Het rapport 'Site-vitaliteit'

Verhelp problemen met slechte gebruikerservaringen op je site

Het rapport 'Site-vitaliteit' geeft aan hoe je pagina's presteren op basis van daadwerkelijke gebruiksgegevens (ook wel praktijkgegevens genoemd).

RAPPORT OPENEN

Waarom zijn paginaprestaties belangrijk?
 • Langere laadtijden voor pagina's hebben grote invloed op de bouncepercentages. Voorbeeld:
  • Als de laadtijd van een pagina toeneemt van één seconde tot drie seconden, stijgt het bouncepercentage met 32%
  • Als de laadtijd van een pagina toeneemt van één seconde tot zes seconden, stijgt het bouncepercentage met 106%
 • Lees hier casestudy's.

Het rapport interpreteren

In het rapport 'Site-vitaliteit' worden de URL-prestaties gegroepeerd op status, type statistiek en URL-groep (groepen van vergelijkbare webpagina's).

Het rapport is gebaseerd op drie statistieken: LCP, FID en CLS. Als een URL geen minimale hoeveelheid rapportgegevens heeft voor een van deze statistieken, wordt de betreffende statistiek weggelaten uit het rapport. Zodra een URL een drempelwaarde voor gegevens heeft bereikt voor een statistiek, is de paginastatus de status van de slechtst presterende statistiek.

'Geen gegevens beschikbaar'

Als het scherm 'Geen gegevens beschikbaar' wordt weergegeven, betekent dit dat je property nieuw is in Search Console of dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn in het rapport 'Chrome-gebruikerservaring' om zinvolle informatie te leveren voor het gekozen type apparaat (desktop of mobiel).

Als je property nieuw is: De database van het rapport 'Chrome-gebruikerservaring' verzamelt informatie over URL's ongeacht of de URL deel uitmaakt van een Search Console-property. Het kan nadat een property is gemaakt echter een aantal dagen duren om bestaande gegevens uit de database van het rapport 'Chrome-gebruikerservaring' te analyseren en te posten.

Je kunt nog steeds een live prestatietest voor afzonderlijke URL's uitvoeren met de testtool PageSpeed Insights of Chrome Lighthouse.

 

Navigeren in het rapport

 1. Schakel tussen de tabbladen 'Slecht', 'Moet worden verbeterd' en 'Goed' in het diagram op de overzichtspagina om te zien hoe URL's op je site presteren op basis van historische gebruikersgegevens.
 2. Klik op Rapport openen om de overzichtspagina voor mobiel of desktop te bekijken. Op deze pagina worden de paginaprestaties voor elk platform weergegeven.
 3. Klik op een rij in de tabel voor details over URL-groepen waarop het geselecteerde probleem van toepassing is, waaronder een reeks voorbeeld-URL's.
 4. Klik op een URL in de tabel Voorbeelden op de detailpagina van het probleem om meer informatie over die URL en vergelijkbare URL's te bekijken.

 

Overzichtspagina

Op de overzichtspagina van het rapport 'Site-vitaliteit' worden de gegevens uitgesplitst op basis van het apparaat dat is gebruikt om de URL te bekijken: mobiel of desktop (tabletgegevens zijn niet opgenomen). Alle gegevens zijn gegroepeerd op status ('Slecht', 'Moet worden verbeterd' of 'Goed'). 

Open het rapport voor een specifiek type apparaat om meer prestatiegegevens voor dat type te bekijken.

Overzichtspagina's voor mobiel of desktop

Het rapport op het hoogste niveau voor een specifiek type apparaat (mobiel of desktop) geeft de status en problemen weer voor alle URL's op je site waarvoor we gegevens hebben. Klik op een rij in de tabel met details voor meer informatie over die specifieke combinatie van status en type probleem.

Diagram

Op de tabbladen boven het diagram wordt het huidige totaal van de URL's in elke status weergegeven, evenals het aantal problemen met betrekking tot die status. Schakel tussen de tabbladen om te kiezen welke statussen in het diagram moeten worden weergegeven. Het diagram toont het aantal URL's met een bepaalde status op een bepaalde dag.

Waarom is het totaal in het diagram lager dan het totaal in de tabel?
In het diagram wordt elke URL slechts één keer geteld voor het langzaamste probleem dat van toepassing is op die URL. De tabel telt daarentegen elk probleem dat aan een URL is gekoppeld. Als een URL dus één probleem met de status Slecht en één met de status Moet worden verbeterd heeft, wordt de URL één keer als Slecht geteld in de totalen in het diagram, maar wordt de URL geteld in zowel de rij Slecht als de rij Moet worden verbeterd in de tabel.

 

Tabel

In de tabel worden URL's in rijen gegroepeerd op basis van status en probleem. Elke rij bevat de validatiestatus, een sparkline die een vereenvoudigde weergave van die rij toont en het aantal URL's dat momenteel die status en dat probleem heeft.

Een URL kan in meerdere tabelrijen voorkomen als er meerdere problemen van toepassing zijn op de URL.

Detailpagina van het probleem voor mobiel of desktop

Klik op een tabelrij op de overzichtspagina op het hoogste niveau voor mobiel of desktop om een detailpagina voor die combinatie (apparaat + status + probleem) te openen. Op de detailpagina worden de URL's en andere gegevens voor het geselecteerde probleem weergegeven.

Diagram

In het diagram met probleemgegevens wordt het aantal URL's met die combinatie van status en probleem op een bepaalde dag weergegeven. Ook zie je het totale aantal URL's waarop de geselecteerde combinatie van status en probleem momenteel van toepassing is.

Tabel

In de tabel met probleemgegevens wordt een reeks voorbeeld-URL's weergegeven waarvan bekend is dat het geselecteerde probleem hierop van toepassing is. Elke voorbeeld-URL is een van een groep vergelijkbare URL's. Klik op een voorbeeld-URL om een aantal van de andere pagina's in die groep te bekijken, samen met andere informatie en een link om de PageSpeed Insights-test uit te voeren voor de URL. Er geldt een limiet van 200 rijen voor de tabel.

De tabel bevat de volgende informatie:

 • URL: Elke rij in de tabel staat voor een groep met vergelijkbare URL's.
 • Eerste invoervertraging (First Input Delay, FID): In de afgelopen 28 dagen heeft 75% van de paginaverzoeken er zo lang of korter over gedaan om op de eerste gebruikersinvoer te reageren.
 • Grootste weergave met content (Largest Contentful Paint, LCP): In de afgelopen 28 dagen heeft 75% van de paginaverzoeken er zo lang of korter over gedaan om de grootste weergave met content te bereiken.
 • Cumulatieve indelingsverschuiving (Cumulative Layout Shift, CLS): In de afgelopen 28 dagen heeft 75% van de paginaverzoeken de weergegeven score of hoger voor cumulatieve indelingsverschuiving bereikt.

 

Een URL testen met PageSpeed Insights: Klik in de weergave met probleemgegevens op een URL in de tabel Voorbeelden om voorbeeldgegevens weer te geven. Klik vervolgens op de link PageSpeed Insights.

 

De status van een specifieke URL vinden

Het rapport is niet bedoeld om de status van een specifieke URL te vinden, maar om de prestaties van je site als geheel te bekijken en problemen op meerdere pagina's op je site op te lossen. Als je prestatiegegevens voor een specifieke URL wilt bekijken, gebruik je PageSpeed Insights, waarin historische gebruikersgegevens en live testgegevens voor een bepaalde URL worden weergegeven. Hoewel je een status en een probleem kunt bekijken en specifieke URL's kunt zien, kan het lastig zijn om een bepaalde URL te vinden met het rapport 'Site-vitaliteit'.

Gegevensbronnen voor het rapport

De gegevens voor het rapport 'Site-vitaliteit' zijn afkomstig uit het rapport 'Chrome-gebruikerservaring'. Het rapport 'Chrome-gebruikerservaring' verzamelt geanonimiseerde statistieken over de prestatietijden van daadwerkelijke gebruikers die je URL bezoeken (ook wel praktijkgegevens genoemd). De database van het rapport 'Chrome-gebruikerservaring' verzamelt informatie over URL's ongeacht of de URL deel uitmaakt van een Search Console-property.

Status: 'Slecht', 'Moet worden verbeterd', 'Goed'

De labels Slecht, Moet worden verbeterd en Goed worden toegepast op een URL op een specifiek apparaattype.

