Thông báo rõ ràng về phí truy cập qua mạng di động

Nếu trang web của bạn làm phát sinh phí sử dụng khi truy cập qua mạng di động, bạn nên thông báo rõ ràng cho người dùng của mình trước khi họ phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Nếu Google phát hiện thấy trang web của bạn không thông báo đầy đủ cho người dùng về các khoản phí di động bổ sung, thì Chrome có thể hiển thị cảnh báo trước khi người dùng tải một trang làm phát sinh phí.

 

Dưới đây là một số phương pháp hay nhất để đảm bảo rằng bạn thông báo đầy đủ cho người dùng về bất kỳ khoản phí di động nào mà họ có thể phải trả:

  • Hiển thị thông tin thanh toán. Thông báo trước cho người dùng về những hành động họ sẽ bị tính phí.
  • Thông tin thanh toán phải hiển thị rõ ràng cho người dùng. Không ẩn hoặc làm xáo trộn thông tin thanh toán quan trọng. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng thông tin này hiển thị trên tất cả các loại thiết bị.
  • Đảm bảo cung cấp thông tin rõ ràng dễ hiểu về biểu phí. Bao gồm thông tin về số tiền phí và chu kỳ thanh toán; ví dụ: phí được tính hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng?

Nếu trang web hoặc trang của bạn đang kích hoạt cảnh báo trong Chrome, hãy xem báo cáo Vấn đề bảo mật trong Search Console để biết thêm thông tin và các trang ví dụ. Sau khi bạn đã khắc phục vấn đề trên trang web của mình, hãy truy cập báo cáo để yêu cầu xem xét các bản sửa lỗi của bạn. Khi kết quả xem xét cho thấy bạn đã khắc phục vấn đề thành công, cảnh báo sẽ biến mất.
 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?