Přehled odkazů

Podívejte se, kdo na vás nejvíce odkazuje, na které stránky směřuje nejvíce odkazů a získejte další informace.

Otevřít přehled odkazů

 

Několik poznámek ohledně dat:

 • Stránky vašeho webu jsou seskupeny podle kanonických adres URL. Před seskupením se vynechávají značky ukotvení odkazu a případně také některé parametry.
 • Duplicitní odkazy jsou sloučeny. Duplicitní odkaz je odkaz ze stejné zdrojové adresy URL na stejnou cílovou adresu URL (po odstranění všech parametrů a další normalizaci). V přehledu textu odkazů se duplicita posuzuje podle textu odkazu, nikoliv podle adresy URL.
 • Tabulky mohou obsahovat maximálně 1000 řádků. U větších webů nebo webů, na které směřuje více odkazů, proto data mohou být oříznuta.
 • Ačkoliv se v přehledu používá výraz „web“, data jsou v přehledu odkazů ve skutečnosti seskupena podle kořenové domény. Protokol (http/https), subdoména (m., www) a podadresáře se ignorují a zařazují do společné skupiny. Všechny následující adresy tedy budou seskupeny pod položkou example.com:
  • example.com
  • m.example.com.
  • example.com/hrackarstvi/
  • https://example.com
  • http://example.com
 • Domény nejvyšší úrovně se při seskupování a zobrazování nevynechávají, následující adresy URL proto NEJSOU identické:
  • example.com
  • example.com.de
 • Za externí weby nebo odkazy se považuje vše mimo aktuální službu.

 • Mezi údaji v tomto přehledu a v přehledech odkazů ve staré verzi Search Console jsou určité rozdíly.

Přehled obsahuje následující informace:

Nejčastěji odkazující domény (Které weby na mě odkazují nejvíce?)

Podívejte se, které weby na vás odkazují nejvíce. 

Tento přehled ukazuje kořenové domény webů s největším počtem odkazů na váš web seřazené podle počtu odkazů. Zobrazuje se pouze kořenová doména webů bez případných subdomén (web www.example.com by tedy byl uveden jako example.com).

Jestliže je v seznamu uvedena doména identická s vaší službou, je to způsobeno tím, že je v tabulce vynechána subdoména. Pokud například odkaz pochází z webu m.example.com, bude v tabulce uvedeno example.com.

Postup zobrazení

Přehled Odkazy > tabulka Nejčastěji odkazující weby

Další podrobnosti

Kliknutím na odkaz Další v dolní části tabulky zobrazíte úplný seznam. Kliknutím na web v seznamu zobrazíte, na které vaše stránky z daného webu směřuje nejvíce odkazů.

Použití tohoto přehledu

 • Podívejte se, zda uvedené weby poznáváte. Pokud vidíte neznámé nebo spamové weby, zvažte, zda byste je neměli požádat o odstranění odkazů na vaše stránky nebo (pokud všechny ostatní možnosti selžou) zda byste se od nich neměli distancovat. Pokud na váš web odkazují známé spamové weby, může to mít negativní dopad na vaše hodnocení.
 • Podívejte se, zda na váš web odkazují weby, které jsou pro vás důležité. Pokud například provozujete web restaurace, jste zmiňováni na blozích o jídle nebo webech s recenzemi restaurací?
Nejčastější cílové stránky (Na které mé stránky směřuje nejvíce odkazů z jiných webů?)

Podívejte se, na které vaše stránky odkazují jiné weby nejčastěji. Na základě těchto informací zjistíte, zda se vám dostává zaslouženého uznání.

Postup zobrazení

Přehled Odkazy > tabulka Nejčastější cílové stránky

Další podrobnosti

Kliknutím na odkaz Další v dolní části tabulky zobrazíte úplný seznam. Výběrem adresy URL v seznamu zobrazíte hlavní weby odkazující na danou stránku. Zobrazuje se pouze kořenová doména webů bez případných subdomén (web www.example.com by tedy byl uveden jako example.com).

Použití tohoto přehledu

 • Zkontrolujte, zda jsou nejčastějšími cílovými stránkami ty, u nichž to očekáváte.
Na které mé stránky směřuje nejvíce odkazů z konkrétního webu?

Podívejte se, na které stránky směřují odkazy z konkrétního webu (v pořadí podle počtu odkazů).

Postup zobrazení

Přehled Odkazy > Externí odkazy > tabulka Nejčastější cílové stránky

Další podrobnosti

Kliknutím na odkaz Další v dolní části tabulky zobrazíte úplný seznam. Výběrem adresy URL v seznamu zobrazíte všechny odkazy na konkrétní stránku z konkrétního webu. Zobrazuje se pouze kořenová doména webů bez případných subdomén (web www.example.com by tedy byl uveden jako example.com).

Použití tohoto přehledu

 • Pokud se jedná o dobrý odkazující web, podívejte se, kterým stránkám pomáhá.
 • Pokud se jedná o spamový odkazující web, zkuste zajistit, aby na tyto stránky neodkazoval. Odkazy ze známých spamových webů Google obvykle ignoruje, ale přesto je dobré pokusit se je odstranit nebo se od nich distancovat.
Nejčastěji odkazující text (Jaké texty odkazů směřují na můj web?)

Podívejte se jaký text odkazů používají weby, které odkazují na váš web. Počítají se pouze odkazy ze stránek mimo vaši službu.

Duplicitní texty odkazů slučujeme, přičemž za duplicitu se považuje přesná shoda bez rozlišení velkých a malých písmen. Texty „Ahoj světe“ a „AHOJ SVĚTE“ se tedy považují za duplicitní, ale „Ahoj světe“ a „Ahoj, světe“ nikoliv.

Odkazy bez textu (například odkazy z obrázků) mají v přehledu ve sloupci Text odkazu hodnotu „(prázdné)“ a v exportovaných datech jsou zahrnuty jako prázdné řádky.

Texty odkazů jsou seskupeny podle přesné shody a uspořádány podle počtu. Zobrazuje se pouze kořenová doména webů bez případných subdomén (web www.example.com by tedy byl uveden jako example.com).

Postup zobrazení

Přehled Odkazy > tabulka Nejčastěji odkazující text

Další podrobnosti

Kliknutím na odkaz Další v dolní části tabulky zobrazíte úplný seznam.

Použití tohoto přehledu

 • Zkontrolujte, zda text odkazu odpovídá očekávání a není spamový.
 • Zkontrolujte, zda ostatní weby váš web popisují správně. Pokud ne, možná byste obsah webu měli vyjasnit.
Jaké odkazy na mou stránku směřují z konkrétního webu?

Prohlédněte si všechny odkazy z konkrétního webu na konkrétní stránku vašeho webu.

Postup zobrazení

Přehled Odkazy > [nejčastěji odkazující web] > [adresa URL]

Další podrobnosti

Výběrem adresy URL v seznamu zobrazíte všechny odkazy na danou stránku z daného webu. Zobrazuje se pouze kořenová doména webů bez případných subdomén (web www.example.com by tedy byl uveden jako example.com).

Tabulka Hlavní odkazující stránky

Tabulka obsahuje následující sloupce:

 • Odkazující stránka: Stránka, na které se nachází odkaz na cílovou stránku na vašem webu.
 • Cílová adresa URL (pokud se liší): Pokud není zobrazena žádná hodnota, znamená to, že se odkazující stránka shoduje s adresou URL cílové stránky. Pokud je zobrazena nějaká hodnota, znamená to, že se adresa URL na odkazující stránce liší od adresy URL cílové stránky. Zde jsou dva důvody, proč adresa URL odkazu nemusí odpovídat adrese URL cílové stránky:
  • Váš web návštěvníky z odkazované adresy URL přesměrovává na cílovou adresu URL. Může je například ze stránky example.com/stara_stranka přesměrovávat na stránku example.com/nahrada_stranky. Otestujete to tak, že navštívíte odkazující stránku, kliknete na odkaz a budete sledovat přesměrování.
  • Google rozhodl, že kanonickou adresou URL pro adresu URL na odkazující stránce je cílová adresa URL. Pokud navštívíte odkazující stránku a kliknete na odkaz, pravděpodobně v tomto případě přejdete na samotnou adresu URL odkazu. Jestliže však adresu URL uvedenou na odkazující stránce vyhledáte na Googlu a kliknete na výsledek, budete přesměrováni na (kanonickou) cílovou adresu URL.

Použití tohoto přehledu

 • Sledování, jak se uživatelé z konkrétního webu dostávají na konkrétní stránku.
Které weby na mou stránku odkazují nejvíce?

Podívejte se, které weby nejvíce odkazují na konkrétní stránku vašeho webu.

Postup zobrazení

Přehled Odkazy > tabulka Nejčastější cílové stránky> [adresa URL]

Další podrobnosti

Výběrem adresy URL v seznamu zobrazíte všechny odkazy na danou stránku z daného webu. Zobrazuje se pouze kořenová doména webů bez případných subdomén (web www.example.com by tedy byl uveden jako example.com).

Použití tohoto přehledu

 • Přečtěte si, které weby nebo které typy webů mají o konkrétní stránku největší zájem. Pokud jsou pro vás tyto weby důležité, zvažte, zda byste se příslušnými tématy na svém webu nemohli zabývat rozsáhleji.
Nejčastější cílové stránky (Na které mé stránky směřuje nejvíce odkazů z mého vlastního webu?)

Podívejte se, na které z vašich stránek směřuje nejvíce odkazů v rámci vašeho webu.

Postup zobrazení

Přehled Odkazy > tabulka Nejčastěji interně odkazované stránky

Další podrobnosti

Vyberte adresu URL v seznamu. Zobrazí se, které vaše stránky na ni odkazují.

Použití tohoto přehledu

 • Zkontrolujte, zda na hlavní stránky webu (domovská stránka, stránka s kontaktními údaji) správně odkazují jiné stránky webu.
Které mé stránky odkazují na konkrétní mou stránku?

Podívejte se, které stránky na vašem webu odkazují na konkrétní stránku.

Postup zobrazení

Přehled Odkazy > Interní odkazy > Tabulka Nejčastější cílové stránky> Další...

Další podrobnosti

Výběrem adresy URL v seznamu zobrazíte, které jiné vaše stránky na ni odkazují.

Použití tohoto přehledu

 • Zjednodušte navigaci na svém webu tak, aby se uživatelé ze stránky A na stránku B dostali pomocí co nejméně kliknutí.

Export dat přehledu

Mnoho přehledů umožňuje exportovat data pomocí tlačítka Exportovat . Exportují se údaje z grafu i tabulky. Hodnoty, které se v přehledu zobrazují jako ~ nebo – (není k dispozici / není číslo), budou ve stažených datech uvedeny jako nula.

Údaje o odkazech můžete exportovat jako soubor CSV nebo jako tabulku Google.

Vstupní stránka

Pomocí tlačítka Export můžete exportovat až 100 000 řádků dat. K dispozici jsou následující výběry dat:

 • Poslední odkazy
  Nejnověji objevené odkazy na váš web (až 100 000 řádků) seřazené podle data objevení.
 • Další ukázkové odkazy
  Vzorek odkazů na váš web (až 100 000 řádků) extrahovaný z úplné sady odkazů, o kterých Google ví. Tyto informace jsou užitečné, pokud na váš web odkazuje mnohem víc než 100 000 stránek. Ukazuje totiž část dat, která v exportu posledních odkazů kvůli limitům délky nemusejí být zahrnuta.

Stránky s jednou tabulkou

Na stránkách, které obsahují jednu tabulku, je k dispozici tlačítko ke stažení , pomocí něhož lze exportovat celou tabulku (až 1000 řádků). Způsob seřazení tabulky na stránce na exportovaná data nemá vliv.

 

Známé problémy a rozdíly oproti starému přehledu
Údaje v tomto přehledu jsou přesnější než ve starém přehledu Odkazy na vaše stránky. Hodnoty v tomto přehledu tak mohou být nižší, což ale nemusí být způsobeno poklesem počtu odkazů, ale spíše jejich přesnějším hlášením.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
true
83844
false
false