Het rapport 'Links'

Inkomende links naar je site bekijken

Zie wie het vaakst links naar je site heeft opgenomen, bekijk de pagina's die het vaakst zijn gelinkt en meer.

Het rapport Links openen

 

Wat is een inkomende link? Een inkomende link is een link op een pagina van een andere site die verwijst naar een pagina op je site. De site linkt terug naar jouw site.

 

Een aantal opmerkingen over de gegevens:

 • Pagina's op je site zijn gegroepeerd aan de hand van de canonieke URL. Dit betekent dat de ankertags en mogelijk een aantal parameters zijn weggelaten voordat de groepering wordt uitgevoerd.
 • Dubbele links worden gecombineerd. Een dubbele link is een link van dezelfde bron-URL naar dezelfde doel-URL, na verwijdering van alle parameters en overige normalisatie. In het linktekstrapport zijn dubbele links gebaseerd op linktekst en niet op URL.
 • Tabellen zijn beperkt tot 1000 rijen. Hierdoor kunnen tabellen worden ingekort voor grotere of vaker gelinkte sites.
 • De totalen boven tabellen zijn niet beperkt tot 1000 rijen, maar URL's kunnen om verschillende redenen worden weggelaten, zoals bijvoorbeeld niet-geïndexeerde pagina's en gededupliceerde URL's.
 • Hoewel het rapport de term 'site' gebruikt, worden gegevens eigenlijk gegroepeerd op rootdomein in het rapport Links. Protocol (http/https), subdomein (m., www) en subdirectory's worden allemaal vereenvoudigd en samengevoegd. Daarom worden alle volgende items gegroepeerd onder example.com:
  • example.com
  • m.example.com
  • example.com/pet_store/
  • https://example.com
  • http://example.com
 • TLD's (topleveldomeinen) worden niet weggelaten als ze worden gegroepeerd en weergegeven, dus de volgende domeinen zijn NIET identiek:
  • example.com
  • example.com.de
 • Externe sites of links omvatten alles buiten je huidige property.

Dit rapport bevat de volgende informatie:

Externe links

Dit zijn links buiten je site:

Meest gelinkte pagina's (pagina's waarnaar het vaakst wordt gelinkt op je site)

Bekijk welke van je pagina's de meeste inkomende links van andere sites hebben. Gebruik deze inzichten om na te gaan of je de erkenning krijgt die je volgens jou verdient.

Navigatie

Rapport Links > Externe links > Meest gelinkte pagina's

Klik onderaan de tabel op de link MEER voor de volledige lijst. Selecteer een URL in de lijst om de sites te bekijken die het vaakst naar die pagina linken. Sites worden weergegeven per rootdomein, waarbij elk subdomein is weggelaten (www.example.com wordt dus weergegeven als example.com).

Hoe je dit rapport kunt gebruiken

 • Gebruik het rapport om te controleren of je meest gelinkte pagina's de pagina's zijn die je ook verwacht.
Sites met de meeste links naar jouw site (sites die het vaakst links naar jou hebben opgenomen)

Bekijk welke sites de meeste inkomende links naar je site bevatten.

Dit rapport toont het rootdomein van sites die het vaakst links naar je site hebben opgenomen, geordend op aantal links. Sites worden weergegeven per rootdomein, waarbij elk subdomein is weggelaten (www.example.com wordt dus weergegeven als example.com).

Als je een domein ziet dat identiek is aan je property, komt dit omdat dit domein een subdomein vertegenwoordigt dat is weggelaten uit de tabel. Als een link bijvoorbeeld afkomstig is van m.example.com, wordt example.com in de tabel genoemd.

Navigatie

Rapport Links > Externe links > Sites met de meeste links naar jouw site

Klik onderaan de tabel op de link MEER voor de volledige lijst. Klik op een site in de lijst om je meest gelinkte pagina's vanaf die site te bekijken.

Sites worden weergegeven per rootdomein, waarbij elk subdomein is weggelaten (www.example.com wordt dus weergegeven als example.com).

Hoe je dit rapport kunt gebruiken

 • Gebruik het rapport om te controleren of je de hier vermelde sites herkent. Als je onbekende of mogelijke spamsites ziet staan, moet je wellicht verwijdering aanvragen. Als je geen andere mogelijkheden hebt, moet je deze sites afwijzen om te voorkomen dat je positie wordt beïnvloed door bekende spamsites.
 • Gebruik het rapport om na te gaan of sites die voor jou van belang zijn, naar je site verwijzen. Stel dat je een restaurantwebsite hebt: wordt je site genoemd in foodblogs of op reviewsites?
Tekst met de meeste links naar jouw pagina (meest voorkomende tekst in links naar je site)

Zie welke linktekst wordt gebruikt in inkomende links naar je site. Omvat alleen links van buiten je property.

Dubbele links worden gecombineerd. De overeenkomst moet exact zijn, maar is niet hoofdlettergevoelig. Zo zijn 'Hello world' en 'HELLO WORLD' dubbele links, maar 'Hello world' en 'Hello worlds' niet.

Links zonder tekst (zoals afbeeldingslinks) worden weergegeven als '(leeg)' in de kolom Linktekst van het rapport en als lege rijen in de geëxporteerde gegevens.

Linktekst is gegroepeerd op exacte overeenkomst en gesorteerd op aantal. Sites worden weergegeven per rootdomein, waarbij elk subdomein is weggelaten (www.example.com wordt dus weergegeven als example.com).

Navigatie

Rapport Links > Externe links > Tekst met de meeste links naar jouw pagina

Klik onderaan de tabel op de link MEER voor de volledige lijst.

Hoe je dit rapport kunt gebruiken

 • Gebruik het rapport om te controleren of de linktekst de tekst is die je verwacht en geen spam.
 • Gebruik het rapport om te controleren of andere sites je site nauwkeurig beschrijven. Zo niet, dan moet je mogelijk je sitecontent verduidelijken.
Sites met de meeste links naar een bepaalde pagina

Bekijk hoeveel inkomende links je van een bepaalde site krijgt voor een bepaalde pagina. Je kunt deze statistiek alleen bekijken voor een pagina die in de tabel Meest gelinkte pagina's staat.

Navigatie

Rapport Links > Externe links > Meest gelinkte pagina's > MEER > URL van pagina waarop je wilt filteren

Meer details

Klik op een site in Sites met meeste links naar deze pagina om een lijst te bekijken met pagina's op die site die naar de geselecteerde pagina linken.

Sites worden weergegeven per rootdomein, waarbij elk subdomein is weggelaten (www.example.com wordt dus weergegeven als example.com).

Hoe je dit rapport kunt gebruiken

 • Als de site met de link correct is, kun je zien welke pagina's voordeel hebben van links via die site.
 • Als de site met de link spam bevat, probeer deze pagina's dan los te koppelen van deze site. In het geval van bekende spamsites worden de links doorgaans door Google genegeerd, maar je kunt deze links ook zelf verwijderen of afwijzen.
Inkomende links van een bepaalde site naar een bepaalde pagina

Bekijk inkomende links van een specifieke site naar een specifieke pagina op jouw site.

Navigatie

Je kunt hier op 2 manieren naartoe navigeren: via de doelpagina of via de linkende site:

Via de doelpagina:

 • Rapport Links > Externe links > Meest gelinkte pagina's > MEER > URL van te onderzoeken pagina > URL van site waarop je wilt filteren

Via de linkende site:

 • Rapport Links > Externe links > Sites met de meeste links naar jouw site > MEER > URL van site waarop je wilt filteren > URL van pagina waarop je wilt filteren

Sites worden weergegeven per rootdomein, waarbij elk subdomein is weggelaten (www.example.com wordt dus weergegeven als example.com).

Tabel Pagina's met de meeste links naar jouw site

De tabel bevat de volgende kolommen:

 • Pagina's met links naar jouw site: De pagina die een link bevat naar de doelpagina op je site.
 • Doel-URL (indien anders): Als er geen waarde wordt weergegeven, houdt dit in dat de link-URL op de pagina met een link naar jouw site identiek is aan de URL van de doelpagina. Als een waarde wordt weergegeven, betekent dit dat de link-URL op de pagina met een link naar jouw site verschilt van de URL van de doelpagina. Er zijn twee redenen waarom de link-URL mogelijk niet de URL van de doelpagina weerspiegelt:
  • Je site leidt bezoekers om van de link-URL naar de doel-URL. Zo kan je site bijvoorbeeld gebruikers omleiden van example.com/old_page naar example.com/replacement_page. Je kunt dit testen door de pagina met een link naar jouw site te bezoeken, op de link te klikken en de omleidingen bij te houden.
  • Google heeft bepaald dat de canonieke URL voor de URL op de pagina met een link naar jouw site de doel-URL is. Als je in dit geval de pagina met een link naar jouw site bezoekt en op de link klikt, kom je (waarschijnlijk) terecht op de daadwerkelijke link-URL. Als je echter via Google Zoeken een zoekopdracht uitvoert naar de URL op de pagina met een link naar jouw site en op het resultaat klikt, word je omgeleid naar de (canonieke) doel-URL.

Hoe je dit rapport kunt gebruiken

 • Gebruik het rapport om na te gaan hoe gebruikers van een bepaalde site op een bepaalde pagina terechtkomen.

Interne links

Dit zijn links op je eigen site naar je eigen site:

Meest gelinkte pagina's vanaf je eigen site

Zie welke van je pagina's het vaakst worden gelinkt vanuit je eigen site.

Navigatie

Rapport Links > tabel Pagina's met de meeste interne links

Voor meer informatie

Selecteer een URL in de lijst om te zien welke van je andere pagina's ernaar linken.

Hoe je dit rapport kunt gebruiken

 • Gebruik het rapport om te controleren of de kernpagina's van de site (homepage, contactpagina) correct binnen je site zijn gelinkt.
Welke pagina's naar een bepaalde pagina linken

Zie welke pagina's op je site naar een specifieke pagina linken.

Navigatie

Rapport Links > Interne links > Meest gelinkte pagina's > MEER > URL van pagina waarop je wilt filteren

Hoe je dit rapport kunt gebruiken

 • Gebruik het rapport voor opschoning van de verkeersstroom binnen je site om te bevestigen dat gebruikers via zo weinig mogelijk klikken van pagina A naar pagina B kunnen gaan.

Rapportgegevens exporteren

Veel rapporten bevatten een exportknop om de rapportgegevens te exporteren. Zowel diagram- als tabelgegevens worden geëxporteerd. Waarden die worden weergegeven als ~ of - in het rapport (niet beschikbaar/geen cijfer), zijn nullen in de gedownloade gegevens.

Je kunt linkgegevens exporteren als csv-bestand of Google-spreadsheet.

Landingspagina

Je kunt maximaal 100.000 rijen exporteren via de knop Exporteren. De volgende gegevenselementen zijn beschikbaar:

 • Nieuwste links
  De recentst ontdekte links naar je site (maximaal 100.000 rijen), gesorteerd op ontdekkingsdatum.
 • Meer voorbeeldlinks
  Een voorbeeld van links naar je site (maximaal 100.000 rijen), verkregen via de volledige reeks links die bekend is bij Google. Dit is handig als je meer dan 100.000 pagina's hebt die een link naar je site bevatten, omdat bepaalde gegevens wegens lengtelimieten ingekort worden weergegeven in het via Nieuwste links verkregen bestand.

Pagina's met één tabel

Pagina's met één tabel bieden een downloadknop waarmee je de volledige tabel (maximaal 1000 rijen) kunt exporteren. De sortering van de tabel heeft geen invloed op de geëxporteerde gegevens.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
8144961044994684544
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
83844