Rapporten Vigtige netstatistikker

Løs problemer med dårlige brugeroplevelser på dit website

Rapporten Vigtige netstatistikker viser, hvor effektive dine sider er, baseret på data om reel brug (også kaldet feltdata). Du kan læse mere om dette initiativ på Google Webmaster-bloggen.

ÅBN RAPPORT

Hvorfor er det vigtigt, hvor effektiv en side er?
 • Længere indlæsningstid for siden har en betydelig effekt på afvisningsprocenten. Eksempel:
  • Hvis sidens indlæsningstid stiger fra 1 til 3 sekunder, stiger afvisningsprocenten med 32 %
  • Hvis sidens indlæsningstid stiger fra 1 til 6 sekunder, stiger afvisningsprocenten med 106 %
 • Læs casestudier her.

Forstå rapporten

Rapporten Vigtige netstatistikker, hvor effektiv en webadresse er, grupperet efter status, metrictype og webadressegruppe (grupper af lignende websider).

Der vises kun indekserede webadresser i denne rapport. De viste webadresser er de faktiske webadresser, som dataene blev registreret for (dvs. at data ikke kun tildeles en sides kanoniske webadresse, som det er tilfældet i de fleste andre rapporter).

Rapporten er baseret på tre metrics: LCP, ventetid efter første input og CLS. Hvis en webadresse ikke har et minimum af rapporteringsdata for nogen af disse metrics, udelades den fra rapporten. Hvis en webadresse har et minimum af data for en metric, får siden samme status som den metric, der har det dårligste resultat.

"Ingen tilgængelige data"

Hvis du ser skærmbilledet "Ingen tilgængelige data", betyder det enten, at din ejendom er ny i Search Console, eller at der ikke er nok data i CrUX-rapporten til at angive nyttige oplysninger for den valgte enhedstype (computer eller mobil).

Hvis din ejendom er ny: CrUX-databasen indsamler oplysninger om webadresser, uanset om webadressen udgør en del af en Search Console-ejendom, men det kan tage et par dage at analysere og uploade eventuelle eksisterende data fra CrUX-databasen, når en ejendom er oprettet.

Du kan køre en livetest af effektiviteten for individuelle webadresser ved hjælp af testværktøjet PageSpeed Insights eller værktøjet Chrome Lighthouse.

 

Find rundt i rapporten

 1. Skift mellem fanerne Dårlig, Skal forbedres og God i diagrammet på oversigtssiden for at se effektiviteten for webadresserne på dit website ud fra historiske brugerdata.
 2. Klik på Åbn rapport for at se oversigtssiden for mobil eller computer, der viser sidernes resultater for de enkelte platforme.
 3. Klik på en række i tabellen for at se flere oplysninger om webadressegrupper, der er berørt af det valgte problem, bl.a. en gruppe eksempelwebadresser.
 4. Klik på en webadresse i tabellen Eksempler på siden med problemoplysninger for at få flere oplysninger om webadressen og lignende webadresser.

 

Oversigtsside

Oversigtssiden for rapporten Vigtige netstatistikker sorterer dataene efter den type enhed, der blev brugt til at vise webadressen: Mobil eller Computer (tabletdata er ikke inkluderet). Alle data er grupperet efter status (Dårlig, Skal forbedres eller God).

Åbn rapporten for en bestemt enhedstype for at se flere data vedrørende effektiviteten for den pågældende type.

Oversigtssider for mobil eller computer

Rapporten på øverste niveau for en bestemt enhedstype (mobil eller computer) viser status og problemer for alle de webadresser på dit website, som vi har data for. Klik på en række i infotabellen for at få flere oplysninger om den specifikke kombination af status + problemtype.

Diagram

Fanerne over diagrammet viser det aktuelle samlede antal webadresser i hver status samt antallet af problemer i den pågældende status. Skift mellem fanerne for at vælge, hvilken status der skal vises i diagrammet.Diagrammet viser antallet af webadresser med en given status på en given dag.

Hvorfor er det samlede antal i diagrammet mindre end det samlede antal i tabellen?
Diagrammet tæller kun hver webadresse én gang for det langsomste problem, der påvirker denne webadresse. Tabellen tæller derimod alle problemer i forbindelse med en webadresse. Så hvis en webadresse har ét problem med Dårlig og ét med Skal forbedres, tælles den én gang som Dårlig i det samlede antal i diagrammet, men tælles både i rækken Dårlig og Skal forbedres i tabellen.

 

Tabel

Tabellen grupperer webadresser i rækker efter status og problem. Hver række viser valideringsstatus, en sparkline, der viser en simplificeret tidslinje for rækken, samt antallet af webadresser, der i øjeblikket har den pågældende status og det pågældende problem.

En webadresse kan vises i flere tabelrækker, hvis den er påvirket af flere problemer.

Side med oplysninger om problemer for mobil eller computer

Klik på en tabelrække på oversigtssiden på øverste niveau for mobil eller computer for at åbne en infoside om den pågældende kombination (enhed + status + problem).Infosiden viser webadresser og yderligere oplysninger for det valgte problem.

Diagram

Diagrammet med yderligere oplysninger om problemet viser antallet af webadresser med den kombination af status og problem på en given dag samt det samlede antal webadresser, der i øjeblikket er påvirket af den valgte status og det valgte problem.

Tabel

Tabellen med oplysninger om et problem viser en gruppe eksempelwebadresser, der er berørt af det valgte problem.Hver eksempelwebadresse er én af en gruppe af lignende webadresser. Klik på en eksempelwebadresse for at se nogle af de andre sider i den pågældende gruppe samt andre oplysninger og et link til at køre PageSpeed Insights-testen på webadressen. Tabellen har en grænse på 200 rækker.

Tabellen indeholder følgende oplysninger:

 

Du kan teste en webadresse ved hjælp af PageSpeed Insights: I visningen med yderligere oplysninger om problemet skal du klikke på en webadresse i tabellen Eksempler for at vise eksempelinfo og derefter klikke på linket PageSpeed Insights.

 

Sådan finder du status for en bestemt webadresse

Rapporten er ikke beregnet til at vise status for en specifik webadresse, men derimod til at vise effektiviteten for hele dit website samt til at finde og rette problemer, der påvirker flere sider på dit website. Hvis du vil have data om effektiviteten for en bestemt webadresse, kan du bruge PageSpeed Insights, som viser historiske brugerdata samt data fra livetests for en given webadresse. Selvom du kan se yderligere oplysninger om en status og et problem samt se bestemte berørte webadresser, kan det være svært at finde en specifik webadresse ved hjælp af rapporten Vigtige netstatistikker.

Kilder til rapportdata

Data i rapporten Vigtige netstatistikker stammer fra CrUX-rapporten. CrUX-rapporten indsamler anonymiserede effektivitetsmetrics fra faktiske brugere, der besøger din webadresse (kaldet feltdata).CrUX-databasen indsamler oplysninger om webadresser, uanset om webadressen er en del af en Search Console-ejendom eller ej.

Status: Dårlig, Skal forbedres, God

Etiketterne Dårlig, Skal forbedres og God anvendes på en webadresse for en specifik enhedstype.

Webadressestatus

Status for en webadresse er den langsomste status, der er tildelt webadressen for den pågældende enhedstype. Altså:

 • En webadresse på mobil, hvor ventetid efter første input er Dårlig, men hvor LCP Skal forbedres, markeres som Dårlig på mobil.
 • En webadresse på mobil, hvor LCP Skal forbedres, men hvor ventetid efter første input er God, markeres som Skal forbedres på mobil.
 • En webadresse på mobil, hvor ventetid efter første input og CLS er God, men hvor der ikke er nogen data om LCP, betragtes som God på mobil.
 • En webadresse, hvor ventetid efter første input, LCP og CLS er God på mobil, og hvor ventetid efter første input, LCP og CLS Skal forbedres på computer, markeres som God på mobil og som Skal forbedres på computer.

Hvis en webadresse har færre data end grænsen for en given metric, udelades denne metric fra rapporten for den pågældende webadresse. En webadresse, der kun har data om én metric, tildeles status for den pågældende metric. En webadresse med færre data end grænsen for begge metrics optræder ikke i rapporten.

Statusdefinitioner

Metrics for status evalueres ud fra følgende grænser:

  God Skal forbedres Dårlig
LCP <=2,5 sek. <=4 sek. >4 sek.
Ventetid efter første input <=100 ms <=300 ms >300 ms
CLS <=0,1 <=0,25 >0,25

 

 • Største udfyldning af indhold (LCP, Largest Contentful Paint): Den tid, det tager at gengive det største indholdselement i det synlige område, fra det tidspunkt, hvor brugeren anmoder om webadressen. Det største element er typisk et billede eller en video eller måske et stort tekstelement på blokniveau. Dette er vigtigt, fordi det fortæller læseren, at webadressen faktisk indlæses.
  • Samlet LCP (samlet største udfyldning af indhold) i rapporten er den tid, det tager for 75 % af besøgene på en webadresse i gruppen at nå statussen for største udfyldning af indhold.
 • Ventetid efter første input(FID, First Input Delay): Tiden fra når en bruger først interagerer med din side (når brugeren klikker på et link, trykker på en knap osv.), til det tidspunkt hvor browseren reagerer på denne interaktion. Denne måling er taget fra det interaktive element, som brugeren først klikker på. Dette er vigtigt på sider, hvor brugeren skal foretage sig noget, da det er på dette tidspunkt, at siden er blevet interaktiv.
  • Samlet ventetid efter første input (samlet FID) i rapporten betyder, at 75 % af besøgene på en webadresse i denne gruppe havde denne eller en bedre værdi.
 • Akkumuleret layoutskift (CLS, Cumulative Layout Shift): Hvor meget sidens layout bevæger sig under indlæsningen. Resultatet bedømmes fra 0-1, hvor nul betyder ingen bevægelse, og 1 er mest bevægelse. Dette er vigtigt, fordi det giver en dårlig brugeroplevelse, hvis sideelementerne bevæger sig, mens en bruger forsøger at interagere med dem.
  • Samlet CLS (samlet akkumuleret layoutskift) i rapporten er den laveste fælles CLS for 75 % af besøgene på en webadresse i gruppen.

