דוח מהירות

תיקון בעיות של חוויות משתמש איטיות באתר

דוח המהירות מציג את ערכי המהירות של הדפים בתנאים של שימוש בפועל (לפעמים נקראים נתוני שטח).

לפתיחת דוח המהירות

למה המהירות חשובה

הבנת הדוח

הדוח מציג ביצועי דפים שמקובצים לפי סטטוס מהירות, סוג מדד וסוג דומה של כתובת URL. דוח המהירות מבוסס על שני מדדים: FCP ו-FID. אם הנתונים של כתובת URL כלשהי לא מגיעים לסף מסוים בשום מדד, היא לא תיכלל בדוח.

"אין נתונים זמינים"

אם ההודעה "אין נתונים זמינים" מוצגת במסך, כנראה שהנכס שלכם חדש ב-Search Console. לחלופין, ייתכן שאין מספיק נתונים על מבקרים בדוח CrUX שנותנים מידע משמעותי על מהירות לגבי סוג המכשיר הנתון (נייד או מחשב) בנכס. אפשר עדיין להפעיל בדיקת גרסה פעילה של כתובות ה-URL באתר באמצעות כלי הבדיקה PageSpeed Insights (או הכלי Chrome Lighthouse, אם רוצים להשתמש בכלי שנמצא בדפדפן).

אם יצרתם את הנכס שלכם ב-Search Console לאחרונה, ייתכן שיחלפו מספר ימים עד שננתח ונפרסם את הנתונים הקיימים ממסד הנתונים של CrUX. במסד הנתונים של CrUX נאסף מידע על כתובות URL בין אם כתובת ה-URL שייכת לנכס ב-Search Console ובין אם לאו.

 

כדי להציג פירוט בדוח:

 1. מחליפים בין הכרטיסיות 'איטיים', 'מתונים' ו'מהירים' בתרשים שבדף הסקירה הכללית כדי להציג את הביצועים של כתובות URL באתר על סמך נתוני משתמש היסטוריים.
 2. לוחצים על פתיחת הדוח כדי להציג את דף הסיכום על ניידים או מחשבים, שבו מוצגים נתוני המהירות לפלטפורמה שנבחרה.
 3. לוחצים על שורה בטבלה שבדף הסיכום כדי להציג פרטים לגבי כתובות URL שהושפעו מהבעיה שנבחרה, כולל קבוצה של כתובות URL לדוגמה.
 4. לוחצים על כתובת URL בטבלה דוגמאות שבדף הפרטים של הבעיה כדי להציג מידע נוסף על כתובת URL זו ועל כתובות URL דומות.

 

דף סקירה כללית

בדף הסקירה הכללית של דוח המהירות, הנתונים מחולקים לפי סוג המכשיר שבו נפתחה כתובת ה-URL: נייד או מחשב (נתונים מטאבלטים לא כלולים). כל הנתונים מקובצים לפי סטטוס (איטיים, מתונים או מהירים). 

יש לפתוח את הדוח לגבי סוג מכשיר ספציפי כדי להציג נתוני מהירות נוספים על סוג הזה.

דפי הסיכום לגבי ניידים או מחשבים

הדוח ברמה הגבוהה ביותר לגבי סוג מכשיר ספציפי (נייד או מחשב) מציג סטטוס ובעיות לכל כתובות ה-URL באתר שלכם שיש לנו נתונים לגביהן. לוחצים על שורה בטבלת הפרטים כדי לקבל מידע נוסף על הסטטוס הספציפי הזה בשילוב עם סוג הבעיה.

תרשים

הכרטיסיות שמעל התרשים מציגות את המספר הכולל הנוכחי של כתובות URL בסטטוס המהירות הנתון, וגם את מספר השורות בטבלה עם סטטוס המהירות הזה שבהן הושפעה כתובת URL אחת לפחות. מחליפים בין הכרטיסיות כדי לבחור איזה סטטוס להציג בתרשים. התרשים מציג את הספירה של כתובות ה-URL בסטטוס מהירות נתון ביום נתון.

למה המספר הכולל בתרשים נמוך יותר מהמספר הכולל בטבלה?
בתרשים נספרת כל כתובת URL פעם אחת בלבד, לבעיית המהירות האיטית ביותר שמשפיעה על כתובת ה-URL הזו. בטבלה נספרת כל כתובת URL פעם אחד לכל בעיה שמשפיעה עליה. לכן, אם כתובת URL מושפעת מבעיית מהירות מתונה או ממספר בעיות, היא נספרת פעם אחת כ"איטית" בספירות הכלליות שבתרשים, אבל נספרת ומוצגת בשורות "איטית" ו"מתונה" שבטבלה.

 

טבלה

בטבלה, כתובות URL מקובצות לשורות לפי סטטוס מהירות בשילוב עם סוג הבעיה. כל שורה מציגה מצב אימות, עקומת תרשים שמציגה ציר זמן מפושט של השורה הזו, ואת המספר של כתובות ה-URL שנמצאות בסטטוס ובמצב הבעיה האלו.

כתובת URL עשויה להופיע בכמה שורות בטבלה אם היא מושפעת מכמה בעיות.

דף הפרטים של בעיה לגבי ניידים או מחשבים

לוחצים על שורה בטבלה בדף הסיכום ברמה הגבוהה ביותר לגבי ניידים ומחשבים, כדי לפתוח דף פרטים על המהירות והבעיה. דף הפרטים מציג את כתובות ה-URL ופרטים אחרים על הבעיה שנבחרה.

תרשים

התרשים של פרטי הבעיה מציג את הספירה של כתובות ה-URL עם השילוב של המהירות והבעיה האלו ביום נתון, וגם את הספירה הכוללת של כתובות URL שמושפעות עכשיו מהמהירות והבעיה שנבחרו.

טבלה

הטבלה של פרטי הבעיה מציגה קבוצה של כתובות URL לדוגמה שידוע שהן מושפעות מהבעיה שנבחרה. כל דוגמה היא כתובת URL אחת מתוך קבוצה של כתובות URL דומות. לוחצים על כתובת URL לדוגמה כדי להציג חלק מהדפים האחרים באותה קבוצה, יחד עם מידע נוסף וקישור להפעלת בדיקה של PageSpeed Insights בכתובת ה-URL. הטבלה מוגבלת ל-200 שורות.

בטבלה תמצאו את הפרטים הבאים:

 

כדי לבדוק כתובת URL באמצעות PageSpeed Insights: בתצוגת הפרטים של הבעיה, לוחצים על כתובת URL בטבלת הדוגמאות כדי להציג את הפרטים לדוגמה ולוחצים על הקישור אל Pagespeed Insights.

 

איך למצוא את הסטטוס של כתובת URL ספציפית

הדוח לא מיועד לחיפוש סטטוס של כתובת URL ספציפית, אלא להצגת הביצועים של האתר שלכם באופן כללי, ולפתרון בעיות שמשפיעות על מספר דפים באתר. אם רוצים להציג נתוני מהירות לגבי כתובת URL ספציפית, צריך להשתמש בכלי PageSpeed Insights, שמציג נתוני משתמש היסטוריים וגם נתונים מבדיקת גרסה פעילה של כתובת URL נתונה. אפשר להציג פירוט של סטטוס ובעיה ולראות כתובות URL ספציפיות מושפעות, אבל ייתכן שיהיה קשה למצוא כתובת URL נתונה באמצעות דוח זה.

מקורות הנתונים של הדוח

הנתונים בדוח המהירות מגיעים מדוח CrUX. בדוח CrUX נאספים מדדים שעברו אנונימיזציה לגבי זמני ביצועים ממשתמשים שנכנסו לכתובת ה-URL בפועל (הם נקראים נתוני שטח). 

סטטוסים של מהירות: איטי, מתון, מהיר

התוויות איטי, מתון, ומהיר מיושמות על כתובת URL בסוג מכשיר ספציפי.

מהירות של כתובת URL

מהירות של כתובת URL היא המהירות האיטית ביותר שמוקצית לה. לכן, אם מהירות FCP של כתובת URL בנייד היא איטית אבל מהירות FID מתונה, כתובת ה-URL מקבלת את התווית איטי בניידים. אם מהירות FCP של כתובת URL בנייד היא מתונה אבל מהירות FID מהירה, כתובת ה-URL מקבלת את התווית מתונה בניידים. כתובת URL עם מהירות FID מהירה ומהירות FCP מהירה, או מהירות FID מהירה וללא נתוני FCP, נחשבת למהירה בניידים.

אם הנתונים של כתובת URL כלשהי נמצאים מתחת לסף במדד מסוים (FCP או FID), אותו מדד יוסר מהדוח על כתובת ה-URL. כתובת URL עם נתונים לגבי מדד אחד בלבד, תוקצה לקטגוריית מהירות של אותו מדד. כתובת URL ללא נתוני סף לשני המדדים, לא תופיע בדוח.

