Xác minh quyền sở hữu trang web của bạn

Xác minh là gì?

Xác minh là quá trình chứng minh rằng bạn sở hữu sản phẩm mà bạn tuyên bố quyền sở hữu. Chúng tôi cần phải xác nhận quyền sở hữu vì một khi được xác minh cho một sản phẩm, thì bạn sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu của sản phẩm đó trên Google Tìm kiếm và có thể ảnh hưởng đến sự hiện diện của sản phẩm trên Google Tìm kiếm. Mỗi sản phẩm trong Search Console cần phải có ít nhất một chủ sở hữu đã xác minh.

 

XÁC MINH SẢN PHẨM CỦA BẠN

Xác minh trang web

 1. Thêm sản phẩm mới hoặc chọn sản phẩm chưa được xác minh trên thanh công cụ chọn sản phẩm.
 2. Chọn một trong các phương thức xác minh trong danh sách bên dưới và làm theo hướng dẫn. Một số phương thức xác minh sẽ không hiển thị cho một số loại sản phẩm; trang xác minh sẽ liệt kê những phương thức có sẵn và nên dùng cho trang web của bạn.

Nhiều người có thể cùng thêm và xác minh một sản phẩm trang web riêng rẽ với nhau theo các phương thức giống hoặc khác nhau. Nếu sử dụng cùng một phương thức, người dùng chỉ cần đảm bảo không khi đè mã xác minh của bất kỳ chủ sở hữu nào khác.

Sử dụng nhiều phương thức xác minh

Bạn có thể thêm các phương thức xác minh bổ sung trên trang cài đặt xác minh cho sản phẩm của bạn. Bạn nên thêm nhiều phương thức xác minh để phòng trường hợp một trong các phương thức xác minh hiện tại không thành công (ví dụ: nếu bạn đã xác minh bằng mã theo dõi Google Analytics và ai đó thay đổi mẫu trên trang web của bạn để loại bỏ thẻ).

Để thêm phương thức xác minh bổ sung, hãy truy cập trang Cài đặt cho sản phẩm và nhấp vào mục Xác minh quyền sở hữu.

Quá trình xác minh kéo dài bao lâu?

Google kiểm tra định kỳ xem phương thức xác minh của bạn có hợp lệ không (ví dụ: kiểm tra xem thẻ xác minh HTML của bạn vẫn còn hay không). Nếu không còn có thể xác nhận kết quả xác minh, quyền của bạn đối với sản phẩm đó sẽ hết hạn sau một thời gian gia hạn nhất định.

Nếu tất cả các chủ sở hữu đã xác minh bị mất quyền truy cập vào một sản phẩm, thì tất cả các chủ sở hữu được uỷ quyền (chủ sở hữu do một chủ sở hữu đã xác minh thêm vào), người dùng và người dùng liên kết của sản phẩm đó sẽ mất quyền truy cập vào sản phẩm trong Search Console.

Khi nào tôi bắt đầu thấy dữ liệu?

Google thu thập dữ liệu đối với một sản phẩm từ lần đầu tiên bạn thêm sản phẩm đó dưới dạng một sản phẩm Search Console. Các khoảng trống trong quá trình xác minh (nếu có) thường không tạo ra khoảng trống trong việc thu thập dữ liệu.

Chúng tôi đã mất quyền sở hữu trang web!

Nếu chủ sở hữu đã xác minh của trang web của bạn đã rời đi hoặc bạn không chắc ai là chủ sở hữu đã xác minh, hãy xác minh một chủ sở hữu khác cho trang web của mình. Chủ sở hữu mới sẽ có thể xem danh sách tất cả chủ sở hữu và người dùng được xác minh cho trang web đó cũng như phương pháp xác minh cho từng chủ sở hữu. Sau đó, bạn có thể tùy ý hủy xác minh chủ sở hữu trước đó bằng cách xóa mã xác minh của họ (ví dụ: xóa thẻ HTML khỏi trang web đối với chủ sở hữu được xác minh qua thẻ HTML). Hãy xem Thêm hoặc xóa chủ sở hữu để biết thêm thông tin.

 

Chi tiết về các phương thức xác minh

Tải tệp HTML lên

Bạn có thể xác minh quyền sở hữu một trang web bằng cách tải một tệp HTML đặc biệt lên trang web của mình. Tệp này gắn với một người dùng cụ thể. Thực hiện theo các hướng dẫn trên trang chi tiết xác minh. Việc xóa tệp xác minh khỏi trang web của bạn sẽ khiến bạn mất trạng thái xác minh cho trang web đó.

Để xác minh quyền sở hữu bằng tệp HTML, hãy chọn phương thức tải tệp HTML lên trên trang chi tiết xác minh cho trang web của bạn và làm theo các hướng dẫn hiển thị trên màn hình.

Tác nhân người dùng xác minh bằng phương thức tải tệp lên sẽ có mã tác nhân người dùng Google-Site-Verification và chuỗi tác nhân người dùng đầy đủ Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

 

Các lỗi có thể xảy ra:

Có thể xảy ra các lỗi sau đây khi xác minh bằng cách tải tệp HTML lên:

 • Không tìm thấy tệp xác minh của bạn.
  Vui lòng tải tệp xác minh được cung cấp trên trang Xác minh của Search Console xuống và tải tệp lên vị trí quy định mà không chỉnh sửa gì thêm. Nếu tên tệp hoặc nội dung không khớp với tệp HTML đã cung cấp, chúng tôi sẽ không thể xác minh quyền sở hữu trang web của bạn.
 • Tệp xác minh của bạn có nội dung không đúng.
  Search Console sẽ kiểm tra xem tệp xác minh của bạn có tên và nội dung giống với tệp đã cung cấp trên trang Xác minh hay không. Nếu tên tệp hoặc nội dung không khớp với tệp HTML đã cung cấp, chúng tôi sẽ không thể xác minh quyền sở hữu trang web của bạn. Vui lòng tải tệp xác minh được cung cấp trên trang Xác minh của Search Console xuống và tải tệp lên vị trí quy định mà không chỉnh sửa gì thêm.
 • Tệp xác minh bị tấn công.
  Hoạt động xác minh của bạn không thành công vì một lý do cho thấy rằng trang web của bạn có thể đã bị tấn công. Tìm hiểu thêm về cách phát hiện và khắc phục các trang web bị tấn công.
 • Tệp xác minh của bạn chuyển hướng tới một vị trí không được phép.
  Googlebot sẽ không dõi theo lệnh chuyển hướng dành cho tệp xác minh. Bạn nên xác minh bằng thẻ meta nếu trang web của bạn chuyển hướng tất cả lưu lượng truy cập đến một trang web khác. Bạn có thể chuyển hướng trong một trang — ví dụ: từ http://example.com/ đến http://www.example.com/.
 • Sau đây là các vấn đề thường gặp khác trong quá trình xác minh.
Thẻ HTML

Bạn có thể xác minh quyền sở hữu một trang web bằng cách thêm thẻ <meta> vào HTML của một trang xác định. Chúng tôi sẽ xác minh xem thẻ meta có nằm đúng vị trí hay không. Nếu không tìm thấy thẻ, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về lỗi mà chúng tôi gặp phải. Thẻ này gắn với một người dùng cụ thể.

Để xác minh quyền sở hữu bằng thẻ HTML, hãy chọn phương thức thẻ HTML trên trang chi tiết xác minh cho trang web của bạn và làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.

Tác nhân người dùng xác minh bằng thẻ HTML sẽ có mã tác nhân người dùng Google-Site-Verification và chuỗi tác nhân người dùng đầy đủ Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

 

Các lỗi có thể xảy ra:

Khi xác minh bằng thẻ HTML, có thể xảy ra các lỗi xác minh sau đây:

 • Không tìm thấy thẻ meta/thẻ meta ở vị trí không chính xác. Thẻ meta xác minh phải nằm trong phần <HEAD> của trang. Nếu bạn thấy những lỗi này, hãy kiểm tra các mục sau:
  • Thẻ meta có nằm trên đúng trang không? Chúng tôi tìm kiếm thẻ meta trên trang chủ của trang web. Đây là trang mà máy chủ của bạn trả lại khi ai đó yêu cầu trang web của bạn (ví dụ như: http://www.example.com/). Trang này thường có tên là index.html hoặc index.htm, nhưng cũng có thể có tên khác, tùy thuộc vào cấu hình máy chủ của bạn.

  • Thẻ meta có nằm đúng vị trí trên trang không? Chúng tôi tìm kiếm thẻ meta trong phần <head> của trang. Dưới đây là ví dụ về việc đặt thẻ đúng vị trí:
   <HTML>
    <HEAD>
     <TITLE>Tiêu đề trang của bạn</TITLE>
     <meta name="google-site-verification" content="chuỗi xác minh của bạn">
    </HEAD>
   <BODY>
  • Nếu đang sử dụng trình soạn thảo web hoặc trình soạn thảo WYSIWYG để chỉnh sửa trang của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn tuỳ chọn 'Chỉnh sửa HTML' hoặc chỉnh sửa mã nguồn của trang.
 • Thẻ meta của bạn không chính xác.
  Chúng tôi đã tìm thấy thẻ meta xác minh nhưng nội dung không chính xác. Để tránh sai sót, hãy sao chép và dán thẻ meta được cung cấp trên trang Xác minh của Search Console.
 • Sau đây là các vấn đề thường gặp khác trong quá trình xác minh.
Bản ghi DNS

Bạn có thể xác minh quyền sở hữu một sản phẩm ở cấp miền bằng cách thêm bản ghi DNS vào nhà cung cấp tên miền của bạn.

Để sử dụng phương thức này, bạn phải đăng nhập vào nhà cung cấp tên miền của mình (ví dụ: GoDaddy.com hoặc networksolutions.com) và thêm bản ghi TXT mới. Google sẽ xác minh rằng hồ sơ cá nhân của bạn đã được thêm và được gán cho tên miền của bạn. Mỗi bản ghi DNS liên kết một người dùng cụ thể với một miền cụ thể.

Để xác minh bằng bản ghi DNS:

 1. Lấy bản ghi TXT: Khi được yêu cầu xác minh sản phẩm của bạn, hãy chọn phương thức Xác minh miền (hoặc tạo Tài nguyên miền) và bạn sẽ được cung cấp một giá trị chuỗi để sử dụng trong bước tiếp theo.
 2. Thêm bản ghi TXT vào nhà cung cấp tên miền: Thêm bản ghi TXT của bạn ở bước 1 vào bản ghi của nhà cung cấp tên miền:
  1. Tìm tài liệu G Suite dành cho nhà cung cấp của bạn
  2. Bỏ qua bước 1 của G Suite (Lấy bản ghi xác minh riêng của bạn): bạn đã lấy được bản ghi TXT này trong bước 1 ở trên.
  3. Thực hiện theo Bước 2 (Đăng nhập vào công ty lưu trữ miền của bạn)
  4. Thực hiện theo Bước 3 (Thêm bản ghi xác minh vào bản ghi DNS của nhà cung cấp đó)
  5. Bỏ qua bước 4 của G Suite (bước xác minh): sẽ thực hiện bước này ở phần sau.
 3. Xác minh sản phẩm của bạn trong Search Console: Mở sản phẩm chưa xác minh của bạn trong Search Console (hoặc chuyển sang sản phẩm chưa xác minh bằng cách sử dụng bộ chọn sản phẩm). Khi thấy lời nhắc, hãy nhấp vào Xác minh. Nếu thành công thì bạn sẽ thấy mình được xác minh ngay lập tức. Nhưng nếu bạn thấy lỗi, hãy xem danh sách các lỗi có thể xảy ra bên dưới. Lưu ý: Có thể mất thời gian để xác minh các thay đổi đối với DNS. Nếu chúng tôi không tìm thấy hồ sơ của bạn ngay lập tức, hãy đợi một ngày và thử lại bước 3
Lưu ý quan trọng: Để duy trì trạng thái xác minh, không xóa bản ghi DNS, ngay cả sau khi xác minh thành công.

 

Các lỗi có thể xảy ra:

Khi xác minh bản ghi DNS, có thể xảy ra các lỗi sau đây:

 • Không tìm thấy bản ghi xác minh của bạn
  Không tìm thấy bản ghi xác minh TXT của bạn. Sau khi bạn đăng bản ghi, có thể mất vài phút để bản ghi hiển thị cho Google. Hãy đợi một lúc rồi thử lại.
 • Bản ghi xác minh của bạn không khớp
  Không có bản ghi xác minh nào trên nhà cung cấp DNS của bạn khớp với giá trị mà Search Console cung cấp cho bạn. Hãy đảm bảo sử dụng bản ghi mà trang xác minh cung cấp.
 • Sau đây là các vấn đề thường gặp khác trong quá trình xác minh.
Mã theo dõi Google Analytics

Nếu sử dụng Google Analytics để theo dõi lưu lượng truy cập vào trang web của mình, bạn có thể xác minh trang web bằng mã theo dõi Google Analytics liên kết với trang web. Để làm điều này, bạn phải có quyền "chỉnh sửa" đối với thuộc tính web có mã theo dõi được trang đó sử dụng. Ngoài ra, mã theo dõi của bạn phải sử dụng đoạn mã analytics.js hoặc gtag.js.

Để xác minh quyền sở hữu bằng Google Analytics:

 • Chọn Google Analytics trong trang chi tiết xác minh cho trang web của bạn và làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
 • Đặt mã theo dõi trong phần <head>, không phải phần <body> của trang. Nếu bạn không làm đúng như vậy, quá trình xác minh sẽ không thành công.
 • Sử dụng mã chính xác như được cung cấp; không sửa đổi mã. Nếu bạn sửa đổi mã, quá trình xác minh sẽ không thành công.
 • Các quản trị viên khác của tài khoản Google Analytics của bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào dữ liệu trang web của bạn trong Search Console.

Mã theo dõi Google Analytics chỉ dùng để xác minh quyền sở hữu trang web. Chúng tôi sẽ không truy cập vào dữ liệu Google Analytics.

Tác nhân người dùng xác minh bằng Google Analytics sẽ có mã tác nhân người dùng Google-Site-Verification và chuỗi tác nhân người dùng đầy đủ Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

 

Các lỗi có thể xảy ra:

Khi xác minh bằng mã theo dõi Google Analytics, có thể xảy ra các lỗi xác minh sau đây:

 • Không tìm thấy đoạn mã
  Bạn có đặt đoạn mã vào đúng vị trí trên trang chủ không?
 • Đoạn mã không đúng định dạng
  Hãy sử dụng đúng đoạn mã mà hệ thống cung cấp.
 • Đoạn mã tìm thấy không chính xác (đoạn mã Google Analytics cũ)
  Search Console chỉ hỗ trợ phiên bản mới nhất của đoạn mã Google Analytics.
 • Loại đoạn mã không chính xác (Trình quản lý thẻ/Trình quản lý thẻ của bên thứ ba)
  Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đoạn mã Google Analytics của mình.
 • Đoạn mã ở sai vị trí
  Đoạn mã phải nằm trong phần <head> trên trang chủ của bạn.
 • Bạn không có tài khoản Google Analytics/Không có đủ quyền
  Bạn phải có tài khoản Google Analytics hợp lệ và bạn phải có quyền Chỉnh sửa trong tài khoản đó.
 • Sau đây là các vấn đề thường gặp khác trong quá trình xác minh.
Đoạn mã vùng chứa Trình quản lý thẻ của Google

Nếu có tài khoản Trình quản lý thẻ của Google, bạn có thể sử dụng đoạn mã vùng chứa Trình quản lý thẻ của Google để xác minh quyền sở hữu một trang web.

Để xác minh quyền sở hữu bằng Trình quản lý thẻ của Google:

 • Chọn Trình quản lý thẻ của Google trên trang chi tiết xác minh cho trang web của bạn và làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
 • Bạn phải có quyền Quản trị đối với tài khoản Trình quản lý thẻ của Google sở hữu vùng chứa trên trang.
 • Đặt phần <noscript> của mã Trình quản lý thẻ ngay sau thẻ mở <body> trên trang của bạn. Nếu bạn không làm đúng như vậy, quá trình xác minh sẽ không thành công.
 • Bạn không được chèn lớp dữ liệu (hoặc bất cứ nội dung gì khác ngoài nhận xét HTML) giữa thẻ <body> và mã trình quản lý thẻ. Nếu bạn làm như vậy, quá trình xác minh sẽ không thành công.
 • Sử dụng mã chính xác như được cung cấp; không sửa đổi mã. Nếu bạn sửa đổi mã, quá trình xác minh sẽ không thành công.
Tác nhân người dùng xác minh bằng Trình quản lý thẻ của Google sẽ có mã tác nhân người dùng Google-Site-Verification và chuỗi tác nhân người dùng đầy đủ Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

 

Các lỗi có thể xảy ra:

Khi xác minh bằng Trình quản lý thẻ của Google, có thể xảy ra các lỗi xác minh sau đây:

 • Không có đủ quyền
  Bạn cần quyền Quản trị trong tài khoản Trình quản lý thẻ của Google.
 • Thẻ không chính xác
  Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng thẻ thích hợp được liên kết với tài khoản mà bạn dùng để đăng nhập vào Search Console.
 • Không có vùng chứa cho trình quản lý thẻ
  Bạn chưa tạo bất kỳ vùng chứa nào trong tài khoản Trình quản lý thẻ của mình.
 • Không tìm thấy thẻ / thẻ ở vị trí không chính xác
  Hãy đảm bảo bạn đặt thẻ trên trang và vị trí thích hợp, như mô tả ở trên.
 • Sau đây là các vấn đề thường gặp khác trong quá trình xác minh.
Google Sites

Để xác minh một trang web Google thuộc kiểu mới, bạn phải sử dụng phương thức Mã theo dõi Google Analytics để xác minh trang web.

Nếu bạn đang sử dụng Trang web Google kiểu cũ hoặc trang web có URL miền tùy chỉnh, hãy sử dụng phương thức thẻ HTML.

Lưu ý rằng trang web của bạn phải được tạo bằng chính Tài khoản Google mà bạn sử dụng cho Search Console.

Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản mà bạn sử dụng để quản lý trang web Google của mình.

Blogger

Các blog mới mà bạn tạo trong Blogger sẽ tự động được thêm và xác minh trong tài khoản Search Console của bạn. Nếu blog của bạn không tự động xuất hiện trên trang chủ của Search Console, hãy thêm sản phẩm và nó sẽ được xác minh tự động.

Blog cũ không tự động được xác minh và cần được xác minh bằng phương thức thẻ HTML.

Đảm bảo rằng bạn đăng nhập bằng chính tài khoản mà bạn sử dụng để quản lý blog của mình.

Miền Google
Nếu bạn đã đăng ký một miền với Google Domains, thì hệ thống sẽ tự động xác minh mọi sản phẩm mà bạn đăng ký trên miền đó khi bạn thêm miền vào Search Console.

Lỗi xác minh thường gặp

Ngoài các lỗi xác minh đặc thù của từng phương thức, hầu hết các phương thức xác minh đều gặp phải các lỗi sau đây:

 • Lỗi thẻ/đoạn mã/tệp không chính xác
  Hãy đảm bảo sử dụng thẻ, đoạn mã hoặc tệp mà bạn được cung cấp khi bắt đầu xác minh.
 • Hết thời gian chờ kết nối với máy chủ.
  Chúng tôi không thể xác minh tệp của bạn vì chúng tôi gặp sự cố hết thời gian chờ máy chủ. Điều này có thể là do máy chủ của bạn bị gián đoạn hoặc quá tải và phản hồi chậm. Đảm bảo rằng máy chủ của bạn đang phản hồi và thử lại.
 • Chúng tôi gặp lỗi khi tìm tên miền trang web của bạn.
  Chúng tôi đã thử truy cập tệp xác minh, nhưng không thể truy cập tên miền của bạn do lỗi DNS. Điều này có thể là do máy chủ của bạn bị gián đoạn, hoặc có sự cố xảy ra với quá trình định tuyến DNS tới tên miền của bạn. Hãy đảm bảo rằng tên miền của bạn đang hoạt động đúng cách và thử lại.
 • Yêu cầu tải xuống đã chuyển hướng quá nhiều lần.
  Kiểm tra URL để biết vấn đề tiềm ẩn, chẳng hạn như vòng lặp vô hạn.
 • Máy chủ của bạn trả về phản hồi không hợp lệ.
  Điều này có thể xảy ra nếu trang web của bạn yêu cầu xác thực bằng mật khẩu, hoặc nếu chúng tôi không thể truy cập vào trang vì lý do khác.
 • Chúng tôi không thể kết nối với máy chủ của bạn.
  Hãy đảm bảo rằng máy chủ của bạn không bị trục trặc và miền của bạn đang hoạt động đúng cách, rồi thử lại.
 • Đã xảy ra lỗi nội bộ.
  Nếu vấn đề này vẫn tồn tại, hãy xem Diễn đàn trợ giúp trung tâm cho quản trị viên web để biết thông tin cập nhật.
 • Hết thời gian chờ
  Trang web của bạn hoặc máy chủ tên miền đã ngừng phản hồi yêu cầu của chúng tôi (tùy thuộc vào phương thức xác minh được sử dụng). Hãy xác nhận rằng trang web của bạn đang phản hồi rồi thử lại.
 • Không tìm thấy miền của bạn
  Chúng tôi đã cố gắng phân giải URL trang web mà bạn đã cung cấp, nhưng dịch vụ DNS không xác định được URL đó. Hãy kiểm tra để đảm bảo bạn cung cấp đúng URL cho sản phẩm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?