Du kan finde anbefalinger til løsning af disse problemer ved at køre PageSpeed Insights-testen på en berørt webadresse.

Grupper af webadresser

Et problem tildeles en gruppe af webadresser, der giver en lignende brugeroplevelse. Dette skyldes en formodning om, at problemer med effektiviteten på lignende sider sandsynligvis skyldes det samme underliggende problem (f.eks. en fælles funktion på siderne, der indlæses langsomt).

Løs problemer

Brugere uden teknisk erfaring

 1. Prioriter problemerne: Vi anbefaler, at du løser alle problemer med markeringen "Dårlig" først og derefter prioriterer dit arbejde enten efter de problemer, der berører flest webadresser, eller efter de problemer, der berører dine vigtigste webadresser. Webadresser, der er markeret med "Skal forbedres", kan forbedres, men de er mindre vigtige at rette end dårlige webadresser.
 2. Når du har sorteret efter prioritet, kan du dele rapporten med din softwareudvikler eller den person, der opdaterer dine webadresser.
 3. Typiske siderettelser:
  • Reducer din sidestørrelse: Den optimale løsning er mindre end 500 kB for en side og alle dens ressourcer.
  • Begræns antallet af sideressourcer til 50 for at opnå de bedste resultater på mobil.
  • Overvej at bruge AMP, som næsten garanterer god sideindlæsning på både mobil og computer.
 4. Test dine rettelser ved hjælp af testværktøjet PageSpeed Insights (eller værktøjet Chrome Lighthouse, hvis du vil bruge et browserværktøj).
 5. Når du mener, at et bestemt problem er løst, kan du klikke på Start sporing på infosiden for problemet i rapporten Vigtige netstatistikker i Search Console.
 6. Spor din valideringsproces.

Websiteudviklere

 1. Prioriter problemerne: Vi anbefaler, at du løser alle problemer med markeringen "Dårlig" først og derefter prioriterer dit arbejde enten efter de problemer, der berører flest webadresser, eller efter de problemer, der berører dine vigtigste webadresser. Webadresser, der er markeret med "Skal forbedres", kan forbedres, men de er mindre vigtige at rette end dårlige webadresser.
 2. Vi anbefaler, at du læser retningslinjerne for hurtig indlæsning fra web.dev og siderne om effektivitet for Websiteoptimering på developers.google.com for at få teoretisk viden og retningslinjer med henblik på at forbedre sidehastigheden.
 3. Test dine rettelser ved hjælp af testværktøjet PageSpeed Insights (eller værktøjet Chrome Lighthouse, hvis du vil bruge et browserværktøj).
 4. Når du mener, at et bestemt problem er løst, kan du klikke på Start sporing på infosiden for problemet i rapporten Vigtige netstatistikker i Search Console.
 5. Spor din valideringsproces.

Yderligere nyttige ressourcer:

Status for mit website er ændret, men jeg har ikke ændret noget

Hvis du ikke har foretaget nogen ændringer på dit website, men du kan se en væsentlig ændring i status for mange sider, er det muligt, at en lang række sider befandt sig tæt på grænsen til en anden status, og at en begivenhed, der påvirkede hele websitet, skubbede dine sider over den pågældende grænse: Det kunne f.eks. være en drastisk stigning i websitetrafik, eller at den tjeneste, der viser dine billedfiler, oplevede en ændring i forsinkelsen. Begge disse hændelser kan have gjort dit website langsommere. En lille ændring, der dog gælder på hele websitet, kan have været nok til at skubbe en række sider på grænsen til God til kategorien Skal forbedres eller fra Skal forbedres til Dårlig.

Der kan også være opstået en stor ændring ift. klienterne, men dette er mindre sandsynligt. Det kan f.eks. være en bredt implementeret opdatering af browserversionen eller en tilgang af brugere over et langsommere netværk. Husk, at effektiviteten måles på baggrund af faktiske brugsdata. Du kan tjekke dine logfiler for at se, om der er nogen browser-, enheds- eller placeringsændringer, som kan have haft noget at gøre med ændringerne af websitets status.

Tjek, om dataene for websitetrafik i dette tidsrum oplevede nogen store udsving, gennemgå yderligere oplysninger om specifikke problemer, og kig på tallene vedrørende samlet LCP, ventetid efter første input og CLS for de berørte sider. Hvis disse tal befinder sig lige omkring grænsen for Dårlig/Skal forbedres/God, er det muligt, at en lille ændring har skubbet dem til en ny status.

 

Deling af rapporten

Du kan dele oplysninger om problemet i rapporterne om dækning eller forbedring ved at klikke på knappen Del på siden. Dette link giver kun adgang til den aktuelle infoside for problemet samt eventuelle sider med bekræftelseshistorik i forbindelse med problemet for dem, der har linket. Det giver ikke adgang til andre sider for din ressource, og dem, du deler linket med, kan ikke udføre handlinger på din ejendom eller din konto. Du kan til enhver tid tilbagekalde linket ved at deaktivere deling af denne side.

Eksport af rapportdata

Mange rapporter indeholder en eksportknap til eksport af rapportdata. Både diagram- og tabeldata eksporteres.Værdier, der vises som enten ~ eller - i rapporten (ikke tilgængelig/ikke et tal), vil være nul i de downloadede data.

Valider rettelser

Når du har rettet et bestemt problem på alle dine webadresser, kan du tjekke, om problemet er løst for alle webadresser. Klik på Start sporing for at starte en 28-dages overvågningssession, så du kan se, om problemet forekommer på dit website. Hvis problemet ikke findes på nogen webadresser på dit website i løbet af de 28 dage, betragtes problemet som løst. Tilstedeværelsen af dette problem på en hvilken som helst webadresse er nok til at markere problemet som uløst. Statussen for individuelle webadresser evalueres dog fortsat i alle 28 dage uanset problemstatus.

Start sporing betyder ikke, at Google påbegynder en ny indeksering eller aktivt foretager sig noget. Det betyder bare, at perioden på fire uger, hvor CrUX-data for dit website overvåges af Search Console, starter forfra.
 • Sådan ser du valideringsoplysninger for en igangværende anmodning om validering eller for en anmodning, der mislykkedes:
  • Klik på Se info i sektionen Valideringsstatus på infosiden for problemet.
 • Sådan kan du når som helst genstarte sporingsperioden for validering:
  • Åbn siden med valideringsoplysninger, og klik på Start en ny godkendelse.
 • Hvis valideringen mislykkedes:
  1. Prøv at løse problemerne igen.
  2. Genstart sporingsperioden ved at åbne siden med valideringsoplysninger og klikke på Start en ny godkendelse.

Valideringsstatus for problemer

Dette er status for hele valideringsanmodningen. Statussen vises for de enkelte problemer på oversigtssiden og på infosiden for problemet.

Følgende valideringsstatusser er mulige:

 • Ikke startet: Der er én eller flere webadresser med en forekomst af dette problem, der aldrig har været i en valideringsanmodning.
 • Startet: Du har påbegyndt et valideringsforsøg, og der er endnu ikke fundet nogen tilbageværende forekomster af problemet.
 • Det ser godt ud: Du har påbegyndt et valideringsforsøg og alle problemforekomster, der hidtil er tjekket, er blevet rettet.
 • Godkendt: Alle webadresser har status som Godkendt. Du skal have klikket på Valider rettelse for at opnå denne status. (Hvis forekomsterne forsvinder, uden at du anmoder om validering, skifter statussen til Ikke tilgængelig.)
 • Ikke tilgængelig: Google konstaterede, at problemet var løst på alle webadresser, selvom du aldrig har påbegyndt et valideringsforsøg.
 • Mislykkedes: En eller flere webadresser har statussen Mislykkedes efter et valideringsforsøg.

Valideringsstatus for webadresser

Dette er statussen for validering af hver enkelt webadresse på siden med valideringsstatus. Afventer/Godkendt/Mislykkedes vises i en aktiv valideringsperiode. Mislykkedes er den eneste status, der vises, når perioden er afsluttet (rettede elementer fjernes fra listen, når perioden er afsluttet).

 • Afventer: Google afventer nok data til at afgøre, om denne webadresse stadig er berørt eller ej.
 • Godkendt: Webadressen lader ikke længere til at være berørt af dette problem.
 • Mislykkedes: Webadressen er stadig berørt af det angivne problem. 

Statussen Godkendt og Mislykkedes kan kun opnås i løbet af en periode med valideringssporing. Hvis problemet opstår og derefter forsvinder for en webadresse, der ikke er inkluderet i en valideringsanmodning, forsvinder webadressen blot fra listen uden en status.

Eventuelle webadresser, der er fjernet fra internettet og ikke har nogen data fra de sidste 28 dage, vises ikke længere i valideringshistorikken eller i rapporten.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?