Wyraźne informowanie o opłatach za korzystanie z wersji mobilnej

Jeśli korzystanie z wersji mobilnej Twojej witryny wiąże się z opłatami, musisz wyraźnie poinformować o tym użytkowników, zanim zostaną one naliczone.

Jeśli wykryjemy, że Twoja witryna w niewystarczający sposób informuje użytkowników o opłatach za korzystanie z wersji mobilnej, Chrome może wyświetlić ostrzeżenie, zanim użytkownik ją otworzy.

 

Oto niektóre sprawdzone metody odpowiedniego informowania użytkowników o wszelkich opłatach za korzystanie z mobilnej wersji witryny:

  • Wyświetlaj informacje rozliczeniowe. Z wyprzedzeniem poinformuj użytkowników, za co dokładnie pobierane są opłaty.
  • Informacje rozliczeniowe powinny być widoczne i zrozumiałe dla użytkowników. Nie ukrywaj najważniejszych informacji rozliczeniowych. Upewnij się, że są one widoczne na każdym typie urządzenia.
  • Struktura opłat musi być zrozumiała dla użytkowników. Podaj informacje o wysokości i częstotliwości opłat, np. czy opłata jest pobierana w cyklu dziennym, tygodniowym czy miesięcznym.

Jeśli Twoja witryna lub strony powodują wyświetlanie ostrzeżeń w Chrome, sprawdź raport Problemy dotyczące bezpieczeństwa w Search Console, by uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, które strony są źródłem problemu. Po usunięciu problemu w witrynie otwórz raport i poproś o sprawdzenie poprawek. Jeśli wszystko będzie w porządku, ostrzeżenia przestaną się wyświetlać.
 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?