Siden du har forespurt, er ikke tilgjengelig på språket ditt ennå. Du kan velge et annet språk nederst på siden. Eventuelt kan du bruke den innebygde oversettingsfunksjonen i Google Chrome til å oversette en hvilken som helst nettside til det språket du foretrekker.

Værktøj til undersøgelse af webadresser

Om værktøjet til undersøgelse af webadresser

Værktøjet til undersøgelse af webadresser giver oplysninger om Googles indekserede version af en bestemt side. Det giver dig desuden mulighed for at teste, om en webadresse kan indekseres. Oplysningerne omfatter oplysninger om strukturerede data, video, linket AMP samt indeksering/indekserbarhed.

Almindelige opgaver

 • Se den aktuelle indeksstatus for en webadresse: Hent oplysninger om Googles indekserede version af din side. Se, hvorfor Google kunne eller ikke kunne indeksere din side.
 • Undersøg en aktiv webadresse: Test, om en side på dit website kan indekseres.
 • Anmod om indeksering af en webadresse: Anmod om, at en webadresse crawles af Google.
 • Se en gengivet version af siden: Se et screenshot af, hvordan Googlebot ser siden.
 • Se indlæste ressourcer, JavaScript-output og andre oplysninger: Se en liste over ressourcer, sidekode og flere oplysninger ved at klikke på Se crawlet side (indekseret resultat) eller Se testet side (livetest).
 • Fejlfinding af en manglende side: Der kan være mange grunde til, at en side ikke er blevet indekseret. En undersøgelse af webadresser kan hjælpe med at finde og rette nogle af problemerne.
 • Få flere oplysninger om din kanoniske side: Undersøg den indekserede version af siden, og se i feltet Sidens tilgængelighed > Kanonisk webadresse, der er udvalgt af Google. Du kan kun finde den kanoniske version i indekset. Livetesten kan ikke forudsige, om den testede version betragtes som kanonisk eller ej.
Du kan få adgang til værktøjet til undersøgelse af webadresser på to måder:
 • Angiv den webadresse, der skal undersøges, i søgefeltet til undersøgelse øverst på en hvilken som helst skærm i Search Console
 • Klik på linket Undersøg ud for en webadresse i de fleste rapporter. Nogle gange kan det være nødvendigt at holde markøren over en webadresse for at se denne valgmulighed.

 

Åbn værktøjet til undersøgelse af webadresser

 

Værktøj til undersøgelse af webadresser – Google Search Console-kurser

Se den aktuelle indeksstatus for en webadresse

Du kan anmode om detaljerede oplysninger fra Google-indekset om en webadresse i din ejendom, herunder udvidede resultater eller videoer, problemer med mobilanvendelighed, indekseringsstatus og meget mere.

Sådan ser du de aktuelle webadresseoplysninger i Google-indekset:

 1. Åbn værktøjet til undersøgelse af webadresser.
 2. Angiv den fulde webadresse, der skal undersøges. Bemærk!
  • Webadressen skal være i den aktuelle ejendom. Webadresser uden for den aktuelle ejendom kan ikke testes. Hvis du ejer den anden ejendom, skal du skifte ejendom for at teste webadressen.
  • AMP-webadresser i forhold til ikke-AMP-webadresser: Du kan både undersøge AMP-webadresser og ikke-AMP-webadresser. Værktøjet giver oplysninger om den tilsvarende AMP- og ikke-AMP-version af siden.
  • Status som kanonisk/alternativ version: Hvis der er alternative versioner eller dubletter af siden, giver værktøjet også oplysninger om den kanoniske version, hvis den er i en ejendom, som du ejer.
 3. Se, hvordan du læser resultaterne.
 4. Du kan eventuelt teste den aktive webadresse.
 5. Anmod eventuelt om indeksering af webadressen.

Hver af de ejendomme, du ejer, har en daglig grænse for det antal anmodninger om undersøgelse, der kan foretages.

Sådan skal resultaterne fra den indekserede webadresse forstås

Vigtige punkter:

 • Dette er ikke en livetest. De viste resultater er fra den senest indekserede version af en side og altså ikke den version, der i øjeblikket vises online. Oplysningerne fra indekset bruges af Google i søgeresultaterne. Din side er muligvis ændret eller blevet utilgængelig, siden Google sidst så den. Hvis du vil teste den aktuelle version af siden, sådan som Google ser den, skal du vælge knappen Livetest på siden.
 • "Webadressen er på Google" betyder ikke, at din side rent faktisk vises i søgeresultaterne. En egentlig visning i søgeresultaterne kræver, at siden og dens strukturerede data overholder retningslinjerne for kvalitet og sikkerhed. Værktøjet til undersøgelse af webadresser tager ikke højde for manuelle handlinger, fjernelse af indhold eller midlertidigt blokerede webadresser. Hvis du vil tjekke, om din webadresse vises, kan du søge efter den på Google. Hvis din webadresse mangler, men værktøjet angiver, at den er indekseret, kan du finde årsagen her.
 • Datoen for "Sidste crawl" i sektionen Sidetilgængelighed viser den dato, hvor den side, der blev brugt til at generere disse oplysninger, blev crawlet.

 

Hvad du bør gøre

 1. Læs statussen for tilstedeværelse øverst i værktøjet for at se, om webadressen er kvalificeret til at blive vist i Google-søgeresultaterne: Webadressen er på Google betyder, at webadressen er kvalificeret til at blive vist i søgeresultaterne, men der er ingen garanti for, at den er der. Webadressen er ikke på Google betyder, at webadressen ikke kan vises i søgeresultaterne.
 2. Udvid sektionen Sidens tilgængelighed for at få flere oplysninger:
  • Registrering: Hvordan Google fandt webadressen.
  • Crawl: Om Google kunne crawle siden, hvornår den blev crawlet eller eventuelle forhindringer, som crawleren stødte på under gennemgangen af webadressen. Hvis statussen ikke er Webadressen er på Google, kan du typisk finde årsagen her.
  • Indeksering: Den kanoniske webadresse, som Google har valgt til denne side.
 3. Forbedringer: Hvis du har strukturerede data, eller hvis siden er en AMP-side eller har en tilknyttet AMP-side, kan du se oplysninger i sektionen Forbedringer. Denne sektion omfatter også test af mobilanvendelighed.
 4. Du kan se oplysninger om anmodningen, bl.a. HTTP-anmodningen og -svaret og den returnerede HTML-kode, ved at klikke på Se crawlet side. Hvis dette link er deaktiveret, skyldes det, at siden ikke kunne hentes. Hold markøren over den deaktiverede knap for at se årsagen.

 

Følgende udvidelige sektioner er med i undersøgelsesresultaterne:

Tilstedeværelse på Google (indeksstatus)

Den øverste sektion i værktøjet er en oversigt, der viser, om webadressen er kvalificeret til at blive vist i Google-søgeresultaterne (med visse forbehold). Følgende værdier er mulige:

Webadressen er på Google

 • Hvad betyder det? Webadressen er indekseret, kan vises i Googles søgeresultater, og der blev ikke fundet problemer med forbedringer på siden (strukturerede data, linkede AMP-sider osv.), så længe siden overholder Googles retningslinjer for kvalitet og sikkerhed, ikke har nogen manuelle handlinger eller sikkerhedsproblemer og ikke er blokeret,
 • Hvad skal jeg gøre? Du skal som regel ikke gøre noget, men du kan undersøge, hvad Google ved om din side, ved at gå til oplysningerne i sektionerne om dækning af indeks og forbedringer.

Webadressen er på Google, men der er problemer med den

 • Hvad betyder det? Det samme som Webadressen er på Google, men der er problemer, som kan forhindre visning af siden med alle de forbedringer, som du har anvendt på siden. Dette kan medføre et problem med en tilknyttet AMP-side eller forkert udformede strukturerede data for et udvidet resultat (f.eks. en opskrift eller et jobopslag) på siden. Læs sektionen "Vigtigt" i Webadressen er på Google ovenfor for at se flere forbehold.
 • Hvad skal jeg gøre? Læs oplysningerne om advarsler eller fejl i værktøjet, og prøv at løse de problemer, der beskrives.

Webadressen er ikke på Google: Indekseringsfejl

 • Hvad betyder det? Der var mindst én alvorlig fejl, der forhindrede webadressen i at blive indekseret, og webadressen kan ikke vises i Google Søgning, før disse problemer er løst.
 • Hvad skal jeg gøre? Udvid sektionen om sidetilgængelighed for at se oplysninger om forsøget på at indeksere webadressen. Se listen over fejl i dækningen af indeks og mulige løsninger.

Webadressen er ikke på Google

 • Hvad betyder det?: Denne webadresse vises ikke i Google-søgeresultaterne, men vi tror, at det var din hensigt. Dette skyldes ofte, at siden er beskyttet med adgangskode eller robots.txt, eller at den er blokeret af et noindex-direktiv.
 • Hvad skal jeg gøre: Læs oplysningerne i sektionen Sidens tilgængelighed for at få flere oplysninger om årsagen. Et par mulige årsager:
  • Hvis værdierne for "Kanonisk webadresse, der er angivet af brugeren" og "Kanonisk webadresse, der er udvalgt af Google" er forskellige, betyder det, at denne webadresse er én ud af flere identiske sider, og Google har valgt at indeksere en anden version af den samme side. Du behøver sandsynligvis ikke at gøre noget i dette tilfælde, men du kan evt. fjerne dit eksplicitte kanoniske tag eller overveje, hvorfor du har brug for, at en anden side angives som kanonisk.
  • Hvis der er en uventet noindex- eller robots.txt-blokering (se sektionen Sidens tilgængelighed), skal du fjerne denne blokering for at give Google adgang til dit website.
  • Webadressen er ikke kendt af Google: Se beskrivelsen i sektionen Sidens tilgængelighed.
  • Hvis der angives andre årsager i Dækning af indeks, kan du se listen over værdier og få vejledning til mulige løsninger.

Webadressen er en alternativ version

 • Hvad betyder det? Denne webadresse er en af flere alternative versioner af den samme side. Google kender til denne side og den kanoniske side og viser muligvis denne side under visse betingelser, men foretrækker typisk at vise den kanoniske side. Det, du har indsendt, kan f.eks. være en computerwebadresse til et website, som er mobilorienteret, eller du kan have indsendt webadressen for en AMP-side, der har en kanonisk ikke-AMP-version. Værdien Crawlet som i værktøjet viser, hvilken crawlertype (mobil eller computer) der anser denne som en alternativ version. Den indekserede webadresse er angivet som Kanonisk webadresse, der er udvalgt af Google under Sidens tilgængelighed.
 • Hvad skal jeg gøre? Der er generelt ikke noget at stille op, men du kan tjekke den kanoniske side, som Google har udvalgt, for at sikre, at det er den forventede side.
Sidetilgængelighed (om Google kan hente og indeksere)

Denne sektion indeholder oplysninger om, hvorvidt Google kunne finde og indeksere siden.

Statussen Dækning
Sektionens overskrift indeholder en kort beskrivelse af årsagen til webadressens status, som forklarer, hvorfor webadressen er eller ikke er på Google. Følgende værdier understøttes:
 • Værdien succes, advarsel eller udelukkelse er angivet og beskrevet her
 • Webadressen er ikke kendt af Google: Det betyder, at Google heller ikke har indekseret webadressen, da webadressen ikke er blevet registreret før, eller fordi Google har registreret den som en alternativ side, men den kan ikke crawles. Du kan løse problemet ved at køre en liveundersøgelse, rette eventuelle fejl og indsende siden til indeksering. Tip! Hvis denne side er angivet korrekt, men er en alternativ side, som ikke kan crawles, angives denne side med en crawlfejl, når du undersøger den kanoniske side.
Sitemaps
Alle kendte sitemaps, der henviser til denne webadresse. Bemærk! Dette omfatter kun sitemaps, der indsendes ved hjælp af rapporten Sitemaps, eller som er angivet i robots.txt for dette website. Sitemaps, der er registreret på anden vis, angives ikke. Hvis der er tale om store eller nye websites, er det en god idé at indsende et sitemap, så Google ved, hvilke sider der skal crawles. Se under Kendte problemer.
Henvisningsside
En side, som Google muligvis har brugt til at registrere denne webadresse. Henvisningssiden linker muligvis direkte til denne webadresse, eller det kan være en ældre version af en side, der linker til denne webadresse. Hvis denne værdi ikke er til stede, betyder det ikke, at der ikke findes en henvisningsside. Det betyder bare, at disse oplysninger muligvis ikke er tilgængelige for værktøjet til undersøgelse af webadresser på nuværende tidspunkt. Hvis du ser "Webadressen kan være kendt fra andre kilder, som i øjeblikket ikke er rapporteret", betyder det, at Google har fundet denne webadresse ved hjælp af andre midler end et sitemap eller en henvisningsside, men de henvisende oplysninger er i øjeblikket ikke tilgængelige for dette værktøj.
Sidste crawl
Sidste gang denne side blev crawlet af Google i din lokale tidszone. Alle oplysninger, der vises i dette værktøj, udledes fra denne seneste crawlede version.
Crawlet som
Den brugeragenttype, der blev brugt til crawl (computer eller mobil).
Er crawl tilladt?
Angiver, om dit website har tilladt, at Google crawler (besøger) siden, eller har blokeret crawleren med en robot.txt-regel. Hvis du ikke havde til hensigt at blokere Google, skal du fjerne robots.txt-blokeringsreglen. Hvis crawling ikke er tilladt, skal du bruge Test af robots.txt til at finde den regel, der blokerer Google. Angiv den webadresse, du undersøgte, her. Se også Er indeksering tilladt?
Sidehentning
Hvorvidt Google faktisk kunne hente siden fra din server. Hvis crawling ikke er tilladt, viser dette felt en fejl. Hvis crawling er tilladt, kan sidehentning stadig mislykkes af forskellige årsager. Se forklaringer på fejl under hentning. "Er crawl tilladt?" angiver, om siden skal være tilgængelig. "Sidehentning" angiver, om Google rent faktisk kan få adgang til siden, hvis der er givet lov til det.
Er indeksering tilladt?
Hvorvidt din side udtrykkeligt forbyder indeksering. Hvis indeksering forbydes, beskrives årsagen, og siden vises ikke i Google-søgeresultaterne. VIGTIGT! Hvis din side blokeres af robots.txt (se Er crawl tilladt?), er svaret på Er indeksering tilladt? altid "Ja", fordi Google ikke kan se og overholde noindex-direktiver. Når dette sker, vises din side muligvis i søgeresultaterne, selvom indekseringen er blokeret af dit website.
Kanonisk webadresse, der er angivet af brugeren
Hvis din side udtrykkeligt angiver en kanonisk webadresse, vises den her. Hvis din side ikke er en alternativ side, er værdien Ingen fin her. Hvis din side er en af flere alternative sider, anbefaler vi, at du udtrykkeligt angiver den kanoniske webadresse. Du kan angive en kanonisk webadresse på flere måder: Et tag af typen <link rel="canonical">, en HTTP-header, et sitemap eller et par andre metoder. Der er ingen garanti for, at Google vælger din foretrukne kanoniske side, men vær opmærksom på dette. Hvis du har AMP-sider, bør den kanoniske side være ikke-AMP-versionen (medmindre den er en selvstændig AMP-side).
Kanonisk webadresse, der er udvalgt af Google

Den side, Google har valgt som den kanoniske (autoritative) webadresse, når der er fundet lignende eller identiske sider på dit website. Google vælger måske den brugerangivne kanoniske side, men Google vælger nogle gange en anden webadresse, hvis denne anses for at være et bedre kanonisk eksempel. Hvis der ikke er alternative versioner af siden, undersøges den webadresse, Google har udvalgt som kanonisk. Hvis du ser en uventet side her, kan du udtrykkeligt angive en kanonisk version.

Den kanoniske webadresse er ikke altid den, der vises i søgeresultaterne. Hvis en side f.eks. har både en kanonisk computerwebadresse og en mobilversion, viser Google sandsynligvis den webadresse, der passer til din aktuelle enhed.

Bemærk, at denne værdi kan være et par timer forsinket i forhold til værdien i vores indeks.

Hvis siden ikke er den kanoniske webadresse, kan du undersøge den kanoniske webadresse, som Google har valgt, ved at vælge Undersøg (forudsat at webadressen er i en ejendom, som du administrerer).

Videoindeksering (videoer på siden)
Vi udruller denne funktion gradvist. Du kan muligvis ikke se denne sektion i dine resultater, selvom der er videoer på den undersøgte side.

Denne sektion vises kun, hvis der blev registreret en video på siden. Indekseringsstatussen beskriver, om en video kunne eller ikke kunne indekseres på denne side.

Der kan kun indekseres én video pr. side. Hvis siden kun har én video, vises oplysningerne for den pågældende video. Hvis der er flere videoer på en side, forsøger Google at indeksere videoerne i forhold til, hvilken der egner sig bedst, og indekseringen stopper, når én video kan indekseres. De oplysninger, der vises i rapporten, tilhører den video, der blev indekseret, hvis dette lykkedes, eller for den mest bedste af dem, hvis videoindekseringen mislykkedes. Få flere oplysninger om videoindeksering.

Status for indeksering af video

Følgende statusser kan vises for en side, hvor der blev registreret en video:

 • Videoen er indekseret: Google har fundet en eller flere videoer på siden og kunne indeksere én af dem.
 • Videoen er ikke indekseret: Google fandt en eller flere videoer på siden, men kunne ikke indeksere nogen af dem.

Yderligere videooplysninger

De yderligere videooplysninger, der vises i rapporten, er beskrevet her.

Problemer med videoindeksering

Følgende problemer kan forhindre en video i at blive indekseret. Den angivne årsag gælder for den video, der egner sig bedst, hvis der blev fundet flere videoer på siden.

Problem Beskrivelse
Google kunne ikke fastslå en fremtrædende video på siden

Google kunne ikke finde en video, der kan anses for at være fremtrædende nok til at være kvalificeret som den fremtrædende video på denne side.

Vi anbefaler, at du løser andre problemer, før du løser dette problem. I nogle tilfælde kan dette problem skyldes problemer med gengivelse i Googlebot, så det er ikke sikkert, at du kan løse problemet, men du bør sørge for, at videoen er rimeligt fremtrædende på din side.

Prøv at bruge livetest via rapporten til undersøgelse af webadresser på din side, og tjek screenshottet for at se siden, sådan som Google ser den. Undersøg sidens webadresse, og klik derefter på Test aktiv webadresse > Se testet side > Screenshot. Hvis videoen befinder sig uden for den første skærmposition, skal du prøve en anden testmetode.

Videoens placering og størrelse kan ikke fastslås Videoafspilleren er ikke til stede på siden, når den indlæses. Dette sker typisk, når siden har et billede, hvor afspilleren vises (ofte et screenshot eller et billede af afspilleren), som brugeren skal klikke på for at starte afspilningen. Du kan løse dette problem ved at indlæse videoafspilleren med dens faktiske størrelse og placering, når siden indlæses, uden at kræve brugerinteraktion.
Videoen er for stor eller for lille Videoens afspilningsområde er enten for stort eller for lille til siden. Læs retningslinjerne for videostørrelse, og juster afspillerens størrelse, så den passer til siden.
MRSS-fejl (prøv at bruge schema.org i stedet) Du bruger MRSS (media RSS) til at beskrive videoen, og Google havde problemer med at behandle beskrivelsen. Prøv at bruge schema.org-opmærkning til at beskrive din video i stedet.
Ugyldig webadresse til video Webadressen til videoen har et ugyldigt format. Det kan f.eks. skyldes, at den indeholder ugyldige tegn såsom mellemrum eller anvender en ugyldig protokol (f.eks. "httttp" i stedet for "http").
Videoformatet understøttes ikke

Filtypen for videofilens webadresse antyder, at videoen er i en ikke-understøttet kodning. Sørg for at bruge et understøttet format, og angiv en webadresse, der angiver videoformatet korrekt. Filtypen er de tre eller fire tegn efter prikken i filnavnet.

Eksempler på godt format:

 • https://eksempel.dk/videoer/video1.mp4
 • https://eksempel.dk/videoer/video1.mpeg

Eksempel på dårligt format: https://eksempel.dk/videoer/video1.ogg

 

Ukendt videoformat

Videoens filtype stemmer ikke overens med nogen af de videoformater, der understøttes af Google, eller også mangler filtypen en videoformattype. Google bedømmer filformatet på baggrund af videoens webadresse. Sørg for, at din video er i et understøttet format og indeholder den korrekte filtype.

 • Eksempel på godt format: https://eksempel.dk/video1.mp4
 • Eksempler på dårlige formater:
  • https://eksempel.dk/videoer/minvideo
  • https://eksempel.dk/videoer/minvideo.324fvsf4rf
Der er ikke angivet nogen webadresse til miniaturebilledet

Der er ikke angivet noget miniaturebillede for denne video, og Google kunne ikke generere et for dig. Angiv et link til et miniaturebillede for din video ved hjælp af strukturerede data, et sitemap eller en mRSS-fil.

Hvis du har angivet en webadresse til et miniaturebillede ved hjælp af strukturerede data, og du har fået denne fejl, skal du tjekke, at du ikke definerer en anden webadresse til et miniaturebillede for den samme video i et HTML-tag. Du skal angive den samme titel, webadresse til et miniaturebillede og webadresse til video i alle kilder (sitemap, HTML-tags, metatags og strukturerede data), der beskriver den samme video på samme side.

Miniaturebilledformatet understøttes ikke Filtypen for det angivne miniaturebillede antyder, at miniaturebilledet har et ikke-understøttet format. Sørg for kun at bruge understøttede billedformater til dit miniaturebillede og for at angive den korrekte billedformattype.
Miniaturebilledet har en ugyldig størrelse Det angivne miniaturebillede har en ugyldig størrelse, og Google kunne ikke generere et miniaturebillede for dig. Angiv et miniaturebillede i en understøttet størrelse.
Miniaturebilledet er blokeret af robots.txt En robots.txt-regel blokerer Googles adgang til det angivne miniaturebillede. Hvis billedet hostes på et andet website, skal du kontakte websitet for at se, hvordan du kan fjerne blokeringen af dit billede, eller angive et link til et miniaturebillede, der kan nås af Google uden krav om login, og som ikke er blokeret af robots.txt-regler.
Miniaturebilledet er gennemsigtigt Det angivne miniaturebillede har et gennemsigtighedsniveau, der overskrider den acceptable grænse: Mindst 80 % af billedet skal have et alfaniveau over 250. Gennemsigtige miniaturebilleder tillades ikke til videoindeksering.
Miniaturebilledet kunne ikke indlæses Google kunne ikke få adgang til det angivne miniaturebillede på den angivne webadresse. Dette skyldes ikke problemer med robots.txt. Billedet er muligvis beskyttet med en adgangskode, eller også findes det ikke længere på den angivne webadresse.
Videoen er ikke behandlet Google registrerede, at siden har mindst én video, men besluttede at undlade at indeksere videoen.
Videoen er ikke behandlet endnu Videoen er under behandling: Vend tilbage om et par dage for at se, om behandlingen er fuldført.
Videoen blev ikke fundet i hostingtjenesten Den angivne video mangler i hostingtjenesten eller er i en privat hostingtjeneste, der ikke kan nås af Googles crawler. Besøg tjenesten ved hjælp af video-id'et for at bekræfte, og opdater derefter din side med det korrekte id eller den korrekte webadresse for din videohostingtjeneste.
Miniaturebilledet mangler eller er ugyldigt Miniaturebilledet var ikke angivet, ugyldigt eller ikke tilgængeligt. Af tekniske årsager kan systemet ikke skelne mellem disse problemer. Tjek, at der er angivet en gyldig webadresse til et miniaturebillede i et understøttet format med en korrekt filtype, og at miniaturebilledet er tilgængeligt for Google.
Miniaturebilledet er ugyldigt Miniaturebilledet er ugyldigt af en årsag, der ikke er dækket af andre miniaturebilledfejl, som er angivet her. Bekræft, at du har angivet et miniaturebillede, at det følger alle retningslinjerne for miniaturebilleder, og at det er tilgængeligt for Google.
Forbedringer (mobilanvendelighed, AMP m.m.)

Denne sektion beskriver forbedringer for Søgning, der blev registreret af Google i din webadresse, sidste gang den blev indekseret. Hvis webadressen ikke kunne indekseres, eller der ikke blev registreret forbedringer, er denne sektion tom.

Dette værktøj viser endnu ikke alle mulige forbedringer. Her er de forbedringer, der understøttes af dette værktøj:

Mobilanvendelighed

Find ud af, om din side er nem at bruge på en mobilenhed. Ikke alle sider testes for mobilanvendelighed.

Følgende resultater er mulige:

 • Siden er ikke mobilvenlig: Siden fungerer dårligt på en mobilenhed på grund af et par problemer. Se beskrivelser af mulige fejl.
 • Siden er mobilvenlig: Siden bør fungere fint på en mobilenhed. Få flere oplysninger.
 • Ingen tilgængelige data: Vi kunne af uvisse årsager ikke hente eller teste sidens mobilvenlighed. Vent et øjeblik, og prøv igen.

Klik på rækken med afgørelser for at få flere oplysninger om mobilanvendelighed for denne webadresse.

AMP

Hvis siden har en linket AMP-version, kan du se oplysninger om den ved at markere rækken i værktøjet. Brug disse oplysninger til at finde og løse problemer med AMP-specifik indeksering og andre problemer.

Oplysninger, der vises her, gælder for den AMP-version, der henvises til på den aktuelle side. De gælder ikke for den aktuelle side.

Udover standard-AMP-fejl kan du muligvis se disse Google-specifikke AMP-fejl.

Hvis du vil se andre sider på dit website, som er berørt af et bestemt problem, skal du vælge rækken med problembeskrivelsen og derefter vælge Åbn rapport.

En webadresseside, der undersøges som en AMP-side med værktøjet til undersøgelse af webadresser, kan have følgende statusser:

 • AMP-siden er gyldig/webhistorien er gyldig: AMP-siden er gyldig og indekseret.
 • AMP-siden er ugyldig/webhistorien er ugyldig: AMP-siden har en fejl, der forhindrer den i at blive indekseret.
 • AMP-siden er ikke indekseret/webhistorien er ikke indekseret (indekseret version), eller AMP-siden kan ikke indekseres/webhistorien kan ikke indekseres (liveundersøgelse): Siden er blokeret, så den kan ikke indekseres. Dette skyldes typisk en robots.txt-regel eller et noindex-direktiv.
 • AMP-siden er gyldig med advarsler/webhistorien er gyldig med advarsler: AMP-siden kan indekseres, men der er nogle problemer, der kan forhindre den i at få alle funktioner, eller den anvender tags eller attributter, som er udfaset og kan blive ugyldige på et senere tidspunkt.
 • Ikke en AMP-side: Den undersøgte side er ikke en AMP-side.

Forskellige typer udvidede resultater

Du kan se oplysninger om alle typer udvidede resultater (strukturerede data), der findes på siden. Blandt oplysningerne er antallet af gyldige elementer, der findes på webadressen, beskrivelser af hvert element og oplysninger om eventuelle advarsler eller fejl, der registreres. Følgende typer udvidede resultater understøttes:

Mit udvidede resultat er her ikke. Værktøjet understøtter ikke alle typer udvidede resultater endnu. Typer, der ikke understøttes, kan være tilstede og gyldige på siden og kan vises i søgeresultaterne, men vises ikke i værktøjet.

Yderligere data om svaret

Yderligere oplysninger om hentning er kun tilgængelige i tests med statussen Webadressen er på Google eller Webadressen er på Google, men har problemer.
Hvis du vil se yderligere data om svaret, f.eks. den rå, returnerede HTML-kode, HTPP-headerne, JavaScript-konsollens output og eventuelle indlæste sideressourcer, skal du klikke på Se crawlet side.
Et screenshot af den gengivne side er kun tilgængelig i en livetest.

Test af aktiv webadresse

Du kan teste en aktiv webadresse i din ejendom for at se, om den kan indekseres af Google. Dermed køres en test af livesiden, som indhenter oplysninger, der kan sammenlignes med oplysningerne for den indekserede webadresse. Dette er nyttigt, når du vil teste ændringer på siden i forhold til den aktuelle indekserede version af siden.

Sådan testes en aktiv webadresse for potentielle indekseringsfejl:

 1. Undersøg den indekserede webadresse. Bemærk! Det gør ikke noget, hvis siden ikke er indekseret endnu, eller indekseringen er mislykket, men den skal være tilgængelig via internettet uden krav om loginoplysninger.
 2. Klik på Test aktiv webadresse på siden med indeksresultater.
 3. Læs om, hvordan livetestresultaterne læses, så du bedre kan forstå dem.
 4. Du kan skifte mellem livetestresultaterne og de indekserede resultater ved at vælge Google-indeks eller Livetest på siden.
 5. Du kan køre en livetest igen ved at vælge knappen Genindlæs (genindlæs) på siden.
 6. Hvis du vil se yderligere oplysninger om siden, bl.a. et screenshot og HTTP-svarheadere, kan du vælge Se crawlet side.

Der er en daglig grænse for antallet af liveundersøgelser for hver ejendom.

Sådan læses livetestresultaterne

Vigtige punkter:

 • Dette er en livetest. Dette værktøj henter og undersøger webadressen i realtid. De oplysninger, der vises i livetesten, kan afvige fra den indekserede webadresse af årsager, som er beskrevet nedenfor.
 • Livetesten tjekker ikke, om webadressen er til stede i sitemaps eller på henvisningssider.
 • Livetesten tester ikke alle mulige indekseringsproblemer.
 • Livetesten tjekker ikke, om dette er en identisk side. Identiske sider indekseres ikke.
 • Livetesten tjekker ikke, om din side overholder retningslinjerne for kvalitet og sikkerhed, eller om den retter sig efter manuelle handlinger, fjernelse af indhold eller midlertidigt blokerede webadresser.
 • Statussen Indekserbar for den aktive webadresse kan afvige fra statussen Sidens tilgængelighed for den indekserede webadresse af følgende årsager:
  • Du har ændret eller rettet en fejl på den aktive webadresse, f.eks. ved at fjerne (eller tilføje) et noindex-tag eller en robots.txt-blokering, og ændringerne er endnu ikke indekseret. Undersøg forskellen mellem livetesten og den indekserede webadresse, eller tjek sidens versionshistorik på dit website for at se forskellene mellem den indekserede version og den aktive version.
  • Livetesten understøtter ikke alle indekseringsstatusser i den indekserede version. Nogle statusser i den indekserede version testes ikke eller giver ikke mening i en livetest, og de rapporteres anderledes i livetesten. Se oplysningerne i sektionen Indekserbar for at få indblik i de statusser, som ikke understøttes.

Betyder et gyldigt resultat, at min side indekseres?

Nej. Testen af den aktive webadresse bekræfter kun, om Googlebot har adgang til din side i forbindelse med indeksering. Der er ingen definitiv test, der kan garantere, om din side inkluderes i Google-indekset. Selvom du får et gyldigt resultatet eller en advarsel i livetesten, skal din side stadig opfylde en række andre betingelser for at blive indekseret. Eksempel:

 • Der må ikke være manuelle handlinger eller juridiske problemer på siden.
 • Siden må ikke være identisk med en anden indekseret side – siden skal enten være unik eller valgt som den kanoniske version af et sæt lignende sider.
 • Sidens kvalitet skal være god nok til at kvalificere sig til indeksering.

Følgende udvidelige sektioner er med i undersøgelsesresultaterne:

Webadressestatus (livetest)
Den øverste sektion i rapporten giver en generel evaluering af, hvorvidt den aktive webadresse kan indekseres. Et positivt resultat er ikke en garanti for, at det vises i søgeresultaterne, men det betyder, at webadressen kan crawles og parses. Værktøjet til undersøgelse af webadresser tager ikke højde for manuelle handlinger, fjernelse af indhold, kvalitets- og sikkerhedsproblemer eller midlertidigt blokerede webadresser.
Vigtigt! Livetesten dækker ikke alle mulige indekseringsbetingelser. Problemer, der er markeret med "no" i denne tabel, tjekkes ikke i livetesten, og de kan opstå, når siden er indekseret, uanset hvad livewebadressens status er.

Følgende værdier er mulige:

Google har adgang til webadressen

 • Hvad betyder det? Webadressen er ikke blokeret og har ikke nogen registrerede fejl, der forhindrer fuld indeksering. Hvis Google indekserer webadressen, kan den vises i Google-søgeresultaterne, forudsat at den overholder retningslinjerne for kvalitet og sikkerhed og ikke er underlagt manuelle handlinger, fjernelser af indhold eller midlertidigt blokerede webadresser. Se, hvilke problemer der ikke er tjekket.
 • Hvad skal jeg gøre? Hvis siden afviger fra den indekserede version, kan du anmode om indeksering ved at vælge knappen på siden. Du kan også indsende et sitemap eller vente på, at siden crawles automatisk.

Google har adgang til webadressen, men der er problemer med den

 • Hvad betyder det? Webadressen kan indekseres af Google, men der er problemer, som kan forhindre visning af siden med de forbedringer, som du har forsøgt at implementere. Dette kan medføre et problem med en tilknyttet AMP-side eller forkert udformede strukturerede data for et udvidet resultat (f.eks. en opskrift eller et jobopslag) på siden. Se, hvilke problemer der ikke er tjekket.
 • Hvad skal jeg gøre? Læs oplysningerne om advarsler eller fejl i værktøjet, og prøv at løse de problemer, der beskrives.

Google har ikke adgang til webadressen

 • Hvad betyder det? Denne webadresse kan ikke vises i Google-søgeresultaterne på grund af et kritisk problem.
 • Hvad skal jeg gøre? Læs oplysningerne i sektionen Adgang for at få flere oplysninger om årsagen.

Webadressen er en alternativ version

 • Hvad det betyder: Webadressen betragtes ikke som den kanoniske version af denne side. Den indekseres derfor ikke, men det er ikke en fejl.
 • Hvad skal jeg gøre? Du skal sandsynligvis ikke foretage dig noget. Google har en kanonisk webadresse for denne side, som skal indekseres. De aktuelle indeksoplysninger viser den kanoniske webadresse i Dækning > Kanonisk webadresse, der er udvalgt af Google.
Tilgængelighed (livetest)

Denne sektion i værktøjet beskriver, om Google kan indeksere siden. Et positivt resultat er dog ingen garanti for, at den vises i søgeresultaterne.

Siden og dens strukturerede data skal overholde Googles retningslinjer for kvalitet og sikkerhed. Undersøgelsen af den aktive webadresse tager heller ikke højde for manuelle handlinger, sikkerhedsproblemer, fjernelser af indhold eller midlertidigt blokerede webadresser.

Tilgængelighedstatus
Tilgængelighedsstatussen for den aktive webadresse. Følgende værdier er mulige:
Tidspunkt
Tidspunktet for livetesten.
Crawlet som
Den brugeragenttype, der blev brugt til livetesten.
Er crawl tilladt?
Angiver, om dit website tillader, at Google crawler (besøger) siden, eller blokerer Google med en robots.txt-regel. Hvis du ikke vil blokere Google, skal du fjerne robots.txt-blokeringen. Bemærk, at dette ikke er det samme som at tillade indeksering, hvilket angives af værdien "Er indeksering tilladt?". Se, hvordan du løser problemer med en blokeret side.
Sidehentning
Hvorvidt Google faktisk kunne hente siden fra din server. Hvis crawling ikke er tilladt, viser dette felt en fejl. Hvis crawling er tilladt, kan sidehentning stadig mislykkes af forskellige årsager. Se forklaringer på fejl under hentning. "Er crawl tilladt?" angiver, om siden skal være tilgængelig. "Sidehentning" angiver, om Google rent faktisk kan få adgang til siden, hvis der er givet lov til det.
Er indeksering tilladt?
Hvorvidt din side udtrykkeligt forbyder indeksering. Hvis indeksering forbydes, beskrives årsagen, og siden vises ikke i Google-søgeresultaterne. VIGTIGT! Hvis din side blokeres af robots.txt (se "Er crawl tilladt?"), er svaret på "Er indeksering tilladt?" altid "Ja", fordi Google ikke kan se og overholde noindex-direktiver. Derfor vises din side muligvis i søgeresultaterne.
Kanonisk webadresse, der er angivet af brugeren
Hvis din side udtrykkeligt angiver en kanonisk webadresse, vises den her. Hvis din side ikke er en dublet, er Ingen fint her. Hvis din side er én ud af flere lignende eller identiske sider, anbefaler vi, at du udtrykkeligt angiver den kanoniske webadresse. Du kan angive en kanonisk webadresse på flere måder: Et tag af typen <link rel="canonical">, en HTTP-header, et sitemap eller et par andre metoder. Der er ingen garanti for, at Google vælger denne webadresse, men vi tager dette med i betragtning. Hvis du har AMP-sider, bør den kanoniske side være ikke-AMP-versionen (medmindre den er en selvstændig AMP-side).

 

Problemer med tilgængelighed på hele websitet

Hvis statussen Sidens tilgængelighed angiver et problem med hele websitet, skyldes det en af følgende årsager, som er beskrevet i feltet Sidehentning:

 • DNS-serveren svarer ikke: Dette er ofte et midlertidigt problem, der løser sig selv inden for få minutter.
 • DNS-fejl: Ukendt host: Din DNS-server har ikke løst problemet med din webadresse. Dette kan være et midlertidigt problem, der løser sig selv efter et par minutter.
 • DNS-fejl: Der er angivet en privat IP: Dit DNS har returneret en IP-adresse, der ligger inden for et særligt/privat ekskluderet interval, f.eks. en IP-adresse af typen RFC 1918 (såsom 10.0.0.1)
 • Fejl ved serverforbindelse: Serveren var ikke tilgængelig, forsøget på at oprette forbindelse blev afvist, eller der kunne ikke oprettes forbindelse. Læs mere.
 • Ugyldigt svar fra serveren: Serveren understøtter ikke den ønskede protokol. Svaret eller headerne var forkortet, eller svaret kunne ikke parses (hvis f.eks. svardataene blev komprimeret forkert). Læs mere.
 • Ugyldigt SSL-certifikat for serveren: Dit websites SSL-certifikat er ugyldigt. Google tester ikke en HTTPS-webadresse på websitet, medmindre certifikatet er gyldigt.
 • Robots.txt er ikke tilgængelig: Google crawler ikke et website, hvis robots.txt-filen er angivet, men ikke er tilgængelig. Du kan tjekke tilgængeligheden af din robots.txt-fil i rapporten over crawlstatistik.
 • Værtsbelastningen er overskredet: Dit website ser ud til at have nået den maksimale kapacitet for anmodninger om Google-crawl eller undersøgelser af webadresser. Google kan ikke køre tests, før din trafikbelastning falder.
Hvilke problemer med dækning af indeks der testes i livetesten
Livetesten kan ikke registrere alle sidebetingelser eller forudsige sikker succes med indeksering. Dette skyldes, at nogle typer problemer ikke er testet eller ikke kan testes i realtid, f.eks. kanonisk valg, eller om en webadresse blev indsendt i et sitemap. Hvis en betingelse ikke er markeret, kan resultatet af livetesten være Google har adgang til webadressen, selvom indekseringen rent faktisk vil mislykkes, fordi betingelsen ikke er testet i livetesten.
Her er en liste over problemer med indeksering fra rapporten om indekseringsgrad, og om de kan testes i livetesten:
Indekseringsstatus Er der udført en livetest? Noter
Webadressen blev ekskluderet af tagget "noindex" Ja Resultaterne vises i feltet Er indeksering tilladt?.
Blokeret af værktøjet til sidefjernelse Nej Du kan tjekke dette på siden Midlertidige fjernelser.
Siden blev blokeret på grund af en uautoriseret anmodning (401-fejl) Ja Resultaterne vises i statussen Dækning og feltet Sidehentning.
Crawlet – endnu ikke indekseret Nej  
Registreret – endnu ikke indekseret Nej  
Alternativ side med korrekt kanonisk tag Nej Oplysninger om Googles kanoniske valg bestemmes kun på indekseringstidspunktet.
Dublet uden kanonisk side valgt af brugeren Nej Oplysninger om Googles kanoniske valg bestemmes kun på indekseringstidspunktet.
Dublet. Google har valgt en anden kanonisk side end brugeren Nej Oplysninger om Googles kanoniske valg bestemmes kun på indekseringstidspunktet.
Ikke fundet (404) Ja Resultaterne vises i statussen Dækning og feltet Sidehentning.
Side med omdirigering Ja Resultaterne vises i feltet Sidehentning.
Soft 404 Nej Klik på Se testet side for at se, hvordan Google gengiver siden til indeksering. Sider med meget lidt indhold kan klassificeres som soft 404-fejl under indekseringen. Få flere oplysninger om, hvordan du løser problemet.
Dublet. Den indsendte webadresse er ikke angivet som kanonisk Nej Oplysninger om Googles kanoniske valg bestemmes kun på indekseringstidspunktet. Livetesten afgør desuden ikke, om en webadresse blev indsendt ved hjælp af et sitemap.
Blokeret på grund af forbudt adgang (403) Ja Resultaterne vises i feltet Sidehentning.
Blokeret på grund af en anden 4xx-fejl Ja Resultaterne vises i statussen Dækning og feltet Sidehentning.
Siden er indekseret uden indhold Nej  
Indekseret, men blokeret af robots.txt Ja Resultaterne vises i statussen Dækning og flere andre felter i denne sektion.
Omdirigeringsfejl Ja Resultaterne vises i feltet Sidehentning.
Serverfejl (5xx) Ja, men... Din side har muligvis ikke serverfejl under livetesten, men der kan opstå en serverfejl under den faktiske indeksering. Selvom livetesten er uden fejl, er det ikke en garanti for, at den vil være fejlfri senere.

Livetesten bekræfter ikke, om en webadresse blev indsendt i et sitemap. Derfor evalueres indekseringsproblemer, uden der tages hensyn til, om de blev indsendt eller ej.

Yderligere data om svaret (livetest)

Yderligere oplysninger om hentning er kun tilgængelige i livetesten med statussen Google har adgang til webadressen.
Hvis du vil se yderligere data om svaret, f.eks. et screenshot af den gengivne side, den rå, returnerede HTML-kode, HTTP-headerne, JavaScript-konsollens output og eventuelle indlæste sideressourcer, skal du klikke på Se testet side.

Se den gengivne side

Du kan se et screenshot af den gengivne side, som Googlebot ser den. Dette kan bruges til at bekræfte, at alle elementer på siden er til stede og vises som forventet. Eventuelle forskelle kan skyldes, at ressourcer på siden blokeres for Googlebot.

Du kan kun se et screenshot af testen af den aktive webadresse med et gennemført testresultat. Der kan ikke vises screenshots af den indekserede webadresse eller af ikke-gennemførte hentninger af livetesten. Siden skal være tilgængelig for at generere et screenshot. Hvis din side beskyttes af en firewall, kan du gøre den synlig for værktøjet til undersøgelse af webadresser ved hjælp af en tunnel.

Sådan får du vist den gengivne side:

 1. Undersøg dit websites startside.
 2. Klik på Test aktiv webadresse på siden med indeksresultater.
 3. Åbn yderligere oplysningspaneler ved at klikke på Se testet side på kortet med resultatet for siden. Hvis denne mulighed ikke er tilgængelig, er årsagen sandsynligvis, at livetesten ikke kan køres på siden.
 4. Klik på fanen Screenshot.

Anmod om (ny) indeksering

Du kan anmode om, at en undersøgt webadresse indekseres af Google. Indeksering kan tage op til en uge eller to, men du kan følge med i processen ved hjælp af dette værktøj.

Nogle ting, du skal være opmærksom på ved anmodning om indeksering:
 • Indeksering tager typisk en dag eller to, men kan i særlige tilfælde tage meget længere tid.
 • Selvom du indsender en anmodning, er der ingen garanti for, at siden vises i Google-indekset.
 • Der er en daglig grænse for, hvor mange anmodninger om indeksering du kan indsende. Hvis du vil have mange sider indekseret, kan du prøve at indsende et sitemap til Google.

Sådan anmoder du om indeksering af en webadresse:

 1. Undersøg sidens webadresse.
 2. Klik på Anmod om indeksering på siden med webadressens undersøgelsesresultat. Hvis siden består en hurtig test af umiddelbare indekseringsfejl, sendes den videre til indekseringskøen. Hvis det i livetesten vurderes, at siden ikke kan indekseres, kan du ikke anmode om indeksering.

Hvis du vil anmode om indeksering af mange nye eller opdaterede sider, er den bedste løsning at indsende et sitemap, hvor de opdaterede sider er angivet med <lastmod>.

Fejlfinding af en manglende side

Hvis du mener, at din side ikke er indekseret, kan du følge vejledningen nedenfor for at bekræfte og finde og rette fejlen.

 1. Tjek sidens indekseringsstatus. Undersøg webadressen ved enten at angive webadressen i tekstfeltet til undersøgelse af webadressen eller ved at klikke på knappen til undersøgelse , der vises ud for en webadresse i en af de andre Search Console-rapporter (du skal muligvis holde markøren over en webadresse for at se denne knap).
 2. De indledende testresultater viser dig Googles oplysninger om webadressen i Google-indekset. Disse Google-indeksresultater bruges til at generere søgeresultater. Bemærk! Denne første side er ikke en livetest af webadressen. Livetest er dækket senere.
  • Hvis webadressestatussen starter med "Webadressen er på Google", bør siden være tilgængelig i Google Søgning. Du kan bekræfte dette ved at søge efter webadressen på Google. Sådan gør du, hvis siden ikke vises i søgeresultaterne:
  • Hvis webadressens status er Google har ikke adgang til webadressen, skal du udvide sektionen Tilgængelighed.
   1. Sektionens overskrift Tilgængelighed skal indeholde en etiket, der beskriver, hvorfor webadressen ikke kunne indekseres. Se listen over værdier og vejledning til mulige løsninger. Hvis etiketten er Webadressen er ikke kendt af Google, betyder det, at Google ikke har set webadressen før, og du bør derfor anmode om, at siden indekseres. Indeksering tager typisk et par dage.
   2. Hvis svaret på Er crawl tilladt? er "Nej", betyder det, at Google ikke kan crawle siden på grund af en robots.txt-regel, som forhindrer Google i at crawle siden. Se, hvordan du tester og løser dette problem.
   3. Hvis svaret på Er indeksering tilladt? er "Nej", betyder det, at Google returnerer et "noindex"-tag eller en "noindex"-header, der forhindrer Google i at indeksere siden, hvilket gør det muligt at vise den i Google-søgeresultater. Du skal fjerne dette tag eller denne header fra siden, før den indekseres af Google.
 3. Hvis du har ændret siden efter den angivne crawltid, kan du teste din aktuelle version af siden ved at klikke på Test aktiv webadresse. Hvis den status, der vises øverst på siden, er gyldig, kan siden sandsynligvis indekseres (vær opmærksom på, at ikke alle indekseringsproblemer kan registreres af livetesten).
Kendte problemer
 • I nogle få tilfælde rapporterer vi ikke sitemappet for en side, der er indsendt i et sitemap. Vi arbejder på at løse dette.
 • Hvis den testede side i den indekserede test har en gyldig tilknyttet AMP-side, testes AMP-siden for mobilvenlighed i stedet for den indsendte webadresse uden angivelse af, om testen af mobilvenlighed er i strid med AMP-siden. Tjek den gengivne kilde for at finde et <link rel="amphtml" href=... >-tag for at afgøre, om der er en linket AMP-side. Hvis AMP-siden er gyldig, køres testen mod AMP-siden, men screenshottet, HTML-koden og andre yderligere oplysninger vises fra den oprindelige indsendte webadresse og ikke fra AMP-siden.

  Hvis en linket AMP-side er en ugyldig AMP-side, tester Google ikke, om den er mobilvenlig. Det betyder, at hvis en linket AMP-side skifter mellem at være gyldig og ugyldig, vil du muligvis kunne se, at den linkede sides status som mobilvenlig skifter, når Google skifter mellem at teste AMP-siden (når AMP-siden er gyldig) og den linkede ikke-AMP-side (når AMP-siden ikke er gyldig).
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
83844
false
false