הדוח של מדדי חוויית המשתמש הבסיסיים (Core Web Vitals)

תיקון בעיות של חוויות משתמש איטיות באתר

הדוח של מדדי חוויית המשתמש הבסיסיים (Core Web Vitals) מציג את ביצועי הדפים לפי נתוני השימוש בפועל (שלפעמים נקראים נתוני שטח). עיינו בבלוג של Google Search Central כדי לקבל מידע נוסף על היוזמה.

פתיחת הדוח

למה הביצועים של דפים חשובים

הבנת הדוח

הדוח של מדדי חוויית המשתמש הבסיסיים (Core Web Vitals) מציג ביצועים של כתובות URL, מקובצים לפי סטטוס, סוג מדד וקבוצת כתובות URL (קבוצות של דפי אינטרנט דומים).

רק כתובות URL שנוספו לאינדקס יכולות להופיע בדוח הזה. כתובות ה-URL שמוצגות הן כתובות ה-URL שתועדו עבורן נתונים בפועל (כלומר, הנתונים לא מוקצים רק לכתובת ה-URL הקנונית של דף, כמו ברוב הדוחות האחרים).

הדוח מבוסס על שלושה מדדים: LCP,‏ FID, ו-CLS. אם לכתובת URL אין כמות מינימלית של נתוני דיווח לאחד מהמדדים האלה, אותו מדד לא ייכלל בדוח. כאשר כמות הנתונים של כתובת ה-URL עברה את סף המינימום עבור אחד המדדים, סטטוס הדף הוא הסטטוס של המדד בעל הביצועים הגרועים ביותר.

"אין נתונים זמינים"

משמעות המסך "אין נתונים זמינים" היא שהנכס שלכם חדש ב-Search Console, או שאין מספיק נתונים זמינים בדוח ה-CrUX כדי לספק מידע משמעותי עבור סוג המכשיר שנבחר (מחשב או נייד).

אם הנכס חדש: במסד הנתונים של CrUX נאסף מידע על כתובות URL, בין אם כתובת ה-URL שייכת לנכס ב-Search Console ובין אם לא. אולם, עשויים לעבור מספר ימים לאחר יצירת הנכס עד לניתוח ולשליחה של נתונים קיימים ממסד הנתונים של CrUX.

אפשר להריץ בדיקת ביצועים בזמן אמת לכתובות URL נפרדות באמצעות כלי הבדיקה PageSpeed Insights, באמצעות הכלי Chrome Lighthouse, או באמצעות המדריך לחוויית השימוש בדף AMP (לדפי AMP)

 

ניווט בדוח

 1. כדי להתרשם מהביצועים של כתובות ה-URL באתר שלכם, על סמך נתוני משתמש היסטוריים, ‏מחליפים בין הכרטיסיות 'איטיים', 'דרוש שיפור' או 'מהירים' בתרשים שבדף הסקירה הכללית.
 2. לוחצים על פתיחת הדוח כדי להציג את דף הסיכום על ניידים או מחשבים, שבו מוצגים נתוני הביצועים של דפים לכל פלטפורמה.
 3. לוחצים על שורה בטבלה כדי להציג פרטים לגבי קבוצות של כתובות URL‏ שהושפעו מהבעיה שנבחרה, כולל קבוצה של כתובות URL לדוגמה.
 4. לוחצים על כתובת URL בטבלה דוגמאות שבדף הפרטים של הבעיה כדי להציג מידע נוסף על כתובת URL זו ועל כתובות URL דומות.

 

דף סקירה כללית

בדף הסקירה הכללית של דוח מדדי חוויית המשתמש הבסיסיים (Core Web Vitals) הנתונים מחולקים לפי סוג המכשיר שבו נצפתה כתובת ה-URL: נייד או מחשב (נתונים מטאבלטים לא נכללים). כל הנתונים מקובצים לפי סטטוס (איטיים, דרוש שיפור או מהירים). 

יש לפתוח את הדוח לגבי סוג מכשיר ספציפי כדי לראות נתוני ביצועים נוספים לאותו סוג.

דפי הסיכום לגבי ניידים או מחשבים

הדוח ברמה הגבוהה ביותר לגבי סוג מכשיר ספציפי (נייד או מחשב) מציג סטטוס ובעיות לכל כתובות ה-URL באתר שלכם שיש לנו נתונים לגביהן. לוחצים על שורה בטבלת הפרטים כדי לקבל מידע נוסף על הסטטוס הספציפי הזה בשילוב עם סוג הבעיה.

תרשים

הכרטיסיות שמעל לתרשים מציגות את המספר הכולל הנוכחי של כתובות URL בכל סטטוס, וכן את מספר הבעיות בסטטוס הזה. מחליפים בין הכרטיסיות כדי לבחור איזה סטטוס להציג בתרשים. התרשים מציג את הספירה של כתובות ה-URL בסטטוס נתון ביום נתון.

למה המספר הכולל בתרשים נמוך יותר מהמספר הכולל בטבלה?
התרשים מונה כל כתובת URL פעם אחת בלבד, לבעיה האיטית ביותר שמשפיעה על כתובת ה-URL הזו. לעומת זאת, בטבלה, נספרת כל בעיה המשויכת לכתובת URL. כך שאם בכתובת URL כלשהי יש בעיה אחת בסטטוס איטיים ואחת נוספת בסטטוס דרוש שיפור, הבעיה הזו נספרת פעם אחת בסטטוס איטיים בספירות הכלליות שבתרשים, אבל נספרת בשורת הטבלהאיטיים וכן בשורת הטבלה דרוש שיפור..

 

טבלה

הטבלה מקבצת כתובות URL לשורות לפי סטטוס בשילוב עם סוג הבעיה. כל שורה מציגה מצב אימות, עקומת תרשים שמציגה ציר זמן מפושט של השורה הזו, ואת המספר של כתובות ה-URL שנמצאות בסטטוס הזה ובמצב הבעיה הזה.

כתובת URL עשויה להופיע בכמה שורות בטבלה אם היא מושפעת מכמה בעיות.

דף הפרטים של בעיה לגבי ניידים או מחשבים

לוחצים על שורה בטבלה בדף הסיכום ברמה הגבוהה ביותר לגבי ניידים או מחשבים, כדי לפתוח דף פרטים על השילוב הזה (מכשיר + סטטוס + בעיה). דף הפרטים מציג את כתובות ה-URL ופרטים אחרים על הבעיה שנבחרה.

תרשים

התרשים של פרטי הבעיה מציג את הספירה של כתובות ה-URL עם השילוב של הסטטוס והבעיה ביום נתון, וגם את הספירה הכוללת של כתובות URL שמושפעות עכשיו מהסטטוס ומהבעיה שנבחרו.

טבלה

הטבלה של פרטי הבעיה מציגה קבוצה של כתובות URL לדוגמה שידוע שהן מושפעות מהבעיה שנבחרה. כל כתובת URL לדוגמה היא אחת מתוך קבוצה של כתובות URL דומות.

בטבלה תמצאו את הפרטים הבאים:

 • כתובת URL: כל שורה בטבלה מייצגת קבוצה של כתובות URL דומות.
 • לדפים עם סטטוס לא טוב: העמודה המתאימה למטה תוצג, בהתאם לסוג הבעיה שבודקים. חשוב לשים לב שכתובת URL יחידה יכולה להיות מושפעת ממספר בעיות, אבל רק העמודה המתאימה לבעיה הנבחרת מוצגת.

כדי לראות דפים אחרים מאותה הקבוצה, לוחצים על כתובת URL לדוגמה. כמו כן, ניתן להציג מידע נוסף על הקבוצה, וקישור להפעלת בדיקה חיצונית. הטבלה מוגבלת ל-200 שורות.

 

איך למצוא את הסטטוס של כתובת URL ספציפית

הדוח לא מיועד לחיפוש סטטוס של כתובת URL ספציפית, אלא להצגת הביצועים של האתר שלכם באופן כללי, ולפתרון בעיות שמשפיעות על מספר דפים באתר. אם רוצים להציג נתוני ביצועים של כתובת אתר ספציפית, צריך להשתמש בבדיקה חיצונית. אפשר להציג פירוט של סטטוס ובעיה ולראות כתובות URL ספציפיות שמושפעות, אבל ייתכן שיהיה קשה למצוא כתובת URL נתונה באמצעות הדוח של מדדי חוויית המשתמש הבסיסיים (Core Web Vitals).

