การย้ายจาก Search Console เวอร์ชันเก่าไปยัง Search Console เวอร์ชันใหม่

คู่มือการย้ายไปใช้เวอร์ชันใหม่สำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน

ขณะนี้เราอยู่ในระหว่างการสร้าง Search Console เวอร์ชันใหม่ที่จะมาแทนที่เวอร์ชันเก่า หากคุณใช้ Search Console เวอร์ชันเก่าอยู่ คู่มือนี้จะแสดงให้เห็นความแตกต่างหลักๆ ระหว่าง Search Console เวอร์ชันเก่าและใหม่

การเปลี่ยนแปลงทั่วไป

Search Console ใหม่มีการปรับปรุงต่อไปนี้จากเวอร์ชันเก่า

 • ข้อมูลการเข้าชมจากการค้นหา 16 เดือนเทียบกับ 3 เดือนในเวอร์ชันเก่า
 • ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับหน้าเว็บหนึ่งๆ ได้แก่ การครอบคลุมของดัชนี, URL ตามรูปแบบบัญญัติ, ความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และอื่นๆ
 • ติดตามกระแสข้อมูลเพื่อช่วยในการตรวจสอบ แก้ไข และขอให้มีการรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการรวบรวมข้อมูลอีกครั้ง
 • รายงานและเครื่องมือใหม่และที่ได้รับการปรับปรุง (อธิบายในหัวข้อถัดไป)
 • ทำงานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การเปรียบเทียบเครื่องมือและรายงาน

เราได้สร้างรายงานและเครื่องมือหลายๆ อย่างเป็นเวอร์ชันใหม่และจะย้ายข้อมูลเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบเครื่องมือและรายงานของ Search Console เวอร์ชันเก่าและใหม่ รายการนี้จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเพิ่มรายงานใหม่ๆ ต่อไป

ขอแนะนำให้ใช้รายงานทั้งหมดเป็นเวอร์ชันใหม่เมื่อมีให้ใช้งาน เราจะนำรายงานเวอร์ชันเก่าที่มีเวอร์ชันใหม่เทียบเท่าออกเร็วๆ นี้
รายงาน Search Console แบบเก่า สิ่งที่จะมาแทนที่ใน Search Console แบบใหม่ การเปรียบเทียบ
Analytics สำหรับการค้นหา

ประสิทธิภาพ

รายงานใหม่มีข้อมูล 16 เดือนและใช้งานได้ง่ายกว่ามาก
การ์ดสื่อสมบูรณ์ รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละรายการ รายงานใหม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างละเอียด และขอให้รวบรวมข้อมูลปัญหาที่แก้ไขแล้วอีกครั้งได้ในคลิกเดียว
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
ลิงก์ภายใน
ลิงก์ รายงานใหม่มีทั้งลิงก์ไปยังเว็บไซต์และรายงานลิงก์ภายใน ซึ่งมีตัวเลขแสดงจำนวนลิงก์ที่เชื่อถือได้มากขึ้น
สถานะดัชนี สถานะการครอบคลุมของดัชนี รายงานใหม่แสดงข้อมูลทั้งหมดที่รายงานแบบเก่ามี รวมทั้งข้อมูลสถานะการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดจากดัชนีของ Google
รายงานแผนผังไซต์ แผนผังไซต์ ข้อมูลคล้ายกันแต่รายงานมีการออกแบบดีขึ้น รายงานแบบเก่ารองรับการทดสอบแผนผังไซต์โดยไม่ส่งข้อมูล แต่รายงานใหม่จะทดสอบเฉพาะเมื่อมีการส่งแผนผังไซต์
Accelerated Mobile Pages สถานะ AMP มีการรายงานข้อผิดพลาดประเภทอื่นอีกมากมายในรายงานใหม่ รวมถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเพื่อขอให้จัดทำดัชนีหน้าเว็บที่แก้ไขแล้วอีกครั้ง
การดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ การดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ รายงานใหม่แสดงประวัติการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งได้แก่ คำขอให้ตรวจสอบและผลลัพธ์
โปรแกรม Googlebot จำลอง เครื่องมือตรวจสอบ URL เครื่องมือตรวจสอบ URL แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ URL เวอร์ชันที่มีการจัดทำดัชนีและเวอร์ชันที่เผยแพร่อยู่ พร้อมความสามารถในการขอให้รวบรวมข้อมูล ข้อมูลใหม่ ได้แก่ URL ของหน้า Canonical การบล็อกที่ใช้ noindex/nocrawl และ URL นั้นอยู่ในดัชนีของ Google หรือไม่
ความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมูลคล้ายกันแต่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้มากขึ้น รวมถึงมีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเพื่อขอให้จัดทำดัชนีอีกครั้งสำหรับหน้าเว็บที่แก้ไขปัญหาความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว
รายงานข้อผิดพลาดที่พบเมื่อเข้ารวบรวมข้อมูล รายงานการครอบคลุมของดัชนีและเครื่องมือตรวจสอบ URL

ข้อผิดพลาดที่พบเมื่อเข้ารวบรวมข้อมูลจะแสดงที่ระดับเว็บไซต์ในรายงานการครอบคลุมของดัชนีแบบใหม่ และที่ระดับ URL แต่ละรายการในเครื่องมือตรวจสอบ URL แบบใหม่ รายงานเหล่านี้ช่วยจัดลำดับความรุนแรงของปัญหาและจัดกลุ่มหน้าเว็บตามปัญหาที่คล้ายกัน เพื่อช่วยคุณหาสาเหตุพื้นฐานที่มีร่วมกันของปัญหาที่เกิดขึ้น

รายงานแบบเก่าแสดงทุกข้อผิดพลาดทั้งหมดที่พบในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงข้อผิดพลาดที่ล้าสมัย เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ หรือไม่สำคัญนัก รายงานแบบใหม่จะเน้นปัญหาที่พบในเดือนที่ผ่านมาซึ่ง Google ให้ความสำคัญ คุณจะได้รับรายงานเฉพาะปัญหาที่อาจทำให้ต้องนำหน้าเว็บออกจากดัชนี หรือปัญหาที่ทำให้หน้าเว็บไม่ได้รับการจัดทำดัชนี 

นอกจากนี้ เรายังจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่แสดงในรายงาน ตัวอย่างเช่น ระบบจะพิจารณาว่าข้อผิดพลาด 404 เป็นปัญหาก็ต่อเมื่อคุณขอให้เรารวบรวมข้อมูล URL ผ่านแผนผังไซต์โดยเฉพาะ เป็นต้น

คุณสมบัติใหม่เหล่านี้จะช่วยให้คุณเน้นไปที่ปัญหาที่ส่งผลต่อเว็บไซต์ในดัชนีของ Google แทนที่จะรายงานข้อผิดพลาดทั้งหมดที่ Googlebot พบในเว็บไซต์ของคุณ

ระบบจะแมปข้อผิดพลาดต่อไปนี้อีกครั้งหรือไม่แสดงไว้ในรายงานการครอบคลุมดัชนีแบบใหม่​

ข้อผิดพลาดของ URL - เดสก์ท็อป

หมวดหมู่ข้อผิดพลาดเก่า สิ่งที่มาแทน
ข้อผิดพลาดของเซิฟเวอร์ ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจะแสดงเป็นข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ (5xx) ในรายงานการครอบคลุมของดัชนี
Soft 404

แสดงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ในรายงานการครอบคลุมดัชนี โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณส่งข้อผิดพลาดนี้ให้รวบรวมข้อมูลหรือไม่

 • ข้อผิดพลาด: ดูเหมือนว่า URL ที่ส่งจะเป็น Soft 404
 • ไม่รวม: Soft 404
การเข้าถึงถูกปฏิเสธ

แสดงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ในรายงานการครอบคลุมดัชนี โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณส่งข้อผิดพลาดนี้ให้รวบรวมข้อมูลหรือไม่

 • ข้อผิดพลาด: URL ที่ส่งแสดงผลคำขอที่ไม่ได้รับอนุญาต (401)
 • ไม่รวม: ถูกบล็อกเนื่องจากคำขอที่ไม่ได้รับอนุญาต (401)
ไม่พบ

แสดงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ในรายงานการครอบคลุมดัชนี โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณส่งข้อผิดพลาดนี้ให้รวบรวมข้อมูลหรือไม่

 • ข้อผิดพลาด: ไม่พบ URL ที่ส่ง (404)
 • ไม่รวม: ไม่พบ (404)
อื่นๆ รายงานว่าเป็นความผิดปกติในการรวบรวมข้อมูลในรายงานการครอบคลุมดัชนี

ข้อผิดพลาดของ URL - สมาร์ทโฟน

ในขณะนี้ยังไม่มีการรายงาน แต่เราหวังจะหาทางออกให้กับปัญหานี้

ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์

ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์จะไม่แสดงใน Search Console ใหม่

ปัญหาด้านความปลอดภัย รายงานปัญหาด้านความปลอดภัยแบบใหม่ รายงานปัญหาด้านความปลอดภัยแบบใหม่จะมาแทนที่ฟังก์ชันการทำงานส่วนใหญ่ของรายงานแบบเก่า รวมทั้งแสดงประวัติปัญหาของเว็บไซต์ด้วย
ข้อมูลที่มีโครงสร้าง การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์และรายงานผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ สำหรับแต่ละ URL ให้ใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ (หรือเครื่องมือตรวจสอบ URL) สำหรับการรายงานทั้งเว็บไซต์ ให้ดูรายงานผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์แต่ละรายการของเว็บไซต์ แม้ว่าจะยังไม่มีรายงานผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ครบทุกประเภท แต่รายงานที่มีก็มีความครอบคลุมมากขึ้น
การปรับปรุง HTML ไม่มี ไม่มีรายงานที่เทียบเท่า โปรดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับปรุงชื่อหน้าเว็บและตัวอย่างข้อมูล
ทรัพยากรที่ถูกบล็อก เครื่องมือตรวจสอบ URL ไม่มีมุมมองทั้งไซต์ของทรัพยากรที่ถูกบล็อก แต่คุณดูรายการทรัพยากรที่ถูกบล็อกสำหรับแต่ละ URL ได้โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL
แอป Android ไม่มี ไม่รองรับแอป Android ใน Search Console อีกต่อไปหลังจากเดือนมีนาคม 2019
ชุดพร็อพเพอร์ตี้ ไม่มี ไม่รองรับชุดพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console อีกต่อไปหลังจากเดือนมีนาคม 2019

 

อย่าส่งข้อมูลเดียวกัน 2 ครั้ง - ระบบจะแชร์ข้อมูลและคำขอต่างๆ ระหว่าง Search Console เวอร์ชันเก่าและใหม่ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องส่งในทั้ง 2 เวอร์ชัน ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งคำขอให้พิจารณาใหม่หรือส่งแผนผังไซต์ใน Search Console เวอร์ชันเก่าไปแล้ว ก็ไม่ต้องส่งใน Search Console เวอร์ชันใหม่อีกครั้ง

วิธีการใหม่สำหรับใช้ทำงานเดิม

มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางอย่างของงานทั่วไปใน Search Console เวอร์ชันใหม่ งานทั่วไปโดยสรุปมีดังนี้

ฟีเจอร์ที่ยังไม่รองรับ

ต่อไปนี้คือฟีเจอร์ที่ยังใช้ไม่ได้ใน Search Console เวอร์ชันใหม่ ซึ่งคุณจะต้องใช้ใน Search Console เวอร์ชันเก่าไปก่อน

 • ข้อมูลสถิติการรวบรวมข้อมูล (หน้าเว็บที่ถูกรวบรวมข้อมูลต่อวัน KB ที่ดาวน์โหลดต่อวัน จำนวนครั้งในการดาวน์โหลดหน้าเว็บ)
 • เครื่องมือทดสอบ robots.txt
 • การจัดการพารามิเตอร์ของ URL ใน Google Search
 • เครื่องมือไฮไลต์
 • การอ่านและจัดการข้อความ
 • เครื่องมือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่
 • การกำหนดโดเมนที่ต้องการ
 • การเชื่อมโยงพร็อพเพอร์ตี้ Search Console กับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics
 • ปฏิเสธลิงก์
 • การนำเนื้อหาที่ล้าสมัยออกจากดัชนี
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร