Nem elemezhető strukturált adatok jelentése

Ebben a jelentésben a webhelyén talált azon strukturált adatok szerepelnek, amelyeket komoly szintaktikai hiba miatt nem lehet elemezni. Az elemzési hiba miatt nem lehetett meghatározni a strukturált adatok kívánt típusát (állás, esemény stb.).

JELENTÉS MEGNYITÁSA

A jelentés használata

A jelentésben szereplő összes elem strukturáltadat-hiba; figyelmeztetések és érvényes elemek nincsenek benne.

A hibák rendezése automatikusan történik súlyosság (például az érintett oldalak száma és más tényezők) szerint.

A több oldalt érintő egyedi hibák leggyakoribb oka az alapul használt sablon hibája.

 1. Ha rákattint valamelyik hibasorra, megtekintheti az érintett oldalakat, a hiba részleteit és a hibaelhárító eszközökre mutató linkeket. A hibatípusok teljes leírását az alábbi táblázatban találja meg.
 2. A Bővített találatok tesztje segítségével kijavíthatja és ellenőrizheti a strukturált adatok szintaxisát.
 3. Miután kijavította az egyik hibát, kattintson a hiba részletes oldalán található Javítás ellenőrzése gombra.

Felhívjuk figyelmét, hogy egy adott elemzési hiba javítása után olyan további figyelmeztetések vagy hibák jelenhetnek meg, amelyek eddig rejtve maradtak, mert elemzésük egyáltalán nem történt meg.

A jelentés megosztása

A lefedettségi és a bővítési jelentésekben szereplő problémarészleteket megoszthatja az oldalon található Megosztás gombra kattintva. A link csak az aktuális problémát részletező oldalhoz, valamint a probléma ellenőrzési előzményeit tartalmazó oldalakhoz biztosít hozzáférést a linkkel rendelkező felhasználók számára. Nem biztosít hozzáférést a forrás többi oldalához, és nem teszi lehetővé a megosztásban részt vevő felhasználóknak, hogy bármilyen műveletet végezzenek az Ön tulajdonán, illetve fiókján. Az oldal megosztásának letiltásával bármikor érvénytelenítheti a linket.

Jelentésadatok exportálása

Számos jelentésben található exportálás gomb, mellyel exportálhatók a jelentésadatok. A diagram és a táblázat adatai egyaránt exportálásra kerülnek.A jelentésben ~ vagy - karakterrel megjelenített értékek (nem áll rendelkezésre/nem szám) a letöltött adatokban nullaként jelennek meg.

Hibatípusok

A jelentés a következő hibatípusokról számol be.

Nyílt strukturáltadat-dokumentáció

Kódtesztelés a Bővített találatok tesztjével

Hibatípus Leírás
Érvénytelen JSON-dokumentum A JSON a legfelső szinten tartalmaz szintaktikai hibát.
Helytelen értéktípus Az egyik tulajdonságnál megadott érték típusa helytelen. Például karakterláncot adott meg szám vagy tömb helyett.
Elemzési hiba: Hiányzó „:” Hiányzik egy „:” jelölés.
Elemzési hiba: Hiányzó „,” vagy „}” Hiányzik egy „,” vagy egy berekesztő kapcsos zárójel.
Elemzési hiba: Hiányzó „}” vagy objektumtagnév
 
Hiányzik egy berekesztő kapcsos zárójel vagy egy objektumtagnév.
Elemzési hiba: Hiányzó „,” vagy „]” a tömb deklarálásánál Hiba valamelyik tömbérték elemzésekor: hiányzik egy „,” vagy egy „]” a tömb deklarálásánál.
A token hosszának szintaktikai elemzése sikertelen Valamelyik tulajdonság vagy érték kezdete vagy vége valamilyen oknál fogva nem található.
Érvénytelen szám A várt tulajdonságérték szám, de más értéktípus lett megadva.
Üres escape szekvencia a karakterláncban

Az egyik karakterláncérték üres escape szekvenciakaraktert tartalmaz; például a:

"description" : "Hívj \ Jánosnak"

karakterláncot tartalmazza a következő helyett:

"description" : "Hívj \"Jánosnak\"".

Nem megfelelő escape szekvencia a karakterláncban

A karakterláncérték érvénytelen escape szekvenciát használ. Például:

"description" : "Egy \q ismeretlen szekvencia"

Csonkolt Unicode-karakter Hiányzik az utolsó hat karakter az egyik Unicode helyettesítő párból.
Érvénytelen Unicode-karakter Hiányzik a \u token az egyik Unicode helyettesítő pár második felének elejéről.
Érvénytelen Unicode escape szekvencia: négy számjegynek kell szerepelnie Az egyik Unicode escape szekvenciában szintaktikai hiba van: négy számjegyet kellene tartalmaznia.
Érvénytelen Unicode escape szekvencia: hexadecimális számjegynek kell szerepelnie Az egyik Unicode escape szekvenciában szintaktikai hiba van: hexadecimális számra lett volna szükség, de más lett megadva.
Ismétlődő egyedi tulajdon Két definíciót adott meg az egyik egyedi tulajdonságnál a strukturált adatok objektumában. Például két @context értéket.
Érvénytelen legfelső szintű elem A JSON-LD egyik legfelső szintű eleme érvénytelen.
Hivatkozás nem létező elemre Az egyik itemref attribútum nem létező azonosítóra mutat.

 

A probléma részleteit tartalmazó oldal

Ha kiválasztja valamelyik probléma sorát a bővített találatokat tartalmazó összefoglaló oldalon, megnyílik az adott hibát részletező oldal. Egy adott probléma érinthet több elemet különböző oldalakon vagy több elemet egyetlen oldalon.

A probléma részleteit tartalmazó oldal a következő adatokat tartalmazza:

Állapot
A probléma ellenőrzési állapota
Első észlelés
A probléma webhelyen való első észlelésének dátuma. Ha az összes ilyen típusú problémát kijavítja, majd a probléma újabb példánya jelentkezik a legutóbbi példány kijavításától számított 90 napon belül, a dátum az eredeti első észlelési dátum lesz, nem pedig az új megjelenés dátuma.
Példák
A probléma által érintett bővített találatok listája. Lehetséges, hogy nem jelenik meg a listában a webhely adott problémájának összes példánya bizonyos okok miatt – például a webhely legutóbbi feltérképezése óta előkerülő példányok, illetve a több mint 1000 elemet érintő problémák esetében.
Utolsó feltérképezés
A problémát tartalmazó oldal legutóbbi feltérképezésének időpontja.
Az ellenőrzésről

Miután kijavította webhelyén az adott probléma minden előfordulását, kérheti a Google-tól a módosítások ellenőrzését. Ha az összes ismert előfordulást eltávolította, a probléma javítottként jelenik meg az állapottáblázatban, és a táblázat aljára kerül. A Search Console a probléma ellenőrzési állapotát teljes egészében, valamint egyes előfordulásonként is nyomon követi. A probléma akkor minősül javítottnak, ha az összes előfordulása eltűnt. (Az aktuális rögzített állapotokra vonatkozó információkat A probléma ellenőrzési állapota és Az előfordulás ellenőrzési állapota szakaszban találja.)

További információ a probléma élettartamáról…

A probléma élettartamát bármely előfordulásának a webhelyen való első észlelésétől számítjuk, és az élettartam 90 nappal az utánig tart, hogy az utolsó előfordulását is a webhelyről eltávolítottként jelöljük meg. Ha újbóli előfordulás nélkül eltelik a 90 nap, a probléma eltűnik a jelentési előzményekből.

A probléma első észlelésének dátuma az az időpont, amikor a problémát annak élettartama során először észlelték, és nem változik. Ezek alapján:

 • Ha az adott probléma összes előfordulását kijavítja, de 15 nap múlva újabb előfordulása kerül elő, a probléma jelölése nyitott lesz, az „első észlelés” időpontja pedig az eredeti dátum marad.
 • Ha ugyanaz a probléma előkerül az utolsó előfordulás kijavítása után 91 nappal, az előző problémát már lezártuk, ezért a rendszer új problémaként rögzíti, amelynél az első észlelés dátuma „ma” lesz.

Alapvető ellenőrzési folyamat

Itt láthatja az ellenőrzési folyamat áttekintését, amelyre azután kerül sor, hogy az adott problémánál a Javítás ellenőrzése gombra kattint. A folyamat több napot is igénybe vehet, előrehaladásáról e-mailben értesítjük.

