Länkrapport

Se vilka webbplatser som har flest länkar till din, vilka av dina sidor som de flesta länkarna går till med mera.

Öppna länkrapporten

 

Några kommentarer till uppgifterna:

 • Sidorna på webbplatsen grupperas efter den kanoniska webbadressen. Det betyder att ankartaggarna och eventuellt vissa parametrar utelämnas före grupperingen.
 • Dubblettlänkar slås ihop. En dubblettlänk är en länk från samma källadress till samma måladress efter att alla parametrar tagits bort och adresserna normaliserats på andra sätt. I rapporten om länktext baseras dubbletter på texten i länken, inte webbadressen.
 • Tabellerna rymmer som mest 1 000 rader, så data kan ha utelämnats på större webbplatser eller webbplatser som många länkar till.
 • Även om den term som används i länkrapporten är ”webbplats” grupperas data i själva verket efter rotdomän: protokoll (http/https), underdomän (m., www) och underkataloger tas bort och grupperas tillsammans. Därför grupperas alla exemplen nedan under example.com:
  • example.com
  • m.example.com
  • example.com/pet_store/
  • https://example.com
  • http://example.com
 • Toppdomäner (TLD) utesluts inte i grupperingen och visningen. Därför anses INTE följande exempel vara identiska:

  • example.com
  • example.com.de
 • Externa webbplatser eller länkar innefattar allt som inte ingår i din nuvarande egendom.

 • Det finns vissa skillnader i data mellan den här rapporten och länkrapporten i gamla Search Console.

Rapporten innehåller följande information:

Domäner som länkar mest till dig (Vilka webbplatser länkar mest till mig?)

Se vilka webbplatser som har flest länkar till din webbplats. 

Rapporten visar rotdomänen för webbplatser som har flest länkar till din, ordnade efter antalet länkar. Webbplatserna visas utifrån rotdomän, och eventuella underdomäner utesluts (till exempel visas www.example.com som example.com).

Om en domän som är identisk med din egendom visas beror det på att den representerar en underdomän som har uteslutits i tabellen. Till exempel om en länk kommer från m.example.com anges example.com i tabellposten.

Sökväg

Rapporten Länkar > tabellen Webbsidorna som länkar till dig mest

Mer information

Om du klickar på länken Mer längst ned i tabellen visas hela listan. Klicka på en webbplats i listan om du vill se vilka av dina sidor som den webbplatsen har flest länkar till.

Användningsområden för denna rapport

 • Kontrollera att du känner igen webbplatserna som visas här. Om du hittar okända webbplatser kan du behöva be dem att ta bort länkarna om det rör sig om webbplatser med skräp. Om allt annat misslyckas kan du även avvisa länkarna, så att rankningen av din webbplats inte tar skada av anknytningen till kända webbplatser med skräp.
 • Se efter om webbplatser som är viktiga för dig har länkar till din webbplats. Om webbplatsen gäller en restaurang, till exempel, kanske du vill se om den omnämns i matbloggar eller recensioner.
Sidor som länkar mest till dig (Vilka av mina sidor länkas det mest till från andra webbplatser?)

Se vilka av dina sidor som det finns flest länkar till från andra webbplatser. Detta kan vara ett sätt att se om du får det erkännande du förtjänar.

Sökväg

Rapporten Länkar > tabellen Mest länkade sidorna

Mer information

Om du klickar på länken Mer längst ned i tabellen visas hela listan. Välj en webbadress i listan om du vill se vilka webbplatser som har flest länkar till den sidan. Webbplatserna visas utifrån rotdomän, och eventuella underdomäner utesluts (till exempel visas www.example.com som example.com).

Användningsområden för denna rapport

 • Kontrollera att förväntningarna stämmer i fråga om vilka sidor som det finns flest länkar till.
Vilka av mina sidor har en enskild webbplats flest länkar till?

Se vilka sidor som det finns länkar till från en enskild webbplats, sorterade efter antal länkar.

Sökväg

Rapporten Länkar > Externa länkar > tabellen Mest länkade sidorna

Mer information

Om du klickar på länken Mer längst ned i tabellen visas hela listan. Välj en webbadress i listan om du vill se alla länkar till den sidan från den webbplatsen. Webbplatserna visas utifrån rotdomän, och eventuella underdomäner utesluts (till exempel visas www.example.com som example.com).

Användningsområden för denna rapport

 • Om det gäller länkar från en bra webbplats ser du vilka sidor som drar nytta av trafik från den webbplatsen.
 • Om det gäller länkar från en webbplats med skräp försöker du få bort länkarna från den webbplatsen. Google brukar ignorera länkar från webbplatser som man vet innehåller skräp, men det kan vara bra att få länkarna borttagna eller avvisa dem.
Vanligaste länktexten (Vilka länktexter pekar på min webbplats?)

Se vilken länktext som används på webbplatser som länkar till din webbplats. Endast länkar som inte ingår i din egendom tas med.

Dubbletter slås ihop. Med dubbletter menas att texten är exakt densamma. Matchningen är inte skiftlägeskänslig, så Hej världen och HEJ VÄRLDEN ses som dubbletter, men Hej världen och Hej värld är inte dubbletter.

Länkar utan text (till exempel bildlänkar) visas som (tom) i kolumnen Länktext i rapporten och som tomma rader i exportdata.

Länktexter som matchar varandra exakt grupperas tillsammans och sorteras efter antal. Webbplatserna visas utifrån rotdomän, och eventuella underdomäner utesluts (till exempel visas www.example.com som example.com).

Sökväg

Rapporten Länkar > tabellen Texterna som länkar till dig mest

Mer information

Om du klickar på länken Mer längst ned i tabellen visas hela listan.

Användningsområden för denna rapport

 • Kontrollera att länktexten stämmer med förväntningarna och inte är webbskräp.
 • Kontrollera att andras beskrivning av din webbplats stämmer. Om den inte gör det kan du behöva tydliggöra vad som finns på webbplatsen.
Vilka länkar till den här sidan finns på en enskild webbplats?

Se alla länkar från en enskild webbplats till en bestämd sida på din webbplats.

Sökväg

Rapporten Länkar > [en av de webbplatser som har flest länkar till dig] > [webbadress]

Mer information

Välj en webbadress i listan om du vill se alla länkar till den sidan från den webbplatsen. Webbplatserna visas utifrån rotdomän, och eventuella underdomäner utesluts (till exempel visas www.example.com som example.com).

Tabellen Sidor med flest länkar till din sida

Tabellen har följande kolumner:

 • Sida med länk: Sidan där det finns en länk till målsidan på din webbplats.
 • Måladress (om annan): Om inget värde visas betyder det att länken på sidan är identisk med måladressen. Om det finns ett värde betyder det att länken på sidan skiljer sig från måladressen. Det här är två förklaringar till att webbadressen i länken på sidan kan vara en annan än målsidans adress:
  • Besökarna omdirigeras från webbadressen i länken till måladressen. Till exempel kan användarna omdirigeras från example.com/gammal_sida till example.com/ersättningssida på webbplatsen. Du kan testa detta genom att besöka sidan med länken, klicka på länken och följa omdirigeringarna.
  • Google ser måladressen som den kanoniska webbadressen för webbadressen på sidan med länken. Om du besöker sidan med länken i det här fallet och klickar på länken kommer du (antagligen) till den adress som faktiskt står i länken. Men om du söker på Google efter webbadressen på sidan med länken och klickar på resultatet omdirigeras du till (den kanoniska) måladressen.

Användningsområden för denna rapport

 • Spåra hur användarna kommer från en viss webbplats till en viss sida.
Vilka webbplatser har flest länkar till den här sidan?

Ta reda på vilka webbplatser som har flest länkar till en viss sida på webbplatsen.

Sökväg

Rapporten Länkar > Målsidorna som du länkar till mest > [webbadress]

Mer information

Välj en webbadress i listan om du vill se alla länkar till den sidan från den webbplatsen. Webbplatserna visas utifrån rotdomän, och eventuella underdomäner utesluts (till exempel visas www.example.com som example.com).

Användningsområden för denna rapport

 • Ta reda på vilka webbplatser eller vilket slags webbplatser som visar störst intresse för en enskild sida. Om de webbplatserna är viktiga för dig kanske du vill öka täckningen av de ämnena på webbplatsen.
Sidor som länkar mest till dig (Vilka är mina sidor länkas det mest till från min egen webbplats?)

Se vilka sidor som det finns flest länkar till från din egen webbplats.

Sökväg

Rapporten Länkar > tabellen Sidorna som du länkar internt till mest

Mer information

Välj en webbadress i listan om du vill se vilka andra sidor på webbplatsen som har länkar till den.

Användningsområden för denna rapport

 • Kontrollera att det finns länkar till webbplatsens centrala sidor (startsidan, kontaktsidan) överallt där det ska göra det.
På vilka av mina sidor finns det länkar till den här sidan?

Se på vilka sidor på webbplatsen som det finns en länk till en enskild sida.

Sökväg

Rapporten Länkar > Interna länkar > tabellen Mest länkade sidorna > Mer …

Mer information

Välj en webbadress i listan och se vilka andra sidor på webbplatsen som har länkar till den.

Användningsområden för denna rapport

 • Få trafiken på webbplatsen att flyta smidigare genom att ge användarna möjlighet att ta sig från sida A till sida B med så få klick som möjligt.

Exportera länkdata

Du kan exportera länkdata som en CSV-fil eller ett Google-kalkylark.

Målsida

Exportera upp till 100 000 rader data med knappen Exportera. Följande datautdrag finns:

 • De senaste länkarna
  Upp till 100 000 rader med de senast upptäckta länkarna till din webbplats, sorterade efter vilket datum de hittades.
 • Fler exempel på länkar
  Upp till 100 000 rader med exempel på länkar till din webbplats, hämtade från den fullständiga uppsättningen länkar som Google känner till. Detta är användbart om många fler än 100 000 sidor länkar till din webbplats, eftersom viss data som saknas i exporten De senaste länkarna på grund av längdbegränsningar kommer med.

Sidor med en tabell

På sidor med en enda tabell finns en nedladdningsknapp som du kan exportera hela tabellen med (upp till 1000 rader).Hur tabellen har sorterats på sidan påverkar inte hur data exporteras.

 

Kända problem och skillnader mot den gamla rapporten
Uppgifterna i den här rapporten är mer tillförlitliga än i den gamla rapporten Länkar till din webbplats. Till följd av det kan värdena i den nya rapporten vara lägre. Det beror inte på att det har försvunnit länkar, utan att länkarna redovisas på ett säkrare och mer korrekt sätt.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?