Mobilos használhatósági jelentés

A Mobilos használhatósági jelentés azt jelzi, hogy a tulajdon mely oldalain jelentkezik használhatósági probléma mobileszközökön való megtekintés során.

A legfelső szintű nézet azokat az oldalakat jeleníti meg, amelyek az egyes küszöbértékeknél nagyobb számú mobilos használhatósági problémát tartalmaznak. Kattintson a kívánt problémára a hozzá tartozó részletek megtekintéséhez – ide tartozik például a probléma által érintett oldalak mintalistája, a probléma kijavításának módjáról szóló információ, valamint az a folyamat, amellyel értesíteni lehet a Google-t a javításokról.

A MOBILOS HASZNÁLHATÓSÁGI JELENTÉS MEGNYITÁSA

Összefoglaló oldal

A diagramon a hibás és/vagy érvényes állapotban lévő oldalak száma látható (a kijelöléstől függően). A Megjelenítések jelölőnégyzet a tulajdon mobileszközökről érkező oldalmegjelenítéseit mutatja.

Az adatokról

A táblázatok legfeljebb 1000 sornyi adatot jelenítenek meg. Előfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg. Ennek oka lehet az, hogy ezernél több érintett oldal van; hogy nem észleltük a problémát; hogy a probléma új; illetve hogy olyan oldalon fordul elő, amely a küszöbérték használhatósági pontszáma felett van.

A jelentésben a következő információk szerepelnek:

 • Állapot: Az oldalaknak két állapota lehet:
  • Nem használható: Az oldal nem mobilbarát.
  • Használható: Az oldal mobilbarát.
 • Oldalak: Az aktuális problémára vonatkozóan Hiba állapotban lévő oldalak száma.
Az oldal állapotának részletei

A Google a belső mobilos használhatósági pontszám alapján érvényesként vagy hibásként jelöli meg az oldalt. Ezt a pontszámot a hibák száma és relatív súlyosságuk alapján számítja ki.

 • A Nem használható azt jelenti, hogy az oldal nem éri el a mobilos használhatósághoz szükséges minimális szintet. A Hiba állapotban lévő oldalak minden olyan mobilos használhatósági probléma részletező oldalán megjelennek, amely előfordul rajtuk.
 • A Használható állapotú oldalak elérik a mobilos használhatóság minimális szintjét, bár még mindig rendelkezhetnek olyan mobilos használhatósági problémákkal, amelyeket a jelentés nem társít az oldalhoz. Ha ellenőrizni szeretné, hogy egy érvényesnek minősülő oldalon tényleg nincs-e mobilos használhatósági probléma, tesztelje a Mobilbarát jelleget vizsgáló tesztelőeszközzel. Az összes használható oldal megtekintéséhez kattintson a jelentés tetején található Használható oldalakkal kapcsolatos adatok megtekintése lehetőségre.

Mikor kezdődött a probléma?

Gondoljon egy olyan oldalra, amely érvényesnek minősül, de adódott egy kisebb használhatósági probléma vele kapcsolatban. Az oldalon ezután egy másik probléma is fellép, amely olyan hatással van a használhatósági pontszámra, hogy az oldal hibásként legyen megjelölve. Ebben az esetben azt fogja látni, hogy mindkét probléma ugyanakkor jelent meg az oldalnál, noha az egyik valamivel korábbi. Lényeg: az oldallal kapcsolatos megjelenített problémák nem feltétlenül akkor történtek, amikor az oldal hibás állapotú lett.

Részletek az érintett oldalak számáról

Az érvényes állapotú oldalak nem szerepelnek az érintett oldalak számában semelyik olyan probléma esetében sem, amely esetleg fennáll rajtuk. Az érvényes oldalak ezenkívül nem jelennek meg az érintett oldalak listáján semelyik olyan probléma esetében, amely esetleg fennáll rajtuk. A rendszer minden probléma esetében csak a Hiba állapotban lévő oldalakat számolja össze és jeleníti meg az érintett oldalak listáján.

Példa:

A következő a helyzet két oldal esetében:

 • Az 1. oldalon az A és a B problémák találhatók, de az oldal érvényes, mert mobilos használhatósági pontszáma az érvényesség küszöbértéke felett van.
 • A 2. oldalon a B, a C és a D problémák találhatók, és az oldal hibás, mert mobilos használhatósági pontszáma az érvényesség küszöbértéke alatt van.

Ebben a forgatókönyvben:

 • Az A problémával érintett oldalak száma nulla.
 • A B, a C és a D problémával érintett oldalak száma 1.
 • A B problémával érintettként megjelenő oldalak: 2. oldal.

Problémák rangsorolása és kijavítása

 1. Az összefoglaló jelentés oldalán a problémák az érvényesség és az érintett oldalak száma szerint rendeződnek; javasoljuk, hogy ezt az alapértelmezett sorrendet kövesse a problémák megoldása során. Először a gyakori problémákat (például a hibás sablonokat) oldja meg, csak ezután térjen a ritkább esetekre.
 2. Ellenőrizze, hogy a hibák teljes számának növekedését elsősorban egyetlen hiba okozza-e: keressen a táblázatban egyetlen problémához tartozó kiugró értéket. Tekintse át a hibatípusokra és a kiugró hibaszámok elhárítására vonatkozó alábbi információkat.
 3. A táblázat egy sorát kiválasztva megjelenítheti a hibarészletező oldalt:
  1. A részletező oldal érintett URL-eket tartalmaz. A lista nem mindig teljes, mert legfeljebb 1000 sorból állhat, továbbá nem biztos, hogy tartalmazza az adott hiba nemrég felfedezett példányait.
  2. További információ lehetőséget választva megnyithatja a helyes szintaxisra vonatkozó hivatalos dokumentációt.
  3. A táblázatban szereplő valamelyik érintett URL-t kiválasztva részleteket tartalmazó panelt jeleníthet meg; itt megtalálható a mobilos használhatósági problémák száma, a Vizsgálat link, amellyel az URL-ellenőrző eszköz futtatható az oldal indexelt változatán, valamint az Élő verzió tesztelése link, amellyel a Mobilbarát jelleget vizsgáló teszt futtatható az oldalon. Előfordulhat, hogy a probléma az élő oldalon már nincs jelen, de a Mobilos használhatósági jelentés még felsorolja, mert az oldalt nem térképeztük fel újra a javítás óta; ha ez a helyzet, kérjen érvényesítést a probléma összes előfordulásának javítása után.
 4. Javítsa ki a webhelyen lévő probléma összes előfordulását, ellenőrizze a javításokat, és győződjön meg arról, hogy élesítette a javításokat az interneten.
 5. Térjen vissza a probléma részletes oldalára, és kattintson az Ellenőrzés és a Google értesítése gombra az ellenőrzési folyamat megkezdéséhez. A folyamat végrehajtása nem azonnal történik. Az ellenőrzési folyamatra vonatkozó tudnivalókat Az ellenőrzésről című szakaszban találja.
 6. Folytassa a hibák kijavítását.

A jelentés megosztása

A lefedettségi és a bővítési jelentésekben szereplő problémarészleteket megoszthatja az oldalon található Megosztás gombra kattintva. A link csak az aktuális problémát részletező oldalhoz, valamint a probléma ellenőrzési előzményeit tartalmazó oldalakhoz biztosít hozzáférést a linkkel rendelkező felhasználók számára. Nem biztosít hozzáférést a forrás többi oldalához, és nem teszi lehetővé a megosztásban részt vevő felhasználóknak, hogy bármilyen műveletet végezzenek az Ön tulajdonán, illetve fiókján. Az oldal megosztásának letiltásával bármikor érvénytelenítheti a linket.

Jelentésadatok exportálása

Számos jelentésben található exportálás gomb, mellyel exportálhatók a jelentésadatok. A diagram és a táblázat adatai egyaránt exportálásra kerülnek.A jelentésben ~ vagy - karakterrel megjelenített értékek (nem áll rendelkezésre/nem szám) a letöltött adatokban nullaként jelennek meg.

Kiugró hibaszámok elhárítása

Ellenőrizze, hogy a kiugró hibaszámot több oldal súlyossági szintjének megváltozása okozza-e.

 1. Ha kiugró értéket talál, keressen hozzá tartozó, eltérő állapotú visszaesést (hiba vagy érvényes).
 2. Ha talál hozzá tartozó visszaesést, ellenőrizze, hogy ugyanazokhoz az URL-ekhez tartoznak-e.
 3. Ha az URL-ek az egyik állapotból a másikba kerültek, határozza meg, hogy milyen módosítás okozta ezt a jelenséget.

A kiugró hibaszámok leggyakoribb oka, hogy Ön hibát vétett valamelyik sablonon, amelyet a webhely számos oldala használ.

Hibák

A következő hibaüzenetek jelenhetnek meg a Mobilos használhatósági jelentésben:

Nem kompatibilis beépülő modulokat használ

Az oldalon olyan beépülő modulok (például Flash) vannak, amelyeket a legtöbb mobilböngésző nem támogat.

Megoldás: Javasoljuk, hogy alakítsa át az oldalt korszerű, széles körben támogatott webes technológiák (például HTML5) használatával. További információ a webanimációs irányelvekről.

A megjelenítési terület nincs beállítva

Az oldal nem határoz meg viewport tulajdonságot, amely tájékoztatná a böngészőt arról, hogy miként igazítsa arányosan az oldal méreteit a képernyőhöz.

Megoldás: Mivel webhelyének látogatói különböző eszközöket használnak különböző képernyőméretekkel – a nagy asztali monitoroktól a táblagépeken át a kisebb okostelefonokig –, oldalainak meg kell határozniuk a megjelenítési területet a meta viewport címke használatával. További információt az eszközhöz alkalmazkodó megjelenés alapjairól szóló szakaszban talál.

A megjelenítési terület nincs az eszközszélességhez állítva

Az oldal fix szélességű viewport tulajdonságot határoz meg, tehát nem igazodik a képernyő méretéhez.

Megoldás: Webhelyének oldalainál használjon reszponzív kialakítást, és a megjelenítési területet úgy állítsa be, hogy megegyezzen az eszköz szélességével, és méretarányosan igazodjon hozzá. További információ a megjelenítési terület beállításának helyes módjáról.

A tartalom szélesebb a képernyőnél

Vízszintes görgetés szükséges az oldalon lévő szavak és képek megtekintéséhez. Ez olyankor történik, amikor az oldalak abszolút értékeket használnak CSS-deklarációikban, vagy olyan képeket használnak, amelyek csak egy bizonyos böngészőszélességnél jelennek meg megfelelően (például 980 képpont).

Megoldás: Gondoskodjon róla, hogy az oldal relatív szélesség- és pozícióértékeket használjon a CSS-elemeknél, valamint győződjön meg arról, hogy a képek is átméretezhetők. További információt a Tartalom méretezése a nézethez szakaszban talál.

A szöveg túl kicsi, ezért nem olvasható

Az oldalon található szöveg jelentős része túl kicsi az oldal szélességéhez viszonyítva. Emiatt a szöveg nehezen olvasható mobileszközön. Az eszköz tesztképernyőképén próbálja meg azonosítani a problémás szöveget.

Megoldás: Adjon meg egy megjelenítési területet a weboldalaknak, és állítsa be az összes betűméretet úgy, hogy megfelelően méreteződjön a megjelenítési területen belül, és a szöveg látható legyen az eszköz képernyőjén. További bevált módszerek a betűméretekkel kapcsolatban.

A kattintható elemek túl közel vannak egymáshoz

A megérinthető elemek – például a gombok és a navigációs linkek – olyan közel vannak egymáshoz, hogy a mobilos felhasználó nem tud egyszerűen rákoppintani ujjával a kívánt elemre anélkül, hogy a mellette lévő elemet meg ne érintené.

