Siirtyminen vanhasta Search Consolesta uuteen

Siirtymisopas nykyisille käyttäjille

Tämä artikkeli on suunnattu vanhan Search Consolen käyttäjille, ja se sisältää tietoja uuden ja vanhan version tärkeimmistä eroista. Raporttien pikanäkymä ‑sivulla on kattava luettelo uusista raporteista sekä joitakin vanhoja suosikkeja.

Yleiset muutokset

Uusi Search Console sisältää seuraavia etuja vanhaan versioon verrattuna:

 • 16 kuukauden ajalta kerätty hakuliikennedata vanhan version tarjoaman kolmen kuukauden datan sijaan
 • tiettyä sivua koskevat yksityiskohtaiset tiedot esimerkiksi indeksoinnin kattavuudesta, ensisijaisesta URL-osoitteesta ja mobiilikäytettävyydestä
 • seurantatyökalut, jotka helpottavat indeksointiongelmien valvontaa ja korjaamista sekä uudelleenindeksoinnin pyytämistä
 • uudet ja parannetut raportit ja työkalut, joista on lisätietoja alla
 • uusi versio toimii mobiililaitteilla.

Työkalujen ja raporttien vertailu

Olemme kehittäneet uusia versioita monista raporteista ja työkaluista, ja jatkamme tätä työtä yhä. Alla olevassa taulukossa vertaillaan uuden ja vanhan Search Consolen työkaluja ja raportteja. Taulukkoa päivitetään uusien raporttien lisäämisen yhteydessä.

Vanhan Search Consolen raportti Korvaava versio uudessa Search Consolessa Vertailu
Hakuanalyysit

Tehokkuus

Uusi raportti sisältää dataa 16 kuukauden ajalta, minkä lisäksi se on paljon helppokäyttöisempi.
Rich Cards Yksilöllinen parannus ‑raportit Uudet raportit sisältävät yksityiskohtaisia virheenkorjaustietoja sekä mahdollisuuden pyytää korjattujen sivujen uudelleenindeksointia nopeasti.
Linkit sivustoosi
Sisäiset linkit
Linkit Uusi raportti yhdistää Linkit sivustoosi- ja Sisäiset linkit ‑raportit ja sisältää luotettavampia tietoja linkkien lukumääristä.
Indeksoinnin tila Indeksoinnin kattavuuden tila Uusi raportti sisältää kaikkien vanhan raportin tietojen lisäksi Google-hakemistosta noudettuja yksityiskohtaisia tietoja indeksoinnin tilasta.
Sivustokarttaraportti Sivustokartat Raportti sisältää samankaltaisia tietoja, mutta on paremmin suunniteltu. Vanha raportti sallii sivustokartan testaamisen ilman sen lähettämistä, kun taas uusi raportti tukee vain lähetettyjen sivustokarttojen testaamista.
Nopeutetut mobiilisivut AMP-tila Uusi raportti sisältää monia uusia virhetyyppejä sekä mahdollisuuden pyytää korjattujen sivujen uudelleenindeksointia.
Manuaaliset toimenpiteet Manuaaliset toimenpiteet Uusi raportti sisältää manuaalisten toimenpiteiden historian, johon kuuluvat myös tarkastuspyynnöt ja tarkastusten tulokset.
Hae kuten Google URL-tarkastustyökalu URL-tarkastustyökalu näyttää tietoja URL-osoitteen indeksoidusta ja verkossa julkaistusta versiosta ja tarjoaa mahdollisuuden uudelleenindeksoinnin pyytämiseen. Uusiin tietoihin lukeutuvat sivun ensisijainen URL-osoite, mahdollinen indeksoinnin esto (noindex tai nocrawl) ja se, onko URL-osoite Google-hakemistossa.
Mobiilikäyttö Mobiilikäyttö Uudistettu raportti sisältää samankaltaisia tietoja kuin vanha, mutta helpommin käytettävässä muodossa. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden pyytää sivun uudelleenindeksointia mobiilikäytettävyyteen liittyvien ongelmien korjaamisen jälkeen.
Indeksointivirheraportti Hakemiston kattavuusraportti ja URL-tarkastustyökalu

Indeksointivirheet näytetään sivustotasolla uudessa hakemiston kattavuusraportissa ja yksittäisten URL-osoitteiden tasolla uudessa URL-tarkastustyökalussa. Raportit auttavat priorisoimaan ongelman vakavuuden. Raporteissa sivut luokitellaan samanlaisten ongelmien mukaan, jotta löydät yleisimmät taustalla olevat syyt.

Vanhassa raportissa näytettiin jokainen viimeisen kolmen kuukauden aikana ilmi tullut virhe, mukaan lukien vanhentuneet, tilapäiset ja merkityksettömät virheet. Uusissa raporteissa keskitytään viimeisen kuukauden aikana ilmenneisiin, Googlelle merkityksellisiin ongelmiin: ongelma näytetään vain, jos on vaarana, että sivusi joudutaan poistamaan luettelosta ongelman takia tai se estää sivun indeksoinnin. 

Olemme myös priorisoineet näytettävät ongelmat niiden tärkeyden mukaan, esimerkiksi 404-virheet luokitellaan virheiksi vain, jos olet pyytänyt Googlea indeksoimaan URL-osoitteen vaikka sivustokartan kautta.

Uudet toiminnot helpottavat niiden ongelmien käsittelyä, jotka vaikuttavat sivustoosi Google-hakemistossa, sen sijaan, että koottaisiin pitkästyttävä luettelo kaikista virheistä, joita Googlebot on joskus havainnut sivustollasi.

Seuraavat virheet luokitellaan uudelleen tai niitä ei näytetä uudessa hakemiston kattavuusraportissa:​

URL-virheet – tietokoneet

Vanha virheluokka Korvaava
Palvelinvirhe Kaikki palvelinvirheet luokitellaan hakemiston kattavuusraportissa palvelinvirheiksi (5xx).
404-uudelleenohjaus

Merkitään hakemiston kattavuusraportissa yhteen seuraavista luokista riippuen siitä, toimititko virheellisen osoitteen indeksoitavaksi:

 • Virhe: Toimitettu URL-osoite näyttää olevan 404-uudelleenohjaus.
 • Poissuljettu: 404-uudelleenohjaus
Pääsy evätty

Merkitään hakemiston kattavuusraportissa yhteen seuraavista luokista riippuen siitä, toimititko virheellisen osoitteen indeksoitavaksi:

 • Virhe: Lähetetty URL-osoite palauttaa luvattoman pyynnön (401).
 • Poissuljettu: Estetty luvattoman pyynnön vuoksi (401)
Ei löydy

Merkitään hakemiston kattavuusraportissa yhteen seuraavista luokista riippuen siitä, toimititko virheellisen osoitteen indeksoitavaksi:

 • Virhe: Lähetettyä URL-osoitetta ei löydy (404).
 • Poissuljettu: Ei löydy (404)
Muu Merkitään hakemiston kattavuusraportissa indeksointihäiriöksi.

URL-virheet – älypuhelimet

Ei luokittelua tällä hetkellä, mutta toivottavasti löydämme ratkaisun tähän.

Sivustovirheet

Sivustovirheitä ei näytetä uudessa Search Consolessa.

Tietoturvaongelmat Uusi tietoturvaongelmaraportti Uusi tietoturvaongelmaraportti korvaa suurimman osan vanhan raportin toiminnoista. Lisäksi uudessa raportissa esitellään sivuston ongelmien historia.
Strukturoitu data Rich-tulosten testi ja rich-tulosten raportit Käytä yksittäisiä URL-osoitteita varten rich-tulosten testiä (tai URL-tarkastustyökalua). Lue lisää sivuston kattavasta raportoinnista yksittäisistä sivustoasi koskevista rich-tulosten raporteista. Vaikka raportteja ei vielä ole kaikista rich-tulostyypeistä, raporttien määrä lisääntyy.
HTML-koodin parannusehdotukset Vastaavaa raporttia ei ole tehty. Noudata parhaita käytäntöjä otsikoiden ja katkelmien parantamiseksi.
Estetyt resurssit URL-tarkastustyökalu Estetyistä resursseista ei ole sivuston kattavaa raporttia, mutta URL-tarkastustyökalun avulla voit nähdä luettelon yksittäisten URL-osoitteiden estetyistä resursseista.
Android-sovellukset Android-sovelluksia ei enää tueta Search Consolessa maaliskuun 2019 jälkeen.
Verkko-omaisuusjoukot Omaisuusjoukkoja ei enää tueta Search Consolessa maaliskuun 2019 jälkeen.
Viestit Viestipaneeli 23.5.2019 alkaen lähetetyt viestit löytyvät viestipaneelista. Vanhemmat viestit löytyvät vanhalta viestiluettelosivulta.
Muut työkalut ja raportit   Joitakin raportteja ja työkaluja on säilytetty vanhassa muodossa. Ne löytyvät Raporttien pikanäkymä ‑sivulta.

Uusia tapoja tehdä tuttuja asioita

Jotkin tavallisten tehtävien vaiheet ovat muuttuneet uudessa Search Consolessa. Alle on koottu niistä yleisimmät:

 • Uuden omaisuuden lisääminen: Tutustu uuteen omaisuuksien työnkulkuun. Kaikki verkko-omaisuudet näkyvät nyt siirtymispalkin avattavassa valikossa, joka on käytettävissä kaikilta sivuilta. Jos et halua saada verkko-omaisuuteen liittyviä ilmoituksia, voit poistaa sen luettelosta.
 • Käyttäjien ja käyttöoikeuksien ylläpitäminen: Käytä Search Consolen uutta Käyttäjien hallinta ‑sivua.
 • Verkko-omaisuuksien muokkaaminen: Käytä avattavaa verkko-omaisuuksien valitsinta, joka sijaitsee dokumentin siirtymisosassa.
 • Robots.txt- tai noindex-estojen tarkastaminen: Tarkasta sivun indeksoidun tai verkossa olevan version robots.txt- tai noindex-estojen tila URL-tarkastustyökalulla.
 • Sivun Googlebot-haettavuuden testaaminen: Testaa sivun verkossa oleva versio URL-tarkastustyökalulla.
 • Sivustokartan lähettäminen: Voit lähettää sivustokarttoja käyttämällä uutta Sivustokartat-raporttia. Lähetetyt sivustokartat testataan välittömästi.
 • Rich-tulosten virheenkorjaus: Käytä tilasivulla olevia Yksilöllinen parannus ‑raportteja.
 • Sivustotason indeksointivirheiden etsiminen: Näet sivustotason tilastotietoja indeksointiongelmista käyttämällä Indeksoinnin kattavuuden tila ‑raporttia.
 • Sivutason indeksointivirheiden etsiminen: Saat yksityiskohtaisia tietoja yksittäistä sivua koskevista indeksointivirheistä käyttämällä uutta URL-tarkastustyökalua.
 • Sivun indeksoinnin pyytäminen: Tarkasta sivun verkossa oleva versio käyttämällä uutta URL-tarkastustyökalua ja pyydä uudelleenindeksointia.
 • Verkossa olevan sivun tarkastaminen: Käytä uutta URL-tarkastustyökalua. Googlebotin pyytämästä sivusta on nyt saatavilla kuvakaappauksia.
 • Sivuston klikkausten, näyttökertojen ja klikkausprosentin katsominen (Hakuanalyysi): Käytä vastaavaa tehokkuusraporttia.
 • Käyttäjät, käyttöoikeudet ja vahvistustiedot ovat yhä saatavilla siirtymispalkissa olevan Asetukset-kuvakkeen Asetukset kautta.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?