Het rapport Site-vitaliteit

Verhelp problemen met slechte gebruikerservaringen op je site

Het rapport Site-vitaliteit geeft aan hoe je pagina's presteren op basis van daadwerkelijke gebruiksgegevens (ook wel praktijkgegevens genoemd).

RAPPORT OPENEN

Het rapport interpreteren

In het rapport Core Web Vitals worden de URL-prestaties gegroepeerd op status (Slecht, Verbetering nodig, Goed), type statistiek (CLS, INP en LCP) en URL-groep (groepen van vergelijkbare webpagina's).

Het rapport is gebaseerd op 3 statistieken, gemeten aan de hand van daadwerkelijke gebruikersgegevens: LCP, INP en CLS. Als een URL-groep een drempelwaarde voor gegevens heeft bereikt voor zowel LCP als CLS, is de status van de URL-groep de slechtst presterende statistiek. Als een URL-groep bijvoorbeeld een slechte CLS heeft, maar een goede INP, is de URL-status Slecht.

Als een URL-groep geen minimale hoeveelheid rapportagegegevens heeft voor zowel LCP als CLS, wordt de URL weggelaten uit het rapport.

In dit rapport kunnen alleen geïndexeerde URL's worden getoond. Gegevens worden toegewezen aan de daadwerkelijke URL en niet aan de canonieke URL, zoals in de meeste andere rapporten.

Houd er rekening mee dat gegevens worden gecombineerd voor alle verzoeken van alle locaties. Als je een aanzienlijke hoeveelheid verkeer hebt vanuit een land met bijvoorbeeld trage internetverbindingen, nemen de prestaties over het algemeen af. Je kunt je prestaties uitsplitsen per land met BigQuery als je vermoedt dat dit een oorzaak kan zijn voor slechte prestaties.

'Geen gegevens beschikbaar'

Als je het scherm 'Geen gegevens beschikbaar' ziet, betekent dit dat je property nieuw is in Search Console of dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn in het rapport Chrome-gebruikerservaring om zinvolle informatie te leveren voor het gekozen type apparaat (desktop of mobiel).

Als je property nieuw is: De database van het rapport Chrome-gebruikerservaring verzamelt informatie over URL's ongeacht of de URL deel uitmaakt van een Search Console-property. Nadat een property is gemaakt, kan het wel een paar dagen duren voordat bestaande gegevens uit de database van het rapport Chrome-gebruikerservaring zijn geanalyseerd en gepost.

Je kunt een live prestatietest voor afzonderlijke URL's uitvoeren met de testtool PageSpeed Insights, de Chrome Lighthouse-tool of de Gids voor AMP-paginafunctionaliteit (voor AMP-pagina's).

Navigeren in het rapport

Voor elk platform (mobiel of desktop) bevat het rapport een tabel met URL's die problemen van het type Slecht of Verbetering nodig hebben (Waarom URL's niet als goed worden beschouwd) en een andere tabel met URL's met alle goede scores voor LCP, INP en CLS (Gegevens over goede URL's bekijken).

 1. Bekijk een diagram van algemene trends voor alle platforms op de landingspagina.
 2. Bekijk details per platform (mobiel of desktop) door naast een van de diagrammen op Rapport openen te klikken.
 3. Als je wilt zien hoe URL's op je site presteren op basis van historische gebruikersgegevens, zet je de tabbladen Slecht, Verbetering nodig of Goed in het prestatiediagram aan of uit.
 4. Bekijk de lijst met prestatieproblemen in de tabel Waarom URL's niet als goed worden beschouwd. Elke weergegeven URL vertegenwoordigt een andere URL-groep.
 5. Klik op een URL in de tabel Voorbeelden op de detailpagina van het probleem om meer informatie over die URL-groep te bekijken.

 

Overzichtspagina

Op de overzichtspagina van het rapport Site-vitaliteit worden de gegevens uitgesplitst op basis van het apparaat dat is gebruikt om de URL te bekijken (mobiel of desktop). Gegevens worden gegroepeerd op URL-status (Slecht, Verbetering nodig of Goed), waarbij de status die van de slechtst presterende statistiek voor die URL-groep is.

Open het rapport voor een specifiek type apparaat om meer prestatiegegevens voor dat type te bekijken.

