Verifiera att du äger webbplatsen

Vad är verifiering?

Verifiering innebär att du bevisar att det är du som äger egendomen. Search Console måste verifiera att du äger webbplatsen eftersom verifierade ägare har tillgång till känsliga uppgifter om webbplatsen på Google Sök och kan påverka webbplatsens närvaro och beteende på Google Sök och andra av Googles tjänster. Verifierade ägare kan ge fullständig åtkomst eller visningsåtkomst till andra.

 

VERIFIERA EN EGENDOM

Verifiera en webbplatsegendom

 1. Lägg till en ny egendom eller välj en som inte har verifierats i egendomsväljaren.
 2. Välj en av verifieringsmetoderna nedan och följ anvisningarna. Du ser på verifieringssidan vilka metoder som är tillgängliga och rekommenderas för webbplatsen.

Använda flera verifieringsmetoder

Du kan lägga till flera verifieringsmetoder på sidan med verifieringsinställningar för egendomar. Det kan vara bra att lägga till fler än en verifieringsmetod ifall en av dem skulle sluta gälla (t.ex. om du gjorde verifieringen med en spårningskod för Google Analytics och någon ändrar en mall på webbplatsen så att taggen tas bort).

Om du vill lägga till en verifieringsmetod öppnar du sidan Inställningar för egendomen och klickar på Verifiering av äganderätt.

Flera personer kan verifiera att de äger samma webbplatsegendom, och de kan men måste inte använda samma verifieringsmetod. Kontrollera att du inte ersätter någon annan ägares verifieringstoken om samma verifieringsmetod används.

Verifiera underordnade egendomar

När du har verifierat en egendom kan du enkelt skapa och verifiera underordnade egendomar med samma verifieringsmetod utan så mycket extraarbete. Om du till exempel har verifierat att du äger example.com genom att ladda upp en HTML-fil verifieras alla underordnade egendomar du skapar automatiskt med samma metod.

Hur länge gäller verifieringen?

Verifieringen gäller så länge Search Console kan kontrollera att verifieringstoken finns och är giltig. Search Console kontrollerar regelbundet om verifieringstoken finns och är giltig (t.ex. genom att kontrollera om HTML-verifieringstaggen fortfarande finns). Du meddelas om verifieringen inte längre går att styrka. Om problemet inte åtgärdas upphör din behörighet till egendomen att gälla efter en respitperiod.

Om alla verifierade ägare förlorar åtkomsten till en egendom mister även alla användare med fullständig visningsbehörighet åtkomsten till egendomen i Search Console.

Användaragenten som verifierar HTML-taggen har användaragenttoken Google-Site-Verification och den fullständiga användaragentsträngen Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

När börjar data visas?

Data börjar samlas in för en egendom så fort någon har lagt till den i Search Console, även om den inte har verifierats.

Vi har inte längre någon webbplatsägare

Om den enda verifierade ägaren av webbplatsen slutar eller om du inte vet vem som är verifierad ägare behöver du (eller någon du känner) verifiera ägarskapet för att behålla (eller återfå) åtkomsten till egendomen.

Om du tar över en sida från en annan ägare och efter att du har verifierat ägarskapet, kan du ta bort verifieringen för tidigare ägare genom att ta bort deras verifieringstoken (t.ex. ta bort HTML-taggen från webbplatsen för ägare som verifierats med en HTML-tagg). Läs mer i Lägg till eller ta bort ägare.

 

Välja en verifieringsmetod

Search Console har stöd för flera olika verifieringsmetoder. I tabellen nedan kan du ta reda på vilken metod som passar dig bäst.

Metod Anmärkningar
Ladda upp en HTML-fil En relativt enkel metod, men du måste kunna ladda upp en fil och publicera den på webbplatsen under en specifik webbadress. Det kanske inte är möjligt på ett webbhotell.
HTML-tagg En relativt enkel metod, men du måste ha möjlighet att redigera HTML-koden på webbplatsens startsida. Det kanske inte är möjligt på ett webbhotell.
Google Analytics spårningskod En enkel metod om sidan redan har en Google Analytics-spårningskod för ett Google Analytics-konto som du har åtkomst till. Om det inte finns en spårningskod på sidan måste du lägga till en (du kan behöva skapa ett Google Analytics-konto om du inte redan har ett).
Google Taggstyrning En enkel metod om sidan redan har ett kodavsnitt från Google Taggstyrning för ett Google Taggstyrning-konto som du har åtkomst till. Om det inte finns ett kodavsnitt på sidan måste du lägga till ett (du kan behöva skapa ett Google Taggstyrning-konto om du inte redan har ett).
Google Sites-, Blogger- eller Domains-konto Använd den metod som rekommenderas för varje plattform.
Domännamnsleverantör En mer komplicerad metod, men det enda sättet att verifiera en domänegendom. Om domänleverantören finns i verifieringsguiden är detta enkelt att göra. Domänegendomar är användbara eftersom de innehåller data för egendomens alla protokoll- (http/https) och underdomänsvarianter.

Mer information om verifieringsmetoderna

Webbplatser som använder ett webbhotell
Om du använder ett webbhotell, t.ex. WordPress, Wix eller SquareSpace, kan det hända att du inte har tillgång till alla verifieringsmetoder. Det kan även hända att webbhotellet tillhandahåller särskilda pluginprogram eller inställningar som du kan använda för att verifiera egendomen på Search Console.
Om du använder ett innehållshanteringssystem (CMS) ska du testa följande steg innan du provar en av verifieringsmetoderna som anges på den här sidan:
 1. Sök efter information om Search Console-verifiering i dokumentationen från webbplatsens värd. Exempel: Wix Search Console verification (Search Console-verifiering för Wix) eller Weebly Search Console verification (Search Console-verifiering för Weebly).
 2. Sök efter pluginprogram hos webbhotellet som kan hantera verifieringen åt dig. Site Kit för WordPress kan till exempel hantera verifieringen åt dig och dessutom tillhandahålla förenklade vyer av Search Console-data. Obs! Site Kit är det enda pluginprogrammet som Google officiellt sponsrar. Gör lite efterforskningar om pluginprogram innan du installerar något.
Ladda upp en HTML-fil

Verifiera att du äger en webbplats genom att ladda upp en HTML-fil – utbildning i Google Search Console

Du kan verifiera att du äger en webbplats genom att ladda upp en särskild HTML-fil på en specifik plats på webbplatsen. Filen är knuten till en viss användare. Följ anvisningarna på verifieringssidan. Om du tar bort verifieringsfilen från webbplatsen leder det till att du inte längre ses som verifierad för den.

⚠️ Krav

 • Autentisering får inte krävas för filen. Användare som inte är inloggade måste ha åtkomst till katalogen där du laddar upp HTML-filen. Du kan testa att så är fallet genom att besöka filen i ett inkognitofönster i webbläsaren.
 • Du måste kunna ladda upp en fil i rotkatalogen på webbplatsen där webbläsare får tillgång till den. Testa en annan verifieringsmetod om du inte har behörighet. Om du använder ett webbhotell kanske du måste söka i tjänstens hjälpsidor för att ta reda på om detta är möjligt.
 • Metoden med en uppladdad HTML-fil kan användas för egendomar med webbadressprefix, men inte för domänegendomar.

Steg

Så här verifierar du att du äger webbplatsen med en HTML-fil:

 1. Om du använder ett webbhotell söker du i tjänstens hjälpsidor efter anpassade anvisningar om hur du verifierar din webbplats på Search Console. Om du inte hittar någon information fortsätter du med nästa steg.
 2. Läs igenom kraven för denna verifieringsteknik.
 3. Välj metoden Uppladdning av HTML-filsidan Verifiering av äganderätt för egendomen.
 4. Ladda ned verifieringsfilen som tillhandahålls. Den här filen är unik för dig. Den är kopplad till ditt Gmail-konto och kan inte användas för att identifiera någon annan.
 5. Ladda upp verifieringsfilen på webbplatsen så att den blir tillgänglig på den plats som angavs på sidan med verifieringsinformation. Det är vanligtvis egendomens rotkatalog. (Om du har angett att https://example.com är din egendom och filen som tillhandahålls heter 1234.txt ska filen sparas och gå att läsa på https://example.com/1234.txt.) Search Console följer inte omdirigeringar vid sökningar på den här filen. Du kan lägga till nya rader i slutet av filens brödtext om det behövs, men du får inte ändra filnamnet eller innehållet på något annat sätt.
 6. Kontrollera att du kan se filen genom att öppna den i webbläsaren på den plats som anges i verifieringsguiden för Search Console. Om filen inte är tillgänglig på webbadressen via en webbläsare kan Google inte hitta den och verifiera webbplatsen. Tips! Använd ett inkognitofönster i webbläsaren för att kontrollera att den går att komma åt utan att logga in.
 7. Slutför verifieringen genom att klicka på Verifiera på sidan med verifieringsinformation.
 8. Om verifieringen inte går att slutföra felsöker du problemet genom att läsa under Fel som kan uppstå nedan.

Fel som kan uppstå

Följande fel kan uppstå vid verifiering med en uppladdad HTML-fil:

 • Verifieringsfilen hittades inte.
  Ladda ned verifieringsfilen du fick på sidan Verifiering i Search Console och ladda upp den på den angivna platsen utan att ändra den. Om filnamnet eller innehållet inte matchar HTML-filen kan vi inte verifiera att du äger webbplatsen.
 • Verifieringsfilen har fel innehåll.
  Search Console kontrollerar att verifieringsfilen har samma filnamn och innehåll som filen på sidan Verifiering. Om filnamnet eller innehållet inte matchar HTML-filen kan vi inte verifiera att du äger webbplatsen. Ladda ned verifieringsfilen du fick på sidan Verifiering i Search Console och ladda upp den på den angivna platsen utan att ändra den.
 • Hackad verifieringsfil.
  Verifieringsförsöket misslyckades av skäl som tyder på att webbplatsen kan ha blivit hackad. Läs mer om hur du upptäcker och åtgärdar hackade webbplatser.
 • Verifieringsfilen omdirigerar till en otillåten plats.
  Google följer inte omdirigeringar till en annan domän för verifieringsfiler. Omdirigeringar inom samma webbplats – till exempel från http://example.com/ till http://www.example.com/ – är tillåtna. Om webbplatsen omdirigerar all trafik till en annan webbplats rekommenderar vi att du använder verifiering med HTML-taggar i stället.
 • Fler vanliga verifieringsproblem visas nedan.
HTML-tagg

Verifiera att du äger en webbplats med en HTML-tagg – utbildning i Google Search Console

Du kan verifiera att du äger en webbplats genom att lägga till en <meta>-tagg i HTML-koden på en bestämd sida. Vi kontrollerar att metataggen finns på rätt plats. Om vi inte kan hitta taggen visar vi information om felet som påträffades. Taggen är knuten till en viss användare. Search Console söker regelbundet efter den här taggen.

⚠️ Krav

 • Autentisering får inte krävas på startsidan. Webbplatsens startsida måste vara tillgänglig för användare som inte är inloggade.
 • Du måste ha möjlighet att redigera HTML-koden på webbplatsens startsida direkt. Närmare bestämt måste du kunna infoga en tagg i <head>-taggen på startsidan. Testa en annan verifieringsmetod om du inte har behörighet. Om du använder ett webbhotell kanske du måste söka i tjänstens hjälpsidor för att ta reda på om detta är möjligt.
 • Kan användas för egendomar med webbadressprefix, men inte domänegendomar.

Steg

Så här verifierar du att du äger webbplatsen med en HTML-tagg:

 1. Om du använder ett webbhotell söker du i tjänstens hjälpsidor efter anpassade anvisningar om hur du verifierar din webbplats på Search Console. Om du inte hittar någon information fortsätter du med nästa steg.
 2. Läs igenom kraven för denna verifieringsteknik.
 3. Välj metoden HTML-taggsidan Verifiering av äganderätt för egendomen.
 4. Kopiera taggen i verifieringsguiden för Search Console till avsnittet <head> i HTML-koden på webbplatsens startsida (startsidan måste gå att komma ut utan att logga in) (se anmärkning). Exempel:
  <head>
    <title>Startsida för example.com</title>
    <meta name="google-site-verification" content="......." />
  </head>

  Den här taggen är unik för dig. Den är kopplad till ditt Gmail-konto och kan inte användas för att identifiera någon annan.
 5. Spara sidan. Kontrollera att taggen finns på den publicerade sidan genom att besöka sidan och söka efter taggen i dess källkod. (Tryck på Ctrl + F och sök efter google-site-verification i sidans källkod.)
 6. Slutför verifieringen genom att klicka på Verifiera på sidan med verifieringsinformation.
 7. Om verifieringen inte går att slutföra felsöker du problemet genom att läsa under Fel som kan uppstå nedan.

Fel som kan uppstå

Följande fel kan uppstå vid verifiering med en HTML-tagg:

 • Metataggen hittades inte eller har placerats på fel ställe. Metataggen för verifiering måste finnas i sidans <head>-del. Om dessa fel visas kontrollerar du följande:
  • Finns metataggen på rätt sida? Vi letar efter den på webbplatsens startsida. Detta är webbsidan som servern returnerar när någon besöker din webbplats (t.ex. http://www.example.com/). Webbsidan kallas ofta index.html eller index.htm, men kan heta något annat beroende på serverns konfiguration.

  • Finns metataggen på rätt plats på sidan? Vi söker efter den i <head>-delen av webbsidan. Det här är ett exempel på rätt placering:
   <html>
    <head>
     <title>Sidtitel</title>
     <meta name="google-site-verification" content="verifieringssträng">
    </head>
   <body>
   ...
   
  • Om du redigerar sidan med ett webbredigeringsprogram eller en WYSIWYG-redigerare ska du kontrollera att du redigerar HTML-koden för den publicerade sidan och inte bara den lokala kopian på datorn.
 • Metataggen är felaktig.
  Vi hittade metataggen för verifiering men innehållet var felaktigt. Undvik fel genom att kopiera och klistra in metataggen från sidan Verifiering i Search Console. Det här felet kan uppstå om en annan användares verifieringstagg redan finns på sidan. Kontrollera att sidans HTML-kod innehåller den exakta taggen som du fick i verifieringsguiden för Search Console.
 • Fler vanliga verifieringsproblem visas nedan.
Domännamnsleverantör

Verifiera att du äger en webbplats med en DNS-post – utbildning i Google Search Console

Domänverifiering är obligatoriskt om du vill verifiera en domänegendom, men kan även användas till att verifiera en egendom med webbadressprefix. Med den här verifieringsmetoden skickar du en post till domännamnsleverantörens postlista. Du kan behöva vissa tekniska kunskaper för att känna dig trygg med den här metoden.

Du kan verifiera att du äger en underdomän eller en rotdomän. Om du verifierar att du äger en rotdomän verifieras du samtidigt som ägare till alla underdomäner på den. Däremot blir du inte verifierad ägare till en överordnad domän när du verifierar att du äger en underdomän. Exempel: Om du verifierar att du äger m.example.com verifieras du samtidigt som ägare till pets.m.example.com. Däremot verifieras du inte som ägare till example.com.

⚠️ Krav

 • Du måste ha en egen domän eller kunna påverka domännamnet.
 • Du måste kunna logga in hos domännamnsleverantören.

Steg

Så här verifierar du ägarskap via domännamnsleverantören (företaget du köpte domännamnet från):

 1. Om du använder ett webbhotell söker du i tjänstens hjälpsidor efter anpassade anvisningar om hur du verifierar din webbplats på Search Console. (Här hittar du tips om hur du hittar DNS-leverantören om du inte vet vilken du har.) Om du inte hittar en anpassad lösning på leverantörens sida fortsätter du med nästa steg.
 2. Välj metoden Domännamnsleverantör på sidan Verifiering av äganderätt för egendomen i Search Console. (Detta väljs automatiskt när du skapar en domänegendom.)
 3. Se om domännamnsleverantören finns på rullgardinsmenyn med leverantörsnamn:
  1. Om leverantören finns på listan väljer du den och klickar på Starta verifiering. Följ sedan anvisningarna i dialogrutan. Du måste logga in hos domänleverantören. När du har gjort det sker verifieringen direkt.
  2. Om domännamnsleverantören inte finns på listan väljer du Alla DNS-leverantörer och följer anvisningarna för att ange domännamnsposter manuellt nedan.
   Anvisningar för att ange domännamnsposter manuellt
   Om domännamnsleverantören inte visas i dialogrutan för verifiering av domännamn måste du lägga till en DNS-post manuellt. DNS-posten är ett namn-/värdepar som du får från Search Console. Då sätter vi igång:

