Önemli Web Verileri raporu

Sitenizdeki kötü kullanıcı deneyimlerini düzeltme

Core Web Vitals raporu, sayfalarınızın gerçek zamanlı kullanım verilerine (bazen alan verileri olarak da adlandırılır) göre nasıl performans sergilediğini gösterir.

RAPORU AÇ

Raporu anlama

Core Web Vitals raporu, URL performansını durum (Yavaş, İyileştirme gerektiriyor, Hızlı), metrik türü (CLS, INP, LCP) ve URL grubuna (benzer web sayfalarından oluşan gruplar) göre gruplandırılmış olarak gösterir.

Rapor, gerçek kullanıcı verileriyle ölçülen üç metriğe dayanır: LCP, INP ve CLS. Bir URL grubu hem LCP hem de CLS için eşik kabul edilen miktarda veriye ulaştığında, URL grubunun durumunu en kötü performans gösteren metrik belirler. Yani CLS metriği hızlı ve INP metriği hızlı olan bir URL grubunun durumu "yavaş" olacaktır.

Bir URL grubunda hem LCP hem de CLS için minimum miktarda raporlama verisi yoksa söz konusu URL rapordan çıkarılır.

Yalnızca dizine eklenmiş URL'ler bu raporda görünebilir. Diğer birçok raporda olduğu gibi veriler, standart URL'ye değil asıl URL'ye atanır.

Verilerin her konumdan gelen tüm istekler için birleştirildiğini unutmayın. Örneğin, yavaş internet bağlantısı olan bir ülkeden önemli miktarda trafik alıyorsanız genel performansınız düşecektir. Düşük performans nedeninin bu olabileceğinden şüpheleniyorsanız BigQuery'yi kullanarak ülkelere göre performans dökümünüzü alabilirsiniz.

"Veri yok"

"Veri yok" ekranını görürseniz bu ekran, mülkünüzün Search Console'da yeni olduğu veya CrUX raporunda, seçilen cihaz türü (masaüstü veya mobil) için anlamlı bilgiler sunmak üzere yeterli veri bulunmadığı anlamına gelir.

Mülkünüz yeniyse: CrUX veritabanı, URL'lerin Search Console mülkünün bir parçası olup olmadığına bakılmaksızın bu URL'lerle ilgili bilgi toplar, ancak bir mülk oluşturulduktan sonra CrUX veritabanındaki mevcut verilerin analiz edilip yayınlanması birkaç gün sürebilir.

PageSpeed Insights test aracını, Chrome Lighthouse aracını veya AMP Sayfa Deneyimi Kılavuzu'nu (AMP sayfaları için) kullanarak tek tek URL'ler için canlı performans testi çalıştırabilirsiniz.

Raporda gezinme

Raporda her platform (mobil veya masaüstü) için Kötü ya da İyileştirme gerektiriyor sorunları (URL'lerin iyi olarak değerlendirilmeme nedenleri) olan URL'leri içeren bir tablo ile LCP, INP ve CLS skorlarının hepsi İyi olan URL'leri (İyi URL'lerle ilgili verileri görüntüleyin) içeren bir tablo gösterilir.

 1. Tüm platformlar için genel trendlerin grafiğini açılış sayfasında görebilirsiniz.
 2. Grafiklerden birinin yanında Raporu aç'ı tıklayarak platforma göre ayrıntılı inceleme (mobil veya masaüstü) yapabilirsiniz.
 3. Sitenizdeki URL'lerin geçmiş kullanıcı verilerine dayalı olarak nasıl performans gösterdiğini görmek için performans grafiğindeki Kötü, İyileştirme gerektiriyor veya İyi sekmeleri arasında geçiş yapın.
 4. URL'lerin iyi olarak değerlendirilmeme nedenleri tablosunda performans sorunlarının listesini görüntüleyin. Gösterilen her URL, farklı bir URL grubunu temsil eder.
 5. Bir URL grubu hakkında daha fazla bilgi görmek için sorun ayrıntıları sayfasındaki Örnekler tablosunda ilgili URL'yi tıklayın.

 

Genel bakış sayfası

Önemli Web Verileri raporunun genel bakış sayfası, verileri URL'yi görüntülemek için kullanılan cihaza (mobil veya masaüstü) göre ayırır. Veriler URL durumuna (Yavaş, İyileştirme gerektiriyor veya Hızlı) göre gruplandırılır. URL grubunun durumu, en kötü performans gösteren metriğinin durumu olur.

Belirli bir cihaz türüne ait daha fazla performans verisi görmek için o türe ait raporu açın.

Mobil ve masaüstü için özet sayfaları

Bir platformun (mobil veya masaüstü) özet raporu, sitenizde verilerine sahip olduğumuz tüm URL gruplarının durumunu ve sorunlarını gösterir. Söz konusu durum ve sorun türü kombinasyonu hakkında daha fazla bilgi edinmek için ayrıntılar tablosunda bir satırı tıklayın.

Grafik

Grafiğin üst kısmındaki sekmeler, her durumdaki URL'lerin (URL gruplarının değil) güncel toplamını ve o durumdaki sorunların sayısını gösterir. Grafikte gösterilecek durumlarını seçmek için sekmeler arasında geçiş yapın. Grafikte, belirli bir günde belirli bir duruma sahip URL'lerin sayısı gösterilir.

Grafik toplamı neden tablo toplamından daha az?
Grafik her URL ile ilgili yalnızca en yavaş sorunu bir kez sayar. Öte yandan tablo, bir URL ile ilişkilendirilen her sorunu sayar. Dolayısıyla, URL'nin bir Zayıf ve bir İyileştirme gerekli sorunu varsa grafik toplamlarında bir kez Zayıf olarak sayılır, ancak tabloda hem Zayıf hem de İyileştirme gerekli satırlarında sayılır.

 

Tablo

Tablo, URL'leri durum ve soruna göre satırlar halinde gruplandırır. Her satır, doğrulama durumunu, o satırın basitleştirilmiş zaman çizelgesini gösterenküçük grafiği ve şu anda bu durum + sorun kombinasyonunu içeren URL'lerin sayısını gösterir.

Bir URL, birden fazla sorundan etkileniyorsa birden fazla tablo satırında görünebilir.

Mobil veya masaüstü için sorun ile ilgili ayrıntılar sayfası

Mobil veya masaüstü için üst düzey özet sayfasındaki tablo satırını tıklayarak söz konusu cihaz + durum + sorun kombinasyonuna ait ayrıntılar sayfasını açın. Ayrıntılar sayfası, seçilen sorun için URL’leri ve diğer ayrıntıları gösterir.

Grafik

Sorun ayrıntıları grafiği, belirli bir günde söz konusu durum ve sorun kombinasyonunu içeren URL'lerin sayısının yanı sıra seçilen durum ve sorundan etkilenen toplam URL sayısını gösterir.

Tablo

Sorun ayrıntıları tablosunda, seçilen sorundan etkilendiği bilinen bir örnek URL grubu gösterilir. Her örnek URL, bir grup benzer sayfadan bir tanesidir.

Tablo aşağıdaki bilgileri içerir:

 • URL: Tablodaki her bir satır benzer URL'ler grubunu temsil eder.
 • Durumu hızlı olmayan sayfalar için: İncelediğiniz soruna bağlı olarak aşağıdaki uygun sütun gösterilir. Bir URL'nin birden çok sorundan etkilenebileceğini ancak yalnızca seçilen soruna uygun sütunun gösterildiğini unutmayın.
  • Grup INP: Sayfa isteklerinin %75'i, son 28 günde yanıt verme açısından bu süreyi veya daha azını kullandı.
  • Grup LCP: Sayfa isteklerinin %75'i, son 28 günde Largest Contentful Paint metriğine ulaşmak için bu süreyi veya daha azını kullandı.
  • Grup CLS: Sayfa isteklerinin %75'i, son 28 günde Cumulative Layout Shift metriği için bu puana veya daha düşüğüne sahipti.

Aynı gruptaki diğer sayfalardan bazılarını, grupla ilgili ek bilgileri ve harici test çalıştırmak üzere kullanacağınız bağlantıyı görmek için örnek URL'yi tıklayın. Tablonun 200 satır sınırı vardır.

