Raport o uporządkowanych danych niepodlegających analizie

Raport zawiera listę znalezionych w Twojej witrynie uporządkowanych danych, które nie mogły zostać przeanalizowane z powodu poważnego błędu składni. W wyniku błędu analizy składni nie udało się określić zamierzonego typu uporządkowanych danych (Oferta pracy, Zdarzenie itd.).

OTWÓRZ RAPORT

Korzystanie z raportu

Wszystkie elementy w tym raporcie to błędy uporządkowanych danych. Nie ma w nim ostrzeżeń ani prawidłowych elementów.

Błędy są automatycznie sortowane według wagi problemu ustalonej na podstawie stron z największymi problemami oraz innych czynników.

Najczęstszą przyczyną pojedynczego błędu występującego na wielu stronach jest błąd szablonu.

 1. Kliknij wiersz błędu, aby wyświetlić strony z problemami, szczegółowe informacje o błędzie i linki do narzędzi debugowania. Pełne opisy typów błędów znajdziesz w poniższej tabeli.
 2. Użyj testu wyników z elementami rozszerzonymi, aby poprawić i przetestować składnię uporządkowanych danych. Jeśli udaje Ci się wykryć przyczyny problemu, zacznij od pustego obiektu, a następnie dodawaj treści z uszkodzonego fragmentu kodu, aż znajdziesz błąd. Aby dowiedzieć się, jak naprawić błędy dotyczące konkretnych wyników w określonych typach danych, zajrzyj do dokumentacji uporządkowanych danych.
 3. Po usunięciu problemu kliknij Sprawdź poprawkę na stronie ze szczegółowymi informacjami o błędzie.

Pamiętaj, że po naprawieniu błędu analizy składni mogą pojawić się dodatkowe ostrzeżenia lub błędy, które były do tej pory ukryte, ponieważ nie można było w ogóle przeanalizować elementu.

Udostępnianie raportu

Możesz udostępnić szczegóły problemu z raportów dotyczących zasięgu lub ulepszeń, klikając przycisk Udostępnij na stronie. Osoba, której udostępnisz link, będzie mieć dostęp tylko do bieżącej strony szczegółów problemu i wszystkich stron historii sprawdzania poprawności dotyczących tego problemu. Link nie zapewnia dostępu do innych stron witryny ani nie umożliwia tej osobie wykonywania żadnych czynności w Twojej usłudze lub na Twoim koncie. Link możesz w dowolnym momencie unieważnić, wyłączając udostępnianie tej strony.

Eksportowanie danych raportu

Wiele raportów ma przycisk eksportowania zawartych w nim danych . Eksportowane są dane z wykresu i tabeli.Wartości pokazane w raporcie jako ~ lub – (niedostępna / nie jest liczbą) będą po pobraniu równe 0.

Typy błędów

Raport ujawnił te typy błędów:

Typ błędu Opis
Nieprawidłowy dokument JSON W dokumencie JSON występuje błąd składni najwyższego poziomu.
Nieprawidłowy typ wartości Podana wartość pola jest niewłaściwego typu. Na przykład zamiast liczby lub tablicy podano ciąg znaków. Informacje o wymaganym typie wartości dla tego pola znajdziesz w dokumentacji uporządkowanych danych.
Błąd analizy składni: brak znaku „:” Brak znaku „:” między polem a wartością.
Błąd analizy składni: brak znaku „,” lub „}” Brak przecinka lub zamykającego nawiasu klamrowego.
Błąd analizy składni: brak znaku "}" lub nazwy elementu obiektu
 
Brak nawiasu zamykającego lub nazwy elementu obiektu.
Błąd analizy składni: brak znaku „,” lub „]” w deklaracji tablicy Podczas analizowania wartości tablicy wystąpił błąd: w deklaracji tablicy brakuje przecinka lub zamykającego nawiasu.
Nie można przeanalizować długości tokena Z jakiegoś powodu nie można znaleźć początku ani końca właściwości lub wartości.
Nieprawidłowa liczba Zamiast liczby podano inny typ wartości właściwości.
Pusta sekwencja zmiany znaczenia w ciągu znaków

Wartość ciągu zawiera pusty znak sekwencji zmiany znaczenia, np.:

"description" : "Call me \ John"

zamiast

"description" : "Call me \"John\"".

