Siden du har forespurt, er ikke tilgjengelig på språket ditt ennå. Du kan velge et annet språk nederst på siden. Eventuelt kan du bruke den innebygde oversettingsfunksjonen i Google Chrome til å oversette en hvilken som helst nettside til det språket du foretrekker.

Rapport om mobilanvendelighed

Rapporten om mobilanvendelighed viser, hvilke sider i din ejendom der har anvendelighedsproblemer for besøgende på mobilenheder.

I den overordnede visning kan du se alle de sider, der overskrider grænsen for antal problemer med mobilanvendelighed. Klik på et bestemt problem for at se oplysninger om problemet, bl.a. en liste med eksempler på sider, der er berørt af det pågældende problem, oplysninger om, hvordan du løser det, og en proces til at underrette Google om dine problemløsninger.

ÅBN RAPPORTEN OM MOBILANVENDELIGHED

Oversigtsside

Diagrammet viser antallet af sider med statussen Fejl og/eller Gyldig, afhængigt af hvad du har valgt. Afkrydsningsfeltet Eksponeringer viser sideeksponeringer af din ejendom på mobilenheder. 

Om dataene

Tabellerne kan vise op til 1.000 rækker med data. Nogle berørte sider vises muligvis ikke, fordi du har mere end 1.000 berørte sider, fordi vi ikke har registreret problemet, fordi problemet er meget nyt, eller fordi det forekommer på en side med flere problemer end grænseværdien for anvendelighed.

Følgende oplysninger vises i rapporten:

 • Status: En side kan have to mulige statusser:
  • Fejl: Siden er ikke mobilvenlig
  • Gyldig: Siden er mobilvenlig
 • Sider: Antallet af sider med dette problem og statussen Fejl.
Oplysninger om sidestatus

Google angiver en side som Gyldig eller Fejl afhængigt af et internt resultat for mobilanvendelighed. Dette resultat beregnes ud fra antallet af problemer og deres relative alvorlighed.

 • Fejl betyder, at siden ligger under minimumsniveauet for mobilanvendelighed. Hvis en side har statussen Fejl, vises den på infosiden for hvert af de problemer med mobilanvendelighed, der berører siden.
 • Statussen Gyldig betyder, at siden opfylder minimumsniveauet for mobilanvendelighed, selvom den stadig kan have nogle problemer med mobilanvendelighed, som ikke tilskrives siden i denne rapport. Hvis du vil bekræfte, at en gyldig side er helt fri for problemer med mobilanvendelighed, skal du teste den ved hjælp af værktøjet til test af mobilvenlighed.

 Hvornår opstod problemet?

Forestil dig en side, der er angivet som gyldig, men som har et mindre problem med anvendelighed. Denne side berøres derefter af et andet problem, som påvirker anvendeligheden nok til, at siden angives som Fejl. I dette tilfælde vises begge problemer på samme tid for siden, men det ene problem opstod for noget tid siden. Konklusion: Alle de problemer, der vises på en side, opstod ikke nødvendigvis på det tidspunkt, hvor siden fik tildelt statussen Fejl.

Oplysninger om optælling af berørte sider

Sider med statussen Gyldig indgår ikke i optællingen af berørte sider i forbindelse med problemer, der berører dem. Gyldige sider vises heller ikke på listen over berørte sider i forbindelse med problemer, der berører dem. Det er kun sider med statussen Fejl, som optælles i forbindelse med problemer, der berører den pågældende side, og vises på listen over berørte sider.

Eksempel:

Forestil dig dette scenarie med to sider:

 • Side 1 er berørt af problem A og B, men er angivet som Gyldig, da sidens resultat for mobilanvendelighed ligger over grænsen for Gyldig.
 • Side 2 er berørt af problem B, C og D og er angivet som Fejl, da sidens resultat for mobilanvendelighed ligger under grænsen for Gyldig.

I dette scenarie vises følgende:

 • Antallet af berørte sider for problem A er nul.
 • Antallet af berørte sider for problem B, C og D er 1.
 • Sider, der vises som berørt af problem B: Side 2.

Prioriter og løs problemer

 1. På oversigtssiden for rapporten sorteres problemerne efter en kombination af status for validering og antallet af berørte sider. Vi anbefaler, at du løser dem i denne standardrækkefølge. Start med at rette almindelige årsager (f.eks. en skabelon med fejl), og ret derefter mindre almindelige tilfælde.
 2. Se, om eventuelle stigninger i det samlede antal af fejl primært er forårsaget af en enkelt fejl: Kig efter et tilsvarende udsving i et enkelt problem i tabellen. Se oplysninger om fejltyper og fejlretning af udsving i fejl nedenfor.
 3. Vælg en række i tabellen for at se infosiden for fejlen:
  1. Infosiden indeholder en eksempelliste over berørte webadresser. Listen viser ikke altid alle resultater, fordi den er begrænset til 1.000 rækker, og medtager muligvis ikke forekomster af denne fejl, der er blevet opdaget for nylig.
  2. Vælg Få flere oplysninger for at få officiel dokumentation vedrørende den korrekte syntaks.
  3. Vælg en berørt webadresse i tabellen for at åbne et panel med flere oplysninger, bl.a. antallet af problemer med mobilanvendelighed, og linket Undersøg for at køre værktøjet til undersøgelse af webadressen i forhold til den indekserede version af denne side samt linket Test liveversion for at køre testen af mobilvenlighed på denne side. Det er muligt, at der er rettet en fejl på livesiden, men fejlen stadig er angivet i rapporten om mobilanvendelighed, fordi siden ikke er blevet crawlet igen siden rettelsen. Hvis det er tilfældet, kan du anmode om validering, efter at du har rettet alle forekomster af dette problem.
 4. Løs alle forekomster af problemet på dit website, test din rettelse, og sørg for, at dine rettelser findes på nettet.
 5. Gå tilbage til infosiden for fejlen, og klik på knappen "Valider, og underret Google" for at starte valideringsprocessen. Denne proces er ikke øjeblikkelig. Gå til afsnittet Om validering for at få indblik i valideringsprocessen.
 6. Fortsæt med at rette fejl.

Deling af rapporten

Du kan dele oplysninger om problemet i rapporterne om dækning eller forbedring ved at klikke på knappen Del på siden. Dette link giver kun adgang til den aktuelle infoside for problemet samt eventuelle sider med bekræftelseshistorik i forbindelse med problemet for dem, der har linket. Det giver ikke adgang til andre sider for din ressource, og dem, du deler linket med, kan ikke udføre handlinger på din ejendom eller din konto. Du kan til enhver tid tilbagekalde linket ved at deaktivere deling af denne side.

Eksport af rapportdata

Mange rapporter indeholder en eksportknap til eksport af rapportdata. Både diagram- og tabeldata eksporteres.Værdier, der vises som enten ~ eller - i rapporten (ikke tilgængelig/ikke et tal), vil være nul i de downloadede data.

Fejlretning af udsving i fejl

Find ud af, om et udsving er forårsaget af en gruppe af sider som følge af ændringer i alvorlighed:

 1. Hvis du kan se en stigning, skal du kigge efter et tilsvarende fald i en anden tilstand (fejl eller gyldig).
 2. Hvis du finder et tilsvarende fald, skal du bekræfte, at de er de samme webadresser.
 3. Hvis webadresserne blev flyttet fra en tilstand til en anden, skal du finde ud af, hvad du har ændret for at forårsage dette.

Den mest almindelige årsag til en stigning i fejl er, at en fejl er føjet til en skabelon, der anvendes af mange sider på dit website.

Fejl

Der vises følgende fejl i rapporten om mobilanvendelighed:

Siden anvender inkompatible plugins

Siden indeholder plugins, f.eks. Flash, som de fleste mobilbrowsere ikke understøtter. Vi anbefaler, at du omdesigner din side og bruger moderne, bredt understøttede webteknologier såsom HTML5. Læs mere om retningslinjer for animation på nettet.

Der er ikke indstillet en viewport

Din side definerer ikke en viewport-egenskab, som fortæller browsere, hvordan de skal tilpasse sidens dimensioner og skalering, så den passer til skærmstørrelsen. Da folk besøger dit website via en række forskellige enheder med varierende skærmstørrelser – fra store computerskærme til tablets og små smartphones – skal dine sider angive en viewport ved hjælp af viewport-metatagget. Læs mere på siden med grundlæggende oplysninger om responsivt webdesign.

Viewport er ikke indstillet til enhedens bredde (device-width)

Din side definerer en viewport med fast bredde, hvilket betyder, at den ikke kan tilpasses forskellige skærmstørrelser. Du retter denne fejl ved at bruge responsivt webdesign på dine websider og indstille viewporten til at matche enhedens bredde og skalering. Læs, hvordan du indstiller viewporten korrekt.

Indholdet er bredere end skærmen

Denne rapport viser de sider, hvor det kræver vandret rulning at se ord og billeder. Dette sker, når sider bruger absolutte værdier i CSS-erklæringer eller bruger billeder, der er designet til at se bedst ud i en browser med en specifik bredde (såsom 980px). For at rette denne fejl skal du sørge for, at siderne bruger relative værdier for CSS-elementers bredde og placering, og at billeder også kan skaleres. Læs mere under tilpasning af indholdets størrelse til viewporten.

Teksten er for lille til, at den kan læses

Denne rapport identificerer de sider, hvor sidens skriftstørrelse er for lille til at være læselig og kræver, at de besøgende på mobilenheder skal "knibe fingrene sammen for at zoome" for at læse. Efter du har angivet en viewport for dine websider, skal du indstille dine skriftstørrelser, så de skalerer ordentligt i viewporten. Læs mere om optimale løsninger for skriftstørrelse under brug af læselige skriftstørrelser.

De klikbare elementer ligger for tæt

Denne rapport viser webadresserne på de websites, hvor de trykbare elementer som f.eks. knapper og navigationslinks, er så tæt på hinanden, at en mobilbruger kan have svært ved at trykke på et ønsket element med fingeren uden også at trykke på et tilstødende element. For at rette disse fejl skal du sørge for at give knapper og navigationslinks den rigtige størrelse og den nødvendige plads, så de er anvendelige for dine besøgende på mobilenheder. Læs mere i Giv trykbare elementer den rigtige størrelse.

Validering

Når du har rettet fejl på dit website, skal du anmode Google om at crawle dine rettede sider igen. Udvid sektionen nedenfor for at se oplysninger.

Om validering

Når du har rettet alle forekomster af et specifikt problem på dit website, kan du bede Google om at validere dine ændringer. Hvis alle kendte forekomster er fjernet, markeres problemet som løst i statustabellen og flyttes ned i bunden af tabellen. Search Console registrerer valideringsstatus for problemet som helhed såvel som status for hver forekomst af problemet. Når alle forekomster af problemet er fjernet, anses problemet for løst. Gå til Valideringsstatus for problemer og Valideringsstatus for forekomster for at se de faktisk registrerede statusser.

Mere om problemets levetid...

Et problems levetid strækker sig fra første gang, en forekomst af det pågældende problem blev registreret på dit website, indtil 90 dage efter, at den sidste forekomst blev markeret som fjernet fra dit website. Hvis der går 90 dage, uden at problemet vender tilbage, fjernes det fra rapporthistorikken.

Datoen for første registrering af problemet er den første gang, problemet blev registreret i løbet af problemets levetid, og denne dato ændres ikke. Det betyder følgende:

 • Hvis alle forekomster af et problem er rettet, men en ny forekomst af problemet opstår 15 dage senere, markeres problemet som åbent, og datoen for første registrering forbliver den oprindelige dato.
 • Hvis det samme problem opstår 91 dage efter, at sidste forekomst blev rettet, er det tidligere problem blevet lukket, og derfor registreres det som et nyt problem, hvor datoen for første registrering angives som "i dag".

Grundlæggende valideringsproces

Her er et overblik over valideringsprocessen, efter at du har klikket på Valider rettelse for et problem. Denne proces kan tage flere dage, og du vil modtage underretninger om processen via mail.

 1. Når du klikker på Valider rettelse, tjekker Search Console straks nogle få sider.
  • Hvis den aktuelle forekomst findes på en af disse sider, afsluttes valideringen, og valideringsstatussen forbliver uændret.
  • Hvis eksempelsiderne ikke har den aktuelle fejl, fortsætter valideringen med statussen Startet. Hvis validering afslører andre, ikke-relaterede problemer, tælles disse problemer med i den anden problemtype, og valideringen fortsætter.
 2. Search Console arbejder sig gennem listen over kendte webadresser, der er berørt af dette problem. Kun webadresser med kendte forekomster af det pågældende problem sættes i kø til en ny crawl, ikke hele websitet. Search Console registrerer alle webadresser, der tjekkes, i valideringshistorikken, som kan ses via siden med oplysninger om problemet.
 3. Når en webadresse tjekkes:
  1. Hvis der ikke kan findes forekomster af problemet, ændres valideringsstatussen for forekomsten til Ingen overtrædelser. Hvis det drejer sig om den første forekomst, der tjekkes efter starten på valideringen, ændres valideringsstatussen for problemet til Det ser godt ud.
  2. Hvis webadressen ikke længere er tilgængelig, ændres valideringsstatussen for forekomsten til Andet (hvilket ikke er en fejlstatus).
  3. Hvis forekomsten stadig er til stede, ændres statussen for problemet til Mislykkedes, og valideringen afsluttes. Hvis det drejer sig om en ny side, der er opdaget via normal crawl, anses den for en anden forekomst af det eksisterende problem.
 4. Når alle fejl- og advarselswebadresser er blevet tjekket, og antallet af problemer er 0, ændres status for problemet til Godkendt. Vigtigt! Selv når antallet af berørte sider falder til 0, og status for problemet ændres til Godkendt, vises den oprindelige etiket for alvorlighed stadig (Fejl eller Advarsel).

Selvom du aldrig klikker på "Start validering", kan Google registrere rettede forekomster af et problem. Hvis Google under sin normale crawl registrerer, at alle forekomster af et problem er blevet rettet, ændres status for problemet til "Ikke tilgængelig" på rapporten.

Hvornår anses et problem for at være "løst" for en webadresse eller et element?

Et problem markeres som løst for en webadresse eller et element, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Når webadressen crawles, og problemet ikke længere findes på siden. Hvis der er tale om en AMP-tagfejl, kan dette betyde, at du enten har rettet tagget, eller at tagget er blevet fjernet (hvis tagget ikke er nødvendigt). Under et valideringsforsøg betragtes det som "godkendt".
 • Hvis siden af en eller anden grund ikke er tilgængelig for Google (siden er fjernet, markeret som noindex, kræver godkendelse osv.), anses problemet som løst for den pågældende webadresse. Under et valideringsforsøg tælles det med i valideringsstatussen "Andet".

Ny validering

Når du klikker på Valider igen for en mislykket validering, starter valideringen forfra for alle forekomster, der mislykkedes, samt eventuelle nye forekomster af det pågældende problem, der blev opdaget ved normal crawl.

Du bør vente, til en valideringscyklus er afsluttet, inden du anmoder om en ny cyklus, også selvom du har løst nogle problemer i den aktuelle cyklus.

Forekomster, der har bestået valideringen (og er markeret som Godkendt) eller ikke længere er tilgængelige (markeret som Andet), tjekkes ikke igen og fjernes fra historikken, når du klikker på Valider igen.

Valideringshistorik

Du kan se status for en valideringsanmodning ved at klikke på linket til valideringsoplysninger på siden med oplysninger om problemet.

Poster på siden med valideringshistorikken grupperes efter webadresse i AMP-rapporten og rapporten for indekseringsstatus. I rapporterne om mobilanvendelighed og udvidede resultater grupperes elementer efter kombinationen af webadresse og struktureret dataelement (hvilket bestemmes af elementets navneværdi). Valideringsstatussen gælder for det specifikke problem, du undersøger. Et problem kan have etiketten "Godkendt" på en side, mens andre problemer kan have etiketten "Mislykket", "Afventer" eller "Andet".

Valideringsstatus for problemer

Der anvendes følgende valideringsstatusser for et givet problem:

 • Ikke startet: Der er én eller flere sider med en forekomst af dette problem, som du aldrig har påbegyndt et valideringsforsøg for. Næste trin:
  1. Klik på problemet for at få oplysninger om fejlen. Undersøg de enkelte sider for at se eksempler på fejlen på livesiden ved hjælp af AMP-testen. Hvis AMP-testen ikke viser fejlen på siden, skyldes det, at du har rettet fejlen på livesiden, efter Google fandt fejlen og genererede denne problemrapport.
  2. Klik på "Få flere oplysninger" på siden med oplysninger for at se detaljer om den regel, der blev overtrådt.
  3. Klik på en række med eksempelwebadresser i tabellen for at få oplysninger om den pågældende fejl.
  4. Ret dine sider, og klik derefter på Valider rettelse for at få Google til at crawle dine sider igen. Google giver dig besked om status for valideringen. Valideringen tager typisk op til to uger, men i nogle tilfælde kan der gå meget længere tid, så vær tålmodig.
 • Startet: Du har påbegyndt et valideringsforsøg, og der er endnu ikke fundet tilbageværende forekomster af problemet. Næste trin: Google sender notifikationer, efterhånden som valideringen skrider frem, og vejleder dig om nødvendigt i, hvad du skal gøre.
 • Det ser godt ud: Du har påbegyndt et valideringsforsøg, og alle problemforekomster, der hidtil er tjekket, er blevet rettet. Næste trin: Du behøver ikke at foretage dig noget, men Google sender notifikationer, efterhånden som valideringen skrider frem, og vejleder dig i, hvad du skal gøre.
 • Godkendt: Alle kendte forekomster af problemet er væk (eller den berørte webadresse er ikke længere tilgængelig). Du skal have klikket på "Valider rettelse" for at opnå denne status. Hvis forekomsterne forsvandt, uden at du anmodede om validering, ville statussen skifte til Ikke tilgængelig. Næste trin: Der skal ikke gøres mere.
 • Ikke tilgængelig: Google konstaterede, at problemet var løst på alle webadresser, selvom du aldrig har påbegyndt et valideringsforsøg. Næste trin: Der skal ikke gøres mere.
 • Mislykkedes: Et bestemt antal sider indeholder stadig dette problem, efter du har klikket på "Valider". Næste trin: Ret problemet, og valider igen.

Valideringsstatus for forekomster

Når der er anmodet om validering, tildeles alle forekomster af problemet én af følgende valideringsstatusser:

 • Afventer godkendelse: I kø til validering. Problemforekomsten blev registreret, sidste gang Google foretog en gennemgang.
 • Godkendt: [Ikke tilgængelig i alle rapporter] Google har søgt efter forekomster af problemet, og det findes ikke længere. Denne status kan kun tildeles, hvis du udtrykkeligt klikker på Valider for denne forekomst af problemet.
 • Mislykkedes: Google har søgt efter problemforekomsten, og den findes stadig. Denne status kan kun tildeles, hvis du udtrykkeligt klikker på Valider for denne forekomst af problemet.
 • Andet: [Ikke tilgængelig i alle rapporter] Google kunne ikke åbne den webadresse, der hoster forekomsten, eller (for strukturerede data) kunne ikke længere finde elementet på siden. Svarer til Godkendt.

Bemærk! Den samme webadresse kan have forskellige statusser for forskellige problemer. Hvis en enkelt side f.eks. både har problem X og problem Y, kan problem X have valideringsstatussen Godkendt, og problem Y på samme side kan have valideringsstatussen Afventer.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Nye til Search Console?

Er det første gang, du bruger Search Console? Start her, uanset om du er en nybegynder, SEO-ekspert eller websiteudvikler.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
83844
false