Mobiilikäytettävyysraportti

Mobiilikäytettävyysraportissa luetellaan sivustosi sivut, joilla on käytettävyysongelmia mobiililaitteilla.

Ylätason näkymässä näkyvät kaikki sivut, joilla on kynnystasoa enemmän mobiilikäytettävyysongelmia. Klikkaamalla ongelmaa näet siihen liittyviä lisätietoja, kuten näyteluettelon ongelman vaikutuspiirissä olevista sivuista, tietoja ongelman korjaamisesta ja ohjeet tekemiesi korjausten ilmoittamiseen Googlelle.

AVAA MOBIILIKÄYTETTÄVYYSRAPORTTI

Yhteenvetosivu

Kaaviossa näkyy virheellisten ja/tai kelvollisten sivujen määrä valintasi mukaan. Näyttökerrat-valintaruutu näyttää verkko-omaisuutesi sivujen näyttökerrat mobiililaitteilla.

Näyttääkö raportti erilaiselta?
Jotkut käyttäjät saattavat huomata muutoksia joissakin raporteissa. Joissakin tapauksissa kaikki kolmeen kategoriaan (hyväksytyt, varoitus ja virheelliset) kuuluvat kohteet on jaoteltu uudelleen kahteen kategoriaan (hyväksytyt ja virheelliset). Erilainen ulkoasu voi johtua myös siitä, että raportin laskeutumissivulla olevassa taulukossa näkyvät nyt ainoastaan virheelliset kohteet. Jos raportti näyttää kovin erilaiselta kuin edellisellä käyttökerrallasi, voit lukea lisää muutoksista täältä.

 

Tietoja datasta

Taulukoissa voi näkyä korkeintaan 1 000 riviä dataa. Joitain ongelmia sisältäviä sivuja ei välttämättä näytetä, koska sivuja on yli 1 000, emme havainneet ongelmaa, ongelma on uusi tai se esiintyy sivulla, joka ylittää käytettävyyden pistekynnyksen.

Raportissa näkyy seuraavat tiedot:

 • Tila: Sivulla on kaksi mahdollista tilaa:
  • Ei käytettävissä: Sivu ei ole mobiiliystävällinen.
  • Käytettävissä: Sivu on mobiiliystävällinen.
 • Sivut: Sellaisten sivujen määrä, jotka ovat Virhe-tilassa tähän ongelmaan liittyen.
Tietoja sivun tilasta

Google merkitsee sivun hyväksytyksi tai virheelliseksi sisäisen mobiilikäytettävyyden pistemäärän perusteella. Pistemäärä lasketaan ongelmien lukumäärän ja niiden suhteellisen vakavuuden mukaan.

 • Ei käytettävissä tarkoittaa, että sivu alittaa mobiilikäytettävyyden vähimmäistason. Jos sivu on Virhe-tilassa, se näkyy jokaisen siihen vaikuttavan mobiilikäytettävyysongelman tietosivulla.
 • Käytettävissä-tila tarkoittaa, että sivu täyttää mobiilikäytettävyyden vähimmäistason, mutta sillä voi olla mobiilikäytettävyysongelmia, joita ei ole liitetty sivuun tässä raportissa. Jos haluat varmistaa, että hyväksytyllä sivulla ei ole yhtään mobiilikäytettävyysongelmaa, sinun on testattava se Mobiiliystävällisyyden testaajalla. Jos haluat nähdä kaikki käytettävissä olevat sivusi, valitse raportin ylätasolta Katso dataa käytettävistä sivuista.

 Milloin ongelma alkoi?

Kuvittele sivu, joka katsotaan hyväksytyksi, mutta jolla on vähäinen käytettävyysongelma. Sivuun vaikuttaa toinen ongelma, joka alentaa käytettävyyspistemäärää siten, että sivu merkitään virheelliseksi. Tällöin molemmat ongelmat ilmenevät sivulla samaan aikaan, mutta toinen ongelmista on ilmennyt jo aiemmin. Tärkeää: Kaikki sivulla näkyvät ongelmat eivät välttämättä ilmenneet sillä hetkellä, kun sivu merkittiin Virhe-tilaan.

Tietoja vaikutuspiirissä olevien sivujen määrästä

Hyväksytty-tilassa olevia sivuja ei lasketa vaikutuspiirissä olevien sivujen määrään mahdollisten ongelmien suhteen. Hyväksyttyjä sivuja ei myöskään näytetä mahdollisten ongelmien vaikutuspiirissä olevien sivujen luettelossa. Vain Virhe-tilassa olevat sivut lasketaan sivuun vaikuttavien ongelmien kohdalla ja näytetään vaikutuspiirissä olevien sivujen luettelossa.

