Meddela mobilavgifter tydligt

Om användare debiteras för mobildata på webbplatsen ska du tydligt informera om detta innan några avgifter tillämpas.

Om Google upptäcker att webbplatsen inte gör tillräckligt för att informera användarna om att mobilavgifter tillkommer kan en varning visas i Chrome innan användaren läser in en avgiftsbelagd sida.

 

Så här säkerställer du bäst att användarna blir informerade om mobilavgifter:

  • Informera om faktureringen. Informera användarna om vad de kommer att debiteras för innan avgifter tillämpas.
  • Informationen om faktureringen ska vara väl synlig och tydlig för användaren. Viktiga faktureringsuppgifter ska inte gömmas eller skymmas. Säkerställ att informationen är synlig på alla typer av enheter.
  • Kontrollera att avgiftsstrukturen är enkel att förstå. Ta med information om belopp och hur ofta debiteringarna sker. Ange till exempel om avgiften debiteras varje dag, en gång i veckan eller en gång i månaden.

Om en webbplats eller sida utlöser en varning i Chrome hittar du mer information i rapporten Säkerhetsproblem i Search Console, där det även finns exempelsidor. När du har åtgärdat problemet på webbplatsen öppnar du rapporten och begär en granskning av åtgärderna. Om granskningen går bra bör varningarna sluta att visas.
 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?