Het rapport 'Mobiel gebruiksgemak'

In het rapport 'Mobiel gebruiksgemak' wordt weergegeven welke pagina's in je property problemen met gebruiksgemak opleveren wanneer deze pagina's worden bekeken op een mobiel apparaat.

In de weergave op het hoogste niveau worden alle pagina's weergegeven met meer fouten met mobiel gebruiksgemak dan de drempelwaarde. Klik op een specifiek probleem voor meer informatie, waaronder een voorbeeldlijst van pagina's waarop dat probleem van invloed is, informatie over hoe je dit probleem kunt oplossen en een procedure om Google op de hoogte te stellen van je oplossingen.

RAPPORT 'MOBIEL GEBRUIKSGEMAK' OPENEN

Overzichtspagina

Het diagram geeft het aantal pagina's weer met de status fout en/of geldig, afhankelijk van je selectie. Het selectievakje Vertoningen geeft paginavertoningen van je property weer vanaf mobiele apparaten. 

Over de gegevens

De tabellen kunnen maximaal 1000 rijen met gegevens bevatten. Bepaalde betrokken pagina's worden mogelijk niet weergegeven omdat er meer dan duizend betrokken pagina's zijn, omdat we het probleem niet hebben gedetecteerd, omdat het probleem erg nieuw is of omdat het probleem zich voordoet op een pagina die boven de drempelwaarde voor gebruiksgemak ligt.

De volgende informatie wordt in het rapport weergegeven:

 • Status: Een pagina kan twee mogelijke statussen hebben:
  • Fout: De pagina is niet geschikt voor mobiele apparaten
  • Geldig: De pagina is geschikt voor mobiele apparaten
 • Pagina's: Het aantal pagina's met de status Fout met dit probleem.
Details over de paginastatus

Google markeert een pagina als geldig of foutief aan de hand van een interne score voor mobiel gebruiksgemak. Deze score wordt berekend op basis van het aantal problemen en hun relatieve ernst.

 • De status Fout betekent dat de pagina onder een minimaal niveau voor mobiel gebruiksgemak ligt. Als een pagina deze status heeft, wordt deze weergegeven op de detailpagina voor elk probleem met betrekking tot mobiel gebruiksgemak dat de pagina bevat.
 • De status Geldig houdt in dat de pagina voldoet aan een minimaal niveau voor mobiel gebruiksgemak, hoewel er mogelijk nog steeds problemen zijn met betrekking tot mobiel gebruiksgemak die niet worden toegeschreven aan de pagina in dit rapport. Als je wilt bevestigen dat een geldige pagina volledig vrij is van problemen met mobiel gebruiksgemak, moet je deze testen met de tool voor mobielvriendelijke tests.

 Wanneer is dit probleem begonnen?

Stel dat een pagina de status Geldig heeft, maar kleine problemen op het gebied van mobiel gebruiksgemak bevat. Deze pagina wordt vervolgens getroffen door een ander probleem dat de score voor gebruiksgemak zodanig beïnvloedt dat de pagina als fout wordt gemarkeerd. In dit geval zie je beide problemen tegelijk verschijnen voor de pagina, maar een van de problemen is al eerder opgemerkt. Onthouden: Alle problemen die voor een pagina worden weergegeven, hoeven zich niet per se te hebben voorgedaan op de tijd waarop de pagina de status Fout heeft gekregen.

Details over het aantal betrokken pagina's

Pagina's met de status Geldig worden voor geen van de problemen meegeteld in de telling van betrokken pagina's. Geldige pagina's worden ook niet weergegeven in de lijst met betrokken pagina's voor mogelijke problemen. Alleen pagina's met de status Fout worden geteld voor alle problemen die van toepassing zijn op die pagina. Deze pagina's worden ook weergegeven in de lijst met betrokken pagina's.

Voorbeeld:

Stel je dit scenario met twee pagina's voor:

 • Op pagina 1 zijn problemen A en B van toepassing, maar de pagina is gemarkeerd als Geldig, omdat de score voor mobiel gebruiksgemak hoger is dan de geldige drempelwaarde.
 • Op pagina 2 zijn B, C en D van toepassing en de pagina is gemarkeerd als Fout, omdat de score voor mobiel gebruiksgemak lager is dan de geldige drempelwaarde.

In dit geval gebeurt er het volgende:

 • De telling voor betrokken pagina's voor probleem A is nul.
 • De telling voor betrokken pagina's voor probleem B, C en D is één.
 • Pagina's die worden weergegeven als getroffen door probleem B: pagina 2.