 1. Amikor a Javítás ellenőrzése gombra kattint, a Search Console azonnal ellenőriz néhány oldalt.
  • Ha a jelenlegi előfordulás megtalálható ezen oldalak bármelyikén, az ellenőrzés véget ér, és az állapota változatlan marad.
  • Ha a mintaoldalak nem rendelkeznek a jelenlegi hibával, az ellenőrzés folytatódik, és az állapota Elkezdve lesz. Ha az ellenőrzés során egyéb, nem kapcsolódó problémákat észlelünk, a megfelelő problématípushoz számoljuk őket, az ellenőrzés pedig folytatódik.
 2. A Search Console átvizsgálja azon URL-ek listáját, amelyeknél ismert, hogy érinti őket a probléma. Csak azok az URL-ek kerülnek erre a feltérképezési listára, amelyeknél előfordultak a probléma ismert előfordulásai, nem pedig az egész webhely. A Search Console az ellenőrzött URL-eket az ellenőrzési előzményekben rögzíti, amely a probléma részletes oldaláról érhető el.
 3. Az URL ellenőrzése után:
  1. Ha nem találtuk a problémát, az előfordulás ellenőrzési állapota Sikeres lesz. Ha ez az első megvizsgált előfordulás az ellenőrzés kezdete óta, a probléma ellenőrzési állapota Jónak tűnik lesz.
  2. Ha az URL már nem elérhető, az előfordulás ellenőrzési állapota Egyéb lesz (ez nem hibaállapot).
  3. Ha az előfordulás továbbra is jelen van, a probléma állapota Sikertelen lesz, az ellenőrzési folyamat véget ér. Ha a normál feltérképezés által felfedezett új oldalról van szó, a meglévő probléma újabb előfordulásaként tekintünk rá.
 4. Ha minden hibával és figyelmeztetéssel rendelkező URL-t ellenőriztünk, a problémák száma pedig 0, a probléma állapota Sikeres lesz. Fontos: Attól függetlenül, hogy az érintett oldalak száma nullára csökken, és a probléma állapota Sikereslesz, az eredeti súlyosságot jelző címke (Hiba vagy Figyelmeztetés) továbbra is látható marad.

A Google akkor is észlelheti a problémák javított előfordulásait, ha Ön soha nem kattint az „ellenőrzés indítása” elemre. Ha a Google a rendszeres feltérképezés során észleli, hogy az adott probléma összes előfordulása ki lett javítva, a jelentésben a probléma állapota „N/A” lesz.

Mikor tekinthető az URL vagy más elem adott problémája „javítottnak”?

Az URL-ekhez vagy más elemekhez tartozó problémát akkor jelöljük meg javítottként, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • Ha megtörtént az URL feltérképezése, és a probléma már nem található meg az oldalon. AMP-címkehiba esetén ez jelentheti azt, hogy sikerült a címke kijavítása, illetve hogy el lett távolítva a címke (ha nincs rá szükség). Az ellenőrzési kísérlet során „sikeresként” tekintünk rá.
 • Ha valamilyen okból az oldal nem hozzáférhető a Google számára (eltávolított oldal, „noindex” jelölés, hitelesítés szükséges hozzá stb.), akkor az adott URL problémáját kijavítottnak tekintjük. Az ellenőrzési kísérlet során az „egyéb” ellenőrzési állapotba soroljuk.

Újraellenőrzés

Ha az Újraellenőrzés elemre kattint valamelyik sikertelen ellenőrzésnél, a folyamat az összes sikertelen előfordulásnál és az adott probléma normál feltérképezés során felfedezett összes új előfordulásánál is újrakezdődik.

Újabb ellenőrzési ciklus kérelmezése előtt várja meg az aktuális ciklus befejezését, még akkor is, ha közben kijavított néhány problémát.

A sikeres ellenőrzésen átesett (Sikeres jelöléssel ellátott) vagy már nem hozzáférhető (Egyéb jelöléssel ellátott) előfordulásokat nem ellenőrizzük újra, és eltávolítjuk őket az előzmények közül, amikor az Újraellenőrzés gombra kattint.

Ellenőrzési előzmények

Az ellenőrzési kérelem állapotát a probléma részletes oldalán található ellenőrzési részletek linkjére kattintva tekintheti meg.

Az ellenőrzési előzményekben található bejegyzések URL szerint vannak csoportosítva az AMP-jelentésben és az Indexelési állapot jelentésben. A Mobilos használhatósági jelentésben és a Bővített találatok jelentésben az elemek az URL és a strukturáltadat-elem kombinációja szerint vannak csoportosítva (az elem Név értéke által meghatározva). Az ellenőrzési állapot a megvizsgált problémára vonatkozik. Előfordulhat tehát, hogy egy oldal egyik problémája „Sikeres”, más problémái viszont „Sikertelen”, „Ellenőrzés folyamatban” vagy „Egyéb” jelölésűek.

