Sivuston suorituskykyraportti

Sivuston huonojen käyttökokemusten korjaaminen

Core Web Vitals raportista näet, kuinka sivusi toimivat todellisen käyttödatan perusteella (kutsutaan joskus myös kentän dataksi). 

AVAA RAPORTTI

Raportin tulkitseminen

Core Web Vitals raportissa URL-osoitteen suoriutuminen ryhmitellään tilan (Heikko, Parantamisen varaa, Hyvä), mittarityypin (CLS, INP, LCP) tai URL-ryhmän (samankaltaisten verkkosivujen ryhmät) mukaan.

Raportti perustuu neljään mittariin, joita mitataan todellisella käyttäjädatalla: LCP, INP, ja CLS. Kun URL-ryhmällä on vähimmäiskynnyksen ylittävä määrä LCP‑ ja CLS-dataa, URL-ryhmän tila on sen heikoimmin suoriutuvan mittarin tila. Jos esimerkiksi URL-ryhmällä on heikko CLS mutta hyvä INP, URL-tila on "heikko".

Jos URL-ryhmällä ei ole vähimmäismäärää raporttidataa LCP:n ja CLS:n osalta, URL-osoite jätetään pois raportista.

Vain hakemistoon lisätyt URL-osoitteet näkyvät tässä raportissa. Data liitetään varsinaiseen URL-osoitteeseen, ei ensisijaiseen URL-osoitteeseen, kuten useimmissa muissa raporteissa.

Muista, että kaikkien pyyntöjen data yhdistetään kaikista sijainneista. Jos sivustollasi on huomattava määrä liikennettä maasta, jossa on esimerkiksi hidas internetyhteys, sivustosi suorituskyky yleensä heikentyy. BigQueryn avulla voit jakaa suorituskyvyn maiden mukaan, jos epäilet tämän olevan syynä huonoon suorituskykyyn.

"Dataa ei ole saatavilla"

Jos näet "Dataa ei ole saatavilla" ‑näkymän, se tarkoittaa joko sitä, että omaisuutesi on uusi Search Consolessa, tai että CrUX-raportissa ei ole saatavilla tarpeeksi dataa merkityksellisten tietojen tuottamiseksi valitusta laitetyypistä (tietokone tai mobiililaite).

Jos omaisuutesi on uusi: CrUX-tietokantaan kerätään tietoa URL-osoitteista riippumatta siitä, kuuluvatko ne Search Console ‑omaisuuteen, mutta omaisuuden luomisesta voi kestää muutama päivä, ennen kuin CrUX-tietokannan dataa voi analysoida tai julkaista.

Voit tehdä yksittäisistä URL-osoitteista tehokkuustestin PageSpeed Insights ‑testaustyökalulla, Chrome Lighthouse ‑työkalulla tai AMP-sivunkäyttökokemuksen oppaalla (jos kyseessä ovat AMP-sivut)

Raportin lukeminen

Raportissa on kunkin alustan (mobiililaite tai tietokone) URL-osoitetaulukko, jossa näkyy Heikko- tai Parantamisen varaa ‑luokituksen saaneet osoitteet (Miksi URL-osoitteita ei luokitella hyviksi) ja toinen URL-taulukko, jossa näkyy kaikki Hyvä-pisteytyksen saaneet osoitteet LCP-, INP- ja CLS-mittarien osalta (katso dataa hyvistä URL-osoitteista).

 1. Katso kaikkien alustojen yleiset trendit laskeutumissivulta.
 2. Katso lisätietoa alustan mukaan (mobiililaite tai tietokone) klikkaamalla kaavion vierestä Avaa raportti.
 3. Voit tutkia sivustosi URL-osoitteiden suoriutumista historiallisen käyttäjädatan perusteella valitsemalla tuloskaaviosta Heikko‑, Parantamisen varaa‑ tai Hyvä-välilehden.
 4. Katso toimivuusongelmat Miksi URL-osoitteita ei luokitella hyviksi ‐taulukosta. Jokainen URL-osoite edustaa eri URL-ryhmää.
 5. Klikkaa URL-osoitetta ongelman tietosivun Esimerkit-taulukosta, niin näet lisätietoa kyseisestä URL-ryhmästä.

 

Yleiskatsaussivu

Sivuston suorituskykyraportin yleiskatsaussivulla data esitetään jaoteltuna URL-osoitteen avanneen laitteen mukaan (mobiililaite tai tietokone). Data ryhmitellään URL-osoitteen tilan (Heikko, Parantamisen varaa tai Hyvä) mukaan, ja tila on URL-ryhmän heikoimmin suoriutuvan mittarin tila.

Voit avata raportista tietyn laitetyypin osuuden, niin näet lisää tehokkuusdataa kyseisestä laitetyypistä.

Mobiililaitteiden ja tietokoneiden yhteenvetosivut

Alustan yhteenvetoraportista (mobiililaite tai tietokone) näet niiden sivustosi URL-ryhmien tilan ja ongelmat, joista meillä on dataa. Klikkaamalla tietotaulukon riviä saat lisätietoja tietyn tilan ja ongelmatyypin yhdistelmästä.

Kaavio

Kaavion yläpuolella olevilla välilehdillä näkyy URL-osoitteiden (ei URL-ryhmien) nykyinen kokonaismäärä kussakin tilassa sekä kyseisen tilan ongelmien määrä. Asettamalla välilehdet näkyviin voit valita kaaviossa näkyvät tilat. Kaaviossa näkyy URL-osoitteiden määrä tietyssä tilassa tiettynä päivänä.

Miksi kokonaismäärä on kaaviossa pienempi kuin taulukossa?
Kaaviossa lasketaan jokainen URL-osoite vain kerran ja huomioidaan hitain URL-osoitteeseen vaikuttava ongelma. Taulukossa sen sijaan lasketaan kaikki tiettyyn URL-osoitteeseen liittyvät ongelmat. Jos URL-osoitteessa on yksi Heikko- ja yksi Parantamisen varaa ‑ongelma, se lasketaan kaavion kokonaismääriin kerran Heikkona, mutta se lasketaan sekä Heikko että Parantamisen varaa ‑riveille taulukossa.

 

Taulukko

URL-osoitteet ryhmitellään taulukossa riveihin tilan ja ongelman mukaan. Jokaisella rivillä näytetään vahvistuksen tila, sparkline-kaavio, jossa näkyy yksinkertaistettu aikajana tästä rivistä ja niiden URL-osoitteiden tämänhetkinen määrä, jotka kuuluvat kyseiseen luokkaan ja joilla on kyseinen ongelma.

URL-osoite voi näkyä useilla taulukon riveillä, jos monet ongelmat vaikuttavat siihen.

Mobiililaitteilla ja tietokoneilla ilmenneiden ongelmien tietosivu

Voit avata mobiililaitteen tai tietokoneen yhdistelmästä (laite + tila + ongelma) luodun tietosivun klikkaamalla ylätason tiivistelmäsivun taulukkoriviä. Tietosivu sisältää URL-osoitteet ja muita tietoja valitun ongelman osalta.

Kaavio

Ongelman tietokaavio sisältää niiden URL-osoitteiden määrän, joihin tilan ja ongelman yhdistelmä vaikuttaa tiettynä päivänä, sekä niiden URL-osoitteiden kokonaismäärän, joihin valitun tilan ja ongelman yhdistelmä vaikuttaa tällä hetkellä.

Taulukko

Ongelman tietotaulukko sisältää esimerkki-URL-osoitteita, joihin valitun ongelman tiedetään vaikuttaneen. Jokainen esimerkki-URL-osoite kuuluu vastaavien URL-osoitteiden ryhmään.

Taulukko sisältää seuraavat tiedot:

 • URL-osoite: Jokainen taulukon rivi edustaa samanlaisten URL-osoitteiden ryhmää.
 • Sivut, joiden tila ei ole hyvä: Tutkittavan ongelman mukaan näytetään alla olevista sarakkeista sopiva. Huomaa, että useat ongelmat voivat vaikuttaa yksittäiseen URL-osoitteeseen, mutta vain valittuun ongelmaan sopiva sarake näytetään.
  • Ryhmän INP: 28 viime päivän aikana 75% sivupyynnöistä kesti enintään tämän ajan responsiivisuuteen liittyen.
  • Ryhmän LCP: 28 viime päivän aikana 75 % sivupyynnöistä saavutti sivun latautumisajan enintään tämän ajan kuluessa.
  • Ryhmän CLS: 28 viime päivän aikana 75 % sivupyynnöistä sai enintään nämä pisteet kumulatiiviselle asettelumuutokselle.

Klikkaamalla esimerkki-URL-osoitetta näet joitakin muita saman ryhmän sivuja sekä lisätietoa ryhmästä ja linkin ulkoisen testin suorittamista varten. Taulukossa voi olla korkeintaan 200 riviä.

Lisätietoa
Klikkaa URL-osoitetta ongelman tietosivun Esimerkit-taulukosta, niin näet lisätietoa kyseisen URL-osoitteen sivuryhmästä ja muista ryhmän URL-osoitteista sekä ryhmään kuuluvien sivujen pisteistä, jos niistä on riittävästi dataa.
Voit klikata ryhmässä olevaa URL-osoitetta ja suorittaa PageSpeed Insights ‐testin kyseiselle URL-osoitteelle. On kuitenkin hyvä ymmärtää muutamia tärkeitä eroja PageSpeed Insightsin ja sivuston suorituskykyraportin tietojen välillä:
 • Sivuston suorituskykyraportissa data ja tila yhdistetään URL-ryhmiin. PageSpeed Insightsissa näkyy yleensä yksittäisten URL-osoitteiden data (paitsi jos URL-osoitteessa ei ole tarpeeksi tietoa). PageSpeed Insightsissa tietyn URL-osoitteen tilastot eivät välttämättä vastaa ryhmän tuloksia sivuston suorituskykyraportissa, koska yksittäinen URL-osoite saattaa olla poikkeava ryhmässä.
 • Sivuston suorituskykyraportissa osoitteissa näkyy sivun erottelun yhteydessä URL-parametreja. PageSpeed Insightsissa kaikki parametridata on poistettu URL-osoitteesta ja kaikki tulokset osoitetaan paljaalle URL-osoitteelle.

Tietyn URL-osoitteen tilan selvittäminen

Raportin lähtökohtana ei ole tietyn URL-osoitteen tilan selvittäminen, vaan sivuston suorituskyvyn esittäminen kokonaisuutena ja moniin sivuston sivuihin vaikuttavien ongelmien vianetsintä. Jos haluat nähdä tehokkuusdataa tietystä URL-osoitteesta, käytä ulkoista testiä. Vaikka voit siirtyä tilan ja ongelman yksityiskohtiin ja nähdä tietyt ongelmalliset URL-osoitteet, tietyn URL-osoitteen löytäminen sivuston suorituskykyraportin avulla voi olla haastavaa.

Raportin datalähteet

Sivuston suorituskykyraportin data saadaan CrUX-raportista. CrUX-raporttiin kerätään anonymisoituja mittareita suoriutumisajoista todellisilta URL-osoitteessasi vierailevilta käyttäjiltä (kutsutaan kenttädataksi). CrUX-tietokantaan kerätään tietoa URL-osoitteista riippumatta siitä, kuuluvatko ne Search Console ‑omaisuuteen.

Ryhmän tila: Heikko, Parantamisen varaa, Hyvä

Tunnisteita Heikko, Parantamisen varaa ja Hyvä käytetään tietyn laitetyypin URL-ryhmiin. URL-osoiteryhmä ilman vähimmäiskynnyksen ylittävää LCP:n tai CLS:n määrää ei näy raportissa (esim. jos URL-osoitteessa on vain vähimmäiskynnyksen ylittävä LCP:n dataa mutta ei CLS:n dataa, sitä ei näytetä).

URL-osoiteryhmän oletusarvo on hitain sille määritetty tila kyseisen laitetyypin kohdalla. Esimerkki: 

 • Jos URL-osoitteen CLS on mobiililaitteella Heikko, mutta LCP on Parantamisen varaa, tilaksi merkitään Heikko mobiililaitteella.
 • Jos URL-osoitteen LCP on mobiililaitteella Parantamisen varaa, mutta FID on Hyvä, tilaksi merkitään Parantamisen varaa mobiililaitteella.
 • Jos URL-osoitteen LCP, INP ja CLS mobiililaitteella on Hyvä ja LCP, INP ja CLS tietokoneella on Parantamisen varaa, tilaksi merkitään Hyvä mobiililaitteella ja Parantamisen varaa tietokoneella.

