Migrera från gamla till nya Search Console

Migreringsguide för befintliga användare

Om du har använt gamla Search Console kan du läsa mer om de huvudsakliga skillnaderna mellan gamla och nya Search Console i den här guiden. Du hittar den fullständiga listan över nya rapporter och gamla favoriter på sidan Rapporterna i korthet.

Allmänna förändringar

I nya Search Console finns följande förbättringar jämfört med den gamla versionen:

 • sexton månader av söktrafikdata jämfört med tre månader i den gamla produkten
 • utförlig information om specifika sidor, t.ex. indextäckning, kanonisk webbadress, mobilanpassning med mera
 • spårningsflöden så att det blir enkelt att övervaka, åtgärda och begära ny genomsökning av sidor med genomsökningsproblem
 • nya och förbättrade rapporter och verktyg som beskrivs nedan
 • fungerar på mobila enheter.

Jämförelse av verktyg och rapporter

Vi har skapat nya version av många rapporter och verktyg och vi håller på att migrera fler. Här är en jämförelse av verktyg och rapporter i gamla och nya Search Console. Den här listan ändras efter hand när vi lägger till nya rapporter.

Rapport i gamla Search Console Ersättning i nya Search Console Jämförelse
Sökanalys

Resultat

Den nya rapporten innehåller data från 16 månader och är lättare att använda.
Rich Cards Enskilda förbättringsrapporter De nya rapporterna innehåller utförlig felsökningsinformation, och du kan begära en ny genomsökning av åtgärdade problem med ett klick.
Länkar till din webbplats
Interna länkar
Länkar I den nya rapporten kombineras rapporterna Länkar till din webbplats och Interna länkar och uppgifterna om antal länkar är mer tillförlitliga.
Indexeringsstatus Status för indextäckning Den nya rapporten innehåller all information från den gamla rapporten och dessutom utförlig information om genomsökningsstatus från Googles index.
Rapporten Webbplatskartor Webbplatskartor Liknande information, men rapporten är bättre utformad. Den gamla rapporten har stöd för att testa en webbplatskarta utan att skicka in den, men den nya rapporten testar endast webbplatskartan när den skickas in.
Accelerated Mobile Pages AMP-status Många fler feltyper rapporteras i den nya rapporten. Dessutom har vi lagt till ett arbetsflöde för att begära att åtgärdade sidor indexeras på nytt.
Manuella åtgärder Manuella åtgärder I den nya rapporten visas din historik för manuella åtgärder, till exempel begäranden om granskning och granskningsresultat.
Hämta som Google Granskningsverktyget för webbadresser I granskningsverktyget för webbadresser visas information om den indexerade versionen och realtidsversionen av en webbadress, och du har möjlighet att begära en ny genomsökning. Bland de nya uppgifterna ingår webbadressen för den kanoniska sidan och blockeringar med noindex/nocrawl samt information om webbadressen finns i Googles index eller inte.
Användbarhet på mobila enheter Användbarhet på mobila enheter Liknande information men i ett mer användbart format. I den nya versionen kan du även begära en ny genomsökning av sidor där problem med användbarhet på mobila enheter har åtgärdats.
Rapport om genomsökningsfel Rapporten om indextäckning och granskningsverktyget för webbadresser

Genomsökningsfel visas på webbplatsnivå i den nya rapporten om indextäckning och på webbadressnivå i det nya granskningsverktyget för webbadresser. Rapporterna hjälper dig att prioritera felen utifrån allvarlighetsgrad och att gruppera sidor med liknande problem så att du kan hitta de bakomliggande orsakerna.

I den gamla rapporten visades vartenda fel som påträffats under de senaste tre månaderna. Bland dem fanns en del som var inaktuella, övergående eller relativt oviktiga. Den nya rapporten är inriktad på de problem under den senaste månaden som har betydelse för Google: ett problem visas bara om det kan leda till att sidan tas bort från indexet eller inte går att indexera. 

Dessutom väger vi in hur viktiga problemen är: till exempel ses 404-meddelanden bara som fel om du uttryckligen har bett oss att genomsöka webbadressen ifråga, till exempel via en webbplatskarta.

På detta sätt hjälper rapporten dig att fokusera på problem som påverkar webbplatsen i Googles index, snarare än att bara räkna upp en lång lista med alla fel som Googlebot har påträffat på webbplatsen.

Följande fel har ändrats eller visas inte i den nya rapporten om indextäckning:​

Webbadressfel – stationära datorer

Äldre felkategori Ersättning
Serverfel Alla serverfel redovisas som Serverfel (5xx) i rapporten om indextäckning.
Soft 404

Redovisas i rapporten om indextäckning som något av följande beroende på om du har skickat felsidan för genomsökning eller inte:

 • Fel: Angiven webbadress verkar vara ett soft 404-fel
 • Uteslutna: Soft 404
Åtkomst nekad

Redovisas i rapporten om indextäckning som något av följande beroende på om du har skickat felsidan för genomsökning eller inte:

 • Fel: Angiven webbadress returnerar en oauktoriserad begäran (401)
 • Utesluten: Blockerad på grund av en oauktoriserad begäran (401)
Hittades inte

Redovisas i rapporten om indextäckning som något av följande beroende på om du har skickat felsidan för genomsökning eller inte:

 • Fel: Angiven webbadress hittades inte (404)
 • Uteslutna: Hittades inte (404)
Annat Redovisas som Avvikelse i genomsökningen i rapporten om indextäckning.

Webbadressfel – smartphones

Redovisas inte för närvarande, men vi hoppas kunna åtgärda detta.

Webbplatsfel

Webbplatsfel visas inte i nya Search Console.

Säkerhetsproblem Nya rapporten om säkerhetsproblem Den nya rapporten om säkerhetsproblem innehåller det mesta som fanns i den gamla och dessutom en historik över problem på webbplatsen.
Strukturerad data Test av utökade resultat och rapporter om utökade resultat För enskilda webbadresser använder du testverktyget för utökade resultat (eller granskningsverktyget för webbadresser). För hela webbplatsen använder du de olika rapporterna om utökade resultat. Alla typer av utökade resultat stöds inte ännu, men vi täcker in fler och fler.
HTML-förbättringar Inga Ingen motsvarighet finns. Följ rekommendationerna för titlar och utdrag.
Blockerade resurser Granskningsverktyget för webbadresser Det finns ingen översikt över blockerade resurser för hela webbplatsen. Däremot ser du vilka de blockerade resurserna är för en enskild webbadress med granskningsverktyget för webbadresser.
Android-appar Inga Android-appar stöds inte längre i Search Console efter mars 2019.
Egendomsuppsättningar Inga Egendomsuppsättningar stöds inte längre i Search Console efter mars 2019.
Meddelanden Meddelandepanelen Du kan läsa meddelanden som tas emot från och med den 23 maj 2019 på meddelandepanelen. Äldre meddelanden hittar du i den gamla meddelandelistan.
Andra verktyg och rapporter   Du hittar även några äldre rapporter och verktyg på sidan Rapporterna i korthet.

Nya sätt att utföra välbekanta åtgärder

Några vanliga sätt att utföra åtgärder har ändrats i nya Search Console. Här är en sammanfattning av de vanligaste:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?