Migrace ze staré služby Search Console na novou

Průvodce migrací pro stávající uživatele

Pokud jste používali starou službu Search Console, v tomto průvodci se dozvíte o hlavních rozdílech mezi starou a novou službou Search Console. Úplný seznam nových přehledů a některé staré oblíbené přehledy najdete na stránce Stručné informace o přehledech.

Obecné změny

Nová služba Search Console nabízí oproti staré verzi tato vylepšení:

 • údaje o návštěvnosti z vyhledávání za šestnáct měsíců (ve staré službě to byly tři měsíce),
 • podrobné informace o konkrétní stránce, včetně zahrnutí do indexu, kanonické adresy URL, použitelnosti v mobilních zařízeních apod.,
 • pomoc se sledováním, opravou a požádáním o opětovné projití stránek, při jejichž procházení se vyskytly problémy,
 • nové a vylepšené přehledy a nástroje popsané níže,
 • funguje na mobilních zařízeních.

Porovnání nástrojů a přehledů

Vytvořili jsme nové verze mnoha přehledů a nástrojů a budeme pokračovat v migraci dalších. Zde je porovnání nástrojů a přehledů ve staré a nové službě Search Console. Tento seznam se s přidáváním nových přehledů bude měnit.

Starý přehled Search Console Náhrada v nové službě Search Console Srovnání
Analýza vyhledávání

Výkon

V novém přehledu jsou k dispozici údaje za 16 měsíců a jeho používání je mnohem snazší.
Informační karty Přehledy jednotlivých vylepšení Nové přehledy poskytují podrobné ladicí informace a možnost jedním kliknutím požádat o opětovné projití obsahu, v němž byly problémy opraveny.
Odkazy na vaše stránky
Interní odkazy
Odkazy Nový přehled nabízí kombinaci přehledů Odkazy na vaše stránky a Interní odkazy a přesnější počty odkazů.
Stav indexu Zahrnutí do indexu Nový přehled poskytuje všechny informace, které byly k dispozici ve starém přehledu, plus podrobné informace o stavu procházení z indexu Google.
Přehled souborů Sitemap Soubory Sitemap Podobné informace, ale lépe navržený přehled. Starý přehled podporuje otestování souboru Sitemap bez odeslání, nový přehled soubory Sitemap testuje jen při odeslání.
Accelerated Mobile Pages AMP Nový přehled zahrnuje mnoho nových typů chyb a také umožňuje požádat o opětovné indexování opravených stránek.
Ruční zásahy Ruční zásahy Nový přehled ukazuje historii ručně provedených zásahů, včetně žádostí o kontrolu a jejich výsledků.
Načíst jako Google Nástroj Kontrola adresy URL Nástroj Kontrola adresy URL ukazuje informace o indexované a publikované verzi konkrétní adresy URL a umožňuje požádat o projití. Nové informace zahrnují adresu URL kanonické stránky, informace o blokování indexování či procházení a o tom, zda je adresa URL zahrnuta v indexu Google.
Použitelnost v mobilních zařízeních Použitelnost v mobilních zařízeních Podobné informace, ale v lépe použitelném formátu. K dispozici je také možnost požádat o opětovné indexování stránek, na nichž byly opraveny problémy s použitelností v mobilních zařízeních.
Přehled chyb procházení Přehled Zahrnutí do indexunástroj Kontrola adresy URL

Chyby procházení se na úrovni webu zobrazují v novém přehledu Zahrnutí do indexu a na úrovni jednotlivých adres URL v novém nástroji Kontrola adresy URL. Tyto přehledy pomáhají stanovit prioritu podle závažnosti problému a stránky s podobnými problémy jsou v nich uspořádány do skupin, abyste snáze našli společné základní příčiny.

Ve starém přehledu byly uvedeny všechny chyby z posledních tří měsíců, včetně neaktuálních, přechodných nebo relativně nedůležitých chyb. Nové přehledy jsou zaměřeny na problémy z minulého měsíce, na nichž Googlu záleží. Problém se zobrazí jen v případě, že by kvůli němu stránka mohla být odstraněna z indexu nebo že by mohl znemožnit její indexování. 

Zohledňujeme také důležitost zobrazených problémů. Chyby 404 jsou například považovány za chyby jen v případě, že jste nás výslovně požádali o procházení příslušné adresy URL (například prostřednictvím souboru Sitemap).

Toto nové chování vám pomůže soustředit se na problémy, které mají dopad na váš web v indexu Google, což je rozhodně lepší než jen dlouhý seznam všech chyb, na které Googlebot na webu narazil.

Následující chyby jsou v novém přehledu Zahrnutí do indexu uváděny jinak, případně v něm vůbec uváděny nejsou:

Chyby adres URL – počítač

Stará kategorie chyb Náhrada
Chyba serveru Všechny chyby serveru jsou v přehledu Zahrnutí do indexu uvedeny jako Chyba serveru (5xx).
Falešné 404

Tyto chyby jsou v přehledu Zahrnutí do indexu uvedeny následovně (podle toho, zda jste adresu URL odeslali k procházení, či nikoliv):

 • Chyba: Odeslaná adresa URL vypadá jako falešná chyba 404
 • Vyloučeno: Falešné chyby 404
Přístup byl odepřen

Tyto chyby jsou v přehledu Zahrnutí do indexu uvedeny následovně (podle toho, zda jste adresu URL odeslali k procházení, či nikoliv):

 • Chyba: Odeslaná adresa URL vrací kód 401 (neoprávněný požadavek)
 • Vyloučeno: Blokováno kvůli neoprávněnému požadavku (401)
Nenalezeno

Tyto chyby jsou v přehledu Zahrnutí do indexu uvedeny jako jedna z následujících chyb (podle toho, zda jste adresu URL odeslali k procházení, či nikoliv):

 • Chyba: Odeslaná adresa URL nebyla nalezena (404)
 • Vyloučeno: Nenalezeno (404)
Jiné Tyto chyby jsou v přehledu Zahrnutí do indexu uvedeny jako Anomálie procházení.

Chyby adres URL – chytrý telefon

V současné době nejsou podporovány, ale tento nedostatek snad brzy vyřešíme.

Chyby na stránkách

Chyby webů se v nové službě Search Console nezobrazují.

Bezpečnostní problémy Nový přehled Bezpečnostní problémy Nový přehled Bezpečnostní problémy nabízí většinu funkcí starého přehledu a navíc ukazuje historii problémů na vašem webu.
Strukturovaná data Test rozšířených výsledkůpřehledy rozšířených výsledků Pro jednotlivé adresy URL použijte test rozšířených výsledků (nebo nástroj Kontrola adresy URL). Pro přehledy na úrovni celého webu použijte jednotlivé přehledy rozšířených výsledků. Přehledy zatím nejsou k dispozici pro všechny typy rozšířených výsledků, ale podporu postupně rozšiřujeme.
Vylepšení kódu HTML Není Žádný ekvivalentní přehled k dispozici není. Řiďte se doporučenými postupy ke zlepšení názvů a úryvků.
Blokované zdroje Nástroj Kontrola adresy URL Na úrovni webu žádné zobrazení blokovaných zdrojů není k dispozici, ale seznam blokovaných zdrojů pro jednotlivé adresy URL můžete zobrazit pomocí nástroje Kontrola adresy URL.
Aplikace pro Android Není Aplikace pro Android v Search Console od dubna 2019 již nebudou podporovány.
Sady služeb Není Sady služeb v Search Console od dubna 2019 již nebudou podporovány.
Zprávy Panel zpráv Zprávy si můžete přečíst na panelu zpráv.
Další nástroje a přehledy   Některé přehledy a nástroje zůstávají k dispozici ve starém stavu. Najdete je na stránce Stručné informace o přehledech.

Nový způsob provádění starých úkolů

Postupy provádění některých běžných úkonů se v nové službě Search Console změnily. Zde je přehled těch nejběžnějších:

 • Přidání nové služby: Přečtěte si postup přidání nové služby. Všechny služby jsou teď uvedeny v rozbalovacím seznamu na navigačním panelu na každé stránce. Pokud službu ze seznamu odstraníte, již o ní nebudete dostávat oznámení.
 • Správa uživatelů a oprávnění: Použijte v Search Console novou stránku pro správu uživatelů.
 • Změna služeb: Použijte rozbalovací seznam pro výběr služby v navigační části dokumentu.
 • Kontrola souboru robots.txt nebo značky noindex: Ke kontrole stavu souboru robots.txt a značky noindex pro indexovanou a publikovanou verzi stránky použijte nástroj Kontrola adresy URL.
 • Otestování načtení stránky pomocí Googlebota: Pomocí nástroje Kontrola adresy URL spusťte test publikované verze stránky.
 • Nahrání souboru Sitemap: Soubory Sitemap nahrajte pomocí nového přehledu Soubory Sitemap. Nahrané soubory Sitemap budou ihned otestovány.
 • Ladění rozšířených výsledků: Použijte přehledy jednotlivých vylepšení dostupné na stránce s informacemi o stavu.
 • Kontrola chyb indexování na úrovni webu: Pomocí přehledu Zahrnutí do indexu zobrazte statistiky indexování na úrovni webu.
 • Kontrola chyb indexování na úrovni stránky: Pomocí nového nástroje Kontrola adresy URL zobrazte podrobné informace o problémech s procházením konkrétní stránky.
 • Požádání o procházení stránky: Zkontrolujte publikovanou stránku pomocí nového nástroje Kontrola adresy URL a požádejte o opětovné projití.
 • Kontrola publikované stránky: Použijte nový nástroj Kontrola adresy URL. K dispozici jsou teď snímky obrazovky stránky, o kterou Googlebot požádal.
 • Zjištění počtu kliknutí a zobrazení a CTR webu (Analýza vyhledávání): Použijte ekvivalentní přehled výkonu.
 • Uživatelé a oprávněnípodrobnosti o ověření jsou stále přístupné pomocí ikony nastavení Nastavení na navigačním panelu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?