 

Tilojen määritelmät

Tässä ovat kunkin tilan suorituskykyalueet:

  Hyvä Parantamisen varaa Heikko
LCP <=2,5 s <=4 s >4 s
INP <=200ms <=500ms >500ms
CLS <=0,1 <=0,25 >0,25

 

 • LCP (sivun latautumisaika): Miten kauan näkymän suurimman sisältöelementin renderöintiin menee aikaa siitä, kun käyttäjä pyytää URL-osoitetta. Suurin elementti on yleensä kuva, video tai suuri lohkotason tekstielementti. Tämä mittari on tärkeä, koska se osoittaa, miten nopeasti kävijä näkee, että URL-osoite latautuu.
  • Ryhmän LCP on raportissa näkyvä aika sille, miten kauan 75 prosentilla ryhmän URL-osoitteista kestää saavuttaa LCP-tila.
 • INP (Interaction to Next Paint): Mittari, joka arvioi sivun yleistä responsiivisuutta käyttäjien toimintaan seuraamalla sivulla kuluvaa aikaa vastata kaikkiin klikkauksiin, napautuksiin ja näppäimistön interaktioihin, jotka tapahtuvat käyttäjän sivustokäynnin aikana. Lopullinen INP-arvo on pisin havaittu interaktio, jossa poikkeavia havaintoja ei oteta huomioon. 
  • Raportissa näkyvä ryhmän INP tarkoittaa, että 75 prosentissa ryhmän URL-osoitteiden vierailuista arvo oli tämä tai parempi.
 • CLS (kumulatiivinen asettelumuutos): CLS mittaa kaikkien yksittäisten asettelumuutosten yhteenlasketut pisteet kaikista odottamattomista asettelumuutoksista koko siltä ajalta, kun sivu on ollut olemassa. Pisteet lasketaan nollasta mihin tahansa positiiviseen lukuun, jolloin nolla tarkoittaa, että muutoksia ei ole. Mitä suurempi luku on, sitä enemmän sivulla on asettelumuutoksia. Tämä on tärkeää, koska sivun elementtien muuttuminen käyttäjän yrittäessä käyttää niitä on huono käyttökokemus. Jos et löydä syytä suurelle luvulle, kokeile tehdä jotain sivulla ja katso, vaikuttaako tämä pisteisiin.
  • Raportissa näkyvä ryhmän CLS on alhaisin yleinen CLS 75 prosentissa ryhmän URL-osoitteiden vierailuista.

Kun suoritat ulkoisen testin, voit löytää suosituksia ongelmien korjaamiseen.

URL-ryhmät

Raportin URL-osoitteet on ryhmitelty sivuihin, joiden käyttökokemus on samanlainen. LCP-, INP- ja CLS-tilat koskevat koko ryhmää. Tiettyjen poikkeavien URL-osoitteiden arvot voivat olla paremmat tai huonommat joidenkin käyntien osalta, mutta 75 prosentissa ryhmän kaikista URL-osoitteista oli sama tila kuin ryhmässä. Oletuksena on, että nämä ryhmät kuuluvat saman kehyksen alle ja että ryhmän heikko suoriutuminen johtuu todennäköisesti samoista, taustalla vaikuttavista syistä.

Jotta voimme kunnioittaa käyttäjän tietosuojaa, raportissa näkyminen edellyttää, että URL-ryhmällä on tietty vähimmäismäärä dataa. Jos URL-ryhmällä ei ole raporttiin riittävästi tietoa, Search Console luo ryhmän ylemmästä alkuperästä, jotta URL-osoitteita ja dataa on riittävästi. Tämä alkuperäryhmä sisältää kaikkien saman protocol://host:port-ryhmän URL-osoitteiden datan. Jos esimerkiksi URL-osoite https://m.example.com/a/b/c.html kuuluu ryhmään, josta ei ole riittävää määrää dataa, Search Console luo alkuperäryhmän https://m.example.com. Alkuperäryhmä sisältää kaikkien osoitteessa https://m.example.com olevien URL-osoitteiden datan riippumatta siitä, kuuluvatko ne myös toiseen ryhmään, jossa datan määrä on riittävä.

Huomioitavaa:

 • Alkuperäryhmän määritelmä sisältää protokollan, joten http://m.il.example.com ja https://m.il.example.com ovat eri alkuperäryhmiä.
 • Alkuperäryhmä sisältää kaikkien kyseiseen alkuperään kuuluvien URL-osoitteiden datan riippumatta siitä, kuuluvatko URL-osoitteet johonkin toiseen raportissa näkyvään ryhmään.
 • Jos alkuperäryhmästä ei ole riittävästi dataa, ryhmää ei näy (eikä sivuston data riitä raporttiin, ellei alkuperäryhmiä ole useita).
 • Voit nähdä alkuperäryhmän datan riippumatta siitä, kuuluuko ryhmä nykyiseen omaisuuteen. Näet kuitenkin vain nykyiseen omaisuuteen kuuluvat esimerkki-URL-osoitteet.
 • Search Console näyttää ryhmän jäsenet impressioiden mukaisessa laskevassa järjestyksessä.

Ongelmien korjaaminen

Muut kuin tekniset käyttäjät

 1. Priorisoi ongelmasi: Suosittelemme korjaamaan ensin kaikki kohdat, joiden tila on "Heikko". Sen jälkeen kannattaa käsitellä joko ongelmat, joilla on vaikutusta suurimpaan osaan URL-osoitteista, tai tärkeimpiin sivuihin vaikuttavat ongelmat. URL-osoitteet, joiden tila on "Parantamisen varaa", voisivat olla tehokkaampia, mutta niiden korjaaminen on vähemmän tärkeää kuin heikkojen URL-osoitteiden.
 2. Kun olet asettanut ongelmat tärkeysjärjestykseen, jaa raportti insinöörille tai muulle henkilölle, joka päivittää URL-sivut.
 3. Yleiset sivujen virheiden korjaukset:
  • Pienennä sivun kokoa: paras käytäntö on alle 500 kt sivua ja kaikkia sen resursseja kohden.
  • Rajoita sivu 50 resurssiin, jotta saat parhaat tulokset mobiililaitteilla.
  • Käytä ulkoista testiä sivun korjausten suositteluun.
 4. Testaa korjauksia ulkoisella testillä.
 5. Jos tietty ongelma on mielestäsi korjattu, valitse Search Consolesta Sivuston suorituskykyraportti ja sitten ongelman tietosivulta Aloita seuranta.
 6. Seuraa vahvistusprosessia.

Verkkosivustojen kehittäjät

 1. Ongelmien priorisointi: suosittelemme korjaamaan ensin kaikki heikoiksi todetut sivut. URL-osoitteita, joiden tila on "Parantamisen varaa", voidaan parantaa, mutta niiden korjaaminen ei ole yhtä tärkeää kuin heikkojen URL-osoitteiden korjaaminen. Aseta tilan sisällä etusijalle joko niiden ongelmien käsittely, joilla on vaikutusta suurimpaan osaan URL-osoitteista, tai tärkeimpiin URL-osoitteisiin vaikuttavat ongelmat.
 2. Ryhmässä näkyvät URL-osoitteet lajitellaan impression mukaan ja laskevaan järjestykseen, joten sivun yläosassa olevat URL-osoitteet vaikuttavat eniten ryhmän tilaan. Korjaa URL-osoitteet siinä järjestyksessä, jossa ne vaikuttavat tilaan eniten, mutta suosittelemme korjaamaan mahdollisimman monta URL-osoitetta. Huomaa, että jos ryhmä on lähellä tietyn tilan saavuttamista, tilaan voi vaikuttaa muutama, luettelon lopussa oleva ryhmän URL-osoite.
 3. Jos haluat lukea sivujen nopeuden parantamisen teoriaa ja ohjeita, suosittelemme tutustumaan nopean latautumisen ohjeisiin osoitteessa web.dev ja verkkokehittämisen perusteiden tehokkuutta koskeviin sivuihin osoitteessa developers.google.com.
 4. Käytä ulkoista testiä sivun korjausten suositteluun.
 5. Testaa korjauksia ulkoisella testillä.
 6. Jos tietty ongelma on mielestäsi korjattu, valitse Search Consolesta Sivuston suorituskykyraportti ja sitten ongelman tietosivulta Aloita seuranta.
 7. Seuraa vahvistusprosessia.

Lisää hyödyllisiä materiaaleja:

Sivustoni tila muuttui, vaikka sivusto on ennallaan

Jos et muokannut sivustoasi, mutta näet useiden sivujen tilassa suuria muutoksia, monien sivujen tila on voinut olla kahden rajalla, ja nyt koko sivustoa koskeva tapaus on vienyt sivut rajan yli. Tapaus voi olla esimerkiksi sivustoliikenteen jyrkkä lisääntyminen tai kuvatiedostojasi hostaavan palvelun viivemuutos – molemmat näistä voivat hidastaa sivustoasi. Pieni, koko sivustoon vaikuttava muutos on voinut siirtää tilojen rajalla olevia sivuja Hyvä-tilasta Parantamisen varaa ‑tilaan tai päin vastoin.

Toinen, vähemmän todennäköinen vaihtoehto on laaja muutos asiakaspuolella. Laaja joukko käyttäjiä on saattanut päivittää selainversionsa tai hitaasta verkosta on voinut saapua paljon käyttäjiä. Muista, että suoriutumista mitataan varsinaisesta käyttödatasta. Voit tarkistaa lokitiedostoista, tapahtuiko sivuston tilamuutoksen kanssa samaan aikaan selainten, laitteiden tai sijaintien muutoksia.

Etsi sivuston liikennedatasta tällä ajanjaksolla suuria heittoja, perehdy yksittäisiin ongelmiin ja tutki muuttuneiden sivujen ryhmän LCP-/INP-/CLS-lukuja. Jos luvut ovat Heikko- / Parantamisen varaa- / Hyvä-tilan rajalla, pieni muutos on voinut siirtää ne rajan yli.

 

Raportin jakaminen

Voit jakaa ongelman tiedot kattavuus- tai parannusraportissa klikkaamalla sivulla olevaa Jaa-painiketta . Linkki antaa käyttöoikeuden vain nykyiseen ongelman tietosivuun sekä ongelmaan liittyviin vahvistushistoriasivuihin. Nämä ovat kaikkien nähtävillä, joilla on linkki. Se ei anna resurssillesi muiden sivujen käyttöoikeutta tai jaetulle käyttäjälle oikeutta suorittaa mitään toimia verkko-omaisuudessasi tai tililläsi. Voit peruuttaa linkin milloin tahansa poistamalla tämän sivun jakamisen käytöstä.

Raporttidatan vieminen

Monissa raporteissa on vientipainike , jolla voit viedä raporttidatan. Sekä kaavio- että taulukkodata viedään. Raportin arvot ~ tai - (ei saatavilla / ei ole numero) näkyvät nollina ladatussa datassa.

Korjausten vahvistaminen

Kun olet korjannut tietyn ongelman kaikissa URL-osoitteissasi, voit vahvistaa ongelman korjautumisen kaikissa osoitteissa. Jos haluat tarkistaa ongelmien ilmentymät sivustollasi, aloita 28 päivän seurantaistunto valitsemalla Aloita seuranta. Ongelma katsotaan korjatuksi, jos sitä ei ilmene missään sivustosi URL-osoitteista 28 päivän aikana. Jos ongelma ilmenee jossakin URL-osoitteessa, se riittää ongelman merkitsemiseksi korjaamattomaksi. Yksittäisten URL-osoitteiden tilan seurantaa jatketaan kuitenkin koko 28 päivän ajanjakson ajan niiden tilasta riippumatta.

Aloita seuranta ei aiheuta uudelleenindeksointia tai muuta Googlen aktiivista toimintaa. Se vain käynnistää neljä viikkoa kestävän Search Consolen CrUX-datan seuranta-ajanjakson (uudelleen).
 • Käynnissä olevan tai epäonnistuneen vahvistuspyynnön vahvistustietojen näyttäminen:
  • Valitse ongelman tietosivun vahvistamisen tila ‑osiosta Katso tiedot.
 • Voit aloittaa vahvistuksen seurantajakson uudelleen milloin tahansa näin:
  • Avaa vahvistuksen tietosivu ja valitse Vahvista uudelleen.
 • Jos vahvistus epäonnistuu:
  1. Yritä korjata ongelmat uudelleen.
  2. Aloita seuranta-ajanjakso uudelleen avaamalla vahvistuksen tietosivu ja valitsemalla Vahvista uudelleen.

