Aanvullende mobiele kosten duidelijk aangeven

Als er mobiele gebruikskosten voor je site in rekening worden gebracht, moet je je gebruikers duidelijk hierover informeren voordat er kosten in rekening worden gebracht.

Als Google heeft vastgesteld dat je site gebruikers onvoldoende informeert over mobiele kosten, kan Chrome een waarschuwing weergeven voordat de gebruiker een pagina laadt waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

 

Hier volgen enkele praktische tips om ervoor te zorgen dat je gebruikers voldoende worden geïnformeerd over mobiele kosten die mogelijk in rekening worden gebracht:

  • Geef factureringsgegevens weer. Laat gebruikers van tevoren weten voor welke acties kosten in rekening worden gebracht.
  • Factureringsgegevens moeten zichtbaar en duidelijk zijn voor de gebruiker. Je mag belangrijke factureringsgegevens niet verbergen of verhullen. Zorg ervoor dat de gegevens zichtbaar zijn op alle typen apparaten.
  • Zorg ervoor dat de kostenstructuur duidelijk te begrijpen is. Neem informatie over de hoogte van de kosten en de factureringsfrequentie op. Worden de kosten bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks of maandelijks in rekening gebracht?

Als je site of pagina's waarschuwingen activeren in Chrome, bekijk je het rapport Beveiligingsproblemen in Search Console voor meer informatie en voorbeeldpagina's. Nadat je het probleem op je site hebt verholpen, ga je naar het rapport om een beoordeling van je correcties aan te vragen. Na een succesvolle beoordeling worden de waarschuwingen niet meer weergegeven.
 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?