בעיית מהירות

בעיית מהירות מוערכת ביחס למדדים הבאים:

  מהירה בינונית איטית
FCP < 1 שנ' <3 שנ' >=3 שנ'
FID <100 אלפיות שנייה <300 אלפיות שנייה >=300 אלפיות שנייה

FCP ו-FID

 • FCP (הצגת תוכן ראשוני): הזמן שעובר מהרגע שבו המשתמש מבקש את כתובת ה-URL ועד לרגע שבו הדפדפן מעבד את הרכיב הגלוי הראשון של כתובת ה-URL. נתון זה חשוב משום שכך הקורא יודע שכתובת ה-URL אכן נטענת.
  • הנתון Agg FCP‏ (FCP נצבר) שמוצג בדוח הוא משך הזמן שבו 75% מהכניסות לכתובת URL בקבוצה מגיעות למצב FCP.
 • FID (השהיה לאחר קלט ראשוני): הזמן שעובר מרגע האינטראקציה הראשונית של משתמש עם הדף שלכם (לחיצה על קישור, הקשה על לחצן ועוד) עד לרגע שבו הדפדפן מגיב לאינטראקציה. מדידה זו מבוצעת מהאלמנט האינטראקטיבי הראשון שעליו המשתמש לוחץ. הנתון הזה חשוב בדפים שבהם על המשתמש לבצע פעולה כלשהי, מפני שזה השלב שבו הדף הופך לאינטראקטיבי.
  • הנתון Agg FID‏ (FID נצבר) שמוצג בדוח הוא ה-FID הנפוץ הקצר ביותר של 95% מהכניסות לכתובת URL בקבוצה.

ניתן לקבל המלצות לתיקון הבעיות האלו על ידי הפעלת הבדיקה של PageSpeed Insights בכתובת URL שהושפעה מהן.

קבוצות כתובות אתר

בעיה מסוימת מוקצית לקבוצה של כתובות URL עם חוויית משתמש דומה. הסיבה לכך היא שסביר להניח שבעיות בביצועים בדפים הדומים נובעות מאותה בעיה בסיסית. למשל, תכונה נפוצה שנטענת לאט בדפים.

תיקון בעיות מהירות בדף

משתמשים שאינם טכניים

 1. מסדרים את הבעיות לפי סדר עדיפויות: אנחנו ממליצים לתקן את כל מה שנחשב "איטי". ניתן לשפר כתובות URL שמוגדרות "בינוניות" אבל התיקון שלהן פחות חשובות מתיקון כתובות ה-URL האיטיות. כדאי לתעדף את העבודה לפי בעיות שמשפיעות על המספר הגדול ביותר של כתובת URL או לפי בעיות שמשפיעות על המספר הגדול ביותר של כתובות URL.
 2. לאחר מיון לפי עדיפות, משתפים את הדוח עם מהנדס התוכנה או עם מי שאחראי לעדכון כתובת ה-URL.
 3. תיקוני דפים נפוצים:
  • הקטנת גודל הדף (שיטה מומלצת: פחות מ-500KB לדף ולכל המשאבים שבו).
  • הגבלת המספר של משאבי הדף ל-50 לקבלת הביצועים הטובים ביותר בנייד.
  • מומלץ להשתמש ב-AMP, שכמעט תמיד נטען במהירות גם בנייד וגם במחשב.
 4. בודקים את התיקונים באמצעות כלי הבדיקה PageSpeed Insights (או באמצעות הכלי Chrome Lighthouse, אם רוצים להשתמש בכלי שנמצא בדפדפן).
 5. כשנראה שבעיה מסוימת תוקנה, לוחצים על הפעלת מעקב בדף הפרטים של הבעיה בדוח המהירות של Search Console.
 6. עוקבים אחר תהליך האימות.

מפתחי אתרים

 1. מסדרים את הבעיות לפי סדר עדיפויות: אנחנו ממליצים לתקן את כל מה שנחשב "איטי". אפשר לשפר כתובות URL שמוגדרות "בינוניות", אבל התיקון שלהן פחות חשובות מתיקון דפים איטיים. כדאי לתעדף את העבודה לפי בעיות שמשפיעות על המספר הגדול ביותר של דפים, או לפי בעיות שמשפיעות על הדפים החשובים ביותר.
 2. לקבלת תיאוריה והנחיות לשיפור מהירות דף, אנחנו ממליצים לעיין בהנחיות לטעינה מהירה של web.dev ובדפי הביצועים של Web Fundamentals (היסודות של בניית אתרים) בכתובת developers.google.com.
 3. בודקים את התיקונים באמצעות כלי הבדיקה PageSpeed Insights (או באמצעות הכלי Chrome Lighthouse, אם רוצים להשתמש בכלי שנמצא בדפדפן).
 4. כשנראה שבעיה מסוימת תוקנה, לוחצים על הפעלת מעקב בדף הפרטים של הבעיה בדוח המהירות של Search Console.
 5. עוקבים אחר תהליך האימות.

משאבים שימושיים נוספים:

 

שיתוף הדוח

כדי לשתף את פרטי הבעיה, ניתן ללחוץ על הלחצן שיתוף בדף. קישור זה מעניק לכל מי שקיבל אותו גישה לדף הנוכחי, וגם לדפים של היסטוריית האימות של בעיה זו. הוא לא מעניק גישה לדפים אחרים של המשאב שלכם או מאפשר למשתמש שאיתו שיתפתם את הקישור לבצע פעולות כלשהן בנכס או בחשבון שלכם. ניתן לבטל את הקישור בכל זמן על ידי השבתת השיתוף בדף זה.