A probléma ellenőrzési állapota

A következő ellenőrzési állapotok lehetnek érvényesek egy adott problémára:

 • Nincs elindítva: Legalább egy oldal rendelkezik a probléma olyan előfordulásával, amelynél még soha nem indította el az ellenőrzési kísérletet. További lépések:
  1. Kattintson a problémára a hiba részleteinek megtekintéséhez. Vizsgálja meg az egyes oldalakat, és keressen példákat a hibára az élő oldalon az AMP-teszt használatával. (Ha az AMP-teszt nem jelez hibát az oldalon, akkor Ön már kijavította a hibát az élő oldalon, miután a Google megtalálta a hibát, és létrehozta a problémáról készült jelentést.)
  2. A részletes oldalon a „További információ” elemre kattintva megtekintheti a megsértett szabály részleteit.
  3. Kattintson a táblázatban az egyik például szolgáló URL sorára az adott hiba részleteinek megtekintéséhez.
  4. Javítsa ki az oldalakat, majd kattintson a Javítás ellenőrzése elemre, hogy a Google elkezdhesse az oldalak újrafeltérképezését. A Google értesítést küld az ellenőrzés állapotáról. Az ellenőrzés általában legfeljebb két hetet vesz igénybe, de egyes esetekben tovább is tarthat. Kérjük, legyen türelemmel.
 • Elkezdve: Ön elkezdte az ellenőrzési kísérletet, és még nem találtunk megmaradt előfordulásokat a problémánál. Következő lépés: A Google értesítéseket küld az ellenőrzési folyamat állapotáról, szükség esetén utasításokkal együtt.
 • Jónak tűnik: Elkezdte az ellenőrzési kísérletet, és az eddig megvizsgált összes előfordulás ki lett javítva. Következő lépés: Önnek nincs további teendője, de a Google értesítéseket küld az ellenőrzési folyamat állapotáról, szükség esetén utasításokkal együtt.
 • Sikeres: A probléma összes ismert előfordulása eltűnt (vagy az érintett URL már nem hozzáférhető). Ez az állapot akkor látható, ha rákattintott a „Javítás ellenőrzése” elemre (ha az előfordulások az ellenőrzés kérelmezése ellenére tűnnének el, az állapot N/A lenne). Következő lépés: Önnek nincs további teendője.
 • N/A: A Google észlelte, hogy Ön az összes URL-en kijavította a hibákat, attól függetlenül, hogy soha nem indított ellenőrzési kérelmet. Következő lépés: Önnek nincs további teendője.
 • Sikertelen: Bizonyos mennyiségű oldal továbbra is tartalmazta a problémát, miután Ön az „Ellenőrzés” elemre kattintott. Következő lépések: Javítsa ki a problémát, és indítsa el újra az ellenőrzést.

Az előfordulás ellenőrzési állapota

Az ellenőrzés kérelmezése után a probléma minden előfordulásához hozzárendeljük a következő ellenőrzési állapotok egyikét:

 • Ellenőrzés folyamatban: Az előfordulás az ellenőrzési várólistán található. Amikor a Google legutóbb megvizsgálta, jelen volt a probléma ezen előfordulása.
 • Sikeres: [Nem áll rendelkezésre minden jelentésben] A Google ellenőrizte a probléma ezen előfordulását, amely már nem létezik. Ez az állapot csak akkor érhető el, ha Ön kifejezetten rákattintott az Ellenőrzés elemre a probléma ezen előfordulásánál.
 • Sikertelen: A Google ellenőrizte a problémás előfordulást, amely még mindig megtalálható. Ez az állapot csak akkor érhető el, ha Ön kifejezetten rákattintott az Ellenőrzés elemre a probléma ezen előfordulásánál.
 • Egyéb: [Nem áll rendelkezésre minden jelentésben] A Google nem tudta elérni az előfordulást tároló URL-t, vagy (strukturált adatok esetén) már nem találja az elemet az oldalon. Egyenértékűnek tekinthető a Sikeres állapottal.

Megjegyzés: Ugyanaz az URL rendelkezhet különböző állapotokkal a különböző problémáknál. Ha például egyetlen oldal X és Y problémával is rendelkezik, az X probléma állapota lehet Sikeres, ugyanazon oldalon az Y probléma ellenőrzési állapota pedig lehet Ellenőrzés folyamatban.

 

Ismert problémák

A Search Console-t érintő alábbi problémákról már tudunk. Bejelentésük nem szükséges, de szívesen fogadjuk visszajelzését a többi funkcióról, valamint az észlelt, de itt nem szereplő problémáról is. Ehhez használja a navigációs sávba beépített Visszajelzés funkciót.

 • Egyes problémák nehezen érthető, hosszú névvel rendelkeznek.
 • Ha a webhely nagyon sok problémával rendelkezik (függetlenül attól, hogy aktív példányokról van-e szó), a jelentés csak az első 200 problémát mutatja, fontosság szerint rendezve.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
true
Most ismerkedik a Search Console-lal?

Még sosem használta a Search Console-t? Induljon el itt, akár teljesen kezdő, SEO-szakértő vagy webhelyfejlesztő.

Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
83844
false