מקורות הנתונים של הדוח

הנתונים לדוח של מדדי חוויית המשתמש הבסיסיים (Core Web Vitals) מגיעים מדוח CrUX. בדוח CrUX נאספים מדדים שעברו אנונימיזציה לגבי זמני ביצועים ממשתמשים שנכנסו לכתובת ה-URL בפועל (הם נקראים נתוני שטח). במסד הנתונים של CrUX נאסף מידע על כתובות URL בין אם כתובת ה-URL שייכת לנכס ב-Search Console ובין אם לאו.

סטטוס: איטיים, דרוש שיפור, מהירים

התוויות איטיים, דרוש שיפור, ומהירים מיושמות על כתובת URL בסוג מכשיר ספציפי.

סטטוס של כתובת URL

סטטוס של כתובת URL הוא הסטטוס האיטי ביותר שהוקצה לו לסוג המכשיר הזה. כך:

 • כתובת URL בנייד עם FID איטי אבל עם LCP דרוש שיפור, תסומן בתווית איטי בנייד.
 • כתובת URL בנייד עם LCP דרוש שיפור אבל FID מהיר, תסומן בתווית דרוש שיפור בנייד.
 • סטטוס כתובת URL בנייד עם נתוני FID ו-CLS בסטטוס מהיר אבל ללא נתוני LCP, נחשב כסטטוס מהיר בנייד.
 • כתובת URL עם נתוני FID, LCP ו-CLS בסטטוס מהיר בנייד ונתוני FID,‏ LCP ו-CLS בסטטוס דרוש שיפורבמחשב, מסומנת בסטטוס מהיר בנייד ודרוש שיפור במחשב.

אם הנתונים של כתובת URL כלשהי נמצאים מתחת לסף במדד מסוים, אותו מדד יוסר מהדוח על כתובת ה-URL. כתובת URL עם נתונים לגבי מדד אחד בלבד, תוקצה לסטטוס של אותו מדד. כתובת URL ללא נתוני סף לשני המדדים, לא תופיע בדוח.

הגדרות סטטוס

מדדי סטטוס מוערכים על פי הגבולות הבאים:

  מהירים דרוש שיפור איטיים
LCP <=2.5 שנ' <=4 שנ' >4 שנ'
FID <=100 אלפיות שנייה <=300 אלפיות שנייה >300 אלפיות שנייה
CLS <=0.1 <=0.25 >0.25

 

 • LCP (Largest Contentful Paint‏ ): משך הזמן שנדרש להצגת רכיב התוכן הגדול ביותר הנראה באזור התצוגה, החל מהרגע שהמשתמש שולח בקשה לכתובת ה-URL. הרכיב הגדול ביותר הוא בדרך כלל תמונה או סרטון, או אולי בלוק של רכיב טקסט. נתון זה חשוב משום שכך הקורא יודע שכתובת ה-URL אכן נטענת.
  • הנתוןAgg. LCP‏ (LCP מצטבר) המוצג בדוח מציין כמה זמן עובר עד ש-75% מהביקורים בכתובת URL בקבוצה מגיעים למצב LCP.
 • FID (השהיה לאחר קלט ראשוני): הזמן שעובר מרגע האינטראקציה הראשונית של משתמש עם הדף שלכם (לחיצה על קישור, הקשה על לחצן ועוד) עד לרגע שבו הדפדפן מגיב לאינטראקציה. מדידה זו מבוצעת מהאלמנט האינטראקטיבי הראשון שעליו המשתמש לוחץ. הנתון הזה חשוב בדפים שבהם על המשתמש לבצע פעולה כלשהי, מפני שזה השלב שבו הדף הופך לאינטראקטיבי.
  • הנתוןAgg. FID (FID מצטבר) המוצג בדוח פירושו שב-75% מהביקורים בכתובת ה-URL בקבוצה הזו, זה היה הערך או טוב יותר.
 • מדד CLS ‏(Cumulative Layout Shift): ה-CLS מודד את סך כל התוצאות הנפרדות של מידת התזוזות בפריסת הדף עבור כל תזוזה בפריסת הדף שמתרחשת במהלך משך החיים של הדף. התוצאה היא אפס לכל מספר חיובי, כשמשמעות התוצאה היא שלא התרחשו תזוזות בכלל. ככל שהמספר גדול יותר, כך יש יותר תזוזות בפריסת הדף. מדד זה חשוב, כיוון שתזוזה של מרכיבים בדף בזמן שהמשתמש מנסה ליצור איתם אינטראקציה יוצרת חוויית משתמש שלילית. אם לא גיליתם את הסיבה לערך גבוה, נסו לבצע אינטראקציה עם הדף כדי לראות איך זה משפיע על התוצאה.
  • הנתון Agg. CLS (CLS מצטבר) שמוצג בדוח הוא מדד ה-CLS הנפוץ ביותר ל-75% מהכניסות לכתובת URL בקבוצה.

