รายงาน Core Web Vitals

แก้ไขประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดีของผู้ใช้ในเว็บไซต์ของคุณ

รายงาน Core Web Vitals จะแสดงประสิทธิภาพของหน้าเว็บตามข้อมูลการใช้งานจริง (หรือที่บางครั้งเรียกว่าข้อมูลภาคสนาม) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการริเริ่มแสดงข้อมูลดังกล่าวได้ในบล็อก Google Search Central

เปิดรายงาน

เหตุใดประสิทธิภาพของหน้าเว็บจึงมีความสำคัญ

จากการศึกษาพบว่า Core Web Vitals ที่ดีขึ้นช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และเมตริกของธุรกิจ เช่น

 • เมื่อเว็บไซต์มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ Core Web Vitals งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะยกเลิกการโหลดหน้าเว็บน้อยลง 24%
 • การลด Largest Contentful Paint (LCP) ลงทุกๆ 100 มิลลิวินาทีทำให้อัตรา Conversion ที่เกิดในเว็บสำหรับ Farfetch เพิ่มขึ้น 1.3%
 • การลด Cumulative Layout Shift (CLS) ลง 0.2 ทำให้ Yahoo! JAPAN มีการดูหน้าเว็บเพิ่มขึ้น 15% ต่อเซสชัน ระยะเวลาเซสชันนานขึ้น 13% และอัตราตีกลับลดลง 1.72 เปอร์เซ็นต์
 • Netzwelt ปรับปรุง Core Web Vitals และพบว่ารายได้จากโฆษณาเพิ่มขึ้น 18% และการดูหน้าเว็บเพิ่มขึ้น 27%
 • การลด CLS จาก 1.65 เป็น 0 ทำให้อันดับโดเมนของ redBus สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั่วโลก

อ่านกรณีศึกษาเพิ่มเติมที่นี่

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายงาน

รายงาน Core Web Vitals แสดงประสิทธิภาพของ URL ที่จัดกลุ่มตามสถานะ (ช้า ต้องปรับปรุง เร็ว) ประเภทเมตริก (CLS, FID, INP และ LCP) และกลุ่ม URL (กลุ่มหน้าเว็บที่คล้ายกัน)

รายงานนี้ใช้เมตริก 4 รายการเป็นหลัก ซึ่งวัดโดยใช้ข้อมูลผู้ใช้จริง ได้แก่ LCP, FID, INP และ CLS เมื่อกลุ่ม URL มีข้อมูลถึงเกณฑ์สำหรับทั้ง LCP และ CLS สถานะของกลุ่ม URL จะเป็นสถานะของเมตริกที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุด ตัวอย่างเช่น หากกลุ่ม URL มี CLS สถานะ "ช้า" แต่ FID สถานะ "เร็ว" สถานะของ URL จะเป็น "ช้า"

หากกลุ่ม URL ใดมีจำนวนข้อมูลการรายงานสำหรับทั้ง LCP และ CLS ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ URL นั้นจะไม่แสดงในรายงาน

มีเพียง URL ที่จัดทำดัชนีเท่านั้นที่จะปรากฏในรายงานนี้ ระบบจะกำหนดข้อมูลให้กับ URL จริง ไม่ใช่ Canonical URL ดังที่ปรากฏในรายงานอื่นๆ โดยส่วนใหญ่)

โปรดทราบว่าระบบจะรวมข้อมูลสำหรับคําขอทั้งหมดจากทุกตำแหน่งที่ตั้งไว้ด้วยกัน หากคุณมีการเข้าชมปริมาณมากจากประเทศหนึ่งๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้า เป็นต้น ประสิทธิภาพโดยทั่วไปของคุณจะลดลง คุณสามารถแจกแจงประสิทธิภาพตามประเทศโดยใช้ BigQuery หากสงสัยว่าอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพต่ำ

INP (Interaction to Next Paint) เป็นเมตริกใหม่ที่จะแทนที่ FID (First Input Delay) และนับเป็น Core Web Vital หนึ่งในเดือนมีนาคม 2024 ก่อนจะถึงเวลาดังกล่าว INP จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของ Core Web Vitals Search Console จะรายงานข้อมูล INP เพื่อช่วยคุณในการเตรียมพร้อม
 

"ไม่มีข้อมูล"

หากเห็นหน้าจอที่แสดงข้อความ "ไม่มีข้อมูล" นั่นหมายความว่าพร็อพเพอร์ตี้ของคุณเป็นพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ใน Search Console หรือมีข้อมูลผู้เข้าชมในรายงาน CrUX ไม่เพียงพอที่จะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์ประเภทที่เลือกไว้ (เดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่)

หากพร็อพเพอร์ตี้ของคุณเป็นพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ ฐานข้อมูล CrUX จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ URL ไม่ว่า URL นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของพร็อพเพอร์ตี้ Search Console หรือไม่ แต่อาจต้องใช้เวลาหลังจากที่สร้างพร็อพเพอร์ตี้ขึ้นมาแล้ว 2-3 วันในการวิเคราะห์และโพสต์ข้อมูลที่มีอยู่จากฐานข้อมูล CrUX

