Het rapport 'Gestructureerde gegevens' kan niet worden geparseerd

Dit rapport toont gestructureerde gegevens die op je site zijn gevonden en die niet konden worden geparseerd vanwege een ernstige syntaxisfout. Het beoogde type gestructureerde gegevens (vacature, evenement, enzovoort) kan niet worden bepaald vanwege de parseerfout.

RAPPORT OPENEN

Het rapport gebruiken

Alle items in dit rapport zijn fouten voor gestructureerde gegevens. Er zijn geen waarschuwingen of geldige items.

Fouten worden automatisch gesorteerd op hoe ernstig ze zijn, zoals bepaald door het aantal getroffen pagina's en andere factoren.

De meest voorkomende oorzaak van losse fouten die van toepassing zijn op meerder pagina's, is een onderliggende templatefout.

 1. Klik op een foutrij om de betreffende pagina's, foutgegevens en links voor foutopsporingstools te bekijken. Zie de volledige beschrijvingen van de fouttypen in de onderstaande tabel.
 2. Gebruik de test voor uitgebreide resultaten om de syntaxis van je gestructureerde gegevens te verbeteren en te testen.
 3. Nadat je een probleem hebt opgelost, klik je op de pagina met foutgegevens op Oplossing valideren.

Nadat je een parseerfout hebt opgelost, kunnen er extra waarschuwingen of fouten worden geactiveerd die verborgen waren omdat het item niet kon worden geparseerd.

Het rapport delen

Je kunt probleemgegevens delen in de dekkings- of optimalisatierapporten delen door op de knop Delen op de pagina te klikken. Via deze link krijgt iedereen die de link heeft, alleen toegang tot de huidige pagina met probleemgegevens en eventuele validatiegeschiedenispagina's voor dit probleem. De link geeft geen toegang tot andere pagina's voor je bron en geeft de gebruiker waarmee de link is gedeeld, niet de mogelijkheid om acties voor je property of account uit te voeren. Je kunt de link op elk gewenst moment intrekken door delen uit te schakelen voor deze pagina.

Rapportgegevens exporteren

Veel rapporten bevatten een exportknop om de rapportgegevens te exporteren. Zowel diagram- als tabelgegevens worden geëxporteerd.Waarden die worden weergegeven als ~ of - in het rapport (niet beschikbaar/geen cijfer), zijn nullen in de gedownloade gegevens.

Fouttypen

In dit rapport worden de volgende fouttypen weergegeven.

Documentatie over gestructureerde gegevens openen

Je code testen met de test voor uitgebreide resultaten

Type fout Beschrijving
Ongeldig json-document Het json-document bevat een syntaxisfout op het hoogste niveau.
Onjuist waardetype De opgegeven waarde voor een property was van het verkeerde type. Je hebt bijvoorbeeld een tekenreeks opgegeven terwijl een nummer of matrix werd verwacht.
Parseerfout: ':' ontbreekt Er ontbreekt een ':'.
Parseerfout: ',' of '}' ontbreekt Er ontbreekt een ',' of een afsluitend haakje.
Parseerfout: '}' of naam van objectlid ontbreekt
 
Er ontbreekt een afsluitend haakje of de naam van een objectlid.
Parseerfout: ',' of ']' ontbreekt in array-declaratie Fout bij het parseren van een matrixwaarde (arraywaarde): er ontbreekt een ',' of een ']' in de matrixdeclaratie.
Kan tokenlengte niet parseren Het begin en het einde van een property of waarde kunnen niet worden gevonden.
Ongeldig getal Er wordt een getal verwacht als propertywaarde, maar er is een ander type waarde gebruikt.
Lege escape-reeks in tekenreeks

Een tekenreekswaarde bevat een leeg escape-reeksteken, bijvoorbeeld:

"description" : "Call me \ John"

in plaats van

"description" : "Call me \"John\"".

Onjuiste escape-reeks in tekenreeks

Een ongeldige escape-reeks die wordt gebruikt in een tekenreekswaarde. Voorbeeld:

"description" : "Some \q unknown sequence"

Ingekort Unicode-teken De laatste zes tekens in een Unicode-surrogaatpaar ontbreken.
Ongeldig Unicode-teken Er ontbreekt een \u-token aan het begin van de tweede helft van een Unicode surrogaat-paar.
Onjuiste Unicode-escape-reeks: vier cijfers verwacht Een Unicode-escape-reeks bevat een syntaxisfout: deze moet uit vier cijfers bestaan.
Onjuiste Unicode-escape-reeks: hexadecimaal cijfer verwacht Een Unicode-escape-reeks bevat een syntaxisfout: er werd een hexadecimaal getal verwacht, maar niet opgegeven.
Dubbele unieke property Je hebt twee definities opgegeven voor een unieke eigenschap in uw gestructureerde gegevensobject. Bijvoorbeeld twee @context-waarden.
Ongeldig hoofdelement Een item op het hoogste niveau in je JSON-LD is ongeldig.
Verwijzing naar niet-bestaand item Een itemref-kenmerk verwijst naar een niet-bestaande ID.

 

Pagina met probleemgegevens

Als je een probleemrij op een overzichtspagina voor uitgebreide resultaten selecteert, wordt een pagina geopend met details voor dat probleem. Een probleem kan van invloed zijn op items op verschillende pagina's of meerdere items op één pagina.

De pagina met probleemgegevens bevat de volgende informatie:

Status
Validatiestatus van dit probleem. 
Eerst gedetecteerd
De datum waarop dit probleem voor het eerst op je site is gedetecteerd. Als alle problemen van dit type zijn opgelost en er vervolgens een nieuwe instantie van dit probleem optreedt binnen negentig dagen sinds de laatste instantie is opgelost, is de datum de oorspronkelijke datum waarop het probleem voor het eerst is gedetecteerd, niet de datum van de nieuwe instantie.
Voorbeelden
Een lijst met uitgebreide resultaten waarop dit probleem van invloed is. Het is om verschillende redenen mogelijk dat niet alle instanties van dit probleem op je site worden weergegeven. Mogelijke redenen zijn dat de instanties zijn opgetreden na de laatste crawl van je site of dat de problemen van invloed zijn op meer dan duizend items.
Laatst gecrawld
De laatste keer dat de pagina met dit probleem is gecrawld.
Je oplossingen valideren

Nadat je alle instanties van een specifiek probleem op je site hebt verholpen, kun je Google vragen je oplossingen te bevestigen. Als alle bekende instanties zijn opgelost, wordt de telling voor het aantal problemen in de tabel met problemen op 0 gezet en wordt het probleem onderaan de tabel geplaatst.

Waarom valideren?

Als je Google laat weten dat je alle problemen met een bepaalde probleemstatus of in een bepaalde categorie hebt opgelost, heeft dit de volgende voordelen:

 • Je krijgt een e-mail als Google je oplossing heeft bevestigd voor alle URL's of als Google resterende instanties van dat probleem heeft gevonden.
 • Je kunt de voortgang van Google bij de bevestiging van je oplossingen volgen en een logboek bekijken met alle pagina's die in de wachtrij voor controle staan plus de oplossingsstatus van elke URL.

Het is misschien niet altijd zinvol om een specifiek probleem op je website op te lossen en te valideren. URL's die bijvoorbeeld door robots.txt worden geblokkeerd, worden waarschijnlijk opzettelijk geblokkeerd. Maak zelf een inschatting als je besluit of je een bepaald probleem wilt aanpakken.

Je kunt ook problemen oplossen zonder de oplossingen te valideren. Google updatet de telling van het aantal instanties als een pagina met bekende problemen wordt gecrawld, ongeacht of je expliciet om validatie van de oplossing vraagt.

Validatie starten

Zo laat je Search Console weten dat je een probleem hebt opgelost:

 1. Verhelp alle instanties van het probleem op je site. Als je een oplossing hebt gemist, stopt de validatie als Google 1 resterende instantie van dat probleem vindt.
 2. Open de detailpagina van het probleem dat je hebt opgelost. Klik in de lijst met problemen van je rapport op de tabelrij met het probleem.
 3. Klik op Oplossing valideren. Klik niet opnieuw op Oplossing valideren totdat de validatie is geslaagd of mislukt. Bekijk meer informatie over hoe Google je oplossingen checkt.
 4. Je kunt de validatievoortgang bijhouden. Validatie duurt meestal ongeveer 2 weken, maar kan in sommige gevallen veel langer duren. Wacht dus geduldig af. Je krijgt een melding als de validatie is geslaagd of mislukt.
 5. Als de validatie mislukt, kun je zien welke URL ervoor heeft gezorgd dat de validatie is mislukt. Klik hiervoor op Details bekijken op de detailpagina van het probleem. Los het probleem op deze pagina op, bevestig je oplossing voor alle URL's met de status In behandeling en start de validatie opnieuw.

Wanneer wordt een probleem met een URL of item beschouwd als opgelost?

Een probleem met een URL of item wordt gemarkeerd als Gecorrigeerd wanneer aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Wanneer de URL wordt gecrawld, wordt het probleem niet meer op de pagina aangetroffen. In geval van een AMP-tagfout kan dit betekenen dat de tag is aangepast of dat de tag is verwijderd (als de tag niet is vereist). Tijdens een validatiepoging krijgt de tag het label Geslaagd.
 • Als de pagina om welke reden dan ook niet beschikbaar is voor Google (de pagina is verwijderd, de pagina heeft een noindex-instructie, de pagina vereist verificatie, enzovoort), wordt het probleem voor die URL als opgelost beschouwd. Tijdens een validatiepoging wordt de pagina in de categorie met de validatiestatus Overig geplaatst.

De levensduur van een probleem

De levensduur van een probleem begint zodra de eerste instantie van het probleem is gevonden op je site. De levensduur eindigt 90 dagen nadat de laatste instantie op je site is gemarkeerd als opgelost. Als het probleem de daaropvolgende 90 dagen niet terugkeert, wordt het probleem uit de tabel met problemen verwijderd.

De datum voor de eerste detectie van een probleem is het moment waarop het probleem voor het eerst tijdens de levensduur van het probleem wordt gevonden. Deze datum kan niet worden gewijzigd. Dit houdt het volgende in:

 • Als alle instanties van een probleem zijn opgelost, maar het probleem zich 15 dagen later opnieuw voordoet, wordt het probleem gemarkeerd als openstaand en blijft de datum waarop het probleem voor het eerst werd gevonden de oorspronkelijke datum.
 • Als hetzelfde probleem zich 91 dagen nadat de laatste instantie is opgelost, opnieuw voordoet, wordt het vorige probleem gesloten en wordt dit probleem als een nieuw probleem geregistreerd. De datum voor de eerste detectie wordt ingesteld op de nieuwe detectiedatum.
Validatieproces

Hier volgt een overzicht van het validatieproces nadat je voor een probleem op Oplossing valideren klikt. Dit proces kan een paar dagen of zelfs langer duren en je krijgt voortgangsmeldingen via e-mail.

 1. Als je op Oplossing valideren klikt, checkt Search Console onmiddellijk een aantal pagina's.
  • Als de huidige instantie op een van deze pagina's voorkomt, wordt de validatie beëindigd en blijft de validatiestatus ongewijzigd.
  • Als de voorbeeldpagina's niet de huidige fout bevatten, wordt de validatie voortgezet met de status Gestart. Als er tijdens de validatie andere, niet-gerelateerde problemen worden aangetroffen, worden deze problemen meegeteld voor het andere type probleem en wordt de validatie voortgezet.
 2. Search Console werkt de lijst met bekende URL's af waarop dit probleem van toepassing is. Alleen URL's met bekende instanties van dit probleem worden in de wachtrij voor opnieuw crawlen geplaatst, niet de hele site. Search Console houdt in de validatiegeschiedenis bij welke URL's zijn gecheckt. Je kunt de validatiegeschiedenis bekijken via de pagina met probleemgegevens.
 3. Als een URL wordt gecheckt, kunnen de volgende situaties zich voordoen:
  1. Als het probleem niet wordt gevonden, wordt de validatiestatus voor het probleem gewijzigd in Geslaagd. Als dit de eerste instantie is die wordt gecheckt nadat de validatie is gestart, wordt de validatiestatus voor het probleem gewijzigd in Dat ziet er goed uit.
  2. Als de URL niet meer bereikbaar is, wordt de validatiestatus voor de instantie gewijzigd in Overig (dit is geen foutstatus).
  3. Als de instantie nog altijd wordt aangetroffen, wordt de probleemstatus gewijzigd in Mislukt en wordt de validatie beëindigd. Als dit een nieuwe pagina is die wordt ontdekt tijdens een reguliere crawl, wordt de fout beschouwd als nog een instantie van het bestaande probleem.
 4. Als URL's in de wachtrij zijn gecheckt op dit probleem en er is vastgesteld dat het probleem is opgelost, wordt de probleemstatus gewijzigd in Geslaagd. Zelfs als alle instanties zijn opgelost, verandert het label met de ernst van het probleem (Fout of Waarschuwing) niet maar wordt alleen het aantal getroffen items (0) weergegeven.

Zelfs als je nooit op Validatie starten klikt, kan Google opgeloste instanties van een probleem vinden. Als Google tijdens een reguliere crawl vaststelt dat alle instanties van een probleem zijn opgelost, wordt de telling van het aantal problemen in het rapport op 0 gezet.

Opnieuw valideren

⚠️ Je moet wachten totdat een validatiecyclus is afgerond voordat je een andere cyclus aanvraagt, zelfs wanneer je tijdens de huidige cyclus een paar problemen hebt opgelost.

Zo start je een mislukte validatie opnieuw:

 1. Ga naar het validatielogboek voor de mislukte validatie: Open de detailpagina van het probleem waarvoor de validatie is mislukt en klik op Details bekijken.
 2. Klik op Nieuwe validatie starten.
 3. De validatie wordt opnieuw gestart voor alle URL's met de markering In behandeling of Mislukt en voor nieuwe instanties van dit probleem die sinds de laatste validatiepoging tijdens een reguliere crawl zijn ontdekt. URL's met de markering Geslaagd of Overig worden niet opnieuw gecheckt.
 4. Validatie duurt meestal ongeveer 2 weken, maar kan in sommige gevallen veel langer duren. Wacht dus geduldig af.

De validatievoortgang bekijken

Zo bekijk je de voortgang van een lopend validatieverzoek of de geschiedenis van het laatste verzoek als er geen openstaand validatieverzoek is:

 1. Open de detailpagina van het probleem. Klik op de rij met problemen op de hoofdpagina van het rapport om de detailpagina van het probleem te openen.
 2. Klik op Details bekijken om de pagina met validatiedetails voor dat verzoek te openen.
  • De instantiestatus voor elke URL in het verzoek wordt weergegeven in de tabel.
  • De instantiestatus is van toepassing op het specifieke probleem dat je onderzoekt. Op een pagina kun je 1 probleem het label Geslaagd hebben, terwijl andere problemen op dezelfde pagina het label Mislukt, In behandeling of Overig hebben.
  • In het AMP-rapport en het rapport Indexdekking worden items op de pagina met de validatiegeschiedenis gegroepeerd op URL.
  • In de rapporten Gebruiksgemak op mobiele apparaten en Uitgebreid resultaat worden items gegroepeerd op basis van de combinatie van URL en gestructureerd gegevensitem (zoals bepaald door de naamwaarde van het item).
Status validatieverzoek

De volgende validatiestatussen zijn van toepassing op de validatie voor een bepaald probleem:

 • Niet gestart: Voor een of meer instanties van dit probleem is er nooit een validatieverzoek voor dit probleem ingediend.
  Volgende stappen:
  1. Klik op het probleem om de details van de fout te achterhalen. Inspecteer met behulp van de AMP-test de afzonderlijke pagina's om voorbeelden van de fout op de live pagina te bekijken. (Als de fout op de pagina niet wordt getoond wanneer je de AMP-test uitvoert, heb je de fout op de live pagina al opgelost nadat Google de fout heeft aangetroffen en dit probleemrapport is gegenereerd.)
  2. Klik op Meer informatie op de detailpagina om de details van het probleem te bekijken.
  3. Klik in de tabel op een rij met voorbeeld-URL's om meer informatie over dat specifieke probleem weer te geven.
  4. Pas je pagina's aan en klik daarna op Oplossing valideren om de validatie te starten. Validatie duurt meestal ongeveer 2 weken, maar kan in sommige gevallen veel langer duren. Wacht dus geduldig af.
 • Gestart: Er is een validatiepoging gestart en er zijn tot dusver geen instanties van het probleem gevonden.
  Volgende stap: Je krijgt meldingen van Google over de voortgang van de validatie en, zo nodig, instructies voor wat je moet doen.
 • Dat ziet er goed uit: Er is een validatiepoging gestart en alle gecheckte instanties zijn opgelost.
  Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen. Je krijgt meldingen van Google over de voortgang van de validatie en instructies voor wat je moet doen.
 • Geslaagd: Alle bekende instanties van het probleem zijn verdwenen (of de betreffende URL is niet langer beschikbaar). Je moet op Oplossing valideren hebben geklikt om deze status te bereiken (als er instanties zijn verdwenen zonder dat je om een validatie hebt gevraagd, wordt de status gewijzigd in N.v.t.).
  Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen.
 • N.v.t.: Google heeft vastgesteld dat het probleem voor alle URL's is opgelost, ondanks dat er nooit een validatiepoging is gestart.
  Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen.
 • Mislukt: Nadat je op Valideren hebt geklikt, doet het probleem zich nog altijd op een bepaald aantal pagina's voor.
  Volgende stappen: Los het probleem op en start de validatie opnieuw.
Validatiestatus van instantie

Nadat validatie is aangevraagd, wordt aan elke instantie van het probleem een van de volgende validatiestatussen toegewezen:

 • In behandeling: De instantie is in de wachtrij voor validatie geplaatst. Tijdens de laatste controle door Google bestond deze instantie van het probleem nog steeds.
 • Geslaagd: [Niet beschikbaar in alle rapporten] Na controle door Google blijkt dat de instantie van het probleem zich niet meer voordoet. Deze status kan alleen worden bereikt als je voor deze instantie van het probleem expliciet op Valideren hebt geklikt.
 • Mislukt: Na controle door Google blijkt dat de instantie van het probleem zich nog steeds voordoet. Deze status kan alleen worden bereikt als je voor deze instantie van het probleem expliciet op Valideren hebt geklikt.
 • Overig: [Niet beschikbaar in alle rapporten] Google kan de URL niet bereiken die als host voor de instantie fungeert of kan het item niet meer op de pagina vinden (voor gestructureerde gegevens). Wordt beschouwd als gelijk aan Geslaagd.

Houd er rekening mee dat dezelfde URL verschillende statussen voor verschillende problemen kan hebben. Als bijvoorbeeld zowel probleem X als probleem Y zich op een pagina voordoet, kan probleem X de validatiestatus Geslaagd hebben, terwijl probleem Y op dezelfde pagina de status In behandeling kan hebben.

 

Bekende problemen

Dit zijn bekende problemen in Search Console. Het is niet nodig deze aan ons te melden, maar we stellen je feedback over andere functies of problemen die je tegenkomt op prijs. Gebruik de functie Feedback die is ingebouwd in de navigatiebalk.

 • Sommige problemen hebben lange namen die niet gemakkelijk te begrijpen zijn.
 • Als je site een groot aantal problemen heeft (ongeacht of er actieve instanties zijn), worden in het rapport alleen de eerste tweehonderd problemen weergegeven, gesorteerd op belangrijkheid.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
83844
false
false