ทำให้ลิงก์เป็นลิงก์ที่ระบบรวบรวมข้อมูลได้

Google จะติดตามลิงก์ได้เฉพาะลิงก์ที่เป็นแท็ก <a> ที่มีแอตทริบิวต์ href โปรแกรมรวบรวมข้อมูลของ Google จะไม่ติดตามลิงก์ที่ใช้รูปแบบอื่นๆ Google ไม่สามารถติดตามลิงก์ <a> ที่ไม่มีแท็ก href หรือแท็กอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เป็นสคริปต์ลิงก์ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของลิงก์ที่ Google ติดตามได้และติดตามไม่ได้

ลิงก์ที่ติดตามได้

  • <a href="https://example.com">
  • <a href="/relative/path/file">

ลิงก์ที่ติดตามไม่ได้

  • <a routerLink="some/path">
  • <span href="https://example.com">
  • <a onclick="goto('https://example.com')">
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร