Het rapport 'Gestructureerde gegevens' kan niet worden geparseerd

Dit rapport toont gestructureerde gegevens die op je site zijn gevonden en die niet konden worden geparseerd vanwege een ernstige syntaxisfout. Het beoogde type gestructureerde gegevens (vacature, evenement, enzovoort) kan niet worden bepaald vanwege de parseerfout.

RAPPORT OPENEN

Het rapport gebruiken

Alle items in dit rapport zijn fouten voor gestructureerde gegevens. Er zijn geen waarschuwingen of geldige items.

Fouten worden automatisch gesorteerd op hoe ernstig ze zijn, zoals bepaald door het aantal getroffen pagina's en andere factoren.

De meest voorkomende oorzaak van losse fouten die van toepassing zijn op meerder pagina's, is een onderliggende templatefout.

 1. Klik op een foutrij om de betreffende pagina's, foutgegevens en links voor foutopsporingstools te bekijken. Zie de volledige beschrijvingen van de fouttypen in de onderstaande tabel.
 2. Gebruik de test voor uitgebreide resultaten om de syntaxis van je gestructureerde gegevens te verbeteren en te testen.
 3. Nadat je een probleem hebt opgelost, klik je op de pagina met foutgegevens op Oplossing valideren.

Nadat je een parseerfout hebt opgelost, kunnen er extra waarschuwingen of fouten worden geactiveerd die verborgen waren omdat het item niet kon worden geparseerd.

Het rapport delen

Je kunt probleemgegevens delen in de dekkings- of optimalisatierapporten delen door op de knop Delen op de pagina te klikken. Via deze link krijgt iedereen die de link heeft, alleen toegang tot de huidige pagina met probleemgegevens en eventuele validatiegeschiedenispagina's voor dit probleem. De link geeft geen toegang tot andere pagina's voor je bron en geeft de gebruiker waarmee de link is gedeeld, niet de mogelijkheid om acties voor je property of account uit te voeren. Je kunt de link op elk gewenst moment intrekken door delen uit te schakelen voor deze pagina.

Rapportgegevens exporteren

Veel rapporten bevatten een exportknop om de rapportgegevens te exporteren. Zowel diagram- als tabelgegevens worden geëxporteerd.Waarden die worden weergegeven als ~ of - in het rapport (niet beschikbaar/geen cijfer), zijn nullen in de gedownloade gegevens.

Fouttypen

In dit rapport worden de volgende fouttypen weergegeven.

Documentatie over gestructureerde gegevens openen

Je code testen met de test voor uitgebreide resultaten

Type fout Beschrijving
Ongeldig json-document Het json-document bevat een syntaxisfout op het hoogste niveau.
Onjuist waardetype De opgegeven waarde voor een property was van het verkeerde type. Je hebt bijvoorbeeld een tekenreeks opgegeven terwijl een nummer of matrix werd verwacht.
Parseerfout: ':' ontbreekt Er ontbreekt een ':'.
Parseerfout: ',' of '}' ontbreekt Er ontbreekt een ',' of een afsluitend haakje.
Parseerfout: '}' of naam van objectlid ontbreekt
 
Er ontbreekt een afsluitend haakje of de naam van een objectlid.
Parseerfout: ',' of ']' ontbreekt in array-declaratie Fout bij het parseren van een matrixwaarde (arraywaarde): er ontbreekt een ',' of een ']' in de matrixdeclaratie.
Kan tokenlengte niet parseren Het begin en het einde van een property of waarde kunnen niet worden gevonden.
Ongeldig getal Er wordt een getal verwacht als propertywaarde, maar er is een ander type waarde gebruikt.
Lege escape-reeks in tekenreeks

Een tekenreekswaarde bevat een leeg escape-reeksteken, bijvoorbeeld:

"description" : "Call me \ John"

in plaats van

"description" : "Call me \"John\"".

Onjuiste escape-reeks in tekenreeks

Een ongeldige escape-reeks die wordt gebruikt in een tekenreekswaarde. Voorbeeld:

"description" : "Some \q unknown sequence"

Ingekort Unicode-teken De laatste zes tekens in een Unicode-surrogaatpaar ontbreken.
Ongeldig Unicode-teken Er ontbreekt een \u-token aan het begin van de tweede helft van een Unicode surrogaat-paar.
Onjuiste Unicode-escape-reeks: vier cijfers verwacht Een Unicode-escape-reeks bevat een syntaxisfout: deze moet uit vier cijfers bestaan.
Onjuiste Unicode-escape-reeks: hexadecimaal cijfer verwacht Een Unicode-escape-reeks bevat een syntaxisfout: er werd een hexadecimaal getal verwacht, maar niet opgegeven.
Dubbele unieke property Je hebt twee definities opgegeven voor een unieke eigenschap in uw gestructureerde gegevensobject. Bijvoorbeeld twee @context-waarden.
Ongeldig hoofdelement Een item op het hoogste niveau in je JSON-LD is ongeldig.
Verwijzing naar niet-bestaand item Een itemref-kenmerk verwijst naar een niet-bestaande ID.

 

Pagina met probleemgegevens

Als je een probleemrij op een overzichtspagina voor uitgebreide resultaten selecteert, wordt een pagina geopend met details voor dat probleem. Een probleem kan van invloed zijn op items op verschillende pagina's of meerdere items op één pagina.

De pagina met probleemgegevens bevat de volgende informatie:

Status
Validatiestatus van dit probleem. 
Eerst gedetecteerd
De datum waarop dit probleem voor het eerst op je site is gedetecteerd. Als alle problemen van dit type zijn opgelost en er vervolgens een nieuwe instantie van dit probleem optreedt binnen negentig dagen sinds de laatste instantie is opgelost, is de datum de oorspronkelijke datum waarop het probleem voor het eerst is gedetecteerd, niet de datum van de nieuwe instantie.
Voorbeelden
Een lijst met uitgebreide resultaten waarop dit probleem van invloed is. Het is om verschillende redenen mogelijk dat niet alle instanties van dit probleem op je site worden weergegeven. Mogelijke redenen zijn dat de instanties zijn opgetreden na de laatste crawl van je site of dat de problemen van invloed zijn op meer dan duizend items.
Laatst gecrawld
De laatste keer dat de pagina met dit probleem is gecrawld.
Over validatie

Nadat je alle instanties van een specifiek probleem op je site hebt gecorrigeerd, kun je Google vragen je wijzigingen te valideren. Als alle bekende problemen zijn verdwenen, wordt het probleem in de statustabel gemarkeerd als opgelost en onderaan de tabel geplaatst. Search Console houdt de validatiestatus van het probleem als geheel bij, evenals de status van elke instantie van het probleem. Wanneer alle instanties van het probleem zijn verdwenen, wordt het probleem beschouwd als gecorrigeerd. (Zie Validatiestatus van een probleem en Validatiestatus van een instantie voor de actuele status van geregistreerde problemen.)

Meer informatie over de levensduur van een probleem...

De levensduur van een probleem begint zodra de eerste instantie van het probleem is gedetecteerd op je site. De levensduur eindigt 90 dagen nadat de laatste instantie op je site is gemarkeerd als opgelost. Wanneer het probleem de daaropvolgende negentig dagen niet terugkeert, wordt het probleem verwijderd uit de rapportgeschiedenis.

De eerste detectiedatum van het probleem is het moment waarop het probleem voor het eerst tijdens de levensduur van het probleem wordt gedetecteerd. De eerste detectiedatum kan niet worden gewijzigd. Dit houdt het volgende in:

 • Als alle instanties van een probleem zijn gecorrigeerd, maar het probleem zich 15 dagen later opnieuw voordoet, dan wordt het probleem gemarkeerd als open en blijft de datum waarop het probleem voor het eerst werd gedetecteerd de oorspronkelijke datum.
 • Als hetzelfde probleem zich 91 dagen nadat de laatste instantie is gecorrigeerd, opnieuw voordoet, dan wordt het vorige probleem gesloten en wordt dit probleem geregistreerd als nieuw probleem. De datum voor de eerste detectie wordt ingesteld op vandaag.

Algemene validatiestroom

Hier volgt een overzicht van het validatieproces nadat je op Oplossing valideren hebt geklikt voor een probleem. Dit proces kan enkele dagen duren en je ontvangt voortgangsmeldingen via e-mail.

 1. Wanneer je op Oplossing valideren klikt, controleert Search Console onmiddellijk enkele pagina's.
  • Als de huidige instantie op een van deze pagina's voorkomt, wordt de validatie beëindigd en blijft de validatiestatus ongewijzigd.
  • Als de voorbeeldpagina's niet de huidige fout bevatten, wordt de validatie voortgezet met de status Gestart. Als er tijdens de validatie andere, niet-gerelateerde problemen worden aangetroffen, worden deze problemen meegeteld voor het andere type probleem en wordt de validatie voortgezet.
 2. Search Console werkt de lijst met bekende URL's af waarop dit probleem van toepassing is. Alleen URL's met bekende instanties van dit probleem worden in de wachtrij voor opnieuw crawlen geplaatst, niet de hele site. Search Console houdt in de validatiegeschiedenis bij welke URL's zijn gecontroleerd. De validatiegeschiedenis kan worden bekeken via de pagina met probleemgegevens.
 3. Als een URL wordt gecontroleerd, kunnen de volgende situaties zich voordoen:
  1. Als het probleem niet wordt gevonden, wordt de validatiestatus voor het probleem gewijzigd in Geslaagd. Als dit de eerste instantie is die wordt gecontroleerd nadat de validatie is gestart, wordt de validatiestatus voor het probleem gewijzigd in Dat ziet er goed uit.
  2. Als de URL niet meer bereikbaar is, wordt de validatiestatus voor de instantie gewijzigd in Overig (dit is geen foutstatus).
  3. Als de instantie nog altijd wordt aangetroffen, wordt de probleemstatus gewijzigd in Mislukt en wordt de validatie beëindigd. Als dit een nieuwe pagina is die wordt ontdekt naar aanleiding van een normale crawlbewerking, wordt de fout beschouwd als nog een instantie van het bestaande probleem.
 4. Als alle URL's met fouten en waarschuwingen zijn gecheckt en het aantal problemen 0 is, wordt de probleemstatus gewijzigd in Geslaagd. Belangrijk: Ook als het aantal betreffende pagina's 0 is en de probleemstatus is gewijzigd in Geslaagd, zie je nog altijd het oorspronkelijke label met de ernst van de fout (Fout of Waarschuwing).

Zelfs als je nooit op 'Validatie starten' klikt, kan Google gecorrigeerde instanties van een probleem detecteren. Als Google tijdens een reguliere crawlbewerking detecteert dat alle instanties van een probleem zijn gecorrigeerd, wordt de probleemstatus in het rapport in 'N.v.t.' gewijzigd.

Wanneer wordt een probleem met een URL of item beschouwd als gecorrigeerd?

Een probleem met een URL of item wordt gemarkeerd als Gecorrigeerd wanneer aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Wanneer de URL wordt gecrawld, wordt het probleem niet meer op de pagina aangetroffen. In geval van een AMP-tagfout kan dit betekenen dat de tag is gecorrigeerd of dat de tag is verwijderd (als de tag niet is vereist). Tijdens een validatiepoging wordt de tag beschouwd als geslaagd.
 • Als de pagina om welke reden dan ook niet beschikbaar is voor Google (de pagina is verwijderd, de pagina is voorzien van een noindex-instructie, de pagina vereist verificatie, enzovoort), wordt het probleem voor die URL beschouwd als gecorrigeerd. Tijdens een validatiepoging wordt de pagina meegeteld voor de validatiestatus 'Overig'.

Opnieuw valideren

Wanneer je voor een mislukte validatie op Opnieuw valideren klikt, worden alle mislukte instanties opnieuw gevalideerd. Daarnaast worden alle nieuwe instanties gevalideerd die zijn gedetecteerd via een normale crawlbewerking.

Je moet wachten totdat een validatiecyclus is voltooid voordat je een andere cyclus aanvraagt, zelfs wanneer je tijdens de huidige cyclus enkele problemen hebt gecorrigeerd.

Als je op Opnieuw valideren klikt, worden instanties die zijn gevalideerd (gemarkeerd als Geslaagd) of niet meer bereikbaar zijn (gemarkeerd als Overig) niet opnieuw gecheckt en verwijderd uit de geschiedenis.

Validatiegeschiedenis

Je kunt de voortgang van een validatieverzoek bekijken door op de pagina met probleemgegevens op de link 'Validatiegegevens' te klikken.

Items in de validatiegeschiedenis zijn gegroepeerd op URL voor het AMP-rapport en het rapport 'Indexeringsstatus'. In de rapporten 'Mobiel gebruiksgemak' en 'Uitgebreid resultaat' worden items gegroepeerd op basis van de combinatie van URL + gestructureerd gegevensitem (zoals bepaald door de naamwaarde van het item). De validatiestatus is van toepassing op het specifieke probleem dat je aan het onderzoeken bent. Op een pagina kan één probleem met het label 'Geslaagd' worden weergegeven, terwijl andere problemen met het label 'Mislukt', 'In behandeling' of 'Overig' worden weergegeven.

