Raport dotyczący szybkości

Rozwiązywanie problemu z powolnym działaniem witryny

Raport dotyczący szybkości podaje informacje o szybkości działania stron na podstawie rzeczywistych danych o korzystaniu(czasami są one nazywane danymi zgromadzonymi).

OTWÓRZ RAPORT DOTYCZĄCY SZYBKOŚCI

Dlaczego szybkość działania strony ma znaczenie?
 • Długi czas wczytywania strony znacznie zwiększa jej współczynnik odrzuceń. Na przykład:
  • Jeśli czas wczytywania strony zwiększy się z 1 do 3 sekund, współczynnik odrzuceń wzrasta o 32%.
  • Jeśli czas wczytywania strony zwiększy się z 1 do 6 sekund, współczynnik odrzuceń wzrasta o 106%.
 • Strony uznane za powolne mogą mieć obniżoną pozycję w wyszukiwarce Google.
 • Przeczytaj studia przypadków.

Analizowanie raportu

Raport grupuje szybkość działania według stanu szybkości, typu danych i typu podobnego adresu URL. Raport dotyczący szybkości jest generowany na podstawie dwóch rodzajów danych: FCPFID. Raport pomija adresy URL, które nie przekraczają progu danych w przypadku żadnej wartości.

„Brak dostępnych danych”

Pojawienie się ekranu „Brak dostępnych danych” oznacza, że usługa jest nowa w Search Console lub że w raporcie na temat użytkowania Chrome nie ma dostatecznej ilości danych o użytkownikach, żeby można było podać przydatne informacje o szybkości działania usługi na urządzeniach określonego typu (komórki lub komputera). Nadal możesz przeprowadzić test wersji opublikowanej adresów URL w swojej witrynie za pomocą narzędzia testującego PageSpeed Insights (lub narzędzia Chrome Lighthouse, jeśli chcesz wykonać test w przeglądarce).

Jeśli Twoja usługa została dodana do Search Console niedawno, przeanalizowanie i opublikowanie istniejących danych z bazy danych raportu na temat użytkowania Chrome może zająć kilka dni. Pamiętaj, że ta baza danych zbiera informacje o adresach URL niezależnie od tego, czy należą one do usługi w Search Console.

 

Aby przejść do bardziej szczegółowego widoku raportu:

 1. Przełączaj się między kartami z informacjami o wolnym, średnim lub szybkim działaniu na wykresie ze strony Przegląd, by poznać szybkość działania adresów URL na podstawie historycznych danych o użytkownikach.
 2. Kliknij Otwórz raport, by wyświetlić stronę podsumowania w wersji na komórki lub komputery, na której przedstawiono dane dotyczące szybkości na danej platformie.
 3. Kliknij wiersz w tabeli, by wyświetlić szczegółowe informacje o adresach URL, w których występuje dany problem, wraz z zestawem przykładowych adresów.
 4. Kliknij adres URL w tabeli Przykłady na stronie ze szczegółowymi informacjami o problemie, by dowiedzieć się więcej o tym adresie URL i adresach podobnych.

 

Strona Przegląd

Dane na stronie Przegląd w raporcie dotyczącym szybkości są podzielone według typu urządzenia, na którym otworzono adres URL: komórki lub komputera (raport nie uwzględnia danych dotyczących tabletów). Wszystkie dane są pogrupowane według stanu (wczytywanie wolne, średnie lub szybkie).

Otwórz raport dotyczący określonego typu urządzenia, by zobaczyć więcej danych o szybkości z nim związanej.

Strony podsumowania w wersji na komórki lub komputery

Raport najwyższego poziomu dotyczący określonego typu urządzenia (komórki lub komputera) zawiera informacje o stanie i problemach dotyczących wszystkich adresów URL w Twojej witrynie, w przypadku których zebraliśmy dane. Kliknij wiersz w tabeli ze szczegółowymi informacjami, by dowiedzieć się więcej o tym konkretnym stanie w połączeniu z problemem konkretnego typu.

Wykres

Karty powyżej wykresu pokazują bieżącą łączną liczbę adresów URL w określonym stanie szybkości, a także liczbę wierszy tabeli z tym stanem, który dotyczy co najmniej jednego adresu URL. Przełączaj karty, by wybrać stan szybkości, który ma być wyświetlany na wykresie. Wykres pokazuje liczbę adresów URL w określonym stanie szybkości danego dnia.

Dlaczego łączna liczba adresów URL na wykresie jest niższa niż w tabeli?
Na wykresie każdy adres URL jest liczony tylko raz – wtedy, gdy dotyczy go problem z najdłuższym czasem wczytywania. W tabeli każdy adres URL jest liczony raz w przypadku każdego dotyczącego go problemu. Jeśli więc URL ma problem z długim i średnim czasem wczytywania, na wykresie jest liczony raz jako wolny, ale w tabeli jest liczony i wyświetlany w obu wierszach: „wolnym” i „średnim”.

 

Tabela

Tabela grupuje adresy URL w wiersze według stanu szybkości i typu problemu. Każdy wiersz wyświetla stan weryfikacji, miniwykres z uproszczoną osią czasu danego wiersza oraz liczbę adresów URL, które obecnie mają określony stan, wraz ze stanem problemu.

Jeden adres URL może pojawić się w kilku wierszach tabeli, jeśli występuje w nim kilka problemów.

Strona ze szczegółowymi informacjami o problemie na komórkach lub komputerach

Kliknij wiersz tabeli na głównej stronie podsumowania stron na komórki lub komputery, by zobaczyć szczegółowe informacje o tym stanie szybkości w połączeniu z wystąpieniem problemu. Strona ze szczegółowymi informacjami zawiera adresy URL i inne dane dotyczące wybranego problemu.

Wykres

Wykres ze szczegółowymi informacjami o problemie zawiera liczbę adresów URL z tym stanem szybkości w połączeniu z wystąpieniem problemu w danym dniu, a także łączną liczbę adresów URL, w których występuje wybrana kombinacja szybkości i problemu.

Tabela

Tabela z informacjami o problemie pokazuje zestaw przykładowych adresów URL, w których występuje wybrany problem. Każdy przykładowy URL należy do grupy podobnych adresów URL. Kliknij przykładowy URL, by zobaczyć inne strony w danej grupie, więcej informacji oraz link do sprawdzania adresu URL za pomocą narzędzia PageSpeed Insights. Tabela może obejmować maksymalnie 200 wierszy.

Tabela zawiera te informacje:

 

Aby sprawdzić adres URL za pomocą narzędzia PageSpeed Insights: w widoku szczegółowych informacji o problemie kliknij URL w tabeli Przykłady. Wyświetlą się przykładowe szczegółowe informacje. Następnie kliknij link Pagespeed Insights.

 

Jak znaleźć stan określonego adresu URL

Raport nie jest przeznaczony do określania stanu konkretnego adresu URL, ale raczej do sprawdzania ogólnej szybkości działania Twojej witryny i do rozwiązywania problemów dotyczących wielu zawartych w niej stron. Jeśli chcesz wyświetlić dane o szybkości wczytywania określonego adresu URL, skorzystaj z narzędzia PageSpeed Insights, które pokazuje historyczne dane o użytkownikach, a także dane z testów opublikowanej wersji wybranego adresu. Chociaż możesz przejrzeć bardziej szczegółowe informacje o stanie i problemie oraz zobaczyć adresy URL, w których występuje problem, znalezienie określonego adresu URL za pomocą tego raportu może być trudne.

Źródła danych raportu

Dane w Raporcie dotyczącym szybkości pochodzą z raportu na temat użytkowania Chrome. Raport ten zbiera anonimowo dane o czasach działania strony od użytkowników, którzy ją odwiedzają (są one również nazywane danymi zgromadzonymi). 

Stan szybkości: wolno, średnio, szybko

Etykiety wolno, średnioszybko są przypisywane do adresu URL na określonym typie urządzenia.

Szybkość wczytywania adresu URL

Szybkość wczytywania adresu URL to najmniejsza szybkość, jaka została do niego przypisana. Jeśli więc na komórkach adres URL ma wolne FCP, ale średnie FID, w przypadku komórek jest oznaczony etykietą wolno. Z kolei jeśli na komórkach adres ma średnie FCP, ale szybkie FID, w przypadku komórek jest uznawany za średni. W przypadku szybkiego FID i szybkiego FCP na komórkach lub szybkiego FID i braku danych na temat FCP adres URL jest uznawany za szybki.

Jeśli adres URL nie przekracza progu danych w przypadku wybranych wartości (FCP lub FID), dotyczący go raport pomija te wartości. Jeśli URL zawiera dane przedstawiające tylko jedną wartość, przypisuje mu się kategorię szybkości ze względu na tę wartość. Raport nie uwzględnia adresów URL, które w przypadku żadnej wartości nie przekraczają progu danych.

Szybkość problemu

Szybkość problemu jest obliczana na podstawie następujących danych:

  Szybko Średnio Wolno
FCP < 1 s < 3 s >= 3 s
FID < 100 ms < 300 ms >= 300 ms

FCP i FID

 • FCP (pierwsze wyrenderowane treści): czas, jaki minął od momentu, w którym użytkownik zażądał adresu URL, do momentu, w którym przeglądarka wyrenderowała pierwszy widoczny element z tego adresu. Ta wartość jest ważna, bo informuje o tym, że URL rzeczywiście się wczytuje.
  • Poł. FCP (połączone FCP): w raporcie to czas potrzebny do osiągnięcia stanu FCP w przypadku 75% odwiedzin adresu URL w grupie.
 • FID (opóźnienie przy pierwszym działaniu): czas, jaki minął od pierwszej interakcji użytkownika z Twoją stroną (kliknięcia linku lub przycisku itd.) do reakcji przeglądarki. Pomiar jest wykonywany na podstawie dowolnego elementu interaktywnego, który użytkownik kliknął jako pierwszy. Ta wartość jest ważna w przypadku stron, na których użytkownik chce coś zrobić, ponieważ pokazuje, po jakim czasie strona staje się interaktywna.
  • Poł. FID (połączone FID): w raporcie to najniższa wspólna wartość FID dla 95% odwiedzin adresu URL w grupie.

Aby poznać zalecane sposoby naprawienia tych problemów, sprawdź adresy URL, których one dotyczą, narzędziem PageSpeed Insights.

Grupy adresów URL

Problem jest przypisany do grupy adresów URL, których działanie dla użytkownika jest podobne. Dzieje się tak, ponieważ zakładamy, że problem z wydajnością na podobnych stronach może mieć tę samą przyczynę (na przykład wolno ładującą się część strony).

Rozwiązywanie problemów z szybkością działania stron

Użytkownicy bez wiedzy technicznej

 1. Ustal priorytety problemów: zalecamy naprawienie wszystkich adresów URL ze stanem „wolno”. Adresy URL ze stanem „średnio” mogą potrzebować poprawek, ale są mniej ważne od powolnych adresów URL. Ustal priorytety według problemów, które występują w przypadku większości adresów lub adresów o największym dla Ciebie znaczeniu.
 2. Gdy ustalisz priorytety, udostępnij raport inżynierowi lub innej osobie, która będzie aktualizowała adresy URL.
 3. Typowe poprawki stron:
  • Zmniejsz rozmiar strony (sprawdzona metoda: poniżej 500 KB w przypadku strony i wszystkich jej zasobów).
  • Ogranicz liczbę zasobów strony do 50, by działała szybko na urządzeniach mobilnych.
  • Zalecamy użycie AMP, ponieważ jest to rozwiązanie, które niemal zawsze gwarantuje szybkie wczytywanie stron na urządzeniach mobilnych i komputerach.
 4. Sprawdź poprawki za pomocą narzędzia PageSpeed Insights (lub narzędzia Chrome Lighthouse, jeśli chcesz wykonać test w przeglądarce).
 5. Gdy według Ciebie określony problem został naprawiony, kliknij Rozpocznij śledzenie na stronie z informacjami o problemie w Raporcie dotyczącym szybkości w Search Console.
 6. Śledź proces weryfikacji

Programiści stron internetowych

 1. Ustal priorytety problemów: zalecamy naprawienie wszystkich adresów URL ze stanem „wolno”. Adresy URL ze stanem „średnio” mogą potrzebować poprawek, ale są mniej ważne od powolnych stron. Ustal priorytety według problemów, które występują w przypadku większości stron lub stron o największym dla Ciebie znaczeniu.
 2. Zalecamy przeczytanie na web.dev wskazówek na temat szybkiego wczytywania stron oraz „Podstaw tworzenia witryn” na developers.google.com, z których dowiesz się, jak przyspieszyć działanie stron.
 3. Sprawdź poprawki za pomocą narzędzia PageSpeed Insights (lub narzędzia Chrome Lighthouse, jeśli chcesz wykonać test w przeglądarce).
 4. Gdy według Ciebie określony problem został naprawiony, kliknij Rozpocznij śledzenie na stronie z informacjami o problemie w Raporcie dotyczącym szybkości w Search Console.
 5. Śledź proces weryfikacji

Przydatne materiały dodatkowe

 

Moja witryna się nie zmieniła, ale zmieniła się jej szybkość

Jeśli w witrynie nie wprowadzono żadnych zmian, a mimo to na wielu stronach występuje duża zmiana szybkości, możliwe, że strony były w stanie granicznym, a jakieś zdarzenie dotyczące całej witryny spowodowało, że przekroczyły wartość graniczną. Na przykład znacznie zwiększył się ruch w Twojej witrynie lub nastąpiła zmiana czasu oczekiwania w usłudze obsługującej pliki graficzne. Takie sytuacje mogły spowolnić działanie witryny. Niewielka zmiana obejmująca całą witrynę mogła wystarczyć, by przenieść kilka stron działających z szybkością graniczną do kategorii średniej lub ze średniej do powolnej.

Inną możliwą, choć mniej prawdopodobną przyczyną jest wystąpienie zmiany na wielką skalę obejmującej klientów. Może to być na przykład szeroko rozpowszechniona aktualizacja wersji przeglądarki lub napływ użytkowników przez wolniejszą sieć. Pamiętaj, że szybkość jest mierzona na podstawie rzeczywistych danych o korzystaniu. Możesz sprawdzić w dziennikach, czy ze zmianami szybkości witryny nie zbiegły się w czasie zmiany dotyczące przeglądarki, urządzenia lub lokalizacji. 

Sprawdź dane o ruchu w witrynie w tym okresie pod kątem wszelkich dużych wahań, a także przeanalizuj konkretne problemy i sprawdź zbiorcze liczby FCP/FID dla stron, których dotyczy problem. Jeśli te liczby znajdują się na granicy stanu wolnego/średniego/szybkiego, możliwe, że niewielka zmiana spowodowała zmianę stanu.

 

Udostępnianie raportu

Możesz udostępnić szczegóły problemu z raportów dotyczących zasięgu lub ulepszeń, klikając przycisk Udostępnij  na stronie. Osoba, której udostępnisz link, będzie mieć dostęp tylko do bieżącej strony szczegółów problemu i wszystkich stron historii sprawdzania poprawności dotyczących tego problemu. Link nie zapewnia dostępu do innych stron witryny ani nie umożliwia tej osobie wykonywania żadnych czynności w Twojej usłudze lub na Twoim koncie. Link możesz w dowolnym momencie unieważnić, wyłączając udostępnianie tej strony.

Eksportowanie danych raportu

Wiele raportów ma przycisk eksportowania zawartych w nim danych . Eksportowane są dane z wykresu i tabeli.

Weryfikowanie poprawek

Gdy naprawisz określony problem z szybkością działania we wszystkich adresach URL, możesz to potwierdzić. Kliknij Rozpocznij śledzenie, by rozpocząć 28-dniową sesję monitorowania i sprawdzić, czy dany problem występuje w witrynie. Jeśli w tym okresie problem nie wystąpi w przypadku żadnego z Twoich adresów URL, uznawany jest za naprawiony. Jeśli jednak dowolny z URL-i będzie wykazywał ten problem, uznaje się go za nierozwiązany. Stan poszczególnych adresów URL jest sprawdzany przez cały okres 28 dni niezależnie od stanu problemu.

 • Aby zobaczyć szczegóły weryfikacji dla żądania weryfikacji w toku lub zakończonego niepowodzeniem:
  • Kliknij Sprawdź szczegóły w sekcji stanu weryfikacji na stronie z informacjami o problemie.
 • Aby w dowolnym momencie ponownie uruchomić okres śledzenia w celu weryfikacji:
  • Otwórz stronę szczegółów weryfikacji i kliknij Rozpocznij nową weryfikację.
 • Jeśli weryfikacja zakończy się niepowodzeniem:
  1. Jeszcze raz spróbuj naprawić problemy.
  2. Ponownie uruchom okres śledzenia. Aby to zrobić, otwórz stronę szczegółów weryfikacji i kliknij Rozpocznij nową weryfikację.
Rozpoczęcie weryfikacji nie wywołuje ponownego indeksowania ani innych działań ze strony Google. Powoduje uruchomienie przez Search Console czterotygodniowego okresu monitorowania danych z raportu na temat użytkowania Chrome dotyczących Twojej witryny.

Możliwe stany weryfikacji:

Stan weryfikacji problemu

Jest to stan dla całego żądania weryfikacji, pokazywany w przypadku każdego problemu na stronie podsumowania, a także na stronie informacji o problemie.

 • Nie rozpoczęto: istnieje co najmniej jeden adres URL z tym problemem, który nigdy nie został poddany weryfikacji.
 • Rozpoczęto: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory nie znaleziono pozostałych wystąpień problemu.
 • Wszystko w porządku: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory wszystkie sprawdzone wystąpienia problemu zostały naprawione.
 • Powodzenie: wszystkie adresy URL mają stan Powodzenie lub Inny. Przejście do tego stanu wymaga wcześniejszego kliknięcia opcji Sprawdź poprawkę (jeśli wystąpienia znikną bez zgłaszania prośby o weryfikację, stan zmieni się na „Nie dotyczy”).
 • Nie dotyczy: Google uznaje problem za rozwiązany dla wszystkich adresów URL, nawet jeśli nigdy nie rozpoczęto próby weryfikacji.
 • Niepowodzenie: co najmniej jeden adres URL ma stan Niepowodzenie po próbie weryfikacji.

Stan weryfikacji adresu URL

To stan weryfikacji każdego adresu URL widoczny na stronie postępu weryfikacji. Podczas przeprowadzania weryfikacji wyświetlane są stany Oczekuje, Poprawione lub Nadal występuje problem. Po jej zakończeniu widoczny jest tylko stan Nadal występuje problem (poprawione elementy są usuwane z listy po zakończeniu weryfikacji).

 • Oczekuje: Google czeka na ilość danych wystarczającą do określenia, czy w przypadku adresu URL nadal występuje problem.
 • Poprawione: wygląda na to, że problem z adresem URL już nie występuje.
 • Nadal występuje problem: w przypadku adresu URL wciąż występuje wymieniony problem z szybkością. 

Stany PoprawioneNadal występuje problem pokazują się wyłącznie podczas weryfikacyjnego okresu śledzenia. Jeżeli pojawi się problem związany z adresem URL, który nie był objęty żądaniem weryfikacji, a następnie ten problem zniknie, to adres URL też po prostu zniknie z listy bez przydzielonego stanu.

Adresy URL usunięte z internetu, o których nie ma danych z ostatnich 28 dni, nie pojawiają się w historii weryfikacji ani w raporcie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?