   Bestäm vilket DNS-postformat du vill använda. Du måste antingen använda en TXT-post eller en CNAME-post beroende på hur webbplatsen är konfigurerad. Så här avgör du vilket format du ska använda:

   1. Öppna Google Admin Toolbox och välj fliken CNAME
   2. Ange egendomens domännamn. Domännamnet är det som står mellan https:// och sökvägen. För egendomen https://www.example.com/ skulle domännamnet vara www.example.com.
   3. Titta på resultatet:
   Anvisningar för TXT-poster för DNS
   1. Generera en unik TXT-post för verifieringen: När du blir ombedd att verifiera egendomen i Search Console väljer du metoden Domännamnsleverantör. Du får då en TXT-post i form av ett strängvärde som ska användas i nästa steg.
   2. Lägg till DNS-posten hos domänleverantören: Lägg till TXT-posten som du fick från Search Console i föregående steg hos domänleverantören så här:
    1. Öppna Google Workspace-dokumentationen för den leverantör du använder
    2. Ignorera steg 1 för Google Workspace (få din unika verifieringspost). Du har redan genererat TXT-posten i Search Console.
    3. Logga in hos domänvärden (detta är oftast steg 2 för Google Workspace)
    4. Lägg till TXT-posten från Search Console i domänens DNS-poster (detta är oftast steg 3 för Google Workspace):
     • Egenskapen Host/Name: Lämna detta fält tomt eller ange @ enligt anvisningarna i dokumentationen från DNS-leverantören.
     • Egenskapen Value: Ange TXT-posten från Search Console som genererades ovan.
    5. Ignorera steg 4 för Google Workspace (verifieringssteget) och fortsätt med steg 4 nedan.
   Anvisningar för CNAME-post för DNS
   1. Generera en unik CNAME-post för verifieringen
    1. Öppna Center för Google Sök. Använd inte TXT-posten från Search Console. Du måste generera DNS-posten i centret för Google Sök.
     • Om egendomen finns på listan i centret för Google Sök:
      1. Välj egendomen.
      2. Klicka på Verifiera med hjälp av en annan metod
     • Om egendomen inte finns på listan i centret för Google Sök:
      1. Klicka på Lägg till en egendom ovanför egendomslistan i centret för Google Sök.
      2. Skriv endast värdnamnet (till exempel example.com, inte http://example.com).
      3. Klicka på Fortsätt.
      4. Välj Alternativa metoder
    2. Välj Domännamnsleverantör.
    3. Välj din leverantör i listan eller välj Annan.
    4. Klicka på Lägg till en CNAME-post för att generera en DNS CNAME-post.
   2. Lägga till DNS-posten hos domänleverantören:
    1. Öppna Google Workspace-dokumentationen för den leverantör du använder
    2. Ignorera steg 1 för Google Workspace (få din unika verifieringspost). Du har redan genererat CNAME-posten i Search Console.
    3. Logga in hos domänvärden (detta är oftast steg 2 för Google Workspace)
    4. Lägg till CNAME-posten för verifiering i domänens DNS-poster (detta är oftast steg 3 i Google Workspace) med posten du fick i centret för Google Sök. Ange både postnamnet och postvärdet i de motsvarande fälten på DNS-leverantörens webbplats. Du kan använda leverantörens standardvärde för TTL.
    5. Ignorera steg 4 för Google Workspace (verifieringssteget) och fortsätt med steg 4 nedan.
 4. Slutför verifieringen genom att klicka på Verifiera på sidan med verifieringsinformation i Search Console. VIKTIGT! Det kan ta upp till två eller tre dagar innan poster som installerats manuellt börjar gälla hos leverantören. Om du har följt anvisningarna för manuellt domännamn ovan och verifieringen inte går att genomföra väntar du en eller två dagar och försöker igen. Se avsnittet om möjliga fel om du behöver felsöka eller vill veta hur du kan kontrollera om posten har börjat gälla hos domännamnsleverantören än.
Viktigt! Ta inte bort DNS-posten från leverantören – inte ens efter verifieringen. Då kan verifieringen återtas.

Felsökning och möjliga fel

Så här tar du reda på vilka poster som är aktiva hos domännamnsleverantören:

 1. Besök Google Admin Toolbox
 2. Ange domännamnet i rutan högst upp, utan protokoll eller snedstreck (dvs. ange example.com, inte https://example.com).
 3. Klicka på TXT eller CNAME beroende på vilken posttyp du använder för verifiering. (De flesta webbplatser använder TXT-poster för domänverifiering.)
 4. Alla DNS-poster av den valda typen som hittas hos leverantören visas längst ned med en angivelse om vilket slags post det är (normalt CNAME eller TXT).
 5. Titta efter DNS-posten du fick från Search Console i listan.
  • TXT-poster – en verifieringspost från Search Console ser ut ungefär så här: google-site-verification=<<siffror>>.
  • CNAME-poster – verifieringsposten är ett namn-/värdepar där egendomens domännamn ingår i namndelen och dv.googlehosted.com ingår i värdedelen.
  Posten ska stämma exakt med verifieringsuppgifterna du fick i Search Console. (Du kan kontrollera verifieringsuppgifterna i Search Console genom att följa anvisningarna för manuell verifiering igen fram till steget där en verifieringspost genereras.)
 6. Om dina användaruppgifter inte visas väntar du en eller två dagar och försöker sedan igen.

Så här ser du DNS-posten när du har verifierat egendomen med DNS-metoden:

 1. Öppna centret för Google Sök
 2. Klicka på egendomens namn i egendomslistan. En lista med verifieringsmetoder för den egendomen visas.
 3. Öppna posten genom att klicka på Details vid DNS TXT record eller DNS CNAME record.
 4. Om du vill kan du även ta fram alla aktiva poster hos domännamnsleverantören med hjälp av Google Admin Toolbox enligt beskrivningen ovan.

Följande fel kan uppstå vid verifiering med en DNS-post:

 • Ingen TXT-post för verifiering hittades på DNS-servern
  Vi hittade inte TXT-posten för verifiering. När du har lagt upp posten kan det ta några minuter eller till och med några dagar innan den blir synlig för Google. Vänta en eller två dagar och försök igen.
 • Verifieringsposten matchade inte
  Inga verifieringsposter hos DNS-leverantören matchar det värde som du har fått från Search Console. Använd posten från verifieringssidan. Om du använder en TXT-post ska du lämna fältet för namn/värd tomt och ange TXT-strängen i värdefältet för DNS-posten. Om du använder en CNAME-post får du ett namn-/värdepar som ska anges i DNS-postens fält för namn/värde.
 • Fler vanliga verifieringsproblem visas nedan.
Google Analytics spårningskod

Verifiera att du äger en webbplats med Google Analytics – utbildning i Google Search Console

Om du spårar trafik på webbplatsen med Google Analytics kan du verifiera webbplatsen med spårningskoden som används i Search Console-egendomen.

⚠️ Krav

 • Autentisering får inte krävas på startsidan. Webbplatsens startsida måste vara tillgänglig för användare som inte är inloggade om verifieringen ska gå att genomföra. Sidor som endast går att öppna med autentisering visas antagligen inte ofta på Sök och betydande data ackumuleras därför inte för dem i Sök.
 • Du måste ha redigeringsbehörighet för det Google Analytics-konto som används av sidan. I Google Analytics 4 är verifieringskoden kopplad till ett Google Analytics-flöde. Om du använder en tidigare version av Google Analytics är verifieringskoden kopplad till en webbegendom i Google Analytics.
 • Du måste använda samma Google-konto för både Search Console och Google Analytics.
 • Startsidan utan inloggningskrav (läs anmärkning) måste innehålla kodavsnittet analytics.js eller kodavsnittet gtag.js. Spårningskoden måste finnas i avsnittet <head> och inte i avsnittet <body> på sidan. Kontrollera att taggen fungerar genom att besöka sidan i webbläsaren, visa sidkällan och söka efter kodavsnittet.
 • Använd koden exakt som du fick den, utan att ändra något. Om du ändrar den går det inte att verifiera.
 • Kan användas för egendomar med webbadressprefix, men inte domänegendomar.

Steg

Så här verifierar du att du äger webbplatsen med en Google Analytics-tagg:

 1. Öppna Search Console med samma Google-konto som har redigeringsåtkomst i Google Analytics.
 2. Läs igenom kraven för denna verifieringsteknik.
 3. Välj Google Analyticssidan med verifieringsinformation för webbplatsen och klicka på Verifiera.
 4. Om verifieringen inte går att slutföra felsöker du problemet genom att läsa under Fel som kan uppstå nedan.
Obs!
 • Google Analytics spårningskod används bara för att verifiera ägarskap av webbplatser. Ingen åtkomst ges till uppgifter i Google Analytics.

Fel som kan uppstå

Följande fel kan uppstå vid verifiering med en spårningskod för Google Analytics:

 • Kodavsnittet hittades inte
  Har du placerat kodavsnittet på rätt ställe på startsidan? Finns kodavsnittet på startsidan när du inte är inloggad?
 • Felaktigt kodavsnitt
  Använd alltid kodavsnittet exakt som du fick det.
 • Fel kodavsnitt hittades (gammalt Google Analytics-kodavsnitt)
  Search Console har endast stöd för den senaste versionen av Google Analytics-kodavsnittet.
 • Fel typ av kodavsnitt (Google Taggstyrning/taggstyrning från tredje part)
  Kontrollera att du använder Google Analytics-kodavsnittet.
 • Kodavsnittet har placerats på fel ställe
  Kodavsnittet måste placeras i <head>-delen av startsidan.
 • Du har inget Google Analytics-konto/otillräcklig behörighet
  Du måste ha ett giltigt Google Analytics-konto, och detta konto måste ha redigeringsbehörighet.
 • Fler vanliga verifieringsproblem visas nedan.
Kodavsnitt för behållare för Google Taggstyrning

Verifiera att du äger en webbplats med Google Taggstyrning – utbildning i Google Search Console

Om du har ett konto i Google Taggstyrning som är aktivt på din webbplats kan du verifiera att du äger webbplatsen med hjälp av kodavsnittet för behållare för Google Taggstyrning.

⚠️ Krav

 • Autentisering får inte krävas på startsidan. Webbplatsens startsida måste vara tillgänglig för användare som inte är inloggade om verifieringen ska gå att genomföra. Sidor som endast går att öppna med autentisering visas antagligen inte ofta på Sök och betydande data ackumuleras därför inte för dem i Sök.
 • Du måste ha publiceringsbehörighet för behållaren för Google Taggstyrning på sidan.
 • Du måste använda samma Google-konto för både Search Console och Google Taggstyrning.
 • Den rätta taggen måste finnas på den rätta platsen på startsidan när du inte är inloggad (se anmärkning). <noscript>-delen i koden från Taggstyrning direkt efter den inledande taggen <body> på sidan. Annars går det inte att verifiera. Inget datalager (eller någonting annat än HTML-kommentarer) får infogas mellan taggen <body> och Taggstyrning-koden. Kontrollera att taggen fungerar genom att besöka sidan i webbläsaren, visa sidkällan och söka efter kodavsnittet.
 • Använd koden exakt som du fick den, utan att ändra något. Om du ändrar den går det inte att verifiera.
 • Kan användas för egendomar med webbadressprefix, men inte domänegendomar.

Steg

Så här verifierar du att du äger webbplatsen med en Google Taggstyrning-tagg:

 1. Öppna Search Console med samma Google-konto som har redigeringsåtkomst i Google Taggstyrning.
 2. Läs igenom kraven för denna verifieringsteknik.
 3. Välj Google Taggstyrning på webbplatsens verifieringssida och följ anvisningarna.
 4. Om verifieringen inte går att slutföra felsöker du problemet genom att läsa under Fel som kan uppstå nedan.