Validatiestatus van een probleem

De volgende validatiestatussen kunnen van toepassing zijn op een bepaald probleem:

 • Niet gestart: Er zijn een of meer pagina's met een instantie van dit probleem waarvoor nog nooit een validatiepoging is gestart. Volgende stappen:
  1. Klik op het probleem om de details van de fout te achterhalen. Inspecteer met behulp van de AMP-test de afzonderlijke pagina's om voorbeelden van de fout op de live pagina te bekijken. (Als de fout op de pagina niet wordt weergegeven wanneer je de AMP-test uitvoert, heb je de fout op de live pagina al gecorrigeerd nadat Google de fout heeft aangetroffen en dit probleemrapport is gegenereerd.)
  2. Klik op 'Meer informatie' op de detailpagina om de details te bekijken van de regel die is geschonden.
  3. Klik in de tabel op een rij met voorbeeld-URL's om meer informatie over dat specifieke probleem weer te geven.
  4. Corrigeer je pagina's en klik vervolgens op Oplossing valideren om ervoor te zorgen dat je pagina's opnieuw door Google worden gecrawld. Google houdt je op de hoogte van de validatievoortgang. Validatie duurt meestal ongeveer 2 weken, maar kan in sommige gevallen veel langer duren. Wacht dus geduldig af.
 • Gestart: Er is een validatiepoging gestart en er zijn tot dusver geen instanties van het probleem gevonden. Volgende stap: Je krijgt meldingen van Google over de voortgang van de validatie en, zo nodig, instructies voor wat je moet doen.
 • Dat ziet er goed uit: Er is een validatiepoging gestart en alle gecontroleerde instanties zijn gecorrigeerd. Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen. Je krijgt meldingen van Google over de voortgang van de validatie en instructies voor wat je moet doen.
 • Geslaagd: Alle bekende instanties van het probleem zijn verdwenen (of de betreffende URL is niet langer beschikbaar). Je moet op 'Oplossing valideren' hebben geklikt om deze status te bereiken (als er instanties zijn verdwenen zonder dat je om een validatie hebt gevraagd, wordt de status gewijzigd in 'N.v.t.'). Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen.
 • N.v.t.: Google heeft vastgesteld dat het probleem voor alle URL's is gecorrigeerd, ondanks dat er nooit een validatiepoging is gestart. Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen.
 • Mislukt: Nadat je op 'Valideren' hebt geklikt, doet het probleem zich nog altijd op een bepaald aantal pagina's voor. Volgende stappen: Verhelp het probleem en voer een nieuwe validatie uit.

Validatiestatus van een instantie

Nadat validatie is aangevraagd, wordt aan elke instantie van het probleem een van de volgende validatiestatussen toegewezen:

 • In afwachting van validatie: De instantie is in de wachtrij voor validatie geplaatst. Tijdens de laatste controle door Google bestond deze instantie van het probleem nog steeds.
 • Geslaagd: [Niet beschikbaar in alle rapporten] Na controle door Google blijkt dat de instantie van het probleem zich niet meer voordoet. Deze status kan alleen worden bereikt als je voor deze instantie van het probleem expliciet op Valideren hebt geklikt.
 • Mislukt: Na controle door Google blijkt dat de instantie van het probleem zich nog steeds voordoet. Deze status kan alleen worden bereikt als je voor deze instantie van het probleem expliciet op Valideren hebt geklikt.
 • Overig: [Niet beschikbaar in alle rapporten] Google kan de URL niet bereiken die als host voor de instantie fungeert of kan het item niet meer op de pagina vinden (voor gestructureerde gegevens). Wordt beschouwd als gelijk aan Geslaagd.

Houd er rekening mee dat dezelfde URL verschillende statussen voor verschillende problemen kan hebben. Als bijvoorbeeld zowel probleem X als probleem Y zich op een pagina voordoet, kan probleem X de validatiestatus Geslaagd hebben, terwijl probleem Y op dezelfde pagina de status In behandeling kan hebben.

 

Bekende problemen

Dit zijn bekende problemen in Search Console. Het is niet nodig deze aan ons te melden, maar we stellen je feedback over andere functies of problemen die je tegenkomt op prijs. Gebruik de functie Feedback die is ingebouwd in de navigatiebalk.

 • Sommige problemen hebben lange namen die niet gemakkelijk te begrijpen zijn.
 • Als je site een groot aantal problemen heeft (ongeacht of er actieve instanties zijn), worden in het rapport alleen de eerste tweehonderd problemen weergegeven, gesorteerd op belangrijkheid.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Nieuw bij Search Console?

Heb je Search Console nog nooit gebruikt? Begin hier, of je nu beginner, SEO-expert of website-ontwikkelaar bent.

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
83844
false