Ek bilgiler
Gruptaki diğer URL'ler ve URL'de gösterilecek kadar yeterli veri varsa bu grup üyelerinin puanları da dahil olmak üzere, bu URL'nin temsil ettiği sayfa grubu hakkında daha fazla bilgi görmek için sorun ile ilgili ayrıntılar sayfasının Örnekler tablosunda ilgili URL'yi tıklayın.
Gruptaki bir URL'yi tıklayarak bu URL'de PageSpeed Insights testi çalıştırabilirsiniz. Ancak, PageSpeed Insights ve Önemli Web Verileri bilgileri arasındaki birkaç önemli farkı anlamanız sizin için yararlı olur:
 • Önemli Web Verileri, verileri ve durumu URL grupları halinde birleştirirken PageSpeed Insights genellikle URL'lere ait verileri tek tek gösterir (URL kendi başına yeterli bilgiye sahip olduğu sürece). Tek bir URL, kendi grubunda aykırı değerlere sahip olabileceği için PageSpeed Insights'taki belirli bir URL'nin istatistikleri, Önemli Web Verileri'ndeki grup sonuçlarıyla eşleşmeyebilir.
 • Önemli Web Verileri URL'leri, sayfayı ayırt ederken URL parametrelerini dahil eder. PageSpeed Insights ise URL'den tüm parametre verilerini çıkardıktan sonra sonuçların tamamını sade URL'ye atar.

Belirli bir URL'nin durumunu bulma

Rapor belirli bir URL'nin durumunu öğrenmekten ziyade bir bütün olarak sitenizin performansını görmek ve sitenizde birden fazla sayfayı etkileyen sorunları gidermek amacıyla tasarlanmıştır. Belirli bir URL ile ilgili performans verilerini görmek istiyorsanız harici test kullanın. Bir durumu ve sorunu ayrıntılı olarak inceleyip etkilenen belirli URL'leri görebilseniz de Önemli Web Verileri raporunu kullanarak belirli bir URL'yi bulmak zor olabilir.

Rapor veri kaynakları

Önemli Web Verileri raporunun verileri, CrUX raporundan gelir. CrUX raporunda, URL'nizi ziyaret eden gerçek kullanıcılardan elde edilen, performans süreleri ile ilgili anonimleştirilmiş metrikler (alan verileri de denir) toplanır. CrUX veritabanı, URL'lerin Search Console mülkünün bir parçası olup olmadığına bakılmaksızın bu URL'lerle ilgili bilgileri toplar.

Grup durumu: Zayıf, İyileştirme gerekli, İyi

Zayıf, İyileştirme gerektiriyor ve İyi etiketleri söz konusu cihaz türünün bir URL grubuna uygulanır. Hem LCP hem de CLS için eşik olarak kabul edilen miktarda verisi olmayan bir URL grubu raporda yer almaz (örneğin, URL'nin yalnızca LCP için eşik verileri olup, CLS için yoksa gösterilmez).

Bir URL grubunun durumu, varsayılan olarak söz konusu cihaz türü için o gruba atanan en yavaş durum olur. Örneğin: 

 • Mobil cihazlarda CLS değeri Zayıf olup LCP değeri İyileştirme gerektiriyor olan bir URL, mobil cihazlarda Zayıf olarak etiketlenir.
 • Mobil cihazlarda LCP değeri İyileştirme gerektiriyor olup CLS değeri İyi olan bir URL, mobil cihazlarda İyileştirme gerektiriyor olarak etiketlenir.
 • Bir URL, mobil cihazlarda Hızlı LCP, INP ve CLS değerine, masaüstü cihazlarda ise İyileştirme gerektiriyor INP, LCP ve CLS değerine sahipse mobil cihazlarda Hızlı, masaüstü cihazlarda ise İyileştirme gerektiriyor olarak kabul edilir.

 

Durum tanımları

Her bir durumla ilgili performans aralıkları aşağıda verilmiştir:

  Hızlı İyileştirme gerekli Yavaş
LCP <=2,5 sn. <=4 sn. >4 sn.
INP <=200 ms. <=500 ms. >500 ms.
CLS <=0,1 <=0,25 >0,25

 

 • LCP (Largest Contentful Paint): Kullanıcının URL'yi istediği andan, görüntü alanındaki en büyük görünür içerik öğesi oluşturulana kadar geçen süredir. En büyük öğe genellikle bir resim veya video ya da blok düzeyinde büyük bir metin öğesi olur. Bu metrik, bir ziyaretçinin URL'nin gerçekten yüklenmesini görme hızını belirttiği için önemlidir.
  • Raporda gösterilen Grup LCP'si, gruptaki bir URL'ye yapılan ziyaretlerin %75'inin LCP durumuna ulaşması için geçen süreyi ifade eder.
 • INP (Interaction to Next Paint): Bir sayfanın, kullanıcı etkileşimlerine genel olarak yanıt verme oranını değerlendiren metriktir. Bu değerlendirmeyi yapmak için kullanıcının sayfayı ziyaret ettiği süre boyunca meydana gelen tüm tıklama, dokunma ve klavye etkileşimlerine sayfanın yanıt vermesi için geçen süreyi gözlemler. Nihai INP değeri, aykırı değerler göz ardı edilerek gözlemlenen en uzun etkileşimdir. 
  • Raporda gösterilen Grup INP'si, bu gruptaki bir URL'ye yapılan ziyaretlerin %75'inin bu değere veya daha iyisine sahip olduğu anlamına gelir.
 • CLS (Cumulative Layout Shift): CLS, sayfanın yayın hayatı boyunca gerçekleşen her beklenmedik düzen değişikliğinin ayrı ayrı tüm düzen değişikliği puanlarının toplamını ölçer. Bu puan, sıfır ile herhangi bir pozitif sayı arasında olabilir. Sıfır, düzen değişikliği olmadığı anlamına gelir. Sayı ne kadar büyükse sayfada o kadar fazla düzen değişikliği olmuştur. Sayfa öğelerinin kullanıcı etkileşimde bulunmaya çalışırken değişmesi kötü bir kullanıcı deneyimine yol açacağından bu önemli bir husustur. Değerin yüksek olmasının nedenini bulamıyorsanız puanı nasıl etkilediğini görmek için sayfayla etkileşimde bulunmayı deneyin.
  • Raporda gösterilen Grup CLS'si, gruptaki bir URL'ye yapılan ziyaretlerin %75'i için en düşük ortak CLS değeridir.

Bir harici test çalıştırarak, bu sorunları düzeltmeye yönelik önerileri bulabilirsiniz.

URL grupları

Rapordaki URL'ler, benzer kullanıcı deneyimine sahip sayfalar halinde gruplandırılır. LCP, INP ve CLS durumu tüm gruba uygulanır. Aykırı değerlere sahip bazı URL'lerin, bazı ziyaretlerde daha iyi veya daha kötü değerleri olabilir. Ancak, gruptaki tüm URL'lere yapılan ziyaretlerin %75'inde, gösterilen grup durumu gerçekleşmiştir. Bu grupların ortak bir çerçeveye sahip olduğu varsayılır. Grup davranışının yavaş olması da muhtemelen bunun altında yatan nedenle aynıdır.

Kullanıcı gizliliğini korumak için, raporda bir URL grubuyla ilgili minimum miktarda veri gösterilmesi gerekir. Raporda gösterilecek URL grubu bilgileri yeterli miktarda değilse Search Console, raporda gösterilmeye yetecek kadar URL ve veri içeren daha üst düzey bir kaynak grubu oluşturur. Bu kaynak grubu, aynı protokol://ana makine:bağlantı noktası grubundaki tüm URL'lerin verilerini içerir. Örneğin, https://m.example.com/a/b/c.html URL'si, gösterilecek kadar yeterli verisi olmayan bir grubun parçasıysa Search Console, https://m.example.com kaynak grubunu oluşturur. Bu kaynak grubunda, https://m.example.com kapsamındaki tüm URL'lere ait veriler yer alır. Bu URL'lerin, yeterli miktarda veriye sahip bir gruba ait olup olmadığına bakılmaz.

Birkaç not:

 • Kaynak grubu tanımında protokol de yer aldığı için http://m.il.example.com ve https://m.il.example.com ayrı kaynak gruplarıdır.
 • Kaynak grubunda, ilgili kaynak kapsamındaki tüm URL'lerin verileri yer alır. URL'lerin, raporda gösterilen başka bir grubun parçası olup olmadığına bakılmaz.
 • Yeterli veriye sahip olmayan kaynak grubu gösterilmez (dolayısıyla, birden fazla kaynak grubu olmadığı sürece bu raporda gösterilecek yeterli site verisi olmaz).
 • Grubun geçerli mülk içinde olup olmadığına bakılmaksızın kaynak grubu verilerini görüntüleyebilirsiniz. Ancak, yalnızca geçerli mülkte bulunan örnek URL'leri görüntüleyebilirsiniz.
 • Search Console, grup üyelerini gösterim sayısına göre büyükten küçüğe listeler.

