Mobilos használhatósági jelentés

A Mobilos használhatósági jelentés azt jelzi, hogy a tulajdon mely oldalain jelentkezik használhatósági probléma mobileszközökön való megtekintés során.

A legfelső szintű nézet azokat az oldalakat jeleníti meg, amelyek az egyes küszöbértékeknél nagyobb számú mobilos használhatósági problémát tartalmaznak. Kattintson a kívánt problémára a hozzá tartozó részletek megtekintéséhez – ide tartozik például a probléma által érintett oldalak mintalistája, a probléma kijavításának módjáról szóló információ, valamint a Google javításokról való értesítésére szolgáló folyamat.

A MOBILOS HASZNÁLHATÓSÁGI JELENTÉS MEGNYITÁSA

Összefoglaló oldal

A diagramon a hibás és/vagy érvényes állapotban lévő oldalak száma látható (a kijelöléstől függően). A Megjelenítések jelölőnégyzet a tulajdon mobileszközökről érkező oldalmegjelenítéseit mutatja. 

Az adatokról

A táblázatok legfeljebb 1000 sornyi adatot jelenítenek meg. Előfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg. Ennek oka lehet az, hogy ezernél több érintett oldal van; hogy nem észleltük a problémát; hogy a probléma új; illetve hogy olyan oldalon fordul elő, amely a küszöbérték használhatósági pontszáma felett van.

A jelentésben a következő információk szerepelnek:

 • Állapot: Az oldalaknak két állapota lehet:
  • Hiba: Az oldal nem mobilbarát.
  • Érvényes: Az oldal mobilbarát.
 • Oldalak: Az aktuális problémára vonatkozóan Hiba állapotban lévő oldalak száma.
Az oldal állapotának részletei

A Google a belső mobilos használhatósági pontszám alapján érvényesként vagy hibásként jelöli meg az oldalt. Ezt a pontszámot a hibák száma és relatív súlyosságuk alapján számítja ki.

 • A hiba azt jelenti, hogy az oldal nem éri el a minimális mobilos használhatósági szintet. A Hiba állapotban lévő oldalak minden olyan mobilos használhatósági probléma részletező oldalán megjelennek, amely előfordul rajtuk.
 • Az érvényes állapotú oldalak elérik a mobilos használhatóság minimális szintjét, bár még mindig rendelkezhetnek olyan mobilos használhatósági problémákkal, amelyeket a jelentés nem társít az oldalhoz. Ha ellenőrizni szeretné, hogy egy érvényesnek minősülő oldalon tényleg nincs-e több mobilos használhatósági probléma, tesztelje a Mobilbarát jelleget vizsgáló tesztelőeszközzel.

 Mikor kezdődött a probléma?

Gondoljon egy olyan oldalra, amely érvényesnek minősül, de adódott egy kisebb használhatósági probléma vele kapcsolatban. Az oldalon ezután egy másik probléma is fellép, amely olyan hatással van a használhatósági pontszámra, hogy az oldal hibásként legyen megjelölve. Ebben az esetben azt fogja látni, hogy mindkét probléma ugyanakkor jelent meg az oldalnál, noha az egyik valamivel korábbi. Lényeg: az oldallal kapcsolatos megjelenített problémák nem feltétlenül akkor történtek, amikor az oldal hibás állapotú lett.

Részletek az érintett oldalak számáról

Az érvényes állapotú oldalak nem szerepelnek az érintett oldalak számában semelyik olyan probléma esetében sem, amely esetleg fennáll rajtuk. Az érvényes oldalak ezenkívül nem jelennek meg az érintett oldalak listáján semelyik olyan probléma esetében, amely esetleg fennáll rajtuk. A rendszer minden probléma esetében csak a Hiba állapotban lévő oldalakat számolja össze és jeleníti meg az érintett oldalak listáján.