ייצוא הדוח

בדוחות רבים יש לחצן ייצוא לייצוא נתוני הדוח. הייצוא כולל את התרשים ואת הטבלה. אפשר לבחור פורמט לנתונים המיוצאים: CSV או Google Sheets.

אימות תיקונים

לאחר התיקון של בעיית מהירות ספציפית בכל כתובות ה-URL, אפשר לוודא שהבעיה אכן תוקנה בכל הכתובות. לוחצים על הפעלת מעקב כדי להתחיל פעילות מעקב למשך 28 ימים לצורך חיפוש מופעים של הבעיה באתר. אם הבעיה לא תופיע בשום כתובת URL באתר במהלך חלון הזמן של 28 הימים, הבעיה תיחשב כמתוקנת. אם הבעיה תופיע בכתובת URL כלשהי, היא לא תיחשב כמתוקנת. עם זאת, הערכת הסטטוס של כתובות URL בודדות תמשיך במהלך כל 28 הימים, ללא קשר לסטטוס הבעיה.

 • להצגת פרטי האימות של בקשת אימות בתהליך או של בקשה שנכשלה:
  • לוחצים על לעיון בפרטים בקטע של סטטוס האימות שבדף הפרטים של הבעיה.
 • להפעלה מחדש של תקופת מעקב לצורך אימות בכל שלב:
  • פותחים את דף הפרטים של האימות ולוחצים על הפעלת מעקב מחדש.
 • אם האימות נכשל:
  1. מנסים לתקן את הבעיות שוב.
  2. מפעילים את המעקב מחדש על-ידי פתיחת דף הפרטים של האימות ולחיצה על הפעלת מעקב מחדש
התחלת תהליך האימות לא מפעילה הוספה מחדש לאינדקס או כל התנהגות פעילה אחרת מצד Google. הפעולה פשוט מתחילה (מחדש) את תקופת המעקב ב-Search Console למשך ארבעת השבועות אחר נתוני CrUX באתר שלכם.

אלו האפשרויות לסטטוסים של אימות:

סטטוס אימות של בעיה

זהו הסטטוס של בקשת האימות המלאה, שמוצג עבור כל בעיה בדף הסיכום, וגם בדף הפרטים של הבעיה.

 • לא התחיל: יש כתובת URL אחת או מספר כתובות עם מופע של הבעיה, שלא נכללו מעולם בבקשת אימות.
 • התחיל: התחלתם ניסיון אימות ועדיין לא נמצאו מופעים של הבעיה שנותרו.
 • נראה טוב: התחלתם ניסיון אימות וכל מופעי הבעיה שנבדקו עד כה תוקנו.
 • עבר: כל כתובות ה-URL במצב 'עבר' או 'אחר'. קרוב לוודאי שלחצתם על אימות התיקון כדי להגיע למצב זה (אם המופעים היו נעלמים מבלי ששלחתם בקשה לאימות, המצב היה משתנה ל'לא רלוונטי')
 • לא רלוונטי: Google גילתה שהבעיה תוקנה בכל כתובות האתרים, אף על פי שמעולם לא התחלתם ניסיון אימות.
 • נכשל: כתובת או מספר כתובות URL במצב 'נכשל' לאחר ניסיון אימות.

סטטוס אימות של כתובת URL

זהו סטטוס האימות של כל כתובת URL בדף תהליך האימות. הסטטוסים "בהמתנה/תוקנה/עדיין מושפעת" מוצגים בתקופת אימות פעילה. "עדיין מושפעת" הוא הסטטוס היחיד שמוצג בסיום התקופה (פריטים בסטטוס "תוקנה" מוסרים מהרשימה לאחר סיום התקופה).

 • בהמתנה: Google מחכה לאיסוף של מספיק נתונים כדי לקבוע אם כתובת ה-URL עדיין מושפעת.
 • תוקנה: נראה שכתובת ה-URL כבר לא מושפעת מהבעיה.
 • עדיין מושפעת: כתובת ה-URL עדיין מושפעת מבעיית המהירות הרשומה. 

כתובת ה-URL יכולה להיות בסטטוס תוקנה ובסטטוס עדיין מושפעת רק במהלך תקופת המעקב של האימות. אם בעיה מופיעה ולאחר מכן נעלמת בכתובת URL שלא נכללת בבקשת אימות, כתובת ה-URL פשוט תיעלם מהרשימה ללא סטטוס.

כל כתובת ה-URL שהוסרו מהאינטרנט ושאין נתונים לגביהן ב-28 הימים האחרונים, לא יופיעו בהיסטוריית האימות או בדוח.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?