Sorunları düzeltin:

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar

 1. Sorunlarınızı öncelik sırasına koyun: Öncelikle "Yavaş" olarak etiketlenmiş her şeyi düzeltmenizi, sonra çalışmanızda öncelik sıralamasını ya en fazla URL'yi etkileyen sorunlara ya da en önemli URL'lerinizi etkileyen sorunlara göre yapmanızı öneririz. "İyileştirme gerektiriyor" etiketine sahip URL'ler de iyileştirilebilir, ancak Yavaş URL'lerin düzeltilmesi bunlardan daha önemlidir.
 2. Öncelik sıralaması yaptığınızda mühendisinizle veya URL'lerinizi güncelleyen kişilerle raporu paylaşın.
 3. Genel sayfa düzeltmeleri:
  • Sayfanızın boyutunu küçültme: En iyi uygulama, bir sayfa ve tüm kaynakları için en fazla 500 KB ayrılmasıdır.
  • Mobil cihazlarda en iyi performansı elde etmek için bir sayfayı 50 kaynakla sınırlandırın.
  • Sayfanızla ilgili düzeltmeler önermesi için bir harici test kullanabilirsiniz.
 4. Düzeltmelerinizi harici test kullanarak test edin.
 5. Belirli bir sorunun düzeltildiğini düşündüğünüzde Search Console Önemli Web Verileri raporunda bulunan sorun ile ilgili ayrıntılar sayfasındaki İzlemeyi Başlat'ı tıklayın.
 6. Doğrulama işleminizi izleyin.

Web sitesi geliştiricileri

 1. Sorunlarınızda öncelik sıralaması yapın: Öncelikle "Yavaş" olarak etiketlenmiş her şeyi düzeltmenizi öneririz. "İyileştirme gerektiriyor" etiketli URL'ler de iyileştirilebilir, ancak Yavaş URL'lerin düzeltilmesi bunlardan daha önemlidir. Bir durum kapsamında, en fazla URL'yi etkileyen veya en önemli URL'lerinizi etkileyen sorunlara öncelik verin.
 2. Belirli bir grupta gösterilen URL'ler, gösterim baz alınarak azalan düzende sıralanır. Dolayısıyla üstteki URL'ler, grup durumu üzerinde en fazla etkiye sahiptir. URL'leri, durumunuz üzerinde en fazla etkisi olandan başlayarak sırayla düzeltin. Ancak, mümkün olduğunca fazla URL'nin düzeltilmesini öneririz. Bir grup, durum sınırına yakınsa söz konusu durum, listenin en altında bulunan birkaç URL'den etkilenebilir.
 3. Sayfa hızını artırmaya yönelik teori ve yönergeler için web.dev hızlı yükleme yönergelerini ve developers.google.com adresindeki Web'in Temelleri performans sayfalarını okumanızı öneririz.
 4. Sayfanızla ilgili düzeltmeler önermesi için bir harici test kullanabilirsiniz.
 5. Düzeltmelerinizi harici test kullanarak test edin.
 6. Belirli bir sorunun düzeltildiğini düşündüğünüzde Search Console Önemli Web Verileri raporunda bulunan sorun ile ilgili ayrıntılar sayfasındaki İzlemeyi Başlat'ı tıklayın.
 7. Doğrulama işleminizi izleyin.

Yararlı ek kaynaklar:

Hiçbir şeyi değiştirmedim ama sitemin durumu değişti

Sitenizde herhangi bir değişiklik yapmamanıza rağmen birçok sayfanın durumunda büyük değişiklik görüyorsanız pek çok sayfa için durumunuz sınırdayken site genelindeki bazı etkinlikler sayfalarınızı sınırı aşmaya itmiş olabilir: Örneğin, site trafiğiniz önemli ölçüde artmış veya resim dosyalarınızı yayınlayan hizmette gecikme değişikliği yaşanmış olabilir. Bu değişikliklerin ikisi de sitenizi yavaşlatabilir. Küçük ancak site genelindeki bir değişiklik, sınırda olan pek çok Hızlı sayfayı İyileştirme gerektiriyor kategorisine veya İyileştirme gerektiriyor kategorisindeki sayfaları Yavaş kategorisine itmek için yeterli gelmiş olabilir.

Başka bir olası neden, istemcilerdeki büyük ölçekli bir değişikliktir. Ancak bu ihtimal daha düşüktür. Örneğin, yaygın şekilde benimsenen tarayıcı sürümü güncellemesi veya kullanıcıların daha yavaş bir ağ üzerinden akın etmesi gibi. Performansın gerçek kullanım verilerine göre ölçüldüğünü unutmayın. Site durumu değişikliklerinin herhangi bir tarayıcı, cihaz veya konum değişikliği ile aynı zamana denk gelip gelmediğini görmek için günlüklerinizi kontrol edebilirsiniz.

Bu süre zarfında büyük dalgalanmalar olup olmadığını görmek için sitenizin trafik verilerini kontrol edin. Ayrıca, belirli sorunları ayrıntılı olarak inceleyip etkilenen sayfaların grup LCP/INP/CLS sayılarına bakın. Bu sayılar Yavaş/İyileştirme gerekli/Hızlı kategorilerinin sınırındaysa küçük bir değişikliğin bunları yeni bir duruma itmiş olması muhtemeldir.

 

Raporu paylaşma

Sayfadaki Paylaş düğmesini tıklayarak sorunla ilgili ayrıntıları kapsam veya geliştirme raporlarında paylaşabilirsiniz. Bu bağlantı, bağlantıya sahip olan herkesin yalnızca geçerli sorun ayrıntıları sayfasına (ve varsa bu sorunla ilgili doğrulama geçmişi sayfalarına) erişmesine izni verir. Kaynağınız için diğer sayfalara erişim izni vermez veya paylaşılan kullanıcının mülkünüzde ya da hesabınızda işlem yapmasına olanak tanımaz. Bu sayfa için paylaşma özelliğini devre dışı bırakarak bağlantıyı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Rapor verilerini dışa aktarma

Çoğu raporda, verileri dışa aktarmak için bir dışa aktarma düğmesi bulunur. Hem grafik hem de tablo verileri dışa aktarılabilir. Raporda ~ veya - olarak gösterilen değerler (mevcut değil/sayı değil), indirilen verilerde sıfır olacaktır.

Düzeltmeleri doğrulama

Belirli bir sorunu tüm URL'lerinizde düzelttiğinizde, sorunu tüm URL'ler için düzeltip düzeltmediğinizi doğrulayabilirsiniz. Bu sorunun sitenizdeki örneklerini denetlemek üzere 28 günlük bir izleme oturumu başlatmak için İzlemeyi Başlat'ı tıklayın. Bu sorun, 28 günlük süre boyunca sitenizdeki hiçbir URL'de bulunmazsa düzeltilmiş kabul edilir. Bu sorunun herhangi bir URL'de bulunması, sorunun düzeltilmemiş olarak işaretlenmesi için yeterlidir ancak ayrı URL'lerin durumu, 28 günlük sürenin tamamı boyunca sorunun durumundan bağımsız olarak değerlendirilmeye devam eder.

İzlemeyi başlat'ın tıklanması, Google tarafından yeniden dizine eklemeyi veya diğer etkin davranışları tetiklemez. Yalnızca sitenizin CrUX verilerinin Search Console tarafından 4 haftalık izlenme süresine ait saati yeniden başlatır.
 • Devam eden bir doğrulama isteğinin veya başarısız olan bir isteğin doğrulama ayrıntılarını görmek için:
  • Sorun ile ilgili ayrıntılar sayfasının doğrulama durumu bölümündeki Ayrıntıları gör'ü tıklayın.
 • Dilediğiniz zaman doğrulama izleme süresini yeniden başlatmak için:
  • Doğrulama ayrıntıları sayfasını açın ve Yeni doğrulama başlat 'ı tıklayın.
 • Doğrulama başarısız olursa:
  1. Sorunlarınızı düzeltmeyi tekrar deneyin.
  2. Doğrulama ayrıntıları sayfasını açıp Yeni doğrulama başlat'ı tıklayarak izleme süresini yeniden başlatın.