Példa:

A következő a helyzet két oldal esetében:

 • Az 1. oldalon az A és a B problémák találhatók, de az oldal érvényes, mert mobilos használhatósági pontszáma az érvényesség küszöbértéke felett van.
 • A 2. oldalon a B, a C és a D problémák találhatók, és az oldal hibás, mert mobilos használhatósági pontszáma az érvényesség küszöbértéke alatt van.

Ebben a forgatókönyvben:

 • Az A problémával érintett oldalak száma nulla.
 • A B, a C és a D problémával érintett oldalak száma 1.
 • A B problémával érintettként megjelenő oldalak: 2. oldal.

Problémák rangsorolása és kijavítása

 1. Az összefoglaló jelentés oldalán a problémák az érvényesség és az érintett oldalak száma szerint rendeződnek; javasoljuk, hogy ezt az alapértelmezett sorrendet kövesse a problémák megoldása során. Először a gyakori problémákat (például a hibás sablonokat) oldja meg, csak ezután térjen a ritkább esetekre.
 2. Ellenőrizze, hogy a hibák teljes számának növekedését elsősorban egyetlen hiba okozza-e: keressen a táblázatban ide vonatkozó, egyetlen problémához tartozó kiugró értéket. Tekintse át a hibatípusokra és a kiugró hibaszámok elhárítására vonatkozó alábbi információkat.
 3. A táblázat egy sorát kiválasztva megjelenítheti a hibarészletező oldalt:
  1. A részletező oldal érintett URL-eket tartalmaz. A lista nem mindig teljes, mert legfeljebb 1000 sorból állhat, továbbá nem biztos, hogy tartalmazza az adott hiba nemrég felfedezett példányait.
  2. További információ lehetőséget választva megnyithatja a helyes szintaxisra vonatkozó hivatalos dokumentációt.
  3. A táblázatban szereplő valamelyik érintett URL-t kiválasztva részleteket tartalmazó panelt jeleníthet meg; itt megtalálható a mobilos használhatósági problémák száma, a Vizsgálat link, amellyel az URL-ellenőrző eszköz futtatható az oldal indexelt változatán, valamint az Élő verzió tesztelése link, amellyel a Mobilbarát jelleget vizsgáló teszt futtatható az oldalon. Előfordulhat, hogy a probléma az élő oldalon már nincs jelen, de a Mobilos használhatósági jelentés még felsorolja, mert az oldalt nem térképeztük fel újra a javítás óta; ha ez a helyzet, kérjen érvényesítést a probléma összes előfordulásának javítása után.
 4. Javítsa ki a webhelyen lévő probléma összes előfordulását, ellenőrizze a javításokat, és győződjön meg arról, hogy élesítette a javításokat az interneten.
 5. Térjen vissza a probléma részletes oldalára, és kattintson az Ellenőrzés és a Google értesítése gombra az ellenőrzési folyamat megkezdéséhez. A folyamat végrehajtása nem azonnal történik. Az ellenőrzési folyamatra vonatkozó tudnivalókat Az ellenőrzésről című szakaszban találja.
 6. Folytassa a hibák kijavítását.

A jelentés megosztása

A lefedettségi és a bővítési jelentésekben szereplő problémarészleteket megoszthatja az oldalon található Megosztás gombra kattintva. A link csak az aktuális problémát részletező oldalhoz, valamint a probléma ellenőrzési előzményeit tartalmazó oldalakhoz biztosít hozzáférést a linkkel rendelkező felhasználók számára. Nem biztosít hozzáférést a forrás többi oldalához, és nem teszi lehetővé a megosztásban részt vevő felhasználóknak, hogy bármilyen műveletet végezzenek az Ön tulajdonán, illetve fiókján. Az oldal megosztásának letiltásával bármikor érvénytelenítheti a linket.

Jelentésadatok exportálása

Számos jelentésben található exportálás gomb, mellyel exportálhatók a jelentésadatok. A diagram és a táblázat adatai egyaránt exportálásra kerülnek.A jelentésben ~ vagy - karakterrel megjelenített értékek (nem áll rendelkezésre/nem szám) a letöltött adatokban nullaként jelennek meg.

Kiugró hibaszámok elhárítása

Ellenőrizze, hogy a kiugró hibaszámot több oldal súlyossági szintjének megváltozása okozza-e.

 1. Ha kiugró értéket talál, keressen hozzá tartozó, eltérő állapotú visszaesést (hiba vagy érvényes).
 2. Ha talál hozzá tartozó visszaesést, ellenőrizze, hogy ugyanazokhoz az URL-ekhez tartoznak-e.
 3. Ha az URL-ek az egyik állapotból a másikba kerültek, határozza meg, hogy milyen módosítás okozta ezt a jelenséget.

A kiugró hibaszámok leggyakoribb oka, hogy Ön hibát vétett valamelyik sablonon, amelyet a webhely számos oldala használ.

Hibák

A következő hibaüzenetek jelenhetnek meg a Mobilos használhatósági jelentésben:

Nem kompatibilis beépülő modulokat használ

Az oldal olyan beépülő modulokat tartalmaz, amelyeket a legtöbb mobilböngésző nem támogat (például Flash). Javasoljuk, hogy tervezze újra az oldalt modern, széles körben támogatott webtechnológiák (például HTML5) használatával. További információ a webanimációs irányelvekről.

A látható terület nincs beállítva

Az oldal nem határoz meg viewport tulajdonságot, amely tájékoztatná a böngészőt arról, hogy hogyan igazítsa arányosan az oldal méreteit a képernyőhöz. Mivel webhelyének látogatói különböző eszközöket használnak különböző képernyőmérettel – a nagy asztali monitoroktól a táblagépeken át a kisebb okostelefonokig –, oldalainak meg kell határozniuk a látható területet a meta viewport címke használatával. További információ Az eszközhöz alkalmazkodó megjelenés alapjai szakaszban található.

A látható terület nincs az eszközszélességhez állítva

Az oldal fix szélességű viewport tulajdonságot határoz meg, tehát az oldal nem igazítható a képernyő méretéhez. Ennek a hibának a javításához webhelyének oldalainál használjon alkalmazkodó megjelenést, és a látható területet úgy állítsa be, hogy az megegyezzen az eszköz szélességével, majd méretarányosan igazodjon. További információ a látható terület beállításának helyes módjáról.

A tartalom szélesebb a képernyőnél

Ez a jelentés olyan oldalakat jelez, amelyeknél vízszintes görgetés szükséges az oldalon lévő szavak és képek megtekintéséhez. Ez olyankor történik, amikor az oldalak abszolút értékeket használnak CSS-deklarációikban, vagy olyan képeket használnak, amelyek csak egy bizonyos böngészőszélességnél jelennek meg megfelelően (például 980 képpont). A hiba javításához gondoskodjon róla, hogy az oldalak relatív szélességet és pozícióértékeket használnak a CSS-elemekhez, valamint, hogy a képek is méretarányosan igazodnak. További információt a Tartalom méretezése a nézethez szakaszban talál.

A szöveg túl kicsi, ezért nem olvasható

Ez a jelentés azonosítja azokat az oldalakat, amelyeknél az oldal betűmérete túl kicsi az olvasáshoz, és a mobilos látogatóknak ujjaikkal nagyítaniuk kell a képernyőt az olvashatóság eléréséhez. Miután meghatározott egy nézetet weboldalaihoz, állítsa be betűméreteit úgy, hogy azok megfelelően igazodjanak a nézeten belül. További információt a betűméretekkel kapcsolatos bevált módszerekről az Olvasható betűméretek használata szakaszban talál.

A kattintható elemek túl közel vannak egymáshoz

Ez a jelentés azoknak a webhelyeknek az URL-jeit jeleníti meg, amelyeknél a megérinthető elemek – például a gombok és navigációs linkek – olyan közel vannak egymáshoz, hogy a mobilos felhasználó nem tud egyszerűen rákoppintani ujjával a kívánt elemre anélkül, hogy a mellette lévő elemet meg ne érintené. Az ilyen hibák javítása érdekében megfelelően méretezze és helyezze el a gombokat és a navigációs linkeket, úgy, hogy azok alkalmasak legyenek a mobilos látogatók számára. További információ a Koppintási célok megfelelő méretezése szakaszban található.

Érvényesítés

Ha megoldotta a webhelyen észlelt problémákat, kérje a Google-t a javított oldalak ismételt feltérképezésére. A részletekért bontsa ki az alábbi szakaszt.

Az ellenőrzésről

Miután kijavította webhelyén az adott probléma minden előfordulását, kérheti a Google-tól a módosítások ellenőrzését. Ha az összes ismert előfordulást eltávolította, a probléma javítottként jelenik meg az állapottáblázatban, és a táblázat aljára kerül. A Search Console a probléma ellenőrzési állapotát teljes egészében, valamint egyes előfordulásonként is nyomon követi. A probléma akkor minősül javítottnak, ha az összes előfordulása eltűnt. (Az aktuális rögzített állapotokra vonatkozó információkat A probléma ellenőrzési állapota és Az előfordulás ellenőrzési állapota szakaszban találja.)

További információ a probléma élettartamáról…

A probléma élettartamát bármely előfordulásának a webhelyen való első észlelésétől számítjuk, és az élettartam 90 nappal az utánig tart, hogy az utolsó előfordulását is a webhelyről eltávolítottként jelöljük meg. Ha újbóli előfordulás nélkül eltelik a 90 nap, a probléma eltűnik a jelentési előzményekből.

A probléma első észlelésének dátuma az az időpont, amikor a problémát annak élettartama során először észlelték, és nem változik. Ezek alapján:

 • Ha az adott probléma összes előfordulását kijavítja, de 15 nap múlva újabb előfordulása kerül elő, a probléma jelölése nyitott lesz, az „első észlelés” időpontja pedig az eredeti dátum marad.
 • Ha ugyanaz a probléma előkerül az utolsó előfordulás kijavítása után 91 nappal, az előző problémát már lezártuk, ezért a rendszer új problémaként rögzíti, amelynél az első észlelés dátuma „ma” lesz.

Alapvető ellenőrzési folyamat

Itt láthatja az ellenőrzési folyamat áttekintését, amelyre azután kerül sor, hogy az adott problémánál a Javítás ellenőrzése gombra kattint. A folyamat több napot is igénybe vehet, előrehaladásáról e-mailben értesítjük.

 1. Amikor a Javítás ellenőrzése gombra kattint, a Search Console azonnal ellenőriz néhány oldalt.
  • Ha a jelenlegi előfordulás megtalálható ezen oldalak bármelyikén, az ellenőrzés véget ér, és az állapota változatlan marad.
  • Ha a mintaoldalak nem rendelkeznek a jelenlegi hibával, az ellenőrzés folytatódik, és az állapota Elkezdve lesz. Ha az ellenőrzés során egyéb, nem kapcsolódó problémákat észlelünk, a megfelelő problématípushoz számoljuk őket, az ellenőrzés pedig folytatódik.
 2. A Search Console átvizsgálja azon URL-ek listáját, amelyeknél ismert, hogy érinti őket a probléma. Csak azok az URL-ek kerülnek erre a feltérképezési listára, amelyeknél előfordultak a probléma ismert előfordulásai, nem pedig az egész webhely. A Search Console az ellenőrzött URL-eket az ellenőrzési előzményekben rögzíti, amely a probléma részletes oldaláról érhető el.
 3. Az URL ellenőrzése után:
  1. Ha nem találtuk a problémát, az előfordulás ellenőrzési állapota Sikeres lesz. Ha ez az első megvizsgált előfordulás az ellenőrzés kezdete óta, a probléma ellenőrzési állapota Jónak tűnik lesz.
  2. Ha az URL már nem elérhető, az előfordulás ellenőrzési állapota Egyéb lesz (ez nem hibaállapot).
  3. Ha az előfordulás továbbra is jelen van, a probléma állapota Sikertelen lesz, az ellenőrzési folyamat véget ér. Ha a normál feltérképezés által felfedezett új oldalról van szó, a meglévő probléma újabb előfordulásaként tekintünk rá.
 4. Ha minden hibával és figyelmeztetéssel rendelkező URL-t ellenőriztünk, a problémák száma pedig 0, a probléma állapota Sikeres lesz. Fontos: Attól függetlenül, hogy az érintett oldalak száma nullára csökken, és a probléma állapota Sikereslesz, az eredeti súlyosságot jelző címke (Hiba vagy Figyelmeztetés) továbbra is látható marad.

A Google akkor is észlelheti a problémák javított előfordulásait, ha Ön soha nem kattint az „ellenőrzés indítása” elemre. Ha a Google a rendszeres feltérképezés során észleli, hogy az adott probléma összes előfordulása ki lett javítva, a jelentésben a probléma állapota „N/A” lesz.

Mikor tekinthető az URL vagy más elem adott problémája „javítottnak”?

Az URL-ekhez vagy más elemekhez tartozó problémát akkor jelöljük meg javítottként, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • Ha megtörtént az URL feltérképezése, és a probléma már nem található meg az oldalon. AMP-címkehiba esetén ez jelentheti azt, hogy sikerült a címke kijavítása, illetve hogy el lett távolítva a címke (ha nincs rá szükség). Az ellenőrzési kísérlet során „sikeresként” tekintünk rá.
 • Ha valamilyen okból az oldal nem hozzáférhető a Google számára (eltávolított oldal, „noindex” jelölés, hitelesítés szükséges hozzá stb.), akkor az adott URL problémáját kijavítottnak tekintjük. Az ellenőrzési kísérlet során az „egyéb” ellenőrzési állapotba soroljuk.

Újraellenőrzés

Ha az Újraellenőrzés elemre kattint valamelyik sikertelen ellenőrzésnél, a folyamat az összes sikertelen előfordulásnál és az adott probléma normál feltérképezés során felfedezett összes új előfordulásánál is újrakezdődik.

Újabb ellenőrzési ciklus kérelmezése előtt várja meg az aktuális ciklus befejezését, még akkor is, ha közben kijavított néhány problémát.

A sikeres ellenőrzésen átesett (Sikeres jelöléssel ellátott) vagy már nem hozzáférhető (Egyéb jelöléssel ellátott) előfordulásokat nem ellenőrizzük újra, és eltávolítjuk őket az előzmények közül, amikor az Újraellenőrzés gombra kattint.

Ellenőrzési előzmények

Az ellenőrzési kérelem állapotát a probléma részletes oldalán található ellenőrzési részletek linkjére kattintva tekintheti meg.

Az ellenőrzési előzményekben található bejegyzések URL szerint vannak csoportosítva az AMP-jelentésben és az Indexelési állapot jelentésben. A Mobilos használhatósági jelentésben és a Bővített találatok jelentésben az elemek az URL és a strukturáltadat-elem kombinációja szerint vannak csoportosítva (az elem Név értéke által meghatározva). Az ellenőrzési állapot a megvizsgált problémára vonatkozik. Előfordulhat tehát, hogy egy oldal egyik problémája „Sikeres”, más problémái viszont „Sikertelen”, „Ellenőrzés folyamatban” vagy „Egyéb” jelölésűek.

A probléma ellenőrzési állapota

A következő ellenőrzési állapotok lehetnek érvényesek egy adott problémára:

 • Nincs elindítva: Legalább egy oldal rendelkezik a probléma olyan előfordulásával, amelynél még soha nem indította el az ellenőrzési kísérletet. További lépések:
  1. Kattintson a problémára a hiba részleteinek megtekintéséhez. Vizsgálja meg az egyes oldalakat, és keressen példákat a hibára az élő oldalon az AMP-teszt használatával. (Ha az AMP-teszt nem jelez hibát az oldalon, akkor Ön már kijavította a hibát az élő oldalon, miután a Google megtalálta a hibát, és létrehozta a problémáról készült jelentést.)
  2. A részletes oldalon a „További információ” elemre kattintva megtekintheti a megsértett szabály részleteit.
  3. Kattintson a táblázatban az egyik például szolgáló URL sorára az adott hiba részleteinek megtekintéséhez.
  4. Javítsa ki az oldalakat, majd kattintson a Javítás ellenőrzése elemre, hogy a Google elkezdhesse az oldalak újrafeltérképezését. A Google értesítést küld az ellenőrzés állapotáról. Az ellenőrzés általában legfeljebb két hetet vesz igénybe, de egyes esetekben tovább is tarthat. Kérjük, legyen türelemmel.
 • Elkezdve: Ön elkezdte az ellenőrzési kísérletet, és még nem találtunk megmaradt előfordulásokat a problémánál. Következő lépés: A Google értesítéseket küld az ellenőrzési folyamat állapotáról, szükség esetén utasításokkal együtt.
 • Jónak tűnik: Elkezdte az ellenőrzési kísérletet, és az eddig megvizsgált összes előfordulás ki lett javítva. Következő lépés: Önnek nincs további teendője, de a Google értesítéseket küld az ellenőrzési folyamat állapotáról, szükség esetén utasításokkal együtt.
 • Sikeres: A probléma összes ismert előfordulása eltűnt (vagy az érintett URL már nem hozzáférhető). Ez az állapot akkor látható, ha rákattintott a „Javítás ellenőrzése” elemre (ha az előfordulások az ellenőrzés kérelmezése ellenére tűnnének el, az állapot N/A lenne). Következő lépés: Önnek nincs további teendője.
 • N/A: A Google észlelte, hogy Ön az összes URL-en kijavította a hibákat, attól függetlenül, hogy soha nem indított ellenőrzési kérelmet. Következő lépés: Önnek nincs további teendője.
 • Sikertelen: Bizonyos mennyiségű oldal továbbra is tartalmazta a problémát, miután Ön az „Ellenőrzés” elemre kattintott. Következő lépések: Javítsa ki a problémát, és indítsa el újra az ellenőrzést.

Az előfordulás ellenőrzési állapota

Az ellenőrzés kérelmezése után a probléma minden előfordulásához hozzárendeljük a következő ellenőrzési állapotok egyikét:

 • Ellenőrzés folyamatban: Az előfordulás az ellenőrzési várólistán található. Amikor a Google legutóbb megvizsgálta, jelen volt a probléma ezen előfordulása.
 • Sikeres: [Nem áll rendelkezésre minden jelentésben] A Google ellenőrizte a probléma ezen előfordulását, amely már nem létezik. Ez az állapot csak akkor érhető el, ha Ön kifejezetten rákattintott az Ellenőrzés elemre a probléma ezen előfordulásánál.
 • Sikertelen: A Google ellenőrizte a problémás előfordulást, amely még mindig megtalálható. Ez az állapot csak akkor érhető el, ha Ön kifejezetten rákattintott az Ellenőrzés elemre a probléma ezen előfordulásánál.
 • Egyéb: [Nem áll rendelkezésre minden jelentésben] A Google nem tudta elérni az előfordulást tároló URL-t, vagy (strukturált adatok esetén) már nem találja az elemet az oldalon. Egyenértékűnek tekinthető a Sikeres állapottal.

Megjegyzés: Ugyanaz az URL rendelkezhet különböző állapotokkal a különböző problémáknál. Ha például egyetlen oldal X és Y problémával is rendelkezik, az X probléma állapota lehet Sikeres, ugyanazon oldalon az Y probléma ellenőrzési állapota pedig lehet Ellenőrzés folyamatban.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
true
Most ismerkedik a Search Console-lal?

Még sosem használta a Search Console-t? Induljon el itt, akár teljesen kezdő, SEO-szakértő vagy webhelyfejlesztő.

Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
83844
false