Overzichtspagina's voor mobiel en desktop

Het overzichtsrapport voor een platform (mobiel of desktop) toont de status en problemen voor alle URL-groepen op je site waarvoor we gegevens hebben. Klik op een rij in de tabel met details voor meer informatie over die specifieke combinatie van status en type probleem.

Diagram

Op de tabbladen boven het diagram worden het huidige totaal van de URL's (niet van de URL-groepen) in elke status en het aantal problemen met betrekking tot die status getoond. Schakel tussen de tabbladen om te kiezen welke statussen je in het diagram wilt zien. Het diagram toont het aantal URL's met een bepaalde status op een bepaalde dag.

Waarom is het totaal in het diagram lager dan het totaal in de tabel?
In het diagram wordt elke URL maar één keer geteld voor het langzaamste probleem dat van toepassing is op die URL. De tabel telt daarentegen elk probleem dat aan een URL is gekoppeld. Als een URL dus 1 probleem met de status Slecht en 1 met de status Verbetering nodig heeft, wordt de URL 1 keer als Slecht geteld in de totalen in het diagram, maar wordt de URL geteld in zowel de rij Slecht als de rij Verbetering nodig in de tabel.

 

Tabel

In de tabel worden URL's in rijen gegroepeerd op basis van status en probleem. Elke rij bevat de validatiestatus, een sparkline die een vereenvoudigde tijdlijn van die rij toont en het aantal URL's dat momenteel die status en dat probleem heeft.

Een URL kan in meerdere tabelrijen voorkomen als er meerdere problemen van toepassing zijn op de URL.

Detailpagina van het probleem voor mobiel en desktop

Klik op een tabelrij op de overzichtspagina op het hoogste niveau voor mobiel of desktop om een detailpagina voor die combinatie (apparaat + status + probleem) te openen. Op de detailpagina zie je de URL's en andere gegevens voor het geselecteerde probleem.

Diagram

In het diagram met probleemgegevens wordt het aantal URL's met die combinatie van status en probleem op een bepaalde dag weergegeven. Ook zie je het totale aantal URL's waarop de geselecteerde combinatie van status en probleem momenteel van toepassing is.

Tabel

In de tabel met probleemgegevens zie je een reeks voorbeeld-URL's waarvan bekend is dat het geselecteerde probleem hierop van toepassing is. Elke voorbeeld-URL is er 1 uit een groep vergelijkbare URL's.

De tabel bevat de volgende informatie:

 • URL: Elke rij in de tabel staat voor een groep met vergelijkbare URL's.
 • Voor pagina's die niet de status Goed hebben: Hieronder wordt de juiste kolom weergegeven, afhankelijk van het probleem dat je onderzoekt. Op 1 URL kunnen meerdere problemen van invloed zijn, maar alleen de juiste kolom voor het geselecteerde probleem wordt getoond.

Klik op een voorbeeld-URL om een paar andere pagina's in dezelfde groep te bekijken, evenals aanvullende informatie over de groep en een link om een externe test uit te voeren. Er geldt een limiet van 200 rijen voor de tabel.

Aanvullende informatie
Klik op een URL in de tabel Voorbeelden op de detailpagina van het probleem om meer informatie te bekijken over de paginagroep die door die URL wordt vertegenwoordigd, waaeronder andere URL's in de groep en scores voor die groepsleden, als de URL voldoende gegevens heeft om te laten zien.
Je kunt op een URL in de groep klikken om een PageSpeed Insights-test uit te voeren voor die URL. Het is echter handig om een paar belangrijke verschillen tussen de informatie van PageSpeed Insights en Site-vitaliteit te begrijpen:
 • Site-vitaliteit combineert gegevens en status in URL-groepen. PageSpeed Insights toont over het algemeen gegevens voor afzonderlijke URL's (tenzij de URL zelf niet voldoende informatie bevat). De statistieken voor een specifieke URL in PageSpeed Insights komen misschien niet overeen met de groepsresultaten in Site-vitaliteit, omdat een afzonderlijke URL mogelijk een uitschieter in de groep is.
 • URL's van Site-vitaliteit omvatten URL-parameters om de pagina te onderscheiden; PageSpeed Insights verwijdert alle parametergegevens van de URL en wijst vervolgens alle resultaten toe aan de kale URL.

