Göra länkar genomsökningsbara

Google kan bara följa länkar om fungerande <a>-taggar används med webbadresser som kan matchas:

Använda fungerande <a>-taggar

Google kan bara följa länkar om de har angetts som <a>-taggar med href-attribut. Länkar i andra format kan inte följas av Googles sökrobotar. Google kan inte följa <a>-länkar utan href-tagg eller andra taggar som fungerar som länkar på grund av skripthändelser. Här är exempel på länkar som Google kan och inte kan följa:

Kan följas:

 • <a href="https://example.com">
 • <a href="/relative/path/file">

Kan inte följas:

 • <a routerLink="some/path">
 • <span href="https://example.com">
 • <a onclick="goto('https://example.com')">

Länka till webbadresser som kan matchas

Kontrollera att webbadressen som du länkar till med <a>-taggen är en fungerande webbadress som Googlebot kan skicka förfrågningar till. Exempel:

Kan matchas:

 • https://example.com/stuff
 • /products
 • /products.php?id=123

Kan inte matchas:

 • javascript:goTo('products')
 • javascript:window.location.href='/products'
 • #
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?