Sorun doğrulama durumu

Bu, özet sayfasının yanı sıra sorun ayrıntılar sayfasında her bir sorun için gösterilen tüm doğrulama isteğinin durumudur.

Aşağıdaki doğrulama durumları olasıdır:

 • Başlatılmadı: Bu sorunun hiç doğrulama isteğinde bulunmamış bir örneğini içeren bir veya daha fazla URL vardır.
 • Başlatıldı: Doğrulama girişimine başladınız ve sorunun kalan hiçbir örneği henüz bulunamadı.
 • İyi görünüyor: Doğrulama girişimini başlattınız ve sorunun şu ana kadar kontrol edilen tüm örnekleri düzeltildi.
 • Başarılı: Tüm URL'ler Başarılı durumundadır. Bu duruma gelmek için Düzeltmeyi doğrula'yı tıklamış olmanız gerekir (örnekler, siz doğrulama isteğinde bulunmadan ortadan kaybolsaydı durum "Yok" olarak değiştirilirdi).
 • Yok: Google, hiç doğrulama girişimi başlatmamanıza rağmen sorunun tüm URL'lerde düzeltildiğini tespit etti.
 • Başarısız: Bir veya daha fazla URL, doğrulama girişiminden sonra Başarısız durumunda.

URL doğrulama durumu

Bu, doğrulama ilerleme durumu sayfasındaki her bir URL'nin doğrulama durumudur. Beklemede/Başarılı/Başarısız durumunda olan URL'ler etkin bir doğrulama döneminde görünürler. Doğrulama döneminden sonra yalnızca Başarısız durumunda olanlar görünmeye devam eder (dönem sona erdiğinde düzeltilmiş öğeler listeden kaldırılır).

 • Beklemede: Google, bu URL'nin hâlâ sorundan etkilenip etkilenmediğini belirlemek için yeterli verinin alınmasını bekliyor.
 • Başarılı: URL'nin artık bu sorundan etkilenmeyeceği görülüyor.
 • Başarısız: URL, belirtilen sorundan hâlâ etkileniyor.

URL'lerin Başarılı ve Başarısız durumlarına yalnızca doğrulama izleme sürecinde ulaşılabilir. Sorun, doğrulama isteği dışında bir URL'de görülüp kaybolursa sayfa, listeden bir durumu olmadan tamamen kaldırılır.

Web'den kaldırılan ve son 28 günde hiçbir veri içermeyen URL'ler artık doğrulama geçmişinde veya raporda görünmez.

 

Harici test araçları

Önemli Web Verileri raporu, ek sayfa testleri için iki harici test aracına bağlantı verir. Aracın türü, sayfanın türüne bağlıdır:

 • AMP olmayan sayfalar: PageSpeed Insights test aracı, sayfaların hem mobil hem masaüstü cihazlardaki performansını raporlar ve sayfaların nasıl iyileştirilebileceğine dair öneriler sağlar. Bu test, hem canlı test verilerini hem de gerçek kullanıcılardan elde edilen alan testi verilerini gösterir. PageSpeed Insights'taki bilgilerin, Temel Web Değerleri raporundaki bilgilerden farklı olabileceğini unutmayın. Nedenini öğrenin.
 • AMP sayfaları: AMP Sayfa Deneyimi Kılavuzu, AMP sayfaları için Önemli Web Verileri metriklerini ve Sayfa deneyimi metriklerini içeren kapsamlı bir canlı test sağlar. Bu test, hem canlı test verilerini hem de gerçek kullanıcılardan elde edilen alan testi verilerini gösterir.

Örnek URL'lerin yanında bu araçlara giden bir bağlantı görünür (Özet sayfa Ayrıntıları tablosu > Bir durum satırını tıklayın > Bir örnek URL'yi tıklayın > Örnek ayrıntı penceresinde benzer bir URL'nin üzerine gelin) ancak bu araçları ziyaret edip kendi URL'nizi de sağlayabilirsiniz.

Ayrıca Chrome için bir tarayıcı içi test aracı kullanabilirsiniz: Chrome Lighthouse aracı.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü