Požadovaná stránka nie je momentálne k dispozícii vo vašom jazyku. V dolnej časti stránky si môžete vybrať iný jazyk alebo si môžete okamžite preložiť ľubovoľnú webovú stránku do požadovaného jazyka pomocou vstavanej funkcie prekladu v prehliadači Google Chrome.

Přehled použitelnosti v mobilních zařízeních

Přehled použitelnosti v mobilních zařízeních ukazuje, na kterých stránkách vašeho webu dochází při zobrazení na mobilních zařízeních k problémům s použitelností.

Zobrazení nejvyšší úrovně ukazuje všechny stránky s nadprahovým výskytem problémů s použitelností v mobilních zařízeních. Kliknutím na konkrétní problém zobrazíte podrobnosti, včetně ukázkového seznamu dotčených stránek, pokynů k opravě a procesu, pomocí nějž Google o opravách můžete informovat.

OTEVŘÍT PŘEHLED POUŽITELNOSTI V MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Souhrnná stránka

Graf ukazuje počet stránek ve stavu chyby nebo v platném stavu (podle vašeho výběru). Pomocí zaškrtávacího políčka Zobrazení zobrazíte počty zobrazení stránek vaší služby z mobilních zařízení. 

Informace o datech

Tabulky mohou zobrazovat až 1000 řádků dat. Některé dotčené stránky nemusejí být zobrazeny, protože je dotčeno více než 1000 stránek, protože jsme problém neodhalili, protože je velmi nový nebo protože se vyskytuje na stránce s vyšším než prahovým skóre použitelnosti.

V přehledu se zobrazují následující informace:

 • Stav: Stránka může mít dva různé stavy:
  • Nepoužitelné: Stránka není optimalizovaná pro mobily.
  • Použitelné: Stránka je optimalizovaná pro mobily.
 • Stránky: Počet stránek ve stavu Chyba s tímto problémem.
Podrobnosti o stavu stránky

Google stránku označuje za platnou nebo chybovou podle interního skóre použitelnosti v mobilních zařízeních. Skóre se počítá podle počtu problémů a jejich relativní závažnosti.

 • Nepoužitelné znamená, že stránka má nižší než minimální úroveň použitelnosti v mobilních zařízeních. Pokud je stránka ve stavu Chyba, bude uvedena na stránkách s podrobnostmi všech problémů, které se na ní vyskytují.
 • Stav Použitelné znamená, že stránka splňuje minimální úroveň použitelnosti v mobilních zařízeních. Nějaké problémy s použitelností na mobilních zařízeních se u ní přesto vyskytovat mohou, v tomto přehledu však nebudou uvedeny. Pokud chcete zkontrolovat, zda je stránka označená jako platná s ohledem na použitelnost v mobilních zařízeních zcela bez problémů, otestujte ji pomocí Testu použitelnosti v mobilech. Pokud chcete zobrazit všechny použitelné stránky, klikněte na stránce nejvyšší úrovně přehledu na možnost Zobrazit data o použitelných stránkách.

 Kdy tento problém začal?

Přestavte si stránku, která je považována za platnou, ale je na ní drobný problém s použitelností. Následně se na stránce vyskytne další problém, který skóre použitelnosti zhorší natolik, že stránka bude označena jako chybná. V takovém případě budou u stránky oba problémy uvedeny se stejným časem, ačkoliv jeden z nich byl na stránce dříve. Ponaučení: Všechny problémy uvedené u stránky se nutně nemusely vyskytnout v okamžiku, kdy byla klasifikována jako chybná.

Podrobnosti o počtu dotčených stránek

Do počtu stránek dotčených konkrétním problémem se nezapočítávají stránky, na kterých se daný problém sice vyskytuje, ale které jsou přesto v platném stavu. Platné stránky nejsou uvedeny ani v seznamu stránek dotčených problémem. V počtu a seznamu stránek dotčených problémem jsou zahrnuty pouze stránky v chybovém stavu.

Příklad:

Přestavte si tuto situaci se dvěma stránkami:

 • Na stránce 1 se vyskytují problémy A a B, ale je označena stavem Platné, protože její skóre použitelnosti je vyšší než prahová hodnota pro platnost.
 • Na stránce 2 se vyskytují problémy B, C a D a je označena stavem Chyba, protože její skóre použitelnosti nedosahuje prahové hodnoty pro platnost.

Výsledek této situace:

 • Počet stránek dotčených problémem A je nula.
 • Počet stránek dotčených problémy B, C a D je 1.
 • Stránky zobrazené jako dotčené problémem B: stránka 2.

Stanovení priorit a řešení problémů

 1. Na stránce se souhrnným přehledem jsou problémy seřazeny podle kombinace důležitosti stavu ověření a počtu dotčených stránek. Doporučujeme se jimi zabývat ve výchozím pořadí. Nejdříve opravte chyby, které mají společnou příčinu (například chybnou šablonu), a poté méně časté chyby.
 2. Podívejte se, zda je nárůst celkového počtu chyb z velké míry způsoben jednou chybou – v tabulce hledejte odpovídající špičku u jednoho konkrétního problému. Informace o typech chybladění náhlých nárůstů počtu chyb.
 3. Výběrem řádku v tabulce zobrazte stránku s podrobnostmi o chybě:
  1. Stránka s podrobnostmi ukazuje vzorek dotčených adres URL. Seznam není vždy úplný, protože je omezen na 1000 řádků a nemusí zahrnovat nedávno objevené výskyty chyby.
  2. Pomocí možnosti Další informace zobrazíte oficiální dokumentaci správné syntaxe.
  3. Když v tabulce vyberete dotčenou adresu URL, otevře se panel s dalšími informacemi, včetně počtu problémů s použitelností v mobilních zařízeních, odkazu Zkontrolovat, pomocí něhož lze v nástroji Kontrola adresy URL zkontrolovat indexovanou verzi stránky, a odkazu Otestovat aktivní verzi, pomocí něhož lze pro stránku spustit Test použitelnosti v mobilech. Pokud jste chybu na stránce opravili, ale stránka od té doby nebyla projita, může být chyba v přehledu použitelnosti v mobilních zařízeních i nadále uvedena. V takovém případě po opravení všech výskytů problému požádejte o ověření.
 4. Opravte všechny výskyty problému na webu, opravy otestujte a zkontrolujte, že jsou na internetu publikovány opravené verze.
 5. Vraťte se na stránku s podrobnostmi o problému a kliknutím na tlačítko „Ověřit a informovat Google“ spusťte proces ověření. Tento proces neproběhne okamžitě. Informace o procesu ověření najdete v sekci Ověření.
 6. Pokračujte v opravování chyb.

Sdílení přehledu

Podrobnosti o problémech v přehledech pokrytí či vylepšení můžete sdílet tím, že na stránce kliknete na tlačítko Sdílet . Pomocí vygenerovaného odkazu bude moci kdokoliv získat přístup k aktuální stránce s podrobnostmi o problému a ke stránkám s historií ověření tohoto problému. Odkaz uživateli neumožňuje získat přístup k jiným stránkám pro váš zdroj ani provádět žádné akce s vaší službou či účtem. Odkaz můžete kdykoliv zrušit tím, že pro tuto stránku zakážete sdílení.

Export dat přehledu

Mnoho přehledů umožňuje exportovat data pomocí tlačítka Exportovat . Exportují se údaje z grafu i tabulky. Hodnoty, které se v přehledu zobrazují jako ~ nebo – (není k dispozici / není číslo), budou ve stažených datech uvedeny jako nula.

Ladění náhlých nárůstů počtu chyb

Zjistěte, zda náhlý nárůst počtu chyb není způsoben převedením skupiny stránek z jedné závažnosti na jinou:

 1. Pokud vidíte náhlý nárůst, hledejte odpovídající náhlý pokles u jiného stavu (chyba nebo platné).
 2. Najdete-li odpovídající náhlý pokles, podívejte se, zda se týká stejných adres URL.
 3. Jestliže byly adresy URL převedeny z jednoho stavu do jiného, zjistěte, jakou změnou jste to mohli způsobit.

Náhlý nárůst počtu chyb bývá nejčastěji způsoben zanesením chyby do šablony, kterou na vašem webu používá mnoho stránek.

Chyby

V přehledu použitelnosti v mobilních zařízeních mohou být uvedeny následující chyby:

Jsou použity nekompatibilní pluginy

Stránka zahrnuje pluginy, jako je Flash, které ve většině mobilních prohlížečů nejsou podporovány.

Náprava: Doporučujeme vám přepracovat stránku s použitím moderních široce podporovaných webových technologií, jako je HTML5. Viz další informace o pokynech k animaci webů.

Viewport není nastaven

Stránka nedefinuje vlastnost viewport, která prohlížečům sděluje, jak mají upravit rozměry a měřítko stránky, aby vyhovovala velikosti zařízení.

Náprava: Vzhledem k tomu, že návštěvníci webu používají různá zařízení s různými velikostmi obrazovky (od velkých počítačových monitorů až po tablety a malé chytré telefony), měla by být na stránkách určena zobrazovaná oblast pomocí značky meta viewport. Další informace naleznete v kapitole o základech responzivního návrhu webu.

Šířka viewportu není nastavena na hodnotu device-width

Na stránce je definována vlastnost viewport s pevnou šířkou, což znamená, že se stránka nemůže přizpůsobit různým velikostem zařízení.

Náprava: Použijte na stránkách webu responzivní návrh a nastavte zobrazovanou oblast tak, aby odpovídala šířce a měřítku zařízení. Přečtěte si, jak správně nastavit zobrazovanou oblast (viewport).

Obsah je širší než obrazovka

K zobrazení některých slov a obrázků na stránce je potřeba obsah vodorovně posunout. Dochází k tomu, když stránka v deklaracích stylů CSS používá absolutní hodnoty nebo když jsou na stránce použity obrázky navržené pro určitou konkrétní šířku prohlížeče (např. 980 px).

Náprava: Použijete na stránce relativní hodnoty pro šířku a pozice prvků CSS a zajistěte, aby se obrázky mohly také velikostně přizpůsobit. Další informace naleznete v kapitole o uspořádání obsahu v zobrazované oblasti.

Text je na čtení příliš malý

Významná část textu na stránce je vzhledem k šířce stránky příliš malá. Text je proto na mobilních zařízeních obtížně čitelný. Podívejte se na zkušební snímek pro své zařízení a zkuste problematický text identifikovat.

Náprava: Určete pro webové stránky zobrazovanou oblast (viewport) a nastavte všechny velikosti písem tak, aby se ve viewportu správně upravovala jejich velikost a text tak byl viditelný na obrazovce zařízení. Přečtěte si další informace o doporučených postupech pro velikost písma.

Klikatelné prvky jsou příliš blízko u sebe

Dotykové prvky, například tlačítka a navigační odkazy, jsou tak blízko u sebe, že uživatel na mobilním zařízení nemůže snadno klepnout na požadovaný prvek, aniž by klepl také na sousední prvek.

Náprava: Prohlédněte si testovací snímek obrazovky a identifikujte všechna tlačítka, odkazy a další místa dotyku. Zajistěte, aby místa dotyku nebyla blíže k sobě, než je průměrná šířka prstu, a aby prst nepokrýval několik cílů odkazů. Další informace naleznete v sekci Přístupné cíle klepnutí.

Ověření

Až chyby na webu opravíte, požádejte Google, aby opravené stránky znovu prošel. Podrobnosti zobrazíte rozbalením sekce níže.

Ověřte své opravy

Až všechny výskyty konkrétního problému na webu opravíte, můžete Google požádat o ověření oprav. Pokud jsou všechny známé výskyty opraveny, počet problémů v tabulce problémů klesne na nulu a propadne se na konec tabulky.

