รายงานข้อมูลที่มีโครงสร้างที่แยกวิเคราะห์ไม่ได้

รายงานนี้แสดงรายการข้อมูลที่มีโครงสร้างที่พบในเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งแยกวิเคราะห์ไม่ได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่ร้ายแรง ระบบระบุประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้างที่ต้องการไม่ได้ (งาน กิจกรรม และอื่นๆ) เนื่องจากข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์

เปิดรายงาน

การใช้รายงานนี้

รายการทั้งหมดในรายงานนี้เป็นข้อผิดพลาดของข้อมูลที่มีโครงสร้าง โดยไม่มีคำเตือนหรือรายการที่ถูกต้อง

โดยจะจัดเรียงข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติตามความรุนแรงซึ่งพิจารณาจากหน้าเว็บที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและปัจจัยอื่นๆ

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของข้อผิดพลาดเดี่ยวๆ ซึ่งส่งผลต่อหน้าเว็บหลายหน้า คือเทมเพลตที่ใช้ในการสร้างมีข้อผิดพลาด

 1. คลิกแถวข้อผิดพลาดเพื่อดูหน้าเว็บที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียดข้อผิดพลาด และลิงก์เครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่อง ดูคำอธิบายที่สมบูรณ์ของประเภทข้อผิดพลาดได้ในตารางด้านล่าง
 2. ใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์เพื่อแก้ไขและทดสอบไวยากรณ์ของข้อมูลที่มีโครงสร้าง
 3. หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว ให้คลิกตรวจสอบการแก้ไขในหน้ารายละเอียดข้อผิดพลาด

โปรดทราบว่าหลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์แล้ว คำเตือนหรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่ซ่อนไว้อาจปรากฏขึ้น เนื่องจากระบบแยกวิเคราะห์รายการนั้นไม่ได้

การแชร์รายงาน

คุณแชร์รายละเอียดปัญหาในรายงานการครอบคลุมหรือรายงานการเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยคลิกปุ่มแชร์ ในหน้าดังกล่าว ลิงก์นี้จะให้สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะหน้ารายละเอียดปัญหาปัจจุบันรวมถึงหน้าประวัติการตรวจสอบปัญหานี้แก่ใครก็ตามที่มีลิงก์ แต่ไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงหน้าอื่นๆ แก่สมาชิกของคุณ รวมถึงไม่ได้ทำให้ผู้ใช้ที่ได้รับการแชร์มีสิทธิ์ดำเนินการใดๆ ในพร็อพเพอร์ตี้หรือบัญชีของคุณ คุณเพิกถอนลิงก์ได้ตลอดเวลาด้วยการปิดการแชร์สำหรับหน้านี้

การส่งออกข้อมูลรายงาน

รายงานหลายรายการมีปุ่มส่งออก เพื่อส่งออกข้อมูลรายงาน ระบบจะส่งออกทั้งข้อมูลแผนภูมิและตาราง

ประเภทของข้อผิดพลาด

รายงานนี้จะแสดงข้อผิดพลาดประเภทต่อไปนี้

เปิดเอกสารข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ทดสอบโค้ดของคุณด้วยการทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

ประเภทข้อผิดพลาด คำอธิบาย
เอกสาร JSON ไม่ถูกต้อง JSON มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ระดับบนสุด
ประเภทค่าไม่ถูกต้อง ค่าที่ระบุสำหรับพร็อพเพอร์ตี้มีประเภทที่ไม่ถูกต้อง เช่น คุณระบุสตริงแทนที่จะระบุตัวเลขหรืออาร์เรย์
ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์: ไม่มี ":" ไม่มีเครื่องหมาย ":"
ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์: ไม่มี "," หรือ "}" ไม่มี "," หรือวงเล็บปิด
ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์: ไม่มี "}" หรือชื่อสมาชิกออบเจ็กต์
 
ไม่มีวงเล็บปิดหรือชื่อสมาชิกออบเจ็กต์
ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์: ไม่มี "," หรือ "]" ในการประกาศอาร์เรย์ เกิดข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์ค่าอาเรย์: ไม่มี "," หรือ "]" ในการประกาศอาร์เรย์
แยกวิเคราะห์ความยาวโทเค็นไม่ได้ ไม่พบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของพร็อพเพอร์ตี้หรือค่าด้วยเหตุผลบางประการ
ตัวเลขไม่ถูกต้อง ค่าของพร็อพเพอร์ตี้ต้องเป็นตัวเลข แต่มีการใช้ค่าประเภทอื่น
ลำดับหลีกในสตริงว่างเปล่า

ค่าสตริงมีลำดับหลีกที่ว่างเปล่า เช่น

"description" : "Call me \ John"

แทนที่จะเป็น

"description" : "Call me \"John\"".

ลำดับหลีกในสตริงไม่ถูกต้อง

ใช้ลำดับหลีกที่ไม่ถูกต้องในค่าสตริง เช่น

"description" : "Some \q unknown sequence"

อักขระ Unicode ถูกตัด ไม่มีอักขระ 6 ตัวสุดท้ายในคู่ตัวแทนของ Unicode (Unicode Surrogate Pair)
อักขระ Unicode ไม่ถูกต้อง ไม่มีโทเค็น \u ที่จุดเริ่มครึ่งหลังของคู่ตัวแทนของ Unicode
ลำดับหลีก Unicode ไม่ถูกต้อง: ต้องมี 4 หลัก ลำดับหลีก Unicode มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์: ควรมี 4 หลัก
ลำดับหลีก Unicode ไม่ถูกต้อง: ต้องเป็นเลขฐานสิบหก ลำดับหลีก Unicode มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์: ต้องเป็นเลขฐานสิบหก แต่ไม่ได้ให้มา
พร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ซ้ำกันซ้ำกันอยู่ คุณระบุคำจำกัดความ 2 รายการสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ซ้ำในออบเจ็กต์ข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น มีค่า @context 2 ค่า
องค์ประกอบระดับบนสุดไม่ถูกต้อง รายการระดับบนสุดใน JSON-LD ไม่ถูกต้อง
การอ้างอิงถึงรายการที่ไม่มีอยู่ แอตทริบิวต์ itemref ชี้ไปยังตัวระบุที่ไม่มีอยู่จริง

 

หน้ารายละเอียดปัญหา

การเลือกแถวปัญหาในหน้าสรุปผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์จะเปิดหน้าที่มีรายละเอียดของปัญหาดังกล่าว ปัญหาหนึ่งๆ อาจส่งผลต่อรายการในหลายๆ หน้า หรือหลายๆ รายการในหน้าเดียวก็ได้

หน้ารายละเอียดของปัญหาจะมีข้อมูลต่อไปนี้

รัฐ
สถานะการตรวจสอบของปัญหานี้ 
ตรวจพบครั้งแรก
วันที่ตรวจพบปัญหานี้เป็นครั้งแรกในเว็บไซต์ หากปัญหาทั้งหมดของประเภทนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว อินสแตนซ์ใหม่ของปัญหานี้จะปรากฏขึ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่แก้ไขอินสแตนซ์รายการล่าสุด วันที่จะเป็นวันที่ตรวจพบครั้งแรก ไม่ใช่วันที่ปรากฏใหม่
ตัวอย่าง
รายการผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ อินสแตนซ์บางรายการของปัญหาในเว็บไซต์อาจจะไม่แสดงเพราะสาเหตุต่างๆ เช่น เป็นอินสแตนซ์ที่แสดงตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ครั้งล่าสุด หรือปัญหามีผลต่อรายการมากกว่า 1,000 รายการ
รวบรวมข้อมูลครั้งล่าสุด
เวลาล่าสุดที่มีการรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บที่มีปัญหานี้
เกี่ยวกับการตรวจสอบ

หลังจากแก้ไขอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาที่พบในเว็บไซต์แล้ว คุณจะขอให้ Google ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ถ้าไม่มีอินสแตนซ์ทั้งหมดที่ระบุแล้ว ระบบจะทำเครื่องหมายปัญหานั้นว่าได้รับการแก้ไขแล้วในตารางสถานะและจะเลื่อนปัญหานั้นลงไปอยู่ที่ท้ายตาราง Search Console จะติดตามสถานะการตรวจสอบปัญหาในภาพรวม ตลอดจนสถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์แต่ละรายการ หากไม่พบอินสแตนซ์ต่างๆ ของปัญหา จะถือว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว (สำหรับสถานะที่แท้จริงที่บันทึกไว้ โปรดดูสถานะการตรวจสอบปัญหาและสถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของปัญหา...

ระยะเวลาของปัญหาเริ่มจากครั้งแรกที่ตรวจพบว่ามีอินสแตนซ์ในเว็บไซต์จนถึง 90 วันหลังจากที่ระบบทำเครื่องหมายอินสแตนซ์สุดท้ายว่าไม่มีอยู่ในเว็บไซต์แล้ว หากผ่านไป 90 วันโดยไม่เกิดปัญหานั้นซ้ำอีก ระบบจะนำปัญหาออกจากประวัติรายงาน

วันที่ตรวจพบปัญหาครั้งแรก หมายถึง ครั้งแรกที่ตรวจพบปัญหาในช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหาและจะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น

 • หากอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาได้รับการแก้ไข แต่หลังจากนั้น 15 วันมีอินสแตนซ์ใหม่ของปัญหาเกิดขึ้น ระบบจะทำเครื่องหมายปัญหาดังกล่าวเป็นเปิดและวันที่ "ตรวจพบครั้งแรก" จะยังคงเป็นวันที่เดิม
 • หากเกิดปัญหาเดิมหลังจากที่แก้ไขอินสแตนซ์ล่าสุดไปแล้ว 91 วัน ระบบจะปิดปัญหาก่อนหน้านี้และบันทึกว่าเป็นปัญหาใหม่โดยระบุวันที่ตรวจพบครั้งแรกเป็น "วันนี้"

ขั้นตอนการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน

ต่อไปนี้คือภาพรวมของกระบวนการตรวจสอบหลังจากที่คุณคลิกตรวจสอบการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวันและคุณจะได้รับการแจ้งความคืบหน้าทางอีเมล

 1. เมื่อคุณคลิกตรวจสอบการแก้ไข Search Console จะตรวจสอบหน้าเว็บบางหน้าทันที
  • หากมีอินสแตนซ์ปัจจุบันปรากฏในหน้าเว็บเหล่านี้ การตรวจสอบจะสิ้นสุดและสถานะการตรวจสอบจะยังไม่เปลี่ยนแปลง
  • หากหน้าตัวอย่างไม่มีข้อผิดพลาดปัจจุบัน การตรวจสอบจะดำเนินต่อไปโดยมีสถานะเริ่มต้น หากตรวจพบปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ปัญหาเหล่านี้จะนับเป็นปัญหาประเภทอื่นๆ และการตรวจสอบจะดำเนินต่อไป
 2. Search Console จะดำเนินการกับ URL ที่ระบุไว้ในรายการซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และจัดคิวในการรวบรวมข้อมูลใหม่ให้เฉพาะ URL ที่มีอินสแตนซ์ที่รู้จักของปัญหานี้ ไม่ใช่ทั้งเว็บไซต์ Search Console จะติดตามบันทึก URL ทั้งหมดที่เลือกไว้ในประวัติการตรวจสอบซึ่งคุณดูได้จากหน้ารายละเอียดของปัญหา
 3. เมื่อเลือก URL:
  1. หากไม่พบปัญหา สถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์จะเปลี่ยนเป็นผ่าน หากนี่เป็นอินสแตนซ์แรกที่เลือกหลังจากการตรวจสอบเริ่มต้นขึ้น สถานะการตรวจสอบจะเปลี่ยนเป็นทำได้ดี
  2. หาก URL นั้นเข้าถึงไม่ได้แล้ว สถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์จะเปลี่ยนเป็นอื่นๆ (ซึ่งไม่ใช่สถานะข้อผิดพลาด)
  3. หากยังคงมีอินสแตนซ์ดังกล่าวอยู่ สถานะปัญหาจะเปลี่ยนเป็นล้มเหลว และการตรวจสอบจะสิ้นสุด หากนี่เป็นหน้าใหม่ที่ค้นพบจากการรวบรวมข้อมูลตามปกติ จะถือเป็นอีกอินสแตนซ์หนึ่งของปัญหาที่มีอยู่นี้
 4. เมื่อตรวจสอบ URL ทั้งหมดที่มีข้อผิดพลาดและคำเตือนแล้ว และพบว่าจำนวนปัญหาเป็น 0 สถานะของปัญหาจะเปลี่ยนเป็นผ่าน ข้อมูลสำคัญ: แม้จำนวนหน้าเว็บที่ได้รับผลกระทบลดลงเป็น 0 และสถานะปัญหาเปลี่ยนเป็นผ่าน แต่ป้ายกำกับความรุนแรงเดิมจะยังคงแสดงอยู่ (ข้อผิดพลาดหรือคำเตือน)

แม้ว่าคุณไม่เคยคลิก "เริ่มต้นการตรวจสอบ" แต่ Google สามารถตรวจหาอินสแตนซ์ที่แก้ไขแล้วของปัญหาได้ หาก Google ตรวจพบว่ามีการแก้ไขอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาในระหว่างการรวบรวมข้อมูลตามปกติ ระบบจะเปลี่ยนสถานะปัญหาในรายงานเป็น "N/A"