De status van een specifieke URL vinden

Het rapport is niet bedoeld om de status van een specifieke URL te vinden, maar om de prestaties van je site als geheel te bekijken en problemen op meerdere pagina's op je site op te lossen. Als je prestatiegegevens voor een specifieke URL wilt bekijken, gebruik je een externe test. Hoewel je een status en een probleem kunt bekijken en specifieke URL's kunt zien, kan het lastig zijn om een bepaalde URL te vinden met het rapport Site-vitaliteit.

Gegevensbronnen voor het rapport

De gegevens voor het rapport Site-vitaliteit zijn afkomstig uit het rapport Chrome-gebruikerservaring. Het rapport Chrome-gebruikerservaring verzamelt geanonimiseerde statistieken over de prestatietijden van daadwerkelijke gebruikers die je URL bezoeken (ook wel praktijkgegevens genoemd). De database van het rapport Chrome-gebruikerservaring verzamelt informatie over URL's ongeacht of de URL deel uitmaakt van een Search Console-property.

Groepsstatus: Slecht, Verbetering nodig, Goed

De labels Slecht, Verbetering nodig en Goed worden toegepast op een URL-groep voor dat specifieke apparaattype. Een URL-groep zonder drempelgegevens voor zowel LCP als CLS staat niet in het rapport (als de URL bijvoorbeeld alleen drempelgegevens heeft voor LCP, maar niet voor CLS, wordt deze niet getoond).

De status voor een URL-groep is standaard de langzaamste status die eraan is toegewezen voor dat apparaattype. Bijvoorbeeld:

 • Een URL voor mobiel met een CLS van het type Slecht en een LCP van het type Verbetering nodig heeft het label Slecht voor mobiel.
 • Een URL voor mobiel met een LCP van het type Verbetering nodig en een CLS van het type Goed heeft het label Verbetering nodig voor mobiel.
 • Een URL met een LCP, INP en CLS van het type Goed voor mobiel en een LCP, INP en CLS van het type Verbetering nodig voor desktop heeft het label Goed voor mobiel en het label Verbetering nodig op desktop.

 

Statusdefinities

Dit zijn de prestatiebereiken voor elke status:

  Goed Verbetering nodig Slecht
LCP <= 2,5 s <= 4 s > 4 s
INP <= 200 ms <= 500 ms > 500 ms
CLS <= 0,1 <= 0,25 > 0,25

 

 • LCP (grootste weergave met content): De tijd die nodig is om het grootste zichtbare element in de viewport weer te geven, vanaf het moment dat de gebruiker de URL opvraagt. Het grootste element is meestal een afbeelding of video, en soms een groot tekstelement op blokniveau. Deze statistiek is belangrijk, omdat deze aangeeft hoe snel een bezoeker ziet dat de URL daadwerkelijk wordt geladen.
  • De groeps-LCP die in het rapport wordt weergegeven is de tijd die nodig is voordat 75% van de bezoeken aan een URL in de groep de LCP-status heeft bereikt.
 • INP (Interaction to Next Paint): Een statistiek die de algehele respons van een pagina op gebruikersinteracties beoordeelt door waar te nemen hoelang het duurt voordat de pagina reageert op alle klik-, tik- en toetsenbordinteracties die plaatsvinden gedurende de levensduur van het bezoek van een gebruiker aan een pagina. De uiteindelijke INP-waarde is de langste interactie die is waargenomen, waarbij uitschieters worden genegeerd. 
  • De groeps-INP in het rapport betekent dat 75% van de bezoeken aan een URL in deze groep deze of een betere waarde had.
 • CLS (cumulatieve indelingsverschuiving): CLS meet het totaal van alle afzonderlijke indelingsverschuivingsscores voor elke onverwachte indelingsverschuiving die plaatsvindt gedurende de hele levensduur van de pagina. De score heeft een waarde tussen nul en een willekeurig positief getal. Nul staat hierbij voor geen verschuiving en hoe groter het getal is, hoe groter de verschuiving op de pagina is. Dit is belangrijk, want als pagina-elementen verschuiven terwijl een gebruiker een actie probeert uit te voeren, is dit slecht voor de gebruikerservaring. Als je de reden voor een hoge waarde niet kunt vinden, voer je interacties met de pagina uit om te zien hoe dat de score beïnvloedt.
  • De groeps-CLS die in het rapport wordt weergegeven is de laagste algemene CLS voor 75% van de bezoeken aan een URL in de groep.

Je kunt aanbevelingen voor het oplossen van deze problemen vinden door een externe test uit te voeren.

URL-groepen

URL's in het rapport zijn gegroepeerd in pagina's met een vergelijkbare gebruikerservaring. De LCP-, INP- en CLS-status gelden voor de hele groep. Sommige URL's die uitschieten hebben voor sommige bezoeken mogelijk betere of slechtere waarden, maar voor 75% van de bezoeken aan alle URL's in de groep is de groepsstatus getoond. Er wordt van uitgegaan dat deze groepen een gemeenschappelijk framework hebben en de redenen voor slecht gedrag van de groep zijn waarschijnlijk dezelfde onderliggende redenen.

Omdat we de privacy van gebruikers willen respecteren, moet een URL-groep een minimale hoeveelheid gegevens hebben om in het rapport te kunnen worden weergegeven. Als een URL-groep niet voldoende informatie bevat voor weergave in het rapport, maakt Search Console een oorspronggroep op hoger niveau die voldoende URL's en gegevens moet bevatten om in het rapport te worden getoond. Deze oorspronggroep bevat gegevens voor alle URL's in dezelfde groep protocol://host:port. Als de URL https://m.example.com/a/b/c.html bijvoorbeeld deel uitmaakt van een groep die niet genoeg gegevens heeft voor weergave, maakt Search Console de oorspronggroep https://m.example.com. Deze oorspronggroep bevat gegevens voor alle URL's onder https://m.example.com, ongeacht of de URL ook bij een andere groep met voldoende gegevens hoort.

Enkele opmerkingen:

 • De definitie van de oorspronggroep omvat het protocol. http://m.il.example.com en https://m.il.example.com zijn afzonderlijke oorspronggroepen.
 • De oorspronggroep bevat gegevens voor alle URL's onder die oorsprong, ongeacht of een URL deel uitmaakt van een andere groep die in het rapport wordt getoond.
 • Als de oorspronggroep onvoldoende gegevens bevat, wordt deze ook niet getoond (en bevat de site daarom te weinig gegevens voor weergave in dit rapport, tenzij er meerdere oorspronggroepen zijn).
 • Je kunt gegevens bekijken voor de oorspronggroep, ongeacht of de groep zich binnen de huidige property bevindt. Je kunt echter alleen voorbeeld-URL's bekijken die zich binnen de huidige property bevinden.
 • Search Console toont groepsleden gerangschikt op het aantal vertoningen, in aflopende volgorde.

Problemen oplossen

Niet-technische gebruikers

 1. Geef prioriteit aan je problemen: het is raadzaam alles met het label Slecht als eerste te verhelpen. Geef daarna prioriteit aan je werk op basis van problemen die van toepassing zijn op de meeste URL's of op problemen die van toepassing zijn op de belangrijkste URL's. URL's met het label Verbetering nodig kunnen worden verbeterd, maar zijn minder belangrijk dan URL's met het label Slecht.
 2. Als je hebt gesorteerd op prioriteit, deel je het rapport met je technicus of met degene die je URL's gaat updaten.
 3. Algemene oplossingen voor pagina's:
  • Verklein je pagina: je kunt het beste een grootte van minder dan 500 KB aanhouden voor een pagina en alle bijbehorende bronnen.
  • Beperk een pagina tot 50 bronnen voor de beste prestaties op mobiele apparaten.
  • Gebruik een externe test om oplossingen voor je pagina aan te bevelen.
 4. Test je oplossingen met een externe test.
 5. Als je denkt dat een bepaald probleem is opgelost, klik je op Bijhouden starten op de detailpagina van het probleem in het rapport Site-vitaliteit van Search Console.
 6. Houd het validatieproces bij.