Proč ověření provádět

Jestliže Googlu sdělíte, že jste všechny problémy v konkrétním stavu nebo kategorii vyřešili, přinese vám to následující výhody:

 • Pokud Google zjistí, že oprava byla provedena na všech adresách URL, nebo pokud naopak nalezne neopravené výskyty daného problému, obdržíte e‑mail.
 • Postup Googlu při ověřování oprav můžete sledovat. Můžete si také zobrazit protokol všech stránek zařazených do fronty ke kontrole a stav opravy jednotlivých adres URL.

Některé specifické problémy na webu nemusí být potřeba opravovat a ověřovat: například adresy URL blokované souborem robots.txt jsou blokovány úmyslně. Při rozhodování o řešení problému se řiďte vlastním úsudkem.

Počet výskytů Google aktualizuje při každém procházení stránky s problémy, bez ohledu na to, zda jste výslovně požádali o ověření opravy.

Tip pro profesionály: Ověřte opravy pomocí souboru Sitemap
Pokud žádost o opravu chcete urychlit, vytvořte a odešlete soubor Sitemap obsahující pouze nejdůležitější stránky a před odesláním žádosti o opravu podle něj přehled vyfiltrujte. Zpracování žádosti o ověření podmnožiny dotčených adres URL je možné dokončit rychleji než zpracování žádosti, která zahrnuje všechny dotčené adresy URL na vašem webu.

Spuštění ověření

Jak službě Search Console sdělit, že jste problém vyřešili:

 1. Opravte všechny výskyty problému na webu. Pokud některý neopravíte, jakmile Google narazí na zbývající výskyt tohoto problému, ověřování se zastaví.
 2. Otevřete stránku s podrobnostmi o problému, který jste vyřešili. Klikněte na problém v seznamu problémů v přehledu.
  • ⚠️ Pokud přehled máte odfiltrovaný podle konkrétního souboru Sitemap, bude se ověření vztahovat pouze na položky, které jsou v okamžiku odeslání žádosti o ověření zahrnuty v daném souboru Sitemap. Je možné, že přesně to chcete. Jen vás na to chceme upozornit.
 3. Klikněte na Ověřit opravu. Na tlačítko Ověřit opravu znovu klikněte až poté, co bude ověření úspěšně dokončeno nebo selže. Přečtěte si další podrobnosti o tom, jak Google kontroluje vaše opravy.
 4. Průběh ověření můžete sledovat. Ověření obvykle trvá až dva týdny, ale v některých případech může trvat mnohem déle. Mějte prosím trpělivost. Až bude ověření dokončeno (případě se nezdaří), obdržíte oznámení.
 5. Pokud se ověření nezdaří, kliknutím na Zobrazit podrobnosti na stránce s podrobnostmi o problému se můžete podívat, která adresa URL to způsobila. Tuto stránku opravte, opravu potvrďte na všech adresách URL ve stavu Nevyřízenoověření zahajte znovu.

Kdy je problém u adresy URL nebo položky považován za opravený?

Problém je u adresy URL označen za opravený v případě, že je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • Adresa URL byla projita a problém již na stránce nebyl nalezen. V případě chyby značky na stránce AMP to může znamenat, že jste značku buď opravili, nebo že byla odstraněna (pokud není povinná). Během pokusu o ověření bude označena jako Úspěšně ověřeno.
 • Jestliže Google ke stránce z nějakého důvodu nemůže získat přístup (byla odstraněna, označena direktivou noindex, vyžaduje přihlašovací údaje apod.), bude problém pro danou adresu URL považován za opravený. Během pokusu o ověření je problém zařazen do stavu ověření Jiné.

Doba evidence problému

Problém je evidován od prvního zjištění jakéhokoliv výskytu na webu do doby, než uplyne 90 dní od chvíle, kdy byl poslední výskyt na webu označen jako odstraněný. Pokud uplyne devadesát dní, aniž by se problém vyskytl znovu, bude z tabulky problémů odstraněn.

Datum prvního zjištění problému je okamžik prvního zjištění problému během jeho doby existence a nemění se. Platí tedy toto:

 • Pokud jsou všechny výskyty problému opraveny, ale po 15 dnech se nově vyskytne znovu, bude označen za nevyřešený a datem prvního zjištění zůstane původní datum.
 • Pokud se stejný problém vyskytne 91 dní po opravě posledního výskytu, byl předchozí problém uzavřen, a tento nový výskyt proto bude zaznamenán jako nový problém s datem prvního zjištění nastaveným na datum nového zjištění.
Proces ověření

Zde je přehled procesu ověření, který proběhne poté, co u problému kliknete na Ověřit opravu. Tento proces může trvat několik dní nebo i déle a o jeho průběhu vás budeme informovat prostřednictvím e‑mailových oznámení.

 1. Když kliknete na Ověřit opravu, služba Search Console ihned zkontroluje několik stránek.
  • Pokud na některé z nich stále existuje současný výskyt, ověření skončí a stav ověření se nezmění.
  • Jestliže ve vzorku stránek aktuální chyba není, pokračuje ověřování se stavem Spuštěno. Pokud jsou při ověření nalezeny jiné nesouvisející problémy, započítají se k příslušnému jinému typu problému a ověřování pokračuje.
 2. Search Console prochází seznam známých adres URL dotčených tímto problémem. Do fronty k opětovnému procházení jsou zařazeny pouze adresy URL se známými výskyty tohoto problému, nikoliv celý web. O všech zkontrolovaných adresách URL uchovává Search Console záznam v historii ověření, kterou lze zobrazit ze stránky s podrobnostmi o problému.
 3. Při kontrole adresy URL:
  1. Jestliže problém není nalezen, změní se stav ověření výskytu na Úspěšně ověřeno. Pokud se jedná o první výskyt zkontrolovaný po spuštění ověření, změní se stav ověření na Vypadá to dobře.
  2. Pokud stránka již není dostupná, změní se stav ověření výskytu na Jiné (což není chybový stav).
  3. Pokud je daný výskyt stále přítomen, změní se jeho stav na Nezdařilo se a ověřování skončí. Pokud se jedná o novou stránku objevenou běžným procházením, považuje se tento výskyt za další výskyt existujícího problému.
 4. Až budou adresy URL ve frontě zkontrolovány a bude zjištěno, že na nich byl problém vyřešen, změní se stav na Úspěšně ověřeno. Štítek závažnosti problému (chyba nebo upozornění) se však ani po opravení všech výskytů nezmění. Pouze počet dotčených položek klesne na 0.

Google může opravené výskyty problému zjistit i v případě, že nekliknete na Spustit ověření. Pokud Google během pravidelného procházení zjistí, že všechny výskyty problému byly opraveny, změní se v přehledu počet problémů na 0.

Opětovné ověření

⚠️ O další ověření požádejte až po dokončení toho stávajícího, a to i v případě, že jste během aktuálního ověřování opravili nějaké problémy.

Postup opětovného spuštění neúspěšného ověření:

 1. Najděte neúspěšné ověření v protokolu ověření: Otevřete stránku s podrobnostmi o problému, u kterého se nezdařilo ověření, a klikněte na Zobrazit podrobnosti.
 2. Klikněte na Spustit nové ověření.
 3. Ověření se znovu spustí pro všechny adresy URL označené jako Nevyřízeno nebo Nezdařilo se a pro všechny nové výskyty tohoto problému objevené při běžném procházení od posledního pokusu o ověření. Adresy URL označené jako Úspěšně ověřeno nebo Jiné se znovu nekontrolují.
 4. Ověření obvykle trvá až dva týdny, ale v některých případech může trvat mnohem déle. Mějte prosím trpělivost.

Zobrazení průběhu ověření

Postup zobrazení průběhu aktuální žádosti o ověření nebo historie poslední žádosti, pokud ověření neprobíhá:

 1. Otevřete stránku s podrobnostmi o problému. Kliknutím na řádek problému na hlavní stránce přehledu otevřete stránku s podrobnostmi o problému.
 2. Kliknutím na Zobrazit podrobnosti otevřete stránku s podrobnostmi o ověření pro danou žádost.
  • V tabulce je zobrazen stav instance pro každou adresu URL uvedenou v žádosti.
  • Stav instance se vztahuje ke konkrétnímu problému, který zkoumáte. Jeden problém na stránce může být označen Úspěšně ověřeno, ale jiné problémy na ní mohou být označeny Nezdařilo se, Nevyřízeno nebo Jiné.
  • V přehledu AMP a v přehledu Indexování stránek jsou položky na stránce historie ověření seskupeny podle adresy URL.
  • V přehledech použitelnosti v mobilních zařízeních a rozšířených výsledků jsou položky seskupeny podle kombinace adresy URL a položky strukturovaných dat (která je dána hodnotou její vlastnosti Name).
Stav žádosti o ověření

Ověření konkrétního problému může mít následující stavy:

 • Nespuštěno: Nejméně jeden výskyt tohoto problému nikdy nebyl zahrnut v žádosti o ověření pro tento problém.
  Další kroky:
  1. Kliknutím na problém si o chybě zobrazte podrobnosti. Příklady dané chyby na publikovaných stránkách zobrazíte tak, že jednotlivé stránky prozkoumáte pomocí testu stránek AMP. (Pokud test stránek AMP chybu na stránce neukazuje, je to způsobeno tím, že jste ji na aktivní stránce opravili – poté co ji Google na stránce našel a vygeneroval tento přehled problémů.)
  2. Kliknutím na Další informace na stránce s podrobnostmi o problému zobrazíte podrobnosti.
  3. Kliknutím na řádek s příkladem adresy URL v tabulce zobrazte o dané chybě podrobnosti.
  4. Opravte stránky a poté kliknutím na Ověřit opravu spusťte ověřeníOvěření obvykle trvá až dva týdny, v některých případech však může trvat mnohem déle. Mějte prosím trpělivost. 
 • Spuštěno: Spustili jste pokus o ověření a dosud nebyly nalezeny žádné zbývající výskyty problému.
  Další krok: Google vám v případě potřeby během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Vypadá to dobře: Spustili jste pokus o ověření a všechny výskyty problému, které dosud byly zkontrolovány, byly opraveny.
  Další krok: Není potřeba nic podnikat. Google vám během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Úspěšně ověřeno Všechny známé výskyty problému byly odstraněny (nebo dotčená adresa již není k dispozici). Tento stav může nastat pouze po kliknutí na Ověřit opravu. (Pokud by výskyty zmizely, aniž byste požádali o ověření, změnil by se stav na Není k dispozici).
  Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Není k dispozici: Google zjistil, že byl problém na všech adresách URL opraven, ačkoliv jste nezahájili pokus o ověření.
  Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Nezdařilo se: Na určitém počtu stránek se problém i po kliknutí na Ověřit stále vyskytuje.
  Další kroky: Odstraňte problém a znovu spusťte ověření.
Stav ověření výskytu

Po odeslání žádosti o ověření se každému výskytu problému přiřadí jeden z následujících stavů ověření:

 • Čeká na vyřízení: Zařazeno do fronty k ověření. Když Google tento výskyt problému naposledy kontroloval, problém stále existoval.
 • Úspěšně ověřeno: [Není k dispozici ve všech přehledech] Google daný výskyt problému zkontroloval a zjistil, že již neexistuje. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému výslovně klikli na Ověřit.
 • Nezdařilo se: Google výskyt problému zkontroloval a stále je přítomen. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému výslovně klikli na Ověřit.
 • Jiné: [Není k dispozici ve všech přehledech] Google se na adresu URL s daným výskytem nedostal nebo (v případě strukturovaných dat) na stránce již nenašel příslušnou položku. Považuje se za ekvivalentní stavu Úspěšně ověřeno.

Jedna adresa URL může mít pro různé problémy různé stavy. Pokud se například na jedné stránce vyskytují problémy X a Y, může být stav ověření problému X Úspěšně ověřeno a stav ověření problému Y na stejné stránce může být Nevyřízeno.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
New to Search Console?

Never used Search Console before? Start here, whether you're a complete beginner, an SEO expert, or a website developer.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
83844