Přehled odkazů

Zobrazení zpětných odkazů na váš web

Podívejte se, kdo na vás nejvíce odkazuje, na které stránky směřuje nejvíce odkazů a získejte další informace.

Otevřít přehled odkazů

 

Co je to zpětný odkaz? Zpětný odkaz je odkaz na stránce jiného webu, který odkazuje na stránku na vašem webu. Odkazuje zpět na váš web.

 

Několik poznámek ohledně dat:

 • Stránky vašeho webu jsou seskupeny podle kanonických adres URL. Před seskupením se vynechávají značky ukotvení odkazu a případně také některé parametry.
 • Duplicitní odkazy jsou sloučeny. Duplicitní odkaz je odkaz ze stejné zdrojové adresy URL na stejnou cílovou adresu URL (po odstranění všech parametrů a další normalizaci). V přehledu textu odkazů se duplicita posuzuje podle textu odkazu, nikoliv podle adresy URL.
 • Tabulky mohou obsahovat maximálně 1000 řádků. U větších webů nebo webů, na které směřuje více odkazů, proto mohou být oříznuty.
 • Celkové hodnoty uvedené nad tabulkami nejsou omezeny 1000 řádky, ale některé adresy URL v nich z různých důvodů nemusí být zahrnuty (například protože příslušná stránka nebyla indexována, protože byla odstraněna jako duplicitní a podobně).
 • Ačkoliv se v přehledu používá výraz „web“, data jsou v přehledu odkazů ve skutečnosti seskupena podle kořenové domény. Protokol (http/https), subdoména (m., www) a podadresáře se ignorují a zařazují do společné skupiny. Všechny následující adresy tedy budou seskupeny pod položkou example.com:
  • example.com
  • m.example.com
  • example.com/hrackarstvi/
  • https://example.com
  • http://example.com
 • Domény nejvyšší úrovně se při seskupování a zobrazování nevynechávají, následující adresy URL proto NEJSOU identické:
  • example.com
  • example.com.de
 • Za externí weby nebo odkazy se považuje vše mimo aktuální službu.

Přehled obsahuje následující informace:

Externí odkazy

Jedná se o odkazy mimo váš web:

Nejčastější cílové stránky (stránky na vašem webu, na které směřuje nejvíce odkazů)

Podívejte se, na které vaše stránky směřuje nejvíce zpětných odkazů z jiných webů. Na základě těchto informací zjistíte, zda se vám dostává zaslouženého uznání.

Postup zobrazení

Přehled Odkazy > Externí odkazy > Nejčastější cílové stránky

Kliknutím na odkaz DALŠÍ v dolní části tabulky zobrazíte úplný seznam. Výběrem adresy URL v seznamu zobrazíte hlavní weby odkazující na danou stránku. Zobrazuje se pouze kořenová doména webů bez případných subdomén (web www.example.com by tedy byl uveden jako example.com).

Použití tohoto přehledu

 • Zkontrolujte, zda jsou nejčastějšími cílovými stránkami ty, u nichž to očekáváte.
Nejčastěji odkazující weby (weby, které na vás nejvíce odkazují)

Podívejte se, které weby obsahují nejvíce zpětných odkazů na váš web.

Tento přehled ukazuje kořenové domény webů s největším počtem odkazů na váš web seřazené podle počtu odkazů. Zobrazuje se pouze kořenová doména webů bez případných subdomén (web www.example.com by tedy byl uveden jako example.com).

Jestliže je v seznamu uvedena doména identická s vaší službou, je to způsobeno tím, že je v tabulce vynechána subdoména. Pokud například odkaz pochází z webu m.example.com, bude v tabulce uvedeno example.com.

Postup zobrazení

Přehled Odkazy > Externí odkazy > Nejčastěji odkazující weby

Kliknutím na odkaz DALŠÍ v dolní části tabulky zobrazíte úplný seznam. Kliknutím na web v seznamu zobrazíte, na které vaše stránky z daného webu směřuje nejvíce odkazů.

Zobrazuje se pouze kořenová doména webů bez případných subdomén (web www.example.com by tedy byl uveden jako example.com).

Použití tohoto přehledu

 • Podívejte se, zda uvedené weby poznáváte. Pokud vidíte neznámé nebo spamové weby, zvažte, zda byste je neměli požádat o odstranění odkazů na vaše stránky nebo (pokud všechny ostatní možnosti selžou) zda byste se od nich neměli distancovat. Pokud na váš web odkazují známé spamové weby, může to mít negativní dopad na vaše hodnocení.
 • Podívejte se, zda na váš web odkazují weby, které jsou pro vás důležité. Pokud například provozujete web restaurace, jste zmiňováni na blozích o jídle nebo webech s recenzemi restaurací?
Nejčastěji odkazující text (nejběžnější text v odkazech na váš web)

Podívejte se, jaký text je používán ve zpětných odkazech na váš web. Zahrnuje pouze odkazy z jiných webů.

Duplicitní texty odkazů slučujeme, přičemž za duplicitu se považuje přesná shoda bez rozlišení velkých a malých písmen. Texty „Ahoj světe“ a „AHOJ SVĚTE“ se tedy považují za duplicitní, ale „Ahoj světe“ a „Ahoj, světe“ nikoliv.

Odkazy bez textu (například odkazy z obrázků) mají v přehledu ve sloupci Text odkazu hodnotu „(prázdné)“ a v exportovaných datech jsou zahrnuty jako prázdné řádky.

Texty odkazů jsou seskupeny podle přesné shody a uspořádány podle počtu. Zobrazuje se pouze kořenová doména webů bez případných subdomén (web www.example.com by tedy byl uveden jako example.com).

Postup zobrazení

Přehled Odkazy > Externí odkazy > Nejčastěji odkazující text

Kliknutím na odkaz DALŠÍ v dolní části tabulky zobrazíte úplný seznam.

Použití tohoto přehledu

 • Zkontrolujte, zda text odkazu odpovídá očekávání a není spamový.
 • Zkontrolujte, zda ostatní weby váš web popisují správně. Pokud ne, možná byste obsah webu měli vyjasnit.
Nejčastěji odkazující weby pro konkrétní stránku

Podívejte se, kolik zpětných odkazů z určitého webu směřuje na konkrétní stránku. Tento údaj lze zobrazit pouze pro stránku, která je uvedena v tabulce Nejčastější cílové stránky.

Postup zobrazení

Přehled Odkazy > Externí odkazy > Nejčastější cílové stránky > DALŠÍ > Adresa URL stránky, podle které se má filtrovat

Další podrobnosti

Kliknutím na web v sekci Hlavní weby odkazující na tuto stránku zobrazíte seznam stránek na daném webu, které na vybranou stránku odkazují.

Zobrazuje se pouze kořenová doména webů bez případných subdomén (web www.example.com by tedy byl uveden jako example.com).

Použití tohoto přehledu

 • Pokud se jedná o dobrý odkazující web, podívejte se, kterým stránkám pomáhá.
 • Pokud se jedná o spamový odkazující web, zkuste zajistit, aby na tyto stránky neodkazoval. Odkazy ze známých spamových webů Google obvykle ignoruje, ale přesto je dobré pokusit se je odstranit nebo se od nich distancovat.
Zpětné odkazy z konkrétního webu na konkrétní stránku

Prohlédněte si zpětné odkazy z konkrétního webu na konkrétní stránku vašeho webu.

Postup zobrazení

Můžete sem přejít dvěma způsoby – přes cílovou stránku, nebo přes odkazující web:

Přes cílovou stránku:

 • Přehled Odkazy > Externí odkazy > Nejčastější cílové stránky > DALŠÍ > URL stránky k prozkoumání > URL webu, pomocí níž se má filtrovat

Přes odkazující web:

 • Přehled Odkazy > Externí odkazy > Nejčastěji odkazující weby > DALŠÍ > URL webu, pomocí níž se má filtrovat > URL stránky, pomocí níž se má filtrovat

Zobrazuje se pouze kořenová doména webů bez případných subdomén (web www.example.com by tedy byl uveden jako example.com).

Tabulka Hlavní odkazující stránky

Tabulka obsahuje následující sloupce:

 • Odkazující stránka: Stránka, na které se nachází odkaz na cílovou stránku na vašem webu.
 • Cílová adresa URL (pokud se liší): Pokud není zobrazena žádná hodnota, znamená to, že se odkazující stránka shoduje s adresou URL cílové stránky. Pokud je zobrazena nějaká hodnota, znamená to, že se adresa URL na odkazující stránce liší od adresy URL cílové stránky. Zde jsou dva důvody, proč adresa URL odkazu nemusí odpovídat adrese URL cílové stránky:
  • Váš web návštěvníky z odkazované adresy URL přesměrovává na cílovou adresu URL. Může je například ze stránky example.com/stara_stranka přesměrovávat na stránku example.com/nahrada_stranky. Otestujete to tak, že navštívíte odkazující stránku, kliknete na odkaz a budete sledovat přesměrování.
  • Google rozhodl, že kanonickou adresou URL pro adresu URL na odkazující stránce je cílová adresa URL. Pokud navštívíte odkazující stránku a kliknete na odkaz, pravděpodobně v tomto případě přejdete na samotnou adresu URL odkazu. Jestliže však adresu URL uvedenou na odkazující stránce vyhledáte na Googlu a kliknete na výsledek, budete přesměrováni na (kanonickou) cílovou adresu URL.

Použití tohoto přehledu

 • Sledování, jak se uživatelé z konkrétního webu dostávají na konkrétní stránku.

Interní odkazy

Jedná se o odkazy ze stránek vašeho webu na stránky vašeho webu:

Nejčastější cílové stránky, na které směřují odkazy v rámci vašeho webu

Podívejte se, na které z vašich stránek směřuje nejvíce odkazů v rámci vašeho webu.

Postup zobrazení

Přehled Odkazy > tabulka Nejčastěji interně odkazované stránky

Další podrobnosti

Vyberte adresu URL v seznamu. Zobrazí se, které vaše stránky na ni odkazují.

Použití tohoto přehledu

 • Zkontrolujte, zda na hlavní stránky webu (domovská stránka, stránka s kontaktními údaji) správně odkazují jiné stránky webu.
Které stránky odkazují na konkrétní stránku

Podívejte se, které stránky na vašem webu odkazují na konkrétní stránku.

Postup zobrazení

Přehled Odkazy > Interní odkazy > Nejčastější cílové stránky > DALŠÍ > Adresa URL stránky, podle které se má filtrovat

Použití tohoto přehledu

 • Zjednodušte navigaci na svém webu tak, aby se uživatelé ze stránky A na stránku B dostali pomocí co nejméně kliknutí.

Export dat přehledu

Mnoho přehledů umožňuje exportovat data pomocí tlačítka Exportovat . Exportují se údaje z grafu i tabulky. Hodnoty, které se v přehledu zobrazují jako ~ nebo – (není k dispozici / není číslo), budou ve stažených datech uvedeny jako nula.

Údaje o odkazech můžete exportovat jako soubor CSV nebo jako tabulku Google.

Vstupní stránka

Pomocí tlačítka Export můžete exportovat až 100 000 řádků dat. K dispozici jsou následující výběry dat:

 • Poslední odkazy
  Nejnověji objevené odkazy na váš web (až 100 000 řádků) seřazené podle data objevení.
 • Další ukázkové odkazy
  Vzorek odkazů na váš web (až 100 000 řádků) extrahovaný z úplné sady odkazů, o kterých Google ví. Tyto informace jsou užitečné, pokud na váš web odkazuje mnohem víc než 100 000 stránek. Ukazuje totiž část dat, která v exportu posledních odkazů kvůli limitům délky nemusejí být zahrnuta.

Stránky s jednou tabulkou

Na stránkách, které obsahují jednu tabulku, je k dispozici tlačítko ke stažení , pomocí něhož lze exportovat celou tabulku (až 1000 řádků). Způsob seřazení tabulky na stránce na exportovaná data nemá vliv.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
887263398376063707
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
83844