คุณสามารถเรียกใช้การทดสอบประสิทธิภาพเมื่อใช้งานจริงของ URL แต่ละรายการโดยใช้เครื่องมือทดสอบ PageSpeed Insights, เครื่องมือ Chrome Lighthouse หรือคู่มือประสบการณ์การใช้งานหน้า AMP (สําหรับหน้า AMP)

การไปยังส่วนต่างๆ ของรายงาน

สำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม (อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเดสก์ท็อป) รายงานจะแสดงตาราง URL ที่มีปัญหา "ช้า" หรือ "ต้องปรับปรุง" (เหตุใดจึงไม่ถือว่า URL "เร็ว") และตาราง URL อีกตารางหนึ่งที่คะแนนของ LCP, FID, INP และ CLS เป็น "เร็ว" ทั้งหมด (ดูข้อมูลเกี่ยวกับ URL ที่เร็ว)

 1. ดูแผนภูมิแนวโน้มทั่วไปสำหรับแพลตฟอร์มทั้งหมดในหน้า Landing Page
 2. เจาะลึกตามแพลตฟอร์ม (อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเดสก์ท็อป) โดยคลิกเปิดรายงานข้างแผนภูมิที่ต้องการ
 3. หากต้องการดูประสิทธิภาพของ URL ในเว็บไซต์ซึ่งอิงตามข้อมูลผู้ใช้ที่ผ่านมา ให้สลับดูระหว่างแท็บช้า ต้องปรับปรุง หรือเร็วในแผนภูมิประสิทธิภาพ
 4. ดูรายการปัญหาด้านประสิทธิภาพในตารางเหตุใดจึงไม่ถือว่า URL "เร็ว" URL แต่ละรายการที่แสดงเป็นตัวแทนของกลุ่ม URL ที่ต่างกัน
 5. คลิก URL ในตารางตัวอย่างของหน้ารายละเอียดของปัญหาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม URL นั้นๆ

 

หน้าภาพรวม

หน้าภาพรวมของรายงาน Core Web Vitals แบ่งข้อมูลตามอุปกรณ์ที่ใช้ดู URL (อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเดสก์ท็อป) ข้อมูลจัดกลุ่มตามสถานะ URL (ช้า ต้องปรับปรุง หรือเร็ว) โดยสถานะดังกล่าวเป็นของเมตริกที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดสำหรับกลุ่ม URL นั้น

เปิดรายงานของประเภทอุปกรณ์ที่ต้องการเพื่อดูข้อมูลประสิทธิภาพของประเภทอุปกรณ์นั้นๆ เพิ่มเติม

หน้าสรุปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป

รายงานสรุปสำหรับแพลตฟอร์ม (อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเดสก์ท็อป) จะแสดงสถานะและปัญหาของกลุ่ม URL ทั้งหมดในเว็บไซต์ที่เรามีข้อมูลอยู่ คลิกแถวในตารางรายละเอียดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ของสถานะและประเภทปัญหานั้น

แผนภูมิ

แท็บเหนือแผนภูมิแสดงจำนวนรวมในปัจจุบันของ URL ต่างๆ (ไม่ใช่กลุ่ม URL) ในแต่ละสถานะ รวมถึงจำนวนปัญหาในสถานะนั้นๆ สลับแท็บเพื่อเลือกสถานะที่จะแสดงในแผนภูมิ แผนภูมิจะแสดงจำนวน URL ที่มีสถานะหนึ่งๆ ในวันที่เลือก

เหตุใดจำนวนรวมในแผนภูมิจึงสูงกว่าจำนวนรวมในตาราง
แผนภูมินับ URL แต่ละรายการเพียงครั้งเดียว โดยนับปัญหาที่ช้าที่สุดซึ่งส่งผลกระทบต่อ URL นั้นเป็น 1 ครั้ง ในทางกลับกัน ตารางจะนับทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ URL หนึ่งๆ ดังนั้นหาก URL มีปัญหาช้า 1 รายการ และปัญหาต้องปรับปรุง 1 รายการ จะนับเป็นช้า 1 รายการในยอดรวมปัญหาของแผนภูมิ แต่จะมีการนับทั้งในแถวช้าและต้องปรับปรุงของตาราง

 

ตาราง

ตารางจัดกลุ่ม URL เป็นแถวตามสถานะและปัญหา แต่ละแถวแสดงสถานะการตรวจสอบ ซึ่งเป็นเส้นและจุดที่แสดงลำดับเวลาอย่างง่ายของแถวนั้น รวมถึงจำนวน URL ที่อยู่ในสถานะและประเภทปัญหานั้น

URL อาจปรากฏในหลายแถวของตารางหากได้รับผลกระทบจากหลายปัญหา

หน้ารายละเอียดปัญหาของอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป

คลิกแถวของตารางในหน้าสรุประดับบนสุดสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเดสก์ท็อปเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดสำหรับดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าผสมนั้น (อุปกรณ์ สถานะ และปัญหา) หน้ารายละเอียดจะแสดง URL และรายละเอียดอื่นๆ ของปัญหาที่เลือก

แผนภูมิ

แผนภูมิรายละเอียดของปัญหาแสดงจำนวน URL ที่มีคู่ของสถานะและปัญหาดังกล่าวในวันหนึ่งๆ รวมถึงจำนวนรวมของ URL ที่ได้รับผลกระทบจากคู่ของสถานะและปัญหาที่เลือก

ตาราง

ตารางรายละเอียดปัญหาจะแสดงชุด URL ตัวอย่างที่ทราบว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เลือก URL ตัวอย่างแต่ละรายการเป็นหนึ่งในกลุ่ม URL ที่คล้ายกัน

ตารางมีข้อมูลต่อไปนี้

 • URL: แต่ละแถวในตารางแสดงกลุ่ม URL ที่คล้ายกัน
 • สำหรับหน้าที่มีสถานะที่ไม่ใช่ "เร็ว": ระบบจะแสดงคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง โดยขึ้นอยู่กับปัญหาซึ่งคุณกำลังตรวจสอบ โปรดทราบว่า URL เดี่ยวอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัญหา แต่ระบบจะแสดงคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เลือกเท่านั้น
  • FID ของกลุ่ม: 75% ของคำขอหน้าเว็บใช้เวลาเท่านี้หรือน้อยกว่าเพื่อที่จะโต้ตอบกับอินพุตแรกของผู้ใช้ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา
  • INP ของกลุ่ม: 75% ของคำขอหน้าเว็บใช้เวลาเท่านี้หรือน้อยกว่าเกี่ยวกับการตอบสนองในช่วง 28 วันที่ผ่านมา
  • LCP ของกลุ่ม: 75% ของคำขอหน้าเว็บใช้เวลาเท่านี้หรือน้อยกว่าเพื่อเข้าถึง Largest Contentful Paint ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา
  • CLS ของกลุ่ม: 75% ของคำขอหน้าเว็บมีคะแนนเท่านี้หรือน้อยกว่าสำหรับ Cumulative Layout Shift ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา

คลิก URL ตัวอย่างเพื่อดูหน้าอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มนั้น และลิงก์เพื่อเรียกใช้การทดสอบภายนอก ตารางมีแถวได้ไม่เกิน 200 แถว

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลิก URL ในตารางตัวอย่างจากหน้ารายละเอียดของปัญหาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มหน้าเว็บที่แสดงโดย URL ดังกล่าว รวมถึง URL อื่นๆ ในกลุ่มนั้นและคะแนนสำหรับสมาชิกกลุ่มเหล่านั้น หาก URL มีข้อมูลเพียงพอที่จะแสดง
คุณคลิก URL ในกลุ่มเพื่อเรียกใช้การทดสอบ PageSpeed Insights กับ URL นั้นได้ แต่ควรเข้าใจความแตกต่างสำคัญบางประการระหว่างข้อมูลของ PageSpeed Insights กับข้อมูลของ Core Web Vitals ดังนี้
 • Core Web Vitals รวมข้อมูลและสถานะเป็นกลุ่ม URL แต่โดยทั่วไปแล้ว PageSpeed Insights จะแสดงข้อมูลของ URL แต่ละรายการ (เว้นแต่ URL จะมีข้อมูลในตัวเองไม่เพียงพอ) สถิติสําหรับ URL หนึ่งๆ ใน PageSpeed Insights อาจไม่ตรงกับผลลัพธ์ของกลุ่มใน Core Web Vitals เนื่องจาก URL หนึ่งๆ อาจมีค่าผิดแผกไปจาก URL ส่วนใหญ่ในกลุ่ม
 • URL ใน Core Web Vitals จะมีพารามิเตอร์ของ URL เมื่อแยกความแตกต่างของหน้าเว็บ แต่ PageSpeed Insights จะตัดข้อมูลพารามิเตอร์ทั้งหมดออกจาก URL แล้วกำหนดผลลัพธ์ทั้งหมดให้กับ URL เปล่า

การค้นหาสถานะของ URL ที่ต้องการ

รายงานนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อค้นหาสถานะของ URL ที่เจาะจง แต่เพื่อดูประสิทธิภาพของทั้งเว็บไซต์ และแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหน้าหลายหน้าในเว็บไซต์ หากต้องการดูข้อมูลประสิทธิภาพของ URL ที่ต้องการ ให้ใช้การทดสอบภายนอก แม้ว่าคุณจะดูสถานะและปัญหาอย่างเจาะลึก รวมถึงดู URL ที่ได้รับผลกระทบได้ แต่การค้นหา URL ที่ต้องการโดยใช้รายงาน Core Web Vitals อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

แหล่งข้อมูลของรายงาน

ข้อมูลในรายงาน Core Web Vitals มาจากรายงาน CrUX รายงาน CrUX จะรวบรวมเมตริกที่ไม่ระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับเวลาที่มีการดำเนินการจริงจากผู้ใช้จริงที่เข้าชม URL ของคุณ (หรือที่เรียกว่าข้อมูลภาคสนาม) ฐานข้อมูล CrUX รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ URL ไม่ว่า URL นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของพร็อพเพอร์ตี้ Search Console หรือไม่

สถานะกลุ่ม: ช้า ต้องปรับปรุง เร็ว

ป้ายกำกับช้า ต้องปรับปรุง และเร็วจะนำไปใช้กับกลุ่ม URL สำหรับอุปกรณ์เฉพาะประเภทนั้นๆ กลุ่ม URL ที่ไม่มีข้อมูลเกณฑ์สำหรับทั้ง LCP และ CLS จะไม่แสดงในรายงาน (เช่น หาก URL มีข้อมูลเกณฑ์ของ LCP เท่านั้นแต่ไม่มีของ CLS ระบบก็จะไม่แสดงข้อมูลดังกล่าว)

สถานะของกลุ่ม URL จะมีค่าเริ่มต้นเป็นสถานะช้าที่สุดที่ระบบกำหนดให้แก่อุปกรณ์ประเภทนั้นๆ เช่น 

 • URL ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีสถานะ CLS เป็นช้า แต่มีสถานะ LCP เป็นต้องปรับปรุง จะได้รับป้ายกำกับช้าในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • URL ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีสถานะ LCP เป็นต้องปรับปรุง แต่มีสถานะ CLS เป็นเร็ว จะได้รับป้ายกำกับต้องปรับปรุงในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • URL ที่มีสถานะ FID, LCP, INP และ CLS เป็นเร็วในอุปกรณ์เคลื่อนที่และมีสถานะ FID, LCP, INP และ CLS เป็นต้องปรับปรุงในเดสก์ท็อป จะถือว่ามีสถานะเร็วในอุปกรณ์เคลื่อนที่และมีสถานะต้องปรับปรุงในเดสก์ท็อป

 

คำจำกัดความของสถานะ

ช่วงประสิทธิภาพของแต่ละสถานะมีดังนี้

  เร็ว ต้องปรับปรุง ช้า
LCP <= 2.5 วินาที <= 4 วินาที > 4 วินาที
FID <= 100 มิลลิวินาที <= 300 มิลลิวินาที > 300 มิลลิวินาที
INP <= 200 มิลลิวินาที <= 500 มิลลิวินาที > 500 มิลลิวินาที
CLS <= 0.1 <= 0.25 > 0.25

 

 • LCP (Largest Contentful Paint): ระยะเวลาในการแสดงผลองค์ประกอบเนื้อหาขนาดใหญ่ที่สุดที่มองเห็นได้ในวิวพอร์ต นับตั้งแต่ผู้ใช้ขอ URL โดยทั่วไปองค์ประกอบขนาดใหญ่ที่สุดจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอ หรืออาจเป็นองค์ประกอบของข้อความระดับบล็อกขนาดใหญ่ เมตริกนี้มีความสําคัญเพราะเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้เข้าชมเห็นว่า URL กำลังโหลดอยู่จริงได้เร็วเพียงใด
  • LCP ของกลุ่มที่แสดงในรายงานคือเวลาที่ใช้สำหรับ 75% ของการเข้าชม URL ในกลุ่มเพื่อเข้าถึงสถานะ LCP
 • FID (First Input Delay): ระยะเวลาตั้งแต่ที่ผู้ใช้โต้ตอบกับหน้าเว็บของคุณเป็นครั้งแรก (เมื่อคลิกลิงก์ แตะปุ่ม และอื่นๆ) จนถึงตอนที่เบราว์เซอร์ตอบสนองการโต้ตอบนั้น โดยจะเป็นการวัดองค์ประกอบอินเทอร์แอกทีฟใดก็ตามที่ผู้ใช้คลิกเป็นครั้งแรก ค่านี้สำคัญในหน้าเว็บที่ผู้ใช้ต้องดำเนินการบางอย่างเพราะเป็นความล่าช้าก่อนที่หน้าเว็บมีการโต้ตอบ
  • FID ของกลุ่มที่แสดงในรายงานหมายความว่า 75% ของการเข้าชม URL ในกลุ่มนี้มีค่าเท่านี้หรือดีกว่านี้
 • INP (Interaction to Next Paint): เมตริกที่ประเมินการตอบสนองโดยรวมของหน้าเว็บต่อการโต้ตอบของผู้ใช้ โดยสังเกตระยะเวลาที่หน้าเว็บใช้ เพื่อตอบสนองต่อการคลิก แตะ และการโต้ตอบด้วยแป้นพิมพ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดอายุการเข้าชมหน้าเว็บของผู้ใช้ ค่า INP สุดท้ายคือการโต้ตอบที่ยาวที่สุดที่สังเกตได้ โดยที่ไม่ได้สนใจข้อมูลผิดปกติทางสถิติ 
  • INP ของกลุ่มที่แสดงในรายงานหมายความว่า 75% ของการเข้าชม URL ในกลุ่มนี้มีค่าเท่านี้หรือดีกว่านี้
 • CLS (Cumulative Layout Shift): CLS คํานวณคะแนนรวมของการเปลี่ยนแปลงเลย์เอาต์ทั้งหมดสำหรับการเปลี่ยนแปลงเลย์เอาต์ที่ไม่คาดคิดทุกๆ รายการซึ่งเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานหน้าเว็บ คะแนนมีตั้งแต่ 0 ถึงค่าบวกค่าใดก็ได้ โดยที่ 0 หมายถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง และค่าตัวเลขยิ่งมากเท่าใด การเปลี่ยนแปลงเลย์เอาต์ในหน้าเว็บก็ยิ่งมากเท่านั้น ค่านี้สำคัญ เพราะการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของหน้าขณะที่ผู้ใช้พยายามโต้ตอบกับหน้า จะทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดี หากหาสาเหตุที่ทำให้ค่าสูงไม่ได้ ให้ลองโต้ตอบกับหน้าเว็บดูว่ามีผลกระทบต่อคะแนนอย่างไร
  • CLS ของกลุ่มที่แสดงในรายงานคือ CLS ทั่วไปที่ต่ำที่สุดสำหรับ 75% ของการเข้าชม URL ในกลุ่ม

ดูคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยเรียกใช้การทดสอบภายนอก

กลุ่ม URL

URL ในรายงานจะแบ่งออกเป็นกลุ่มของหน้าเว็บที่มีประสบการณ์ของผู้ใช้ที่คล้ายกัน สถานะ LCP, FID, INP และ CLS จะมีผลกับทั้งกลุ่ม URL บางรายการที่มีค่าผิดแผกจาก URL ส่วนใหญ่ในกลุ่มอาจมีค่าที่ดีกว่าหรือแย่กว่าในการเข้าชมบางครั้ง แต่ 75% ของการเข้าชม URL ทั้งหมดในกลุ่มมีสถานะกลุ่มตามที่แสดง โดยมีสมมติฐานว่ากลุ่มเหล่านี้มีเฟรมเวิร์กร่วมกันและเหตุผลของลักษณะการทำงานที่ไม่ดีของกลุ่มน่าจะเกิดจากสาเหตุพื้นฐานเดียวกัน

กลุ่ม URL ต้องมีข้อมูลถึงจํานวนขั้นต่ำจึงจะปรากฏในรายงาน ทั้งนี้เพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ หากกลุ่ม URL มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะแสดงในรายงาน ระบบของ Search Console จะสร้างกลุ่มต้นทางในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งควรมี URL และข้อมูลเพียงพอที่จะแสดงในรายงาน กลุ่มต้นทางนี้มีข้อมูลของ URL ทั้งหมดในกลุ่ม protocol://host:port เดียวกัน ตัวอย่างเช่น หาก URL https://m.example.com/a/b/c.html เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะแสดง ระบบของ Search Console จะสร้างกลุ่มต้นทาง https://m.example.com ซึ่งมีข้อมูลของ URL ทั้งหมดภายใต้ https://m.example.com ไม่ว่า URL ใดจะอยู่ในกลุ่มที่มีข้อมูลเพียงพอกลุ่มอื่นหรือไม่ก็ตาม

ข้อควรทราบมีดังนี้

 • คำจำกัดความของกลุ่มต้นทางจะรวมถึงโปรโตคอล ดังนั้น http://m.il.example.com และ https://m.il.example.com ถือเป็นกลุ่มต้นทางคนละกลุ่ม
 • กลุ่มต้นทางประกอบด้วยข้อมูลของ URL ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ต้นทางนั้น ไม่ว่า URL ใดๆ จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอื่นที่แสดงในรายงานหรือไม่ก็ตาม
 • หากกลุ่มต้นทางมีข้อมูลไม่เพียงพอ ก็จะไม่แสดง (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เว็บไซต์จะมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะแสดงในรายงานนี้ เว้นแต่จะมีกลุ่มต้นทางหลายกลุ่ม)
 • คุณจะดูข้อมูลของกลุ่มต้นทางได้ไม่ว่ากลุ่มนั้นจะอยู่ภายในพร็อพเพอร์ตี้ปัจจุบันหรือไม่ แต่คุณจะดูได้เฉพาะ URL ตัวอย่างที่อยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ปัจจุบัน
 • Search Console จะแสดงสมาชิกในกลุ่มโดยเรียงตามการแสดงผลจากมากไปน้อย

