Siden du har forespurt, er ikke tilgjengelig på språket ditt ennå. Du kan velge et annet språk nederst på siden. Eventuelt kan du bruke den innebygde oversettingsfunksjonen i Google Chrome til å oversette en hvilken som helst nettside til det språket du foretrekker.

Rapport om mobilanvendelighed

Rapporten om mobilanvendelighed viser, hvilke sider i din ejendom der har anvendelighedsproblemer for besøgende på mobilenheder.

I den overordnede visning kan du se alle de sider, der overskrider grænsen for antal problemer med mobilanvendelighed. Klik på et bestemt problem for at se oplysninger om problemet, bl.a. en liste med eksempler på sider, der er berørt af det pågældende problem, oplysninger om, hvordan du løser det, og en proces til at underrette Google om dine problemløsninger.

ÅBN RAPPORTEN OM MOBILANVENDELIGHED

Oversigtsside

Diagrammet viser antallet af sider med statussen Fejl og/eller Gyldig, afhængigt af hvad du har valgt. Afkrydsningsfeltet Eksponeringer viser sideeksponeringer af din ejendom på mobilenheder. 

Om dataene

Tabellerne kan vise op til 1.000 rækker med data. Nogle berørte sider vises muligvis ikke, fordi du har mere end 1.000 berørte sider, fordi vi ikke har registreret problemet, fordi problemet er meget nyt, eller fordi det forekommer på en side med flere problemer end grænseværdien for anvendelighed.

Følgende oplysninger vises i rapporten:

 • Status: En side kan have to mulige statusser:
  • Ikke anvendelig: Siden er ikke mobilvenlig.
  • Anvendelig: Siden er mobilvenlig.
 • Sider: Antallet af sider med dette problem og statussen Fejl.
Oplysninger om sidestatus

Google angiver en side som Gyldig eller Fejl afhængigt af et internt resultat for mobilanvendelighed. Dette resultat beregnes ud fra antallet af problemer og deres relative alvorlighed.

 • Ikke anvendelig betyder, at siden ligger under minimumsniveauet for mobilanvendelighed. Hvis en side har statussen Fejl, vises den på infosiden for hvert af de problemer med mobilanvendelighed, der påvirker siden.
 • Statussen Anvendelig betyder, at siden opfylder minimumsniveauet for mobilanvendelighed, selvom den stadig kan have nogle problemer med mobilanvendelighed, som ikke tilskrives siden i denne rapport. Hvis du vil bekræfte, at en gyldig side er helt fri for problemer med mobilanvendelighed, skal du teste den ved hjælp af værktøjet til test af mobilvenlighed. Hvis du vil se alle dine anvendelige sider, skal du klikke på Se data om anvendelige sider på den overordnede side i rapporten.

 Hvornår opstod problemet?

Forestil dig en side, der er angivet som gyldig, men som har et mindre problem med anvendelighed. Denne side berøres derefter af et andet problem, som påvirker anvendeligheden nok til, at siden angives som Fejl. I dette tilfælde vises begge problemer på samme tid for siden, men det ene problem opstod for noget tid siden. Konklusion: Alle de problemer, der vises på en side, opstod ikke nødvendigvis på det tidspunkt, hvor siden fik tildelt statussen Fejl.

Oplysninger om optælling af berørte sider

Sider med statussen Gyldig indgår ikke i optællingen af berørte sider i forbindelse med problemer, der berører dem. Gyldige sider vises heller ikke på listen over berørte sider i forbindelse med problemer, der berører dem. Det er kun sider med statussen Fejl, som optælles i forbindelse med problemer, der berører den pågældende side, og vises på listen over berørte sider.

Eksempel:

Forestil dig dette scenarie med to sider:

 • Side 1 er berørt af problem A og B, men er angivet som Gyldig, da sidens resultat for mobilanvendelighed ligger over grænsen for Gyldig.
 • Side 2 er berørt af problem B, C og D og er angivet som Fejl, da sidens resultat for mobilanvendelighed ligger under grænsen for Gyldig.

I dette scenarie vises følgende:

 • Antallet af berørte sider for problem A er nul.
 • Antallet af berørte sider for problem B, C og D er 1.
 • Sider, der vises som berørt af problem B: Side 2.

Prioriter og løs problemer

 1. På oversigtssiden for rapporten sorteres problemerne efter en kombination af status for validering og antallet af berørte sider. Vi anbefaler, at du løser dem i denne standardrækkefølge. Start med at rette almindelige årsager (f.eks. en skabelon med fejl), og ret derefter mindre almindelige tilfælde.
 2. Se, om eventuelle stigninger i det samlede antal af fejl primært er forårsaget af en enkelt fejl: Kig efter et tilsvarende udsving i et enkelt problem i tabellen. Se oplysninger om fejltyper og fejlretning af udsving i fejl nedenfor.
 3. Vælg en række i tabellen for at se infosiden for fejlen:
  1. Infosiden indeholder en eksempelliste over berørte webadresser. Listen viser ikke altid alle resultater, fordi den er begrænset til 1.000 rækker, og inkluderer muligvis ikke forekomster af denne fejl, der er blevet opdaget for nylig.
  2. Vælg Få flere oplysninger for at få officiel dokumentation vedrørende den korrekte syntaks.
  3. Vælg en berørt webadresse i tabellen for at åbne et panel med flere oplysninger, bl.a. antallet af problemer med mobilanvendelighed, og linket Undersøg for at køre Værktøj til undersøgelse af webadressen i forhold til den indekserede version af denne side samt linket Test liveversion for at køre testen af mobilvenlighed på denne side. Det er muligt, at der er rettet en fejl på livesiden, men fejlen stadig er angivet i rapporten om mobilanvendelighed, fordi siden ikke er blevet crawlet igen siden rettelsen. Hvis det er tilfældet, kan du anmode om validering, efter at du har rettet alle forekomster af dette problem.
 4. Løs alle forekomster af problemet på dit website, test din rettelse, og sørg for, at dine rettelser findes på nettet.
 5. Gå tilbage til infosiden for fejlen, og klik på knappen "Valider rettelse" for at starte valideringsprocessen. Denne proces tager et stykke tid.Gå til afsnittet Om validering for at få indblik i valideringsprocessen.
 6. Fortsæt med at rette fejl.

Deling af rapporten

Du kan dele oplysninger om problemet i rapporterne om dækning eller forbedring ved at klikke på knappen Del på siden. Dette link giver kun adgang til den aktuelle infoside for problemet samt eventuelle sider med bekræftelseshistorik i forbindelse med problemet for dem, der har linket. Det giver ikke adgang til andre sider for din ressource, og dem, du deler linket med, kan ikke udføre handlinger på din ejendom eller din konto. Du kan til enhver tid tilbagekalde linket ved at deaktivere deling af denne side.

Eksport af rapportdata

Mange rapporter indeholder en eksportknap til eksport af rapportdata. Både diagram- og tabeldata eksporteres.Værdier, der vises som enten ~ eller - i rapporten (ikke tilgængelig/ikke et tal), vil være nul i de downloadede data.

Fejlretning af udsving i fejl

Find ud af, om et udsving er forårsaget af en gruppe af sider som følge af ændringer i alvorlighed:

 1. Hvis du kan se en stigning, skal du kigge efter et tilsvarende fald i en anden tilstand (fejl eller gyldig).
 2. Hvis du finder et tilsvarende fald, skal du bekræfte, at de er de samme webadresser.
 3. Hvis webadresserne blev flyttet fra en tilstand til en anden, skal du finde ud af, hvad du har ændret for at forårsage dette.

Den mest almindelige årsag til en stigning i fejl er, at en fejl er føjet til en skabelon, der anvendes af mange sider på dit website.

Fejl

Der vises følgende fejl i rapporten om mobilanvendelighed:

Siden anvender inkompatible plugins

Siden indeholder plugins, f.eks. Flash, som de fleste mobilbrowsere ikke understøtter.

Løs problemet: Vi anbefaler, at du omdesigner din side og bruger moderne, bredt understøttede webteknologier såsom HTML5. Læs mere om retningslinjer for animation på nettet.

Der er ikke indstillet en viewport

Siden definerer ikke en viewport-egenskab, som fortæller browsere, hvordan de skal tilpasse sidens dimensioner og skalering, så den passer til skærmstørrelsen.

Løs problemet: Da folk besøger dit website via en række forskellige enheder med varierende skærmstørrelser – fra store computerskærme til tablets og små smartphones – skal dine sider angive en viewport ved hjælp af viewport-metatagget. Få flere oplysninger på siden med grundlæggende oplysninger om responsivt webdesign.

Viewport er ikke indstillet til enhedens bredde (device-width)

Siden definerer en viewport med fast bredde, hvilket betyder, at den ikke kan tilpasses forskellige skærmstørrelser.

Løs problemet: Brug et responsivt webdesign på dine websider, og indstil viewporten til at matche enhedens bredde og skalering. Læs, hvordan du indstiller viewporten korrekt.

Indholdet er bredere end skærmen

Vandret rulning er nødvendig for at se ord og billeder på siden. Dette sker, når sider bruger absolutte værdier i CSS-erklæringer eller bruger billeder, der er designet til at se bedst ud i en browser med en specifik bredde (såsom 980px).

Løs problemet: Sørg for, at siden bruger relative værdier for CSS-elementers bredde og placering, og at billederne også kan skaleres. Få flere oplysninger på siden vedrørende tilpasning af indholdets størrelse til viewporten.

Teksten er for lille til, at den kan læses

En betydelig del af teksten på siden er for lille i forhold til bredden af siden. Dette gør teksten svær at læse på en mobilenhed. Se på testscreenshottet for din enhed for at finde det tekststykke, der er problemer med.

Løs problemet: Angiv en viewport for dine websider, og angiv alle dine skriftstørrelser, så de skaleres korrekt inden for viewporten, og så teksten bliver synlig på skærmen. Læs mere om de bedste fremgangsmåder i forhold til skriftstørrelse.

De klikbare elementer ligger for tæt

Berøringselementer, f.eks. knapper og navigationslinks, er så tæt på hinanden, at en mobilbruger kan have svært ved at trykke på et ønsket element med fingeren uden også at trykke på et tilstødende element.

Løs problemet: Kig på testscreenshottet, og identificer alle knapper, links og andre berøringsområder. Sørg for, at dine berøringsområder ikke er tættere på hinanden end bredden på en gennemsnitlig fingerspids, og at din fingerspids ikke berører flere linkområder ad gangen. Få flere oplysninger på siden vedrørende placeringen af trykbare elementer.

Validering

Når du har rettet fejl på dit website, skal du anmode Google om at crawle dine rettede sider igen. Udvid sektionen nedenfor for at se oplysninger.

Valider dine rettelser

Når du har rettet alle forekomster af et specifikt problem på dit website, kan du bede Google om at bekræfte dine rettelser. Hvis alle kendte forekomster er rettet, angives antallet som nul i tabellen med problemer og flyttes ned i bunden af tabellen.

Hvorfor skal du validere?

Hvis du fortæller Google, at du har løst alle problemer med en bestemt problemstatus eller -kategori, har det følgende fordele:

 • Du får en mail, når Google har bekræftet din rettelse på alle webadresser, eller omvendt, hvis Google har fundet resterende forekomster af det pågældende problem.
 • Du kan følge Googles fremgang i forbindelse med bekræftelse af dine rettelser og se en logfil med alle sider, der er sat i kø til at blive tjekket, og tjekke status for rettelse af hver webadresse.

Det er muligvis ikke altid en god idé at løse og validere et bestemt problem på dit website. Webadresser, der er blokeret af robots.txt, er f.eks. sandsynligvis blokeret med vilje. Brug din dømmekraft, når du beslutter, om du vil løse et bestemt problem.

Du kan også løse problemer uden at validere. Google opdaterer antallet af forekomster, når en side med kendte problemer crawles, uanset om du udtrykkeligt har anmodet om validering af rettelsen.

Eksperttip! Valider dine rettelser efter sitemap
Du kan fremskynde en anmodning om rettelse ved at oprette og indsende et sitemap, der kun indeholder dine vigtigste sider, og derefter filtrere rapporten efter det pågældende sitemap, før du anmoder om validering af rettelsen. En anmodning om validering i forhold til en undergruppe af dine berørte webadresser kan udføres hurtigere end en anmodning, der omfatter alle berørte webadresser på dit website.

Start validering

Sådan fortæller du Search Console, at du har løst et problem:

 1. Løs alle forekomster af problemet på dit website. Hvis du overser en rettelse, stopper valideringen, når Google finder en enkelt resterende forekomst af det pågældende problem.
 2. Åbn infosiden for det problem, som du har løst. Klik på problemet på listen over problemer i din rapport.
  • ⚠️ Hvis der er filtreret efter et bestemt sitemap i din rapport, gælder valideringen kun for elementer i sitemappet på det tidspunkt, du anmodede om valideringen. Det kan godt være, at det er sådan, du vil have det, men måske ikke. Du skal bare være opmærksom på det.
 3. Klik på Valider rettelse. Klik ikke på Valider rettelse igen, før valideringen er lykkedes eller mislykket. Få flere oplysninger om, hvordan Google tjekker dine rettelser.
 4. Du kan holde øje med status for validering. Valideringen tager typisk op til to uger, men i nogle tilfælde kan der gå meget længere tid, så vær tålmodig. Du modtager en notifikation, når valideringen er lykkedes eller mislykket.
 5. Hvis valideringen er mislykket, kan du se, hvilken webadresse der har forårsaget dette, ved at klikke på Se info på infosiden for problemet. Løs problemet med denne side, bekræft din rettelse på alle webadresser i tilstanden Afventer, og genstart validering.

Hvornår anses et problem for at være "løst" for en webadresse eller et element?

Et problem markeres som løst for en webadresse eller et element, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Når webadressen crawles, og problemet ikke længere findes på siden. Hvis der er tale om en AMP-tagfejl, kan dette betyde, at du enten har rettet tagget, eller at tagget er blevet fjernet (hvis tagget ikke er nødvendigt). Under et valideringsforsøg får den etiketten Godkendt.
 • Hvis siden af en eller anden grund ikke er tilgængelig for Google (siden er fjernet, markeret som noindex, kræver godkendelse osv.), anses problemet som løst for den pågældende webadresse. Under et valideringsforsøg kategoriseres det under valideringsstatussen Andet.

Problemets levetid

Et problems levetid strækker sig fra første gang, en forekomst af det pågældende problem blev registreret på dit website, indtil 90 dage efter, at den sidste forekomst blev markeret som fjernet fra dit website. Hvis der går 90 dage, uden at problemet vender tilbage, fjernes det fra tabellen over problemer.

Datoen for første registrering af et problem er den første gang, problemet blev registreret i løbet af problemets levetid, og denne dato ændres ikke. Det betyder følgende:

 • Hvis alle forekomster af et problem er rettet, men en ny forekomst af problemet opstår 15 dage senere, markeres problemet som åbent, og datoen for første registrering forbliver den oprindelige dato.
 • Hvis det samme problem opstår, 91 dage efter den seneste forekomst blev løst, er det tidligere problem blevet lukket, og derfor registreres det som et nyt problem, hvor datoen for første registrering angives som datoen for den nye registrering.
Valideringsproces

Her er et overblik over valideringsprocessen, efter at du har klikket på Valider rettelse for et problem. Denne proces kan tage flere dage eller endnu længere, og du modtager notifikationer om processen via mail.

 1. Når du klikker på Valider rettelse, tjekker Search Console straks nogle få sider.
  • Hvis den aktuelle forekomst findes på en af disse sider, afsluttes valideringen, og valideringsstatussen forbliver uændret.
  • Hvis eksempelsiderne ikke har den aktuelle fejl, fortsætter valideringen med statussen Startet. Hvis valideringen registrerer andre ikke-relaterede problemer, tælles disse problemer med i den anden problemtype, og valideringen fortsætter.
 2. Search Console arbejder sig gennem listen over kendte webadresser, der er berørt af dette problem. Kun webadresser med kendte forekomster af det pågældende problem sættes i kø til en ny crawl, ikke hele websitet. Search Console registrerer alle webadresser, der tjekkes, i valideringshistorikken, som kan ses via siden med oplysninger om problemet.
 3. Når en webadresse er tjekket:
  1. Hvis problemet ikke findes, ændres valideringsstatussen for forekomsten til Ingen overtrædelser. Hvis det drejer sig om første forekomst, der tjekkes, efter valideringen er startet, ændres valideringsstatussen for problemet til Det ser godt ud.
  2. Hvis webadressen ikke længere er tilgængelig, ændres valideringsstatussen for forekomsten til Andet (hvilket ikke er en fejlstatus).
  3. Hvis forekomsten stadig er til stede, ændres statussen for problemet til Mislykkedes, og valideringen afsluttes. Hvis det drejer sig om en ny side, der er opdaget via normal crawl, anses den for en anden forekomst af det eksisterende problem.
 4. Når webadresser, der er sat i kø, er blevet tjekket i forhold til dette problem, og problemet med dem anses som løst, ændres status for problemet til Godkendt. Når alle forekomster af problemet er blevet rettet, ændres alvorsgraden for problemet dog ikke (Fejl eller Advarsel), men kun antallet af berørte elementer (0).

Selvom du aldrig klikker på Start validering, kan Google registrere rettede forekomster af et problem. Hvis Google under den normale crawl registrerer, at alle forekomster af et problem er blevet løst, ændres antallet af problemer til 0 i rapporten.

Ny validering

⚠️ Vent, til en valideringscyklus er afsluttet, inden du anmoder om en ny cyklus, også selvom du har løst nogle problemer i den aktuelle cyklus.

Sådan genstarter du en mislykket validering:

 1. Gå til valideringsloggen for den mislykkede validering: Gå til infosiden for det problem, der mislykkedes, og klik på Se info.
 2. Klik på Start en ny godkendelse.
 3. Valideringen genstarter for alle webadresser, der er markeret som Afventer eller Mislykkedes, samt for alle nye forekomster af dette problem, der blev opdaget under den normale crawl, siden sidste valideringsforsøg. Webadresser, der er markeret som Godkendt eller Andet, tjekkes ikke igen.
 4. Valideringen tager typisk op til to uger, men i nogle tilfælde kan der gå meget længere tid, så vær tålmodig.

Se valideringsstatus

Sådan kan du se statussen for en aktuel valideringsanmodning eller historikken for den seneste anmodning, hvis en validering ikke er i gang:

 1. Åbn infosiden for problemet. Klik på rækken med problemer på hovedsiden for rapporten for at åbne infosiden for problemet.
 2. Klik på Få flere oplysninger for at åbne infosiden for valideringen for den pågældende anmodning.
  • Forekomststatussen for hver webadresse, der medtages i anmodningen, vises i tabellen.
  • Forekomststatussen gælder for det specifikke problem, du undersøger. Du kan have et problem med etiketten Godkendt på en side, men andre problemer med etiketten Mislykkedes, Afventer eller Andet på den samme side.
  • I AMP-rapporten og rapporten Sideindeksering grupperes posterne på siden over valideringshistorik efter webadresse.
  • I rapporterne om mobilanvendelighed og udvidede resultater grupperes elementer efter kombinationen af webadresse og element med strukturerede data (hvilket bestemmes af elementets navneværdi).
Status for valideringsanmodning

Følgende valideringsstatusser gælder for valideringen for et givet problem:

 • Ikke startet: Én eller flere forekomster af dette problem har aldrig været medtaget i en valideringsanmodning for dette problem.
  Næste trin:
  1. Klik på problemet for at få oplysninger om fejlen. Undersøg de enkelte sider for at se eksempler på fejlen på livesiden ved hjælp af AMP-testen. Hvis AMP-testen ikke viser fejlen på siden, skyldes det, at du har rettet fejlen på livesiden, efter Google fandt fejlen og genererede denne problemrapport.
  2. Klik på Få flere oplysninger på infosiden for at se detaljerede oplysninger om problemet.
  3. Klik på en række med eksempelwebadresser i tabellen for at få oplysninger om den pågældende fejl.
  4. Løs problemerne med dine sider, og klik derefter på Valider rettelse for at starte valideringenValideringen tager typisk op til to uger, men i nogle tilfælde kan der gå meget længere tid, så vær tålmodig.
 • Startet: Du har påbegyndt et valideringsforsøg, og der er endnu ikke fundet tilbageværende forekomster af problemet.
  Næste trin: Google sender notifikationer, efterhånden som valideringen skrider frem, og vejleder dig om nødvendigt i, hvad du skal gøre.
 • Det ser godt ud: Du har påbegyndt et valideringsforsøg og alle problemforekomster, der hidtil er tjekket, er blevet rettet.
  Næste trin: Du behøver ikke at foretage dig noget, men Google sender notifikationer, efterhånden som valideringen skrider frem, og vejleder dig i, hvad du skal gøre.
 • Godkendt: Alle kendte forekomster af problemet er væk (eller den berørte webadresse er ikke længere tilgængelig). Du skal have klikket på Valider rettelse for at opnå denne status. Hvis forekomsterne forsvinder, uden at du anmoder om validering, skifter statussen til Ikke tilgængelig.
  Næste trin: Der skal ikke gøres mere.
 • Ikke tilgængelig: Google konstaterede, at problemet var løst på alle webadresser, selvom du aldrig har påbegyndt et valideringsforsøg.
  Næste trin: Der skal ikke gøres mere.
 • Mislykkedes: Et bestemt antal sider har stadig dette problem, efter du har klikket på Valider.
  Næste trin: Løs problemet, og genstart valideringen.
Valideringsstatus for forekomster

Når der er anmodet om validering, tildeles alle forekomster af problemet én af følgende valideringsstatusser:

 • Afventer: I kø til validering. Problemforekomsten fandtes, sidste gang Google kiggede.
 • Godkendt: [Ikke tilgængelig i alle rapporter] Google har søgt efter forekomster af problemet, og det findes ikke længere. Denne status kan kun tildeles, hvis du udtrykkeligt klikker på Valider for denne forekomst af problemet.
 • Mislykkedes: Google har søgt efter problemforekomsten, og den findes stadig. Denne status kan kun tildeles, hvis du udtrykkeligt klikker på Valider for denne forekomst af problemet.
 • Andet: [Ikke tilgængelig i alle rapporter] Google kunne ikke åbne den webadresse, der hoster forekomsten, eller (for strukturerede data) kunne ikke længere finde elementet på siden. Svarer til Godkendt.

Bemærk! Den samme webadresse kan have forskellige statusser for forskellige problemer. Hvis en enkelt side f.eks. både har problem X og problem Y, kan problem X have valideringsstatussen Godkendt, og problem Y på samme side kan have valideringsstatussen Afventer.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Nye til Search Console?

Er det første gang, du bruger Search Console? Start her, uanset om du er en nybegynder, SEO-ekspert eller websiteudvikler.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
false
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
83844