Krótki przegląd raportów

Przegląd raportów i narzędzi dostępnych w Search Console

Oto zestawienie raportów dostępnych obecnie w Search Console oraz kilku starszych, ale równie przydatnych raportów i narzędzi.

Raport lub narzędzie Opis

Strona Przegląd

Zawiera podsumowanie stanu Twojej usługi, m.in. wszelkie ręczne działania wykonane w witrynie i występujące w niej problemy z bezpieczeństwem, wykresy łącznej liczby kliknięć i błędnie/prawidłowo zindeksowanych stron oraz zestawienia błędnych/prawidłowych udoskonaleń witryny (wykryte w niej adresy URL na urządzenia mobilne, strony AMP i uporządkowane dane).

Polecane zastosowania: jeśli zaglądasz na tę stronę tylko raz na jakiś czas, sprawdzaj ręczne działania i problemy z bezpieczeństwem. Zwracaj uwagę na nagłe wzrosty liczby błędów stanu w indeksie lub udoskonaleń, a gdy występują, otwórz odpowiedni raport, by rozwiązać problemy. Obserwuj, czy nie pojawiają się nagłe spadki liczby kliknięć; a gdy je zauważysz, otwórz odpowiedni raport, by poznać ich przyczynę.

Przydatna dla: wszystkich

Raporty skuteczności:

Dostępne tylko wtedy, gdy usługa generuje na tej platformie wystarczający ruch

Możesz się z nich dowiedzieć, ile osób zobaczyło i kliknęło Twoją witrynę w wyszukiwarce Google oraz przy jakich zapytaniach i na jakiej średniej pozycji pojawiała się ona w wynikach wyszukiwania.

Jeśli Twoja witryna zawiera dane w Discover, zobaczysz podobny raport dotyczący tylko danych w Discover.

Dostępne dane obejmują kliknięcia, wyświetlenia, CTR i pozycję Twojej witryny oraz zapytania stosowane przez użytkowników.

Dane można grupować według adresu URL strony, kraju, z którego pochodziło zapytanie, oraz typu urządzenia.

Polecane zastosowania: okresowe sprawdzanie występowania wzrostów i spadków liczby kliknięć lub wyświetleń. Obserwuj zapytania, które spowodowały pojawienie się Twojej witryny w wynikach wyszukiwania, by zobaczyć, czy są zgodne z oczekiwaniami. Więcej informacji o spadkach natężenia ruchu w Twojej witrynie

Przydatne dla: SEO, właścicieli witryn [Dokumentacja dotycząca wydajności w wynikach wyszukiwania] [Dokumentacja dotycząca wydajności w Discover] [Dokumentacja dotycząca wydajności w Wiadomościach Google]

Narzędzie do sprawdzania adresów URL

Za jego pomocą możesz zobaczyć, jakie informacje o danym adresie URL należącym do Twojej witryny znajdują się w indeksie Google, oraz przetestować opublikowaną wersję strony. Dostępne informacje są dosyć obszerne, ponieważ zawierają kod HTML strony i występujące w nim błędy, kod stron AMP/mobilnych i błędy związane z ich obsługą, dane wyjściowe JavaScript i błędy napotkane przy renderowaniu strony, wszelkie kanoniczne adresy URL danej strony itd. Aby skorzystać z tego narzędzia, wpisz adres URL na pasku na górze Search Console.

Polecane zastosowania: ten raport służy do eliminowania błędów indeksowania, które zostały wykryte przez Google w Twojej witrynie. Dostęp do tego narzędzia możesz uzyskać, klikając konkretny adres URL w raporcie Stan w indeksie. Narzędzie to służy też do poprawiania i powtórnego sprawdzania strony przed jej ponownym przesłaniem do zindeksowania.

Przydatne dla: specjalistów ds. SEO i deweloperów[Dokumentacja]

Raport Stan w indeksie

Podaje stan indeksowania wszystkich stron Twojej witryny, określając, czy już są lub też mogą zostać zindeksowane. Raport zawiera uzasadnienie, dlaczego dane strony są możliwe lub niemożliwe do zindeksowania.

Polecane zastosowania: okresowe sprawdzanie wzrostów liczby błędów lub spadków liczby zindeksowanych stron w celu wykrywania w witrynie problemów z indeksowaniem.

Przydatny dla: specjalistów ds. SEO, deweloperów i administratorów witryn [Dokumentacja]

Raport Mapy witryn

Pokazuje, jakie mapy witryny zostały przesłane w przypadku Twojej witryny, oraz podaje statystyki map witryny i wszelkie błędy wykryte przez Google przy przetwarzaniu Twoich map witryny.

Polecane zastosowania: okresowe sprawdzanie, czy Google może przetworzyć Twoje mapy witryny, oraz użycie do debugowania, jeśli wydaje się, że Google nie znajduje nowych stron w Twojej witrynie.

Przydatny dla: specjalistów ds. SEO [Dokumentacja]

Raport dotyczący podstawowych wskaźników internetowych

Zawiera informacje o rzeczywistej wydajności strony.

Polecane zastosowania: sprawdzanie wydajności stron na urządzeniach użytkowników; rozwiązywanie problemów ze stronami o niskiej wydajności.

Przydatny dla: specjalistów ds. SEO i deweloperów [Dokumentacja]

Raport Obsługa na urządzeniach mobilnych

Podaje ocenę łatwości obsługi na urządzeniach mobilnych wszystkich zindeksowanych stron Twojej witryny.

Polecane zastosowania: okresowe sprawdzanie, czy w witrynie występują problemy z obsługą na urządzeniach mobilnych.

Przydatny dla: specjalistów ds. SEO i deweloperów[Dokumentacja]

Raport AMP

Podaje, które strony AMP w Twojej witrynie można zindeksować, a których nie można.

Polecane zastosowania: okresowe sprawdzanie, czy występują problemy mające negatywny wpływ na wszystkie strony AMP w witrynie. Z tego raportu możesz się też dowiedzieć, czy masz nieoczekiwany wzrost liczby błędów lub spadek liczby zindeksowanych stron AMP.

Przydatny dla: specjalistów ds. SEO i deweloperów[Dokumentacja]

Raporty o stanie wyników z elementami rozszerzonymi

Podają, które wyniki z elementami rozszerzonymi mogłyby zostać zindeksowane przez Google, a które nie. Raporty te obsługują tylko podzbiór wyników z elementami rozszerzonymi. Tego, które typy wyników są obsługiwane, możesz się dowiedzieć z dokumentacji. Dany typ raportu będzie dostępny tylko wtedy, gdy Google wykrył w witrynie elementy określonego typu.

Polecane zastosowania: okresowe sprawdzanie występowania błędów i ich usuwanie. Z raportów tych możesz się też dowiedzieć, ile Google może przetworzyć wyników z elementami rozszerzonymi danego typu.

Przydatne dla: specjalistów ds. SEO i deweloperów[Dokumentacja]

Raport Ręczne działania

Podaje listę wszelkich ręcznych działań podjętych w witrynie.

Polecane zastosowania: jeśli zauważysz ręczne działanie na swojej stronie Przegląd, otwórz ten raport, by poznać szczegóły tego działania i sposób eliminacji problemu oraz by po skorygowaniu błędów zgłosić prośbę o ponowne rozpatrzenie.

Przydatny dla: wszystkich [Dokumentacja]

Raport Problemy dotyczące bezpieczeństwa

Pokazuje wszelkie problemy dotyczące bezpieczeństwa wykryte przez Google w Twojej witrynie.

Polecane zastosowania: otwórz ten raport, jeśli zauważysz problemy dotyczące bezpieczeństwa na swojej stronie Przegląd albo jeśli w przeglądarce pojawi się alert o niebezpiecznych lub zmodyfikowanych przez hakerów treściach na Twojej stronie. W raporcie znajdziesz szczegółowe informacje o problemie i sposobie jego eliminacji. Po skorygowaniu błędu możesz też poprosić o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia.

Przydatny dla: wszystkich [Dokumentacja]

Raport Linki

Podaje, w których witrynach znajdują się linki do Twojej witryny i jaki mają tekst linków, oraz miejsca docelowe linków wewnętrznych w Twojej witrynie.

Polecane zastosowania: umożliwia sprawdzanie, czy linki do Twojej witryny znajdują się w przydatnych witrynach, czy też w takich, które służą do rozsyłania spamu.

Przydatny dla: specjalistów ds. SEO [Dokumentacja]

Narzędzie Test AMP

Służy do testowania prawidłowości stron AMP.

Przydatne dla: deweloperów i specjalistów ds. technicznych aspektów SEO [Dokumentacja]

Narzędzia do testowania optymalizacji mobilnej

Służą do sprawdzania, czy dana strona jest zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych.

Przydatne dla: deweloperów i specjalistów ds. technicznych aspektów SEO [Dokumentacja]

Zmiana adresu

Umożliwia poinformowanie Google o przeniesieniu witryny do innej domeny.

Przydatne dla: właścicieli witryn, deweloperów witryn [dokumentacja i link do narzędzia]

Narzędzie do usuwania

Pozwala tymczasowo zablokować wyświetlanie adresów URL z Twojej witryny w wyszukiwarce Google lub wyczyścić krótki opis w wynikach wyszukiwania aż do następnego indeksowania dokumentu. Pokazuje również historię żądań blokowania oraz historię żądań użytkowników, które dotyczyły oznaczania stron w Twojej witrynie jako treści dla dorosłych.

Przydatne dla: właścicieli witryn [Dokumentacja]

Statystyki indeksowania

Podaje, jak często Google indeksuje Twoją witrynę i ile przesyła przy tym żądań.

Polecane zastosowania: jeśli Twoja witryna jest przeciążana żądaniami indeksowania Google, możesz tu zbadać ten problem i poprosić o zmniejszenie częstotliwości indeksowania.

wskazówka Ten raport dotyczy tylko usług na poziomie domeny (example.com, m.example.com, http://example.com), i nie obejmuje usług z prefiksem URL (example.com/ścieżka/).

Przydatne dla: zaawansowanych specjalistów ds. SEO i administratorów witryn [Dokumentacja]

Powiązania

Umożliwia zarządzanie powiązaniami usług. Możesz włączyć pewne funkcje, w tym udostępnianie danych między Twoją usługą a Google Analytics, kanałami w YouTube, aplikacjami na Androida i innymi usługami Google.

Przydatne dla: właścicieli witryn [Dokumentacja

Starsze narzędzia i raporty

Te narzędzia i raporty nie mają jeszcze swoich odpowiedników w nowej wersji Search Console, ale nadal można uzyskać do nich dostęp, klikając poniższe linki. Zespół Search Console pracuje nad strategią wymiany tych elementów.

Raport lub narzędzie Opis
Tester pliku robots.txt

Umożliwia sprawdzenie, czy składnia pliku robots.txt jest prawidłowa i czy blokuje on dany adres URL.

Polecane zastosowania: nadaje się do sprawdzania składni pliku robots.txt oraz do debugowania/korygowania zasobów lub stron zablokowanych w Twojej witrynie.

Przydatny dla: specjalistów ds. SEO i deweloperów[Dokumentacja]

Narzędzie Parametry w URL-ach

Umożliwia powiadomienie Google o wszelkich parametrach specjalnych, których używasz w swoich adresach URL stron do wprowadzania ważnych zmian na stronach lub w witrynie. Chodzi np. o parametr „country”, który zmienia zawartość witryny, by umożliwić Google jej dokładniejsze indeksowanie.

Polecane zastosowania: narzędzie tylko dla zaawansowanych użytkowników. Jeśli nie do końca wiesz, jak z niego korzystać, możesz pogorszyć indeksowanie swojej witryny.

Przydatne dla: zaawansowanych specjalistów ds. SEO i deweloperów [Dokumentacja]

Kierowanie międzynarodowe

Służy do debugowania ustawień atrybutu „hreflang” w witrynach wielojęzycznych oraz do wskazywania kraju docelowego w wynikach wyszukiwania. 

Polecane zastosowania: używaj go przy dodawaniu do witryny tagów z atrybutem „hreflang”, by zapewnić jej prawidłowe indeksowanie w przypadku różnych języków i regionów. Możesz też za jego pomocą ustawić pojedynczy główny kraj docelowy swojej witryny, jeśli nie wynika on jednoznacznie z jej zawartości.

Przydatny dla: specjalistów ds. SEO [Dokumentacja]

Narzędzie Marker danych

Proste narzędzie pomagające Google wyodrębniać dane ze stron szablonu występujących w Twojej witrynie.

Polecane zastosowania: jeśli masz w witrynie wiele stron z danymi wygenerowanymi na podstawie szablonów (np. trasy autobusów lub harmonogramy wydarzeń) i z jakiegoś powodu nie możesz używać uporządkowanych danych, korzystając z tego narzędzia, pomożesz Google wyodrębniać podobne dane z identycznie zakodowanych stron. Po każdej zmianie układu strony musisz ponownie przeszkolić z niego systemy Google.

Przydatne dla: właścicieli witryn w podstawowych usługach hostingu witryn [Dokumentacja]

Raportowanie wiadomości Zastąpione przez nowy panel wiadomości.
Ustawienia szybkości indeksowania

Umożliwiają zmniejszenie ruchu związanego z indeksowaniem Twojej witryny przez Google.

Polecane zastosowanie: używaj tylko wtedy, gdy wydaje się, że Google przeciąża Twoją witrynę żądaniami indeksowania.

Przydatne dla: właścicieli witryn, zaawansowanych specjalistów ds. SEO [Dokumentacja]

Web Tools Różne inne narzędzia, które mogą okazać się przydatne dla Twojej witryny.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?