Varför har trafiken till min webbplats minskat?

Diagnostisera lägre rankning och färre exponeringar för din webbplats

Vill du veta varför antalet exponeringarna eller klick har minskat för din sida eller varför den har fått en lägre placering på Google Sök? Följ då den här felsökningsguiden (du måste ha verifierats som användare/ägare för webbplatsen i Search Console).

De främsta orsakerna till minskningar

Här är de vanligaste anledningarna till färre exponeringar och klick och lägre placering på Google Sök:

#1: Egendomens definition stämmer inte överens med webbplatsens webbadress

Stämmer egendomens definition i Search Console överens med webbadressen till webbplatsen? Om din webbplats är http://example.com kontrollerar du om webbplatsens egendom i Search Console har angetts som http://example.com eller https://example.com. Att http och https har blandats ihop är troligen den vanligaste anledningen till att söktrafik saknas. Det kan vara så att du bara tittar på fel egendom i Search Console och att trafiken inte har minskat trots allt.

#2: Webbplatsen har inte genomsökts (eller sökts igenom på nytt) av Google

Du har publicerat sidan (eller åtgärdat fel på den) och nyligen begärt att sidan ska genomsökas, men Google har inte gjort det ännu. Många förväntar sig att Google ska indexera sidor direkt. Faktum är det kan ta minst en vecka att genomsöka en sida på nytt. Det finns flera skäl till det.

Ha tålamod om du har skickat in en webbplatskarta eller begärt en genomsökning av webbadress. Om du har publicerat en sida på webbplatsen utan att meddela oss kan det ta ännu längre innan vi hittar sidan så vi rekommenderar att du begär en genomsökning.

#3: Webbplatsen saknas, har tagits bort eller påverkats av en manuell åtgärd

 • Finns webbplatsen på Google? Kontrollera att webbplatsen fortfarande finns på Google Sök:
  • Om det gäller en sida ska du söka efter den exakta webbadressen till sidan på Google, till exempel www.example.com/husdjur/lama
  • Om det gäller en webbplats gör du en sökning efter webbplatsen med operatorn site:, till exempel site:www.example.com

Om antingen sidan eller webbplatsen saknas på Google tar du reda på vad det kan bero på.

#4: Du har nyligen flyttat webbplatsen

 • Har du ändrat värdnamnet (till exempel från www.example.com till www.newexample.com)?
 • Har du flyttat befintliga sidor till nya webbadresser på samma webbplats (till exempel example.com/minsida till example.com/enannansida)?
 • Har du flyttat från http till https?

Om något av detta stämmer läser du felsökningsavsnittet för flytt av webbplatser.

Om inget av detta stämmer:

Fortsätt att läsa resten av den här felsökningsguiden.

1. Kontrollera indextäckningen

Om Google inte kan hitta och indexera webbplatsen blir statistiken sämre, så börja med att kontrollera webbplatsens täckning i Googles index:

 1. Öppna rapporten om indextäckning för webbplatsen.
 2. Växla mellan inställningar i rapporten för att visa giltiga sidor och titta i diagrammet om antalet indexerade sidor har minskat. Om så är fallet byter du inställningar i rapporten så att indexeringsfel, varningar och uteslutna webbadresser visas. Titta efter ökningar som stämmer överens med minskningen av antalet indexerade sidor och visa detaljerna. Du bör hitta ledtrådar till varför sidor som en gång varit indexerade inte längre går att indexera. I dokumentationen bör du hitta anvisningar om hur du åtgärdar problemet. Här är de vanligaste grundorsakerna:
  Om du har hittat och åtgärdat indexeringsproblemen ska du begära att åtgärderna verifieras. Det kan ta en vecka eller två att verifiera åtgärderna och omindexera webbplatsen, så vänta några veckor innan du kontrollerar trafiken för att se om den har gått upp igen.
 3. Om indexeringsfel inte verkar vara problemet fortsätter du till nästa steg och kontrollerar statistiken för söktrafik.

2. Kontrollera statistiken för söktrafik

Ta reda på exakt vilka siffror som har ändrats för webbplatsen.

 1. Öppna resultatrapporten för webbplatsen.
 2. Visa data för exponeringar, klickfrekvens och placering.
 3. Visa söktrafik efter sökfråga, land och enhet och se om minskningen hör till en viss kategori. Om du ser att siffrorna har minskat för en kategori undersöker du problemet närmare.
  • Om trafiken på mobila enheter har minskat tar du en titt i rapporten om användbarhet på mobila enheter.
  • Om trafiken är låg i vissa länder kontrollerar du att hreflang har implementerats korrekt och att du inte har angett fel inriktning för webbplatsen.
  • Om trafiken till en enskild sida har minskat använder du granskningsverktyget för webbadresser. I verktyget hittar du detaljerad felsökningsinformation. Detta är några av de vanligaste felen:
   • Sidan är inte kanonisk. Om Google har utsett en annan sida till kanonisk visas den inte i sökresultat.
   • Sidan går inte att genomsöka. Det kan finnas flera anledningar till att det inte går att genomsöka eller indexera en sida. I dokumentationen för granskningsverktyget för webbadresser hittar du information om hur felsöker problem med indexering och genomsökning.
  • Om videotrafiken har minskat kontrollerar du att du inte har genomfört några ändringar nyligen och att du följer råden och riktlinjerna för video.
  • Om bildtrafiken har minskat kontrollerar du att du inte har genomfört några ändringar nyligen och att du följer råden och riktlinjerna för bilder. Kontrollera även att du inte blockerar bilder från Google med robots.txt-filen. Med granskningsverktyget för webbadresser ser du om Google kan hämta bilden på bildens värdsida.
  • Om AMP-sidorna har fått en lägre placering eller ett minskat antal exponeringar eller klick felsöker du ändringar på AMP-sidorna.
 4. Kontrollera om minskningen gäller en viss period.
 5. Kontrollera om klickfrekvensen har minskat utan en motsvarande minskning i exponeringar.
 6. Kontrollera om det finns en motsvarande minskning i både klickfrekvens och exponeringar.
 7. Kontrollera om det finns en betydande, ihållande nedgång i placering.​ 

Minskning under en period

Se om du kan upptäcka ett mönster i minskningen under en period på en vecka, månad eller ett år. Om det finns en mönster funderar du på hur det kan vara relaterat till innehållet på webbplatsen. Om du till exempel säljer glass förändras troligtvis söktrafiken under året. Om tjänster för alla årstider erbjuds på webbplatsen (om du exempelvis säljer både glass och varm choklad) ska du vara noga med att framhäva alla tjänster.

Minskning i klickfrekvens utan motsvarande minskning av antalet exponeringar

Om användarna ser webbplatsen utan att klicka sig vidare beror det troligtvis på att andra sökresultat är mer intressanta. Några anledningar till det kan vara att andra webbplatser har mer användbara rubriker, utdrag eller sökfunktioner. Det kan också vara så att användarna anser att andra webbplatser är mer pålitliga eller officiella.

 1. Gör några sökningar på webbplatsen för att se vilka andra resultat som visas. Är de resultaten mer användbara? Mer informativa? Har de en särskild sökfunktion som kan vara viktig för användarna?
 2. Läs om hur du skapar bättre rubriker och utdrag och implementerar utökade resultat.

Färre exponeringar och minskad klickfrekvens

Om både webbplatsens exponeringar och klickfrekvens har minskat kan du undersöka följande:

 • Är webbplatsen mobilanpassad? Se hur många sökfrågor som har gjorts på mobila enheter och läs rapporten om användbarhet på mobila enheter för webbplatsen eller kör mobilvänlighetstestet på enskilda sidor. Jämför antalet exponeringar på mobila enheter och datorer separat i resultatrapporten genom att lägga till filter.
 • Har placeringen i sökresultaten gått ned under veckan? Det är inte enkelt att fastställa om en placering ligger nedanför första resultatsidan, men leta efter en ändring i placeringen som motsvarar det minskade antalet exponeringar. Om du ser att placeringen har ändrats läser du Lägre placering.
 • Visas sidan för de sökfrågor du förväntar dig? Öppna resultatrapporten, titta på sökfrågorna och se hur exponeringarna har ändrats med tiden. Om exponeringarna minskar:
  • Kontrollera att webbplatsen indexeras korrekt. Sidorna visas inte för sökfrågorna om Google inte hittar dem eller om de försvinner från indexet.
  • Se om någon annan får bättre resultat för sökfrågorna. Gör en sökning med samma sökfrågor i inkognitoläget och se resultatet i Google Sök. Har sidorna som rankas högre mer, bättre eller nyare innehåll?
 • Är webbplatsen inriktad på fel språk eller språkkod? Sök efter hreflang-fel eller landsspecifika inriktningar som kan ha orsakat en minskning av exponeringar eller klick.
 • Är sidan kanonisk? Endast kanoniska sidor visas i sökresultaten. Om Google har utsett en annan sida till kanonisk visas den inte i sökresultat. Om exponeringarna har minskat för en enskild sida använder du granskningsverktyget för webbadresser och ser efter om sidan är kanonisk och om den kan genomsökas. Om den kanoniska sidan finns på en egendom som du inte äger visas inte trafiken eller ens den kanoniska webbadressen.

Ibland ser vi folk som uppför sig illa på webben och kopierar stora delar av en befintlig webbplats till sin egen för att leda trafik till sig. Om du ser att en webbplats har kopierat ditt innehåll kan du begära att den tas bort. Om någon har gjort en falsk begäran om borttagning av din webbplats efter att ha kopierat innehåll kan du bestrida denna begäran.

Lägre placering

Generellt sett ska du inte fokusera för mycket på din absoluta placering, eller små förändringar i placeringen. Exponeringar, klick och totalt antal besökare är i slutändan det bästa sättet att mäta webbplatsens resultat. Men om du ser en stor, ihållande nedgång i placeringen kan du försöka göra något åt det. Lägre placeringar orsakas ofta av något av följande:

 • En annan webbplats har förbättrat sin kvalitet och relevans mer än din. Gör några sökningar i inkognitoläget och se vilka webbplatser som får bättre resultat. Försök fastställa vad det beror på. Är de andra resultaten mer användbara, fullständiga eller aktuella än din webbplats?
 • Det finns innehåll på webbplatsen som har blivit inaktuellt, felaktigt eller mindre användbart än det brukade vara. Försök att se till att innehållet är tillförlitligt, användbart och aktuellt.
 • Google kan inte hitta eller läsa din webbplats. Om det är så visas ett ökat antal indexeringsfel i rapporten om indextäckning. Om du nyligen har ändrat något på webbplatsen kan det ta några veckor för oss att uppdatera indexet. Du kan se förloppet i rapporten om indextäckning.
 • Kraven för funktioner som styr visningssätt i sökresultat (vilka brukar ha en högre placering) var uppfyllda tidigare men är inte det längre. Ta en titt i rapporten om utökade resultat och AMP-rapporten för webbplatsen och kontrollera så att inga nya fel har smugit sig in.
 • Webbplatsen är inte lika användbar på mobila enheter som den brukade vara.
 • Färre eller sämre webbplatser länkar till dig. Här kan du se vem som länkar till din webbplats.
 • Det har skett en förändring i din rankning eller rapportalgoritmerna. Kontrollera om en ändring nämns i bloggen på centret för webbansvariga och på sidan om dataavvikelser. Om så inte är fallet följer du våra rekommendationer i riktlinjerna för webbansvariga och Googles riktlinjer för sökkvalitetsgranskare.

Kontrollera trafikdata och se om minskningen hänger ihop med viss faktor (sökfråga, sida, land eller enhet). Om så är fallet försöker du fastställa grundorsaken.

Läs våra kvalitetsriktlinjer för att ta reda på vad vi anser vara viktigt på en webbplats.

Följ rekommendationerna i Sökoptimering för nybörjare, i synnerhet rekommendationerna för hur du optimerar innehåll.

Färre exponeringar/klick eller lägre placering för AMP-sidor

Lägre AMP-rankning och klickfrekvens kan uppstå om du inte får ett utökat resultat för AMP-resultaten. Kontrollera att AMP-sidorna indexeras och att de uppfyller kraven för utökade resultat.

Du får en överblick över hela webbplatsen om du öppnar AMP-rapporten för webbplatsen och letar efter en ökning av antalet fel. Felen är sidor som inte kan indexeras.

 1. Visa detaljer för några webbadresser och felsök problemen.
 2. Om du har strukturerad data på AMP-sidorna så att utökade resultat ska kunna visas för dem testar du sidorna med hjälp av testverktyget för utökade resultat. Ange webbadressen till den aktiva sidan i stället för att kopiera in sidans kod i verktyget.

Testa en enskild sida genom att köra granskningsverktyget för webbadresser på webbadressen till AMP-sidan och testa sidan med hjälp av testverktyget för utökade resultat.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?