Website-ontwikkelaars

 1. Geef prioriteit aan de problemen. We raden je aan eerst alle problemen met het label Slecht op te lossen. URL's met het label Verbetering nodig kunnen worden verbeterd, maar zijn minder belangrijk dan URL's met het label Slecht. Geef binnen een status prioriteit aan problemen die van invloed zijn op de meeste URL's of die van invloed zijn op je belangrijkste URL's.
 2. URL's in een bepaalde groep worden in aflopende volgorde gesorteerd op vertoning. De URL's bovenaan hebben dus de meeste invloed op de groepsstatus. Verbeter de URL's in de getoonde volgorde voor de meeste impact op je status, maar we raden je aan zo veel mogelijk URL's te verbeteren. Als een groep zich aan het einde van een status bevindt, kan het zijn dat de status wordt beïnvloed door een aantal URL's in de groep verderop in de lijst.
 3. We raden je aan de richtlijnen voor snel laden van web.dev en de prestatiepagina's van Web Fundamentals op developers.google.com te lezen voor de theorie over en richtlijnen voor een verbetering van de paginasnelheid.
 4. Gebruik een externe test om oplossingen voor je pagina aan te bevelen.
 5. Test je oplossingen met een externe test.
 6. Als je denkt dat een bepaald probleem is opgelost, klik je op Bijhouden starten op de detailpagina van het probleem in het rapport Site-vitaliteit van Search Console.
 7. Houd het validatieproces bij.

Aanvullende nuttige hulpbronnen:

De status van mijn site is gewijzigd, maar ik heb niets gewijzigd

Als je op je site geen wijzigingen hebt aangebracht, maar je wel een grote verandering in de status voor veel pagina's ziet, vallen veel van je pagina's misschien maar net in een bepaalde statuscategorie en heeft een bepaalde sitebrede gebeurtenis ervoor gezorgd dat je pagina's in een andere categorie zijn terechtgekomen. Je siteverkeer is bijvoorbeeld aanzienlijk toegenomen of in de service die je afbeeldingsbestanden levert, is een wijziging in de wachttijd opgetreden, waardoor je site langzamer kan worden. Een kleine, maar sitebrede wijziging was misschien net voldoende om een aantal pagina's die maar net in de categorie Goed vielen, naar de categorie Verbetering nodig te verplaatsen, of van de categorie Verbetering nodig naar Slecht.

Een andere mogelijke (maar minder waarschijnlijke) reden is een grootschalige wijziging in clients, bijvoorbeeld een algemeen gebruikte update van een browserversie of een instroom van gebruikers via een langzamer netwerk. Houd er rekening mee dat prestaties worden gemeten aan de hand van daadwerkelijke gebruiksgegevens. Je kunt je logboeken controleren om te zien of browser-, apparaat- of locatiewijzigingen samenvallen met wijzigingen in de sitestatus.

Check je siteverkeergegevens tijdens deze periode op grote schommelingen. Bekijk de details van specifieke problemen en de groeps-LCP-, -INP- en -CLS-cijfers voor de betreffende pagina's. Als deze cijfers zich op de grens bevinden van de status Slecht/Moet worden verbeterd/Goed, heeft een kleine wijziging er mogelijk voor gezorgd dat ze een nieuwe status hebben gekregen.

 

Het rapport delen

Je kunt probleemgegevens delen in de dekkings- of optimalisatierapporten delen door op de knop Delen op de pagina te klikken. Via deze link krijgt iedereen die de link heeft, alleen toegang tot de huidige pagina met probleemgegevens en eventuele validatiegeschiedenispagina's voor dit probleem. De link geeft geen toegang tot andere pagina's voor je bron en geeft de gebruiker waarmee de link is gedeeld, niet de mogelijkheid om acties voor je property of account uit te voeren. Je kunt de link op elk gewenst moment intrekken door delen uit te schakelen voor deze pagina.

Rapportgegevens exporteren

Veel rapporten bevatten een exportknop om de rapportgegevens te exporteren. Zowel diagram- als tabelgegevens worden geëxporteerd. Waarden die worden weergegeven als ~ of - in het rapport (niet beschikbaar/geen cijfer), zijn nullen in de gedownloade gegevens.

Oplossingen valideren

Als je een specifiek probleem op al je URL's hebt opgelost, kun je dit checken. Klik op Bijhouden starten om een controlesessie van 28 dagen te starten waarin wordt gekeken of dit probleem nog voorkomt op je site. Als dit probleem gedurende de periode van 28 dagen niet voorkomt bij de URL's van je site, wordt het probleem als opgelost beschouwd. Als het probleem nog bij een van de URL's aanwezig is, is dit voldoende om het probleem als niet-opgelost te markeren. De status van de afzonderlijke URL's wordt echter nog de volledige 28 dagen geëvalueerd, ongeacht de probleemstatus.