URL-status

De status van een URL is de langzaamste status die eraan is toegewezen voor dat type apparaat. Dus:

 • Een URL voor mobiel met een FID van het type Slecht en een LCP van het type Moet worden verbeterd heeft het label Slecht voor mobiel.
 • Een URL voor mobiel met een LCP van het type Moet worden verbeterd en een FID van het type Goed heeft het label Moet worden verbeterd voor mobiel.
 • Een URL voor mobiel met een FID en CLS van het type Goed FID en CLS, maar geen LCP-gegevens heeft het label Goed voor mobiel.
 • Een URL met een FID, LCP en CLS van het type Goed voor mobiel en een FID, LCP en CLS van het type Moet worden verbeterd voor desktop heeft het label Goed voor mobiel en het label Moet worden verbeterd op desktop.

Als een URL de gegevensdrempel voor een bepaalde statistiek niet heeft bereikt, wordt die statistiek weggelaten uit het rapport voor die URL. Aan een URL met gegevens voor slechts één statistiek wordt de status van die statistiek toegewezen. Een URL die de gegevensdrempel voor geen van beide statistieken heeft bereikt, wordt niet in het rapport weergegeven.

Statusdefinities

Statusstatistieken worden geëvalueerd op basis van de volgende grenzen:

  Goed Moet worden verbeterd Slecht
LCP < 2,5 s <= 4 s > 4 s
FID < 100 ms <= 300 ms > 300 ms
CLS < 0,1 <= 0,25 > 0,25

 

 • LCP (grootste weergave met content): De tijd die nodig is om het grootste zichtbare element in de viewport weer te geven, vanaf het moment dat de gebruiker de URL opvraagt. Het grootste element is meestal een afbeelding of video, en soms een groot tekstelement op blokniveau. Dit is belangrijk omdat de lezer hierdoor weet dat de URL daadwerkelijk wordt geladen.
  • De cumulatieve LCP die in het rapport wordt weergegeven is de tijd die nodig is voordat 75% van de bezoeken aan een URL in de groep de LCP-status heeft bereikt.
 • Eerste invoervertraging (FID): De tijd vanaf de eerste gebruikersinteractie met je pagina (wanneer de gebruiker op een link klikt, op een knop tikt, enzovoort) tot de tijd wanneer de browser reageert op die interactie. Deze meting is afkomstig van het interactieve element waarop de gebruiker het eerst klikt. Dit is belangrijk op pagina's waarop de gebruiker iets moet doen, omdat de pagina op dat moment interactief is geworden.
  • De cumulatieve FID die in het rapport wordt weergeven betekent dat 75% van de bezoeken aan een URL in deze groep deze of een betere waarde had.
 • CLS (cumulatieve indelingsverschuiving): De mate waarin de pagina-indeling verschuift tijdens het laden van de pagina. De score heeft een schaal van 0-1, waarbij 0 staat voor geen verschuiving en 1 voor de grootste verschuiving. Dit is belangrijk, want als pagina-elementen verschuiven terwijl een gebruiker een actie probeert uit te voeren, is dit slecht voor de gebruikerservaring.
  • De cumulatieve CLS die in het rapport wordt weergegeven is de laagste algemene CLS voor 75% van de bezoeken aan een URL in de groep.

Je kunt aanbevelingen voor het oplossen van deze problemen vinden door de PageSpeed Insights-test uit te voeren voor een betrokken URL.

URL-groepen

Er is een probleem toegewezen aan een groep URL's met een vergelijkbare gebruikerservaring. De reden hiervoor is dat wordt verondersteld dat prestatieproblemen op deze vergelijkbare pagina's hetzelfde onderliggende probleem hebben (zoals een vergelijkbare functie op de pagina die langzaam wordt geladen).

Problemen oplossen

Niet-technische gebruikers

 1. Geef prioriteit aan je problemen: het is raadzaam alles met het label 'Slecht' als eerste te verhelpen. Geef vervolgens prioriteit aan je werk op basis van problemen die van toepassing zijn op de meeste URL's of op problemen die van toepassing zijn op de belangrijkste URL's. URL's met het label 'Moet worden verbeterd' kunnen worden verbeterd, maar zijn minder belangrijk dan URL's met het label 'Slecht'.
 2. Als je hebt gesorteerd op prioriteit, deel je het rapport met je technicus of met degene die je URL's gaat updaten.
 3. Algemene oplossingen voor pagina's:
  • Verklein je pagina: je kunt het beste een grootte van minder dan 500 KB aanhouden voor een pagina en alle bijbehorende bronnen.
  • Beperk het aantal paginabronnen tot 50 voor de beste prestaties op mobiele apparaten.
  • Overweeg AMP te gebruiken. Hiermee kan de pagina bijna altijd goed worden geladen op zowel mobiel als desktop.
 4. Test je oplossingen met de testtool PageSpeed Insights (of Chrome Lighthouse als je een browsertool wilt gebruiken).
 5. Als je denkt dat een bepaald probleem is opgelost, klik je op Bijhouden starten op de detailpagina van het probleem in het rapport 'Site-vitaliteit' van Search Console.
 6. Houd het validatieproces bij.

Website-ontwikkelaars

 1. Geef prioriteit aan je problemen: het is raadzaam alles met het label 'Slecht' als eerste te verhelpen. Geef vervolgens prioriteit aan je werk op basis van problemen die van toepassing zijn op de meeste URL's of op problemen die van toepassing zijn op de belangrijkste URL's. URL's met het label 'Moet worden verbeterd' kunnen worden verbeterd, maar zijn minder belangrijk dan URL's met het label 'Slecht'.
 2. We raden je aan de richtlijnen voor snel laden van web.dev en de prestatiepagina's van Web Fundamentals op developers.google.com te lezen voor de theorie over en richtlijnen voor het verbeteren van de paginasnelheid.
 3. Test je oplossingen met de testtool PageSpeed Insights (of Chrome Lighthouse als je een browsertool wilt gebruiken).
 4. Als je denkt dat een bepaald probleem is opgelost, klik je op Bijhouden starten op de detailpagina van het probleem in het rapport 'Site-vitaliteit' van Search Console.
 5. Houd het validatieproces bij.

Aanvullende nuttige hulpbronnen:

 

De status van mijn site is gewijzigd, maar ik heb niets gewijzigd

Als je op je site geen wijzigingen hebt aangebracht, maar je wel een grote verandering in de status voor veel pagina's ziet, vallen veel van je pagina's mogelijk maar net in een bepaalde statuscategorie en heeft een bepaalde sitebrede gebeurtenis ervoor gezorgd dat je pagina's in een andere categorie zijn terechtgekomen. Je siteverkeer is bijvoorbeeld aanzienlijk toegenomen of in de service die je afbeeldingsbestanden levert, is een wijziging in de wachttijd opgetreden, waardoor je site langzamer kan worden. Een kleine, maar sitebrede wijziging was misschien net voldoende om een aantal pagina's die maar net in de categorie 'Goed' vielen, naar de categorie 'Moet worden verbeterd' te verplaatsen, of van de categorie 'Moet worden verbeterd' naar 'Slecht'.

Een andere mogelijke (maar minder waarschijnlijke) reden is een grootschalige wijziging in clients, bijvoorbeeld een algemeen gebruikte update van een browserversie of een instroom van gebruikers via een langzamer netwerk. Houd er rekening mee dat prestaties worden gemeten aan de hand van daadwerkelijke gebruiksgegevens. Je kunt je logboeken controleren om te zien of browser-, apparaat- of locatiewijzigingen samenvallen met wijzigingen in de sitestatus. 

Controleer je siteverkeergegevens tijdens deze periode op grote schommelingen. Bekijk de details van specifieke problemen, evenals de cumulatieve LCP-, FID- en CLS-cijfers voor de betreffende pagina's. Als deze cijfers zich op de grens bevinden van de status Slecht/Moet worden verbeterd/Goed, heeft een kleine wijziging er mogelijk voor gezorgd dat ze een nieuwe status hebben gekregen.

 

Het rapport delen

Je kunt probleemgegevens delen in de dekkings- of optimalisatierapporten delen door op de knop Delen op de pagina te klikken. Via deze link krijgt iedereen die de link heeft, alleen toegang tot de huidige pagina met probleemgegevens en eventuele validatiegeschiedenispagina's voor dit probleem. De link geeft geen toegang tot andere pagina's voor je bron en geeft de gebruiker waarmee de link is gedeeld, niet de mogelijkheid om acties voor je property of account uit te voeren. Je kunt de link op elk gewenst moment intrekken door delen uit te schakelen voor deze pagina.

Rapportgegevens exporteren

Veel rapporten bevatten een exportknop om de rapportgegevens te exporteren. Zowel diagram- als tabelgegevens worden geëxporteerd.Waarden die worden weergegeven als ~ of - in het rapport (niet beschikbaar/geen cijfer), zijn nullen in de gedownloade gegevens.

Oplossingen valideren

Als je een specifiek probleem op al je URL's hebt opgelost, kun je dit controleren. Klik op Bijhouden starten om een controlesessie van 28 dagen te starten waarin wordt gecontroleerd of dit probleem nog voorkomt op je site. Als dit probleem gedurende de periode van 28 dagen niet voorkomt bij de URL's van je site, wordt het probleem als opgelost beschouwd. Als het probleem nog bij een van de URL's aanwezig is, is dit voldoende om het probleem als niet-opgelost te markeren. De status van de afzonderlijke URL's wordt echter nog de volledige 28 dagen geëvalueerd, ongeacht de probleemstatus.

Bijhouden starten activeert geen nieuwe indexering of ander actief gedrag van Google. Hiermee wordt alleen de klok voor een controleperiode van vier weken voor de gegevens van het rapport 'Chrome-gebruikerservaring' voor je site opnieuw gestart door Search Console.
 • De validatiegegevens bekijken voor een actief validatieverzoek of voor een verzoek dat is mislukt:
  • Klik op Details weergeven in het gedeelte met de validatiestatus op de detailpagina van het probleem.
 • De periode voor het bijhouden van de validatie op elk gewenst moment opnieuw starten:
  • Open de detailpagina van de validatie en klik op Nieuwe validatie starten.
 • Als de validatie mislukt:
  1. Probeer nogmaals de problemen op te lossen.
  2. Start de periode voor het bijhouden opnieuw door de detailpagina van de validatie te openen en op Nieuwe validatie starten te klikken. 

Validatiestatus van problemen

Dit is de status van het volledige validatieverzoek, weergegeven voor elk probleem op de overzichtspagina en op de detailpagina van het probleem.

De volgende validatiestatussen zijn mogelijk:

 • Niet gestart: Er zijn een of meer URL's met een instantie van dit probleem die nog nooit in een validatieverzoek zijn opgenomen.
 • Gestart: Er is een validatiepoging gestart en er zijn tot dusver geen instanties van het probleem gevonden.
 • Dat ziet er goed uit: Er is een validatiepoging gestart en alle gecontroleerde instanties zijn gecorrigeerd.
 • Voltooid: Alle URL's hebben de status 'Voltooid'. Je moet op Oplossing valideren hebben geklikt om deze status te bereiken (als er instanties zijn verdwenen zonder dat je om een validatie hebt gevraagd, wordt de status gewijzigd in 'N.v.t.').
 • N.v.t.: Google heeft vastgesteld dat het probleem voor alle URL's is gecorrigeerd, ondanks dat er nooit een validatiepoging is gestart.
 • Mislukt: Een of meer URL's hebben de status 'Mislukt' na een validatiepoging.

Validatiestatus van URL's

Dit is de validatiestatus van elke URL op de voortgangspagina voor validatie. 'In behandeling', 'Opgelost' en 'Nog steeds van toepassing' zijn zichtbaar tijdens een actieve validatieperiode. 'Nog steeds van toepassing' is de enige status die zichtbaar is nadat de periode is afgelopen (opgeloste items worden uit de lijst verwijderd nadat de periode is afgelopen).

 • In behandeling: Google wacht op voldoende gegevens om te bepalen of het probleem nog steeds van toepassing is op de URL.
 • Opgelost: Het probleem lijkt niet meer van toepassing op de URL.
 • Nog steeds van toepassing: De URL wordt nog steeds beïnvloed door het vermelde probleem. 

De statussen Opgelost en Nog steeds van toepassing kunnen alleen worden bereikt tijdens een periode voor het bijhouden van de validatie. Als er zich een probleem heeft voorgedaan voor een URL en dit probleem vervolgens is verdwenen buiten een validatieverzoek, verdwijnt de URL gewoon uit de lijst zonder status.

URL's die zijn verwijderd van internet en geen gegevens bevatten voor de afgelopen 28 dagen, worden niet meer weergegeven in de validatiegeschiedenis of het rapport.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?