ניתן לקבל המלצות לתיקון הבעיות האלו על ידי הפעלת בדיקה חיצונית.

קבוצות של כתובות URL

בעיה מסוימת מוקצית לקבוצה של כתובות URL עם חווית משתמש דומה. הסיבה לכך היא שסביר להניח שבעיות בביצועים בדפים הדומים נובעות מאותה בעיה בסיסית. למשל, תכונה נפוצה שנטענת לאט בדפים.

תיקון הבעיות:

משתמשים שאינם טכניים

 1. כדאי לתעדף את הבעיות: אנו ממליצים לתקן קודם כל את כל הבעיות בדפים "איטיים", ולאחר מכן לתעדף לפי אחד מהסיווגים האלה: בעיות שמשפיעות על המספר הרב ביותר של כתובות URL, או בעיות שמשפיעות על כתובות ה-URL החשובות ביותר. ניתן לשפר כתובות URL בעלות תווית "דרוש שיפור", אבל חשוב יותר לפתור בעיות בכתובות URL איטיות.
 2. לאחר מיון לפי עדיפות, משתפים את הדוח עם מהנדס התוכנה או עם מי שאחראי לעדכון כתובת ה-URL.
 3. תיקוני דפים נפוצים:
  • הקטנת גודל הדף: השיטה המומלצת היא פחות מ-500KB לדף ולכל המשאבים שבו.
  • הגבלת המספר של משאבי הדף ל-50 לקבלת הביצועים הטובים ביותר בנייד.
  • מומלץ להשתמש ב-AMP, שכמעט תמיד מבטיח טעינת דפים טובה גם בניידים וגם במחשבים.
  • יש להשתמש בבדיקה חיצונית כדי לקבל המלצות לתיקון הדף.
 4. בודקים את התיקונים באמצעות בדיקה חיצונית.
 5. כשנראה שבעיה מסוימת תוקנה, לוחצים על הפעלת מעקב בדף פרטי הבעיה בדוח מדדי חוויית המשתמש הבסיסיים (Core Web Vitals) של Search Console.
 6. עוקבים אחר תהליך האימות.

מפתחי אתרים

 1. כדאי לתעדף את הבעיות: אנו ממליצים לתקן קודם כל את כל הבעיות בדפים "איטיים", ולאחר מכן לתעדף לפי אחד מהסיווגים האלה: בעיות שמשפיעות על המספר הרב ביותר של כתובות URL, או בעיות שמשפיעות על כתובות ה-URL החשובות ביותר. ניתן לשפר כתובות URL בעלות תווית "דרוש שיפור", אבל חשוב יותר לפתור בעיות בכתובות URL איטיות.
 2. לקבלת תיאוריה והנחיות לשיפור מהירות דף, אנחנו ממליצים לעיין בהנחיות לטעינה מהירה של web.dev ובדפי הביצועים של Web Fundamentals (היסודות של בניית אתרים) בכתובת developers.google.com.
 3. יש להשתמש בבדיקה חיצונית כדי לקבל המלצות לתיקון הדף.
 4. בודקים את התיקונים באמצעות בדיקה חיצונית
 5. כשנראה שבעיה מסוימת תוקנה, לוחצים על הפעלת מעקב בדף פרטי הבעיה בדוח מדדי חוויית המשתמש הבסיסיים (Core Web Vitals) של Search Console.
 6. עוקבים אחר תהליך האימות.

משאבים שימושיים נוספים:

סטטוס האתר שלי השתנה, אבל לא שיניתי דבר

אם לא ערכתם שינויים כלשהם באתר, אבל אתם מבחינים בשינוי משמעותי בסטטוס של דפים רבים, ייתכן שדפים רבים היו בסטטוס גבולי, ואירוע כלשהו באתר כולו היטה את הכף לרעת הדפים שלכם: למשל, אם תנועת הגולשים באתר עלתה באופן דרמטי או אם זמן האחזור בשירות שמציג את קובצי התמונה השתנה. כל אחד מהאירועים האלה עלול להאט את האתר שלכם. ייתכן ששינוי קטן, אך כזה שתקף באתר כולו, היה בו מספיק כדי להטות את הכף לגבי כמה דפים מהירים גבוליים ולהעביר אותם לקטגוריה 'דרוש שיפור' או מ'דרוש שיפור' ל'איטיים'.

סיבה אפשרית אחרת, גם אם פחות סבירה, היא שינוי גדול-ממדים בלקוחות. לדוגמה, עדכון בגרסת הדפדפן שגולשים רבים משתמשים בו או גידול במספר הגולשים שמשתמשים ברשת איטית יותר. יש לזכור שהביצועים נמדדים לפי נתוני השימוש בפועל במכשיר. אפשר לבדוק את היומנים כדי לראות אם שינויים כלשהם בדפדפן, במכשיר או במיקום תואמים לשינויים בסטטוס האתר. 

יש לבדוק אם היו תנודות גדולות כלשהן בנתונים של תנועת הגולשים לאתר בטווח הזמן הזה. כמו כן יש לבדוק בקפידה אם היו בעיות ספציפיות ולבחון את נתוני ה-LCP/FID/CLS‏ המצטברים כדי לאתר דפים שהושפעו. אם הנתונים האלה נמצאים ממש על הגבול של סטטוס איטיים/דרוש שיפור/מהירים, ייתכן שעקב שינוי קטן הם עברו את הרף לסטטוס חדש.

 

שיתוף הדוח

כדי לשתף את פרטי הבעיה בדוחות של הכללה באינדקס או של השיפור, ניתן ללחוץ על הלחצן שיתוף בדף. קישור זה מעניק לכל מי שקיבל אותו גישה לדף הפרטים של הבעיה הנוכחית, וגם לדפים של היסטוריית האימות של בעיה זו. הוא לא מעניק גישה לדפים אחרים של המשאב שלכם, ולא מאפשר למשתמש שאיתו שיתפתם את הקישור לבצע פעולות כלשהן בנכס או בחשבון שלכם. ניתן לבטל את הקישור בכל זמן על ידי השבתת השיתוף בדף זה.

ייצוא של נתוני הדוח

בדוחות רבים יש לחצן ייצוא כדי לייצא את נתוני הדוח. הייצוא כולל את נתוני הטבלה והתרשים. כל ערך המוצג בדוח בסימן ~ או - (לא זמין/לא מספר) יופיע כאפס בנתונים שהורדתם.

אימות תיקונים

לאחר התיקון של בעיה ספציפית בכל כתובות ה-URL, אפשר לוודא שהבעיה אכן תוקנה בכל הכתובות. לוחצים על הפעלת מעקב כדי להתחיל פעילות מעקב למשך 28 ימים לצורך חיפוש מופעים של הבעיה באתר. אם הבעיה לא תופיע בשום כתובת URL באתר במהלך חלון הזמן של 28 הימים, הבעיה תיחשב כמתוקנת. אם הבעיה תופיע בכתובת URL כלשהי, היא לא תיחשב כמתוקנת. עם זאת, הערכת הסטטוס של כתובות URL בודדות תמשיך במהלך כל 28 הימים, ללא קשר לסטטוס הבעיה.

האפשרותהפעלת מעקב לא מפעילה הוספה מחדש לאינדקס או כל התנהגות פעילה אחרת מצד Google. הפעולה פשוט מתחילה (מחדש) את תקופת המעקב ב-Search Console למשך ארבעת השבועות אחר נתוני CrUX באתר שלכם.
 • להצגת פרטי האימות של בקשת אימות בתהליך או של בקשה שנכשלה:
  • לוחצים על לעיון בפרטים בקטע של סטטוס האימות שבדף הפרטים של הבעיה.
 • להפעלה מחדש של תקופת מעקב לצורך אימות בכל שלב:
  • פותחים את דף הפרטים של האימות ולוחצים על להתחיל אימות חדש.
 • אם האימות נכשל:
  1. מנסים לתקן את הבעיות שוב.
  2. מפעילים את המעקב מחדש על ידי פתיחת דף הפרטים של האימות ולחיצה על להתחיל אימות חדש

סטטוס אימות של בעיה

זהו הסטטוס של בקשת האימות המלאה, שמוצג עבור כל בעיה בדף הסיכום, וגם בדף הפרטים של הבעיה.

אלו האפשרויות לסטטוסים של אימות:

 • לא התחיל: יש כתובת URL אחת או מספר כתובות עם מופע של הבעיה, שלא נכללו מעולם בבקשת אימות.
 • התחיל: התחלתם ניסיון אימות ועדיין לא נמצאו מופעים של הבעיה שנותרו.
 • נראה טוב: התחלתם ניסיון אימות וכל מופעי הבעיה שנבדקו עד כה תוקנו.
 • עבר: כל כתובות האתרים במצב עבר. קרוב לוודאי שלחצתם על אימות התיקון כדי להגיע למצב זה (אם המופעים היו נעלמים מבלי ששלחתם בקשה לאימות, המצב היה משתנה ל'לא רלוונטי')
 • לא רלוונטי: Google גילתה שהבעיה תוקנה בכל כתובות האתרים, אף על פי שמעולם לא התחלתם ניסיון אימות.
 • נכשל: כתובת או מספר כתובות URL במצב 'נכשל' לאחר ניסיון אימות.

סטטוס אימות של כתובת URL

זהו סטטוס האימות של כל כתובת URL בדף תהליך האימות. הסטטוסים בהמתנה/עבר/נכשל מוצגים במהלך תקופת אימות פעילה. 'נכשל' הוא הסטטוס היחיד שמוצג בסיום התקופה (פריטים שתוקנו מוסרים מהרשימה לאחר סיום התקופה).

 • בהמתנה: Google מחכה לאיסוף של מספיק נתונים כדי לקבוע אם כתובת ה-URL עדיין מושפעת.
 • עבר: נראה שכתובת ה-URL כבר לא מושפעת מהבעיה.
 • נכשל: כתובת ה-URL עדיין מושפעת מהבעיה. 

כתובת ה-URL יכולה להיות בסטטוס עבר ובסטטוס נכשל רק במהלך תקופת המעקב של האימות. אם בעיה מופיעה ולאחר מכן נעלמת בכתובת URL שלא נכללת בבקשת אימות, כתובת ה-URL פשוט תיעלם מהרשימה ללא סטטוס.

כל כתובת ה-URL שהוסרו מהאינטרנט ושאין נתונים לגביהן ב-28 הימים האחרונים, לא יופיעו בהיסטוריית האימות או בדוח.

 

כלי בדיקה חיצוניים

דוח המדדים הבסיסיים של חוויית המשתמש (Core Web Vitals) מקשר לשני כלי בדיקה חיצוניים לבדיקות דפים נוספות. סוג הכלי תלוי בסוג הדף:

 • דפים שאינם AMP: כלי הבדיקה PageSpeed Insights מדווח על הביצועים של דף גם במכשירים ניידים וגם במחשבים, והוא מספק הצעות לשיפור הדף. הבדיקה מציגה גם נתוני בדיקה של גרסה פעילה וגם נתונים של ניסויי שטח ממשתמשים שנכנסו לאתר בפועל.
 • דפי AMP: מדריך חוויית השימוש בדף AMP מספק בדיקת גרסה פעילה מקיפה של דפי AMP, כולל מדדים בסיסיים של חוויית המשתמש (Core Web Vitals) ומדדים של חוויית השימוש בדף. הבדיקה מציגה גם נתוני בדיקה של גרסה פעילה וגם נתונים של ניסויי שטח ממשתמשים שנכנסו לאתר בפועל.

קישור לכלים האלה מופיע לצד כתובות URL לדוגמה ( טבלת פרטים של דף סיכום > לוחצים על שורת סטטוס > לוחצים על כתובת URL לדוגמה > חלונית פרטים לדוגמה, מעבירים את העכבר מעל כתובת URL דומה), אך ניתן גם לגשת לכלים האלה ולספק את כתובת ה-URL בעצמכם.

תוכלו גם להשתמש בכלי הבדיקה המובנה בדפדפן Chrome: הכלי Chrome Lighthouse.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
83844
false