Nieprawidłowa sekwencja zmiany znaczenia w ciągu znaków

W wartości ciągu użyto nieprawidłowej sekwencji zmiany znaczenia, np.:

"description" : "Some \q unknown sequence"

Niepełny znak Unicode Brakuje 6 ostatnich znaków w parze zastępczej zestawu Unicode.
Nieprawidłowy znak Unicode Brakuje tokena \u na początku drugiej połowy pary zastępczej zestawu Unicode.
Nieprawidłowa sekwencja zmiany znaczenia w zestawie Unicode: wymagane cztery cyfry W sekwencji zmiany znaczenia w zestawie Unicode wystąpił błąd składni: sekwencja powinna zawierać 4 cyfry.
Nieprawidłowa sekwencja zmiany znaczenia w zestawie Unicode: wymagana cyfra szesnastkowa W sekwencji zmiany znaczenia w zestawie Unicode wystąpił błąd składni: brakuje wymaganej cyfry szesnastkowej.
Zduplikowana unikalna właściwość W obiekcie uporządkowanych danych podano 2 definicje unikalnej właściwości. Na przykład dwie wartości @context.
Nieprawidłowy element najwyższego poziomu Element najwyższego poziomu w dokumencie JSON-LD jest nieprawidłowy.
Odniesienie do nieistniejącego elementu Atrybut itemref wskazuje nieistniejący identyfikator.

 

Strona z informacjami o błędach

Jeśli wybierzesz wiersz problemu na stronie podsumowania wyników z elementami rozszerzonymi, otworzy się strona ze szczegółowymi informacjami o danym problemie. Błąd może wpływać na elementy na różnych stronach lub na wiele elementów na jednej stronie.

Strona ze szczegółowymi informacjami o błędzie zawiera te informacje:

Stan
Stan weryfikacji błędu.
Data pierwszego wykrycia
Dzień, w którym dany błąd został po raz pierwszy wykryty w witrynie. Jeśli w ciągu 90 dni od rozwiązania wszystkich wystąpień danego błędu pojawi się nowe, data będzie wskazywała dzień pierwotnego wykrycia pierwszego błędu, a nie dzień wykrycia nowego wystąpienia.
Przykłady
Lista wyników z elementami rozszerzonymi, których dotyczy ten błąd. Niektóre wystąpienia danego błędu w witrynie mogą nie zostać uwzględnione na liście z różnych powodów, na przykład dlatego, że błędy pojawiły się już po ostatnim indeksowaniu witryny albo dotyczą ponad 1000 elementów.
Ostatnie indeksowanie
Moment ostatniego indeksowania strony zawierającej dany błąd.
Przesyłanie poprawek do weryfikacji

Po naprawieniu wszystkich wystąpień określonego problemu w witrynie możesz poprosić Google o potwierdzenie poprawek. Jeśli wszystkie znane wystąpienia znikną, liczba problemów w tabeli problemów będzie wynosić 0, a problem znajdzie się na jej dole.

Cele weryfikacji

Oto zalety poinformowania Google o usunięciu wszystkich problemów o określonym stanie lub kategorii:

 • Otrzymasz e-maila, gdy potwierdzimy rozwiązanie problemu we wszystkich adresach URL lub odwrotnie – jeśli znajdziemy pozostałe wystąpienia tego problemu.
 • Możesz śledzić postępy Google w potwierdzaniu poprawek, przeglądać log wszystkich stron znajdujących się w kolejce do sprawdzenia oraz sprawdzać stan poprawek każdego adresu URL.

Naprawianie i weryfikowanie konkretnego problemu w witrynie nie zawsze ma sens: na przykład adresy URL zablokowane przez plik robots.txt są prawdopodobnie blokowane celowo. Decydując o tym, czy rozwiązać dany problem, należy kierować się zdrowym rozsądkiem.

Możesz też rozwiązywać problemy bez weryfikacji poprawek. Google aktualizuje liczbę wystąpień za każdym razem, gdy indeksuje stronę ze znanymi problemami, niezależnie od tego, czy wyraźnie poprosisz o weryfikację.

Wskazówka: zweryfikuj poprawki z wykorzystaniem mapy witryny
Aby przyspieszyć prośbę o weryfikację poprawek, utwórz i prześlij mapę witryny zawierającą tylko najważniejsze strony. Następnie, zanim poprosisz o weryfikację, przefiltruj raport według tej mapy. Prośba o weryfikację podzbioru adresów URL, których dotyczy problem, może zostać zrealizowana szybciej niż prośba obejmująca wszystkie problematyczne adresy URL w Twojej witrynie.

Rozpoczęcie weryfikacji

Aby poinformować Search Console o rozwiązaniu problemu:

 1. Napraw wszystkie wystąpienia problemu w witrynie. Jeśli nie udało Ci się rozwiązać problemu, weryfikacja zostanie zatrzymana, gdy Google znajdzie co najmniej 1 pozostałe jego wystąpienie.
 2. Otwórz stronę z informacjami o rozwiązanym problemie. Kliknij problem na liście problemów w raporcie.
  • ⚠️ Jeśli raport jest filtrowany według konkretnej mapy witryny, weryfikacja obejmuje tylko elementy w tej mapie w momencie przesłania prośby o weryfikację. Być może nie o to Ci chodzi, dlatego pamiętaj o tym.
 3. Kliknij Sprawdź poprawkę. Nie klikaj ponownie tego przycisku, dopóki weryfikacja nie zakończy się powodzeniem lub niepowodzeniem. Dowiedz się więcej o tym, jak Google sprawdza Twoje poprawki.
 4. Możesz śledzić postęp weryfikacji. Weryfikacja zajmuje zazwyczaj do 2 tygodni, ale w niektórych przypadkach może potrwać znacznie dłużej, dlatego zachowaj cierpliwość. Otrzymasz powiadomienie o powodzeniu lub niepowodzeniu weryfikacji.
 5. Jeśli weryfikacja zakończy się niepowodzeniem, możesz sprawdzić, który adres URL się do tego przyczynił. W tym celu na stronie z informacjami o problemie kliknij Sprawdź szczegóły. Rozwiąż problemy na wybranej stronie, potwierdź poprawkę w przypadku wszystkich adresów URL o stanie Oczekujeponownie uruchom weryfikację.

Kiedy problem związany z adresem URL lub elementem jest uznawany za rozwiązany?

W przypadku adresu URL lub innego elementu problem jest oznaczany jako rozwiązany, gdy spełniony jest dowolny z tych warunków:

 • Adres URL został zindeksowany i na stronie nie wykryto już problemu. W przypadku błędu tagu AMP może to oznaczać, że tag został albo naprawiony, albo usunięty (jeśli nie jest wymagany). Próba weryfikacji daje wówczas wynik Powodzenie.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu strona będzie niedostępna dla Google (np. została usunięta lub oznaczona jako noindex, wymaga uwierzytelnienia itd.), problem dotyczący tego adresu URL zostanie uznany za rozwiązany. Przy próbie weryfikacji przypisany zostanie stan Inne.

Czas trwania problemu

Czas trwania problemu to okres od pierwszego dnia, gdy wykryto jakiekolwiek wystąpienie tego problemu w Twojej witrynie, aż do 90 dni po zniknięciu z witryny ostatniego wystąpienia. Gdy minie 90 dni bez żadnych powtórzeń, problem jest usuwany z tabeli problemów.

Data pierwszego wykrycia problemu to moment, w którym problem został wykryty po raz pierwszy. Ta data jest niezmienna. Dlatego:

 • Jeśli wszystkie wystąpienia problemu zostaną naprawione, ale 15 dni później pojawi się nowe wystąpienie, problem zostanie oznaczony jako otwarty, ale datą pierwszego wykrycia pozostanie data pierwotna.
 • Jeśli ten sam problem wystąpi 91 dni po naprawieniu ostatniego wystąpienia, poprzedni problem będzie już zamknięty, więc obecne wystąpienie zostanie zarejestrowane jako nowy problem z nową datą pierwszego wykrycia.
Proces weryfikacji

Oto jak przebiega proces weryfikacji, który następuje po kliknięciu opcji Sprawdź poprawkę obok danego problemu. Proces ten może potrwać kilka dni lub dłużej. W tym czasie będziesz otrzymywać e-maile z powiadomieniami o postępach.

 1. Gdy klikniesz Sprawdź poprawkę, Search Console od razu sprawdza kilka stron.
  • Jeśli na dowolnej z tych stron znajdzie bieżące wystąpienie, weryfikacja kończy się, a jej stan się nie zmienia.
  • Jeśli na przykładowych stronach nie ma danego błędu, weryfikacja przechodzi w stan Rozpoczęto. Jeśli weryfikacja wykaże inne, niepowiązane problemy, są one zaliczane do problemów odpowiedniego typu i proces weryfikacji jest kontynuowany.
 2. Search Console sprawdza listę znanych adresów URL, których dotyczy dany problem. W kolejce do ponownego zindeksowania ustawiane są tylko adresy URL ze znanymi wystąpieniami problemu, a nie cała witryna. Search Console prowadzi rejestr wszystkich sprawdzonych adresów URL w historii weryfikacji, do której można przejść ze strony z informacjami o problemie.
 3. Podczas sprawdzania adresu URL:
  1. Jeśli problem nie zostanie znaleziony, stan weryfikacji wystąpienia zmieni się na Brak naruszeń. Jeśli jest to pierwsze wystąpienie sprawdzone po rozpoczęciu weryfikacji, stan weryfikacji problemu zmienia się na Wszystko w porządku.
  2. Jeśli adres URL jest już niedostępny, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Inne (nie jest to stan błędu).
  3. Jeśli wystąpienie nadal jest obecne, stan problemu zmienia się na Niepowodzenie i weryfikacja się kończy. Jeśli jest to nowa strona wykryta podczas standardowego indeksowania, stwierdza się kolejne wystąpienie dotychczasowego problemu.
 4. Gdy po sprawdzeniu adresów URL w kolejce okaże się, że problem został rozwiązany, stan problemu zmieni się na Powodzenie. Nawet jeśli wszystkie wystąpienia zostaną naprawione, pierwotna etykieta wagi problemu będzie nadal widoczna (Błąd lub Ostrzeżenie). Zmieni się jedynie liczba elementów, których dotyczy problem (0).

Nawet jeśli nie klikniesz przycisku rozpoczęcia weryfikacji, Google może wykryć naprawione wystąpienia problemu. Jeśli podczas standardowego indeksowania Google wykryje, że wszystkie wystąpienia problemu zostały naprawione, liczba problemów w raporcie zmieni się na 0.

Ponowna weryfikacja

⚠️ Nawet jeśli w czasie trwania danego cyklu weryfikacji rozwiążesz jakiś problem, poczekaj na zakończenie cyklu, zanim poprosisz o rozpoczęcie kolejnego.

Aby ponownie uruchomić weryfikację, która zakończyła się niepowodzeniem:

 1. Przejdź do dziennika weryfikacji zakończonej niepowodzeniem: otwórz stronę z informacjami o problemie, który nie przeszedł weryfikacji, i kliknij Sprawdź szczegóły.
 2. Kliknij Rozpocznij nową weryfikację.
 3. Weryfikacja zostanie ponownie uruchomiona w przypadku wszystkich adresów URL oznaczonych jako Oczekuje lub Niepowodzenie, a także w przypadku wszystkich nowych wystąpień tego problemu wykrytych podczas standardowego indeksowania od ostatniej próby weryfikacji. Adresy URL oznaczone jako PowodzenieInne nie są sprawdzane ponownie.
 4. Weryfikacja zajmuje zazwyczaj do 2 tygodni, ale w niektórych przypadkach może potrwać znacznie dłużej, dlatego zachowaj cierpliwość.

Sprawdzanie postępu weryfikacji

Aby sprawdzić postęp bieżącej prośby o weryfikację lub historię ostatniej prośby, jeśli weryfikacja nie jest w toku:

 1. Otwórz stronę z informacjami o problemie. Na głównej stronie raportu kliknij wiersz problemu, aby otworzyć stronę z informacjami.
  • Stan prośby o weryfikację jest wyświetlany zarówno na stronie z informacjami o problemie, jak i w tabeli ze szczegółami, w wierszu Weryfikacja.
 2. Kliknij Sprawdź szczegóły, aby otworzyć stronę z informacjami o weryfikacji, której dotyczy dana prośba.
  • Stan wystąpienia w przypadku każdego adresu URL uwzględnionego w prośbie jest podany w tabeli.
  • Stan wystąpienia odnosi się do konkretnego sprawdzanego problemu. Jeden problem może mieć na stronie etykietę Powodzenie, a inne mogą być oznaczone etykietą Niepowodzenie, Oczekuje lub Inne.
  • W raporcie o stanie stron AMP i raporcie Indeksowanie stron wpisy na stronie historii weryfikacji są pogrupowane według adresu URL.
  • Elementy w raportach dotyczących obsługi na urządzeniach mobilnych i stanu wyników z elementami rozszerzonymi są pogrupowane według kombinacji adres URL + element uporządkowanych danych (zgodnie z wartością nazwy elementu).
Stan prośby o weryfikację

Do problemu mogą zostać przypisane te stany weryfikacji:

 • Nie rozpoczęto: co najmniej jedno wystąpienie danego problemu nigdy nie było uwzględnione w prośbie o weryfikację.
  Dalsze kroki:
  1. Kliknij problem, aby zapoznać się ze szczegółami błędu. Sprawdź poszczególne strony, aby zobaczyć przykłady błędu na aktywnej stronie.
  2. Aby dowiedzieć się więcej o problemie, na stronie szczegółów kliknij Więcej informacji.
  3. Kliknij wiersz przykładowego adresu URL w tabeli, aby zobaczyć szczegóły konkretnego błędu.
  4. Napraw błędy na stronach, a następnie kliknij Sprawdź poprawkę, aby rozpocząć weryfikację. Weryfikacja zajmuje zazwyczaj do 2 tygodni, ale w niektórych przypadkach może potrwać znacznie dłużej, dlatego zachowaj cierpliwość.
 • Rozpoczęto: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory nie znaleziono pozostałych wystąpień problemu.
  Dalsze kroki: w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Wszystko w porządku: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory wszystkie sprawdzone wystąpienia problemu zostały naprawione.
  Dalsze kroki: nie musisz nic robić. W miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Powodzenie: wszystkie znane wystąpienia problemu zostały zlikwidowane (lub adres URL, którego dotyczył problem, jest już niedostępny). Przejście do tego stanu wymaga wcześniejszego kliknięcia opcji Sprawdź poprawkę (jeśli wystąpienia znikną bez zgłaszania prośby o weryfikację, stan zmieni się na Nie dotyczy).
  Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Nie dotyczy: Google uznaje problem za rozwiązany dla wszystkich adresów URL, nawet jeśli nigdy nie rozpoczęto próby weryfikacji.
  Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Niepowodzenie: po kliknięciu Zweryfikuj na określonej liczbie stron nadal występuje problem.
  Dalsze kroki: rozwiąż problem i ponownie uruchom weryfikację.
Stan weryfikacji wystąpienia

Po przesłaniu prośby o weryfikację każdemu wystąpieniu problemu jest przypisywany jeden z poniższych stanów weryfikacji:

 • Oczekuje: w kolejce do zweryfikowania. Podczas ostatniej kontroli Google wystąpienie problemu nadal istniało.
 • Powodzenie: [niedostępne w niektórych raportach] kontrola Google wykazała, że to wystąpienie problemu już nie istnieje. Do tego stanu można przejść wyłącznie przez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Niepowodzenie: kontrola Google wykazała, że dane wystąpienie problemu nie zniknęło. Do tego stanu można przejść wyłącznie przez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Inne: [niedostępne w niektórych raportach] Google nie ma dostępu do adresu URL powiązanego z danym wystąpieniem albo (w przypadku uporządkowanych danych) nie może już znaleźć elementu na stronie. Jest to równoznaczne ze stanem Powodzenie.

Pamiętaj, że ten sam URL może mieć różne stany dla różnych problemów. Na przykład, jeśli strona zawiera zarówno problem X, jak i Y, problem X może mieć stan weryfikacji Powodzenie, a problem Y na tej samej stronie – stan Oczekuje.

 

Znane problemy

Oto znane problemy w Search Console. Nie musisz ich nam zgłaszać, ale chętnie poznamy Twoją opinię o wszystkich pozostałych funkcjach lub zauważonych problemach. Aby ją przesłać, użyj funkcji dodawania opinii na pasku nawigacyjnym.

 • Niektóre problemy mają długie nazwy, które niełatwo zrozumieć.
 • Jeśli w witrynie występuje bardzo dużo błędów (niezależnie od tego, czy są one aktywne), raport pokazuje tylko pierwsze 200 z nich. Są one ułożone według ważności.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne