Raport dotyczący obsługi na urządzeniach mobilnych

Raport dotyczący obsługi na urządzeniach mobilnych wskazuje strony Twojej witryny, których używanie na urządzeniach mobilnych jest utrudnione.

Widok główny zawiera wszystkie strony, na których występują problemy z obsługą na urządzeniach mobilnych w liczbie większej niż wartość progowa. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat błędu, w tym przykładową listę stron, na których on występuje, oraz instrukcje, jak go naprawić, a także aby rozpocząć proces powiadamiania Google o zastosowanych poprawkach, kliknij ten błąd.

OTWÓRZ RAPORT DOTYCZĄCY OBSŁUGI NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH

Strona podsumowania

W zależności od wybranej opcji wykres pokazuje liczbę stron prawidłowych lub stron z błędami. Pole wyboru Wyświetlenia pokazuje wyświetlenia strony usługi z urządzeń mobilnych.

Raport wygląda inaczej?
Niektórzy użytkownicy mogą zauważyć, że część raportów się zmieniła. W niektórych przypadkach oznacza to przeniesienie wszystkich elementów z 3 kategorii (prawidłowe, ostrzeżenianieprawidłowe) do 2 kategorii (prawidłowenieprawidłowe). Może to też oznaczać, że tabela na stronie docelowej raportu zawiera teraz tylko elementy nieprawidłowe. Jeśli Twój raport bardzo się różni od wersji używanej przez Ciebie ostatnio, tutaj znajdziesz informacje o zmianach.

 

Informacje o danych

Tabele mogą zawierać do 1000 wierszy danych. Niektóre strony z problemami mogą być niewidoczne, gdy: masz ponad 1000 stron z problemami, nie udało nam się wykryć problemu, problem pojawił się niedawno albo problem występuje na stronie, której wynik testu obsługi na urządzeniach mobilnych przekracza próg.

Raport zawiera następujące informacje:

 • Stan: strona może mieć jeden z 2 stanów:
  • Błąd: strona nie jest przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.
  • Prawidłowy: strona wyświetla się prawidłowo na urządzeniach mobilnych.
 • Strony: liczba stron ze stanem Błąd, których dotyczy ten problem.
Szczegóły stanu strony

Google oznacza stronę jako prawidłową lub błędną na podstawie wyniku wewnętrznego testu obsługi na urządzeniach mobilnych. Wynik zależy od liczby problemów i ich względnej wagi.

 • Błąd oznacza, że wynik testu obsługi na urządzeniach mobilnych jest niższy niż poziom minimalny. Jeśli strona ma stan Błąd, będzie wyświetlana na stronie szczegółów każdego z błędów, który na niej występuje.
 • Stan Prawidłowe oznacza, że strona osiągnęła minimalny wynik testu obsługi na urządzeniach mobilnych. Na stronie mogą występować problemy z obsługą na urządzeniach mobilnych, które jednak nie będą przypisane do niej w tym raporcie. Jeśli chcesz sprawdzić, czy strona oznaczona jako prawidłowa jest całkowicie wolna od problemów z obsługą na urządzeniach mobilnych, musisz ją przetestować za pomocą narzędzia do testowania optymalizacji mobilnej.

Kiedy ten problem się pojawił?

Wyobraź sobie stronę, która została uznana za prawidłową, ale jest na niej mały problem z obsługą. Później dochodzi drugi problem, który zmienia wynik testu tak bardzo, że strona zostaje uznana za błędną. W takim przypadku oba problemy pojawią się w raporcie jednocześnie, choć jeden występował już wcześniej. Wniosek: nie wszystkie problemy musiały pojawić się dopiero wtedy, gdy strona została uznana za błędną.

Szczegółowe informacje o liczbie stron, których dotyczy problem

Strony prawidłowe nie są uwzględniane w liczbie stron z danym problemem, nawet jeśli ten problem na nich występuje. Nie są też wyświetlane na liście stron z danym problemem. Tylko strony ze stanem Błąd są wyświetlane na liście stron, których dotyczy dany problem, i uwzględniane w liczbie stron z tym błędem.

Przykład

Wyobraź sobie następującą sytuację z dwiema stronami:

 • Na stronie nr 1 występują problemy A i B, ale została ona uznana za prawidłową, ponieważ jej wynik przekracza próg poprawności.
 • Na stronie nr 2 występują problemy B, C i D i została ona uznana za błędną, ponieważ jej wynik jest niższy od progu poprawności.

W tym scenariuszu:

 • Liczba stron, których dotyczy problem A, wynosi zero.
 • Liczba stron, których dotyczy problem B, C i D, wynosi 1.
 • Wyświetlane strony z problemem B: strona nr 2.

Nadawanie priorytetów i naprawianie błędów

 1. Na stronie raportu podsumowującego problemy są posortowane według połączenia stanu weryfikacji i liczby stron, których dotyczą problemy. Zalecamy zajmowanie się nimi w tej kolejności domyślnej. Najpierw napraw błędy spowodowane częstymi przyczynami (na przykład niewłaściwym szablonem), a następnie te mniej typowe.
 2. Sprawdź, czy któryś ze wzrostów całkowitej liczby błędów nie jest spowodowany głównie pojedynczym błędem – poszukaj w tabeli odpowiadającego mu gwałtownego skoku liczby błędów jednego typu. Przeczytaj poniższe informacje o typach błędówdebugowaniu skoków liczby błędów.
 3. Wybierz wiersz w tabeli, aby wyświetlić stronę ze szczegółowymi informacjami o błędzie:
  1. Strona z informacjami zawiera próbkę adresów URL stron, na których dany błąd występuje. Ta lista nie zawsze jest kompletna, ponieważ jest ograniczona do 1000 wierszy i może nie uwzględniać ostatnio wykrytych wystąpień błędu.
  2. Wybierz Więcej informacji, aby uzyskać oficjalną dokumentację dotyczącą prawidłowej składni.
  3. Wybierz w tabeli URL, którego dotyczy problem, aby otworzyć panel z dodatkowymi informacjami, w tym z liczbą problemów związanych z obsługą na urządzeniach mobilnych. Kliknij link Sprawdź, aby uruchomić narzędzie do sprawdzania adresów URL dla zindeksowanej wersji tej strony, a także link Sprawdź wersję aktywną, aby uruchomić na tej stronie Test optymalizacji mobilnej. Może się zdarzyć, że dany błąd został już naprawiony w wersji aktywnej, ale nadal jest wyświetlany w raporcie dotyczącym obsługi na urządzeniach mobilnych, ponieważ strona nie została jeszcze zindeksowana od czasu naprawienia błędu. Po naprawieniu wszystkich wystąpień danego błędu warto poprosić o weryfikację strony.
 4. Napraw wszystkie wystąpienia błędu w witrynie, przetestuj poprawkę i upewnij się, że wprowadzone poprawki działają w sieci.
 5. Wróć na stronę szczegółów błędu i kliknij przycisk „Zweryfikuj i poinformuj Google”, by rozpocząć proces weryfikacji. Ten proces nie jest natychmiastowy.Aby dowiedzieć się o nim więcej, przeczytaj sekcję Informacje o weryfikowaniu.
 6. Napraw pozostałe błędy.

Udostępnianie raportu

Możesz udostępnić szczegóły problemu z raportów dotyczących zasięgu lub ulepszeń, klikając przycisk Udostępnij  na stronie. Osoba, której udostępnisz link, będzie mieć dostęp tylko do bieżącej strony szczegółów problemu i wszystkich stron historii sprawdzania poprawności dotyczących tego problemu. Link nie zapewnia dostępu do innych stron witryny ani nie umożliwia tej osobie wykonywania żadnych czynności w Twojej usłudze lub na Twoim koncie. Link możesz w dowolnym momencie unieważnić, wyłączając udostępnianie tej strony.

Eksportowanie danych raportu

Wiele raportów ma przycisk eksportowania zawartych w nim danych . Eksportowane są dane z wykresu i tabeli.Wartości pokazane w raporcie jako ~ lub – (niedostępna / nie jest liczbą) będą po pobraniu równe 0.

Debugowanie skoków liczby stron błędnych

Sprawdź, czy skok liczby stron o stanie Błąd nie został spowodowany przeniesieniem zbioru stron z jednej grupy wagi błędu do innej:

 1. Jeśli zauważysz gwałtowny wzrost, poszukaj odpowiadającego mu spadku innego stanu (błędnego lub prawidłowego).
 2. Jeśli znajdziesz taki spadek, sprawdź, czy dotyczy on tych samych adresów URL.
 3. Jeśli adresy URL zostały przeniesione z jednego stanu do innego, ustal, jaka czynność to spowodowała.

Najczęstszą przyczyną gwałtownych wzrostów liczby stron błędnych jest wprowadzenie błędu do szablonu, z którego korzysta wiele stron w witrynie.

Błędy

W raporcie dotyczącym obsługi na urządzeniach mobilnych mogą pojawić się te błędy:

Użycie niezgodnych wtyczek

Strona zawiera wtyczki takie jak Flash, które nie są obsługiwane przez większość przeglądarek mobilnych. Zalecamy przeprojektowanie strony przy użyciu nowoczesnych, powszechnie obsługiwanych technologii internetowych, np. HTML5. Poznaj więcej wskazówek na temat animacji strony

Nieustawiony widoczny obszar

Twoja strona nie definiuje tagu widoczny obszar, który informuje przeglądarki o sposobie dostosowywania wymiarów strony oraz jej skalowaniu pod kątem dopasowania do rozmiaru ekranu. Użytkownicy Twojej witryny korzystają z różnych urządzeń o różnych rozmiarach ekranów – od dużych ekranów biurkowych po tablety i małe smartfony, dlatego na stronach powinien zostać określony widoczny obszar za pomocą tagu meta viewport. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule opisującym podstawy elastycznego projektowania witryn.

Widoczny obszar nie dopasowuje się do szerokości ekranu urządzenia

Twoja strona definiuje tag widoczny obszar o stałej szerokości, dlatego nie dopasowuje się on do innych rozmiarów ekranu. Aby naprawić ten błąd, zaprojektuj strony witryny w sposób elastyczny i ustaw widoczny obszar tak, by pasował do szerokości urządzenia i odpowiednio się skalował. Dowiedz się, jak prawidłowo skonfigurować widoczny obszar.

Treść szersza niż ekran

Ten raport wskazuje strony wymagające przewijania poziomego w celu wyświetlenia znajdującego się na nich tekstu i obrazów. Dzieje się tak, gdy strony korzystają z wartości bezwzględnych w deklaracjach CSS lub korzystają z obrazów zaprojektowanych pod kątem określonych szerokości przeglądarek (np. 980px). Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że strony korzystają ze względnych wartości szerokości i pozycji elementów CSS oraz dopilnuj, by obrazy również się skalowały. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dopasowanie rozmiaru do widocznego obszaru.

Mała czcionka utrudnia czytanie tekstu

Ten raport wskazuje strony, na których zbyt mała czcionka jest po prostu nieczytelna i wymaga powiększania widoku strony w celu przeczytania jej treści. Po określeniu widocznego obszaru swoich stron internetowych ustaw odpowiednie skalowanie czcionek wyświetlanego w nim tekstu. Sprawdzone metody w zakresie obsługi czcionek możesz znaleźć w artykule Używanie czytelnych rozmiarów czcionek.

Elementy klikalne zbyt blisko siebie

Ten raport wskazuje adresy URL witryn, których elementy dotykowe, takie jak przyciski czy linki nawigacyjne, są umieszczone tak blisko siebie, że użytkownik mobilny ma trudności z dotknięciem palcem wybranego elementu bez dotykania elementu sąsiadującego. Aby naprawić te błędy, ustaw prawidłowy rozmiar i odstępy między przyciskami oraz linkami nawigacyjnymi, mając na uwadze ich obsługę z poziomu urządzeń mobilnych. Więcej informacji zawiera artykuł Dobierz odpowiedni rozmiar elementów dotykowych.

Weryfikacja

Po naprawieniu błędów w witrynie poproś Google o ponowne zindeksowanie stron, na których zostały wprowadzone poprawki. Rozwiń sekcję znajdującą się poniżej, aby zobaczyć szczegółowe informacje.

Weryfikowanie poprawek

Po naprawieniu wszystkich wystąpień określonego problemu w witrynie możesz poprosić Google o potwierdzenie poprawek. Jeśli wszystkie znane wystąpienia znikną, liczba problemów w tabeli problemów będzie wynosić 0, a problem znajdzie się na jej dole.

Powody weryfikacji

Oto zalety poinformowania Google o usunięciu wszystkich problemów o określonym stanie lub kategorii:

 • Otrzymasz e-maila, gdy potwierdzimy rozwiązanie problemu we wszystkich adresach URL lub odwrotnie – jeśli znajdziemy pozostałe wystąpienia tego problemu.
 • Możesz śledzić postępy Google w potwierdzaniu poprawek i przeglądać dziennik wszystkich stron znajdujących się w kolejce do sprawdzenia oraz sprawdzać stan poprawek każdego adresu URL.

Naprawianie i weryfikowanie konkretnego problemu w witrynie nie zawsze ma sens: na przykład adresy URL zablokowane przez plik robots.txt są prawdopodobnie blokowane celowo. Decydując o tym, czy rozwiązać dany problem, należy kierować się zdrowym rozsądkiem.

Możesz też rozwiązywać problemy i nie prosić o weryfikację poprawek. Google aktualizuje liczbę wystąpień za każdym razem, gdy indeksuje stronę ze znanymi problemami, niezależnie od tego, czy wyraźnie poprosisz o weryfikację.

Rozpoczęcie weryfikacji

Aby poinformować Search Console o rozwiązaniu problemu:

 1. Napraw wszystkie wystąpienia problemu w witrynie. Jeśli nie udało Ci się rozwiązać problemu, weryfikacja zostanie zatrzymana, gdy Google znajdzie chociaż 1 jego wystąpienie.
 2. Otwórz stronę z informacjami o rozwiązanym problemie. Na liście problemów w raporcie kliknij wiersz tabeli z danym problemem.
 3. Kliknij Sprawdź poprawkę. Nie klikaj ponownie tego przycisku, dopóki weryfikacja się nie zakończy. Dowiedz się więcej o tym, jak Google sprawdza Twoje poprawki.
 4. Możesz śledzić postęp weryfikacji. Weryfikacja zajmuje zazwyczaj do 2 tygodni, ale w niektórych przypadkach może potrwać znacznie dłużej, dlatego zachowaj cierpliwość. Otrzymasz powiadomienie o powodzeniu lub niepowodzeniu weryfikacji.
 5. Jeśli weryfikacja zakończy się niepowodzeniem, możesz sprawdzić, który adres URL się do tego przyczynił. W tym celu na stronie z informacjami o problemie kliknij Sprawdź szczegóły. Rozwiąż problemy na wybranej stronie, potwierdź poprawkę w przypadku wszystkich adresów URL o stanie Oczekujeponownie uruchom weryfikację.

Kiedy problem związany z adresem URL lub elementem jest uznawany za „rozwiązany”?

W przypadku adresu URL lub elementu problem jest oznaczany jako rozwiązany, gdy spełniony jest dowolny z tych warunków:

 • Adres URL został zindeksowany i na stronie nie wykryto już problemu. W przypadku błędu tagu AMP może to oznaczać, że tag został albo naprawiony, albo usunięty (jeśli nie jest wymagany). Próba weryfikacji daje wówczas wynik Powodzenie.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu strona będzie niedostępna dla Google (np. została usunięta lub oznaczona jako noindex, wymaga uwierzytelnienia itd.), problem dotyczący tego adresu URL zostanie uznany za rozwiązany. Przy próbie weryfikacji przypisany zostanie stan Inne.

Czas trwania problemu

Czas trwania problemu to okres od pierwszego dnia, gdy wykryto jakiekolwiek wystąpienie tego problemu w Twojej witrynie, aż do 90 dni po zniknięciu z witryny ostatniego wystąpienia. Gdy minie 90 dni bez żadnych powtórzeń, problem jest usuwany z tabeli problemów.

Data pierwszego wykrycia problemu to moment, w którym problem został wykryty po raz pierwszy. Ta data jest niezmienna. Dlatego:

 • Jeśli wszystkie wystąpienia problemu zostaną naprawione, ale 15 dni później pojawi się nowe wystąpienie, problem zostanie oznaczony jako otwarty, ale datą pierwszego wykrycia pozostanie data pierwotna.
 • Jeśli ten sam problem wystąpi 91 dni po naprawieniu ostatniego wystąpienia, poprzedni problem będzie już zamknięty, więc obecne wystąpienie zostanie zarejestrowane jako nowy problem z nową datą pierwszego wykrycia.
Proces weryfikacji

Oto omówienie procesu weryfikacji, który następuje po kliknięciu opcji Sprawdź poprawkę danego problemu. Proces może potrwać kilka dni lub dłużej. W tym czasie będziesz otrzymywać e-maile z powiadomieniami o postępach.

 1. Gdy klikniesz Sprawdź poprawkę, Search Console od razu sprawdza kilka stron.
  • Jeśli na dowolnej z tych stron znajdzie bieżące wystąpienie, weryfikacja kończy się, a jej stan się nie zmienia.
  • Jeśli na przykładowych stronach nie ma danego błędu, weryfikacja przechodzi w stan Rozpoczęto. Jeśli weryfikacja wykaże inne, niepowiązane problemy, są one zaliczane do problemów odpowiedniego typu i proces weryfikacji jest kontynuowany.
 2. Search Console sprawdza listę znanych adresów URL, których dotyczy dany problem. W kolejce do ponownego zindeksowania ustawiane są tylko adresy URL ze znanymi wystąpieniami problemu, a nie cała witryna. Search Console prowadzi rejestr wszystkich sprawdzonych adresów URL w historii weryfikacji, do której można przejść ze strony z informacjami o problemie.
 3. Podczas sprawdzania adresu URL:
  1. Jeśli problem nie zostanie znaleziony, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Powodzenie. Jeśli jest to pierwsze wystąpienie sprawdzone po rozpoczęciu weryfikacji, stan weryfikacji problemu zmienia się na Wszystko w porządku.
  2. Jeśli adres URL jest już niedostępny, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Inne (nie jest to stan błędu).
  3. Jeśli wystąpienie nadal jest obecne, stan problemu zmienia się na Niepowodzenie i weryfikacja się kończy. Jeśli jest to nowa strona wykryta podczas standardowego indeksowania, stwierdza się kolejne wystąpienie dotychczasowego problemu.
 4. Gdy po sprawdzeniu adresów URL w kolejce okaże się, że problem został rozwiązany, stan problemu zmieni się na Powodzenie. Nawet jeśli wszystkie wystąpienia zostaną naprawione, pierwotna etykieta wagi problemu będzie nadal widoczna (Błąd lub Ostrzeżenie). Zmieni się jedynie liczba elementów, których dotyczy problem (0).

Nawet jeśli nie klikniesz przycisku rozpoczęcia weryfikacji, Google może wykryć naprawione wystąpienia problemu. Jeśli podczas standardowego indeksowania Google wykryje, że wszystkie wystąpienia problemu zostały naprawione, liczba problemów w raporcie zmieni się na 0.

Ponowna weryfikacja

⚠️ Nawet jeśli w czasie trwania danego cyklu weryfikacji rozwiążesz jakiś problem, poczekaj na zakończenie cyklu, zanim poprosisz o rozpoczęcie kolejnego.

Aby ponownie uruchomić weryfikację, która zakończyła się niepowodzeniem:

 1. Przejdź do dziennika weryfikacji zakończonej niepowodzeniem: otwórz stronę z informacjami o problemie, który nie przeszedł weryfikacji, i kliknij Sprawdź szczegóły.
 2. Kliknij Rozpocznij nową weryfikację.
 3. Weryfikacja zostanie ponownie uruchomiona w przypadku wszystkich adresów URL oznaczonych jako Oczekuje lub Niepowodzenie, a także w przypadku wszystkich nowych wystąpień tego problemu wykrytych podczas standardowego indeksowania od ostatniej próby weryfikacji. Adresy URL oznaczone jako PowodzenieInne nie są sprawdzane ponownie.
 4. Weryfikacja zajmuje zazwyczaj do 2 tygodni, ale w niektórych przypadkach może potrwać znacznie dłużej, dlatego zachowaj cierpliwość.

Sprawdzanie postępu weryfikacji

Aby sprawdzić postęp bieżącej prośby o weryfikację lub historię ostatniej prośby, jeśli weryfikacja nie jest w toku:

 1. Otwórz stronę z informacjami o problemie. Na głównej stronie raportu kliknij wiersz problemu, aby otworzyć stronę z informacjami.
  • Stan prośby o weryfikację jest wyświetlany zarówno na stronie z informacjami o problemie, jak i w wierszu Weryfikacja w tabeli ze szczegółami.
 2. Kliknij Sprawdź szczegóły, aby otworzyć stronę z informacjami o weryfikacji, której dotyczy dana prośba.
  • Stan wystąpienia w przypadku każdego adresu URL uwzględnionego w prośbie jest podany w tabeli.
  • Stan wystąpienia odnosi się do konkretnego sprawdzanego problemu. Jeden problem może mieć na stronie etykietę Powodzenie, a inne mogą być oznaczone etykietą Niepowodzenie, Oczekuje lub Inne.
  • W raporcie o stanie stron AMP i raporcie Stan w indeksie wpisy na stronie historii weryfikacji są pogrupowane według adresu URL.
  • Elementy w raportach dotyczących obsługi na urządzeniach mobilnych i wyników z elementami rozszerzonymi są pogrupowane według kombinacji adres URL + element uporządkowanych danych (zgodnie z wartością nazwy elementu).
Stan prośby o weryfikację

Do problemu mogą zostać przypisane te stany weryfikacji:

 • Nie rozpoczęto: co najmniej jedno wystąpienie danego problemu nigdy nie było uwzględnione w prośbie o weryfikację.
  Dalsze kroki:
  1. Kliknij problem, aby zapoznać się ze szczegółami błędu. Sprawdź poszczególne strony, by zobaczyć przykłady błędu na aktywnej stronie, korzystając z testu AMP. (Jeśli test AMP nie pokazuje błędu na stronie, jest to spowodowane tym, że błąd został naprawiony na aktywnej stronie już po wykryciu go przez Google i wygenerowaniu raportu o problemie).
  2. Aby dowiedzieć się więcej o problemie, na stronie szczegółów kliknij Więcej informacji.
  3. Kliknij wiersz przykładowego adresu URL w tabeli, aby zobaczyć szczegóły konkretnego błędu.
  4. Napraw błędy na stronach, a następnie kliknij Sprawdź poprawkę, aby rozpocząć weryfikację. Weryfikacja zajmuje zazwyczaj do 2 tygodni, ale w niektórych przypadkach może potrwać znacznie dłużej, dlatego zachowaj cierpliwość.
 • Rozpoczęto: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory nie znaleziono pozostałych wystąpień problemu.
  Dalsze kroki: w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Wszystko w porządku: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory wszystkie sprawdzone wystąpienia problemu zostały naprawione.
  Dalsze kroki: nie musisz nic robić. W miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Powodzenie: wszystkie znane wystąpienia problemu zostały zlikwidowane (lub adres URL, którego dotyczył problem, jest już niedostępny). Przejście do tego stanu wymaga wcześniejszego kliknięcia opcji Sprawdź poprawkę (jeśli wystąpienia znikną bez zgłaszania prośby o weryfikację, stan zmieni się na Nie dotyczy).
  Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Nie dotyczy: Google uznaje problem za rozwiązany dla wszystkich adresów URL, nawet jeśli nigdy nie rozpoczęto próby weryfikacji.
  Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Niepowodzenie: po kliknięciu Zweryfikuj na określonej liczbie stron nadal występuje problem.
  Dalsze kroki: rozwiąż problem i ponownie uruchom weryfikację.
Stan weryfikacji wystąpienia

Po przesłaniu prośby o weryfikację każdemu wystąpieniu problemu jest przypisywany jeden z poniższych stanów weryfikacji:

 • Oczekuje: w kolejce do zweryfikowania. Podczas ostatniej kontroli Google wystąpienie problemu nadal istniało.
 • Powodzenie: [niedostępne w niektórych raportach] kontrola Google wykazała, że to wystąpienie problemu już nie istnieje. Do tego stanu można przejść wyłącznie przez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Niepowodzenie: kontrola Google wykazała, że dane wystąpienie problemu nie zniknęło. Do tego stanu można przejść wyłącznie przez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Inne: [niedostępne w niektórych raportach] Google nie ma dostępu do adresu URL powiązanego z danym wystąpieniem albo (w przypadku uporządkowanych danych) nie może już znaleźć elementu na stronie. Jest to równoznaczne ze stanem Powodzenie.

Pamiętaj, że ten sam URL może mieć różne stany dla różnych problemów. Na przykład, jeśli jedna strona zawiera zarówno problem X, jak i Y, problem X może mieć stan weryfikacji Powodzenie, a problem Y na tej samej stronie – stan Oczekuje.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Nowy użytkownik Search Console?

Nie znasz jeszcze Search Console? Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem, ekspertem od SEO czy deweloperem stron internetowych, zacznij tutaj.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
83844
false
false