Ongelman vahvistamisen tila

Tämä on koko vahvistuspyynnön tila, joka näytetään kunkin ongelman osalta yhteenvetosivulla sekä ongelman tietosivulla.

Seuraavat vahvistuksen tilat ovat mahdollisia:

 • Ei aloitettu: Vähintään yhdessä URL-osoitteessa on ongelman esiintymiä, mutta sivuista ei ole vielä tehty vahvistuspyyntöä.
 • Aloitettu: Olet käynnistänyt vahvistusyrityksen, eikä ongelman jäljellä olevia esiintymiä ole vielä löydetty.
 • Hyvältä näyttää: Olet käynnistänyt vahvistusyrityksen, ja kaikki tähän mennessä tarkastetut ongelman esiintymät on korjattu.
 • Hyväksytty: Kaikkien URL-osoitteiden tila on Hyväksytty. Tähän tilaan pääsee vain valitsemalla Vahvista korjaus (jos esiintymiä poistuu ilman vahvistuspyyntöä, tilaksi muutetaan –).
 • –: Google havaitsi, että ongelma on korjattu kaikkien URL-osoitteiden osalta, vaikket aloittanut vahvistusta.
 • Hylätty: Vähintään yhden URL-osoitteen tila on vahvistusyrityksen jälkeen Hylätty.

URL-osoitteen vahvistamisen tila

Kyseessä on jokaisen URL-osoitteen vahvistamisen tila vahvistamisen etenemissivulla. Tilat (Odottaa/Hyväksytty/Hylätty) näkyvät aktiivisen vahvistamisjakson ajan. Hylätty on ainoa tila, joka näkyy jakson päättymisen jälkeen (korjatut kohteet poistetaan luettelosta, kun jakso on päättynyt).

 • Odottaa: Google odottaa, että se saa tarpeeksi dataa voidakseen määrittää, vaikuttaako ongelma tähän URL-osoitteeseen.
 • Hyväksytty: Ongelma ei ilmeisesti enää vaikuta URL-osoitteeseen.
 • Hylätty: Mainittu ongelma vaikuttaa yhä URL-osoitteeseen.

URL-osoitteiden tilat Hyväksytty ja Hylätty ovat mahdollisia vain vahvistamisen seuranta-ajanjakson aikana. Jos vahvistuspyyntöön kuulumattoman URL-osoitteen ongelma ilmeni ja sitten katosi, osoitteelle ei merkittäisi tilaa, vaan se yksinkertaisesti katoaisi luettelosta.

Internetistä poistetut URL-osoitteet, joista ei ole dataa 28 viime päivän ajalta, eivät enää näy vahvistushistoriassa tai raportissa.

 

Ulkoisia testaustyökaluja

Sivuston suorituskykyraportti linkittää kahteen ulkoiseen testiin sivujen lisätestejä varten. Työkalu riippuu sivutyypistä:

 • Muu kuin AMP-sivu: PageSpeed Insights ‑testaustyökalu raportoi sivun suorituksesta mobiililaitteilla ja tietokoneilla ja antaa ehdotuksia sivun parantamiseen. Testi näyttää sekä livetesti‑ että kenttädataa oikeilta käyttäjiltä. Huomaa, että PageSpeed Insights ‐testaustyökalun tiedot voivat poiketa sivuston suorituskyky ‑raportissa olevista tiedoista. Lue lisää.
 • AMP-sivut: AMP-sivunkäyttökokemuksen oppaassa on kattava AMP-sivun livetesti, johon sisältyy sivuston suorituskyvyn ja sivun käyttökokemuksen mittareita. Testi näyttää sekä livetesti‑ että kenttädataa oikeilta käyttäjiltä.

Näiden työkalujen linkki näkyy esimerkki-URL-osoitteiden vieressä (Yhteenvetosivun Tiedot-taulukko > valitse tilarivi > valitse esimerkki-URL-osoite > esimerkkitietopaneeli, vie kursori samankaltaisen URL-osoitteen päälle), mutta voit myös itse vierailla työkaluissa ja antaa URL-osoitteen.

Voit käyttää myös selaimen testityökalua Chromessa: Chrome Lighthouse ‑työkalu.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
3194708219683634857
true
Ohjekeskushaku
true
true
true