รายงานลิงก์

ดูลิงก์ย้อนกลับไปยังเว็บไซต์ของคุณ

ดูคนที่ลิงก์มาหาคุณมากที่สุด หน้าเว็บที่เชื่อมโยงมากที่สุด และอื่นๆ

เปิดรายงานลิงก์

 

ความหมายของลิงก์ย้อนกลับ ลิงก์ชนิดนี้คือลิงก์ในหน้าของเว็บไซต์อื่นซึ่งลิงก์กับหน้าในเว็บไซต์ของคุณ หรือลิงก์ย้อนกลับไปยังเว็บไซต์ของคุณนั่นเอง

 

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูล

 • หน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของคุณได้รับการจัดกลุ่มโดย Canonical URL ซึ่งหมายความว่าระบบจะละเว้นแท็ก Anchor และอาจละเว้นพารามิเตอร์บางรายการก่อนการจัดกลุ่ม
 • ระบบจะนำลิงก์ที่ซ้ำกันมารวมกัน ลิงก์ที่ซ้ำกันคือลิงก์จาก URL แหล่งที่มาเดียวกันที่ไปยัง URL เป้าหมายเดียวกัน หลังจากที่นำพารามิเตอร์ทั้งหมดและการทำให้เป็นมาตรฐานอื่นๆ ออกไปแล้ว ในรายงานข้อความลิงก์ ลิงก์ที่ซ้ำกันจะอิงตามข้อความลิงก์ ไม่ได้ตาม URL
 • ตารางจะมีแถวได้ไม่เกิน 1,000 แถว ดังนั้นอาจมีการตัดข้อมูลออกสำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่หรือเว็บไซต์ที่มีการลิงก์ไปหาจำนวนมาก
 • ข้อมูลทั้งหมดของตารางที่แสดงด้านบนไม่ได้มีแค่ 1,000 แถว แต่อาจไม่รวม URL บางส่วนด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น หน้าที่ไม่ได้รับการจัดทําดัชนี, URL ซ้ำที่มีการกรองออก และเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย
 • แม้ว่ารายงานจะใช้คำว่า "เว็บไซต์" แต่จริงๆ แล้วข้อมูลจะจัดกลุ่มตามโดเมนรากในรายงานลิงก์ โดยระบบจะตัดโปรโตคอล (http/https) โดเมนย่อย (m., www) และไดเรกทอรีย่อยทั้งหมดออกและรวมไว้ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นตัวอย่างทั้งหมดต่อไปนี้จะจัดกลุ่มเป็น example.com
  • example.com
  • m.example.com
  • example.com/pet_store/
  • https://example.com
  • http://example.com
 • ระบบจะไม่ละเว้น TLD (โดเมนระดับบนสุด) เมื่อจับกลุ่มและแสดง ดังนั้นตัวอย่างต่อไปนี้จึงถือว่าไม่เหมือนกัน
  • example.com
  • example.com.de
 • "เว็บไซต์ภายนอก" หรือลิงก์คือทุกอย่างที่อยู่ภายนอกพร็อพเพอร์ตี้ปัจจุบันของคุณ

รายงานนี้มีข้อมูลต่อไปนี้

ลิงก์ภายนอก

ลิงก์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ของคุณ

หน้าเว็บที่เชื่อมโยงสูงสุด (หน้าเว็บที่มีการลิงก์มากที่สุดในเว็บไซต์)

ดูว่าหน้าเว็บใดมีลิงก์ย้อนกลับมากที่สุดจากเว็บไซต์อื่นๆ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อดูว่าคุณได้รับการกล่าวถึงตามที่คาดหวังไว้ไหม

วิธีดูข้อมูลนี้

รายงานลิงก์ > ลิงก์ภายนอก > หน้าเว็บที่เชื่อมโยงสูงสุด

คลิกลิงก์เพิ่มเติมที่ด้านล่างของตารางเพื่อดูรายการทั้งหมด เลือก URL ในรายงานเพื่อดูเว็บไซต์ต่างๆ ที่ลิงก์ไปยังหน้านั้นบ่อยที่สุด เว็บไซต์จะแสดงตามโดเมนรากโดยไม่รวมโดเมนย่อย (www.example.com จึงจะแสดงเป็น example.com)

ประโยชน์ของรายงานนี้

 • ยืนยันว่าหน้าเว็บที่มีการลิงก์มากที่สุดเป็นหน้าที่คุณคาดหวังไว้
เว็บไซต์ที่มีการลิงก์สูงสุด (เว็บไซต์ที่ลิงก์กับคุณมากที่สุด)

ดูว่าเว็บไซต์ใดมีลิงก์ย้อนกลับไปยังเว็บไซต์ของคุณมากที่สุด

รายงานนี้แสดงโดเมนรากของเว็บไซต์ที่มีลิงก์มายังเว็บไซต์ของคุณมากที่สุด โดยจัดเรียงตามจำนวนลิงก์ เว็บไซต์จะแสดงตามโดเมนรากโดยไม่รวมโดเมนย่อย (www.example.com จึงจะแสดงเป็น example.com)

หากคุณเห็นโดเมนในรายการที่ตรงกับพร็อพเพอร์ตี้ของคุณทุกประการ นั่นเป็นเพราะโดเมนดังกล่าวเป็นตัวแทนของโดเมนย่อยที่ไม่แสดงในตาราง เช่น หากลิงก์มาจาก m.example.com รายการในตารางจะเป็น example.com

วิธีดูข้อมูลนี้

รายงานลิงก์ > ลิงก์ภายนอก > เว็บไซต์ที่มีการลิงก์สูงสุด

คลิกลิงก์เพิ่มเติมที่ด้านล่างของตารางเพื่อดูรายการทั้งหมด คลิกเว็บไซต์ในรายการเพื่อดูหน้าเว็บที่เชื่อมโยงมากที่สุดจากเว็บไซต์ดังกล่าว

เว็บไซต์จะแสดงตามโดเมนรากโดยไม่รวมโดเมนย่อย (www.example.com จึงจะแสดงเป็น example.com)

ประโยชน์ของรายงานนี้

 • ยืนยันว่าคุณรู้จักเว็บไซต์ที่ระบุไว้ที่นี่ หากเห็นเว็บไซต์ใดที่ไม่รู้จักและอาจเป็นสแปม คุณต้องขอให้นำลิงก์ออกจากเว็บไซต์นั้นๆ หากไม่มีวิธีใดได้ผล ให้ปฏิเสธลิงก์เหล่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันดับของเว็บลดลงจากเว็บไซต์ที่ทราบว่าเป็นสแปม
 • ดูว่าเว็บไซต์ที่สำคัญต่อคุณชี้มายังเว็บไซต์ของคุณไหม เช่น หากคุณมีเว็บไซต์ร้านอาหาร คุณได้รับการกล่าวถึงในบล็อกอาหารหรือเว็บไซต์รีวิวบ้างไหม
ข้อความที่มีการลิงก์สูงสุด (ข้อความที่พบบ่อยที่สุดในลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ)

ดูว่าข้อความลิงก์ใดใช้ในลิงก์ย้อนกลับไปยังเว็บไซต์ของคุณ ครอบคลุมเฉพาะลิงก์จากภายนอกพร็อพเพอร์ตี้

ระบบจะรวมข้อความที่ซ้ำกันไว้ด้วยกัน โดยข้อความซ้ำต้องเป็นคู่ข้อความที่เหมือนกันทุกประการแบบไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ ดังนั้น Hello world และ HELLO WORLD จะเป็นข้อความซ้ำ แต่ Hello world และ Hello worlds จะไม่ใช่

ลิงก์ที่ไม่มีข้อความ (เช่น ลิงก์รูปภาพ) จะแสดงเป็น "(ว่าง)" ในคอลัมน์ข้อความลิงก์ในรายงาน และแสดงเป็นแถวว่างในข้อมูลที่ส่งออก

ข้อความลิงก์จะจัดกลุ่มตามคู่ข้อความที่เหมือนกันทุกประการและจัดเรียงตามจำนวน เว็บไซต์จะแสดงตามโดเมนรากโดยไม่รวมโดเมนย่อย (www.example.com จึงจะแสดงเป็น example.com)

วิธีดูข้อมูลนี้

รายงานลิงก์ > ลิงก์ภายนอก > ข้อความที่มีการลิงก์สูงสุด

คลิกลิงก์เพิ่มเติมที่ด้านล่างของตารางเพื่อดูรายการทั้งหมด

ประโยชน์ของรายงานนี้

 • ยืนยันว่าข้อความลิงก์เป็นข้อความที่คุณคาดหวังไว้และไม่ใช่ข้อความสแปม
 • ยืนยันว่าเว็บไซต์อื่นๆ อธิบายเว็บไซต์ของคุณได้ถูกต้อง หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณอาจต้องอธิบายเนื้อหาเว็บไซต์ให้ชัดเจน
เว็บไซต์ยอดนิยมที่ลิงก์กับหน้าเว็บหนึ่งๆ

ดูจํานวนลิงก์ย้อนกลับที่คุณได้จากเว็บไซต์หนึ่งๆ สําหรับหน้าหนึ่งๆ คุณจะเห็นข้อมูลนี้เฉพาะสําหรับหน้าเว็บที่ปรากฏในตารางหน้าเว็บที่เชื่อมโยงสูงสุด

วิธีดูข้อมูลนี้

รายงานลิงก์ > ลิงก์ภายนอก > หน้าเว็บที่เชื่อมโยงสูงสุด > เพิ่มเติม > URL ของหน้าเว็บที่จะกรอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเว็บไซต์ในเว็บไซต์ยอดนิยมที่ลิงก์กับหน้านี้เพื่อดูรายการหน้าในเว็บไซต์นั้นซึ่งลิงก์ไปยังหน้าที่เลือก

เว็บไซต์จะแสดงตามโดเมนรากโดยไม่รวมโดเมนย่อย (www.example.com จึงจะแสดงเป็น example.com)

ประโยชน์ของรายงานนี้

 • หากเว็บไซต์ที่ลิงก์มาหาหน้าของคุณเป็นเว็บที่ดี ลองดูว่าหน้าใดบ้างได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นั้นๆ
 • หากเว็บไซต์ที่ลิงก์มาหาหน้าของคุณเป็นเว็บไซต์สแปม ให้พยายามยกเลิกการลิงก์หน้าจากเว็บไซต์นั้น สำหรับเว็บไซต์สแปมที่ทราบ Google มักเพิกเฉยลิงก์เหล่านี้อยู่แล้ว แต่คุณอาจต้องการปฏิเสธหรือนำลิงก์เหล่านี้ออกไป
ลิงก์ย้อนกลับจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังหน้าเว็บหนึ่ง

ดูลิงก์ย้อนกลับจากเว็บไซต์หนึ่งๆ มายังหน้าเว็บที่เจาะจงในเว็บไซต์ของคุณ

วิธีดูข้อมูลนี้

คุณดูข้อมูลนี้ได้ 2 วิธี ได้แก่ ผ่านหน้าเป้าหมายหรือผ่านเว็บไซต์ที่ลิงก์

ผ่านหน้าเป้าหมาย

 • รายงานลิงก์ > ลิงก์ภายนอก > หน้าเว็บที่เชื่อมโยงสูงสุด > เพิ่มเติม > URL ของหน้าเว็บที่จะตรวจสอบ > URL ของเว็บไซต์ที่จะกรอง

ผ่านเว็บไซต์ที่ลิงก์

 • รายงานลิงก์ > ลิงก์ภายนอก > เว็บไซต์ที่มีการลิงก์สูงสุด > เพิ่มเติม > URL ของเว็บไซต์ที่จะกรอง > URL ของหน้าเว็บที่จะกรอง

เว็บไซต์จะแสดงตามโดเมนรากโดยไม่รวมโดเมนย่อย (www.example.com จึงจะแสดงเป็น example.com)

ตารางหน้าเว็บที่เชื่อมโยงสูงสุด

ตารางจะมีคอลัมน์ต่อไปนี้

 • หน้าเว็บที่มีลิงก์: หน้าเว็บที่มีลิงก์ไปยังหน้าเป้าหมายในเว็บไซต์ของคุณ
 • URL เป้าหมาย (หากไม่เหมือนกัน): หากไม่มีการแสดงค่า แสดงว่า URL ของลิงก์ในหน้าที่มีลิงก์นั้นเหมือนกับ URL ของหน้าเป้าหมาย หากค่าแสดงอยู่ แสดงว่า URL ของลิงก์ในหน้าเว็บที่มีลิงก์นั้นแตกต่างจาก URL ของหน้าเป้าหมาย ต่อไปนี้เป็นสาเหตุ 2 ประการว่าเหตุใด URL ของลิงก์อาจไม่ได้เป็น URL ของหน้าเป้าหมาย
  • เว็บไซต์ของคุณเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชมจาก URL ของลิงก์ไปเป็น URL เป้าหมาย ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของคุณอาจเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้จาก example.com/old_page เป็น example.com/replacement_page ซึ่งคุณทดสอบได้โดยไปยังหน้าเว็บที่เชื่อมโยง คลิกลิงก์ดังกล่าว แล้วติดตามการเปลี่ยนเส้นทาง
  • Google ตัดสินใจว่า Canonical URL สำหรับ URL ในหน้าเว็บที่มีลิงก์จะเป็น URL เป้าหมาย ในกรณีนี้ หากคุณเข้าชมหน้าเว็บที่มีลิงก์และคลิกลิงก์นั้น คุณ (อาจ) ไปที่ URL ของลิงก์นั้นจริงๆ แต่ถ้าใช้ Google ค้นหา URL ในหน้าเว็บที่มีลิงก์และคลิกผลการค้นหา ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยัง URL เป้าหมาย (Canonical)

ประโยชน์ของรายงานนี้

 • ติดตามว่าผู้ใช้มาจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังหน้าเว็บหนึ่งได้อย่างไร

ลิงก์ภายใน

ลิงก์เหล่านี้อยู่ภายในเว็บไซต์ของคุณเองและเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณเอง

หน้าเว็บที่เชื่อมโยงสูงสุดจากภายในเว็บไซต์ของคุณเอง

ดูว่าหน้าใดบ้างที่มีการลิงก์มากที่สุดภายในเว็บไซต์ของคุณเอง

วิธีดูข้อมูลนี้

รายงานลิงก์ > ตารางหน้าเว็บที่เชื่อมโยงภายในมากที่สุด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เลือก URL ในรายการเพื่อดูหน้าเว็บอื่นๆ ของคุณที่ลิงก์ไปยังหน้าดังกล่าว

ประโยชน์ของรายงานนี้

 • ยืนยันว่าหน้าหลักของเว็บไซต์ (หน้าแรก หน้าข้อมูลการติดต่อ) ได้รับการลิงก์อย่างถูกต้องภายในเว็บไซต์
หน้าเว็บใดลิงก์ไปยังหน้าหนึ่งๆ

ดูหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปยังหน้าที่เจาะจง

วิธีดูข้อมูลนี้

รายงานลิงก์ > ลิงก์ภายใน > หน้าเว็บที่เชื่อมโยงสูงสุด > เพิ่มเติม > URL ของหน้าเว็บที่จะกรอง

ประโยชน์ของรายงานนี้

 • จัดระเบียบโฟลวการเข้าชมภายในเว็บไซต์ด้วยการยืนยันว่าผู้ใช้เข้าชมจากหน้า ก ไปยังหน้า ข ได้ด้วยจำนวนคลิกที่น้อยที่สุด

การส่งออกข้อมูลรายงาน

รายงานหลายรายการมีปุ่มส่งออก เพื่อส่งออกข้อมูลรายงาน ระบบจะส่งออกทั้งข้อมูลแผนภูมิและตาราง ค่าที่แสดงเป็น ~ หรือ - ในรายงาน (ไม่มี/ไม่ใช่ตัวเลข) จะเป็น 0 ในข้อมูลที่ดาวน์โหลด

คุณส่งออกข้อมูลลิงก์เป็นไฟล์ CSV หรือ Google ชีตได้

หน้า Landing Page

คุณใช้ปุ่มส่งออกเพื่อส่งออกข้อมูลได้สูงสุดถึง 100,000 แถว โดยจะใช้ข้อมูลต่อไปนี้ได้

 • ลิงก์ล่าสุด
  ลิงก์ที่ค้นพบล่าสุดในเว็บไซต์ของคุณ (ไม่เกิน 100,000 แถว) เรียงตามวันที่ค้นพบ
 • ลิงก์ตัวอย่างเพิ่มเติม
  ตัวอย่างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ (ไม่เกิน 100,000 แถว) โดยดึงข้อมูลจากชุดลิงก์ทั้งหมดที่ Google ทราบ ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หากคุณมีหน้าเว็บที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณเกิน 100,000 หน้าไปมาก เพราะระบบจะแสดงข้อมูลที่การส่งออกลิงก์ล่าสุดตัดให้สั้นลงเนื่องจากมีการจำกัดความยาว

หน้าที่มีตารางเดียว

หน้าเว็บที่มีตารางเดียวมีปุ่มดาวน์โหลด เพื่อส่งออกข้อมูลทั้งตาราง (ไม่เกิน 1,000 แถว) การจัดเรียงตารางในหน้าจะไม่ส่งผลต่อข้อมูลที่ส่งออก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
เป็นมือใหม่ Search Console ใช่ไหม

หากไม่เคยใช้ Search Console มาก่อน เริ่มได้เลยที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ SEO หรือนักพัฒนาเว็บไซต์

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก