Raport „Linki”

Zobacz, kto dodaje najwięcej linków do Twojej witryny, które jej strony są najczęściej linkowane itp.

Otwórz raport Linki

 

Uwagi na temat danych:

 • Strony w Twojej witrynie są grupowane według kanonicznego adresu URL. Oznacza to, że przed grupowaniem następuje pominięcie tagów kotwicy i być może części parametrów.
 • Zduplikowane linki zostają scalone. Zduplikowane linki to takie, które po usunięciu z nich wszystkich parametrów i wykonaniu innych normalizacji prowadzą z tego samego źródłowego adresu URL pod ten sam docelowy URL. W raporcie o tekstach linków duplikaty są rozpoznawane po tekście linku, a nie po adresie URL.
 • Tabele są ograniczone do 1000 wierszy, więc w przypadku większych lub częściej linkowanych witryn dane mogą być niepełne.
 • Mimo że w raporcie Linki używany jest termin „witryna”, dane są tak naprawdę grupowane według występującej w nim domeny głównej, a protokół (http/https), subdomena (m., www) i podkatalogi są wycinane i grupowane. Dlatego poniższe adresy będą w tym raporcie zgrupowane w ramach witryny example.com:
  • example.com
  • m.example.com
  • example.com/sklep_zoologiczny/
  • https://example.com
  • http://example.com
 • Domeny najwyższego poziomu (TLD) nie są pomijane przy grupowaniu i wyświetlaniu, więc te adresy NIE są uznawane za identyczne:

  • example.com
  • example.com.de
 • „Zewnętrzne witryny” i linki to wszelkie obiekty znajdujące się poza Twoją bieżącą usługą.

 • Występują pewne różnice w danych między tym raportem a raportami o linkach, które były dostępne w starszej wersji Search Console.

Ten raport zawiera następujące informacje:

Domeny z największą liczbą linków przychodzących (które witryny mają najwięcej linków do mnie?)

Zobacz, które witryny mają najwięcej linków do Twoich stron. 

W tym raporcie widać domeny główne witryn z największą liczbą linków do Twojej witryny, posortowane według liczby linków. Witryny są wyświetlane z zastosowaniem adresu domeny głównej, w którym pominięto wszelkie subdomeny, więc np. strona www.example.com będzie widoczna jako example.com.

Jeśli na liście znajduje się domena identyczna z Twoją usługą, dzieje się tak, ponieważ odpowiada ona subdomenie pominiętej w tabeli. Jeśli link pochodzi np. ze strony m.example.com, wpis w tabeli będzie miał postać example.com.

Aby tam przejść

Raport Linki > tabela Witryny z największą liczbą linków przychodzących

Aby znaleźć więcej informacji

U dołu tabeli kliknij link Więcej, by pokazała się pełna lista. Wybierz jedną z witryn na liście, by zobaczyć, które Twoje strony są najczęściej w niej linkowane.

Zastosowania tego raportu

 • Sprawdź, czy rozpoznajesz wszystkie witryny widoczne na liście. Jeśli są na niej takie, których nie znasz i które potencjalnie mogą rozsyłać spam, musisz poprosić ich administratorów o usunięcie linków do Twojej witryny. Jeśli to zawiedzie, możesz zrzec się tych linków, by zapobiec pogorszeniu rankingu swojej witryny przez strony należące do spamerów.
 • Sprawdź, czy witryny, które są dla Ciebie ważne, mają linki do Twojej witryny. Jeśli prowadzisz np. witrynę restauracji, czy jest ona wspominana na blogach kulinarnych lub w witrynach z opiniami?
Najczęściej linkowane strony (które z moich stron są najczęściej linkowane w innych witrynach?)

Zobacz, które Twoje strony są najczęściej linkowane w innych witrynach. Dzięki temu dowiesz się, czy Twoja witryna cieszy się taką popularnością, na jaką według Ciebie zasługuje.

Aby tam przejść

Raport Linki > tabela Najczęściej linkowane strony

Aby znaleźć więcej informacji

U dołu tabeli kliknij link Więcej, by pokazała się pełna lista. Kliknij URL na liście, by zobaczyć listę witryn najczęściej linkujących tę stronę. Witryny są wyświetlane z zastosowaniem adresu domeny głównej, w którym pominięto wszelkie subdomeny, więc np. strona www.example.com będzie widoczna jako example.com.

Zastosowania tego raportu

 • Sprawdź, czy czołówka najczęściej linkowanych stron jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami.
Które moje strony są najczęściej linkowane w konkretnej witrynie?

Zobacz listę stron najczęściej linkowanych w konkretnej witrynie, posortowaną według liczby linków.

Aby tam przejść

Raport Linki > Linki zewnętrzne > tabela Najczęściej linkowane strony

Aby znaleźć więcej informacji

U dołu tabeli kliknij link Więcej, by pokazała się pełna lista. Kliknij URL na liście, by zobaczyć wszystkie linki do tej strony występujące w wybranej witrynie. Witryny są wyświetlane z zastosowaniem adresu domeny głównej, w którym pominięto wszelkie subdomeny, więc np. strona www.example.com będzie widoczna jako example.com.

Zastosowania tego raportu

 • Jeśli witryna z linkami jest popularna, zobacz, które Twoje strony na tym korzystają.
 • Jeśli witryna z linkami rozsyła spam, spróbuj usunąć z niej linki do swoich stron. Google zazwyczaj ignoruje linki znajdujące się w znanych witrynach rozsyłających spam, ale lepiej te linki usunąć lub się ich zrzec.
Tekst z największą liczbą linków przychodzących (jaki tekst linku prowadzi do mojej witryny?)

Zobacz, jaki tekst linku służy w innych witrynach do wskazywania Twojej witryny. Zliczane są tylko linki spoza Twojej usługi.

Duplikaty są scalane. Duplikatem jest dopasowanie ścisłe bez rozróżniania wielkości liter. Na przykład ciągi „Witaj świecie” i „WITAJ ŚWIECIE” są uznawane za duplikaty, ale „Witaj świecie” i „Witaj świcie” już nie.

W raporcie linki bez tekstu (np. linki podpięte do zdjęć) mają oznaczenie „(pusty)” w kolumnie Tekst linku, a w wyeksportowanych danych są przedstawiane jako puste wiersze.

Teksty linków są grupowane według dopasowania ścisłego i sortowane według liczebności. Witryny są wyświetlane z zastosowaniem adresu domeny głównej, w którym pominięto wszelkie subdomeny, więc np. strona www.example.com będzie widoczna jako example.com.

Aby tam przejść

Raport Linki > tabela Tekst z największą liczbą linków przychodzących

Aby znaleźć więcej informacji

U dołu tabeli kliknij link Więcej, by pokazała się pełna lista.

Zastosowania tego raportu

 • Sprawdź, czy tekst linku jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami i nie zawiera spamu.
 • Sprawdź, czy Twoja witryna jest właściwie charakteryzowana w innych witrynach. Jeśli nie jest, musisz sprecyzować opis zawartości swojej witryny.
Jakie linki prowadzą do mojej strony z danej witryny?

Zobacz wszystkie linki w danej witrynie prowadzące do konkretnej strony w Twojej witrynie.

Aby tam przejść

Raport Linki > [witryna z największą liczbą linków przychodzących] > [URL]

Aby znaleźć więcej informacji

Kliknij URL na liście, by zobaczyć wszystkie linki do tej strony występujące w wybranej witrynie. Witryny są wyświetlane z zastosowaniem adresu domeny głównej, w którym pominięto wszelkie subdomeny, więc np. strona www.example.com będzie widoczna jako example.com.

Tabela Najlepsze strony z linkami

Wyświetlona tabela zawiera te kolumny:

 • Strona z linkiem: strona, na której znajduje się link do strony docelowej w Twojej witrynie.
 • Docelowy URL (jeśli jest inny): jeśli nie jest wyświetlana żadna wartość, oznacza to, że adres URL linku na stronie z linkiem jest identyczny z adresem URL strony docelowej. Jeśli wartość jest wyświetlana, oznacza to, że adres URL linku na stronie z linkiem różni się od adresu URL strony docelowej. Przyczyny mogą być dwie:
  • Twoja strona przekierowuje użytkowników spod adresu URL linku pod docelowy adres URL. Przykład: Twoja witryna może przekierowywać użytkowników z adresu example.com/stara_strona pod adres example.com/strona_zastepcza. Aby to sprawdzić, odwiedź stronę z linkiem i kliknij ten link, a potem sprawdź przekierowania.
  • Wykryliśmy, że kanoniczny URL adresu URL na stronie z linkiem jest adresem docelowym. W takim przypadku jeśli odwiedzisz stronę z linkiem i go klikniesz, dotrzesz (prawdopodobnie) do faktycznego adresu URL. Jeśli jednak spróbujesz wyszukać w Google URL na stronie z linkiem i klikniesz wynik wyszukiwania, nastąpi przekierowanie pod (kanoniczny) docelowy URL.

Zastosowania tego raportu

 • Monitorowanie przechodzenia użytkowników z danej witryny na konkretną stronę.
Jakie są najpopularniejsze witryny z linkami do mojej strony?

Dowiedz się, jakie są najpopularniejsze witryny z linkami do danej strony w Twojej witrynie.

Aby tam przejść

Raport Linki > Najczęściej linkowane strony > [URL]

Aby znaleźć więcej informacji

Kliknij URL na liście, by zobaczyć wszystkie linki do tej strony występujące w wybranej witrynie. Witryny są wyświetlane z zastosowaniem adresu domeny głównej, w którym pominięto wszelkie subdomeny, więc np. strona www.example.com będzie widoczna jako example.com.

Zastosowania tego raportu

 • Dowiedz się, w jakich witrynach lub rodzajach witryn dana strona cieszy się największym zainteresowaniem. Jeśli te witryny są dla Ciebie ważne, zastanów się nad poszerzeniem zakresu tematycznego swojej witryny o poruszane w nich tematy.
Najczęściej linkowane strony (do których moich stron prowadzi najwięcej linków z mojej witryny?)

Zobacz, do których Twoich stron prowadzi najwięcej linków z Twojej witryny.

Aby tam przejść

Raport Linki > tabela Strony z największą liczbą linków wewnętrznych

Aby znaleźć więcej informacji

Kliknij URL na liście, by zobaczyć, na których innych Twoich stronach znajduje się link do niego.

Zastosowania tego raportu

 • Sprawdź, czy do podstawowych stron witryny (strony głównej, strony z danymi kontaktowymi) prowadzą prawidłowe linki z wewnątrz Twojej witryny.
Na których moich stronach są linki do mojej strony?

Zobacz, na których stronach Twojej witryny są linki do danej strony.

Aby tam przejść

Raport Linki > Linki wewnętrzne > tabela Najczęściej linkowane strony > Więcej…

Aby znaleźć więcej informacji

Kliknij URL na liście, by zobaczyć, na których innych Twoich stronach znajduje się link do niego.

Zastosowania tego raportu

 • Usprawnij ruch w obrębie swojej witryny, potwierdzając, że użytkownicy mogą się dostać ze strony A na stronę B po wykonaniu jak najmniejszej liczby kliknięć.

Eksportowanie danych o linkach

Dane o linkach możesz wyeksportować w formie pliku CSV lub Arkusza Google.

Strona docelowa

Możesz wyeksportować maksymalnie 100 000 wierszy danych, klikając przycisk Eksportuj. Dostępne są te zbiory danych:

 • Najnowsze linki
  Najnowsze wykryte linki do Twojej witryny (maksymalnie 100 000 wierszy) posortowane według daty wykrycia.
 • Więcej przykładowych linków
  Przykładowe linki do Twojej witryny (maksymalnie 100 000 wierszy) wyodrębnione ze zbioru wszystkich linków znanych Google. Ten zbór przydaje się w przypadku witryn, do których prowadzą linki z ponad 100 000 stron, ponieważ zostają w nim uwzględnione dane pominięte w Najnowszych linkach ze względu na limit długości.

Strony zawierające jedną tabelę

Na stronach zawierających jedną tabelę znajduje się przycisk pobierania  wszystkich danych (maksymalnie 1000 wierszy).Sposób sortowania tabeli na stronie nie wpływa na eksportowanie danych.

 

Znane problemy oraz różnice względem starego raportu
Dane w tym raporcie są dokładniejsze niż w jego poprzedniej wersji o nazwie Linki do Twojej witryny. W związku z tym wartości w nowym raporcie mogą być niższe. Nie oznacza to jednak spadku liczby linków, a raczej wskazuje na bardziej precyzyjny i bezpieczny sposób ich raportowania.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?