Sivuston suorituskykyraportti

Sivuston huonojen käyttökokemusten korjaaminen

Verkon vitals-perustiedot ‑raportista näet, kuinka sivusi toimivat todellisen käyttödatan perusteella (kutsutaan joskus myös kentän dataksi). Voit lukea tästä lisää Googlen Hakukeskuksen blogista.

AVAA RAPORTTI

Miksi sivun tehokkuudella on merkitystä

Raportin tulkitseminen

Sivuston suorituskykyraportissa URL-osoitteen suoriutuminen ryhmitellään tilan, mittarityypin ja URL-ryhmän (samankaltaisten verkkosivujen ryhmät) mukaan.

Vain indeksoidut URL-osoitteet näkyvät tässä raportissa. Näytetyt URL-osoitteet ovat todellisia URL-osoitteita, joiden data on tallennettu (eli dataa ei liitetä vain sivun ensisijaiseen URL-osoitteeseen kuten useimmissa muissa raporteissa).

Raportti perustuu kolmeen mittariin: LCP, FID ja CLS. Jos URL-osoitteessa ei ole vähimmäismäärää raportoitavaa dataa jonkin mittarin osalta, mittari poistetaan raportista. Kun URL-osoitteessa on vähimmäiskynnyksen ylittävä määrä dataa minkä tahansa mittarin osalta, sivun tila on sen huonoimmin suoriutuvan mittarin tila.

"Dataa ei ole saatavilla"

Jos näet "Dataa ei ole saatavilla" ‑näkymän, se tarkoittaa joko sitä, että omaisuutesi on uusi Search Consolessa, tai että CrUX-raportissa ei ole saatavilla tarpeeksi dataa merkityksellisten tietojen tuottamiseksi valitusta laitetyypistä (tietokone tai mobiililaite).

Jos omaisuutesi on uusi: CrUX-tietokantaan kerätään tietoa URL-osoitteista riippumatta siitä, kuuluvatko ne Search Console ‑omaisuuteen, mutta omaisuuden luomisesta voi kestää muutama päivä, ennen kuin CrUX-tietokannan dataa voi analysoida tai julkaista.

Voit tehdä yksittäisistä URL-osoitteista tehokkuustestin PageSpeed Insights ‑testaustyökalullaChrome Lighthouse ‑työkalulla tai AMP Page Experience Guide ‑oppaalla (AMP-sivuille)

 

Raportin lukeminen

 1. Voit tutkia sivustosi URL-osoitteiden toimintaa historiallisen käyttäjädatan perusteella valitsemalla yleiskatsaussivun kaaviosta Heikko‑, Parantamisen varaa‑ tai Hyvä-välilehti.
 2. Valitse Avaa raportti nähdäksesi mobiililaitteen tai tietokoneen yhteenvetosivun, jolla ilmoitetaan sivun tehokkuusluvut kullakin alustalla.
 3. Klikkaamalla taulukon riviä näet lisätietoja URL-osoiteryhmistä, joihin valittu ongelma vaikuttaa, mukaan lukien URL-osoitteiden esimerkkijoukon.
 4. Klikkaa URL-osoitetta ongelman tietosivun Esimerkit-taulukosta, niin näet lisätietoja kyseisestä URL-osoitteesta ja samanlaisista URL-osoitteista.

 

Yleiskatsaussivu

Sivuston suorituskykyraportin yleiskatsaussivulla data esitetään jaoteltuna URL-osoitteen avanneen laitteen mukaan: Mobiililaite tai Tietokone (sivulla ei esitetä tablettien dataa). Kaikki data ryhmitellään tilan mukaan (Hidas, Parantamisen varaa tai Nopea). 

Voit avata raportista tietyn laitetyypin osuuden, niin näet lisää tehokkuusdataa kyseisestä laitetyypistä.

Mobiililaitteiden tai tietokoneiden yhteenvetosivut

Tietyn laitetyypin (mobiililaite tai tietokone) ylätason raportissa näytetään sivustosi kaikkien niiden URL-osoitteiden tila ja ongelmat, joista meillä on dataa. Klikkaamalla tietotaulukon riviä saat lisätietoja tietyn tilan ja ongelmatyypin yhdistelmästä.

Kaavio

Kaavion yläpuolella olevilla välilehdillä näytetään URL-osoitteiden nykyinen kokonaismäärä kussakin tilassa sekä kyseisen tilan ongelmien määrä. Asettamalla välilehdet näkyviin voit valita kaaviossa näytettävät tilat. Kaaviossa näytetään URL-osoitteiden määrä tietyssä tilassa tiettynä päivänä.

Miksi kokonaismäärä on kaaviossa pienempi kuin taulukossa?
Kaaviossa lasketaan jokainen URL-osoite vain kerran ja huomioidaan hitain URL-osoitteeseen vaikuttava ongelma. Taulukossa sen sijaan lasketaan kaikki tiettyyn URL-osoitteeseen liittyvät ongelmat. Jos URL-osoitteessa on yksi Hidas‑ ja yksi Parantamisen varaa ‑ongelma, se lasketaan kaavion kokonaismääriin kerran Hitaana, mutta se lasketaan sekäHidas‑ että Parantamisen varaa ‑riveille taulukossa.

 

Taulukko

URL-osoitteet ryhmitellään taulukossa riveihin tilan ja ongelman mukaan. Jokaisella rivillä näytetään vahvistuksen tila, sparkline-kaavio, jossa näkyy yksinkertaistettu aikajana tästä rivistä ja niiden URL-osoitteiden tämänhetkinen määrä, jotka kuuluvat kyseiseen luokkaan ja joilla on kyseinen ongelman.

URL-osoite voi näkyä useilla taulukon riveillä, jos monet ongelmat vaikuttavat siihen.

Mobiililaitteiden tai tietokoneiden ongelmien tietosivu

Voit avata mobiililaitteen tai tietokoneen yhdistelmästä (laite + tila + ongelma) luodun tietosivun klikkaamalla ylätason tiivistelmäsivun taulukkoriviä. Tietosivu sisältää URL-osoitteet ja muita tietoja valitun ongelman osalta.

Kaavio

Ongelman tietosivun kaavio sisältää niiden URL-osoitteiden määrän, joihin tilan ja ongelman yhdistelmä vaikuttaa tiettynä päivänä, sekä niiden URL-osoitteiden kokonaismäärän, joihin valitun tilan ja ongelman yhdistelmä vaikuttaa tällä hetkellä.

Taulukko

Ongelman tietotaulukko sisältää esimerkki-URL-osoitteita, joihin valitun ongelman tiedetään vaikuttaneen. Jokainen esimerkki-URL-osoite kuuluu vastaavien URL-osoitteiden ryhmään.

Taulukko sisältää seuraavat tiedot:

 • URL-osoite: Jokainen taulukon rivi edustaa samankaltaisten URL-osoitteiden ryhmää.
 • Sivut, joiden tila ei ole hyvä: Tutkittavan ongelman mukaan näytetään alla olevista sarakkeista sopiva. Huomaa, että useat ongelmat voivat vaikuttaa yksittäiseen URL-osoitteeseen, mutta vain valittuun ongelmaan sopiva sarake näytetään.

Klikkaamalla esimerkki-URL-osoitetta näet joitakin muita saman ryhmän sivuja sekä lisätietoja ryhmästä ja linkin ulkoisen testin suorittamista varten. Taulukossa voi olla korkeintaan 200 riviä.

 

Tietyn URL-osoitteen tilan selvittäminen

Raportin lähtökohtana ei ole tietyn URL-osoitteen tilan selvittäminen, vaan sivuston suorituskyvyn esittäminen kokonaisuutena ja moniin sivuston sivuihin vaikuttavien ongelmien vianetsintä. Jos haluat nähdä tehokkuusdataa tietystä URL-osoitteesta, käytä ulkoista testiä. Vaikka voit siirtyä tilan ja ongelman yksityiskohtiin ja nähdä tietyt ongelmalliset URL-osoitteet, tietyn URL-osoitteen löytäminen sivuston suorituskykyraportin avulla voi olla haastavaa.

Raportin datalähteet

Sivuston suorituskykyraportin data saadaan CrUX-raportista. CrUX-raporttiin kerätään anonymisoituja mittareita suoriutumisajoista todellisilta URL-osoitteessasi vierailevilta käyttäjiltä (kutsutaan kentän dataksi). CrUX-tietokantaan kerätään tietoa URL-osoitteista riippumatta siitä, kuuluvatko ne Search Console ‑omaisuuteen.

Tila: Hidas, Parantamisen varaa, Nopea

Tunnisteita Hidas, Parantamisen varaa ja Nopea käytetään tietyn laitetyypin URL-osoitteisiin.

URL-tila

URL-osoitteen tila on hitain sille määritetty tila kyseisen laitetyypin kohdalla. Joten:

 • Jos URL-osoitteen FID on mobiililaitteella Hidas, mutta LCP on Parantamisen varaa, tilaksi merkitään Hidas mobiililaitteella.
 • Jos URL-osoitteen LCP on mobiililaitteella Parantamisen varaa, mutta FID on Nopea, tilaksi merkitään Parantamisen varaa mobiililaitteella.
 • Jos URL-osoitteen FID ja CLS on mobiililaitteella Nopea, mutta LCP-dataa ei ole, tilaksi merkitään Nopea mobiililaitteella.
 • Jos URL-osoitteen FID, LCP ja CLS mobiililaitteella on Nopea ja FID, LCP ja CLS tietokoneella on Parantamisen varaa, tilaksi merkitään Nopea mobiililaitteella ja Parantamisen varaa tietokoneella.

Jos URL-osoitteen dataa on alle kynnysarvon tietyn mittarin osalta, mittari poistetaan raportista sen URL-osoitteen kohdalta. Jos URL-osoitteesta on dataa vain yhden mittarin osalta, osoitteen nopeudeksi määritetään kyseisen mittarin tila. Jos URL-osoitteen datan kynnysarvo ei ylity kummankaan mittarin osalta, osoitteen tietoja ei näytetä raportissa.

Tilojen määritelmät

Tilojen mittarit arvioidaan suhteessa seuraaviin rajoihin:

  Nopea Parantamisen varaa Hidas
LCP <=2,5 s <=4 s >4 s
FID <=100 ms <=300 ms >300 ms
CLS <=0,1 <=0,25 >0,25

 

 • LCP (sivun latautumisaika): Miten kauan näkymän suurimman sisältöelementin renderöintiin menee aikaa siitä, kun käyttäjä pyytää URL-osoitetta. Suurin elementti on yleensä kuva, video tai suuri lohkotason tekstielementti. Tämä on tärkeä asia, koska sen avulla lukija tietää, että URL-osoite todella latautuu.
  • Koottu LCP (LCP yhteensä) on raportissa näkyvä aika sille, miten kauan 75 prosentilla ryhmän URL-osoitteista kestää saavuttaa LCP-tila.
 • FID (ensimmäisen toiminnon viive): Aika, joka kuluu käyttäjän ensimmäisestä interaktiosta sivullasi (kun hän esimerkiksi klikkaa linkkiä tai napauttaa painiketta) siihen, kun selain vastaa interaktioon. Tämä mittaus lisätään dataan mistä tahansa interaktiivisesta elementistä, jota käyttäjä klikkasi ensin. Tämä on tärkeää sivuilla, joilla käyttäjän täytyy tehdä jotain, koska tämän jälkeen sivu on interaktiivinen.
  • Koottu FID (FID yhteensä) raportissa tarkoittaa, että 75 prosentilla tämän ryhmän URL-osoitteiden vierailuista oli tämä tai parempi arvo.
 • CLS (Kumulatiivinen asettelumuutos): CLS mittaa kaikkien yksittäisten asettelumuutosten yhteenlasketut pisteet kaikista odottamattomista asettelumuutoksista koko siltä ajalta, kun sivu on ollut olemassa. Pisteet lasketaan nollasta mihin tahansa positiiviseen lukuun, jolloin nolla tarkoittaa ei muutoksia. Mitä suurempi luku on, sitä enemmän sivulla on asettelumuutoksia. Tämä on tärkeää, koska sivun elementtien muuttuminen käyttäjän yrittäessä käyttää niitä on huono käyttökokemus. Jos et löydä syytä suurelle luvulle, kokeile tehdä jotain sivulla ja katso, vaikuttaako tämä pisteisiin.
  • Koottu CLS (CLS yhteensä) raportissa on alhaisin yleinen CLS 75 prosentissa ryhmän URL-osoitteiden vierailuista.

Kun suoritat ulkoisen testin, voit löytää suosituksia ongelmien korjaamiseen.

URL-ryhmät

Ongelmaan liitetään ryhmä URL-osoitteita, joiden käyttökokemukset ovat samankaltaisia. Ongelmat luokitellaan näin, sillä samankaltaisilla sivuilla ilmenevien toimintaongelmien taustalla oletetaan olevan todennäköisesti sama ongelma (kuten yleinen, hitaasti latautuva ominaisuus sivuilla).

Ongelmien korjaaminen

Muut kuin tekniset käyttäjät

 1. Priorisoi ongelmasi: Suosittelemme korjaamaan ensin kaikki kohdat, joiden tila on "Huono". Sen jälkeen kannattaa käsitellä joko niiden ongelmien käsittely, joilla on vaikutusta suurimpaan osaan URL-osoitteista, tai tärkeimpiin sivuihin vaikuttavat ongelmat. URL-osoitteet, joiden tila on "Parantamisen varaa", voisivat olla tehokkaampia, mutta niiden korjaaminen on vähemmän tärkeää kuin hitaiden URL-osoitteiden.
 2. Kun olet asettanut ongelmat tärkeysjärjestykseen, jaa raportti insinöörille tai muulle henkilölle, joka päivittää URL-sivut.
 3. Yleiset sivujen virheiden korjaukset:
  • Pienennä sivun kokoa: paras käytäntö on alle 500 kt sivua ja kaikkia sen resursseja kohden.
  • Rajoita sivun resurssien määrä 50:een, jotta saat parhaat tulokset mobiililaitteilla.
  • Harkitse AMP:n käyttöä. Se lähestulkoon takaa sivujen nopean latautumisen mobiililaitteilla ja tietokoneilla.
  • Käytä ulkoista testiä sivusi korjausten suositteluun.
 4. Testaa korjauksia ulkoisella testillä.
 5. Jos tietty ongelma on mielestäsi korjattu, valitse Search Consolesta Sivuston suorituskykyraportti ja sitten ongelman tietosivulta Aloita seuranta.
 6. Seuraa vahvistusprosessia.

Verkkosivustojen kehittäjät

 1. Priorisoi ongelmasi: Suosittelemme korjaamaan ensin kaikki kohdat, joiden tila on "Huono". Sen jälkeen kannattaa käsitellä joko niiden ongelmien käsittely, joilla on vaikutusta suurimpaan osaan URL-osoitteista, tai tärkeimpiin sivuihin vaikuttavat ongelmat. URL-osoitteet, joiden tila on "Parantamisen varaa", voisivat olla tehokkaampia, mutta niiden korjaaminen on vähemmän tärkeää kuin hitaiden URL-osoitteiden.
 2. Jos haluat lukea sivujen nopeuden parantamisen teoriaa ja ohjeita, suosittelemme tutustumaan nopean latautumisen ohjeisiin osoitteessa web.dev ja verkkokehittämisen perusteiden tehokkuutta koskeviin sivuihin osoitteessa developers.google.com.
 3. Käytä ulkoista testiä sivusi korjausten suositteluun.
 4. Testaa korjauksia ulkoisella testillä
 5. Jos tietty ongelma on mielestäsi korjattu, valitse Search Consolesta Sivuston suorituskykyraportti ja sitten ongelman tietosivulta Aloita seuranta.
 6. Seuraa vahvistusprosessia.

Lisää hyödyllisiä resursseja:

Sivustoni tila muuttui, vaikka sivusto on ennallaan

Jos et muokannut sivustoasi, mutta näet useiden sivujen tilassa suuria muutoksia, monien sivujen tila on voinut olla kahden rajalla, ja nyt koko sivustoa koskeva tapaus on vienyt sivut rajan yli. Tapaus voi olla esimerkiksi sivustoliikenteen jyrkkä lisääntyminen tai kuvatiedostojasi hostaavan palvelun viivemuutos – molemmat näistä voivat hidastaa sivustoasi. Pieni, koko sivustoon vaikuttava muutos on voinut siirtää tilojen rajalla olevia sivuja Nopea-tilasta Parantamisen varaa ‑tilaan tai päin vastoin.

Toinen, vähemmän todennäköinen vaihtoehto on laaja muutos asiakaspuolella. Laaja joukko käyttäjiä on saattanut päivittää selainversionsa tai hitaasta verkosta on voinut saapua paljon käyttäjiä. Muista, että suoriutumista mitataan varsinaisesta käyttödatasta. Voit tarkistaa lokitiedostoista, tapahtuiko sivuston tilamuutoksen kanssa samaan aikaan selainten, laitteiden tai sijaintien muutoksia. 

Etsi sivuston liikennedatasta tällä ajanjaksolla suuria heittoja, perehdy yksittäisiin ongelmiin ja tutki muuttuneiden sivujen koottuja LCP/FID/CLS-lukuja. Jos luvut ovat Hidas- / Parantamisen varaa- / Nopea-tilan rajalla, pieni muutos on voinut siirtää ne rajan yli.

 

Raportin jakaminen

Voit jakaa ongelman tiedot kattavuus- tai parannusraportissa klikkaamalla sivulla olevaa Jaa-painiketta . Linkki antaa käyttöoikeuden vain nykyiseen ongelman tietosivuun sekä ongelmaan liittyviin vahvistushistoriasivuihin. Nämä ovat kaikkien nähtävillä, joilla on linkki. Se ei anna resurssillesi muiden sivujen käyttöoikeutta tai jaetulle käyttäjälle oikeutta suorittaa mitään toimia verkko-omaisuudessasi tai tililläsi. Voit peruuttaa linkin milloin tahansa poistamalla tämän sivun jakamisen käytöstä.

Raporttidatan vieminen

Monissa raporteissa on vientipainike , jolla voit viedä raporttidatan. Sekä kaavio- että taulukkodata viedään. Raportin arvot ~ tai - (ei saatavilla / ei ole numero) näkyvät nollina ladatussa datassa.

Korjausten vahvistaminen

Kun olet korjannut tietyn ongelman kaikissa URL-osoitteissasi, voit vahvistaa ongelman korjautumisen kaikissa osoitteissa. Jos haluat tarkistaa ongelmien ilmentymät sivustollasi, aloita 28 päivän seurantaistunto valitsemalla Aloita seuranta. Ongelma katsotaan korjatuksi, jos sitä ei ilmene missään sivustosi URL-osoitteista 28 päivän aikana. Jos ongelma ilmenee jossakin URL-osoitteessa, ongelma merkitään korjaamattomaksi. Yksittäisten URL-osoitteiden tilan seurantaa jatketaan kuitenkin koko 28 päivän ajanjakson ajan niiden tilasta riippumatta.

Aloita seuranta ei aiheuta uudelleenindeksointia tai muuta Googlen aktiivista toimintaa. Se vain käynnistää neljä viikkoa kestävän Search Consolen CrUX-datan seuranta-ajanjakson (uudelleen).
 • Käynnissä olevan tai epäonnistuneen vahvistuspyynnön vahvistustietojen näyttäminen:
  • Valitse ongelman tietosivun vahvistamisen tila ‑osiosta Katso tiedot.
 • Voit aloittaa vahvistuksen seurantajakson uudelleen milloin tahansa näin:
  • Avaa vahvistuksen tietosivu ja valitse Vahvista uudelleen.
 • Jos vahvistus epäonnistuu:
  1. Yritä korjata ongelmat uudelleen.
  2. Aloita seuranta-ajanjakso uudelleen avaamalla vahvistuksen tietosivu ja valitsemalla Vahvista uudelleen

Ongelman vahvistamisen tila

Tämä on koko vahvistuspyynnön tila, joka näytetään kunkin ongelman osalta yhteenvetosivulla sekä ongelman tietosivulla.

Seuraavat vahvistuksen tilat ovat mahdollisia:

 • Ei aloitettu: Vähintään yhdessä URL-osoitteessa on ongelman esiintymiä, mutta sivuista ei ole vielä tehty vahvistuspyyntöä.
 • Aloitettu: Olet käynnistänyt vahvistusyrityksen, eikä ongelman jäljellä olevia esiintymiä ole vielä löydetty.
 • Hyvältä näyttää: Olet käynnistänyt vahvistusyrityksen, ja kaikki tähän mennessä tarkastetut ongelman esiintymät on korjattu.
 • Hyväksytty: Kaikkien URL-osoitteiden tila on Hyväksytty. Tähän tilaan pääsee vain valitsemalla Vahvista korjaus (jos esiintymiä poistuu ilman vahvistuspyyntöä, tilaksi muutetaan –).
 • –: Google havaitsi, että ongelma on korjattu kaikkien URL-osoitteiden osalta, vaikka et aloittanut vahvistusta.
 • Hylätty: Vähintään yhden URL-osoitteen tila on vahvistusyrityksen jälkeen Hylätty.

URL-osoitteen vahvistamisen tila

Kyseessä on jokaisen URL-osoitteen vahvistamisen tila vahvistamisen etenemissivulla. Tilat (Odottaa/Hyväksytty/Hylätty) näkyvät aktiivisen vahvistamisjakson ajan. Hylätty on ainoa tila, joka näkyy jakson päättymisen jälkeen (korjatut kohteet poistetaan luettelosta, kun jakso on päättynyt).

 • Odottaa: Google odottaa, että se saa tarpeeksi dataa voidakseen määrittää, vaikuttaako ongelma tähän URL-osoitteeseen.
 • Hyväksytty: Ongelma ei ilmeisesti enää vaikuta URL-osoitteeseen.
 • Hylätty: Mainittu ongelma vaikuttaa yhä URL-osoitteeseen. 

URL-osoitteiden tilat Hyväksytty ja Hylätty ovat mahdollisia vain vahvistamisen seuranta-ajanjakson aikana. Jos vahvistuspyyntöön kuulumattoman URL-osoitteen ongelma ilmeni ja sitten katosi, osoitteelle ei merkittäisi tilaa, vaan se yksinkertaisesti katoaisi luettelosta.

Internetistä poistetut URL-osoitteet, joista ei ole dataa 28 viime päivän ajalta, eivät enää näy vahvistushistoriassa tai raportissa.

 

Ulkoisia testaustyökaluja

Sivuston suorituskykyraportti linkittää kahteen ulkoiseen testiin sivujen lisätestejä varten. Työkalu riippuu sivutyypistä:

 • Muu kuin AMP-sivu: PageSpeed Insights ‑testaustyökalu raportoi sivun suorituksesta mobiililaitteilla ja tietokoneilla ja antaa ehdotuksia sivun parantamiseen. Testi näyttää sekä livetesti‑ että kenttädataa oikeilta käyttäjiltä.
 • AMP-sivut: AMP Page Experience Guide tekee kattavan livetestin AMP-sivulle, mihin sisältyy sivuston suorituskyvyn ja sivun käyttökokemuksen mittareita Testi näyttää sekä livetesti‑ että kenttädataa oikeilta käyttäjiltä.

Näiden työkalujen linkki näkyy esimerkki-URL-osoitteiden vieressä ( Yhteenvetosivun Tiedot-taulukko > valitse tilarivi > valitse esimerkki-URL-osoite > esimerkkitietopaneeli, vie kursori samankaltaisen URL-osoitteen päälle), mutta voit myös itse vierailla työkaluissa ja antaa URL-osoitteen.

Voit käyttää myös selaimen testityökalua Chromessa: Chrome Lighthouse ‑työkalu.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
83844
false