แก้ไขปัญหา

ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค

 1. จัดลำดับความสำคัญของปัญหา: เราขอแนะนำให้แก้ไขทุกอย่างที่มีป้ายกำกับว่า "ช้า" ก่อน แล้วจัดลำดับความสำคัญของงานตามปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ URL จำนวนมากที่สุด หรือตามปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ URL ที่สำคัญที่สุด URL ที่มีป้ายกำกับว่า "ต้องปรับปรุง" อาจปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ แต่ไม่สำคัญเท่าการแก้ไข URL ที่ช้า
 2. เมื่อคุณจัดเรียงตามลำดับความสำคัญแล้ว ให้แชร์รายงานกับวิศวกร หรือผู้ที่จะอัปเดต URL ของคุณ
 3. การแก้ไขหน้าเว็บทั่วไป ดังนี้
  • ลดขนาดหน้าเว็บ: แนวทางปฏิบัติแนะนำคือทำให้หน้าเว็บและทรัพยากรทั้งหมดของหน้ามีขนาดน้อยกว่า 500 KB
  • จํากัดหน้าเว็บให้มีทรัพยากรเพียง 50 รายการเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • ใช้การทดสอบภายนอกเพื่อให้แนะนําการแก้ไขหน้าเว็บ
 4. ทดสอบการแก้ไขโดยใช้การทดสอบภายนอก
 5. เมื่อคิดว่าปัญหาหนึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว ให้คลิกเริ่มติดตามในหน้ารายละเอียดของปัญหาในรายงาน Core Web Vitals ของ Search Console
 6. ติดตามกระบวนการการตรวจสอบ

นักพัฒนาเว็บไซต์

 1. จัดลำดับความสำคัญของปัญหา: เราขอแนะนำให้แก้ไขทุกปัญหาที่มีป้ายกำกับว่า "ช้า" ก่อน URL ที่มีป้ายกํากับว่า "ต้องปรับปรุง" นั้นปรับปรุงได้ แต่ไม่สำคัญเท่ากับการแก้ไข URL ที่ช้า ภายในสถานะ ให้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาโดยแยกเป็นปัญหาที่ผลกระทบต่อ URL จำนวนมากที่สุด หรือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ URL ที่สำคัญที่สุด
 2. URL ที่แสดงในกลุ่มหนึ่งๆ จะจัดเรียงตามการแสดงผลจากมากไปน้อย ดังนั้น URL ที่ด้านบนจึงมีผลกระทบมากที่สุดต่อสถานะกลุ่ม แก้ไข URL ตามลำดับที่แสดงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดต่อสถานะของคุณ แต่เราขอแนะนำให้คุณแก้ไข URL ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โปรดทราบว่าหากกลุ่มใกล้จะอยู่ในสถานะที่ไม่ดี สถานะอาจได้รับผลกระทบจาก URL บางรายการในกลุ่มที่มีสถานะต่ำลงมา
 3. เราขอแนะนำให้อ่านทฤษฎีและหลักเกณฑ์การปรับปรุง Page Speed ในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโหลดที่รวดเร็วของ web.dev และหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงตามหลักพื้นฐานในการทำเว็บไซต์ใน developers.google.com
 4. ใช้การทดสอบภายนอกเพื่อให้แนะนําการแก้ไขหน้าเว็บ
 5. ทดสอบการแก้ไขโดยใช้การทดสอบภายนอก
 6. เมื่อคิดว่าปัญหาหนึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว ให้คลิกเริ่มติดตามในหน้ารายละเอียดของปัญหาในรายงาน Core Web Vitals ของ Search Console
 7. ติดตามกระบวนการการตรวจสอบ

แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆ

สถานะเว็บไซต์เปลี่ยน แต่เว็บไซต์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย

หากคุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเว็บไซต์ แต่เห็นสถานะของหน้าหลายหน้าเปลี่ยนไปอย่างมาก อาจเป็นไปได้ว่าหลายๆ หน้ามีสถานะอยู่ตรงจุดเส้นแบ่งที่คาบเกี่ยวระหว่างสถานะ และมีบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเว็บไซต์เป็นตัวผลักดันหน้าให้พ้นเส้นแบ่งสถานะนั้น ตัวอย่างเช่น การเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอย่างมาก หรือบริการที่แสดงไฟล์ภาพของคุณมีปัญหาเรื่องเวลาในการตอบสนอง ทั้ง 2 เหตุการณ์อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณช้าลงได้ การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่เกิดขึ้นทั่วทั้งเว็บไซต์ก็อาจเพียงพอแล้วที่จะทำให้หน้าเว็บที่มีสถานะเร็วตรงราวเขตเส้นแบ่งเปลี่ยนไปอยู่ในสถานะต้องปรับปรุง หรือจากสถานะต้องปรับปรุงไปเป็นช้า

อีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้แต่มีแนวโน้มน้อยกว่าก็คือการเปลี่ยนแปลงไคลเอ็นต์ครั้งใหญ่ ตัวอย่างเช่น การอัปเดตเวอร์ชันเบราว์เซอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย หรือจำนวนผู้ใช้ที่ล้นทะลักผ่านเครือข่ายที่ช้ากว่า โปรดทราบว่าประสิทธิภาพวัดจากข้อมูลการใช้งานจริง คุณตรวจสอบบันทึกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ หรือตำแหน่งที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของเว็บไซต์หรือไม่

ตรวจสอบข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ในระหว่างช่วงเวลานี้เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแบบขึ้นๆ ลงๆ ครั้งใหญ่ และเจาะลึกแต่ละปัญหาโดยเฉพาะ รวมถึงดูจำนวน LCP/FID/INP/CLS ของกลุ่มสำหรับหน้าที่ได้รับผลกระทบด้วย หากตัวเลขเหล่านี้อยู่ที่เส้นแบ่งของสถานะช้า/ต้องปรับปรุง/เร็ว ก็อาจเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยได้กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนสถานะ

 

การแชร์รายงาน

คุณแชร์รายละเอียดปัญหาในรายงานการครอบคลุมหรือรายงานการเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยคลิกปุ่มแชร์ ในหน้าดังกล่าว ลิงก์นี้จะให้สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะหน้ารายละเอียดปัญหาปัจจุบันรวมถึงหน้าประวัติการตรวจสอบปัญหานี้แก่ใครก็ตามที่มีลิงก์ แต่ไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงหน้าอื่นๆ แก่สมาชิกของคุณ รวมถึงไม่ได้ทำให้ผู้ใช้ที่ได้รับการแชร์มีสิทธิ์ดำเนินการใดๆ ในพร็อพเพอร์ตี้หรือบัญชีของคุณ คุณเพิกถอนลิงก์ได้ตลอดเวลาด้วยการปิดการแชร์สำหรับหน้านี้

การส่งออกข้อมูลรายงาน

รายงานหลายรายการมีปุ่มส่งออก เพื่อส่งออกข้อมูลรายงาน ระบบจะส่งออกทั้งข้อมูลแผนภูมิและตาราง ค่าที่แสดงเป็น ~ หรือ - ในรายงาน (ไม่มี/ไม่ใช่ตัวเลข) จะเป็น 0 ในข้อมูลที่ดาวน์โหลด

ตรวจสอบการแก้ไข

เมื่อแก้ไขปัญหาแต่ละรายการใน URL ทั้งหมดแล้ว คุณจะตรวจสอบได้ว่าปัญหาใน URL เหล่านั้นได้รับการแก้ไขแล้วจริงหรือไม่ โดยคลิกเริ่มติดตามเพื่อเริ่มเซสชันการตรวจสอบเป็นเวลา 28 วันเพื่อตรวจหาอินสแตนซ์ของปัญหานี้ในเว็บไซต์ หากปัญหานี้ไม่ปรากฏใน URL ใดๆ ของเว็บไซต์ในกรอบเวลา 28 วัน จะถือว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว หากยังมีปัญหาไม่ว่าใน URL ใด ก็เพียงพอที่จะทำให้ระบบเห็นว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข และจะตรวจสอบสถานะ URL ต่อไปจนครบ 28 วัน ไม่ว่าปัญหาจะมีสถานะอะไร

เริ่มติดตามจะไม่ทริกเกอร์การจัดทำดัชนีอีกครั้งหรือลักษณะการทำงานอื่นๆ จาก Google ที่มีการใช้งานอยู่ แต่จะเป็นเพียงการเริ่มนับเวลา (อีกครั้ง) ในระยะเวลาการตรวจสอบ 4 สัปดาห์ของข้อมูล CrUX สำหรับเว็บไซต์ของคุณโดย Search Console
 • วิธีดูรายละเอียดของการตรวจสอบสำหรับคำขอการตรวจสอบที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือคำขอที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ
  • คลิกดูรายละเอียดในส่วนสถานะการตรวจสอบของหน้ารายละเอียดของปัญหา
 • วิธีเริ่มระยะเวลาติดตามการตรวจสอบอีกครั้ง
  • เปิดหน้ารายละเอียดของการตรวจสอบและคลิกเริ่มการตรวจสอบใหม่
 • หากไม่ผ่านการตรวจสอบ ให้ทำดังนี้
  1. ลองอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ
  2. เริ่มระยะเวลาการติดตามอีกครั้งโดยเปิดหน้ารายละเอียดของการตรวจสอบ แล้วคลิกเริ่มการตรวจสอบใหม่

สถานะการตรวจสอบปัญหา

นี่คือสถานะของคำขอตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งแสดงสำหรับแต่ละปัญหาในหน้าสรุป รวมถึงหน้ารายละเอียดของปัญหา

สถานะการตรวจสอบที่เป็นไปได้มีดังต่อไปนี้

 • ยังไม่ได้เริ่ม: มี URL อย่างน้อย 1 รายการที่มีอินสแตนซ์ของปัญหานี้และยังไม่เคยอยู่ในคำขอตรวจสอบ
 • เริ่มทำงาน: คุณเริ่มการตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่พบอินสแตนซ์ของปัญหาที่เหลืออยู่
 • ทำได้ดี: คุณเริ่มทำการตรวจสอบแล้ว และเราพบว่าอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาที่ตรวจสอบไปได้รับการแก้ไขแล้ว
 • ผ่าน: URL ทั้งหมดอยู่ในสถานะ "ผ่าน" คุณต้องคลิกตรวจสอบการแก้ไขจึงจะได้สถานะนี้ (หากอินสแตนซ์หายไปโดยที่คุณไม่ได้ขอการตรวจสอบ สถานะจะเปลี่ยนเป็น "ไม่มี")
 • ไม่มี: Google พบว่าปัญหาใน URL ทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้ว แม้ว่าคุณจะไม่เคยเริ่มการตรวจสอบเลย
 • ไม่ผ่าน: URL จำนวน 1 รายการหรือมากกว่านั้นอยู่ในสถานะ "ไม่ผ่าน" หลังจากเริ่มการตรวจสอบ

สถานะการตรวจสอบ URL

นี่คือสถานะการตรวจสอบ URL แต่ละรายการในหน้าความคืบหน้าการตรวจสอบ สถานะ "รอดำเนินการ/ผ่าน/ไม่ผ่าน" จะแสดงในช่วงที่กำลังตรวจสอบ แต่สถานะ "ไม่ผ่าน" เป็นสถานะเดียวที่จะแสดงเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว (ระบบจะนำรายการที่แก้ไขแล้วออกจากรายการหลังสิ้นสุดช่วงเวลาการตรวจสอบ)

 • รอดำเนินการ: Google กำลังรอให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุว่า URL นี้ยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่
 • ผ่าน: ดูเหมือนว่า URL นี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้แล้ว
 • ไม่ผ่าน: URL ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาที่แสดงในรายการ

สถานะ URL ที่ได้แก่ ผ่านและไม่ผ่าน จะได้มาในช่วงที่มีการติดตามการตรวจสอบเท่านั้น หากปัญหาปรากฏขึ้นและหายไปสำหรับ URL ที่ไม่ได้อยู่ในคำขอตรวจสอบ URL นั้นก็จะหายไปจากรายการโดยไม่มีสถานะ

URL ที่นำออกจากเว็บแล้วและไม่มีข้อมูลในช่วง 28 วันที่ผ่านมาจะไม่ปรากฏในประวัติการตรวจสอบหรือในรายงานอีก

 

เครื่องมือทดสอบภายนอก

รายงาน Core Web Vitals ลิงก์ไปยังเครื่องมือทดสอบภายนอก 2 รายการสําหรับการทดสอบหน้าเว็บเพิ่มเติม ประเภทของเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับประเภทของหน้าเว็บ ดังนี้

 • หน้าที่ไม่ใช่ AMP: เครื่องมือทดสอบ PageSpeed Insights จะรายงานประสิทธิภาพของหน้าเว็บทั้งในอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป และให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงหน้า การทดสอบจะแสดงทั้งข้อมูลการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงและข้อมูลการทดสอบภาคสนามจากผู้ใช้จริง โปรดทราบว่าข้อมูลใน PageSpeed Insights อาจแตกต่างจากข้อมูลในรายงาน Core Web Value ดูสาเหตุ
 • หน้า AMP: คู่มือประสบการณ์การใช้งานหน้า AMP เสนอการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงอย่างครอบคลุมสําหรับหน้า AMP ซึ่งรวมถึงเมตริก Core Web Vitals และเมตริกประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บ การทดสอบจะแสดงทั้งข้อมูลการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงและข้อมูลการทดสอบภาคสนามจากผู้ใช้จริง

ลิงก์ไปยังเครื่องมือเหล่านี้จะปรากฏขึ้นข้าง URL ตัวอย่าง (ตารางรายละเอียดของหน้าสรุป > คลิกแถวสถานะ > คลิก URL ตัวอย่าง > แผงรายละเอียดตัวอย่าง วางเมาส์เหนือ URL ที่คล้ายกัน) หรือคุณจะไปที่เครื่องมือเหล่านี้และระบุ URL ด้วยตัวเองก็ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือทดสอบในเบราว์เซอร์สําหรับ Chrome ซึ่งได้แก่ เครื่องมือ Chrome Lighthouse

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
เป็นมือใหม่ Search Console ใช่ไหม

หากไม่เคยใช้ Search Console มาก่อน เริ่มได้เลยที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ SEO หรือนักพัฒนาเว็บไซต์

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
1108153451680454916
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true