel bakış sayfası grafiğindeki Yavaş, İyileştirme gerektiriyor veya Hızlı sekmeleri arasında geçiş yapın.
 2. Mobil veya masaüstü platformunun sayfa performansına ait sayıları gösteren özet sayfasını görmek için Raporu Aç'ı tıklayın.
 3. Örnek URL grubu da dahil olmak üzere seçilen sorundan etkilenen URL grupları hakkında ayrıntıları görmek için tablodaki bir satırı tıklayın.
 4. Bir URL ve benzer URL'ler hakkında daha fazla bilgi görmek için sorun ile ilgili ayrıntılar sayfasının Örnekler tablosunda ilgili URL'yi tıklayın.

 

Genel bakış sayfası

Önemli Web Verileri raporunun genel bakış sayfası, verileri URL'yi görüntülemek için kullanılan cihaza göre ayırır: Mobil veya Masaüstü (tablet verileri dahil değildir). Tüm veriler duruma (Yavaş, İyileştirme gerektiriyor veya Hızlı) göre gruplandırılır. 

Belirli bir cihaz türüne ait daha fazla performans verisi görmek için o türe ait raporu açın.

Mobil veya masaüstü için özet sayfaları

Belirli bir cihaz türüne ait üst düzey rapor, (mobil veya masaüstü) sitenizde hakkında veriye sahip olduğumuz tüm URL'lerin durumunu ve sorunlarını gösterir. Söz konusu durum ve sorun türü kombinasyonu hakkında daha fazla bilgi edinmek için ayrıntılar tablosunda bir satırı tıklayın.

Grafik

Grafiğin üst kısmındaki sekmeler, her durumdaki URL'lerin güncel toplamını ve o durumdaki sorunların sayısını gösterir. Grafikte gösterilecek durumlarını seçmek için sekmeler arasında geçiş yapın. Grafikte, belirli bir günde belirli bir duruma sahip URL'lerin sayısı gösterilir.

Grafik toplamı neden tablo toplamından daha az?
Grafik her URL'yi, bu URL'yi etkileyen en yavaş sorun için yalnızca bir kez sayar. Öte yandan tablo, bir URL ile ilişkilendirilen her sorunu sayar. Dolayısıyla, URL'nin bir Yavaş ve bir İyileştirme gerektiriyor sorunu varsa grafik toplamlarında bir kez Yavaş olarak sayılır, ancak tabloda hem Yavaş hem de İyileştirme gerektiriyor satırlarında sayılır.

 

Tablo

Tablo, URL'leri durum ve soruna göre satırlar halinde gruplandırır. Her bir satır, doğrulama durumunu, o satırın basitleştirilmiş zaman çizelgesini gösterenküçük grafiği ve şu anda bu durum + sorun kombinasyonunu içeren URL'lerin sayısını gösterir.

Bir URL, birden fazla sorundan etkileniyorsa birden fazla tablo satırında görünebilir.

Mobil veya masaüstü için sorun ile ilgili ayrıntılar sayfası

Söz konusu cihaz + durum + sorun kombinasyonuna ait ayrıntılar sayfasını açmak üzere mobil veya masaüstü için üst düzey özet sayfasındaki tablo satırını tıklayın. Ayrıntılar sayfası, seçilen sorun için URL’leri ve diğer ayrıntıları gösterir.

Grafik

Sorun ayrıntıları grafiği, belirli bir günde söz konusu durum ve sorun kombinasyonunu içeren URL'lerin sayısının yanı sıra seçilen durum ve sorundan etkilenen toplam URL sayısını gösterir.

Tablo

Sorun ayrıntıları tablosunda, seçilen sorundan etkilendiği bilinen bir örnek URL grubu gösterilir.Her örnek URL, bir grup benzer sayfadan bir tanesidir.

Tablo aşağıdaki bilgileri içerir:

 • URL: Tablodaki her bir satır benzer URL'ler grubunu temsil eder.
 • Durumu hızlı olmayan sayfalar için: İncelediğiniz soruna bağlı olarak aşağıdaki uygun sütun gösterilir. Bir URL'nin birden çok sorundan etkilenebileceğini ancak yalnızca seçilen soruna uygun sütunun gösterildiğini unutmayın.
  • Toplam İGG: Sayfa isteklerinin %75'i, son 28 günde ilk kullanıcı girişine yanıt verebilmek için bu süreyi veya daha azını kullandı.
  • Toplam LCP: Sayfa isteklerinin %75'i, son 28 günde Largest Contentful Paint metriğine ulaşmak için bu süreyi veya daha azını kullandı.
  • Toplam CLS: Sayfa isteklerinin %75'i, son 28 günde Cumulative Layout Shift metriği için bu puana veya daha düşüğüne sahipti.

Aynı gruptaki diğer sayfalardan bazılarını, grupla ilgili ek bilgileri ve harici test çalıştırmak üzere kullanacağınız bağlantıyı görmek için örnek URL'yi tıklayın. Tablonun 200 satır sınırı vardır.

 

Belirli bir URL'nin durumunu bulma

Rapor belirli bir URL'nin durumunu öğrenmekten ziyade bir bütün olarak sitenizin performansını görmek ve sitenizde birden fazla sayfayı etkileyen sorunları gidermek amacıyla tasarlanmıştır. Belirli bir URL ile ilgili performans verilerini görmek istiyorsanız harici test kullanın. Bir durumu ve sorunu ayrıntılı olarak inceleyip etkilenen belirli URL'leri görebilseniz de Önemli Web Verileri raporunu kullanarak belirli bir URL'yi bulmak zor olabilir.

Rapor veri kaynakları

Önemli Web Verileri raporunun verileri, CrUX raporundan gelir. CrUX raporunda, URL'nizi ziyaret eden gerçek kullanıcılardan elde edilen, performans süreleri ile ilgili anonimleştirilmiş metrikler (alan verileri de denir) toplanır. CrUX veritabanı, URL'lerin Search Console mülkünün bir parçası olup olmadığına bakılmaksızın bu URL'lerle ilgili bilgileri toplar.

Durum: Yavaş, İyileştirme gerektiriyor, Hızlı

Yavaş, İyileştirme gerektiriyor ve Hızlı etiketleri belirli cihaz türünde URL'lere uygulanır.

URL durumu

Bir URL'nin durumu, o cihaz türü için ona atanan en yavaş durumdur. Bu durumda:

 • Bir URL, mobil cihazlarda Yavaş İGG değerine ve İyileştirme gerektiriyor LCP değerine sahipse mobil cihazlarda Yavaş olarak etiketlenir.
 • Bir URL, mobil cihazlarda İyileştirme gerektiriyor LCP değerine ve Hızlı İGG değerine sahipse mobil cihazlarda İyileştirme gerektiriyor olarak etiketlenir.
 • Bir URL, mobil cihazlarda Hızlı İGG ve CLS değerine sahipse ancak hiç LCP verisi yoksa mobil cihazlarda Hızlı olarak kabul edilir.
 • Bir URL, mobil cihazlarda Hızlı İGG, LCP ve CLS değerine, masaüstü cihazlarda ise İyileştirme gerektiriyor İGG, LCP ve CLS değerine sahipse mobil cihazlarda Hızlı, masaüstü cihazlarda ise İyileştirme gerektiriyor olarak kabul edilir.

Bir URL, belirli bir metrik için yeterli veri eşiğine sahip değilse söz konusu metrik bu URL'nin raporundan çıkarılır. Yalnızca bir metrikte veriye sahip olan URL'ye o metriğin durumu atanır. Her iki metrik için de yeterli veri eşiğine sahip olmayan URL, raporda yer almaz.

Durum tanımları

Durum metrikleri aşağıdaki sınırlara göre değerlendirilir:

  Hızlı İyileştirme gerektiriyor Yavaş
LCP <=2,5 sn. <=4 sn. >4 sn.
İGG <=100 ms. <=300 ms. >300 ms.
CLS <=0,1 <=0,25 >0,25

 

 • LCP (Largest Contentful Paint): Kullanıcının URL'yi istediği andan, görüntü alanındaki en büyük görünür içerik öğesi oluşturulana kadar geçen süredir. En büyük öğe genellikle bir resim veya video ya da blok düzeyinde büyük bir metin öğesi olur. Bu, okuyucuya URL'nin gerçekten yüklendiğini bildirdiği için önemlidir.
  • Raporda gösterilen Toplam LCP, gruptaki bir URL'ye yapılan ziyaretlerin %75'inin LCP durumuna ulaşması için geçen süreyi ifade eder.
 • İGG (ilk giriş gecikmesi): Bir kullanıcının sayfanızla ilk kez etkileşime girmesinden (kullanıcı bir bağlantıyı tıkladığında, bir düğmeye dokunduğunda vb.) tarayıcının bu etkileşime yanıt vermesine kadar geçen süre. Bu ölçüm, kullanıcının ilk tıkladığı yanıt verebilen öğeden alınır. Bu durum, sayfa etkileşimli hale geldiğinde gerçekleştiğinden, kullanıcının bir şeyler yapmasının gerektiği sayfalarda önemlidir.
  • Raporda gösterilen Toplam İGG, bu gruptaki bir URL'ye yapılan ziyaretlerin %75'inin bu değere veya daha iyisine sahip olduğu anlamına gelir.
 • CLS (Cumulative Layout Shift): CLS, sayfanın yayın hayatı boyunca gerçekleşen her beklenmedik düzen değişikliğinin ayrı ayrı tüm düzen değişikliği puanlarının toplamını ölçer. Bu puan, sıfır ile herhangi bir pozitif sayı arasında olabilir. Sıfır, düzen değişikliği olmadığı anlamına gelir. Sayı ne kadar büyükse sayfada o kadar fazla düzen değişikliği olmuştur. Sayfa öğelerinin kullanıcı etkileşimde bulunmaya çalışırken değişmesi kötü bir kullanıcı deneyimine yol açacağından bu önemli bir husustur. Değerin yüksek olmasının nedenini bulamıyorsanız puanı nasıl etkilediğini görmek için sayfayla etkileşimde bulunmayı deneyin.
  • Raporda gösterilen Toplam CLS, gruptaki bir URL'ye yapılan ziyaretlerin %75'i için en düşük ortak CLS değeridir.

Bir harici test çalıştırarak, bu sorunları düzeltmeye yönelik önerileri bulabilirsiniz.

URL grupları

Benzer kullanıcı deneyimleri sunan bir URL grubuna bir sorun atanır. Bunun nedeni, benzer sayfalardaki performans sorunlarının, sayfalardaki yaygın görülen yavaş yüklenme özelliği gibi aynı temel sorundan kaynaklandığının varsayılmasıdır.

Sorunları düzeltin:

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar

 1. Sorunlarınızı öncelik sırasına koyun: Öncelikle "Yavaş" olarak etiketlenmiş her şeyi düzeltmenizi, sonra çalışmanızda öncelik sıralamasını ya en fazla URL'yi etkileyen sorunlara ya da en önemli URL'lerinizi etkileyen sorunlara göre yapmanızı öneririz. "İyileştirme gerektiriyor" etiketine sahip URL'ler de iyileştirilebilir, ancak Yavaş URL'lerin düzeltilmesi bunlardan daha önemlidir.
 2. Öncelik sıralaması yaptığınızda mühendisinizle veya URL'lerinizi güncelleyen kişilerle raporu paylaşın.
 3. Genel sayfa düzeltmeleri:
  • Sayfanızın boyutunu küçültme: En iyi uygulama, bir sayfa ve tüm kaynakları için en fazla 500 KB ayrılmasıdır.
  • Mobil cihazlarda en iyi performansı almak için sayfa kaynaklarının sayısını 50 ile sınırlandırın.
  • Hem mobil hem de masaüstü cihazlarda sayfaların iyi yüklenmesini neredeyse garantileyen AMP kullanmayı deneyebilirsiniz.
  • Sayfanızla ilgili düzeltmeler önermesi için bir harici test kullanabilirsiniz.
 4. Düzeltmelerinizi harici test kullanarak test edin.
 5. Belirli bir sorunun düzeltildiğini düşündüğünüzde Search Console Önemli Web Verileri raporunda bulunan sorun ile ilgili ayrıntılar sayfasındaki İzlemeyi Başlat'ı tıklayın.
 6. Doğrulama işleminizi izleyin.

Web sitesi geliştiricileri

 1. Sorunlarınızı öncelik sırasına koyun: Öncelikle "Yavaş" olarak etiketlenmiş her şeyi düzeltmenizi, sonra çalışmanızda öncelik sıralamasını ya en fazla URL'yi etkileyen sorunlara ya da en önemli URL'lerinizi etkileyen sorunlara göre yapmanızı öneririz. "İyileştirme gerektiriyor" etiketine sahip URL'ler de iyileştirilebilir, ancak Yavaş URL'lerin düzeltilmesi bunlardan daha önemlidir.
 2. Sayfa hızını artırmaya yönelik teori ve yönergeler için web.dev hızlı yükleme yönergelerini ve developers.google.com adresindeki Web'in Temelleri performans sayfalarını okumanızı öneririz.
 3. Sayfanızla ilgili düzeltmeler önermesi için bir harici test kullanabilirsiniz.
 4. Düzeltmelerinizi harici test kullanarak test edin.
 5. Belirli bir sorunun düzeltildiğini düşündüğünüzde Search Console Önemli Web Verileri raporunda bulunan sorun ile ilgili ayrıntılar sayfasındaki İzlemeyi Başlat'ı tıklayın.
 6. Doğrulama işleminizi izleyin.

Yararlı ek kaynaklar:

Hiçbir şeyi değiştirmedim ama sitemin durumu değişti

Sitenizde herhangi bir değişiklik yapmamanıza rağmen birçok sayfanın durumunda büyük değişiklik görüyorsanız pek çok sayfa için durumunuz sınırdayken site genelindeki bazı etkinlikler sayfalarınızı sınırı aşmaya itmiş olabilir: Örneğin, site trafiğiniz önemli ölçüde artmış veya resim dosyalarınızı yayınlayan hizmette gecikme değişikliği yaşanmış olabilir. Bu değişikliklerin ikisi de sitenizi yavaşlatabilir. Küçük ancak site genelindeki bir değişiklik, sınırda olan pek çok Hızlı sayfayı İyileştirme gerektiriyor kategorisine veya İyileştirme gerektiriyor kategorisindeki sayfaları Yavaş kategorisine itmek için yeterli gelmiş olabilir.

Daha düşük ihtimal olsa da başka bir olası neden, istemcilerdeki büyük ölçekli değişikliktir. Örneğin, yaygın şekilde benimsenen tarayıcı sürümü güncellemesi veya kullanıcıların daha yavaş bir ağ üzerinden akın etmesi gibi. Performansın gerçek kullanım verilerine göre ölçüldüğünü unutmayın. Site durumu değişikliklerinin herhangi bir tarayıcı, cihaz veya konum değişikliği ile aynı zamana denk gelip gelmediğini görmek için günlüklerinizi kontrol edebilirsiniz. 

Bu süre zarfında büyük dalgalanmalar olup olmadığını görmek için sitenizin trafik verilerini kontrol edin. Ayrıca, belirli sorunları ayrıntılı olarak inceleyip etkilenen sayfaların toplam LCP/İGG/CLS sayılarına bakın. Bu sayılar Yavaş/İyileştirme gerektiriyor/Hızlı kategorilerinin sınırındaysa küçük bir değişikliğin bunları yeni bir duruma itmiş olması muhtemeldir.

 

Raporu paylaşma

Sayfadaki Paylaş düğmesini tıklayarak sorunla ilgili ayrıntıları kapsam veya geliştirme raporlarında paylaşabilirsiniz. Bu bağlantı, bağlantıya sahip olan herkesin yalnızca geçerli sorun ayrıntıları sayfasına (ve varsa bu sorunla ilgili doğrulama geçmişi sayfalarına) erişmesine izni verir. Kaynağınız için diğer sayfalara erişim izni vermez veya paylaşılan kullanıcının mülkünüzde ya da hesabınızda işlem yapmasına olanak tanımaz. Bu sayfa için paylaşma özelliğini devre dışı bırakarak bağlantıyı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Rapor verilerini dışa aktarma

Çoğu raporda, verileri dışa aktarmak için bir dışa aktarma düğmesi bulunur. Hem grafik hem de tablo verileri dışa aktarılabilir. Raporda ~ veya - olarak gösterilen değerler (mevcut değil/sayı değil), indirilen verilerde sıfır olacaktır.

Düzeltmeleri doğrulama

Belirli bir sorunu tüm URL'lerinizde düzelttiğinizde, sorunu tüm URL'ler için düzeltip düzeltmediğinizi doğrulayabilirsiniz. Bu sorunun sitenizdeki örneklerini denetlemek üzere 28 günlük bir izleme oturumu başlatmak için İzlemeyi Başlat'ı tıklayın. Bu sorun, 28 günlük süre boyunca sitenizdeki hiçbir URL'de bulunmazsa düzeltilmiş kabul edilir. Bu sorunun herhangi bir URL'de bulunması, sorunun düzeltilmemiş olarak işaretlenmesi için yeterlidir ancak ayrı URL'lerin durumu, 28 günlük sürenin tamamı boyunca sorunun durumundan bağımsız olarak değerlendirilmeye devam eder.

İzlemeyi başlat'ın tıklanması, Google tarafından yeniden dizine eklemeyi veya diğer etkin davranışları tetiklemez. Yalnızca sitenizin CrUX verilerinin Search Console tarafından 4 haftalık izlenme süresine ait saati yeniden başlatır.
 • Devam eden bir doğrulama isteğinin veya başarısız olan bir isteğin doğrulama ayrıntılarını görmek için:
  • Sorun ile ilgili ayrıntılar sayfasının doğrulama durumu bölümündeki Ayrıntıları gör'ü tıklayın.
 • Dilediğiniz zaman doğrulama izleme süresini yeniden başlatmak için:
  • Doğrulama ayrıntıları sayfasını açın ve Yeni doğrulama başlat 'ı tıklayın.
 • Doğrulama başarısız olursa:
  1. Sorunlarınızı düzeltmeyi tekrar deneyin.
  2. Doğrulama ayrıntıları sayfasını açıp Yeni doğrulama başlat'ı tıklayarak izleme süresini yeniden başlatın. 

Sorun doğrulama durumu

Bu, özet sayfasının yanı sıra sorun ayrıntılar sayfasında her bir sorun için gösterilen tüm doğrulama isteğinin durumudur.

Aşağıdaki doğrulama durumları olasıdır:

 • Başlatılmadı: Bu sorunun hiç doğrulama isteğinde bulunmamış bir örneğini içeren bir veya daha fazla URL vardır.
 • Başlatıldı:  Doğrulama girişimine başladınız ve sorunun kalan hiçbir örneği henüz bulunamadı.
 • İyi görünüyor: Doğrulama girişimini başlattınız ve sorunun şu ana kadar kontrol edilen tüm örnekleri düzeltildi.
 • Başarılı: Tüm URL'ler Başarılı durumundadır. Bu duruma gelmek için Düzeltmeyi doğrula'yı tıklamış olmanız gerekir (örnekler, siz doğrulama isteğinde bulunmadan ortadan kaybolsaydı durum "Yok" olarak değiştirilirdi).
 • Yok: Google, hiç doğrulama girişimi başlatmamanıza rağmen sorunun tüm URL'lerde düzeltildiğini tespit etti.
 • Başarısız: Bir veya daha fazla URL, doğrulama girişiminden sonra Başarısız durumunda.

URL doğrulama durumu

Bu, doğrulama ilerleme durumu sayfasındaki her bir URL'nin doğrulama durumudur. Beklemede/Başarılı/Başarısız durumunda olan URL'ler etkin bir doğrulama döneminde görünürler. Doğrulama döneminden sonra yalnızca Başarısız durumunda olanlar görünmeye devam eder (dönem sona erdiğinde düzeltilmiş öğeler listeden kaldırılır).

 • Beklemede: Google, bu URL'nin hâlâ sorundan etkilenip etkilenmediğini belirlemek için yeterli verinin alınmasını bekliyor.
 • Başarılı: URL'nin artık bu sorundan etkilenmeyeceği görülüyor.
 • Başarısız: URL, belirtilen sorundan hâlâ etkileniyor.

URL'lerin Başarılı ve Başarısız durumlarına yalnızca doğrulama izleme sürecinde ulaşılabilir. Sorun, doğrulama isteği dışında bir URL'de görülüp kaybolursa sayfa, listeden bir durumu olmadan tamamen kaldırılır.

Web'den kaldırılan ve son 28 günde hiçbir veri içermeyen URL'ler artık doğrulama geçmişinde veya raporda görünmez.

 

Harici test araçları

Önemli Web Verileri raporu, ek sayfa testleri için iki harici test aracına bağlantı verir. Aracın türü, sayfanın türüne bağlıdır:

 • AMP olmayan sayfalar: PageSpeed Insights test aracı, sayfaların hem mobil hem masaüstü cihazlardaki performansını raporlar ve sayfaların nasıl iyileştirilebileceğine dair öneriler sağlar. Bu test, hem canlı test verilerini hem de gerçek kullanıcılardan elde edilen alan testi verilerini gösterir.
 • AMP sayfaları: AMP Sayfa Deneyimi Kılavuzu, AMP sayfaları için Önemli Web Verileri metriklerini ve Sayfa deneyimi metriklerini içeren kapsamlı bir canlı test sağlar. Bu test, hem canlı test verilerini hem de gerçek kullanıcılardan elde edilen alan testi verilerini gösterir.

Örnek URL'lerin yanında bu araçlara giden bir bağlantı görünür (Özet sayfa Ayrıntıları tablosu > Bir durum satırını tıklayın > Bir örnek URL'yi tıklayın > Örnek ayrıntı penceresinde benzer bir URL'nin üzerine gelin) ancak bu araçları ziyaret edip kendi URL'nizi de sağlayabilirsiniz.

Ayrıca Chrome için bir tarayıcı içi test aracı kullanabilirsiniz: Chrome Lighthouse aracı.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
83844
false
false