Problemen prioriteit geven en oplossen

 1. Op de overzichtspagina van het rapport worden problemen gesorteerd via een combinatie van validatiestatus en het aantal betrokken pagina's. We raden je aan de problemen in deze standaardvolgorde af te handelen. Los eerst fouten op die worden veroorzaakt door een veelvoorkomende oorzaak (zoals een verkeerde template). Los vervolgens de fouten op die minder vaak voorkomen.
 2. Controleer of een toename in het totale aantal fouten vooral wordt veroorzaakt door één fout. Zoek hiervoor naar een overeenkomende piek bij één probleem in de tabel. Bekijk de onderstaande informatie over typen fouten en pieken in de foutopsporing.
 3. Selecteer een rij in de tabel om de pagina met foutdetails te bekijken:
  1. De detailpagina bevat een voorbeeld van de betrokken URL's. De lijst is niet altijd volledig, omdat deze beperkt is tot 1000 rijen en mogelijk zeer recent ontdekte instanties van deze fout niet bevat.
  2. Selecteer Meer informatie voor de officiële documentatie over de juiste syntaxis.
  3. Selecteer een betrokken URL in de tabel om een deelvenster met meer informatie te openen. In dit deelvenster vind je onder andere een telling van het aantal problemen met mobiel gebruiksgemak, de link Inspecteren waarmee je de URL-inspectietool kunt uitvoeren op geïndexeerde versies van deze pagina en de link Live versie testen waarmee je de mobielvriendelijke test kunt uitvoeren op deze pagina. Het is mogelijk dat een fout is opgelost op de live pagina, maar nog altijd wordt weergegeven in het rapport 'Mobiel gebruiksgemak' omdat de pagina nog niet opnieuw is gecrawld sinds de oplossing. Als dit het geval is, kun je een validatie aanvragen nadat je alle instanties van deze fout hebt opgelost.
 4. Los alle instanties van het probleem op je site op, test je oplossing en zorg ervoor dat je oplossingen live op internet zijn.
 5. Ga terug naar de pagina met probleemdetails en klik op de knop 'Valideren en Google updaten' om het validatieproces te starten. Dit proces vindt niet onmiddellijk plaats. Bekijk Over validatie voor meer informatie over het validatieproces.
 6. Ga door met het oplossen van fouten.

Het rapport delen

Je kunt probleemgegevens delen in de dekkings- of optimalisatierapporten delen door op de knop Delen op de pagina te klikken. Via deze link krijgt iedereen die de link heeft, alleen toegang tot de huidige pagina met probleemgegevens en eventuele validatiegeschiedenispagina's voor dit probleem. De link geeft geen toegang tot andere pagina's voor je bron en geeft de gebruiker waarmee de link is gedeeld, niet de mogelijkheid om acties voor je property of account uit te voeren. Je kunt de link op elk gewenst moment intrekken door delen uit te schakelen voor deze pagina.

Rapportgegevens exporteren

Veel rapporten bevatten een exportknop om de rapportgegevens te exporteren. Zowel diagram- als tabelgegevens worden geëxporteerd.Waarden die worden weergegeven als ~ of - in het rapport (niet beschikbaar/geen cijfer), zijn nullen in de gedownloade gegevens.

Pieken in foutopsporing

Bepaal of een piek wordt veroorzaakt doordat de score voor ernst toeneemt voor een groep pagina's:

 1. Als je een piek ziet, zoek je naar een overeenkomende daling in een andere status (fout of geldig).
 2. Als je een overeenkomende daling vindt, kun je controleren of het om dezelfde URL's gaat.
 3. Als de status van deze URL's is veranderd, kun je vaststellen welke van je wijzigingen dit heeft veroorzaakt.

De meest voorkomende reden voor een piek in fouten is het toevoegen van een fout aan een template die door veel pagina's op je site wordt gebruikt.

Fouten

De volgende fouten kunnen worden weergegeven in het rapport 'Mobiel gebruiksgemak':

Gebruikt incompatibele plug-ins

De pagina bevat plug-ins, zoals Flash, die de meeste mobiele browsers niet ondersteunen. We raden je aan je pagina opnieuw te ontwerpen met moderne, algemeen ondersteunde webtechnologieën, zoals html5. Meer informatie over richtlijnen voor webanimatie.

Viewport is niet ingesteld

Op je pagina is geen eigenschap viewport gedefinieerd, die browsers laat weten hoe de afmetingen en schaal van de pagina moeten worden aangepast aan het schermformaat. Omdat bezoekers van je site veel verschillende apparaten gebruiken met schermen in allerlei maten (van grote desktopmonitors tot tablets en kleine smartphones), moet je voor je pagina's een viewport definiëren met de tag meta viewport. Meer informatie in Basisbeginselen van responsive webdesign.