Esimerkki:

Kuvittele tämä kahden sivun tilanne:

 • Sivuun 1 vaikuttaa ongelmat A ja B, mutta sen tila on Hyväksytty, koska sen mobiilikäytettävyyden pistemäärä ylittää vähimmäisrajan.
 • Sivuun 2 vaikuttaa ongelmat B, C ja D, ja sen tila on Virhe, koska sen mobiilikäytettävyyden pistemäärä jää vähimmäisrajan alle.

Tällöin:

 • Ongelman A vaikutuspiirissä olevien sivujen määrä on nolla.
 • Ongelmien B, C ja D vaikutuspiirissä olevien sivujen määrä on yksi.
 • Ongelman B vaikutuspiirissä olevat sivut: sivu 2.

Ongelmien priorisointi ja korjaaminen

 1. Raportin yhteenvetosivulla ongelmien lajitteluperusteena käytetään niiden vahvistustilaa ja vaikutuspiirissä olevien sivujen lukumäärää. Suosittelemme korjaamaan ongelmat tässä annetussa oletusjärjestyksessä. Korjaa ensin yleiset ongelmat (kuten virheellinen malli) ja sen jälkeen harvinaisemmat ongelmat.
 2. Tarkista, esiintyykö virheiden kokonaismäärän kasvua vastaavaa nousua yksittäisten virheiden tilastoissa. Näin voit selvittää, johtuuko kokonaismäärän kasvu pääasiassa yksittäisestä virheestä. Katso alta lisätietoja virhetyypeistä ja virheiden määrän äkillisten nousujen vianmäärityksestä.
 3. Avaa virheen tietosivu valitsemalla taulukossa oleva rivi:
  1. Tietosivulla on otos URL-osoitteista, joihin ongelma vaikuttaa. Kaikkia URL-osoitteita ei välttämättä näy, sillä listassa voi olla enintään 1 000 riviä eikä siinä välttämättä ole äskettäin havaittuja virhe-esiintymiä.
  2. Tutustu syntaksin viralliseen ohjeistukseen valitsemalla Lisätietoja.
  3. Valitse vaikutuspiirissä oleva URL-osoite taulukosta avataksesi lisätietoja sisältävän paneelin. Se sisältää esim. mobiilikäytettävyysongelmien määrän ja Tarkista-linkin, jolla voi suorittaa URL-osoitteen tarkastustyökalun tämän sivun hakemistoon lisättyä versiota vastaan, ja Testaa live-versiota ‑linkin, jolla voi suorittaa tämän sivun Mobiiliystävällisyystestin. Jos Mobiilikäytettävyysraportissa näkyvä virhe on jo korjattu sivun verkossa olevassa versiossa, sivua ei ole vielä indeksoitu uudelleen. Pyydä tässä tapauksessa vahvistusta, kun olet korjannut kaikki ongelman esiintymät.
 4. Korjaa ongelman kaikki esiintymät sivustoltasi, testaa korjauksesi ja varmista, että korjaukset ovat käytössä sivun verkossa olevassa versiossa.
 5. Palaa ongelman tietosivulle ja aloita sivun vahvistus klikkaamalla vahvistus- ja päivityspainiketta. Vahvistusta ja tietojen päivitystä ei suoriteta välittömästi. Katso lisätietoja vahvistuksesta tutustumalla Tietoja vahvistuksesta ‑osioon.
 6. Jatka virheiden korjaamista.

Raportin jakaminen

Voit jakaa ongelman tiedot kattavuus- tai parannusraportissa klikkaamalla sivulla olevaa Jaa-painiketta . Linkki antaa käyttöoikeuden vain nykyiseen ongelman tietosivuun sekä ongelmaan liittyviin vahvistushistoriasivuihin. Nämä ovat kaikkien nähtävillä, joilla on linkki. Se ei anna resurssillesi muiden sivujen käyttöoikeutta tai jaetulle käyttäjälle oikeutta suorittaa mitään toimia verkko-omaisuudessasi tai tililläsi. Voit peruuttaa linkin milloin tahansa poistamalla tämän sivun jakamisen käytöstä.

Raporttidatan vieminen

Monissa raporteissa on vientipainike , jolla voit viedä raporttidatan. Sekä kaavio- että taulukkodata viedään. Raportin arvot ~ tai - (ei saatavilla / ei ole numero) näkyvät nollina ladatussa datassa.

Virhepiikkien vianmääritys

Tarkista, johtuuko virhemäärien äkillinen kasvu siitä, että sivujoukko on siirtynyt vakavuusluokasta toiseen:

 1. Jos huomaat virhemäärän kasvaneen äkillisesti, tarkista, onko toisen tilaluokan (virhe tai hyväksytty) virhemäärä vastaavasti laskenut.
 2. Jos löydät vastaavan laskun, varmista, että se liittyy samoihin URL-osoitteisiin.
 3. Jos URL-osoitteet ovat siirtyneet tilaluokasta toiseen, määritä, mikä tekemistäsi muutoksista on aiheuttanut siirron.

Virhemäärän äkillisen kasvun tavallisin syy on, että olet muokannut useilla sivuilla käytössä olevaa mallia tavalla, joka aiheuttaa virheen.

Virheet

Mobiilikäytettävyysraportissa voi esiintyä seuraavanlaisia virheitä:

Käyttää epäyhteensopivia laajennuksia

Sivulla on laajennuksia, esimerkiksi Flash, joita useimmat mobiiliselaimet eivät tue. Suosittelemme suunnittelemaan sivun uudelleen käyttäen nykyaikaisia, laajasti tuettuja verkkotekniikoita, kuten HTML5. Lue lisää verkkoanimaatio-ohjeita.

Viewportia ei ole määritetty

Sivullasi ei määritetä viewport-arvoa, joka kertoo selaimelle, kuinka sivun mitat ja skaalaus sovitetaan laitteen näyttöön sopivaksi. Koska sivustoasi käytetään useilla eri laitteilla ja erikokoisilla näytöillä pöytäkoneista tabletteihin ja pieniin älypuhelimin, viewport kannattaa määritellä meta viewport ‑tagilla. Lue lisää responsiivisen verkkosuunnittelun perusteista.

Viewport ei vastaa laitteen leveyttä

Sivun viewport-arvo määrittää kiinteän leveyden, minkä vuoksi sitä ei voi muokata erikokoisille näytöille. Ongelma voidaan korjata siirtymällä sivustolla responsiiviseen verkkosuunnitteluun ja asettamalla viewport-tagi sovittamaan näkymä laitteen leveyteen. Katso, miten viewport-arvo määritetään oikein.

Sisältö ylittää näytön leveyden

Tässä raportissa näytetään sivut, joiden teksti ja kuvat eivät näy kokonaan vierittämättä kuvaa sivusuunnassa. Syynä on absoluuttisten arvojen käyttö sivun CSS-määrittelyssä tai tietyn levyisille selaimille (esimerkiksi 980 px) optimoitujen kuvien käyttö. Ongelma voidaan korjata käyttämällä suhteellisia leveys- ja sijaintiarvoja CSS-elementeissä ja varmistamalla, että myös kuvat skaalautuvat. Lue lisää sisällön mitoittamisesta näkymään.

Teksti on liian pientä luettavaksi

Tässä raportissa näytetään sivut, joiden kirjasinkoko on liian pieni ja luettavissa mobiililaitteilla vain lähentämällä sivua. Kun olet määrittänyt sivuillesi näkymän, aseta kirjasinkoot skaalautumaan oikein näkymän mukaan. Lue lisää kirjasinkokoon liittyvistä parhaista käytännöistä.

Klikattavat elementit ovat liian lähekkäin

Tässä raportissa näytetään niiden sivustojen URL-osoitteet, joissa painikkeet, siirtymislinkit ja muut kosketettavat elementit ovat liian lähekkäin, jolloin mobiililaitteen käyttäjän on vaikea napauttaa juuri tiettyä elementtiä sormellaan. Ongelma voidaan korjata varmistamalla, että elementit ovat kooltaan mobiililaitteille sopivia ja riittävän kaukana toisistaan. Lue lisää kosketettavien kohteiden oikeasta mitoittamisesta.

Vahvistaminen

Kun olet korjannut sivustollasi olevat ongelmat, pyydä Googlea indeksoimaan korjatut sivusi uudelleen. Laajenna alla oleva osio nähdäksesi lisätietoja.

Korjausten vahvistaminen

Korjattuasi tietyn ongelman kaikki esiintymät sivustollasi voit pyytää Googlea vahvistamaan korjaukset. Jos kaikki havaitut esiintymät on korjattu, ongelmataulukossa näkyvä esiintymien määrä laskee nollaan ja siirretään taulukon loppuun.

Vahvistamisen edut

Kun kerrot Googlelle, että olet korjannut kaikki tiettyyn ongelmatilaan tai ‑kategoriaan liittyvät ongelmat, voit hyödyntää seuraavia etuja:

 • Saat sähköpostilla ilmoituksen, kun Google on vahvistanut korjauksesi kaikissa URL-osoitteissa tai jos Google on löytänyt ongelman muita esiintymiä.
 • Voit seurata Googlen etenemistä korjausten vahvistamisessa ja nähdä lokin kaikista tarkistettavista sivuista sekä kunkin URL-osoitteen korjaustilan.

Tietyn sivustolla olevan ongelman korjaaminen ei ole välttämättä tarpeellista. Esimerkiksi robots.txt:n estämät URL-osoitteet on todennäköisesti estetty tarkoituksella. Päätä, miten haluat ratkaista kunkin ongelman.

Ongelmia voi myös korjata ilman vahvistusta. Google päivittää esiintymien määrän aina indeksoidessaan sivun, jolla on tunnettuja ongelmia, riippumatta siitä, pyysitkö erikseen korjauksen vahvistusta.

Vahvistuksen aloittaminen

Näin voit kertoa Search Consolelle, että olet korjannut ongelman:

 1. Korjaa kaikki ongelman esiintymät sivustollasi. Jos ohitit korjauksen, vahvistus keskeytetään Googlen löytäessä ongelmasta jäljellä olevan esiintymän.
 2. Avaa korjatun ongelman tietosivu. Klikkaa taulukon riviä, jolle ongelma kuuluu raportin ongelmaluettelossa.
 3. Klikkaa Vahvista korjaus. Älä klikkaa Vahvista korjaus uudelleen, ennen kuin vahvistus on onnistunut tai epäonnistunut. Lue, miten Google tarkistaa korjaukset.
 4. Voit seurata vahvistuksen etenemistä. Vahvistus kestää yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joissakin tapauksissa se voi kestää kauemmin, joten arvostamme kärsivällisyyttäsi. Saat ilmoituksen, kun vahvistus onnistuu tai epäonnistuu.
 5. Jos vahvistus epäonnistuu, näet ongelman tietosivun URL-osoitteen klikkaamalla Näytä tiedot. Korjaa tämä sivu, vahvista korjaus kaikissa URL-osoitteissa, joiden tila on Odottaa, ja aloita vahvistus uudelleen.

Milloin URL-osoitteeseen tai kohteeseen liittyvä ongelma katsotaan korjatuksi?

URL-osoitteeseen tai kohteeseen liittyvä ongelma merkitään korjatuksi, kun toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Ongelmaa ei enää löydy sivulta URL-osoitteen indeksoinnin yhteydessä. AMP-tagivirheen kohdalla tämä voi tarkoittaa, että tagi on korjattu tai poistettu (jos tagi ei ole pakollinen). Vahvistusyrityksen aikana tagib kohdalla lukee Hyväksytty.
 • Jos sivu ei ole Googlen käytettävissä (se on poistettu, merkitty noindex-tagilla, vaatii todennusta tms.), ongelma katsotaan korjatuksi kyseisen URL-osoitteen osalta. Vahvistusyrityksen aikana sen vahvistuksen tila on Muu.

Ongelman elinkaari

Ongelman elinkaari alkaa, kun siitä havaitaan sivustolla ensimmäinen esiintymä, ja päättyy, kun viimeisimmän esiintymän korjausmerkinnästä on kulunut 90 päivää. Jos ongelma ei toistu 90 päivän kuluessa, ongelma poistetaan ongelmaluettelosta.

Ongelman ensimmäisen havainnon päiväys määrittyy hetkestä, kun ongelma ensin havaittiin sen elinkaaressa, ja se pysyy muuttumattomana. Joten:

 • Jos ongelman kaikki esiintymät on korjattu mutta 15 päivän kuluttua ilmenee uusi esiintymä, ongelma merkitään avoimeksi. Ensimmäisen havainnon päivämäärä säilyy alkuperäisenä.
 • Jos sama ongelma esiintyy uudelleen 91 päivän kuluttua esiintymän korjaamisesta, edellinen ongelma on jo suljettu. Tällöin uusi esiintymä tallennetaan uutena ongelmana ja ensimmäisen havainnon päivämääräksi asetetaan uusi havainnon päivä.
Vahvistusprosessi

Alla kuvataan, mitä tapahtuu, kun valitset Vahvista korjaus ‑valinnan ongelman tarkistamiseksi. Prosessi voi kestää useita päiviä tai pidempään, ja saat sähköpostitse ilmoituksia sen edistymisestä.

 1. Kun valitset Vahvista korjaus, Search Console tarkistaa muutaman sivun välittömästi.
  • Jos nykyinen esiintymä on yhdelläkin näistä sivuista, vahvistus lopetetaan eikä vahvistuksen tila muutu.
  • Jos ongelmaa ei löydy esimerkkisivuilta, vahvistus jatkuu tilassa Aloitettu. Jos vahvistuksen aikana löytyy muita, erillisiä ongelmia, ne lasketaan mukaan toiseen ongelmatyyppiin. Vahvistus jatkuu.
 2. Search Console käy läpi kaikki tunnetut URL-osoitteet, joita ongelma koskee. Uudelleenindeksointijonoon ei lisätä koko sivustoa vaan ainoastaan URL-osoitteet, joilla on ongelman tunnettuja esiintymiä. Search Console tallentaa kaikkien tarkistettujen URL-osoitteiden tiedot vahvistushistoriaan, johon pääsee ongelman tietosivun kautta.
 3. Kun URL-osoite tarkistetaan:
  1. Jos ongelmaa ei löydy, esiintymän vahvistuksen tilaksi muutetaan Hyväksytty. Jos tämä on ensimmäinen vahvistuksen aikana tarkistettu esiintymä, ongelman vahvistuksen tilaksi muutetaan Hyvältä näyttää.
  2. Jos URL-osoitetta ei enää löydy, esiintymän vahvistuksen tilaksi muutetaan Muu (tämä ei ole virhetila).
  3. Jos ongelma on edelleen olemassa, ongelman tilaksi muutetaan Hylätty ja vahvistus päättyy. Jos kyseessä on tavallisen indeksoinnin aikana löytynyt uusi sivu, se katsotaan nykyisen ongelman yhdeksi esiintymäksi.
 4. Kun ongelmaan liittyvät URL-osoitteet on tarkistettu ja ongelma on korjattu, ongelman tilaksi muutetaan Hyväksytty. Vaikka kaikki esiintymät on korjattu, ongelman vakavuusaste ei muutu (Virhe tai Varoitus), vaan vain ongelmaan liittyvien tuotteiden määrä (0).

Google voi havaita ongelman korjattuja esiintymiä, vaikka et aloittaisi vahvistusta. Jos Google havaitsee, että ongelman kaikki esiintymät on korjattu normaalin indeksoinnin aikana, ongelman määräksi ilmoitetaan raportissa nolla.

Uudelleenvahvistus

⚠️ Odota vahvistusjakson valmistumista ennen uuden pyytämistä, vaikka olisit korjannut osan ongelmista nykyisen jakson aikana.

Näin voit aloittaa epäonnistuneen vahvistuksen uudelleen:

 1. Siirry epäonnistuneen vahvistuksen vahvistuslokiin: Avaa epäonnistuneen vahvistuksen ongelman tietosivu ja valitse Näytä tiedot.
 2. Klikkaa Aloita uusi vahvistus.
 3. Vahvistaminen alkaa uudelleen kaikissa URL-osoitteissa, joiden URL-osoite on merkitty Odottaa tai Epäonnistui, sekä mahdolliset uudet, tavallisen indeksoinnin jälkeen havaitut ongelman esiintymät. Hyväksytty- tai Muu-merkittyjä URL-osoitteita ei tarkisteta uudelleen.
 4. Vahvistus kestää yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joissakin tapauksissa se voi kestää kauemmin, joten arvostamme kärsivällisyyttäsi.

Vahvistuksen etenemisen näkeminen

Jos haluat nähdä nykyisen vahvistuspyynnön etenemisen, tai jos viimeisen vahvistuspyynnön historia ei edisty:

 1. Avaa ongelman tietosivu. Avaa ongelman tietosivu klikkaamalla päätietosivun ongelmariviä.
 2. Avaa pyynnön vahvistussivu klikkaamalla Näytä tiedot.
  • Pyynnössä mainittujen URL-osoitteiden esiintymän tila näkyy taulukossa.
  • Esiintymätila koskee tutkimaasi ongelmaa. Yhden sivun ongelman tila saattaa olla Hyväksytty, mutta muiden ongelmien tila on Hylätty, Odottaa tai Muu samalla sivulla.
  • AMP-raportissa ja Indeksoinnin kattavuus -raportissa vahvistushistoriasivun merkinnät on ryhmitelty URL-osoitteiden mukaan.
  • Mobiilikäytettävyys- ja Rich-tulokset-raporteissa kohteet ryhmitellään URL-osoitteen ja strukturoidun datakohteen yhdistelmän perusteella (kohteen nimiarvon mukaisesti).
Vahvistuspyynnön tila

Ongelman vahvistuksen tilat ovat seuraavat:

 • Ei aloitettu: Vähintään yksi ongelman esiintymä ei ole koskaan saanut vahvistuspyyntöä.
  Seuraavat vaiheet:
  1. Klikkaa ongelmaa nähdäksesi lisätietoja virheestä. Tarkasta sivut yksitellen AMP-testillä nähdäksesi esimerkkejä ongelmasta verkossa olevilla sivuilla. (Jos AMP-testi ei löydä sivulta virhettä, olet korjannut verkossa olevan sivun virheen sen jälkeen, kun Google löysi virheen ja loi ongelmaraportin.)
  2. Klikkaa tietosivun Lisätietoja-painiketta, niin näet ongelman tiedot.
  3. Klikkaa taulukon esimerkkiriviä lukeaksesi lisätietoja tietystä virheestä.
  4. Korjaa sivut ja aloita vahvistus klikkaamalla Vahvista korjausVahvistus kestää yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joissakin tapauksissa se voi kestää kauemmin, joten arvostamme kärsivällisyyttäsi.
 • Aloitettu: Olet käynnistänyt vahvistusyrityksen, eikä ongelman jäljellä olevia esiintymiä ole vielä löydetty.
  Seuraava vaihe: Vahvistuksen edetessä Google lähettää ilmoituksia, joissa on tarvittaessa myös toimintaohjeet.
 • Hyvältä näyttää: Olet käynnistänyt vahvistusyrityksen, ja kaikki tähän mennessä tarkistetut ongelman esiintymät on korjattu.
  Seuraava vaihe: Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Vahvistuksen edetessä Google lähettää ilmoituksia, joissa on myös toimintaohjeet.
 • Hyväksytty:Yhtään ongelman tunnettua esiintymää ei enää löydy (tai kyseinen URL-osoite ei ole enää käytettävissä). Tähän tilaan pääsee vain valitsemalla Vahvista korjaus (jos esiintymiä poistuu ilman vahvistuspyyntöä, tilaksi muutetaan –).
  Seuraava vaihe: Ei vaadi muita toimia.
 • –: Google havaitsi, että ongelma on korjattu kaikkien URL-osoitteiden osalta, vaikket aloittanut vahvistusta.
  Seuraava vaihe: Ei vaadi muita toimia.
 • Hylätty: Ongelma on Vahvista-valinnan jälkeen edelleen tietyllä osalla sivuista.
  Seuraavat vaiheet: Korjaa ongelma ja aloita vahvistus uudelleen.
Esiintymän vahvistuksen tila

Vahvistuspyynnön jälkeen ongelman jokaiselle esiintymälle määritellään jokin seuraavista vahvistuksen tiloista:

 • Odottaa: Vahvistusjonossa. Tämä esiintymä oli olemassa Googlen viimeisen tarkistuksen aikana.
 • Hyväksytty: [Ei käytettävissä kaikissa raporteissa] Ongelman esiintymää ei enää löytynyt Googlen tarkistuksessa. Tämä tila voidaan saavuttaa vain valitsemalla ongelman esiintymän kohdalta Vahvista.
 • Hylätty: Google löysi edelleen ongelman esiintymän. Tämä tila voidaan saavuttaa vain valitsemalla ongelman esiintymän kohdalta Vahvista.
 • Muu: [Ei käytettävissä kaikissa raporteissa] Google ei saanut yhteyttä esiintymän URL-osoitteeseen tai (strukturoidun datan tapauksessa) ei enää löytänyt kohdetta sivulta. Tämä on sama kuin Hyväksytty.

Huomaa, että saman URL-osoitteen eri ongelmien tilat voivat poiketa toisistaan. Jos esimerkiksi tietyllä sivulla on ongelmat X ja Y, X:n vahvistuksen tila voi olla Hyväksytty ja samalla sivulla olevan Y-ongelman vahvistuksen tila voi olla Odottaa.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
true
Oletko uusi Search Consolen käyttäjä?

Onko tämä ensimmäinen kertasi Search Consolessa? Aloita tästä, olitpa sitten noviisi, hakukoneoptimoinnin asiantuntija tai sivustokehittäjä.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
83844
false
false