ทำให้ลิงก์เป็นลิงก์ที่ระบบรวบรวมข้อมูลได้

Google จะติดตามลิงก์ได้เฉพาะลิงก์ที่ใช้แท็ก <a> ที่ถูกต้องกับ URL ที่จับคู่ข้อมูลได้

ใช้แท็ก <a> ที่ถูกต้อง

Google จะติดตามลิงก์ได้เฉพาะลิงก์ที่เป็นแท็ก <a> ที่มีแอตทริบิวต์ href เท่านั้น โปรแกรมรวบรวมข้อมูลของ Google จะไม่ติดตามลิงก์ที่ใช้รูปแบบอื่น Google ไม่สามารถติดตามลิงก์ <a> ที่ไม่มีแท็ก href หรือแท็กอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เป็นสคริปต์ลิงก์ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของลิงก์ที่ Google ติดตามได้และติดตามไม่ได้

ลิงก์ที่ติดตามได้

 • <a href="https://example.com">
 • <a href="/relative/path/file">

ลิงก์ที่ติดตามไม่ได้

 • <a routerLink="some/path">
 • <span href="https://example.com">
 • <a onclick="goto('https://example.com')">

ลิงก์กับ URL ที่จับคู่ข้อมูลได้

ตรวจสอบว่า URL ที่แท็ก <a> ลิงก์ด้วยคือที่อยู่เว็บจริงที่ Googlebot จะส่งคำขอให้ได้ เช่น

แก้ปัญหาได้

 • https://example.com/stuff
 • /products
 • /products.php?id=123

แก้ปัญหาไม่ได้

 • javascript:goTo('products')
 • javascript:window.location.href='/products'
 • #
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร