Göra länkar genomsökningsbara

Google kan bara följa länkar om de har angetts som <a>-taggar med href-attribut. Länkar i andra format kan inte följas av Googles sökrobotar. Google kan inte följa <a>-länkar utan href-tagg eller andra taggar som fungerar som länkar på grund av skripthändelser. Här är exempel på länkar som Google kan och inte kan följa:

Kan följas:

  • <a href="https://example.com">
  • <a href="/relative/path/file">

Kan inte följas:

  • <a routerLink="some/path">
  • <span href="https://example.com">
  • <a onclick="goto('https://example.com')">
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?