Viewport is niet ingesteld op 'device-width'

Op je pagina is een eigenschap viewport met de waarde 'fixed-width' gedefinieerd, wat betekent dat deze niet kan worden aangepast voor verschillende schermformaten. Je kunt deze fout verhelpen door een responsive design te gebruiken voor de pagina's van je site en de viewport zo in te stellen dat deze overeenkomt met de breedte van het apparaat en zich in verhouding aanpast. Meer informatie over hoe je de viewport correct instelt.

Content breder dan scherm

In dit rapport worden de pagina's aangegeven waar het nodig is om horizontaal te scrollen om woorden en beelden op de pagina te bekijken. Dit is het geval wanneer pagina's absolute waarden gebruiken in CSS-definities of gebruik maken van afbeeldingen die zodanig ontworpen zijn dat ze er het best uitzien in een bepaalde browserbreedte (bijvoorbeeld 980 px). Je kunt deze fout verhelpen door ervoor te zorgen dat CSS-elementen relatieve breedte- en positiewaarden bevatten en dat ook afbeeldingen schaalbaar zijn. Meer informatie over hoe je content aanpast aan de viewport.

Tekst te klein om te lezen

In dit rapport worden de pagina's aangegeven waar de lettergrootte van de pagina te klein is om leesbaar te zijn en waarbij mobiele gebruikers met hun vingers moeten inzoomen om ze te kunnen lezen. Nadat je een viewport hebt ingesteld voor je webpagina's, stel je je lettergrootte in zodat deze zich goed in verhouding aanpast binnen de viewport. Je kunt meer praktische tips over lettergrootte vinden in het artikel Leesbare lettergrootten gebruiken.

Klikbare elementen te dicht bij elkaar

In dit rapport worden de URL's weergegeven voor sites waar tikelementen, zoals knoppen en navigatielinks, zo dicht op elkaar staan, dat een mobiele gebruiker niet gemakkelijk met zijn vinger op het gewenste element kan tikken zonder tegelijkertijd op een element ernaast te tikken. Je kunt deze fouten verhelpen door ervoor te zorgen dat knoppen en navigatielinks een goed formaat hebben met genoeg ruimte eromheen, zodat ze ook werken voor mobiele bezoekers. Meer informatie in Geschikte formaten voor tikdoelen.

Validatie

Nadat je de fouten op je site hebt opgelost, kun je Google vragen je gecorrigeerde pagina's opnieuw te crawlen. Vouw het onderstaande gedeelte uit voor meer informatie.

Over validatie

Nadat je alle instanties van een specifiek probleem op je site hebt gecorrigeerd, kun je Google vragen je wijzigingen te valideren. Als alle bekende problemen zijn verdwenen, wordt het probleem in de statustabel gemarkeerd als opgelost en onderaan de tabel geplaatst. Search Console houdt de validatiestatus van het probleem als geheel bij, evenals de status van elke instantie van het probleem. Wanneer alle instanties van het probleem zijn verdwenen, wordt het probleem beschouwd als gecorrigeerd. (Zie Validatiestatus van een probleem en Validatiestatus van een instantie voor de actuele status van geregistreerde problemen.)

Meer informatie over de levensduur van een probleem...

De levensduur van een probleem begint zodra de eerste instantie van het probleem is gedetecteerd op je site. De levensduur eindigt 90 dagen nadat de laatste instantie op je site is gemarkeerd als opgelost. Wanneer het probleem de daaropvolgende negentig dagen niet terugkeert, wordt het probleem verwijderd uit de rapportgeschiedenis.

De eerste detectiedatum van het probleem is het moment waarop het probleem voor het eerst tijdens de levensduur van het probleem wordt gedetecteerd. De eerste detectiedatum kan niet worden gewijzigd. Dit houdt het volgende in:

 • Als alle instanties van een probleem zijn gecorrigeerd, maar het probleem zich 15 dagen later opnieuw voordoet, dan wordt het probleem gemarkeerd als open en blijft de datum waarop het probleem voor het eerst werd gedetecteerd de oorspronkelijke datum.
 • Als hetzelfde probleem zich 91 dagen nadat de laatste instantie is gecorrigeerd, opnieuw voordoet, dan wordt het vorige probleem gesloten en wordt dit probleem geregistreerd als nieuw probleem. De datum voor de eerste detectie wordt ingesteld op vandaag.

Algemene validatiestroom

Hier volgt een overzicht van het validatieproces nadat je op Oplossing valideren hebt geklikt voor een probleem. Dit proces kan enkele dagen duren en je ontvangt voortgangsmeldingen via e-mail.

 1. Wanneer je op Oplossing valideren klikt, controleert Search Console onmiddellijk enkele pagina's.
  • Als de huidige instantie op een van deze pagina's voorkomt, wordt de validatie beëindigd en blijft de validatiestatus ongewijzigd.
  • Als de voorbeeldpagina's niet de huidige fout bevatten, wordt de validatie voortgezet met de status Gestart. Als er tijdens de validatie andere, niet-gerelateerde problemen worden aangetroffen, worden deze problemen meegeteld voor het andere type probleem en wordt de validatie voortgezet.
 2. Search Console werkt de lijst met bekende URL's af waarop dit probleem van toepassing is. Alleen URL's met bekende instanties van dit probleem worden in de wachtrij voor opnieuw crawlen geplaatst, niet de hele site. Search Console houdt in de validatiegeschiedenis bij welke URL's zijn gecontroleerd. De validatiegeschiedenis kan worden bekeken via de pagina met probleemgegevens.
 3. Als een URL wordt gecontroleerd, kunnen de volgende situaties zich voordoen:
  1. Als het probleem niet wordt gevonden, wordt de validatiestatus voor het probleem gewijzigd in Geslaagd. Als dit de eerste instantie is die wordt gecontroleerd nadat de validatie is gestart, wordt de validatiestatus voor het probleem gewijzigd in Dat ziet er goed uit.
  2. Als de URL niet meer bereikbaar is, wordt de validatiestatus voor de instantie gewijzigd in Overig (dit is geen foutstatus).
  3. Als de instantie nog altijd wordt aangetroffen, wordt de probleemstatus gewijzigd in Mislukt en wordt de validatie beëindigd. Als dit een nieuwe pagina is die wordt ontdekt naar aanleiding van een normale crawlbewerking, wordt de fout beschouwd als nog een instantie van het bestaande probleem.
 4. Als alle URL's met fouten en waarschuwingen zijn gecheckt en het aantal problemen 0 is, wordt de probleemstatus gewijzigd in Geslaagd. Belangrijk: Ook als het aantal betreffende pagina's 0 is en de probleemstatus is gewijzigd in Geslaagd, zie je nog altijd het oorspronkelijke label met de ernst van de fout (Fout of Waarschuwing).

Zelfs als je nooit op 'Validatie starten' klikt, kan Google gecorrigeerde instanties van een probleem detecteren. Als Google tijdens een reguliere crawlbewerking detecteert dat alle instanties van een probleem zijn gecorrigeerd, wordt de probleemstatus in het rapport in 'N.v.t.' gewijzigd.

Wanneer wordt een probleem met een URL of item beschouwd als gecorrigeerd?

Een probleem met een URL of item wordt gemarkeerd als Gecorrigeerd wanneer aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Wanneer de URL wordt gecrawld, wordt het probleem niet meer op de pagina aangetroffen. In geval van een AMP-tagfout kan dit betekenen dat de tag is gecorrigeerd of dat de tag is verwijderd (als de tag niet is vereist). Tijdens een validatiepoging wordt de tag beschouwd als geslaagd.
 • Als de pagina om welke reden dan ook niet beschikbaar is voor Google (de pagina is verwijderd, de pagina is voorzien van een noindex-instructie, de pagina vereist verificatie, enzovoort), wordt het probleem voor die URL beschouwd als gecorrigeerd. Tijdens een validatiepoging wordt de pagina meegeteld voor de validatiestatus 'Overig'.

Opnieuw valideren

Wanneer je voor een mislukte validatie op Opnieuw valideren klikt, worden alle mislukte instanties opnieuw gevalideerd. Daarnaast worden alle nieuwe instanties gevalideerd die zijn gedetecteerd via een normale crawlbewerking.

Je moet wachten totdat een validatiecyclus is voltooid voordat je een andere cyclus aanvraagt, zelfs wanneer je tijdens de huidige cyclus enkele problemen hebt gecorrigeerd.

Als je op Opnieuw valideren klikt, worden instanties die zijn gevalideerd (gemarkeerd als Geslaagd) of niet meer bereikbaar zijn (gemarkeerd als Overig) niet opnieuw gecheckt en verwijderd uit de geschiedenis.

Validatiegeschiedenis

Je kunt de voortgang van een validatieverzoek bekijken door op de pagina met probleemgegevens op de link 'Validatiegegevens' te klikken.

Items in de validatiegeschiedenis zijn gegroepeerd op URL voor het AMP-rapport en het rapport 'Indexeringsstatus'. In de rapporten 'Mobiel gebruiksgemak' en 'Uitgebreid resultaat' worden items gegroepeerd op basis van de combinatie van URL + gestructureerd gegevensitem (zoals bepaald door de naamwaarde van het item). De validatiestatus is van toepassing op het specifieke probleem dat je aan het onderzoeken bent. Op een pagina kan één probleem met het label 'Geslaagd' worden weergegeven, terwijl andere problemen met het label 'Mislukt', 'In behandeling' of 'Overig' worden weergegeven.

Validatiestatus van een probleem

De volgende validatiestatussen kunnen van toepassing zijn op een bepaald probleem:

 • Niet gestart: Er zijn een of meer pagina's met een instantie van dit probleem waarvoor nog nooit een validatiepoging is gestart. Volgende stappen:
  1. Klik op het probleem om de details van de fout te achterhalen. Inspecteer met behulp van de AMP-test de afzonderlijke pagina's om voorbeelden van de fout op de live pagina te bekijken. (Als de fout op de pagina niet wordt weergegeven wanneer je de AMP-test uitvoert, heb je de fout op de live pagina al gecorrigeerd nadat Google de fout heeft aangetroffen en dit probleemrapport is gegenereerd.)
  2. Klik op 'Meer informatie' op de detailpagina om de details te bekijken van de regel die is geschonden.
  3. Klik in de tabel op een rij met voorbeeld-URL's om meer informatie over dat specifieke probleem weer te geven.
  4. Corrigeer je pagina's en klik vervolgens op Oplossing valideren om ervoor te zorgen dat je pagina's opnieuw door Google worden gecrawld. Google houdt je op de hoogte van de validatievoortgang. Validatie duurt meestal ongeveer 2 weken, maar kan in sommige gevallen veel langer duren. Wacht dus geduldig af.
 • Gestart: Er is een validatiepoging gestart en er zijn tot dusver geen instanties van het probleem gevonden. Volgende stap: Je krijgt meldingen van Google over de voortgang van de validatie en, zo nodig, instructies voor wat je moet doen.
 • Dat ziet er goed uit: Er is een validatiepoging gestart en alle gecontroleerde instanties zijn gecorrigeerd. Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen. Je krijgt meldingen van Google over de voortgang van de validatie en instructies voor wat je moet doen.
 • Geslaagd: Alle bekende instanties van het probleem zijn verdwenen (of de betreffende URL is niet langer beschikbaar). Je moet op 'Oplossing valideren' hebben geklikt om deze status te bereiken (als er instanties zijn verdwenen zonder dat je om een validatie hebt gevraagd, wordt de status gewijzigd in 'N.v.t.'). Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen.
 • N.v.t.: Google heeft vastgesteld dat het probleem voor alle URL's is gecorrigeerd, ondanks dat er nooit een validatiepoging is gestart. Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen.
 • Mislukt: Nadat je op 'Valideren' hebt geklikt, doet het probleem zich nog altijd op een bepaald aantal pagina's voor. Volgende stappen: Verhelp het probleem en voer een nieuwe validatie uit.

Validatiestatus van een instantie

Nadat validatie is aangevraagd, wordt aan elke instantie van het probleem een van de volgende validatiestatussen toegewezen:

 • In afwachting van validatie: De instantie is in de wachtrij voor validatie geplaatst. Tijdens de laatste controle door Google bestond deze instantie van het probleem nog steeds.
 • Geslaagd: [Niet beschikbaar in alle rapporten] Na controle door Google blijkt dat de instantie van het probleem zich niet meer voordoet. Deze status kan alleen worden bereikt als je voor deze instantie van het probleem expliciet op Valideren hebt geklikt.
 • Mislukt: Na controle door Google blijkt dat de instantie van het probleem zich nog steeds voordoet. Deze status kan alleen worden bereikt als je voor deze instantie van het probleem expliciet op Valideren hebt geklikt.
 • Overig: [Niet beschikbaar in alle rapporten] Google kan de URL niet bereiken die als host voor de instantie fungeert of kan het item niet meer op de pagina vinden (voor gestructureerde gegevens). Wordt beschouwd als gelijk aan Geslaagd.

Houd er rekening mee dat dezelfde URL verschillende statussen voor verschillende problemen kan hebben. Als bijvoorbeeld zowel probleem X als probleem Y zich op een pagina voordoet, kan probleem X de validatiestatus Geslaagd hebben, terwijl probleem Y op dezelfde pagina de status In behandeling kan hebben.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Nieuw bij Search Console?

Heb je Search Console nog nooit gebruikt? Begin hier, of je nu beginner, SEO-expert of website-ontwikkelaar bent.

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
83844
false