Fel som kan uppstå

Följande fel kan uppstå vid verifiering med Google Taggstyrning:

 • Kodavsnittet hittades inte
  Har du placerat kodavsnittet på rätt ställe på startsidan? Finns kodavsnittet på startsidan när du inte är inloggad?
 • Otillräcklig behörighet
  Du behöver publiceringsbehörighet för behållaren för Google Taggstyrning.
 • Fel tagg
  Använd den tagg som är kopplad till det konto som används till att logga in på Search Console.
 • Ingen taggstyrningsbehållare
  Du har inte skapat några behållare i kontot i Taggstyrning.
 • Taggen hittades inte eller har placerats på fel ställe
  Placera taggen på rätt sida och plats, enligt ovan.
 • Fler vanliga verifieringsproblem visas nedan.
Google Sites

Verifiera att du äger en webbplats på Google Sites – utbildning i Google Search Console

⚠️ Krav

 • Du måste ha skapat Google-webbplatsen med samma Google-konto som du använder för Search Console.
 • Du måste vara inloggad på Search Console med samma konto som du använder när du hanterar webbplatsen i Google Sites.

Steg

Blogger

Verifiera att du äger en webbplats med Blogger – utbildning i Google Search Console

Nya bloggar som du skapar i Blogger läggs normalt till i ditt Search Console-konto och verifieras automatiskt. Om bloggen inte dyker upp automatiskt på startsidan i Search Console lägger du till egendomen. Då verifieras den automatiskt.

⚠️ Krav

 • Äldre bloggar verifieras inte automatiskt. Verifiera dem med HTML-taggmetoden.
 • Kontrollera att du är inloggad på Search Console med samma konto som du använder när du hanterar bloggen.
Google Domains
Om du har registrerat en domän med Google Domains verifieras normalt egendomar som du registrerar på domänen automatiskt när du lägger till dem i Search Console.

Var placerar jag verifieringstaggen?

Om du använder en taggbaserad verifieringsmetod (Google Analytics, Google Taggstyrning eller HTML-taggen <meta>) söker Search Console efter verifieringstaggen på sidan som användare utan inloggning omdirigeras till när de besöker webbadressen som angetts för egendomen.

Exempel

Om du definierar egendomen som https://example.com och användare utan inloggning som anger den webbadressen i webbläsaren omdirigeras till https://example.com/home, söker Search Console efter verifieringstaggen på sidan https://example.com/home.

Om du använder en annan verifieringsmetod, t.ex. filuppladdning, följs inte omdirigeringar.

Allmänna verifieringsfel

Följande verifieringsfel kan uppstå med de flesta verifieringsmetoderna, förutom de fel som bara gäller den metoden:

 • Fel tagg/kodavsnitt/fil
  Använd exakt den tagg, det kodavsnitt eller den fil som du fick i början av verifieringen.
 • Anslutningen till din server avbröts.
  Vi kunde inte verifiera din fil p.g.a. att tidsgränsen överskreds på servern. Detta kan bero på att din server ligger nere eller är upptagen och svarar långsamt. Se till att servern svarar och försök igen.
 • Ett fel uppstod när vi skulle slå upp domännamnet för din webbplats.
  Vi försökte öppna verifieringsfilen men kunde inte nå domänen p.g.a. ett DNS-fel. Detta kan bero på att din server ligger nere eller att det har uppstått något problem med DNS-hänvisningen till din domän. Se till att domänen går att hitta och försök igen.
 • Begäran om nedladdning omdirigerades för många gånger.
  Kontrollera att det inte finns problem med webbadressen, till exempel en oändlig loop.
 • Servern returnerade ett ogiltigt svar.
  Detta kan hända om webbplatsen kräver lösenordsverifiering eller om vi av någon annan anledning inte kan komma åt den.
 • Det gick inte att ansluta till servern.
  Kontrollera att servern inte är nere och att domänen går att hitta. Försök sedan igen.
 • Ett internt fel uppstod.
  Om problemet kvarstår besöker du hjälpforumet i Googles center för webbansvariga.
 • Tidsgränsen överskreds
  Antingen webbplatsen eller domänservern slutade svara på våra förfrågningar (beroende på vilken verifieringsmetod som användes). Kontrollera att webbplatsen svarar och försök igen.
 • Det gick inte att hitta domänen
  Vi försökte slå upp webbadressen vi fick av dig men DNS-tjänsten känner inte till den. Kontrollera att du har uppgett rätt webbadress till egendomen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
83844
false