Bijhouden starten activeert geen nieuwe indexering of ander actief gedrag van Google. Hiermee wordt alleen de klok voor een controleperiode van 4 weken voor de gegevens van het rapport Chrome-gebruikerservaring voor je site opnieuw gestart door Search Console.
 • De validatiegegevens bekijken voor een actief validatieverzoek of voor een verzoek dat is mislukt:
  • Klik op Details weergeven in het gedeelte met de validatiestatus op de detailpagina van het probleem.
 • De periode voor het bijhouden van de validatie op elk gewenst moment opnieuw starten:
  • Open de detailpagina van de validatie en klik op Nieuwe validatie starten.
 • Als de validatie mislukt:
  1. Probeer nogmaals de problemen op te lossen.
  2. Start de periode voor het bijhouden opnieuw door de detailpagina van de validatie te openen en op Nieuwe validatie starten te klikken.

Validatiestatus van problemen

Dit is de status van het volledige validatieverzoek, weergegeven voor elk probleem op de overzichtspagina en op de detailpagina van het probleem.

De volgende validatiestatussen zijn mogelijk:

 • Niet gestart: Er zijn een of meer URL's met een instantie van dit probleem die nog nooit in een validatieverzoek zijn opgenomen.
 • Gestart: Er is een validatiepoging gestart en er zijn tot dusver geen instanties van het probleem gevonden.
 • Dat ziet er goed uit: Er is een validatiepoging gestart en alle gecheckte instanties zijn gecorrigeerd.
 • Voltooid: Alle URL's hebben de status Voltooid. Je moet op Oplossing valideren hebben geklikt om deze status te bereiken (als er instanties zijn verdwenen zonder dat je om een validatie hebt gevraagd, wordt de status gewijzigd in N.v.t.).
 • N.v.t.: Google heeft vastgesteld dat het probleem voor alle URL's is gecorrigeerd, ondanks dat er nooit een validatiepoging is gestart.
 • Mislukt: Een of meer URL's hebben de status Mislukt na een validatiepoging.

Validatiestatus van URL's

Dit is de validatiestatus van elke URL op de voortgangspagina voor validatie. In behandeling, Voltooid en Mislukt zijn zichtbaar tijdens een actieve validatieperiode. Mislukt is de enige status die zichtbaar is nadat de periode is afgelopen (opgeloste items worden uit de lijst verwijderd nadat de periode is afgelopen).

 • In behandeling: Google wacht op voldoende gegevens om te bepalen of het probleem nog steeds van toepassing is op de URL.
 • Voltooid: Het probleem lijkt niet meer van toepassing op de URL.
 • Mislukt: De URL wordt nog steeds beïnvloed door het vermelde probleem.

De statussen Voltooid en Mislukt kunnen alleen worden bereikt tijdens een periode voor het bijhouden van de validatie. Als zich een probleem heeft voorgedaan voor een URL en dit probleem vervolgens is verdwenen buiten een validatieverzoek, verdwijnt de URL gewoon uit de lijst zonder status.

URL's die zijn verwijderd van internet en geen gegevens bevatten voor de afgelopen 28 dagen, worden niet meer weergegeven in de validatiegeschiedenis of het rapport.

 

Externe testtools

Het rapport Site-vitaliteit bevat links naar 2 externe testtools voor extra paginatests. Het type tool is afhankelijk van het type pagina:

 • Niet-AMP-pagina's: De testtool PageSpeed Insights rapporteert over de prestaties van een pagina op zowel mobiele als desktopapparaten en biedt suggesties voor hoe die pagina kan worden verbeterd. De test toont live testgegevens en praktijktestgegevens van echte gebruikers. Houd er rekening mee dat de informatie in PageSpeed Insights kan afwijken van de informatie in het rapport Site-vitaliteit. Lees meer informatie
 • AMP-pagina's: In de Gids voor AMP-paginafunctionaliteit vind je een uitgebreide live test voor een AMP-pagina, waaronder statistieken voor Site-vitaliteit en paginafunctionaliteit. De test toont live testgegevens en praktijktestgegevens van echte gebruikers.

Er staat een link naar deze tools naast voorbeeld-URL's (tabel met details op de pagina Overzicht > klik op een statusrij > klik op een voorbeeld-URL > plaats in het deelvenster Voorbeeldgegevens de muisaanwijzer op een vergelijkbare URL), maar je kunt ook naar deze tools gaan en zelf de URL opgeven.

Je kunt ook een testtool in de browser gebruiken voor Chrome: de Chrome Lighthouse-tool.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu