Jasné uvedení poplatků za mobilní služby

Pokud váš web vede k účtování poplatků za mobilní služby, musíte o tom uživatele předem jasně informovat.

Jestliže Google zjistí, že váš web uživatele o poplatcích za mobilních služby dostatečně neinformuje, před načtením stránky vedoucí k poplatkům se v Chromu může zobrazit upozornění.

 

Níže uvádíme doporučené postupy k dostatečnému informování uživatelů o poplatcích za mobilní služby, které jim mohou být účtovány:

  • Zobrazujte fakturační údaje. Předem uživatele informujte o tom, za které akce jim budou účtovány poplatky.
  • Uživatel musí fakturační údaje vidět jasně a zřetelně. Důležité fakturační údaje neskrývejte ani nezakrývejte. Zajistěte, aby tyto informace byly viditelné na všech typech zařízení.
  • Zajistěte, aby struktura poplatků byla srozumitelná. Uveďte informace o výši poplatků a četnosti fakturace, například zda bude poplatek účtován denně, týdně nebo měsíčně.

Pokud se u vašeho webu nebo stránek v Chromu zobrazují upozornění, podívejte se ve službě Search Console do přehledu Bezpečnostní problémy, kde naleznete další informace a příklady stránek. Až problém na webu opravíte, přejděte do přehledu a požádejte o kontrolu oprav. Bude-li úspěšná, upozornění by se již zobrazovat neměla.
 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?