Megoldás: Tekintse meg a tesztképernyőképet, és azonosítsa az összes gombot, linket és egyéb érinthető területet. Gondoskodjon arról, hogy az érinthető területek ne legyenek közelebb egymáshoz, mint egy átlagos ujjbegy szélessége, vagy hogy az ujjbegye ne tudjon egyszerre több linkcélt megérinteni. További információkat az akadálymentesített koppintási célokról szóló szakaszban talál.

Érvényesítés

Ha megoldotta a webhelyen észlelt problémákat, kérje a Google-t a javított oldalak ismételt feltérképezésére. A részletekért bontsa ki az alábbi szakaszt.

Javítások ellenőrzése

Miután kijavította webhelyén az adott probléma minden előfordulását, kérheti a Google-tól a javítások ellenőrzését. Ha az összes ismert előfordulást kijavította, a problémák száma nullára csökken a problémákat tartalmazó táblázatban, és a táblázat aljára kerül.

Miért érdemes ellenőrizni?

Ha tájékoztatja a Google-t arról, hogy kijavította az összes, adott állapotú vagy kategóriájú problémát, akkor az a következő előnyökkel jár:

 • E-mailt kap majd, ha a Google ellenőrizte az összes URL-en végrehajtott javítást, illetve fordítva, ha a Google megtalálta a probléma többi előfordulását is.
 • Nyomon követheti a Google előrehaladását a javítások ellenőrzése során, továbbá megtekinthet egy naplót az összes ellenőrzésre váró oldalról, valamint az egyes URL-ek javítási állapotáról.

Előfordulhat, hogy olykor nincs értelme egy adott problémát kijavítani és ellenőrizni a webhelyen: például a robots.txt által letiltott URL-ek valószínűleg szándékosan vannak letiltva. Gondolja át alaposan, hogy érdemes-e foglalkozni az adott problémával.

A problémákat ellenőrzés nélkül is kijavíthatja. A Google minden olyan alkalommal frissíti az előfordulások számát, amikor ismert problémákat tartalmazó oldalt térképez fel (függetlenül attól, hogy Ön kifejezetten kérte-e a javítás ellenőrzését).

Profi tipp: Ellenőrizze a javításokat webhelytérkép alapján
A javítási kérelem felgyorsítása érdekében csak a legfontosabb oldalakról hozzon létre és küldjön be webhelytérképet, majd a javítások ellenőrzése előtt szűrje a jelentést az adott webhelytérkép szerint. Az érintett URL-ek egy alcsoportjára vonatkozó kérelem ellenőrzése gyorsabban elkészülhet, mint a webhely összes érintett URL-jét tartalmazó kérelem esetében.

Ellenőrzés indítása

A Search Console tájékoztatása az adott probléma megoldásáról:

 1. Javítsa ki a probléma összes előfordulását a webhelyén. Ha elmulasztott valamilyen javítást, az ellenőrzés leáll, ha a Google megtalálja a szóban forgó probléma akár egyetlen előfordulását is.
 2. Nyissa meg a kijavított probléma részleteit tartalmazó oldalt. Kattintson a problémára a jelentés problémalistájában.
  • ⚠️ Ha a jelentés egy adott webhelytérképre van szűrve, akkor az ellenőrzés a webhelytérképnek csak azon elemeire vonatkozik majd, amelyeket az ellenőrzés kérelmezésekor tartalmazott a webhelytérkép. Előfordulhat, hogy Ön ezt szeretné, de az is lehet, hogy nem. Viszont mindenképp érdemes észben tartani.
 3. Kattintson a Javítás ellenőrzése gombra. Az ellenőrzés sikeres (vagy sikertelen) lezártáig ne kattintson újra a Javítás ellenőrzése gombra. További információ arról, hogy miként ellenőrzi a Google a javításokat.
 4. Nyomon követheti az ellenőrzés előrehaladását. Az ellenőrzés általában legfeljebb két hetet vesz igénybe, de egyes esetekben tovább is tarthat. Kérjük, legyen türelemmel. Értesítést kap majd arról, ha az ellenőrzés sikeres volt vagy nem.
 5. Ha az ellenőrzés sikertelen, akkor a probléma részleteit tartalmazó oldalon található Részletek megtekintése lehetőségre kattintva megtekintheti, hogy melyik URL okozta az ellenőrzés sikertelenségét. Javítsa ki az érintett oldalt, ellenőrizze a javításokat az összes Ellenőrzés folyamatban állapotú URL-en, majd indítsa el újra az ellenőrzést.

Mikor tekinthető az URL vagy más elem adott problémája „javítottnak”?

Az URL-ekhez vagy más elemekhez tartozó problémát akkor jelöljük meg javítottként, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • Ha megtörtént az URL feltérképezése, és a probléma már nem található meg az oldalon. AMP-címkehiba esetén ez jelentheti azt, hogy sikerült a címke kijavítása, illetve hogy el lett távolítva a címke (ha nincs rá szükség). Az ellenőrzési kísérlet során Sikeres címkét kap majd.
 • Ha valamilyen okból az oldal nem hozzáférhető a Google számára (eltávolított oldal, „noindex” jelölés, hitelesítés szükséges hozzá stb.), akkor az adott URL problémáját kijavítottnak tekintjük. Az ellenőrzési kísérlet során az Egyéb ellenőrzési állapotba soroljuk.

A probléma élettartama

A probléma élettartamát bármely előfordulásának a webhelyen való első észlelésétől számítjuk, és az élettartam 90 nappal az utánig tart, hogy az utolsó előfordulását is a webhelyről eltávolítottként jelöljük meg. Ha újbóli előfordulás nélkül eltelik a 90 nap, a probléma eltűnik a problémákat tartalmazó táblázatból.

Az adott probléma első észlelésének dátuma az az időpont, amikor a problémát annak élettartama során először észlelték, és nem változik. Ezek alapján:

 • Ha az adott probléma összes előfordulását kijavítja, de 15 nap múlva újabb előfordulása kerül elő, a probléma nyitottként lesz megjelölve, az „első észlelés” időpontja pedig az eredeti dátum marad.
 • Ha ugyanaz a probléma az utolsó előfordulás kijavítása után 91 nappal újra előfordul, addigra az előző problémát már lezártuk, ezért a rendszer új problémaként rögzíti, amelynél az első észlelés dátuma az új észlelés dátuma lesz.
Ellenőrzési folyamat

Itt láthatja az ellenőrzési folyamat áttekintését, amelyre azután kerül sor, hogy az adott problémánál a Javítás ellenőrzése gombra kattint. A folyamat több napig vagy akár tovább is eltarthat, az előrehaladásáról pedig e-mailben értesítjük majd.

 1. Amikor a Javítás ellenőrzése gombra kattint, a Search Console azonnal ellenőriz néhány oldalt.
  • Ha a jelenlegi előfordulás megtalálható ezen oldalak bármelyikén, az ellenőrzés véget ér, és az állapota változatlan marad.
  • Ha a mintaoldalak nem rendelkeznek a jelenlegi hibával, az ellenőrzés folytatódik, és az állapota Elkezdve lesz. Ha az ellenőrzés során egyéb, nem kapcsolódó problémákat észlelünk, a megfelelő problématípushoz számoljuk őket, az ellenőrzés pedig folytatódik.
 2. A Search Console átvizsgálja azon URL-ek listáját, amelyeknél ismert, hogy érinti őket a probléma. Csak azok az URL-ek kerülnek az újrafeltérképezési várólistára, amelyek esetében ismert, hogy előfordult a probléma (nem pedig az egész webhely). A Search Console az ellenőrzött URL-eket az ellenőrzési előzményekben rögzíti, amely a probléma részletes oldaláról érhető el.
 3. Az URL ellenőrzése után:
  1. Ha nem találtuk a problémát, az előfordulás ellenőrzési állapota Sikeres lesz. Ha ez az első megvizsgált előfordulás az ellenőrzés kezdete óta, a probléma ellenőrzési állapota Jónak tűnik lesz.
  2. Ha az URL már nem elérhető, az előfordulás ellenőrzési állapota Egyéb értékre módosul (ez nem hibaállapot).
  3. Ha az előfordulás továbbra is jelen van, a probléma állapota Sikertelen lesz, az ellenőrzési folyamat véget ér. Ha a normál feltérképezés által felfedezett új oldalról van szó, a meglévő probléma újabb előfordulásaként tekintünk rá.
 4. Ha a rendszer ellenőrizte a kérdéses problémát a várakozási sorban lévő URL-ek esetében, és úgy találta, hogy kijavították a problémát, a probléma állapota Sikeres értékre módosul. Azonban függetlenül attól, hogy az összes előfordulás ki lett-e javítva, a probléma súlyosságot jelző címke (Hiba vagy Figyelmeztetés) nem változik, csak az érintett tételek száma (0).

A Google akkor is észlelheti az előforduló problémák javítását, ha Ön soha nem kattint az „Ellenőrzés indítása” elemre. Ha a Google a rendszeres feltérképezés során észleli, hogy az adott probléma összes előfordulása ki lett javítva, a jelentésben a problémák száma 0 lesz.

Újraellenőrzés

⚠️ Újabb ellenőrzési ciklus kérelmezése előtt várja meg az aktuális ciklus befejezését, még akkor is, ha közben kijavított néhány problémát.

Sikertelen ellenőrzés újraindítása:

 1. Nyissa meg a sikertelen ellenőrzéshez tartozó ellenőrzési naplót: Nyissa meg annak a problémának a részleteit tartalmazó oldalt, amelynél az ellenőrzés sikertelen volt, majd kattintson a Részletek megtekintése lehetőségre.
 2. Kattintson az Új ellenőrzés indítása elemre.
 3. Az ellenőrzés újraindul az Ellenőrzés folyamatban vagy a Sikertelen jelöléssel ellátott összes URL, illetve a szóban forgó problémának a normál feltérképezés során, a legutóbbi ellenőrzési kísérlet óta felfedezett új előfordulásai esetében. A Sikeres vagy az Egyéb jelöléssel ellátott URL-eket nem ellenőrizzük újra.
 4. Az ellenőrzés általában legfeljebb két hetet vesz igénybe, de egyes esetekben tovább is tarthat. Kérjük, legyen türelemmel.

Az ellenőrzés előrehaladásának megtekintése

Az aktuális ellenőrzési kérelem állapotának vagy a legutóbbi kérelem előzményeinek megtekintése, ha az ellenőrzés nincs folyamatban:

 1. Nyissa meg a probléma részletes oldalát. A probléma részleteit tartalmazó oldal megnyitásához kattintson a jelentés főoldalán található problémasorra.
 2. Kattintson a Részletek megtekintése lehetőségre az adott kérelemhez tartozó ellenőrzés részleteit tartalmazó oldal megnyitásához.
  • A kérelemben szereplő egyes URL-ek előfordulási állapota a táblázatban látható.
  • Az előfordulási állapot a megvizsgált problémára vonatkozik. Előfordulhat tehát, hogy egy oldal egyik problémája Sikeres, más problémái viszont Sikertelen, Ellenőrzés folyamatban vagy Egyéb címkével szerepelnek ugyanazon az oldalon.
  • Az AMP-jelentésben és az Oldalindexelési jelentésben az ellenőrzési előzmények oldalán szereplő bejegyzések URL-ek szerint vannak csoportosítva.
  • A Mobilos használhatósági jelentésben és a Bővített találatok jelentésben az elemek az URL és a strukturáltadat-elem kombinációja szerint vannak csoportosítva (az elem Név értéke által meghatározva).
Ellenőrzési kérelem állapota

A rendszer a következő ellenőrzési állapotokat alkalmazhatja egy adott probléma ellenőrzésekor:

 • Nem indult el: A szóban forgó probléma egy vagy több előfordulása még soha nem szerepelt a problémához tartozó ellenőrzési kérelemben.
  További lépések:
  1. Kattintson a problémára a hiba részleteinek megtekintéséhez. Vizsgálja meg az egyes oldalakat, és keressen példákat a hibára az élő oldalon.
  2. A részletes oldalon található További információ elemre kattintva megtekintheti a probléma részleteit.
  3. Kattintson a táblázatban az egyik például szolgáló URL sorára az adott hiba részleteinek megtekintéséhez.
  4. Javítsa ki az oldalakat, majd kattintson a Javítás ellenőrzése gombra az ellenőrzés elindításához. Az ellenőrzés általában legfeljebb két hetet vesz igénybe, de egyes esetekben tovább is tarthat. Kérjük, legyen türelemmel.
 • Elkezdve: Ön elkezdte az ellenőrzési kísérletet, és még nem találtunk megmaradt előfordulásokat a problémánál.
  Következő lépés: A Google értesítéseket küld az ellenőrzési folyamat állapotáról, szükség esetén utasításokkal együtt.
 • Jónak tűnik: Elkezdte az ellenőrzési kísérletet, és az eddig megvizsgált összes előfordulás ki lett javítva.
  Következő lépés: Önnek nincs további teendője, de a Google értesítéseket küld az ellenőrzési folyamat állapotáról, szükség esetén utasításokkal együtt.
 • Sikeres: A probléma összes ismert előfordulása eltűnt (vagy az érintett URL már nem hozzáférhető). Ez az állapot akkor látható, ha rákattintott a Javítás ellenőrzése gombra (ha az előfordulások ellenőrzés kérése nélkül tűnnének el, az állapot Nincs lenne).
  Következő lépés: Önnek nincs további teendője.
 • Nincs: A Google észlelte, hogy Ön az összes URL-en kijavította a hibákat, attól függetlenül, hogy soha nem indított ellenőrzési kérelmet.
  Következő lépés: Önnek nincs további teendője.
 • Sikertelen: Bizonyos mennyiségű oldal továbbra is tartalmazta a problémát, miután Ön az Ellenőrzés lehetőségre kattintott.
  Következő lépések: Javítsa ki a problémát, és indítsa újra az ellenőrzést.
Az előfordulás ellenőrzési állapota

Az ellenőrzés kérelmezése után a probléma minden előfordulásához hozzárendeljük a következő ellenőrzési állapotok egyikét:

 • Ellenőrzés folyamatban: Az előfordulás az ellenőrzési várólistán található. Amikor a Google legutóbb megvizsgálta, jelen volt a probléma ezen előfordulása.
 • Sikeres: [Nem áll rendelkezésre minden jelentésben] A Google ellenőrizte a probléma ezen előfordulását, amely már nem létezik. Ez az állapot csak akkor érhető el, ha Ön kifejezetten rákattintott az Ellenőrzés elemre a probléma ezen előfordulásánál.
 • Sikertelen: A Google ellenőrizte a problémás előfordulást, amely még mindig megtalálható. Ez az állapot csak akkor érhető el, ha Ön kifejezetten rákattintott az Ellenőrzés elemre a probléma ezen előfordulásánál.
 • Egyéb: [Nem áll rendelkezésre minden jelentésben] A Google nem tudta elérni az előfordulást tároló URL-t, vagy (strukturált adatok esetén) már nem találja az elemet az oldalon. Egyenértékűnek tekinthető a Sikeres állapottal.

Megjegyzés: Ugyanaz az URL rendelkezhet különböző állapotokkal a különböző problémáknál. Ha például egy adott oldal X és Y problémával is rendelkezik, az X probléma állapota lehet Sikeres, míg ugyanazon oldalon az Y probléma ellenőrzési állapota lehet Függőben.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
true
Most ismerkedik a Search Console-lal?

Még sosem használta a Search Console-t? Induljon el itt, akár teljesen kezdő, SEO-szakértő vagy webhelyfejlesztő.

Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
3516888722410006045
true
Keresés a Súgóoldalakon
true
true
true
true
true
83844