Het rapport 'Links'

Zie wie het vaakst links naar je site heeft opgenomen, bekijk de pagina's die het vaakst zijn gelinkt en meer.

Het rapport 'Links' openen

 

Een aantal opmerkingen over de gegevens:

 • Pagina's op je site zijn gegroepeerd aan de hand van de canonieke URL. Dit betekent dat de ankertags en mogelijk een aantal parameters zijn weggelaten voordat de groepering wordt uitgevoerd.
 • Dubbele links worden gecombineerd. Een dubbele link is een link van dezelfde bron-URL naar dezelfde doel-URL, na verwijdering van alle parameters en overige normalisatie. In het linktekstrapport zijn duplicaten gebaseerd op linktekst en niet op URL.
 • Tabellen zijn beperkt tot duizend rijen. Hierdoor kunnen gegevens worden ingekort voor grotere of vaker gelinkte sites.
 • Hoewel het rapport de term 'site' gebruikt, worden gegevens eigenlijk gegroepeerd op hoofddomein in het rapport 'Links'. Protocol (http/https), subdomein (m., www) en subdirectory's worden allemaal vereenvoudigd en samengevoegd. Daarom worden alle volgende items gegroepeerd onder example.com:
  • example.com
  • m.example.com
  • example.com/pet_store/
  • https://example.com
  • http://example.com
 • TLD's (hoofddomeinen; top level domains) worden niet weggelaten als ze worden gegroepeerd en weergegeven, dus de volgende domeinen zijn NIET identiek:
  • example.com
  • example.com.de
 • 'Externe sites' of links omvatten alles buiten je huidige property.

 • Er zijn enkele gegevensverschillen tussen dit rapport en de rapporten van het type 'Links' in de oude versie van Search Console.

Dit rapport bevat de volgende informatie:

Domeinen met de meeste links naar jouw site (Welke sites hebben de meeste links naar mij opgenomen?)

Bekijk welke sites de meeste links naar jou hebben opgenomen. 

Dit rapport toont het hoofddomein van sites die het vaakst links naar je site hebben opgenomen, geordend op aantal links. Sites worden weergegeven per hoofddomein, waarbij elk subdomein is weggelaten (www.example.com wordt dus weergegeven als example.com).

Als je een domein ziet dat identiek is aan je property, komt dit omdat dit domein een subdomein vertegenwoordigt dat is weggelaten uit de tabel. Als een link bijvoorbeeld afkomstig is van m.example.com, wordt example.com in de tabel genoemd.

Navigatie

Rapport 'Links' > de tabel 'Sites met de meeste links naar jouw site'

Voor meer informatie

Klik onderaan de tabel op de link Meer voor de volledige lijst. Klik op een site in de lijst om je meest gelinkte pagina's vanaf die site te bekijken.

Hoe je dit rapport kunt gebruiken

 • Gebruik het rapport om te controleren of je de hier vermelde sites herkent. Als je onbekende of mogelijke spamsites ziet staan, moet je wellicht verwijdering aanvragen. Als je geen andere mogelijkheden hebt, moet je deze sites afwijzen om te voorkomen dat je positie wordt beïnvloed door bekende spamsites.
 • Gebruik het rapport om na te gaan of sites die voor jou van belang zijn, naar je site verwijzen. Stel dat je een restaurantwebsite hebt: wordt je site genoemd in foodblogs of op reviewsites?
Meest gelinkte pagina's (Wat zijn mijn populairste gelinkte pagina's van andere sites?)

Zie welke van je pagina's het vaakst worden gelinkt door andere sites. Gebruik deze inzichten om na te gaan of je de erkenning krijgt die je volgens jou verdient.

Navigatie

Rapport 'Links' > de tabel 'Meest gelinkte pagina's'

Voor meer informatie

Klik onderaan de tabel op de link Meer voor de volledige lijst. Selecteer een URL in de lijst om de sites te bekijken die het vaakst naar die pagina linken. Sites worden weergegeven per hoofddomein, waarbij elk subdomein is weggelaten (www.example.com wordt dus weergegeven als example.com).

Hoe je dit rapport kunt gebruiken

 • Gebruik het rapport om te controleren of je meest gelinkte pagina's de pagina's zijn die je ook verwacht.
Wat zijn mijn populairste gelinkte pagina's van een specifieke site?

Zie welke pagina's op een bepaalde site worden gelinkt, gesorteerd op aantal links.

Navigatie

Rapport 'Links' > Externe links > tabel 'Meest gelinkte pagina's'

Voor meer informatie

Klik onderaan de tabel op de link Meer voor de volledige lijst. Selecteer een URL in de lijst om alle links naar die pagina vanaf die site te bekijken. Sites worden weergegeven per hoofddomein, waarbij elk subdomein is weggelaten (www.example.com wordt dus weergegeven als example.com).

Hoe je dit rapport kunt gebruiken

 • Als de site met de link correct is, kun je zien welke pagina's voordeel hebben van links via die site.
 • Als de site met de link spam bevat, probeer deze pagina's dan los te koppelen van deze site. In het geval van bekende spamsites worden de links doorgaans door Google genegeerd, maar je kunt deze links ook zelf verwijderen of afwijzen.
Populairste linktekst (Welke linktekst verwijst naar mijn site?)

Zie welke linktekst wordt gebruikt op sites die naar jouw site verwijzen. Alleen links van buiten je property worden meegeteld.

Duplicaten worden gecombineerd, waarbij een duplicaat een niet-hoofdlettergevoelige exacte overeenkomst is. Zo worden 'Hello world' en 'HELLO WORLD' als duplicaten beschouwd, maar 'Hello world' en 'Hello worlds' niet.

Links zonder tekst (zoals afbeeldingslinks) worden weergegeven als '(leeg)' in de kolom 'Linktekst' van het rapport en als lege rijen in de geëxporteerde gegevens.

Linktekst is gegroepeerd op exacte overeenkomst en gesorteerd op aantal. Sites worden weergegeven per hoofddomein, waarbij elk subdomein is weggelaten (www.example.com wordt dus weergegeven als example.com).

Navigatie

Rapport 'Links' > tabel 'Tekst met de meeste links naar jouw pagina'

Voor meer informatie

Klik onderaan de tabel op de link Meer voor de volledige lijst.

Hoe je dit rapport kunt gebruiken

 • Gebruik het rapport om te controleren of de linktekst de tekst is die je verwacht en geen spam.
 • Gebruik het rapport om te controleren of andere sites je site nauwkeurig beschrijven. Zo niet, dan moet je mogelijk je sitecontent verduidelijken.
Wat zijn de links van een specifieke site naar mijn pagina?

Bekijk alle links van een specifieke site naar een specifieke pagina op jouw site.

Navigatie

Rapport 'Links' > [site met meeste links] > [URL]

Voor meer informatie

Selecteer een URL in de lijst om alle links naar die pagina vanaf die site te bekijken. Sites worden weergegeven per hoofddomein, waarbij elk subdomein is weggelaten (www.example.com wordt dus weergegeven als example.com).

Tabel 'Pagina's met de meeste links naar jouw site'

De tabel bevat de volgende kolommen:

 • Pagina's met links naar jouw site: De pagina die een link bevat naar de doelpagina op je site.
 • Doel-URL (indien anders): Als er geen waarde wordt weergegeven, houdt dit in dat de link-URL op de pagina met een link naar jouw site identiek is aan de URL van de doelpagina. Als een waarde wordt weergegeven, betekent dit dat de link-URL op de pagina met een link naar jouw site verschilt van de URL van de doelpagina. Er zijn twee redenen waarom de link-URL mogelijk niet de URL van de doelpagina weerspiegelt:
  • Je site leidt bezoekers om van de link-URL naar de doel-URL. Zo kan je site bijvoorbeeld gebruikers omleiden van example.com/old_page naar example.com/replacement_page. Je kunt dit testen door de pagina met een link naar jouw site te bezoeken, op de link te klikken en de omleidingen bij te houden.
  • Google heeft bepaald dat de canonieke URL voor de URL op de pagina met een link naar jouw site de doel-URL is. Als je in dit geval de pagina met een link naar jouw site bezoekt en op de link klikt, kom je (waarschijnlijk) terecht op de daadwerkelijke link-URL. Als je echter via Google Zoeken een zoekopdracht uitvoert naar de URL op de pagina met een link naar jouw site en op het resultaat klikt, word je omgeleid naar de (canonieke) doel-URL.

Hoe je dit rapport kunt gebruiken

 • Gebruik het rapport om na te gaan hoe gebruikers van een bepaalde site op een bepaalde pagina terechtkomen.
Wat zijn de sites met de meeste links naar mijn pagina?

Ontdek welke sites de meeste links bevatten naar een specifieke pagina op jouw site.

Navigatie

Rapport 'Links' > Pagina's waarnaar het vaakst wordt gelinkt > [URL]

Voor meer informatie

Selecteer een URL in de lijst om alle links naar die pagina vanaf die site te bekijken. Sites worden weergegeven per hoofddomein, waarbij elk subdomein is weggelaten (www.example.com wordt dus weergegeven als example.com).

Hoe je dit rapport kunt gebruiken

 • Gebruik het rapport om na te gaan welke sites, of typen sites, het meest geïnteresseerd zijn in een specifieke pagina. Als deze sites belangrijk voor je zijn, kun je overwegen de dekking van deze onderwerpen op je site uit te breiden.
Meest gelinkte pagina's (Welke van mijn pagina's is het meest gelinkt binnen mijn eigen site?)

Zie welke van je pagina's het vaakst worden gelinkt vanuit je eigen site.

Navigatie

Rapport 'Links' > tabel 'Pagina's met de meeste interne links'

Voor meer informatie

Selecteer een URL in de lijst om te zien welke van je andere pagina's ernaar linken.

Hoe je dit rapport kunt gebruiken

 • Gebruik het rapport om te controleren of de kernpagina's van de site (homepage, contactpagina) correct binnen je site zijn gelinkt.
Welke van mijn pagina's linken naar mijn pagina?

Zie welke pagina's op je site naar een specifieke pagina linken.

Navigatie

Rapport 'Links' > Interne links > tabel 'Meest gelinkte pagina's' > Meer...

Voor meer informatie

Selecteer een URL in de lijst om te zien welke van je andere pagina's ernaar linken.

Hoe je dit rapport kunt gebruiken

 • Gebruik het rapport voor opschoning van de verkeersstroom binnen je site om te bevestigen dat gebruikers via zo weinig mogelijk klikken van pagina A naar pagina B kunnen gaan.

Rapportgegevens exporteren

Veel rapporten bevatten een exportknop om de rapportgegevens te exporteren. Zowel diagram- als tabelgegevens worden geëxporteerd.Waarden die worden weergegeven als ~ of - in het rapport (niet beschikbaar/geen cijfer), zijn nullen in de gedownloade gegevens.

Je kunt linkgegevens exporteren als csv-bestand of Google-spreadsheet.

Bestemmingspagina

Je kunt maximaal 100.000 rijen exporteren via de knop Exporteren. De volgende gegevenselementen zijn beschikbaar:

 • Nieuwste links
  De recentst ontdekte links naar je site (maximaal 100.000 rijen), gesorteerd op ontdekkingsdatum.
 • Meer voorbeeldlinks
  Een voorbeeld van links naar je site (maximaal 100.000 rijen), verkregen via de volledige reeks links die bekend is bij Google. Dit is handig als je meer dan 100.000 pagina's hebt die een link naar je site bevatten, omdat bepaalde gegevens wegens lengtelimieten ingekort worden weergegeven in het via Nieuwste links verkregen bestand.

Pagina's met één tabel

Pagina's met één tabel bieden een downloadknop waarmee je de volledige tabel (maximaal duizend rijen) kunt exporteren. De sortering van de tabel heeft geen invloed op de geëxporteerde gegevens.

 

Bekende problemen en verschillen met het oude rapport
Gegevens in dit rapport zijn nauwkeuriger dan het oude rapport Links naar je site. Als gevolg hiervan zijn de waarden in het nieuwe rapport mogelijk lager, maar dit betekent niet dat er een afname is in het aantal links. Het betekent juist dat er nauwkeuriger en veiliger wordt gerapporteerd.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
83844
false