เมื่อใดที่ถือว่าปัญหาของ URL หรือรายการ "แก้ไขแล้ว"

ระบบจะทำเครื่องหมายปัญหาของ URL หรือรายการเป็นแก้ไขแล้วเมื่อตรงกับเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้

 • เมื่อมีการรวบรวมข้อมูล URL และไม่พบปัญหาในหน้าเว็บอีกต่อไป ซึ่งในกรณีข้อผิดพลาดของแท็ก AMP อาจหมายความว่าคุณแก้ไขแท็กแล้วหรือมีการนำแท็กออกแล้ว (หากไม่จำเป็นต้องใช้แท็กนั้น) โดยในระหว่างที่ระบบพยายามตรวจสอบ จะถือว่า "ผ่าน"
 • หาก Google เข้าถึงหน้าเว็บไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (มีการนำหน้าเว็บออก, ทำเครื่องหมาย noindex, ต้องตรวจสอบสิทธิ์ เป็นต้น) จะถือว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วสำหรับ URL นั้น ซึ่งในระหว่างการพยายามตรวจสอบจะถือว่าอยู่ในสถานะการตรวจสอบ "อื่นๆ"

การตรวจสอบอีกครั้ง

หากคลิกตรวจสอบอีกครั้งในกรณีที่การตรวจล้มเหลว การตรวจสอบจะเริ่มต้นอีกครั้งสำหรับอินสแตนซ์ที่ล้มเหลวทั้งหมด รวมทั้งอินสแตนซ์ใหม่ของปัญหานี้ที่พบระหว่างการรวบรวมข้อมูลตามปกติ

คุณควรรอให้รอบการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะขอการตรวจสอบรอบใหม่ แม้ว่าจะแก้ไขปัญหาบางอย่างในระหว่างรอบปัจจุบันแล้วก็ตาม

ระบบจะไม่ตรวจสอบอินสแตนซ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (ทำเครื่องหมายเป็นผ่าน) หรือที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป (ทำเครื่องหมายเป็นอื่นๆ) ซ้ำอีก และจะนำอินสแตนซ์นั้นออกจากประวัติเมื่อคุณคลิกตรวจสอบอีกครั้ง

ประวัติการตรวจสอบ

คุณดูความคืบหน้าของคำขอตรวจสอบได้โดยคลิกลิงก์รายละเอียดการตรวจสอบในหน้ารายละเอียดของปัญหา

สำหรับรายงาน AMP และรายงานสถานะดัชนี ระบบจะจัดกลุ่มรายการต่างๆ ในหน้าประวัติการตรวจสอบตาม URL ส่วนรายงานความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือรายงานผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ ระบบจะจัดกลุ่มรายการต่างๆ ตาม URL ร่วมกับรายการข้อมูลที่มีโครงสร้าง (ตามที่กำหนดโดยค่า "ชื่อ" ของรายการนั้นๆ) สถานะการตรวจสอบจะใช้กับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณกำลังตรวจสอบ คุณจะติดป้ายกำกับปัญหาหนึ่งว่า "ผ่าน" ในหน้าเว็บ แต่ติดป้ายกำกับปัญหาอื่นๆ ว่า "ล้มเหลว" "รอดำเนินการ" หรือ "อื่นๆ" ได้

สถานะการตรวจสอบปัญหา

สถานะการตรวจสอบที่ใช้กับปัญหาที่พบมีดังนี้

 • ไม่เริ่มทำงาน: มีหน้าเว็บอย่างน้อย 1 หน้าที่มีอินสแตนซ์ของปัญหา ซึ่งคุณไม่เคยเริ่มทำการตรวจสอบ ขั้นตอนถัดไป:
  1. คลิกที่ปัญหาเพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาด ตรวจสอบแต่ละหน้าเพื่อดูตัวอย่างข้อผิดพลาดในหน้าที่แสดงอยู่โดยใช้การทดสอบ AMP (ถ้าการทดสอบ AMP ไม่แสดงข้อผิดพลาดในหน้านั้น นั่นเป็นเพราะคุณแก้ไขข้อผิดพลาดในหน้าที่แสดงอยู่หลังจาก Google พบข้อผิดพลาดและสร้างรายงานปัญหานี้แล้ว)
  2. คลิก "ดูข้อมูลเพิ่มเติม" ในหน้ารายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดกฎที่ถูกละเมิด
  3. คลิกแถว URL ตัวอย่างในตารางเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนั้นๆ
  4. แก้ไขหน้าเว็บ แล้วคลิกตรวจสอบการแก้ไขเพื่อให้ Google รวบรวมข้อมูลของหน้านั้นอีกครั้ง Google จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการตรวจสอบ โปรดอดใจรอเพราะการตรวจสอบอาจใช้เวลาตั้งแต่ 2-3 วันไปจนถึงประมาณ 2 สัปดาห์ 
 • เริ่มทำงาน: คุณเริ่มการตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่พบอินสแตนซ์ของปัญหาที่เหลืออยู่ ขั้นตอนถัดไป: Google จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณขณะทำการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าต้องทำอะไรบ้าง หากจำเป็น
 • ทำได้ดี: คุณได้เริ่มทำการตรวจสอบและเราพบว่าอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาที่ตรวจสอบไปได้รับการแก้ไขแล้ว ขั้นตอนถัดไป: ไม่ต้องทำอะไร แต่ Google จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณขณะทำการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าต้องทำอะไรบ้าง
 • ผ่าน: อินสแตนซ์ของปัญหาทั้งหมดที่ทราบหายไปแล้ว (หรือไม่มี URL ที่ได้รับผลกระทบแล้ว) คุณต้องคลิก "ตรวจสอบการแก้ไข" ถึงจะได้สถานะนี้ (ถ้าอินสแตนซ์หายไปโดยที่คุณไม่ได้ขอการตรวจสอบ สถานะจะเปลี่ยนเป็น N/A) ขั้นตอนถัดไป: ไม่ต้องทำอะไร
 • ไม่มี: Google พบว่าปัญหาใน URL ทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้ว แม้ว่าคุณไม่ได้เริ่มการตรวจสอบก็ตาม ขั้นตอนถัดไป: ไม่ต้องทำอะไร
 • ล้มเหลว: เกณฑ์บางอย่างของหน้าเว็บยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากที่คลิก "ตรวจสอบ" แล้ว ขั้นตอนถัดไป: แก้ไขปัญหาและตรวจสอบอีกครั้ง

สถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์

หลังจากที่ส่งคำขอการตรวจสอบแล้ว ระบบจะระบุสถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาแต่ละรายการ ดังนี้

 • การตรวจสอบที่รอดำเนินการ: อยู่ในคิวเพื่อรับการตรวจสอบ Google ตรวจสอบครั้งล่าสุดพบว่ามีอินสแตนซ์ของปัญหาอยู่
 • ผ่าน: [ไม่มีในรายงานทั้งหมด] Google ตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาและพบว่าอินสแตนซ์ดังกล่าวไม่มีอยู่แล้ว สถานะนี้จะได้มาต่อเมื่อคุณคลิกตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาเท่านั้น
 • ล้มเหลว: Google ตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาและพบว่ายังคงปรากฏอยู่ สถานะนี้จะได้มาต่อเมื่อคุณคลิกตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาเท่านั้น
 • อื่นๆ : [ไม่มีในรายงานทั้งหมด] Google เข้าถึง URL ที่เป็นโฮสต์ของอินสแตนซ์ไม่ได้ หรือ (สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง) ไม่พบรายการบนหน้าเว็บอีกแล้ว หากเป็นเช่นนี้จะถือว่าผ่าน

โปรดทราบว่า URL เดียวกันอาจมีสถานะที่ต่างกันสำหรับปัญหาต่างๆ เช่น ถ้าหน้าหนึ่งมีทั้งปัญหา X และปัญหา Y ปัญหา X อาจมีสถานะการตรวจสอบเป็นผ่าน ส่วนปัญหา Y ในหน้าเดียวกันอาจมีสถานะการตรวจสอบเป็นรอดำเนินการ

 

ปัญหาที่ทราบ

ต่อไปนี้เป็นปัญหาที่ทราบใน Search Console ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องรายงานให้เราทราบ แต่เราอยากทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับฟีเจอร์หรือปัญหาอื่นที่คุณพบ โปรดใช้กลไกการแสดงความคิดเห็นที่มีอยู่ในแถบนำทาง

 • บางปัญหามีชื่อที่ยาวและเข้าใจยาก
 • หากเว็บไซต์มีปัญหาจำนวนมาก (ไม่ว่าจะมีอินสแตนซ์ที่ใช้งานอยู่หรือไม่) รายงานจะแสดงเฉพาะปัญหา 200 รายการแรกตามความสำคัญ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร